Jaké zdravotnické prostředky pro špatně pohyblivého člověka proplácí pojišťovna?

Jaké zdravotnické prostředky, které by špatně pohyblivému člověku usnadnily život doma, může pojišťovna proplatit?

Pojišťovna hradí berle, chodítka či nástavce na WC (viz níže), naopak nehradí hole (nezahrnuje hole pro nevidomé, které hrazeny jsou), sedačky na vanu či do sprchy, sprchové židle, klozetová křesla a různé typy madel, kterými je doporučováno vybavit domácnost, zejména koupelnu a WC. Tyto prostředky musíte zakoupit sami.

Lékař specialista vám může předepsat mechanický vozík, polohovací lůžko, antidekubitní matrace, vanový nebo pojízdný zvedák (viz níže).

Hned úvodem je třeba zdůraznit, že pojišťovna nemůže dodatečně proplatit zdravotnický prostředek, který si klient sám zakoupil.

Jestliže špatně pohyblivý člověk potřebuje ze zdravotních důvodů určitou pomůcku, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, vystaví mu na ni lékař poukaz a pojišťovna uhradí stanovenou částku výdejci zdravotních potřeb. Případný rozdíl mezi úhradou od pojišťovny a cenou platí pacient, podobně jako u léků.

Co pojišťovna nehradí

V souladu s platnou legislativou již nejsou zařazeny jako zdravotnické prostředky, a tedy ani nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění hole (nejedná se ale o hole pro nevidomé, ty hrazeny jsou), sedačky na vanu či do sprchy, sprchové židle, klozetová křesla. Také různé typy madel, kterými je doporučováno vybavit v domácnosti špatně pohyblivého člověka zejména koupelnu a WC, musíte zakoupit sami.

Co pojišťovna hradí (předepisuje praktický lékař)

Mezi hrazené zdravotnické prostředky patří berle, chodítka či nástavce na WC. Jejich indikace a úhrada nepodléhá schválení revizním lékařem. U těchto pomůcek vystavuje lékař pacientovi rovnou Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku a na základě poukazu je pak pomůcka vydána výdejnou zdravotnických potřeb (s případným doplatkem pacienta).

Berle podpažní a předloketní předepisuje praktický lékař, lékař odbornosti interní lékařství, traumatologie, geriatrie, chirurgie, diabetologie, neurologie, ortopedická protetika, ortopedie, rehabilitace nebo revmatologie (u berlí předloketních speciálních vyjma diabetologa, internisty a traumatologa). Ze zdravotního pojištění je hrazen maximálně 1 pár berlí podpažních za 2 roky, 2 kusy berlí předloketních za 2 roky, 1 kus nebo 1 pár berlí předloketních speciálních za 2 roky.

Chodítka jsou pro špatně pohyblivého člověka velkou pomocí jak doma, tak i venku. Existuje jich spousta variant (dvou-, tří- nebo čtyřkolová, čtyřbodová, kloubová či s podpažními podporami), takže lékař musí podle postižení pacienta vybrat to správné.

Chodítko může být předepsáno pacientům při nemožnosti, omezení nebo významném zhoršení jedné nebo více každodenních činností, jestliže tento deficit nelze řešit pomocí hole nebo berlí.

Ze zdravotního pojištění je hrazen maximálně 1 kus za 5 let.

Chodítka kolová nebo bodová předepisuje lékař odbornosti geriatrie, chirurgie, neurologie, ortopedická protetika, ortopedie, rehabilitace, revmatologie nebo praktický lékař (u chodítek kolových s podpůrnými prvky vyjma praktického lékaře a chirurga).

Dětská chodítka může předepsat jen lékař odbornosti ortopedie, chirurgie, neurologie, ortopedická protetika nebo rehabilitace.

Nástavec na WC předepisuje smluvní lékař odbornosti geriatrie, rehabilitace, ortopedie, neurologie, revmatologie nebo praktický lékař, hrazen je max. 1x za 3 roky.

Pomůcky, které předepisuje specialista

Existuje i řada dalších pomůcek, které mohou usnadnit život v domácnosti nepohyblivému člověku, např. mechanický vozík, polohovací lůžko, antidekubitní matrace, vanový nebo pojízdný zvedák.

V návaznosti na zdravotní stav pacienta je předepisuje lékař zákonem stanovené odbornosti (většinou interní lékařství, ortopedie, rehabilitace, neurologie) a vždy je musí předem schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny. Lékař tedy nejdřív vystaví Žádanku o schválení/povolení a požádá tak revizního lékaře o souhlas s úhradou. Požadavek musí z medicínského hlediska zdůvodnit, což znamená, že uvede hlavně aktuální zdravotní stav s podrobným popisem hybnosti a pohybových schopností. Až následně může vystavit Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku.

 

Existuje nějaký přehled, na jaké zdravotnické prostředky pro postižené přispívá nyní zdravotní pojišťovna a na jaké lze získat příspěvek od státu? Konkrétně se mi jedná o tříkolku pro postižené 12leté dítě – prý na ni nepřispívá již nikdo.

Co konkrétně VZP hradí, lze nalézt na našich internetových stránkách v rubrice Poskytovatelé, kde je dostupný Číselník ZP. Ten obsahuje kód a název ZP, výši úhrady (tj. toho, co hradí pojišťovna) a konečnou cenu ZP. Seznam hrazených zdravotnických prostředků lze nalézt i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Pokud se jedná o zmiňovanou tříkolku, není bohužel z veřejného zdravotního pojištění hrazena. Byla totiž vyřazena z přílohy č. 3, oddílu C, protože se nejedná o ZP (výrobce ji nedeklaruje jako ZP).

V oblasti sociálního zabezpečení řeší předmětnou problematiku zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který stanoví podmínky pro nárok na dvě peněžní dávky, a to na příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku.

Vyhláška č. 388/2011 Sb., která je prováděcím předpisem ke zmíněnému zákonu, pak obsahuje v příloze č. 1 seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, určených osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově nebo zrakově postiženým a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, na jejichž pořízení se příspěvek poskytuje. O interpretaci případných nejasností těchto dvou právních předpisů je ale třeba žádat MPSV. V každém případě platí, že peněžní dávky nelze poskytnout na ZP hrazené plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění.

Zdroj: VZP

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *