O portálu

Portál Mapa péče obsahuje informace a údaje o sociálních a zdravotních službách pro osoby se sníženou soběstačností a jejich blízké. Vyhledávat péči a pomoc můžete podle druhu služby a zvoleného území (obec, okres, kraj), názvu poskytovatele, místa a jejich kombinace. Naleznete zde jak poskytovatele sociálních služeb (například osobní asistence, pečovatelské služby, pobytových sociálních služeb a dalších, viz druhy služeb), tak poskytovatele zdravotních služeb se zaměřením na dlouhodobou péči (domácí péči, léčebny dlouhodobě nemocných, půjčovny zdravotnických pomůcek, fyzioterapeuty a další zdravotnické služby).

Údaje o sociálních službách a dávkách

Na tomto webu naleznete také řadu údajů o sociálních dávkách pro osoby se sníženou soběstačností (příspěvek na péči a další dávky pro osoby se zdravotním postižením), demografické údaje, údaje o zdravotních službách a informace o dostupných službách.

Sada ukazatelů sociální a zdravotní statistiky umožňuje získat základní přehled o potřebě a rozsahu poskytování sociálních a zdravotních služeb v rámci území Česka na jednotlivých úrovních: obec s pověřeným obecním úřadem (OPU, resp. POU), obec s rozšířenou působností (ORP), okres nebo kraj.

Vybrané ukazatele (relativní údaje) jsou dostupné v podobě kartogramů, prostřednictvím kterých se dostanete k podrobnému statistickému profilu vybrané obce s rozšířenou působností, okresu nebo kraje. Statistiky a odkaz na další údaje získáte kliknutím na vybrané území.

Zdroje dat a informací

Údaje jsou čerpány z databáze MPSV, registru sociálních služeb a registru zdravotních služeb (viz též mapa poskytovatelů).

Demografické, sociální a zdravotní a zdravotnické statistiky jsou čerpány z veřejných zdrojů, zejména od Ministerstva práce a sociálních věcí, databází Českého statistického úřadu a Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR).

Provozovatelem portálu je Institut pro sociální politiku a výzkum, z.s.

Portál vznikl v rámci realizace projektu “Mapa péče: Zvyšování informovanosti o možnostech podpory života seniorů v domácím prostředí” díky finanční podpoře z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.