Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen “ZoVZP”) zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen “Seznam ZP”). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.

Seznam ZP obsahuje úplný výčet zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně jejich maximálních cen a výše a podmínek úhrady.

S platností od 1. 8. 2019 jsou v Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz uvedeny nové obecné kódy individuálně zhotovovaných dioptrických brýlí tak, aby bylo zajištěno právo na úhradu zdravotnických prostředků ve výši a za podmínek stanovených přílohou č. 3 ZoVZP. Tyto kódy počínají číslicemi 42 a mají standardní tvar 42XXXXX.

PKOD NAZ DOP
4000038 4000038 PROTÉZA DOLNÍ KONČETINY PO EXARTIKULACI V KYČ. KLOUBU NA ZAKÁZKU PRVOVYBAVENÍ; 1 KS / PO AMPUTACI; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000037 4000037 PROTÉZA DOLNÍ KONČETINY PRO TRANSFEMORÁLNÍ AMPUTACI NA ZAKÁZKU STUPEŇ AKTIVITY IV; OD 19 LET; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000036 4000036 PROTÉZA DOLNÍ KONČETINY PRO TRANSFEMORÁLNÍ AMPUTACI NA ZAKÁZKU STUPEŇ AKTIVITY III; OD 19 LET; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000035 4000035 PROTÉZA DOLNÍ KONČETINY PRO TRANSFEMORÁLNÍ AMPUTACI NA ZAKÁZKU STUPEŇ AKTIVITY II; OD 19 LET; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000034 4000034 PROTÉZA DOLNÍ KONČETINY PRO TRANSFEMORÁLNÍ AMPUTACI NA ZAKÁZKU STUPEŇ AKTIVITY I; OD 19 LET; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000033 4000033 PROTÉZA DOLNÍ KONČETINY PRO TRANSFEMORÁLNÍ AMPUTACI NA ZAKÁZKU PRVOVYBAVENÍ; 1 KS / PO AMPUTACI; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000032 4000032 PROTÉZA PRO EXARTIKULACI V KOLENNÍM KLOUBU NA ZAKÁZKU STUPEŇ AKTIVITY IV; OD 19 LET; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000031 4000031 PROTÉZA PRO EXARTIKULACI V KOLENNÍM KLOUBU NA ZAKÁZKU STUPEŇ AKTIVITY III; OD 19 LET; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000030 4000030 PROTÉZA PRO EXARTIKULACI V KOLENNÍM KLOUBU NA ZAKÁZKU STUPEŇ AKTIVITY II; OD 19 LET; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000029 4000029 PROTÉZA PRO EXARTIKULACI V KOLENNÍM KLOUBU NA ZAKÁZKU STUPEŇ AKTIVITY I; OD 19 LET; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000028 4000028 PROTÉZA PRO EXARTIKULACI V KOLENNÍM KLOUBU NA ZAKÁZKU PRVOVYBAVENÍ; 1 KS / PO AMPUTACI; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000027 4000027 PROTÉZA PRO TRANSTIBIÁLNÍ AMPUTACI A NÍŽE NA ZAKÁZKU STUPEŇ AKTIVITY IV; OD 19 LET; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000026 4000026 PROTÉZA PRO TRANSTIBIÁLNÍ AMPUTACI A NÍŽE NA ZAKÁZKU STUPEŇ AKTIVITY III; OD 19 LET; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000025 4000025 PROTÉZA PRO TRANSTIBIÁLNÍ AMPUTACI A NÍŽE NA ZAKÁZKU STUPEŇ AKTIVITY II; OD 19 LET; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000024 4000024 PROTÉZA PRO TRANSTIBIÁLNÍ AMPUTACI A NÍŽE NA ZAKÁZKU STUPEŇ AKTIVITY I; OD 19 LET; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000023 4000023 PROTÉZA PRO TRANSTIBIÁLNÍ AMPUTACI A NÍŽE NA ZAKÁZKU PRVOVYBAVENÍ; 1 KS / PO AMPUTACI; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000022 4000022 ORTÉZA DOLNÍ KONČETINY Z PREFABRIKÁTU NEBO STAVEBNICE S NUTNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY
4000021 4000021 ORTÉZA DOLNÍ KONČETINY NA ZAKÁZKU DĚTSKÁ DO 18 LET VČETNĚ; 2 KS / 1 ROK
4000020 4000020 ORTÉZA DOLNÍ KONČETINY NA ZAKÁZKU OD 19 LET
4000019 4000019 PROTÉZA HORNÍ KONČETINY NA ZAKÁZKU DĚTSKÁ DO 18 LET VČETNĚ
4000018 4000018 PROTÉZA HORNÍ KONČETINY MYOELEKTRICKÁ NA ZAKÁZKU DĚTI DO 15 LET; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000017 4000017 PROTÉZA HORNÍ KONČETINY MYOELEKTRICKÁ NA ZAKÁZKU OD 16 LET; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000016 4000016 PROTÉZA HORNÍ KONČETINY OVLÁDANÁ VLASTNÍ SILOU NA ZAKÁZKU OD 19 LET; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000015 4000015 PROTÉZA HORNÍ KONČETINY PASIVNÍ NA ZAKÁZKU OD 19 LET
4000014 4000014 PROTÉZA HORNÍ KONČETINY PRVOVYBAVENÍ NA ZAKÁZKU 1 KS / PO AMPUTACI
4000013 4000013 ORTÉZA HORNÍ KONČETINY Z PREFABRIKÁTU NEBO STAVEBNICE S NUTNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY
4000012 4000012 ORTÉZA HORNÍ KONČETINY NA ZAKÁZKU DĚTSKÁ DO 18 LET VČETNĚ; 2 KS / 1 ROK
4000011 4000011 ORTÉZA HORNÍ KONČETINY NA ZAKÁZKU OD 19 LET
4000010 4000010 BANDÁŽ TRUPU NA ZAKÁZKU DĚTSKÁ DO 18 LET VČETNĚ; 2 KS / 1 ROK
4000009 4000009 BANDÁŽ TRUPU NA ZAKÁZKU OD 19 LET
4000008 4000008 ORTÉZA TRUPU KOMPENZAČNÍ NA ZAKÁZKU PRO SED
4000145 4000145 KORZET TŘÍBODOVÝ STAVEBNICOVÝ OD 19 LET
4000144 4000144 KORZET TŘÍBODOVÝ STAVEBNICOVÝ DO 18 LET VČETNĚ
4200178 4200178 ČOČKA KONTAKTNÍ TORICKÁ PEVNÁ TVRDÁ PLYNOPROPUSTNÁ (RGP) KERATOKONUS;PO KERATOPLASTICE;ROHOVKOVÉ DYSTROFIE S NESNÁŠENLIVOSTÍ MĚKKÉ K.Č.
4200177 4200177 ČOČKA KONTAKTNÍ SFÉRICKÁ PEVNÁ TVRDÁ PLYNOPROPUSTNÁ (RGP) KERATOKONUS;PO KERATOPLASTICE;ROHOVKOVÉ DYSTROFIE S NESNÁŠENLIVOSTÍ MĚKKÉ K.Č.
4200176 4200176 ČOČKA KONTAKTNÍ MĚKKÁ NAD +- 10 DPT; ANIZOMETROPIE 3 DPT A VÍCE
4200175 4200175 ČOČKA KONTAKTNÍ MĚKKÁ OKLUZNÍ, DO 5 LET VČETNĚ PŘI INTOLERANCI NÁPLASŤOVÉHO OKLUZORU
4200174 4200174 INDIVIDUÁLNÍ PŘIZPŮSOBENÍ ČOČEK (FÓLIE PRIZMATICKÁ), OD 15 LET VČETNĚ DIPLOPIE; STRABISMUS
4200173 4200173 INDIVIDUÁLNÍ PŘIZPŮSOBENÍ ČOČEK (FÓLIE PRIZMATICKÁ) 6 AŽ 14 LET VČETNĚ DIPLOPIE; STRABISMUS
4200172 4200172 INDIVIDUÁLNÍ PŘIZPŮSOBENÍ ČOČEK (FÓLIE PRIZMATICKÁ), DO 5 LET VČETNĚ DIPLOPIE; STRABISMUS
4200171 4200171 INDIVIDUÁLNÍ PŘIZPŮSOBENÍ ČOČEK (ABSORPČNÍ VRSTVA),15 AŽ 17 LET VČETNĚ AFAKIE; PSEUDOAFAKIE; CHOROBY A VADY PROVÁZENÉ SVĚTLOPLACHOSTÍ
4200170 4200170 INDIVIDUÁLNÍ PŘIZPŮSOBENÍ ČOČEK (ABSORPČNÍ VRSTVA), 6 AŽ 14 LET VČETNĚ AFAKIE; PSEUDOAFAKIE; CHOROBY A VADY PROVÁZENÉ SVĚTLOPLACHOSTÍ
4200169 4200169 INDIVIDUÁLNÍ PŘIZPŮSOBENÍ ČOČEK (ABSORPČNÍ VRSTVA), DO 5 LET VČETNĚ AFAKIE; PSEUDOAFAKIE; CHOROBY A VADY PROVÁZENÉ SVĚTLOPLACHOSTÍ
4200168 4200168 SAMOSTATNÉ ČOČKY PRIZMATICKÉ, OD 15 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200167 4200167 SAMOSTATNÉ ČOČKY PRIZMATICKÉ, OD 15 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200166 4200166 SAMOSTATNÉ ČOČKY PRIZMATICKÉ, OD 15 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200165 4200165 SAMOSTATNÉ ČOČKY PRIZMATICKÉ, OD 15 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200164 4200164 SAMOSTATNÉ ČOČKY DIOPTRICKÉ, OD 15 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT
4200163 4200163 SAMOSTATNÉ ČOČKY DIOPTRICKÉ, OD 15 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT
4200162 4200162 SAMOSTATNÉ ČOČKY BIFOKÁLNÍ, 15 AŽ 17 LET VČETNĚ AFAKIE; STRABISMUS; SNÍŽENÁ MOŽNOST VÝMĚNY BRÝLÍ
4200161 4200161 SAMOSTATNÉ ČOČKY DIOPTRICKÉ, 15 AŽ 17 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 6 DPT DO +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT
4200160 4200160 SAMOSTATNÉ ČOČKY DIOPTRICKÉ, 15 AŽ 17 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 6 DPT DO +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT
4200159 4200159 SAMOSTATNÉ ČOČKY DIOPTRICKÉ, 15 AŽ 17 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 6 DPT, CYL NAD +- 2 DPT
4200158 4200158 SAMOSTATNÉ ČOČKY DIOPTRICKÉ, 15 AŽ 17 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 6 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT
4200157 4200157 SAMOSTATNÉ ČOČKY BIFOKÁLNÍ, 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ AFAKIE; STRABISMUS; SNÍŽENÁ MOŽNOST VÝMĚNY BRÝLÍ
4200156 4200156 SAMOSTATNÉ ČOČKY PRIZMATICKÉ, 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200155 4200155 SAMOSTATNÉ ČOČKY PRIZMATICKÉ, 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200154 4200154 SAMOSTATNÉ ČOČKY PRIZMATICKÉ, 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200153 4200153 SAMOSTATNÉ ČOČKY PRIZMATICKÉ, 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200152 4200152 SAMOSTATNÉ ČOČKY DIOPTRICKÉ, 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT
4200151 4200151 SAMOSTATNÉ ČOČKY DIOPTRICKÉ, 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT
4200150 4200150 SAMOSTATNÉ ČOČKY DIOPTRICKÉ, 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 6 DPT DO +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT
4200149 4200149 SAMOSTATNÉ ČOČKY DIOPTRICKÉ, 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 6 DPT DO +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT
4000115 4000115 KOMPRESIVNÍ PAŽNÍ NÁVLEKY, ATYP.ROZMĚRY III. K.T. S RUKAVICÍ S PRSTY; TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000114 4000114 KOMPRESIVNÍ PAŽNÍ NÁVLEKY, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. S RUKAVICÍ BEZ PRSTŮ; TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000113 4000113 KOMPRESIVNÍ PAŽNÍ NÁVLEKY, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000112 4000112 KOMPRESIVNÍ PAŽNÍ NÁVLEKY, ATYP.ROZMĚRY II. K.T. S RUKAVICÍ S PRSTY; TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000111 4000111 KOMPRESIVNÍ PAŽNÍ NÁVLEKY, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. S RUKAVICÍ BEZ PRSTŮ; TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000110 4000110 KOMPRESIVNÍ PAŽNÍ NÁVLEK, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000109 4000109 KOMPRESIVNÍ PRODLOUŽENÁ RUKAVICE AE K LOKTI, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000108 4000108 KOMPRESIVNÍ RUKAVICE, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. S PRSTY; TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000107 4000107 KOMPRESIVNÍ RUKAVICE, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. BEZ PRSTŮ; TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000106 4000106 KOMPRESIVNÍ RUKAVICE, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. S PRSTY; TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000105 4000105 KOMPRESIVNÍ RUKAVICE, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. BEZ PRSTŮ; TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000104 4000104 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ NÁVLEKY NA CHODIDLO, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. S PRSTY; TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000103 4000103 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ NÁVLEKY NA CHODIDLO, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. S PRSTY; TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000102 4000102 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHOVÉ KALHOTY PÁNSKÉ, ATYP.ROZMĚRY IV.K.T. TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK
4000101 4000101 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHOVÉ KALHOTY PÁNSKÉ, ATYP.ROZMĚRY III.K.T TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK
4000100 4000100 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHOVÉ KALHOTY PÁNSKÉ, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK
4000099 4000099 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHOVÉ KALHOTY DÁMSKÉ, ATYP.ROZMĚRY IV.K.T. TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK
4000098 4000098 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHOVÉ KALHOTY DÁMSKÉ, ATYP.ROZMĚRY III.K.T TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK
4000097 4000097 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHOVÉ KALHOTY DÁMSKÉ, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK
4000096 4000096 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY STEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY IV.K.T. S ÚCHYTEM V PASE; TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000095 4000095 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY STEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. S ÚCHYTEM V PASE; TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000094 4000094 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY STEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. S ÚCHYTEM V PASE; TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000093 4000093 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY STEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY IV.K.T. TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000092 4000092 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY STEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000091 4000091 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY STEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000090 4000090 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY POLOSTEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY IV.K.T. TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000089 4000089 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY POLOSTEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000088 4000088 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY POLOSTEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000087 4000087 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY LÝTKOVÉ, ATYP.ROZMĚRY IV.K.T. TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000086 4000086 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY LÝTKOVÉ, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000085 4000085 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY LÝTKOVÉ, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000084 4000084 KOMPRESIVNÍ PAŽNÍ NÁVLEKY S RUKAVICÍ, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. BEZ PRSTŮ; TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK
4000083 4000083 KOMPRESIVNÍ PAŽNÍ NÁVLEKY, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK
4000082 4000082 KOMPRESIVNÍ PAŽNÍ NÁVLEKY S RUKAVICÍ, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. BEZ PRSTŮ; TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK
4000081 4000081 KOMPRESIVNÍ PAŽNÍ NÁVLEKY, ATYP.ROZMĚRY II.K.T TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK
4000080 4000080 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHOVÉ KALHOTY, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ, MATERIÁL MIN. S 20 % BAVLNY; 2 KS / 1 ROK
4000079 4000079 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHOVÉ KALHOTY, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ, MATERIÁL MIN. S 20 % BAVLNY; 2 KS / 1 ROK
4000078 4000078 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHOVÉ KALHOTY, ATYP.ROZMĚRY IV.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK
4000077 4000077 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHOVÉ KALHOTY, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK
4000076 4000076 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHOVÉ KALHOTY, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ; 2 KS/ 1 ROK
4000075 4000075 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY STEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. ÚCHYT V PASE; KRUHOVÉ PLET.; MATERIÁL MIN. S 20 % BAVLNY; 2 KS/1 ROK/1 KONČETINA
4000074 4000074 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY STEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. ÚCHYT V PASE; KRUHOVÉ PLET.; MATERIÁL MIN. S 20 % BAVLNY; 2 KS/1 ROK/1 KONČETINA
4000073 4000073 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY STEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY IV.K.T. S ÚCHYTEM V PASE; TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK/ 1 KONČETINA
4000072 4000072 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY STEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. S ÚCHYTEM V PASE; TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK/ 1 KONČETINA
4000071 4000071 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY STEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ; S ÚCHYTEM V PASE; 2 KS / 1 ROK/ 1 KONČETINA
4000070 4000070 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY STEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ, MATERIÁL MIN. S 20 % BAVLNY; 2 PÁRY / 1 ROK
4000069 4000069 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY STEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ, MATERIÁL MIN. S 20 % BAVLNY; 2 PÁRY / 1 ROK
4000068 4000068 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY STEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY IV.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ; 2 PÁRY / 1 ROK
4000067 4000067 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY STEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ; 2 PÁRY / 1 ROK
4000066 4000066 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY STEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ; 2 PÁRY / 1 ROK
4000065 4000065 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY POLOSTEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ, MATERIÁL MIN. S 20 % BAVLNY; 2 PÁRY / 1 ROK
4000064 4000064 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY POLOSTEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ, MATERIÁL MIN. S 20 % BAVLNY; 2 PÁRY / 1 ROK
4000063 4000063 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY POLOSTEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY IV.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ; 2 PÁRY / 1 ROK
4000062 4000062 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY POLOSTEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ; 2 PÁRY / 1 ROK
4000061 4000061 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY POLOSTEHENNÍ, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ; 2 PÁRY / 1 ROK
4000060 4000060 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY LÝTKOVÉ, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ, MATERIÁL MIN. S 20 % BAVLNY; 2 PÁRY / 1 ROK
4000059 4000059 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY LÝTKOVÉ, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ, MATERIÁL MIN. S 20 % BAVLNY; 2 PÁRY / 1 ROK
4000058 4000058 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY LÝTKOVÉ, ATYP.ROZMĚRY IV.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ; 2 PÁRY / 1 ROK
4000057 4000057 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY LÝTKOVÉ, ATYP.ROZMĚRY III.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ; 2 PÁRY / 1 ROK
4000056 4000056 KOMPRESIVNÍ ELASTICKÉ PUNČOCHY LÝTKOVÉ, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ ; 2 PÁRY / 1 ROK
4000055 4000055 EPITÉZA OBLIČEJOVÁ NA ZAKÁZKU
4000054 4000054 EPITÉZA KONČETINOVÁ NA ZAKÁZKU
4000053 4000053 VLOŽKY ORTOPEDICKÉ  NA ZAKÁZKU DĚTSKÉ DO 18 LET VČETNĚ; 2 PÁRY / 1 ROK
4000052 4000052 VLOŽKY ORTOPEDICKÉ SPECIÁLNÍ  NA ZAKÁZKU 2 PÁRY / 1 ROK
4000051 4000051 OBUV ORTOPEDICKÁ NA ZAKÁZKU PŘÍMÁ SOUČÁST PROTETICKÉHO ZP NEBO OBUV NAHRAZUJÍCÍ PŘÍSTROJ; 2 PÁRY / 1 ROK
4000050 4000050 OBUV ORTOPEDICKÁ VELMI SLOŽITÁ NA ZAKÁZKU OD 19 LET; 2 PÁRY / 3 ROKY
4000049 4000049 OBUV ORTOPEDICKÁ VELMI SLOŽITÁ NA ZAKÁZKU DO 18 LET VČETNĚ; 2 PÁRY / 1 ROK
4000048 4000048 OBUV ORTOPEDICKÁ STŘEDNĚ SLOŽITÁ NA ZAKÁZKU OD 19 LET; 2 PÁRY / 3 ROKY
4000047 4000047 OBUV ORTOPEDICKÁ STŘEDNĚ SLOŽITÁ NA ZAKÁZKU DO 18 LET VČETNĚ; 2 PÁRY / 1 ROK
4000046 4000046 OBUV ORTOPEDICKÁ JEDNODUCHÁ NA ZAKÁZKU OD 19 LET; 2 PÁRY / 3 ROKY
4000045 4000045 OBUV ORTOPEDICKÁ JEDNODUCHÁ NA ZAKÁZKU DO 18 LET VČETNĚ; 2 PÁRY / 1 ROK
4000044 4000044 PROTÉZA DOLNÍ KONČETINY NA ZAKÁZKU DĚTSKÁ DO 18 LET VČETNĚ
4000043 4000043 PROTÉZA DOLNÍ KONČETINY BIONICKÝ KLOUB NA ZAKÁZKU STUPEŇ AKTIVITY III A IV;  MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 4 772,50 KČ
4000042 4000042 PROTÉZA DOLNÍ KONČETINY PO EXARTIKULACI V KYČ. KLOUBU NA ZAKÁZKU STUPEŇ AKTIVITY IV; OD 19 LET; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000041 4000041 PROTÉZA DOLNÍ KONČETINY PO EXARTIKULACI V KYČ. KLOUBU NA ZAKÁZKU STUPEŇ AKTIVITY III; OD 19 LET; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000040 4000040 PROTÉZA DOLNÍ KONČETINY PO EXARTIKULACI V KYČ. KLOUBU NA ZAKÁZKU STUPEŇ AKTIVITY II; OD 19 LET; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000039 4000039 PROTÉZA DOLNÍ KONČETINY PO EXARTIKULACI V KYČ. KLOUBU NA ZAKÁZKU STUPEŇ AKTIVITY I; OD 19 LET; MAXIMÁLNÍ DOPLATEK 3 000,35 KČ
4000143 4000143 ORTÉZA DOLNÍ KONČETINY Z PREFABRIKÁTU NEBO STAVEBNICE DO 18 LET VČETNĚ, S NUTNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY; 2 KS / 1 ROK
4000142 4000142 ORTÉZA HORNÍ KONČETINY Z PREFABRIKÁTU NEBO STAVEBNICE DO 18 LET VČETNĚS NUTNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY; 2 KS / 1 ROK
4000139 4000139 ORTÉZA TRUPU Z PREFABRIKÁTU NEBO STAVEBNICE DO 18 LET VČETNĚ, S NUTNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY; 2 KS / 1 ROK
4000007 4000007 ORTÉZA TRUPU Z PREFABRIKÁTU NEBO STAVEBNICE OD 19 LET, S NUTNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY
4000006 4000006 ORTÉZA TRUPU NA ZAKÁZKU DĚTSKÁ DO 18 LET VČETNĚ; 2 KS / 1 ROK
4000005 4000005 ORTÉZA TRUPU NA ZAKÁZKU OD 19 LET
4000138 4000138 ORTÉZA PRO HLAVU A KRK Z PREFABRIKÁTU NEBO STAVEBNICE DO 18 LET VČETNĚ, S NUTNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY; 2 KS / 1 ROK
4000004 4000004 ORTÉZA PRO HLAVU A KRK Z PREFABRIKÁTU NEBO STAVEBNICE S NUTNOSTÍ INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY
4000003 4000003 ORTÉZA KRANIÁLNÍ REMODELAČNÍ NA ZAKÁZKU DĚTI DO 1 ROKU VČETNĚ
4000002 4000002 ORTÉZA PRO HLAVU A KRK NA ZAKÁZKU DĚTSKÁ DO 18 LET VČETNĚ; 2 KS / 1 ROK
4000001 4000001 ORTÉZA PRO HLAVU A KRK NA ZAKÁZKU OD 19 LET
0142754 0142754 PUMPA INZULÍNOVÁ MEDTRONIC MINIMED 640G SYSTÉM – NÁHRADA ZA IP ANIMAS S AUTOMATICKOU ODEZVOU NA DATA Z CGM, S FUNKCÍ LGS A PLGM
4000141 4000141 PROTÉZA OČNÍ AKRYLÁTOVÁ NA ZAKÁZKU
4000140 4000140 PROTÉZA OČNÍ SKLENĚNÁ NA ZAKÁZKU 2 KS / 1 ROK
5014402 0000000 WIDEX MAGNIFY M-BTE R D 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ NABÍJECÍ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/10
5014401 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE R D 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ NABÍJECÍ, 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/1
5014400 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE R D 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ NABÍJECÍ, 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/1
5014399 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE R D 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ NABÍJECÍ, 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/1
5014398 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE R D 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ NABÍJECÍ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/10
5014397 0000000 WIDEX MAGNIFY M-BTE R D 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ NABÍJECÍ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/10
5014396 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE R D 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ NABÍJECÍ, 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/1
5014395 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE R D 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ NABÍJECÍ, 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/1
5014394 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE R D 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ NABÍJECÍ, 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/1
5014393 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE R D 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ NABÍJECÍ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/10
5014392 0000000 WIDEX MAGNIFY M-BTE R D 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ NABÍJECÍ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/10
5014391 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE R D 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ NABÍJECÍ, 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/1
5014390 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE R D 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ NABÍJECÍ, 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/1
5014389 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE R D 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ NABÍJECÍ, 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/1
5014388 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE R D 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ NABÍJECÍ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/10
5014387 0000000 WIDEX MAGNIFY M-BTE R D 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ NABÍJECÍ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/10
5014386 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE R D 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ NABÍJECÍ, 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/1
5014385 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE R D 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ NABÍJECÍ, 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/1
5014384 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE R D 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ NABÍJECÍ, 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/1
5014383 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE R D 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ NABÍJECÍ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/10
5014382 0000000 VACOANKLE
5014381 0000000 NANO C 1.158 VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ MEYRA
5014380 0000000 FOLLOW FORCE KOLENNÍ ORTÉZA S REGULOVANÝM POHYBEM DRQI0Q ORTÉZA KOLENNÍ ČTYŘB. QMED, 4OSÝ KLOUB,REG. FLEXE/EXTEN.10-110°/10-30°,VEL.XS-XL
5014379 0000000 KID RUSH POOPERAČNÍ KOLENNÍ ORTÉZA DRQI0V DĚTSKÁ ORTÉZA KOLENE QMED POOPERAČNÍ, VEL. UNIVERZÁLNÍ
5014378 0000000 KALHOTKY ABSORPČNÍ ATTENDS SLIP CLASSIC 10M BOKY 80-115CM,3151ML,15KS
5014377 0000000 KALHOTKY ABSORPČNÍ ATTENDS SLIP CLASSIC 10L BOKY 115-150CM,3783ML,15KS
5014376 0000000 KALHOTKY ABSORPČNÍ ATTENDS SLIP CLASSIC 10XL BOKY 150-175CM,3730ML,15KS
5014375 0000000 ZVUKOVÝ PROCESOR COCHLEAR BAHA 6 MAX BAHA DÁLKOVÝ OVLADAČ, NEIMPLANTABILNÍ
5014374 0000000 ZVUKOVÝ PROCESOR COCHLEAR BAHA 6 MAX BAHA DÁLKOVÝ OVLADAČ, ZEVNÍ ČÁST IMPLANTABILNÍHO SYSTÉMU
5014373 0000000 ZVUKOVÝ PROCESOR COCHLEAR OSIA 2 BAHA DÁLKOVÝ OVLADAČ, ZEVNÍ ČÁST IMPLANTABILNÍHO SYSTÉMU
5014372 0000000 JOYFLEX 2% INJ 2ML/40MG, HYALURONÁT SODNÝ, HRAZENY 3 APLIKACE/6 MĚSÍCŮ
5014371 0000000 BRAVA PROTECTIVE SEAL CONVEX KONVEXNÍ TĚSNICÍ KROUŽEK, PRŮMĚR 20MM, 12090
5014370 0000000 BRAVA PROTECTIVE SEAL CONVEX KONVEXNÍ TĚSNICÍ KROUŽEK, PRŮMĚR 25MM, 12091
5014369 0000000 BRAVA PROTECTIVE SEAL CONVEX KONVEXNÍ TĚSNÍCÍ KROUŽEK, 30MM, 12092
5014368 0000000 BRAVA PROTECTIVE SEAL CONVEX KONVEXNÍ TĚSNICÍ KROUŽEK, PRŮMĚR 35MM, 12093
5014367 0000000 BRAVA PROTECTIVE SEAL CONVEX KONVEXNÍ TĚSNICÍ KROUŽEK, PRŮMĚR 40MM, 12094
5014366 0000000 BRAVA PROTECTIVE SEAL CONVEX KONVEXNÍ TĚSNICÍ KROUŽEK, PRŮMĚR 45MM, 12095
5014365 0000000 INHALÁTOR KOMPRESOROVÝ OMRON C28P (NE-C105-E) S PŘÍSLUŠENSTVÍM
5014364 0000000 NÁSTAVEC NA WC VITEA CARE VCTP0031 NÁSTAVEC NA WC BEZ VÍKA, VÝŠKA 12,5 CM
5014363 0000000 NÁSTAVEC NA WC VITEA CARE VCTP0031 NÁSTAVEC NA WC S VÍKEM, VÝŠKA 12,5 CM
5014362 0000000 ORTÉZA HLEZNA 022C 022C
5014361 0000000 ORTÉZA HLEZNA 022W 022W
5014360 0000000 ZÁPĚSTNÍ MANŽETA 047B 047B
5014359 0000000 ZÁPĚSTNÍ MANŽETA 047 047
5014358 0000000 ORTÉZA KOLENNÍ DĚLENÁ S PLASTOVÝM KLOUBEM 010B 010B
5014357 0000000 ORTÉZA KOLENNÍ DĚLENÁ S PLASTOVÝM KLOUBEM 010 010
5014356 0000000 ORTÉZA KOLENNÍ TUBULÁRNÍ S PLASTOVÝM KLOUBEM 009B 009B
5014355 0000000 ORTÉZA KOLENNÍ TUBULÁRNÍ S PLASTOVÝM KLOUBEM 009 009
5014354 0000000 ORTÉZA KOLENNÍ RIGIDNÍ 0° 003J 003J
5014353 0000000 WELLION MEMBRÁNOVÝ (MESH) INHALÁTOR MESH-S600A
5014352 0000000 ACCU-CHEK INSIGHT RAPID KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 10MM X 100CM
5014351 0000000 ACCU-CHEK INSIGHT RAPID KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 10MM X 70CM
5014350 0000000 ACCU-CHEK INSIGHT RAPID KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 10MM X 40CM
5014349 0000000 ACCU-CHEK INSIGHT RAPID KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 8MM X 100CM
5014348 0000000 ACCU-CHEK INSIGHT RAPID KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 8MM X 70CM
5014347 0000000 ACCU-CHEK INSIGHT RAPID KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 8MM X 40CM
5014346 0000000 ACCU-CHEK INSIGHT RAPID KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 6MM X 100CM
5014345 0000000 ACCU-CHEK INSIGHT RAPID KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 6MM X 70CM
5014344 0000000 ACCU-CHEK INSIGHT RAPID KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 6MM X 40CM
5014335 0000000 ACCU-CHEK TENDERLINK ŠIKMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 17MM X 110CM
5014334 0000000 ACCU-CHEK TENDERLINK ŠIKMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 17MM X 80CM
5014333 0000000 ACCU-CHEK TENDERLINK ŠIKMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 17MM X 60CM
5014332 0000000 ACCU-CHEK TENDERLINK ŠIKMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 17MM X 30CM
5014331 0000000 ACCU-CHEK TENDERLINK ŠIKMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 13MM X 110CM
5014330 0000000 ACCU-CHEK TENDERLINK ŠIKMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 13MM X 80CM
5014329 0000000 ACCU-CHEK TENDERLINK ŠIKMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 13MM X 60CM
5014328 0000000 ACCU-CHEK TENDERLINK ŠIKMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 13MM X 30CM
5014321 0000000 ACCU-CHEK INSIGHT TENDER ŠIKMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 17MM X 100CM
5014320 0000000 ACCU-CHEK INSIGHT TENDER ŠIKMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 17MM X 70CM
5014319 0000000 ACCU-CHEK INSIGHT TENDER ŠIKMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 17MM X 40CM
5014318 0000000 ACCU-CHEK INSIGHT TENDER ŠIKMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 13MM X 100CM
5014317 0000000 ACCU-CHEK INSIGHT TENDER ŠIKMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 13MM X 70CM
5014316 0000000 ACCU-CHEK INSIGHT TENDER ŠIKMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 13MM X 40CM
5014306 0000000 ACCU-CHEK INSIGHTFLEX KOLMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 10MM X 100CM
5014305 0000000 ACCU-CHEK INSIGHTFLEX KOLMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 10MM X 70CM
5014304 0000000 ACCU-CHEK INSIGHTFLEX KOLMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 10MM X 40CM
5014303 0000000 ACCU-CHEK INSIGHTFLEX KOLMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 8MM X 100CM
5014302 0000000 ACCU-CHEK INSIGHTFLEX KOLMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 8MM X 70CM
5014301 0000000 ACCU-CHEK INSIGHTFLEX KOLMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 8MM X 40CM
5014300 0000000 JAVA BACK DEEP ANATOMICKÁ BIOMECHANICKÁ ZÁDOVÁ OPĚRKA
5014299 0000000 JAVA BACK REGULAR ANATOMICKÁ BIOMECHANICKÁ ZÁDOVÁ OPĚRKA
5014298 0000000 JAVA CUSHION ANTIDEKUBITNÍ SEDÁK PRO STŘEDNÍ A VYSOKÉ RIZIKO DEKUBITŮ
5014297 0000000 ACCU-CHEK INSIGHTFLEX KOLMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 6MM X 100CM
5014296 0000000 FORWARD CUSHION ANTIDEKUBITNÍ SEDÁK PRO STŘEDNÍ A VYSOKÉ RIZIKO DEKUBITŮ
5014295 0000000 JAVA BACK DEEP ANATOMICKÁ BIOMECHANICKÁ ZÁDOVÁ OPĚRKA S HLUBOKOU KONTURACÍ
5014294 0000000 JAVA BACK REGULAR ANATOMICKÁ BIOMECHANICKÁ ZÁDOVÁ OPĚRKA
5014293 0000000 ACCU-CHEK INSIGHTFLEX KOLMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 6MM X 70CM
5014292 0000000 ACCU-CHEK INSIGHTFLEX KOLMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK INSIGHT, 6MM X 40CM
5014291 0000000 ACCU-CHEK RAPID-D LINK KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 10MM X 100CM
5014290 0000000 ACCU-CHEK RAPID-D LINK KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 10MM X 70CM
5014289 0000000 ACCU-CHEK RAPID-D LINK KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 10MM X 50CM
5014288 0000000 ACCU-CHEK RAPID-D LINK KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 10MM X 20CM
5014287 0000000 ACCU-CHEK RAPID-D LINK KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 8MM X 100CM
5014286 0000000 ACCU-CHEK RAPID-D LINK KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 8MM X 70CM
5014285 0000000 ACCU-CHEK RAPID-D LINK KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 8MM X 50CM
5014284 0000000 ACCU-CHEK RAPID-D LINK KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 8MM X 20CM
5014283 0000000 ACCU-CHEK RAPID-D LINK KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 6MM X 100CM
5014282 0000000 ACCU-CHEK RAPID-D LINK KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 6MM X 70CM
5014281 0000000 ACCU-CHEK RAPID-D LINK KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 6MM X 50CM
5014280 0000000 ACCU-CHEK RAPID-D LINK KOLMÝ KOVOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 6MM X 20CM
5014267 0000000 ACCU-CHEK FLEXLINK KOLMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 10MM X 110CM
5014266 0000000 ACCU-CHEK FLEXLINK KOLMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 10MM X 80CM
5014265 0000000 ACCU-CHEK FLEXLINK KOLMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 10MM X 60CM
5014264 0000000 ACCU-CHEK FLEXLINK KOLMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 10MM X 30CM
5014263 0000000 ACCU-CHEK FLEXLINK KOLMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 8MM X 110CM
5014262 0000000 ACCU-CHEK FLEXLINK KOLMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 8MM X 80CM
5014261 0000000 ACCU-CHEK FLEXLINK KOLMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 8MM X 60CM
5014260 0000000 ACCU-CHEK FLEXLINK KOLMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 8MM X 30CM
5014258 0000000 ACCU-CHEK FLEXLINK KOLMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 6MM X 80CM
5014257 0000000 ACCU-CHEK FLEXLINK KOLMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 6MM X 60CM
5014256 0000000 ACCU-CHEK FLEXLINK KOLMÝ TEFLONOVÝ INFUZNÍ SET K INZULÍNOVÉ PUMPĚ ACCU-CHEK COMBO, 6MM X 30CM
5014255 0000000 STEELMAN START VOZÍK MECHANICKÝ ZÁKLADNÍ, ŠÍŘE SEDU 38-48 CM, NOSNOST 120 KG
5014254 0000000 GYROSET VIGO HEAD DRIVE GYROSKOPICKÉ OVLÁDÁNÍ VOZÍKU HLAVOU VČETNĚ OMNI2 ROZHRÁNÍ
5014253 0000000 ORTOPEDICKÉ ABDUKČNÍ KALHOTKY
5014252 0000000 PÁS KÝLNÍ PUPEČNÍ – 424
5014251 0000000 BIOSPRAY 75 OCHRANNÝ BIOAKTIVNÍ SPRAY
5014250 0000000 MEPITEL ONE 13X15 CM, 5 KS, SILIKONOVÁ MŘÍŽKA, NEADHERENTNÍ K RÁNĚ, SAFETAC TECHNOLOGIE
5014249 0000000 MEPITEL ONE 9X10 CM, 5 KS, SILIKONOVÁ MŘÍŽKA, NEADHERENTNÍ K RÁNĚ, SAFETAC TECHNOLOGIE
5014248 0000000 MEPITEL ONE 6X7 CM, 5 KS, SILIKONOVÁ MŘÍŽKA, NEADHERENTNÍ K RÁNĚ, SAFETAC TECHNOLOGIE
5014247 0000000 BIOPAD – KRYTÍ MODELUJÍCÍ PROTEÁZU 10X10 CM 1 KS
5014246 0000000 BIOPAD – KRYTÍ MODELUJÍCÍ PROTEÁZU 5X5 CM 3KS
5014245 0000000 STOMFOAM MAXI 200ML
5014244 0000000 STOMFOAM MINI 50ML
5014241 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI POLSTRY PODRUČEK EXTRA SOFT, PÁR
5014240 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI 4-BODOVÝ PÁS POLSTROVANÝ S AUTOPŘEZKOU
5014200 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU ULTINA ERGONOMICKÁ OBRUČ CARBOLIFE GEKKO, PÁR
5014199 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU ULTINA ERGONOMICKÁ OBRUČ CARBOLIFE GEKKO S, PÁR
5014198 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU ULTINA ERGONOMICKÁ OBRUČ CARBOLIFE QUADRO, PÁR
5014197 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU ULTINA ERGONOMICKÁ OBRUČ CARBOLIFE CURVE PARA GRIP L, PÁR
5014196 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU ULTINA ERGONOMICKÁ OBRUČ CARBOLIFE CURVE PARA GRIP, PÁR
5014195 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU ULTINA ERGONOMICKÁ OBRUČ CARBOLIFE CURVE TETRA GRIP L, PÁR
5014194 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU ULTINA ERGONOMICKÁ OBRUČ CARBOLIFE CURVE TETRA GRIP, PÁR
5014193 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU ULTINA ERGONOMICKÁ OBRUČ CARBOLIFE CURVE L, PÁR
5014192 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU ULTINA ERGONOMICKÁ OBRUČ CARBOLIFE CURVE, PÁR
5014191 0000000 SILNÝ SILIKONOVÝ KROUŽKOVÝ PESAR 100 MM
5014190 0000000 SILNÝ SILIKONOVÝ KROUŽKOVÝ PESAR 95 MM
5014189 0000000 SILNÝ SILIKONOVÝ KROUŽKOVÝ PESAR 90 MM
5014188 0000000 SILNÝ SILIKONOVÝ KROUŽKOVÝ PESAR 85 MM
5014187 0000000 SILNÝ SILIKONOVÝ KROUŽKOVÝ PESAR 80 MM
5014186 0000000 SILNÝ SILIKONOVÝ KROUŽKOVÝ PESAR 75 MM
5014185 0000000 SILNÝ SILIKONOVÝ KROUŽKOVÝ PESAR 70 MM
5014184 0000000 SILNÝ SILIKONOVÝ KROUŽKOVÝ PESAR 65 MM
5014183 0000000 SILNÝ SILIKONOVÝ KROUŽKOVÝ PESAR 60 MM
5014182 0000000 SILNÝ SILIKONOVÝ KROUŽKOVÝ PESAR 55 MM
5014181 0000000 SILNÝ SILIKONOVÝ KROUŽKOVÝ PESAR 50 MM
5014180 0000000 KOSTKOVÝ SILIKONOVÝ PESAR 45 MM
5014179 0000000 KOSTKOVÝ SILIKONOVÝ PESAR 41 MM
5014178 0000000 KOSTKOVÝ SILIKONOVÝ PESAR 37 MM
5014177 0000000 KOSTKOVÝ SILIKONOVÝ PESAR 32 MM
5014176 0000000 KOSTKOVÝ SILIKONOVÝ PESAR 29 MM
5014175 0000000 KOSTKOVÝ SILIKONOVÝ PESAR 25 MM
5014174 0000000 GUARDIAN 4 SYSTEM KIT VYSÍLAČ PRO PERSONÁLNÍ MONITORACI GLUKÓZY MMT-7841Q
5014173 0000000 GUARDIAN 4 SENSOR CGM SENZOR PRO PERSONÁLNÍ MONITORACI (7 DENNÍ) MMT-7040Q
5014172 0000000 GUARDIAN 4 TRANSMITTER KIT BLUETOOTH VYSÍLAČ PRO CGM U IP MINIMED 780G
5014171 0000000 GUARDIAN 4 SENSOR CGM SENZOR PRO INZULINOVÉ PUMPY MINIMED (7 DENNÍ) MMT-7040
5014170 0000000 GENUTRAIN S KOLENNÍ ORTÉZA S POSTRANNÍMI DLAHAMI
5014169 0000000 MALLEOTRAIN PLUS AKTIVNÍ HLEZENNÍ BANDÁŽ
5014168 0000000 MALLEOLOC L3 MULTIFUNKČNÍ ORTÉZA HLEZENNÍHO KLOUBU
5014167 0000000 MALLEOLOC L HLEZENNÍ ORTÉZA SKOŘEPINOVÁ
5014166 0000000 MALLEOTRAIN S OPEN HEEL HLEZENNÍ BANDÁŽ S OTEVŘENOU PATOU
5014165 0000000 OMOTRAIN S BANDÁŽ K PODPOŘE A STABILIZACI RAMENNÍHO KLOUBU
5014163 0000000 PHONAK NAÍDA P90-PR
5014162 0000000 PHONAK NAÍDA P70-PR
5014161 0000000 PHONAK NAÍDA P50-PR
5014160 0000000 PHONAK NAÍDA P30-PR
5014159 0000000 PHONAK NAÍDA P90-UP
5014158 0000000 PHONAK NAÍDA P70-UP
5014157 0000000 PHONAK NAÍDA P50-UP
5014156 0000000 PHONAK NAÍDA P30-UP
5014155 0000000 PHONAK NAÍDA P90-PR
5014154 0000000 PHONAK NAÍDA P70-PR
5014153 0000000 PHONAK NAÍDA P50-PR
5014152 0000000 PHONAK NAÍDA P30-PR
5014151 0000000 PHONAK NAÍDA P90-UP
5014150 0000000 PHONAK NAÍDA P70-UP
5014149 0000000 PHONAK NAÍDA P50-UP
5014148 0000000 PHONAK NAÍDA P30-UP
5014147 0000000 AQVIDINE POVIDON JÓD NEADHERENTNÍ KRYTÍ NA RÁNY 9,5X9,5 CM, 10 KS/BALENÍ
5014146 0000000 AQVIDINE POVIDON JÓD NEADHERENTNÍ KRYTÍ NA RÁNY 5X5 CM, 25 KS/BALENÍ
5014141 0000000 ZÁDOVÝ SYSTÉM BAXX PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM A ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014140 0000000 POOPERAČNÍ BOTA HALLUX VALGUS – 710
5014139 0000000 GLUKOMETR INSIGHT SERIES PŘÍSTROJ NA MĚŘENÍ KREVNÍ GLUKÓZY S MOŽNOSTÍ STAŽENÍ DAT DO PC
5014138 0000000 TESTOVACÍ PROUŽKY INSIGHT PRO MĚŘENÍ HLADINY GLUKÓZY V KRVI
5014137 0000000 VYROVNÁVACÍ PÁSKY VARIMATE, PŮLKRUH XL 4X14 CM, HYDROKOLOIDNÍ, 20 KS
5014136 0000000 ORTEX 06H ORTÉZA ACHILLOVY ŠLACHY XS/R, XS/L, S/R, S/L, M/R, M/L, L/R, L/L, XL/R, XL/L, XXL/R, XXL/L
5014135 0000000 OPĚRKA HLAVY PANTHERA PŘÍSLUŠENSTVÍ MECHANICKÝCH VOZÍKŮ PANTHERA
5014134 0000000 PANTHERA BAMBINO 3 SÍŘE SEDU 24-33 CM, VELMI LEHKÝ, AKTIVNÍ, VŠESTRANNĚ NASTAVITELNÝ
5014133 0000000 TENA PANTS MAXI SMALL KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 65-85CM,2550ML,10KS
5014132 0000000 TENA SLIP MAXI XL KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ,BOKY 110-160CM,3950ML,24KS
5014131 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ S GELEM HYDROTAC BORDER MULTISITE 13X16CM,10KS
5014130 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ S GELEM HYDROTAC BORDER MULTISITE 11,5CM PRŮMĚR,10KS
5014129 0000000 ADAPTÉR TĚŽIŠTĚ
5014128 0000000 POLSTR ZÁDOVÉ OPĚRKY S ŘEMÍNKY UMOŽŇUJÍCÍ NASTAVIT PROHNUTÍ
5014127 0000000 POSTRANICE ODKLOPNÉ S VÝŠKOVĚ STAVITELNOU LOKETNÍ OPĚRKOU PÁR
5014126 0000000 ÚHLOVĚ STAVITELNÉ STUPAČKY PÁR
5014125 0000000 KOLEČKA PROTI PŘEVRÁCENÍ PÁR
5014124 0000000 BEZPEČNOSTNÍ PÁS DVOUBODOVÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ MECHANICKÝCH VOZÍKŮ AGILE, S-ERGO 30, S-ERGO 125
5014123 0000000 WIDEX MAGNIFY M-BTE 13 D 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5014122 0000000 WIDEX MAGNIFY M-BTE 312 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5014121 0000000 WIDEX MAGNIFY M-MRIC R D 100 SLUCHADLO MRIC DOBÍJECÍ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95/110 DB
5014120 0000000 WIDEX MAGNIFY M-RIC 312 D 100 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5014119 0000000 WIDEX MAGNIFY M-RIC 10 100 SLUCHADLO RIC, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5014118 0000000 WIDEX MAGNIFY M-XP 100 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5014117 0000000 WIDEX MAGNIFY M-CIC 100 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5014116 0000000 WIDEX MAGNIFY M-BTE 13 D 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5014115 0000000 WIDEX MAGNIFY M-BTE 312 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5014114 0000000 WIDEX MAGNIFY M-MRIC R D 100 SLUCHADLO MRIC DOBÍJECÍ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95/110 DB
5014113 0000000 WIDEX MAGNIFY M-RIC 312 D 100 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5014112 0000000 WIDEX MAGNIFY M-RIC 10 100 SLUCHADLO RIC, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5014111 0000000 WIDEX MAGNIFY M-XP 100 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5014110 0000000 WIDEX MAGNIFY M-CIC 100 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5014109 0000000 WIDEX MAGNIFY M-BTE 13 D 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 4 KANÁLY, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5014108 0000000 WIDEX MAGNIFY M-BTE 312 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5014107 0000000 WIDEX MAGNIFY M-RIC 312 D 50 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 4 KANÁLY, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5014106 0000000 WIDEX MAGNIFY M-RIC 10 50 SLUCHADLO RIC, 4 KANÁLY, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5014105 0000000 WIDEX MAGNIFY M-XP 50 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 4 KANÁLY, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5014104 0000000 WIDEX MAGNIFY M-CIC 50 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 4 KANÁLY, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5014103 0000000 WIDEX MAGNIFY M-BTE 13 D 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5014102 0000000 WIDEX MAGNIFY M-BTE 312 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5014101 0000000 WIDEX MAGNIFY M-MRIC R D 100 SLUCHADLO MRIC DOBÍJECÍ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95/110 DB
5014100 0000000 WIDEX MAGNIFY M-RIC 312 D 100 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5014099 0000000 WIDEX MAGNIFY M-RIC 10 100 SLUCHADLO RIC, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5014098 0000000 WIDEX MAGNIFY M-XP 100 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5014097 0000000 WIDEX MAGNIFY M-CIC 100 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5014096 0000000 WIDEX MAGNIFY M-BTE 13 D 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 4 KANÁLY, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5014095 0000000 WIDEX MAGNIFY M-BTE 312 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5014094 0000000 WIDEX MAGNIFY M-RIC 312 D 50 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 4 KANÁLY, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5014093 0000000 WIDEX MAGNIFY M-RIC 10 50 SLUCHADLO RIC, 4 KANÁLY, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5014092 0000000 WIDEX MAGNIFY M-XP 50 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 4 KANÁLY, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5014091 0000000 WIDEX MAGNIFY M-CIC 50 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 4 KANÁLY, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5014090 0000000 WIDEX MAGNIFY M-BTE 13 D 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5014089 0000000 WIDEX MAGNIFY M-BTE 312 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5014088 0000000 WIDEX MAGNIFY M-MRIC R D 100 SLUCHADLO MRIC DOBÍJECÍ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95/110 DB
5014087 0000000 WIDEX MAGNIFY M-RIC 312 D 100 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5014086 0000000 WIDEX MAGNIFY M-RIC 10 100 SLUCHADLO RIC, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5014085 0000000 WIDEX MAGNIFY M-XP 100 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5014084 0000000 WIDEX MAGNIFY M-CIC 100 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5014083 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE, KRYTÍ PĚNOVÉ SILIKONOVÉ, MULTISITE BORDER LITE 7,5 CM X 9,5 CM, 10 KS
5014082 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE, KRYTÍ PĚNOVÉ SILIKONOVÉ, MULTISITE BORDER 16 CM X 20 CM, 10 KS
5014081 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE, KRYTÍ PĚNOVÉ SILIKONOVÉ, MULTISITE BORDER 7,5 CM X 9,5 CM , 10 KS
5014080 0000000 LIBELLA SEAT VARIA ANTIDEKUBITNÍ SEDÁK
5014079 0000000 INZULÍNOVÁ PUMPA DIABECARE DANA-I 1 KS
5014078 0000000 VOZÍK ELEKTRICKÝ WINGUS EXTERIER./INTERIER., SEDAČKA STANDARD,NOSNOST 120KG
5014077 0000000 GLUKOMETR CONTOUR PLUS ELITE INZULÍNOVÝ REŽIM, POUZDRO, PŘÍSTROJ, NÁVOD, 5 KUSŮ TEST. PROUŽKŮ, 5 KUSŮ LANCET
5014076 0000000 TESTOVACÍ PROUŽKY GOCHEK2 PRO MĚŘENÍ HLADINY GLUKÓZY V KRVI
5014075 0000000 TESTOVACÍ PROUŽKY EXACTIVE SERIES PRO MĚŘENÍ HLADINY GLUKÓZY V KRVI
5014074 0000000 GLUKOMETR GOCHEK2 PŘÍSTROJ NA MĚŘENÍ KREVNÍ GLUKÓZY Z MOŽNOSTÍ STAŽENÍ DAT DO PC
5014073 0000000 GLUKOMETR EXACTIVE VITAL PŘÍSTROJ NA MĚŘENÍ KREVNÍ GLUKÓZY S MOŽNOSÍ STAHOVÁNÍ DAL DO PC
5014072 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI NÁVLEKY NA OBRUČE PRO KOLA 22″, PÁR
5014071 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI KRYTY KOL PRO KOLA 22″, TRANSPARENTNÍ, PÁR
5014070 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI BOX PRO NOHY
5014069 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI POLOHOVACÍ PODNOŽKY S PRODLOUŽENÍM, PÁR
5014068 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI PODRUČKY PRODLOUŽENÉ DOZADU, PÁR
5014067 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI PODRUČKY, RŮZNÉ VELIKOSTI, PÁR
5014066 0000000 ROZTOK NA OPLACHOVÁNÍ RAN ASPIROX 1000 ML
5014065 0000000 TREK 40 SP BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ SUPERVÝKONNÉ,4 PR,S-DNA,10-KAN,DO 120 DB HL.
5014064 0000000 TREK 40 SP BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ SUPERVÝKONNÉ,4 PR,S-DNA,10-KAN,DO 120 DB HL.
5014063 0000000 TREK 40 SP BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ SUPERVÝKONNÉ,4 PR,S-DNA,10-KAN,DO 120 DB HL.
5014062 0000000 TREK 40 SP BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ SUPERVÝKONNÉ,4 PR,S-DNA,10-KAN,DO 120 DB HL.
5014061 0000000 TREK 40 UP BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ ULTRAVÝKONNÉ,4 PR,S-DNA,10-KAN,DO 120 DB HL.
5014060 0000000 TREK 40 UP BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ ULTRAVÝKONNÉ,4 PR,S-DNA,10-KAN,DO 120 DB HL.
5014059 0000000 TREK 40 UP BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ ULTRAVÝKONNÉ,4 PR,S-DNA,10-KAN,DO 120 DB HL.
5014058 0000000 TREK 40 UP BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ ULTRAVÝKONNÉ,4 PR,S-DNA,10-KAN,DO 120 DB HL.
5014057 0000000 TREK 80 SP BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ SUPERVÝKONNÉ,4 PR,S-DNA,14-KAN,DO 120 DB HL.
5014056 0000000 TREK 80 SP BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ SUPERVÝKONNÉ,4 PR,S-DNA,14-KAN,DO 120 DB HL.
5014055 0000000 TREK 80 SP BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ SUPERVÝKONNÉ,4 PR,S-DNA,14-KAN,DO 120 DB HL.
5014054 0000000 TREK 80 SP BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ SUPERVÝKONNÉ,4 PR,S-DNA,14-KAN,DO 120 DB HL.
5014053 0000000 TREK 80 UP BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ ULTRAVÝKONNÉ,4 PR,S-DNA,14-KAN,DO 120 DB HL.
5014052 0000000 TREK 80 UP BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ ULTRAVÝKONNÉ,4 PR,S-DNA,14-KAN,DO 120 DB HL.
5014051 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI BEDERNÍ PODPORA
5014050 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI BOČNÍ PELOTY STABILIZAČNÍ, PÁR
5014049 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI ZÁDOVÁ OPĚRKA NETTI S SUPER STABIL, 3D COVER, S BOČNÍMI PELOTAMI
5014048 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI PRODLOUŽENÍ ŘEMÍNKOVÝCH ZAD
5014047 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI OPĚRKA HLAVY TYP A, ROZMĚR 150X200 MM
5014046 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI OPĚRKA HLAVY TYP A, ROZMĚR 150X350 MM
5014045 0000000 NETTI S VOZÍK MECHANICKÝ SPECIÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ DĚTSKÝ
5014044 0000000 TREK 80 UP BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ ULTRAVÝKONNÉ,4 PR,S-DNA,14-KAN,DO 120 DB HL.
5014043 0000000 TREK 80 UP BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ ULTRAVÝKONNÉ,4 PR,S-DNA,14-KAN,DO 120 DB HL.
5014042 0000000 RADIANT 60 MNR TR SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,NABÍJECÍ,S-DNA,2 MIK,4 PR,18-KAN.
5014041 0000000 RADIANT 60 MNR TR SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,NABÍJECÍ,S-DNA,2 MIK,4 PR,18-KAN.
5014040 0000000 RADIANT 80 MNR TR SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,NABÍJECÍ,S-DNA,2 MIK,4 PR,20-KAN.
5014039 0000000 RADIANT 80 MNR TR SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,NABÍJECÍ,S-DNA,2 MIK,4 PR,20-KAN.
5014038 0000000 RADIANT 100 MNR TR SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,NABÍJECÍ,S-DNA,2 MIK,4 PR,24-KAN.
5014037 0000000 RADIANT 100 MNR TR SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,NABÍJECÍ,S-DNA,2 MIK,4 PR,24-KAN.
5014036 0000000 ABRA TESTOVACÍ PROUŽKY NA STANOVENÍ HLADINY GLUKÓZY V KRVI 50KS
5014035 0000000 OPTILETS JEDNORÁZOVÉ LANCETY 100KS
5014034 0000000 OPTILETS JEDNORÁZOVÉ LANCETY 50 KS
5014033 0000000 ABRA GLUKOMETR SOUPRAVA 1 SADA
5014032 0000000 ABRA SMART BT GLUKOMETR SOUPRAVA 1 SADA
5014031 0000000 BIOTTER BOBO NEB INHALÁTOR S PŘÍSLUŠENSTVÍM 1 SADA
5014030 0000000 INHALÁTOR DIAGNOSTIC ECONSTELLATION KOMPRES. S PŘÍSLUŠENSTVÍM 1 SADA
5014029 0000000 INHALÁTOR DIAGNOSTIC P1PLUS KOMPRESOROVÝ S PŘÍSLUŠENSTVÍM 1 SADA
5014028 0000000 BIOTTER PROMESH INHALÁTOR ULTRAZVUKOVÝ S PŘÍSLUŠENSTVÍM 1 SADA
5014027 0000000 ICHAIR XXL 1.614 NADMĚRNÝ ELEKTRICKÝ VOZÍK MEYRA, PŘEVÁŽNĚ EXT., VARIABILNÍ, NOSNOST 200 KG
5014026 0000000 LUMBÁLNÍ PODPORA PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014025 0000000 SEDAČKA ELEKTRICKY POLOHOVACÍ VÝŠKA PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014024 0000000 SADA PRO OPĚRKU HLAVY, KRKU ROCK-N-LOCK PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014023 0000000 PODNOŽKA JEDNODÍLNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014022 0000000 KOLENNÍ OPĚRA PRO POLOHOVAT.PODNOŽKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014021 0000000 ODPRUŽENÍ VOZÍKU PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014020 0000000 DRŽÁK BERLE, HOLE PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014019 0000000 OVLÁDACÍ EL.JEDNOTKA TEN PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014018 0000000 JOYSTICK PRO MODUL TEN SÍLA 250G PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014017 0000000 JOYSTICK PRO MODUL TEN SÍLA 120G PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014016 0000000 OVLÁDACÍ PANEL PIKO PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014015 0000000 EXTERNÍ MODUL TLAČÍTKOVÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014014 0000000 SPECIÁLNÍ KONCOVKA JOYSTICK PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014013 0000000 SPECIÁLNÍ KONCOVKA JOYSTICK MĚKKÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014012 0000000 OMNI MODUL PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014011 0000000 OVLÁDÁNÍ DECHEM, EL.VÝKLOPNÉ RAMENO, LCD DISPLEJ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014010 0000000 BRADOVÉ OVLÁDÁNÍ, EL.VÝKLOPNÉ RAMENO, LCD DISPLEJ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014009 0000000 SPECIÁLNÍ JOYSTICK MO-VIS PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014008 0000000 EL. OTOČNÉ RAMENO PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014007 0000000 DRŽÁK NA PODRUČKU PRO JOYSTICK MO-VIS VČETNĚ TLAČÍTEK PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014006 0000000 MODUL EASYWAVE PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
4200148 4200148 SAMOSTATNÉ ČOČKY DIOPTRICKÉ, 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 6 DPT, CYL NAD +- 2 DPT
4200147 4200147 SAMOSTATNÉ ČOČKY DIOPTRICKÉ, 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 6 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT
4200146 4200146 SAMOSTATNÉ ČOČKY BIFOKÁLNÍ, DO 5 LET VČETNĚ AFAKIE; STRABISMUS; SNÍŽENÁ MOŽNOST VÝMĚNY BRÝLÍ
4200145 4200145 SAMOSTATNÉ ČOČKY PRIZMATICKÉ, DO 5 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200144 4200144 SAMOSTATNÉ ČOČKY PRIZMATICKÉ, DO 5 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200143 4200143 SAMOSTATNÉ ČOČKY PRIZMATICKÉ, DO 5 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200142 4200142 SAMOSTATNÉ ČOČKY PRIZMATICKÉ, DO 5 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200141 4200141 SAMOSTATNÉ ČOČKY DIOPTRICKÉ, DO 5 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT
4200140 4200140 SAMOSTATNÉ ČOČKY DIOPTRICKÉ, DO 5 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT
4200139 4200139 SAMOSTATNÉ ČOČKY DIOPTRICKÉ, DO 5 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 6 DPT DO +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT
4200138 4200138 SAMOSTATNÉ ČOČKY DIOPTRICKÉ, DO 5 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 6 DPT DO +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT
4200137 4200137 SAMOSTATNÉ ČOČKY DIOPTRICKÉ, DO 5 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 6 DPT, CYL NAD +- 2 DPT
4200136 4200136 SAMOSTATNÉ ČOČKY DIOPTRICKÉ, DO 5 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 6 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT
4200135 4200135 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY HYPEROKULÁRNÍ), OD 18 LET SKLA HYPEROKULÁRNÍ + MATNICE
4200134 4200134 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ČOČKY HYPEROKULÁRNÍ), 15 LET AŽ 17 LET VČETNĚ SKLA HYPEROKULÁRNÍ + MATNICE
4200133 4200133 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY HYPEROKULÁRNÍ), DO 14 LET VČETNĚ SKLA HYPEROKULÁRNÍ + MATNICE
4200132 4200132 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY PRIZMATICKÉ), OD 15 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200131 4200131 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY PRIZMATICKÉ), OD 15 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200130 4200130 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY PRIZMATICKÉ), OD 15 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200129 4200129 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY PRIZMATICKÉ), OD 15 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200128 4200128 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY DIOPTRICKÉ), OD 15 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT
4200127 4200127 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY DIOPTRICKÉ), OD 15 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT
4200126 4200126 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY BIFOKÁLNÍ), 15 AŽ 17 LET VČETNĚ AFAKIE; STRABISMUS; SNÍŽENÁ MOŽNOST VÝMĚNY BRÝLÍ
4200125 4200125 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY DIOPTRICKÉ), 15 AŽ 17 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 6 DPT DO +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT
4200124 4200124 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY DIOPTRICKÉ), 15 AŽ 17 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 6 DPT DO +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT
4200123 4200123 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY DIOPTRICKÉ), 15 AŽ 17 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 6 DPT, CYL NAD +- 2 DPT
4200122 4200122 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY DIOPTRICKÉ), 15 AŽ 17 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 6 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT
4200121 4200121 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY BIFOKÁLNÍ), 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ AFAKIE; STRABISMUS; SNÍŽENÁ MOŽNOST VÝMĚNY BRÝLÍ
4200120 4200120 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY PRIZMATICKÉ), 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200119 4200119 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY PRIZMATICKÉ), 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200118 4200118 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY PRIZMATICKÉ), 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200117 4200117 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY PRIZMATICKÉ), 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200116 4200116 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY DIOPTRICKÉ), 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT
4200115 4200115 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY DIOPTRICKÉ), 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT
4200114 4200114 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY DIOPTRICKÉ), 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 6 DPT DO +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT
4200113 4200113 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY DIOPTRICKÉ), 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 6 DPT DO +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT
4200112 4200112 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY DIOPTRICKÉ), 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 6 DPT, CYL NAD +- 2 DPT
4200111 4200111 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY DIOPTRICKÉ), 6 LET AŽ 14 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 6 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT
4200110 4200110 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY BIFOKÁLNÍ), DO 5 LET VČETNĚ AFAKIE; STRABISMUS; SNÍŽENÁ MOŽNOST VÝMĚNY BRÝLÍ
4200109 4200109 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY PRIZMATICKÉ), DO 5 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200108 4200108 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY PRIZMATICKÉ), DO 5 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200107 4200107 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY PRIZMATICKÉ), DO 5 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200106 4200106 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY PRIZMATICKÉ), DO 5 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT, DIPLOPIE; STRABISMUS
4200105 4200105 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY DIOPTRICKÉ), DO 5 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT
4200104 4200104 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY DIOPTRICKÉ), DO 5 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT
4200103 4200103 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY DIOPTRICKÉ), DO 5 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 6 DPT DO +- 10 DPT, CYL NAD +- 2 DPT
4200102 4200102 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY DIOPTRICKÉ), DO 5 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE NAD +- 6 DPT DO +- 10 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT
4200101 4200101 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY DIOPTRICKÉ), DO 5 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 6 DPT, CYL NAD +- 2 DPT
4200100 4200100 BRÝLE NA ZAKÁZKU (OBRUBA+ ČOČKY DIOPTRICKÉ), DO 5 LET VČETNĚ SFÉRA V SOUČTU V HL. OSE DO +- 6 DPT, CYL 0 AŽ +- 2 DPT
4100007 4100007 OPRAVA TERAPEUTICKÉ ČÁSTI ORTOPEDICKÉ OBUVI NA ZAKÁZKU
4100006 4100006 ÚPRAVA ORTOPEDICKÉ OBUVI NA ZAKÁZKU MAXIMÁLNĚ 2X ZA ROK
4100005 4100005 OPRAVA MYOELEKTRICKÉ PROTÉZY NA ZAKÁZKU MAXIMÁLNĚ 2X ZA ROK
4100004 4100004 OPRAVA PROTÉZY NA ZAKÁZKU MAXIMÁLNĚ 2X ZA ROK
4100003 4100003 ÚPRAVA PROTÉZY NA ZAKÁZKU MAXIMÁLNĚ 2X ZA ROK
4100002 4100002 OPRAVA ORTÉZY NA ZAKÁZKU
4100001 4100001 ÚPRAVA ORTÉZY NA ZAKÁZKU
4000137 4000137 TVAROVKA UŠNÍ OCHRANNÁ NA ZAKÁZKU DO 18 LET VČETNĚ; OCHRANA PŘED VNIKNUTÍM VODY DO STŘEDOUŠÍ; 1 KS/2 ROKY/1 UCHO
4000135 4000135 TVAROVKA UŠNÍ K ZÁVĚSNÝM SLUCHADLŮM NA ZAKÁZKU OD 19 LET; 2 KS / 5 LET
4000134 4000134 TVAROVKA UŠNÍ K ZÁVĚSNÝM SLUCHADLŮM NA ZAKÁZKU DO 18 LET VČETNĚ; 2 KS / 1 ROK
4000133 4000133 SKOŘEPINA KE SLUCHADLŮM SE SLUCHÁTKEM VE ZVUKOVODU NA ZAKÁZKU OD 19 LET; 2 KS / 5 LET
4000132 4000132 SKOŘEPINA KE SLUCHADLŮM SE SLUCHÁTKEM VE ZVUKOVODU NA ZAKÁZKU DO 18 LET VČETNĚ; 2 KS / 1 ROK
4000131 4000131 NÁVLEKY MASÁŽNÍ INDIV.ZHOTOVENÉ
4000130 4000130 NÁVLEKY A PUNČOCHY INDIV.ZHOTOVENÉ TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000129 4000129 NÁVLEKY A PUNČOCHY INDIV.ZHOTOVENÉ TECHNOLOGIE KRUHOVÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK / 1 KONČETINA
4000128 4000128 NÁVLEK ELASTICKÝ NA POPÁLENINY NA ZAKÁZKU, PONOŽKA 6 KS / 1 ROK; NEJDÉLE PO DOBU 1 ROKU
4000127 4000127 NÁVLEK ELASTICKÝ NA POPÁLENINY NA ZAKÁZKU, KALHOTY 6 KS / 1 ROK; NEJDÉLE PO DOBU 1 ROKU
4000126 4000126 NÁVLEK ELASTICKÝ NA POPÁLENINY NA ZAKÁZKU, PRO DOLNÍ KONČETINU 6 KS / 1 ROK; NEJDÉLE PO DOBU 1 ROKU
4000125 4000125 NÁVLEK ELASTICKÝ NA POPÁLENINY NA ZAKÁZKU, RUKAVICE 6 KS / 1 ROK; NEJDÉLE PO DOBU 1 ROKU
4000124 4000124 NÁVLEK ELASTICKÝ NA POPÁLENINY NA ZAKÁZKU, PRO HORNÍ KONČETINU 6 KS / 1 ROK; NEJDÉLE PO DOBU 1 ROKU
4000123 4000123 NÁVLEK ELASTICKÝ NA POPÁLENINY NA ZAKÁZKU, TRUPOVÝ (TRIČKO) 6 KS / 1 ROK; NEJDÉLE PO DOBU 1 ROKU
4000122 4000122 NÁVLEK ELASTICKÝ NA POPÁLENINY NA ZAKÁZKU, MASKA NA OBLIČEJ 6 KS / 1 ROK; NEJDÉLE PO DOBU 1 ROKU
4000121 4000121 KOMPRESIVNÍ BODY, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK
4000120 4000120 KOMPRESIVNÍ HRUDNÍ NÁVLEKY, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. VČETNĚ RAMEN A OBOU RUKÁVŮ; TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK
4000119 4000119 KOMPRESIVNÍ HRUDNÍ NÁVLEKY, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. VČETNĚ RAMEN A JEDNOHO RUKÁVU; TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK
4000118 4000118 KOMPRESIVNÍ HRUDNÍ NÁVLEKY, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. VČETNĚ RAMEN; TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK
4000117 4000117 KOMPRESIVNÍ HRUDNÍ NÁVLEKY, ATYP.ROZMĚRY II.K.T. TECHNOLOGIE PLOCHÉHO PLETENÍ; 2 KS / 1 ROK
4000116 4000116 KOMPRESIVNÍ PAŽNÍ NÁVLEKY, ATYP.ROZMĚRY II. K.T. S POPRUHEM NEBO ÚCHYTEM K PODPRSENCE; PLOCHÉ PLETENÍ; 2 KS/1 ROK/1 KONČETINA
5014005 0000000 VOZÍK ELEKTRICKÝ JUVO-PŘEDNÍ POHON KOL EXTERIER./INTERIER.,PŘEDNÍ POHON,SEDAČKA STANDARD,Š.SEDU 34-56CM,NOSNOST 160 KG
5014004 0000000 VOZÍK ELEKTRICKÝ JUVO – STŘEDNÍ POHON KOL EXTERIER./INTERIER.,STŘEDNÍ POHON,SEDAČKA STANDARD,Š.SEDU 34-56CM, NOSNOST 160KG
5014003 0000000 STANDARDNÍ SEDAČKA XL PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014002 0000000 OPĚRA ZAD CONTOUR K SEDAČCE PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014001 0000000 SEDAČKA NASTAVITELNÁ VAS PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5014000 0000000 OPĚRA BOČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5013998 0000000 FLEXI VZAD ODKLOPNÉ PODRUČKY (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013997 0000000 ABDUKČNÍ KLÍN NASTAVITELNÝ (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013996 0000000 FIXACE CHODIDEL – ZAPÍNÁNÍ PŘEZKOU PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013995 0000000 KOVOVÉ ZARÁŽKY NA PATY PRO SPOJENÉ STUPÁTKO PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013994 0000000 CENTRÁLNÍ STUPAČKA- ELEKTRICKY POLOHOVACÍ (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013993 0000000 STUPAČKY ODKLOPNÉ – ELEKTRICKY POLOHOVACÍ (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013992 0000000 DRŽÁK OVLADAČE ODKLOPNÝ – ARETOVANÝ MAGNETY (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013991 0000000 ONE CLICK OVLADAČ POLOHOVACÍCH FUNKCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013990 0000000 MPS HLAVOVÁ OPĚRKA PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013989 0000000 ZÁDOVÁ OPĚRKA ELEKTRICKY POLOHOVACÍ S REDUKCÍ STŘIHU (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013988 0000000 ZÁDOVÁ OPĚRKA ELEKTRICKY POLOHOVACÍ  (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013987 0000000 ZÁDOVÁ OPĚRKA MANUÁLNĚ POLOHOVACÍ (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013986 0000000 ZDVIH + POLOHOVÁNÍ SEDU V PROSTORU (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013985 0000000 POLOHOVÁNÍ SEDU V PROSTORU (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013984 0000000 ZÁMEK ŘÍZENÍ PRO STABILIZACI TRAKCE V TERÉNU (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013983 0000000 EXTREME X8 VOZÍK ELEKTRICKÝ EXTERIEROVÝ Š.S.30-61CM, POHON 4X4,NOSN.182KG
5013982 0000000 VOZÍK MECHANICKÝ ZÁKLADNÍ AGILE
5013981 0000000 BAFFIN NEOSIT HL POLOHOVACÍ ZAŘIZENÍ DĚTSKÉ PRO SEZENÍ,ŠÍŘE SEDU 15-32,NOSNOST 60KG,
5013980 0000000 OCTANE SUB4 ULTRALEHKÝ AKTIVNÍ VOZÍK, PEVNÝ RÁM, Š.S 25-44 CM, NOSNOST 110KG
5013979 0000000 TIGA SUB4 ULTRALEHKÝ AKTIVNÍ VOZÍK, PEVNÝ RÁM, Š.S 25-44 CM, NOSNOST 110KG
5013922 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 10 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ RIC, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85/90 DB
5013921 0000000 WIDEX EVOKE E-XP 100 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5013920 0000000 WIDEX EVOKE E-CIC 100 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5013919 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 13 D 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5013918 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 13 D 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5013917 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 13 D 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5013916 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 13 D 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5013915 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 312 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5013914 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 312 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5013913 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 312 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5013912 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 312 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5013911 0000000 WIDEX EVOKE E-FP 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 110 DB
5013910 0000000 WIDEX EVOKE E-FA 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5013909 0000000 WIDEX EVOKE E-FM 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5013908 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5013907 0000000 WIDEX EVOKE E-F2 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ  RIC, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5013906 0000000 WIDEX EVOKE E-FS 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ RIC, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5013905 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 10 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ RIC, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85/90 DB
5013904 0000000 WIDEX EVOKE E-XP 100 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5013903 0000000 WIDEX EVOKE E-CIC 100 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5013902 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 13 D 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5013901 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 13 D 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5013900 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 13 D 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5013899 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 13 D 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5013898 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 312 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5013897 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 312 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5013896 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 312 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5013895 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 312 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5013894 0000000 WIDEX EVOKE E-FP 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 110 DB
5013893 0000000 WIDEX EVOKE E-FA 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5013892 0000000 WIDEX EVOKE E-FM 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5013891 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5013890 0000000 WIDEX EVOKE E-F2 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ  RIC, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5013889 0000000 WIDEX EVOKE E-FS 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ RIC, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5013888 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 10 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ RIC, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85/90 DB
5013887 0000000 WIDEX EVOKE E-XP 100 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5013886 0000000 WIDEX EVOKE E-CIC 100 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5013885 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 13 D 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5013884 0000000 DAILEE PANT PREMIUM PLUS LADY L, KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ, BOKY 110-140CM, 2030ML,15KS
5013883 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 13 D 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5013882 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 13 D 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5013881 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 13 D 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5013880 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 312 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5013879 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 312 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5013878 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 312 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5013877 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 312 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5013876 0000000 MOTION C&G SP 1X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013875 0000000 MOTION C&G SP 1X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013874 0000000 MOTION C&G SP 1X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013873 0000000 MOTION C&G SP 1X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013872 0000000 MOTION C&G SP 2X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013871 0000000 MOTION C&G SP 2X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013870 0000000 MOTION C&G SP 2X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013869 0000000 MOTION C&G SP 2X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013868 0000000 MOTION C&G SP 3X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013867 0000000 MOTION C&G SP 3X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013866 0000000 MOTION C&G SP 3X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013865 0000000 MOTION C&G SP 3X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013864 0000000 MOTION C&G SP 5X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013863 0000000 MOTION C&G SP 5X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013862 0000000 MOTION C&G SP 5X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013861 0000000 MOTION C&G SP 5X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013860 0000000 MOTION C&G SP 7X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013859 0000000 MOTION C&G SP 7X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013858 0000000 MOTION C&G SP 7X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013857 0000000 MOTION C&G SP 7X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013856 0000000 MOTION C&G P 1X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013855 0000000 MOTION C&G P 1X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013854 0000000 MOTION C&G P 1X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013853 0000000 MOTION C&G P 1X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013852 0000000 MOTION C&G P 2X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013851 0000000 MOTION C&G P 2X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013850 0000000 MOTION C&G P 2X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013849 0000000 MOTION C&G P 2X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013848 0000000 MOTION C&G P 3X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013847 0000000 MOTION C&G P 3X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013846 0000000 MOTION C&G P 3X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013845 0000000 MOTION C&G P 3X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013844 0000000 MOTION C&G P 5X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013843 0000000 MOTION C&G P 5X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013842 0000000 MOTION C&G P 5X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013841 0000000 MOTION C&G P 5X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013840 0000000 MOTION C&G P 7X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013839 0000000 MOTION C&G P 7X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013838 0000000 MOTION C&G P 7X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013837 0000000 MOTION C&G P 7X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013836 0000000 MOTION C&G 1X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013835 0000000 MOTION C&G 1X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013834 0000000 MOTION C&G 1X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013833 0000000 MOTION C&G 1X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013832 0000000 MOTION C&G 2X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013831 0000000 MOTION C&G 2X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013830 0000000 MOTION C&G 2X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013829 0000000 MOTION C&G 2X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013828 0000000 MOTION C&G 3X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013827 0000000 MOTION C&G 3X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013826 0000000 MOTION C&G 3X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013825 0000000 MOTION C&G 3X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013824 0000000 MOTION C&G 5X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013823 0000000 MOTION C&G 5X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013822 0000000 MOTION C&G 5X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013821 0000000 MOTION C&G 5X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013820 0000000 MOTION C&G 7X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013819 0000000 MOTION C&G 7X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013818 0000000 MOTION C&G 7X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013817 0000000 MOTION C&G 7X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5013816 0000000 MIA 15 NÁSTAVEC NA WC 15 CM, NOSNOST 225 KG
5013815 0000000 MIA 10 NÁSTAVEC NA WC 10 CM, NOSNOST 225 KG
5013814 0000000 ECLIPS X2 – ODLEHČENÝ MECHANICKÝ VOZÍK 14,5KG ŠÍŘE 38-48CM, ADAPTÉR TĚŽIŠTĚ, BRZDY DOPROVODU, NOSNOST 130KG
5013813 0000000 COCO VERTIKALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ÚHEL 90 AŽ -15 STUPŇŮ, MĚŘENÍ ABDUKCE KYČELNÍHO KLOUBU
5013812 0000000 LORI VERTIKALIZAČNÍ STAVĚCÍ ZAŘÍZENÍ , NASTAVENÍ ÚHLU OD 90 DO -15 STUPŇŮ ,65CM-155CM
5013811 0000000 DAILEE PANT PREMIUM PLUS LADY M, KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ, BOKY 80-120CM, 2030ML,15KS
5013810 0000000 WIDEX EVOKE E-FP 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 110 DB
5013809 0000000 WIDEX EVOKE E-FA 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5013808 0000000 WIDEX EVOKE E-FM 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5013807 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5013806 0000000 WIDEX EVOKE E-F2 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ  RIC, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5013805 0000000 WIDEX EVOKE E-FS 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ RIC, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5013804 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 10 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ RIC, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85/90 DB
5013803 0000000 WIDEX EVOKE E-XP 100 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5013802 0000000 WIDEX EVOKE E-CIC 100 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5013801 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 13 D 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5013800 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 13 D 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5013799 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 13 D 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5013798 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 13 D 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/105 DB
5013797 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 312 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5013796 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 312 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5013795 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 312 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5013794 0000000 WIDEX MOMENT M-BTE 312 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5013783 0000000 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE 7 KAPEK M BOKY 90-120CM,2099ML,30KS
5013782 0000000 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE 7 KAPEK L BOKY 120-150CM,2407ML,30KS
5013781 0000000 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE 6 KAPEK XL BOKY 150-175CM,2532ML,14KS
5013780 0000000 MEPILEX BORDER FLEX LITE 15X15 CM, 5 KS, TENKÉ SAMOLEPÍCÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU
5013779 0000000 MEPILEX BORDER FLEX LITE 10X10 CM, 5 KS, TENKÉ SAMOLEPÍCÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU
5013778 0000000 MEPILEX BORDER FLEX LITE 7,5X7,5 CM, 5 KS, TENKÉ SAMOLEPÍCÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU
5013777 0000000 MEPILEX BORDER FLEX LITE 5X12,5 CM, 5 KS, TENKÉ SAMOLEPÍCÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU
5013776 0000000 MEPILEX BORDER FLEX LITE 4X5 CM, 10 KS, TENKÉ SAMOLEPÍCÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU
5013775 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DEPEND NORMAL XL PRO ŽENY 995ML, OBVOD V PASE 120-150CM, 9KS
5013774 0000000 JEHLA DO INZULINOVÉHO PERA – MEDOJECT FINE 32GX6,0 MM, TMAVĚ MODRÁ
5013773 0000000 JEHLA DO INZULINOVÉHO PERA – MEDOJECT FINE 32GX4,0 MM, ZELENÁ
5013772 0000000 JEHLA DO INZULINOVÉHO PERA – MEDOJECT FINE 31GX8,0 MM, SVĚTLE MODRÁ
5013771 0000000 JEHLA DO INZULINOVÉHO PERA – MEDOJECT FINE 31GX6,0 MM, TMAVĚ MODRÁ
5013770 0000000 JEHLA DO INZULINOVÉHO PERA – MEDOJECT FINE 31GX5,0 MM, TMAVĚ FIALOVÁ
5013769 0000000 JEHLA DO INZULINOVÉHO PERA – MEDOJECT FINE 31GX4,0 MM, ZELENÁ
5013768 0000000 JEHLA DO INZULINOVÉHO PERA – MEDOJECT FINE 30GX8,0 MM, SVĚTLE MODRÁ
5013767 0000000 JEHLA DO INZULINOVÉHO PERA – MEDOJECT FINE 30GX6,0 MM, TMAVĚ MODRÁ
5013766 0000000 JEHLA DO INZULINOVÉHO PERA – MEDOJECT FINE 29GX12,7 MM, RŮŽOVÁ
5013765 0000000 JEHLA DO INZULINOVÉHO PERA – MEDOJECT FINE 29GX10,0 MM, ŽLUTÁ
5013764 0000000 TECASORB STERILNÍ UHLÍKOVÁ ABSORPČNÍ BANDÁŽ 9CM X 10CM, 10KS
5013762 0000000 VOZÍK MECHANICKÝ ODLEHČENÝ AT52302
5013761 0000000 SPEC. OVLÁDÁNÍ RUKOU TLAKEM NA OVLADAČ MICROPILOT VČETNĚ MINISTOLEČKU PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU SMD QUICKIE
5013760 0000000 BRADOVÉ OVLÁDÁNÍ TLAKEM NA OVLADAČ MICROPILOT – EL. ODKLOPNÉ RAMENO PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU SMD QUICKIE
5013759 0000000 BRADOVÉ OVLÁDÁNÍ TLAKEM NA OVLADAČ MICROPILOT – MECHANICKY ODKL. RAMEN PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU SMD QUICKIE
5013758 0000000 QUICKIE Q300 M-MINI SEDEO LITE VOZÍK ELEKTRICKÝ INTER./EXTER. ZÚŽ. PODVOZEK Š.S.30-51CM,POHON STŘEDNÍ,NOSN.136
5013757 0000000 STERILNÍ GÁZOVÉ KOMPRESY BEZ RTG DETEKOVATELNÉHO MATERIÁLU 5CM*5CM, 8-VRSTVÉ, 2KS/BALENÍ/25BALENÍ/KRABICE
5013756 0000000 STERILNÍ GÁZOVÉ KOMPRESY BEZ RTG DETEKOVATELNÉHO MATERIÁLU 5CM*5CM, 8-VRSTVÉ, 2KS/BALENÍ
5013755 0000000 KRYTÍ STERILNÍ SE STŘÍBREM STOPBAC STERILE KOMPRES 10X15CM,5KS
5013754 0000000 KRYTÍ STERILNÍ SE STŘÍBREM STOPBAC STERILE KOMPRES 10X10CM,5KS
5013753 0000000 KRYTÍ STERILNÍ SE STŘÍBREM STOPBAC STERILE KOMPRES 12X12CM,5KS
5013752 0000000 ABENA MAN FORMULA 1 VLOŽKY ABSORPČNÍ, PRO MUŽE, 450ML,15 KS
5013751 0000000 ACTION 1R S BRZDAMI PRO DOPROVOD Š.38-50,5 CM, SKLÁDACÍ, BUBNOVÉ BRZDY DOPROVODU, RYCHLOUP.KOLA, NOSNOST 125KG
5013749 0000000 RESOUND, KEY, KE461-DRW SLUCHADLO S EXT. R., RIE MINI, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013748 0000000 RESOUND, KEY, KE461-DRW SLUCHADLO S EXT. R., RIE MINI, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013747 0000000 RESOUND, KEY, KE461-DRW SLUCHADLO S EXT. R., RIE MINI, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013746 0000000 RESOUND, KEY, KE461-DRW SLUCHADLO S EXT. R., RIE MINI, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013745 0000000 RESOUND, KEY, KE462-DRW SLUCHADLO S EXT.R., RIE , BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013744 0000000 RESOUND, KEY, KE462-DRW SLUCHADLO S EXT.R., RIE , BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013743 0000000 RESOUND, KEY, KE462-DRW SLUCHADLO S EXT.R., RIE , BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013742 0000000 RESOUND, KEY, KE462-DRW SLUCHADLO S EXT.R., RIE , BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013741 0000000 RESOUND, KEY, KE361-DRW SLUCHADLO S EXT. R., RIE MINI, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013740 0000000 RESOUND, KEY, KE361-DRW SLUCHADLO S EXT. R., RIE MINI, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013739 0000000 RESOUND, KEY, KE361-DRW SLUCHADLO S EXT. R., RIE MINI, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013738 0000000 RESOUND, KEY, KE361-DRW SLUCHADLO S EXT. R., RIE MINI, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013737 0000000 RESOUND, KEY, KE362-DRW SLUCHADLO S EXT.R., RIE , BATERIE V13, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013736 0000000 RESOUND, KEY, KE362-DRW SLUCHADLO S EXT.R., RIE , BATERIE V13, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013735 0000000 RESOUND, KEY, KE362-DRW SLUCHADLO S EXT.R., RIE , BATERIE V13, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013734 0000000 RESOUND, KEY, KE362-DRW SLUCHADLO S EXT.R., RIE , BATERIE V13, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013733 0000000 RESOUND, KEY, KE261-DRW SLUCHADLO S EXT.REPRODUKTOREM, RIE MINI, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013732 0000000 RESOUND, KEY, KE261-DRW SLUCHADLO S EXT.REPRODUKTOREM, RIE MINI, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013731 0000000 RESOUND, KEY, KE261-DRW SLUCHADLO S EXT.REPRODUKTOREM, RIE MINI, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013730 0000000 RESOUND, KEY, KE261-DRW SLUCHADLO S EXT.REPRODUKTOREM, RIE MINI, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013729 0000000 RESOUND, KEY, KE262-DRW SLUCHADLO S EXT.REPRODUKTOREM, RIE, BATERIE V13, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013728 0000000 RESOUND, KEY, KE262-DRW SLUCHADLO S EXT.REPRODUKTOREM, RIE, BATERIE V13, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013727 0000000 RESOUND, KEY, KE262-DRW SLUCHADLO S EXT.REPRODUKTOREM, RIE, BATERIE V13, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013726 0000000 RESOUND, KEY, KE262-DRW SLUCHADLO S EXT.REPRODUKTOREM, RIE, BATERIE V13, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013725 0000000 RESOUND, KEY, KE461-DRWC SLUCHADLO S EXT. R., RIE MINI, DOBÍJECÍ, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013724 0000000 RESOUND, KEY, KE461-DRWC SLUCHADLO S EXT. R., RIE MINI, DOBÍJECÍ, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013723 0000000 RESOUND, KEY, KE461-DRWC SLUCHADLO S EXT. R., RIE MINI, DOBÍJECÍ, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013722 0000000 RESOUND, KEY, KE461-DRWC SLUCHADLO S EXT. R., RIE MINI, DOBÍJECÍ, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013721 0000000 RESOUND, KEY, KE467-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE MINI, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5014239 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI 4-BODOVÁ FIXAČNÍ VESTA
5014238 0000000 NETTI 4U CED VOZÍK MECHANICKÝ SPECIÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ
5014237 0000000 ABENA MAN FORMULA 0 VLOŽKY ABSORPČNÍ, PRO MUŽE, 250ML, 15KS
5014236 0000000 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ A PALCE LIGAFLEX MANU 2430 1 DLAHA, PRAVÁ/ LEVÁ, 5 VELIKOSTI
5014235 0000000 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ LIGAFLEX CLASSIC ZAVŘENÁ 2435 1 DLAHA, PRAVÁ/LEVÁ, 5 VELIKOSTÍ
5014234 0000000 GEL NA RÁNY ASPIROX 250 ML
5014233 0000000 KALHOTKY ABSORPČNÍ ATTENDS PULL-ONS 4 SMALL BOKY 60-90CM,1174ML,22KS
5014232 0000000 KALHOTKY ABSORPČNÍ ATTENDS PULL-ONS 4 MEDIUM BOKY 80-110CM,1107ML,22KS
5014231 0000000 KALHOTKY ABSORPČNÍ ATTENDS PULL-ONS 4 LARGE BOKY 100-140CM,1134ML,22KS
5014230 0000000 KALHOTKY ABSORPČNÍ ATTENDS PULL-ONS 4 X-LARGE BOKY 130-170CM,1203ML,18KS
5014229 0000000 KALHOTKY ABSORPČNÍ ATTENDS PULL-ONS 6 X-SMALL BOKY 45-60CM,1444ML,22KS
5014228 0000000 KALHOTKY ABSORPČNÍ ATTENDS PULL-ONS 6 SMALL BOKY 60-90CM,1438ML,18KS
5014227 0000000 KALHOTKY ABSORPČNÍ ATTENDS PULL-ONS 6 LARGE BOKY 100-140CM,1478ML,18KS
5014226 0000000 KALHOTKY ABSORPČNÍ ATTENDS PULL-ONS 6 X-LARGE BOKY 130-170CM,1493ML,16KS
5014225 0000000 KALHOTKY ABSORPČNÍ ATTENDS PULL-ONS 8 SMALL BOKY 60-90CM,1947ML,16KS
5014224 0000000 KALHOTKY ABSORPČNÍ ATTENDS PULL-ONS 6 MEDIUM BOKY 80-110CM,1429ML,18KS
5014223 0000000 KALHOTKY ABSORPČNÍ ATTENDS PULL-ONS 8 MEDIUM BOKY 80-110CM,1872ML,16KS
5014222 0000000 KALHOTKY ABSORPČNÍ ATTENDS PULL-ONS 8 X-LARGE BOKY 130-170CM,1950ML,14KS
5014221 0000000 KALHOTKY ABSORPČNÍ ATTENDS PULL-ONS 8 LARGE BOKY 100-140CM,1976ML,16KS
5014220 0000000 3M™ FUTURO™ BEDERNÍ PÁS 46820DABI, NASTAVITELNÁ VELIKOST, 1 KUS
5014219 0000000 3M™ FUTURO™ ZÁPĚSTNÍ BANDÁŽ S OBOUSTRANNOU DLAHOU, L 47855DABI, VELIKOST L, 1 KUS
5014218 0000000 3M™ FUTURO™ LOKETNÍ BANDÁŽ S EPIKONDYLÁRNÍ PÁSKOU, M 47862DABI, VELIKOST M, 1 KUS
5014217 0000000 3M™ FUTURO™ ZÁPĚSTNÍ BANDÁŽ S OBOUSTRANNOU DLAHOU, S 47853DABI, VELIKOST S, 1 KUS
5014216 0000000 3M™ FUTURO™ LOKETNÍ BANDÁŽ S EPIKONDYLÁRNÍ PÁSKOU, L 47863DABI, VELIKOST L, 1 KUS
5014215 0000000 3M™ FUTURO™ LOKETNÍ BANDÁŽ S EPIKONDYLÁRNÍ PÁSKOU, S 47861DABI, VELIKOST S, 1 KUS
5014214 0000000 3M™ FUTURO™ ZÁPĚSTNÍ BANDÁŽ S OBOUSTRANNOU DLAHOU, M 47854DABI, VELIKOST M, 1 KUS
5014213 0000000 PÁS DORSO-LUMBÁLNÍ PODPŮRNÝ LOMBASTAB DORSO 0847 DORSO-LUMBÁLNÍ VYSOKÝ KORZET, 5 VELIKOSTÍ
5014212 0000000 AVICENUM ORTHO 2000 ORTÉZA ZÁPĚSTNÍ TYP 01 PRAVÁ, VEL. S – XL
5014211 0000000 AVICENUM ORTHO 2000 ORTÉZA ZÁPĚSTNÍ TYP 01 LEVÁ, VEL. S – XL
5014210 0000000 AVICENUM ORTHO 2000 ORTÉZA HLEZENNÍ TYP 01 OBOUSTRANNÁ, VEL. S – XXL
5014209 0000000 AVICENUM ORTHO 2000 ORTÉZA KOLENNÍ TYP 01 OBOUSTRANNÁ, DVOUOSÝ KLOUB, VEL. XS – XXL
5014208 0000000 ZDVOJENÝ KŘÍŽ, PRO ŠÍŘI SEDU 51 CM PŘÍSLUŠENSTVÍ MECHANICKÝCH VOZÍKŮ TOMTAR (RC)
5014207 0000000 TOMTAR MR-LG ŠÍŘE SEDU 39-48 CM, NOSNOST 130 KG, VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ MADLA
5014206 0000000 TOMTAR MR-S ŠÍŘE SEDU 39-48 CM, NOSNOST 130 KG, MOŽNOST POSUNU TĚŽIŠTĚ
5014205 0000000 TUBIFAST 3,5CM X 1M, 1KS, PRUŽNÉ HADICOVÉ OBINADLO
5014204 0000000 TUBIFAST 5CM X 1M, 1KS, PRUŽNÉ HADICOVÉ OBINADLO
5014203 0000000 TUBIFAST 20CM X 1M, 1KS, PRUŽNÉ HADICOVÉ OBINADLO
5014202 0000000 TUBIFAST 10,75CM X 1M, 1KS, PRUŽNÉ HADICOVÉ OBINADLO
5014201 0000000 TUBIFAST 7,5CM X 1M, 1KS, PRUŽNÉ HADICOVÉ OBINADLO
5013720 0000000 RESOUND, KEY, KE467-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE MINI, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013719 0000000 RESOUND, KEY, KE467-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE MINI, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013718 0000000 RESOUND, KEY, KE467-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE MINI, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013717 0000000 RESOUND, KEY, KE367-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE MINI, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013716 0000000 RESOUND, KEY, KE367-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE MINI, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013715 0000000 RESOUND, KEY, KE367-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE MINI, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013714 0000000 RESOUND, KEY, KE367-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE MINI, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013713 0000000 RESOUND, KEY, KE267-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE MINI, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013712 0000000 RESOUND, KEY, KE267-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE MINI, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013711 0000000 RESOUND, KEY, KE267-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE MINI, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013710 0000000 RESOUND, KEY, KE267-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE MINI, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013709 0000000 RESOUND, KEY, KE477-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013708 0000000 RESOUND, KEY, KE477-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013707 0000000 RESOUND, KEY, KE477-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013706 0000000 RESOUND, KEY, KE477-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013705 0000000 RESOUND, KEY, KE377-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE, BATERIE V13, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013704 0000000 RESOUND, KEY, KE377-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE, BATERIE V13, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013703 0000000 RESOUND, KEY, KE377-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE, BATERIE V13, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013702 0000000 RESOUND, KEY, KE377-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE, BATERIE V13, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013701 0000000 RESOUND, KEY, KE277-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE, BATERIE V13, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013700 0000000 RESOUND, KEY, KE277-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE, BATERIE V13, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013699 0000000 RESOUND, KEY, KE277-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE, BATERIE V13, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013698 0000000 RESOUND, KEY, KE277-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE, BATERIE V13, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013697 0000000 RESOUND, KEY, KE488-DWH SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE POWER, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013696 0000000 RESOUND, KEY, KE488-DWH SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE POWER, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013695 0000000 RESOUND, KEY, KE488-DWH SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE POWER, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5012771 0000000 ABSORPČNÍ PODLOŽKA 60X60 CM, SAVOST>820ML, SAP 3G, 20 KS V BALENÍ
5012770 0000000 ABSORPČNÍ PODLOŽKA 40X60 CM, SAVOST>510ML, SAP 1G, 20 KS V BALENÍ
5012769 0000000 JEDNORÁZOVÉ PLENKOVÉ NATAHOVACÍ KALHOTKY PRO DOSPĚLÉ 10 KS, VARIANTY: M, L, XL
5012768 0000000 POWERBREATHE MEDIC PLUS NÁDECHOVÝ REHABILITAČNÍ VENTIL
5012767 0000000 EPITÉZA PRSNÍ SOFTBACK 1080 R/L ASYMMETRIC SILIKONOVÁ, LEVÁ/PRAVÁ, ODLEHČENÁ, VEL. 65-115
5012766 0000000 EPITÉZA PRSNÍ VELVETY 1066X SILIKONOVÁ, OBOUSTRANNÁ, ODLEHČENÁ, VEL. 65-115
5012765 0000000 EPITÉZA PRSNÍ SOFTBACK 1050X SILIKONOVÁ, OBOUSTRANNÁ, ODLEHČENÁ, VEL. 65-115
5012764 0000000 EPITÉZA PRSNÍ SOFTTOUCH 1052X2 SILIKONOVÁ, OBOUSTRANNÁ, ODLEHČENÁ, VEL. 60-115
5012756 0000000 SUPRASORB C, KRYTÍ Z PŘÍRODNÍHO KOLAGENU 8 CM X 12 CM, 5 KS
5012755 0000000 SUPRASORB C, KRYTÍ Z PŘÍRODNÍHO KOLAGENU 6 CM X 8 CM, 5 KS
5012754 0000000 SUPRASORB C, KRYTÍ Z PŘÍRODNÍHO KOLAGENU 4 CM X 6 CM, 5 KS
5012753 0000000 PURE CHARGE&GO 2X SLUCHADLO DIGIT. 16 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5012752 0000000 PURE CHARGE&GO 2X SLUCHADLO DIGIT. 16 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5012751 0000000 PURE CHARGE&GO 2X SLUCHADLO DIGIT. 16 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5012750 0000000 PURE CHARGE&GO 2X SLUCHADLO DIGIT. 16 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5012749 0000000 PURE CHARGE&GO 1X SLUCHADLO DIGIT. 16 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5012748 0000000 PURE CHARGE&GO 1X SLUCHADLO DIGIT. 16 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5012747 0000000 PURE CHARGE&GO 1X SLUCHADLO DIGIT. 16 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5012746 0000000 PURE CHARGE&GO 1X SLUCHADLO DIGIT. 16 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5012745 0000000 PURE 312 2X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5012744 0000000 PURE 312 2X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5012743 0000000 PURE 312 2X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5012742 0000000 PURE 312 2X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5012741 0000000 PURE 312 1X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5012740 0000000 PURE 312 1X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5012739 0000000 PURE 312 1X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5012738 0000000 PURE 312 1X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5012737 0000000 STYLETTO 3X SLUCHADLO DIGIT. 24 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5012736 0000000 STYLETTO 3X SLUCHADLO DIGIT. 24 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5012735 0000000 STYLETTO 3X SLUCHADLO DIGIT. 24 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5012734 0000000 STYLETTO 3X SLUCHADLO DIGIT. 24 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5012733 0000000 STYLETTO 5X SLUCHADLO DIGIT. 32 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5012732 0000000 STYLETTO 5X SLUCHADLO DIGIT. 32 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5012731 0000000 STYLETTO 5X SLUCHADLO DIGIT. 32 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5012730 0000000 STYLETTO 5X SLUCHADLO DIGIT. 32 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5012729 0000000 STYLETTO 7X SLUCHADLO DIGIT. 48 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5012728 0000000 STYLETTO 7X SLUCHADLO DIGIT. 48 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5012727 0000000 STYLETTO 7X SLUCHADLO DIGIT. 48 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5012726 0000000 STYLETTO 7X SLUCHADLO DIGIT. 48 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5012725 0000000 PULL-UP-PANTS NATAHOVACÍ PLENY 80-120 CM, M, 2550 ML, 14 KS
5012724 0000000 PULL-UP-PANTS NATAHOVACÍ PLENY 100-150 CM, L, 2640 ML, 14 KS
5012723 0000000 PULL-UP-PANTS NATAHOVACÍ PLENY 110-160 CM, XL, 2880 ML, 14 KS
5012722 0000000 ALL-IN-ONE PLENY NOVAMED KOMFORT 80-120 CM, M, 1650 ML, 30 KS
5012721 0000000 ALL-IN-ONE PLENY NOVAMED KOMFORT 100-150 CM, L, 1950 ML, 30 KS
5012720 0000000 ALL-IN-ONE PLENY NOVAMED KOMFORT 110-160 CM, XL, 2150 ML, 30 KS
5012719 0000000 UNDERPADS INKONTINENČNÍ PODLOŽKY 60X90 CM, 1400 ML, 25 KS
5012718 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA ZVÝŠENÍ NOSNOSTI ELEKTRICKÉHO VOZÍKU OPTIMUS 2 NA 170 KG
5012717 0000000 PÁS BŘIŠNÍ VERBA OBVOD TRUPU 105-115CM,VEL.5
5012716 0000000 PÁS BŘIŠNÍ VERBA OBVOD TRUPU 95-105CM,VEL.4
5012715 0000000 PÁS BŘIŠNÍ VERBA OBVOD TRUPU 85-95CM,VEL.3
5012714 0000000 PÁS BŘIŠNÍ VERBA OBVOD TRUPU 75-85CM,VEL.2
5012713 0000000 PÁS BŘIŠNÍ VERBA OBVOD TRUPU 65-75CM,VEL.1
5012712 0000000 AT51036 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ
5012711 0000000 AT51035 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ
5012710 0000000 AT51034 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ
5012709 0000000 AT51031 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ
5012708 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ PERMAFOAM CLASSIC 15 X 15 CM, 10 KS
5012707 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ PERMAFOAM CLASSIC SACRAL 22,5 X 22,5 CM, AKTIVNÍ ČÁST 13,5X11,5CM, 10 KS
5012706 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ PERMAFOAM CLASSIC SACRAL 18 X 18 CM, AKTIVNÍ ČÁST 11,5X9,5CM, 10 KS
5012705 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ PERMAFOAM CLASSIC BORDER 30 X 10 CM, AKTIVNÍ ČÁST 24X5CM, 10 KS
5012704 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ PERMAFOAM CLASSIC BORDER 15 X 15 CM, AKTIVNÍ ČÁST 10X10CM, 10 KS
5012703 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ PERMAFOAM CLASSIC BORDER 10 X 10 CM, AKTIVNÍ ČÁST 5X5CM,10 KS
5012701 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ PERMAFOAM CLASSIC CONCAVE 16,5 X 18 CM, AKTIVNÍ ČÁST 10,5X12CM,10 KS
5012700 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ PERMAFOAM CLASSIC TRACHEO 8 X 8 CM, 10 KS
5012699 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ PERMAFOAM CLASSIC 20 X 20 CM, 10 KS
5012698 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ PERMAFOAM CLASSIC 20 X 10 CM, 10 KS
5012697 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ PERMAFOAM CLASSIC 10 X 10 CM,10 KS
5012696 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ PERMAFOAM CLASSIC 6 CM PRŮMĚR, 10 KS
5012695 0000000 INFUZNÍ SET DANA INSET II TEFLONOVÁ JEHLA, DÉLKA JEHLY 9 MM, DÉLKA HADIČKY 110 CM, 10 KS
5012694 0000000 INFUZNÍ SET DANA INSET II TEFLONOVÁ JEHLA, DÉLKA JEHLY 9 MM, DÉLKA HADIČKY 80 CM, 10 KS
5012693 0000000 INFUZNÍ SET DANA INSET II TEFLONOVÁ JEHLA, DÉLKA JEHLY 9 MM, DÉLKA HADIČKY 60 CM, 10 KS
5012692 0000000 INFUZNÍ SET DANA INSET II TEFLONOVÁ JEHLA, DÉLKA JEHLY 6 MM, DÉLKA HADIČKY 80 CM, 10 KS
5012691 0000000 INFUZNÍ SET DANA INSET II TEFLONOVÁ JEHLA, DÉLKA JEHLY 6 MM, DÉLKA HADIČKY 60 CM, 10 KS
5012690 0000000 INFUZNÍ SET DANA INSET II TEFLONOVÁ JEHLA, DÉLKA JEHLY 6 MM, DÉLKA HADIČKY 46 CM, 10 KS
5012689 0000000 B.A.S.E. ATTIVO SEDÁK ANTIDEKUBITNÍ AKTIVNÍ SEDACÍ POLOŽKA TALLEY B.A.S.E. ATTIVO
5012688 0000000 ANTIDEKUBITNÍ MATRACE PULSAIR CHOICE OVERLAY PULSAIR CHOICE OVERLAY
5012687 0000000 ANTIDEKUBITNÍ MATRACE PULSAIR CHOICE REPLACEMENT PULSAIR CHOICE REPLACEMENT
5012686 0000000 ANTIDEKUBITNÍ MATRACE QUATTRO PLUS ANTIDEKUBITNÍ MATRACE TALLLEY QUATTRO PLUS
5012685 0000000 ANTIDEKUBITNÍ MATRACE QUATTRO ACUTE
5012684 0000000 FUSION HYBRID REPLACEMENT ANTIDEKUBITNÍ MATRACE FUSION HYBRID REPLACEMENT ANTIDEKUBITNÍ MATRACE
5012683 0000000 FUSION RESPONSE ANTIDEKUBITNÍ MATRACE FUSION RESPONSE ANTIDEKUBITNÍ MATRACE
5012680 0000000 MINIMED MIO 30 MIO 30, GREY, 13 MM, 43″
5012679 0000000 MINIMED MIO 30 MIO 30, GREY, 13 MM, 23″
5012678 0000000 MINIMED INSET II INFUSION SET WITH SC1 MIO, CLEAR, 9 MM, 32″
5012677 0000000 MINIMED INSET II INFUSION SET WITH SC1 MIO, CLEAR, 6 MM, 32″
5012676 0000000 MINIMED INSET II INFUSION SET WITH SC1 MIO, BLUE, 6 MM, 32″
5012675 0000000 MINIMED INSET II INFUSION SET WITH SC1 MIO, BLUE, 6 MM, 23″
5012674 0000000 MINIMED INSET II INFUSION SET WITH SC1 MIO, PINK, 6 MM, 32″
5012673 0000000 MINIMED INSET II INFUSION SET WITH SC1 MIO, BLUE, 6 MM, 18″
5012671 0000000 MINIMED INSET II INFUSION SET WITH SC1 MIO, PINK, 6 MM, 23″
5012670 0000000 MINIMED INSET II INFUSION SET WITH SC1 MIO, PINK, 6 MM, 18″
5012664 0000000 KALHOTKY ABSORPČNÍ ID SLIP LARGE PLUS BOKY 115-155CM,2390 ML,PRODYŠNÉ,15KS
5012663 0000000 KALHOTKY ABSORPČNÍ ID SLIP MEDIUM PLUS BOKY 80-125CM,2190ML,PRODYŠNÉ,15KS
5012662 0000000 KALHOTKY ABSORPČNÍ ID PANTS LARGE MAXI – NOVÉ BOKY 100-145CM,2650ML,PRODYŠNÉ,10KS
5012661 0000000 KALHOTKY ABSORPČNÍ ID PANTS MEDIUM-MAXI – NOVÉ BOKY 80-115CM,2570ML,PRODYŠNÉ,10KS
5012660 0000000 PROTECT.LUMBAFIX BANDÁŽ BEDERNÍ PÁTEŘE
5012658 0000000 JEHLY INSUPEN PRO INZULINOVÁ PERA G31X6MM/100KS
5012656 0000000 VYSÍLAČ A7+ TOUCHCARE ROČNÍ DOBÍJECÍ VYSÍLAČ, KOMUNIKACE S MOBILNÍ APLIKACÍ, ALARMY
5012655 0000000 SENSOR PRO KONTINUÁLNÍ MONITORACI GLYKÉMIE A7+ TOUCHCARE 14-DENNÍ, 4 KS V BALENÍ, MAX 32 KS/ROK, PRO VYSÍLAČ A7+ TOUCHCARE
5012654 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI 4U HRUDNÍ PELOTY
5012653 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI 4U LOKETNÍ OPĚRKY PRO HEMIPLEGIKY
5012652 0000000 ORTÉZA KRČNÍ FIXAČNÍ ORTEL T-NECK 49100 NASTAVITELNÁ, UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
5012651 0000000 CHODÍTKO ČTYŘKOLKA NEW DESIGN W2230 VÁHA 7,9 KG, NOSNOST MAX. 130 KG
5012649 0000000 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ A PRSTŮ LIGAFLEX FINGER 2432 IMOBILIZAČNÍ ORTÉZA, 4 VELIKOSTI
5012648 0000000 PÁS DORSO-LUMBÁLNÍ PODPŮRNÝ LOMBASTAB HIGH 0856 40 CM, 5 VELIKOSTÍ
5012647 0000000 1750 – HEMI VOZÍK MECHANICKÝ SPECIÁLNÍ DVOUOBRUČOVÝ MEYRA
5012646 0000000 ELEKTRICKÝ VOZÍK INVACARE STREAM PRO INTERIÉR/EXTERIÉR, NASTAV.ZÁDA I ÚHEL SEDU, Š. SED 44-49CM, NOSNOST 130KG
5012645 0000000 ELEKTRICKÝ VOZÍK INVACARE AVIVA RX20 PRO EXTERIÉR/INTERIÉR,MECH.POLOH.ZÁDA I ÚHEL SEDU, Š. SED 38-53CM, NOSNOST 136KG
5012644 0000000 ELEKTRICKÝ VOZÍK INVACARE AVIVA RX40 HD PRO EXTERIÉR/INTERIÉR,MECH.POLOH.ZÁDA I ÚHEL SEDU,Š.SED 38-53CM, NOSNOST 160KG
5012643 0000000 ELEKTRICKÝ VOZÍK INVACARE AVIVA RX40 PRO EXTERIÉR/INTERIÉR,MECH.POLOH.ZÁDA I ÚHEL SEDU, Š.SED 38-53CM, NOSNOST 136KG
5012629 0000000 L-MESITRAN FOAM 10X10 CM 10 KS ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ S LÉKAŘSKÝM MEDEM
5012616 0000000 MINIMED™ QUICK-SET™ INFUSION SET QUICK SET™ INFUSION SET WITH SC1, 6MM, 23″
5012615 0000000 MINIMED™ QUICK-SET™ INFUSION SET QUICK SET™ INFUSION SET WITH SC1, 6MM, 43″
5012614 0000000 MINIMED™ QUICK-SET™ INFUSION SET QUICK SET™ INFUSION SET WITH SC1, 9MM, 23″
5012613 0000000 MINIMED™ QUICK-SET™ INFUSION SET QUICK SET™ INFUSION SET WITH SC1, 9MM, 43″
5012612 0000000 MINIMED™ QUICK-SET™ INFUSION SET QUICK SET™ INFUSION SET WITH SC1, 6MM, 18″
5012611 0000000 MINIMED™ QUICK-SET™ INFUSION SET QUICK SET™ INFUSION SET WITH SC1, 6MM, 32″
5012610 0000000 MINIMED™ QUICK-SET™ INFUSION SET QUICK SET™ INFUSION SET WITH SC1,  9MM,32″
5012609 0000000 MINIMED™ SILHOUETTE™ INFUSION SET SILHOUETTE™ INFUSION SET WITH SC1, 17 MM,32″
5012608 0000000 BAFFIN TRIO EL.POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO SEZENÍ A VERTIKALIZACI S VÝŠKOU UŽIVATELE OD135-180CM
5012607 0000000 MINIMED™ SILHOUETTE™ INFUSION SET SILHOUETTE™ INFUSION SET WITH SC1,13 MM,32″
5012606 0000000 MINIMED™ SILHOUETTE™ INFUSION SET SILHOUETTE™ INFUSION SET WITH SC1 ,13 MM, 43″
5012605 0000000 MINIMED™ SILHOUETTE™ INFUSION SET SILHOUETTE™ INFUSION SET WITH SC1,13 MM ,23″
5012604 0000000 MINIMED™ SILHOUETTE™ INFUSION SET SILHOUETTE™ INFUSION SET WITH SC1,17 MM,23″
5012603 0000000 MINIMED™ SILHOUETTE™ INFUSION SET SILHOUETTE™ INFUSION SET WITH SC1, 17 MM ,43″
5012602 0000000 MINIMED™ SILHOUETTE™ INFUSION SET SILHOUETTE™ INFUSION SET WITH SC1,13 MM ,18″
5012601 0000000 MINIMED SURE-T INFUSION SET MINIMED SURET, 10 MM, 32″
5012600 0000000 MINIMED SURE-T INFUSION SET MINIMED SURET, 10 MM, 23″
5012599 0000000 MINIMED SURE-T INFUSION SET MINIMED SURET, 8 MM, 32″
5012598 0000000 MINIMED SURE-T INFUSION SET MINIMED SURET, 8 MM, 23″
5012597 0000000 MINIMED SURE-T INFUSION SET MINIMED SURET, 6 MM, 32″
5012596 0000000 MINIMED SURE-T INFUSION SET MINIMED SURET, 6 MM, 23″
5012595 0000000 MINIMED SURE-T INFUSION SET MINIMED SURET, 6 MM, 18″
5012594 0000000 SENI V NORMAL SEPARAČNÍ PLENA K PLENKOVÝM KALHOTKÁM VELIKOSTI S A M, 62,5X32CM,SAVOST 1040
5012593 0000000 SENI V MAXI SEPARAČNÍ PLENA K PLENKOVÝM KALHOTKÁM VELIKOSTI L A XL, 69 X 37, SAVOST 1250ML
5012588 0000000 ASKINA CALGITROL PASTE KRYTÍ NA RÁNY, STERILNÍ ALGINÁTOVÁ PASTA SE STŘÍBREM, 15 G, 5 KS
5012584 0000000 CONVEEN BASIC URINÁLNÍ SBĚRNÝ NOČNÍ SÁČEK K LŮŽKU, VENTIL,  HADIČKA 100 CM, 2000 ML, 21804
5012583 0000000 CONVEEN BASIC DRŽÁK SÁČKU DRŽÁK SÁČKU K LŮŽKU, 21069
5012582 0000000 CONVEEN BASIC PŘÍDRŽNÉ PÁSKY K NOZE, 21073
5012581 0000000 SENSURA MIO CONVEX 1D VÝP. VELKOOBJEM., VENTIL ŠIROKÁ VÝP.,MÍRNÝ KONVEX, OKÉNKO, ŠEDÝ, 10-43, 18675
5012580 0000000 SENSURA MIO CONVEX 1D VÝP. VELKOOBJEM., VENTIL ŠIROKÁ VÝP.,MĚKKÝ KONVEX, OKÉNKO, ŠEDÝ, 10-50, 18670
5012579 0000000 SENSURA MIO 1D VÝP. VELKOOBJEMOVÝ SÁČEK, VENTIL SE ŠIROKOU VÝPUSTÍ, PRŮHL. 10-100, 18666
5012578 0000000 SENSURA MIO 1D VÝP. VELKOOBJEMOVÝ SÁČEK, VENTIL SE ŠIROKOU VÝP., OKÉNKO, ŠEDÝ, 10-70, 18660
5012577 0000000 SENSURA MIO 1D VÝPUSTNÝ POOPERAČNÍ SÁČEK S OKÉNKEM A VENTILEM, STERIL., PRŮHL. 10-100, 18681
5012576 0000000 SENSURA MIO 1D VÝPUSTNÝ POOPERAČNÍ SÁČEK S OKÉNKEM A VENTILEM, PRŮHLEDNÝ 10-100, 18691
5012575 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DRYNITES PRO DÍVKY 8-15 LET SAVOST 1340ML, VÁHA 27-57KG, 9KS
5012574 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DRYNITES PRO CHLAPCE 8-15 LET SAVOST 1340ML, VÁHA 27-57KG, 9KS
5012573 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DRYNITES PRO DÍVKY 4-7 LET SAVOST 1340ML, VÁHA 17-30KG, 10KS
5012572 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DRYNITES PRO CHLAPCE 4-7 LET SAVOST 1340ML, VÁHA 17-30KG, 10KS
5012571 0000000 KRYTÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ ZORFLEX LEHKÉ, POVRCH RÁNY KOPÍRUJÍCÍ KRYTÍ,10X20CM,10KS
5012569 0000000 OVLADAČ Q-LOGIC OVLÁDÁNÍ HŘBETEM RUKY PRO MINIMÁLNÍ SVALOVOU SÍLU
5012568 0000000 PRIDE R40 FUSION VOZÍK ELEKTRICKÝ, ZADNÍ NÁHON, ELEKTRICKÉ POLOHOVÁNÍ SEDU ZAD A PODNOŽEK
5012567 0000000 SENI ACTIVE PLUS XXL KALHOTKY NATAHOVACÍ, BOKY 140 – 190CM, SAVOST 2000ML
5012566 0000000 SENI LADY MICRO ANATOMICKÉ VLOŽKY PRO ŽENY, 72 X 45MM, SAVOST 60ML
5012565 0000000 SENI SAN ALVI VLOŽNÁ PLENA PRO INKONTINENCE STOLICE, 69 X 37CM, SAVOST 700ML
5012564 0000000 SENI SAN FOR MEN ANATOMICKY TVAROVANÁ VLOŽNÁ PLENA PRO MUŽE, 69 X 38CM, SAVOST 2300ML, 30KS
5012563 0000000 SENI SAN PLUS EXTRA ANATOMICKY TVAROVANÁ VLOŽNÁ PLENA, 75 X 39CM, SAVOST 3500ML
5012562 0000000 SUPRASORB H SACRUM 14 X 16 CM, 5KS
5012561 0000000 SUPRASORB G 20 X 20 CM, KRYTÍ HYDROGELOVÉ, STERILNÍ, 3KS
5012560 0000000 SUPRASORB F 15 CM X 10 M, KRYTÍ SAMOLEPÍCÍ, NESTERILNÍ, 1KS
5012559 0000000 SUPRASORB F 10 CM X 10 M, KRYTÍ SAMOLEPÍCÍ, NESTERILNÍ, 1KS
5012558 0000000 SUPRASORB F 20 X 30 CM, KRYTÍ SAMOLEPÍCÍ, STERILNÍ, 10KS
5012557 0000000 SUPRASORB F 15 X 20 CM, KRYTÍ SAMOLEPÍCÍ, STERILNÍ, 10KS
5012552 0000000 ABRI SOFT PRATELNÁ PODLOŽKA PODLOŽKA ABSORPČNÍ, PRATELNÁ, 75X85CM, 2000ML, 1KS
5012551 0000000 ABRI SOFT PRATELNÁ PODLOŽKA PODLOŽKA ABSORPČNÍ, PRATELNÁ, SE ZÁLOŽKAMI, 75X85CM, 2000ML, 1KS
5012550 0000000 POLŠTÁŘ SEDACÍ S PRODYŠNÝM A VODĚODOLNÝM POTAHEM SEDACÍ POLŠTÁŘ PRO NÍZKÉ RIZIKO VZNIKU DEKUBITŮ
5012549 0000000 OBRUČE PRO KVADRUPLEGIKY POGUMOVANÉ ERGONOMICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECH. SMD UNIVERZÁLNÍ
5012548 0000000 ODPRUŽENÍ HNACÍCH KOL PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECH. SMD QUICKIE
5012547 0000000 STUPAČKA SPOJENÁ KARBONOVÁ, ÚHLOVĚ STAVITELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECH. SMD QUICKIE
5012546 0000000 BLATNÍKY KARBONOVÉ S CHRÁNIČEM ODĚVU PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECH. SMD QUICKIE
5012545 0000000 KOLEČKO STABILIZAČNÍ ODKLOPNÉ OVLÁDANÉ UŽIVATELEM PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECH. SMD QUICKIE
5012544 0000000 ZVÝŠENÍ NOSNOSTI VOZÍKU NA 140 KG PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECH. SMD QUICKIE
5012543 0000000 DEBRISOFT LOLLY 7,6 CM X 5 CM, 5 KS
5012542 0000000 DEBRISOFT PAD 10 CM X 10 CM, 5 KS
5012541 0000000 ASKINA DRESSIL SACRUM KRYTÍ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ SE SILIKONOVOU VRSTVOU NA OBLAST KOSTI KŘÍŽOVÉ 16X17,5 CM
5012540 0000000 ASKINA FOAM KRYTÍ PĚNOVÉ 20X20CM, 5 KS
5012539 0000000 ASKINA DRESSIL HEEL KRYTÍ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ SE SILIKONOVOU VRSTVOU NA PATU 22X21,6CM, (1BAL= 5KS)
5012538 0000000 ASKINA DRESSIL KRYTÍ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ SE SILIKONOVOU VRSTVOU 20X20 CM, 5 KS
5012537 0000000 ASKINA SILNET KRYTÍ MŘÍŽKA SILIKONOVÁ NEADHERENTNÍ K RÁNĚ 20X30CM, 5 KS
5012535 0000000 DAILEE LADY PREMIUM SLIM MAXI, VLOŽKY ABSORPČNÍ, PRO ŽENY, 879 ML, 28KS
5012534 0000000 DAILEE LADY PREMIUM SLIM EXTRA, VLOŽKY ABSORPČNÍ, PRO ŽENY, 651 ML, 28KS
5012533 0000000 DAILEE LADY PREMIUM SLIM NORMAL, VLOŽKY ABSORPČNÍ, PRO ŽENY, 381 ML, 28KS
5012532 0000000 DAILEE LADY PREMIUM SLIM MINI, VLOŽKY ABSORPČNÍ, PRO ŽENY, 266 ML, 28KS
5012531 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE MULTISITE, 12 CM X 15 CM, 10 KS
5012530 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE HEEL, 25 CM X 23,5 CM, 10 KS
5012529 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE SACRUM, 23 CM X 23 CM, 10 KS
5012528 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE SACRUM, 17 CM X 17,5 CM, 10 KS
5012527 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE NON BORDER, 20 CM X 20 CM, 10 KS
5012526 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE NON BORDER, 15 CM X 20 CM, 10 KS
5012525 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE NON BORDER, 15 CM X 15 CM, 10 KS
5013978 0000000 TIGA FX ULTRALEHKÝ AKTIVNÍ VOZÍK, PEVNÝ RÁM, Š.S 25-46 CM, NOSNOST 125KG
5013977 0000000 TIGA ULTRALEHKÝ AKTIVNÍ VOZÍK, PEVNÝ RÁM, Š.S 25-50 CM, NOSNOST 125KG
5013976 0000000 MAGIC 360 VOZÍK ELEKTRICKÝ EXTERIÉROVÝ Š.S.30,5-56CM, POHON STŘEDNÍCH KOL,NOSN.160KG
5013975 0000000 KOLENNÍ ORTÉZA 101A NÁVLEKOVÁ KOLENNÍ ORTÉZA S 2 PRUŽNÝMI NEKLOUBOVÝMI DLAHAMI (SPIRÁLY).
5013974 0000000 TESTOVACÍ PROUŽKY PRO MĚŘENÍ GLYKÉMIE EXACTIVE EQ BALENÍ 50KS SOUČÁST SYSTÉMU INZULÍNOVÉ PUMPY EQUIL
5013973 0000000 BAMBO NATURE DĚTSKÉ PODLOŽKY S LEPÍTKY 80X90CM, SAVOST 700 ML, 7KS/BAL
5013971 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI BOČNÍ PELOTY STABILIZAČNÍ, PÁR
5013969 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI BOČNÍ PELOTY KOREKČNÍ, PÁR
5013967 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI POLŠTÁŘ NA PODRUČKU PRO HEMIPLEGIKY
5013966 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI SEDÁK NETTI SIT EASY COVER
5013965 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI ZÁDOVÁ OPĚRKA NETTI KYPHOTIC
5013964 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI ZÁDOVÁ OPĚRKA NETTI SUPER STABIL
5013963 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI ZÁDOVÁ OPĚRKA NETTI STABIL
5013962 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI ZÁDOVÁ OPĚRKA NETTI SMART
5013961 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI BOČNÍ POLŠTÁŘKY NA ZÚŽENÍ ŠÍŘKY SEDU
5013960 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI PRODLOUŽENÍ RÁMU/POSUN TĚŽIŠTĚ VČETNĚ DELŠÍCH KOLEČEK PROTI PŘEPADNUTÍ
5013959 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI PRODLOUŽENÍ PÁKY BRZD, PÁR
5013958 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI BEDERNÍ PÁS POLSTROVANÝ
5013957 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI OPĚRKA HLAVY TYP E, S NASTAVITELNÝM BOČNÍM VEDENÍM
5013956 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI OPĚRKA HLAVY TYP F, S MANDIBULÁRNÍ PODPOROU
5013955 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI OPĚRKA HLAVY TYP D, KOMFORT
5013954 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI OPĚRKA HLAVY TYP A, VČETNĚ PÁSKU PŘES ČELO
5013953 0000000 ACCU-FINE JEHLY DO INZULÍNOVÉHO PERA 33G X 4 MM, 100 KS
5013952 0000000 ACCU-FINE JEHLY DO INZULÍNOVÉHO PERA 31G X 8 MM, 100 KS
5013951 0000000 ACCU-FINE JEHLY DO INZULÍNOVÉHO PERA 31G X 6 MM, 100 KS
5013950 0000000 ACCU-FINE JEHLY DO INZULÍNOVÉHO PERA 32G X 6 MM, 100 KS
5013949 0000000 ACCU-FINE JEHLY DO INZULÍNOVÉHO PERA 32G X 4 MM, 100 KS
5013948 0000000 VYSÍLAČ AIDEX G7
5013947 0000000 VLOŽKY ABSORPČNÍ MOLICARE MEN 5 KAPEK 852ML,14KS
5013946 0000000 GLYKEMICKÝ SENZOR AIDEX G7
5013945 0000000 VLOŽKY ABSORPČNÍ MOLICARE LADY 5 KAPEK 1029ML,14KS
5013944 0000000 GEMINO 60 WALKER CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ S PODPOROU PŘEDLOKTÍ VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ ODLEHČENÉ
5013943 0000000 GEMINO 30 WALKER CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ S PODPOROU PŘEDLOKTÍ VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ ODLEHČENÉ
5013942 0000000 GEMINO 30 S CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ DĚTSKÉ, VÝŠKOVĚ STAV. ODLEHČENÉ, KONTROLA RYCHLOSTI CHŮZE
5013941 0000000 GEMINO 30 PARKINSON CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ VÝŠ. STAV. ODLEHČENÉ, ZPĚTNÉ BRZDY S ARETACÍ, KONTROLA CHŮZE
5013939 0000000 GEMINO 60 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ ODLEHČENÉ, BRZDY S ARETACÍ BAREVNÉ VARIAN
5013938 0000000 GEMINO 30 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ ODLEHČENÉ, BRZDY S ARETACÍ BAREVNÉ VARIAN
5013937 0000000 GEMINO 20 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ ODLEHČENÉ, BRZDY S ARETACÍ
5013936 0000000 KRYTÍ ČISTÍCÍ AKTIVNÍ HYDROCLEAN 4 CM PRŮMĚR,10KS
5013935 0000000 ECOFIT XTRA LŮŽKO PEČOVATELSKÉ ELEKTRICKÉ, POJÍZDNÉ, NOSN. 300 KG, ROZMĚR 120X200 CM, HRAZDA
5013934 0000000 ECOFIT XTRA LŮŽKO PEČOVATELSKÉ ELEKTRICKÉ, POJÍZDNÉ, NOSN. 300 KG, ROZMĚR 140X200 CM, HRAZDA
5013932 0000000 ORTEX 023A ZÁVĚS PAŽE XS, S, M, L
5013931 0000000 ORTEX 013A ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU XS, S, M, L, XL, XXL
5013930 0000000 DAILEE PANT PREMIUM PLUS MEN L, KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ, BOKY 110-140CM, 2030ML,15KS
5013929 0000000 DAILEE PANT PREMIUM PLUS MEN M, KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ, BOKY 80-120CM, 2030ML,15KS
5013928 0000000 WIDEX EVOKE E-FP 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 110 DB
5013927 0000000 WIDEX EVOKE E-FA 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5013926 0000000 WIDEX EVOKE E-FM 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5013925 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5013924 0000000 WIDEX EVOKE E-F2 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ  RIC, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5013923 0000000 WIDEX EVOKE E-FS 100 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ RIC, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5012524 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE NON BORDER, 10 CM X 20 CM, 10 KS
5012523 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE NON BORDER, 10 CM X 10 CM, 10 KS
5012522 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE NON BORDER, 7,5 CM X 7,5 CM, 10 KS
5012521 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE NON BORDER, 5 CM X 5 CM, 10 KS
5012520 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE BORDER LITE, 10 CM X 20 CM, 10 KS
5012519 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE BORDER LITE, 9 CM X 15 CM, 10 KS
5012518 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE BORDER LITE, 10 CM X 10 CM, 10 KS
5012517 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE BORDER LITE, 7,5 CM X 8,5 CM,  10 KS
5012516 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE BORDER LITE, 5 CM X 10 CM, 10 KS
5012515 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE BORDER LITE, 5 CM X 5 CM, 10 KS
5012514 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE BORDER, 20 CM X 20 CM, 10 KS
5012513 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE BORDER, 15 CM X 15 CM, 10 KS
5012512 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE BORDER, 12,5 CM X 12,5 CM, 10 KS
5012511 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE BORDER, 10 CM X 10 CM, 10 KS
5012510 0000000 SUPRASORB P SENSITIVE BORDER, 7,5 CM X 8,5 CM, 10 KS
5012507 0000000 PLENY ABSORPČNÍ ATTENDS SOFT SUPER 4 1000ML, 30KS
5012505 0000000 FIXACE CHODIDEL POLSTROVANÁ PRO OBĚ CHODIDLA PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEDACÍM SYSTÉMŮM JAY
5012504 0000000 FIXACE CHODIDEL POLSTROVANÁ PRO OBĚ CHODIDLA PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEDACÍM SYSTÉMŮM JAY
5012503 0000000 FIXACE CHODIDEL POLSTROVANÁ PRO OBĚ CHODIDLA PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEDACÍM SYSTÉMŮM JAY
5012502 0000000 FIXACE CHODIDEL POLSTROVANÁ DĚLENÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEDACÍM SYSTÉMŮM JAY
5012501 0000000 FIXACE CHODIDEL POLSTROVANÁ DĚLENÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEDACÍM SYSTÉMŮM JAY
5012500 0000000 FIXACE CHODIDEL POLSTROVANÁ DĚLENÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEDACÍM SYSTÉMŮM JAY
5012499 0000000 FIXACE CHODIDLA FLEXI FEET PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEDACÍM SYSTÉMŮM JAY
5012498 0000000 FIXACE CHODIDLA FLEXI FEET PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEDACÍM SYSTÉMŮM JAY
5012497 0000000 FIXACE CHODIDLA FLEXI FEET PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEDACÍM SYSTÉMŮM JAY
5012496 0000000 FIXACE CHODIDLA A KOTNÍKU PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEDACÍM SYSTÉMŮM JAY
5012423 0000000 OMNI2 OVLÁDÁNÍ S ROZHRÁNÍM PRO SPECIÁLNÍ FUNKCE (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU SMD QUICKIE
5012422 0000000 JOYSTICK R-NET BAREVNÝ LCD HD DISPLEJ PRO SNADNÉ OVLÁDÁNÍ EL F. (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU SMD QUICKIE
5012421 0000000 JOYSTICK R-NET BAREVNÝ LCD DISPLEJ PRO SNADNÉ OVLÁDÁNÍ EL FUNKCÍ (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU SMD QUICKIE
5012420 0000000 R-NET GYRO SYSTÉM KONTROLY TRAKCE (GYRO TECHNOLOGY) (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU SMD QUICKIE
5012419 0000000 ELEKTRICKÝ ZDVIH SEDU 30 CM VČETNĚ POLOHOVÁNÍ V PROSTORU 0°-30° (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU SMD QUICKIE
5012418 0000000 QUICKIE Q200 R VOZÍK ELEKTRICKÝ, EL. POLOHOVÁNÍ SEDU A ÚHLU OPĚRKY ZAD
5012417 0000000 ÚHLOVĚ PŘESTAVITELNÁ OPĚRKA ZAD PO 5° PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECH. SMD QUICKIE
5012416 0000000 QUICKIE LIFE T SA MECHANICKÝ VOZÍK DĚTSKÁ VERZE, SKLÁDACÍ Š.S 28-42 CM PO 2 CM,NOSNOST 100KG
5012415 0000000 QUICKIE LIFE T MECHANICKÝ VOZÍK DĚTSKÁ VERZE, SKLÁDACÍ Š.S 28-42 CM PO 2 CM,NOSNOST 100KG
5012414 0000000 PHONAK VIRTO M90-TITANIUM
5012413 0000000 PHONAK VIRTO M70-TITANIUM
5012412 0000000 PHONAK VIRTO M90-312
5012411 0000000 PHONAK VIRTO M70-312
5012410 0000000 PHONAK VIRTO M50-312
5012409 0000000 PHONAK VIRTO M30-312
5012408 0000000 PHONAK VIRTO M90-312 NW O
5012407 0000000 PHONAK VIRTO M70-312 NW O
5012406 0000000 PHONAK VIRTO M50-312 NW O
5012405 0000000 PHONAK VIRTO M30-312 NW O
5012404 0000000 PHONAK VIRTO M90-10 NW O
5012403 0000000 PHONAK VIRTO M70-10 NW O
5012402 0000000 PHONAK VIRTO M50-10 NW O
5012401 0000000 PHONAK VIRTO M30-10 NW O
5012400 0000000 PHONAK SKY M90-SP
5012399 0000000 PHONAK SKY M90-SP
5012398 0000000 PHONAK SKY M70-SP
5012397 0000000 PHONAK SKY M70-SP
5012396 0000000 PHONAK SKY M50-SP
5012395 0000000 PHONAK SKY M50-SP
5012394 0000000 PHONAK SKY M30-SP
5012393 0000000 PHONAK SKY M30-SP
5012392 0000000 PHONAK NAÍDA M90-SP
5012391 0000000 PHONAK NAÍDA M70-SP
5012390 0000000 PHONAK NAÍDA M50-SP
5012389 0000000 PHONAK NAÍDA M30-SP
5012388 0000000 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ MOPEDIA ATLANTE RP520 4KOLOVÉ, ODLEHČENÉ, SKLÁDACÍ, VÝŠK.STAVITELNÉ, NOSNOST 136 KG
5012387 0000000 GRANUDACYN WOUND GEL 100G, ANTISEPTICKÝ GEL NA RÁNY, S APLIKÁTOREM
5012386 0000000 GRANUDACYN WOUND GEL 50G, ANTISEPTICKÝ GEL NA RÁNY, S APLIKÁTOREM
5012385 0000000 GRANUDACYN WOUND GEL 250G, ANTISEPTICKÝ GEL NA RÁNY, S APLIKÁTOREM
5012384 0000000 GRANUDACYN WOUND IRRIGATION SOLUTION 1000 ML, ČISTÍCÍ A OPLACHOVÝ ROZTOK NA RÁNY
5012383 0000000 GRANUDACYN WOUND IRRIGATION SOLUTION 500 ML, ČISTÍCÍ A OPLACHOVÝ ROZTOK NA RÁNY
5012382 0000000 GRANUDACYN WOUND IRRIGATION SOLUTION 250 ML, ČISTÍCÍ A OPLACHOVÝ ROZTOK NA RÁNY
5012380 0000000 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ MOPEDIA URANO RP550 4KOLOVÉ, ODLEHČENÉ, SKLÁDACÍ, VÝŠK.STAVITELNÉ, NOSNOST 136 KG
5012379 0000000 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ MOPEDIA GAYA RP540 4KOLOVÉ, ODLEHČENÉ, SKLÁDACÍ, S PODNOŽKAMI, VÝŠK.STAVITELNÉ, NOSNOST 136 KG
5012378 0000000 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ MOPEDIA OCEANO RP545 4KOLOVÉ, ODLEHČENÉ, SKLÁDACÍ, VÝŠK.STAVITELNÉ, NOSNOST 136 KG
5012375 0000000 PŮLKROUŽEK STOMOCUR – PÁSEK VYROVNÁVACÍ ELASTICKÝ, VYROVNÁVACÍ, 20KS
5012373 0000000 CHODÍTKO PŘEDLOKETNÍ MOPEDIA ERA RP691 4KOLOVÉ, PŘEDLOKETNÍ OPĚRKY, STAVITELNÉ, SKLÁDACÍ, NOSNOST 136 KG
5012371 0000000 PELOTY ODKLOPNÉ PÁNEVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SEDACÍ POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ LECKEY
5012370 0000000 LEEWAY FIXACE PÁNVE PRO REDUKCI ROTACE PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SEDACÍ POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ LECKEY
5012369 0000000 SQUIGGLES+ VERTIKALIZAČNÍ SYSTÉM ZAŘÍZENÍ VERTIKALIZAČNÍ PRO DĚTI OD 1-5 LET, S ABDUKCÍ DOLNÍCH KONČETIN
5012367 0000000 DALEKOHLEDOVÉ BRÝLE C4090 KOUŘOVÉ ZVĚTŠENÍ 2X
5012366 0000000 DALEKOHLEDOVÉ BRÝLE C4090/02 ČIRÉ ZVĚTŠENÍ 2X
5012365 0000000 KAPESNÍ LUPA C5146 S OSVĚTLENÍM ZVĚTŠENÍ 5X
5012364 0000000 PŘÍLOŽNÍ LUPA C5203 ZVĚTŠENÍ 4X A VÍCE
5012363 0000000 PŘÍLOŽNÍ LUPA C5204 ZVĚTŠENÍ 4X
5012362 0000000 STOJÁNKOVÁ LUPA C5214 ZVĚTŠENÍ 4X
5012361 0000000 STOLNÍ SÍŤOVÁ HALOGENOVÁ LUPA C6259/10 ZVĚTŠENÍ 4X A VÍCE
5012360 0000000 STOLNÍ SÍŤOVÁ HALOGENOVÁ LUPA C6269/10 ZVĚTŠENÍ 4,7X
5012359 0000000 STOLNÍ SÍŤOVÁ HALOGENOVÁ LUPA C6279/10 ZVĚTŠENÍ 5,4X
5012358 0000000 STOLNÍ SÍŤOVÁ HALOGENOVÁ LUPA C6289/10 ZVĚTŠENÍ 7,1X
5012357 0000000 STOLNÍ SÍŤOVÁ HALOGENOVÁ LUPA C6299/10 ZVĚTŠENÍ 8,7X
5012356 0000000 STOLNÍ SÍŤOVÁ HALOGENOVÁ LUPA C6309/10 ZVĚTŠENÍ 10,1X
5012355 0000000 STOLNÍ SÍŤOVÁ HALOGENOVÁ LUPA C6329/10 ZVĚTŠENÍ 14,7X
5012354 0000000 KAPESNÍ LUPA C7146 S OSVĚTLENÍM LED ZVĚTŠENÍ 5X
5012353 0000000 KAPESNÍ LUPA C7147 S OSVĚTLENÍM LED ZVĚTŠENÍ 7X
5012352 0000000 KAPESNÍ LUPA C7148 S OSVĚTLENÍM LED ZVĚTŠENÍ 9X
5012351 0000000 KAPESNÍ LUPA C7271 S OSVĚTLENÍM LED ZVĚTŠENÍ 11X
5012350 0000000 LUPA AUTOMATICKÁ BATERIOVÁ LED C8275 ZVĚTŠENÍ 5X
5012349 0000000 LUPA AUTOMATICKÁ BATERIOVÁ LED C8277 ZVĚTŠENÍ 7X
5012348 0000000 STOJÁNKOVÁ LUPA C4206 ZVĚTŠENÍ 6X
5012347 0000000 STOJÁNKOVÁ LUPA C4208 ZVĚTŠENÍ 8X
5012346 0000000 STOJÁNKOVÁ LUPA C4210 ZVĚTŠENÍ 10X
5012345 0000000 STOJÁNKOVÁ LUPA C4212 ZVĚTŠENÍ 12X
5012344 0000000 KAPESNÍ LUPA C5147 S OSVĚTLENÍM ZVĚTŠENÍ 7X
5012343 0000000 KAPESNÍ LUPA C5148 S OSVĚTLENÍM ZVĚTŠENÍ 9X
5012342 0000000 PŘÍLOŽNÍ LUPA C5206 ZVĚTŠENÍ 6X
5012341 0000000 KAPESNÍ LUPA C5271 S OSVĚTLENÍM ZVĚTŠENÍ 11X
5012340 0000000 PŘÍLOŽNÍ POLOKOULE C5850 ZVĚTŠENÍ 4X A VÍCE
5012339 0000000 STOLNÍ SÍŤOVÁ HALOGENOVÁ LUPA C6319/10 ZVĚTŠENÍ 12X
5012338 0000000 LUPA AUTOMATICKÁ BATERIOVÁ LED C8273 ZVĚTŠENÍ 4X A VÍCE
5012337 0000000 STOLNÍ BATERIOVÁ LUPA S LED OSVĚTLENÍM C9259/30 ZVĚTŠENÍ 4X A VÍCE
5012336 0000000 STOLNÍ BATERIOVÁ LUPA S LED OSVĚTLENÍM C9269/30 ZVĚTŠENÍ 4,7X
5012335 0000000 STOLNÍ BATERIOVÁ LUPA S LED OSVĚTLENÍM C9279/30 ZVĚTŠENÍ 5,4X
5012334 0000000 STOLNÍ BATERIOVÁ LUPA S LED OSVĚTLENÍM C9289/30 ZVĚTŠENÍ 7,1X
5012333 0000000 STOLNÍ BATERIOVÁ LUPA S LED OSVĚTLENÍM C9299/30 ZVĚTŠENÍ 8,7X
5012332 0000000 STOLNÍ BATERIOVÁ LUPA S LED OSVĚTLENÍM C9309/30 ZVĚTŠENÍ 10,1X
5012331 0000000 STOLNÍ BATERIOVÁ LUPA S LED OSVĚTLENÍM C9319/30 ZVĚTŠENÍ 12X
5012330 0000000 STOLNÍ BATERIOVÁ LUPA S LED OSVĚTLENÍM C9329/30 ZVĚTŠENÍ 14,7X
5012329 0000000 ZÁSOBNÍK NA INZULÍN A7+ TOUCHCARE 3-DENNÍ ZÁSOBNÍK NA INZULÍN VČETNĚ BATERIE, 10 KS V BALENÍ
5012328 0000000 INZULÍNOVÁ PUMPA A7+ TOUCHCARE INZULÍNOVÁ PUMPA NA 4 ROKY, DATAMANAGER
5012327 0000000 VYSÍLAČ S7 EASYSENSE 90-DENNÍ CHYTRÝ VYSÍLAČ, KOMUNIKACE S MOBILNÍ APLIKACÍ, ALARMY
5012326 0000000 SENSOR PRO KONTINUÁLNÍ MONITORACI GLYKÉMIE S7 EASYSENSE 14-DENNÍ, 4 KS V BALENÍ, MAX 32 KS/ROK, PRO VYSÍLAČ S7 EASYSENSE
5012325 0000000 PODLOŽKY MOLICARE BED MAT 8 KAPEK 60X90 60X90, 1407ML, 30KS
5012324 0000000 PODLOŽKY MOLICARE BED MAT 8 KAPEK 60X60 60X60, 991ML, 30KS
5012323 0000000 PODLOŽKY MOLICARE BED MAT 7KAPEK 60X90 SE ZÁLOŽKAMI DÉLKA SE ZÁLOŽKAMI 180CM, 1201ML, 30KS
5012322 0000000 WIDEX MOMENT M-MRIC R D 440 SLUCHADLO MRIC DOBÍJECÍ, 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95/110DB
5012321 0000000 WIDEX MOMENT M-MRIC R D 330 SLUCHADLO MRIC DOBÍJECÍ, 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95/110DB
5012320 0000000 WIDEX MOMENT M-MRIC R D 220 SLUCHADLO MRIC DOBÍJECÍ, 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95/110DB
5012319 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 10 440 SLUCHADLO RIC, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5012318 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 312 D 440 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5012317 0000000 WIDEX MOMENT M-MRIC R D 440 SLUCHADLO MRIC DOBÍJECÍ, 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95/110DB
5012316 0000000 WIDEX MOMENT M-IP 440 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012315 0000000 WIDEX MOMENT M-IM 440 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012314 0000000 WIDEX MOMENT M-XP 440 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5012313 0000000 WIDEX MOMENT M-CIC 440 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5012312 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 10 330 SLUCHADLO RIC, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5012311 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 312 D 330 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5012310 0000000 WIDEX MOMENT M-MRIC R D 330 SLUCHADLO MRIC DOBÍJECÍ, 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95/110DB
5012309 0000000 WIDEX MOMENT M-IP 330 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012308 0000000 WIDEX MOMENT M-IM 330 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012307 0000000 WIDEX MOMENT M-XP 330 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5012306 0000000 WIDEX MOMENT M-CIC 330 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5012305 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 10 220 SLUCHADLO RIC, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5012304 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 312 D 220 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5012303 0000000 WIDEX MOMENT M-MRIC R D 220 SLUCHADLO MRIC DOBÍJECÍ, 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95/110DB
5012302 0000000 WIDEX MOMENT M-IP 220 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012301 0000000 WIDEX MOMENT M-IM 220 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012300 0000000 WIDEX MOMENT M-XP 220 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5012299 0000000 WIDEX MOMENT M-CIC 220 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5012298 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 10 110 SLUCHADLO RIC, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5012297 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 312 D 110 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5012296 0000000 WIDEX MOMENT M-MRIC R D 110 SLUCHADLO MRIC DOBÍJECÍ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95/110 DB
5012295 0000000 WIDEX MOMENT M-IP 110 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012294 0000000 WIDEX MOMENT M-IM 110 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012293 0000000 WIDEX MOMENT M-XP 110 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5012292 0000000 WIDEX MOMENT M-CIC 110 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5012291 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 10 440 SLUCHADLO RIC, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5012290 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 312 D 440 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5012289 0000000 WIDEX MOMENT M-MRIC R D 440 SLUCHADLO MRIC DOBÍJECÍ, 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95/110DB
5012288 0000000 WIDEX MOMENT M-IP 440 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012287 0000000 WIDEX MOMENT M-IM 440 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012286 0000000 WIDEX MOMENT M-XP 440 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5012285 0000000 WIDEX MOMENT M-CIC 440 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5012284 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 10 330 SLUCHADLO RIC, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5012283 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 312 D 330 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5012282 0000000 WIDEX MOMENT M-MRIC R D 330 SLUCHADLO MRIC DOBÍJECÍ, 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95/110DB
5012281 0000000 WIDEX MOMENT M-IP 330 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012280 0000000 WIDEX MOMENT M-IM 330 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012279 0000000 WIDEX MOMENT M-XP 330 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5012278 0000000 WIDEX MOMENT M-CIC 330 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5012277 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 10 220 SLUCHADLO RIC, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5012276 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 312 D 220 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5012275 0000000 WIDEX MOMENT M-MRIC R D 220 SLUCHADLO MRIC DOBÍJECÍ, 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95/110DB
5012274 0000000 WIDEX MOMENT M-IP 220 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012273 0000000 WIDEX MOMENT M-IM 220 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012272 0000000 WIDEX MOMENT M-XP 220 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5012271 0000000 WIDEX MOMENT M-CIC 220 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5012270 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 10 110 SLUCHADLO RIC, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5012269 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 312 D 110 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5012268 0000000 WIDEX MOMENT M-MRIC R D 110 SLUCHADLO MRIC DOBÍJECÍ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95/110 DB
5012267 0000000 WIDEX MOMENT M-IP 110 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012266 0000000 WIDEX MOMENT M-IM 110 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012265 0000000 WIDEX MOMENT M-XP 110 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5012264 0000000 WIDEX MOMENT M-CIC 110 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5012263 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 10 440 SLUCHADLO RIC, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5012262 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 312 D 440 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5012261 0000000 WIDEX MOMENT M-MRIC R D 440 SLUCHADLO MRIC DOBÍJECÍ, 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95/110DB
5012260 0000000 WIDEX MOMENT M-IP 440 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012259 0000000 WIDEX MOMENT M-IM 440 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012258 0000000 WIDEX MOMENT M-XP 440 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5012257 0000000 WIDEX MOMENT M-CIC 440 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5012256 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 10 330 SLUCHADLO RIC, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5012255 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 312 D 330 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5012254 0000000 WIDEX MOMENT M-MRIC R D 330 SLUCHADLO MRIC DOBÍJECÍ, 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95/110DB
5012253 0000000 WIDEX MOMENT M-IP 330 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012252 0000000 WIDEX MOMENT M-IM 330 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012251 0000000 WIDEX MOMENT M-XP 330 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5012250 0000000 WIDEX MOMENT M-CIC 330 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5012249 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 10 220 SLUCHADLO RIC, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5012248 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 312 D 220 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5012247 0000000 WIDEX MOMENT M-MRIC R D 220 SLUCHADLO MRIC DOBÍJECÍ, 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95/110DB
5012246 0000000 WIDEX MOMENT M-IP 220 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012245 0000000 WIDEX MOMENT M-IM 220 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012244 0000000 WIDEX MOMENT M-XP 220 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5012243 0000000 WIDEX MOMENT M-CIC 220 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5012242 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 10 110 SLUCHADLO RIC, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5012241 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 312 D 110 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5012240 0000000 WIDEX MOMENT M-MRIC R D 110 SLUCHADLO MRIC DOBÍJECÍ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95/110 DB
5012239 0000000 WIDEX MOMENT M-IP 110 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012238 0000000 WIDEX MOMENT M-IM 110 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012237 0000000 WIDEX MOMENT M-XP 110 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5012236 0000000 WIDEX MOMENT M-CIC 110 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5012235 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 10 440 SLUCHADLO RIC, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5012234 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 312 D 440 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5012232 0000000 WIDEX MOMENT M-IP 440 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012231 0000000 WIDEX MOMENT M-IM 440 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012230 0000000 WIDEX MOMENT M-XP 440 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5012229 0000000 WIDEX MOMENT M-CIC 440 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 15 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5012228 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 10 330 SLUCHADLO RIC, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5012227 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 312 D 330 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5013503 0000000 OTICON RUBY 1 RECHARGABLE SLUCHADLO S OPN S TECHNOLOGIÍ A BT PŘIPOJENÍM – NABÍJECÍ
5013502 0000000 OTICON MORE 3 SLUCHADLO S UMĚLOU HLUBOKOU NEURONOVOU SÍTÍ
5013501 0000000 OTICON MORE 3 SLUCHADLO S UMĚLOU HLUBOKOU NEURONOVOU SÍTÍ
5013500 0000000 OTICON MORE 3 SLUCHADLO S UMĚLOU HLUBOKOU NEURONOVOU SÍTÍ
5013499 0000000 OTICON MORE 3 SLUCHADLO S UMĚLOU HLUBOKOU NEURONOVOU SÍTÍ
5013498 0000000 OTICON MORE 2 SLUCHADLO S UMĚLOU HLUBOKOU NEURONOVOU SÍTÍ
5013497 0000000 OTICON MORE 2 SLUCHADLO S UMĚLOU HLUBOKOU NEURONOVOU SÍTÍ
5013496 0000000 OTICON MORE 2 SLUCHADLO S UMĚLOU HLUBOKOU NEURONOVOU SÍTÍ
5013495 0000000 OTICON MORE 2 SLUCHADLO S UMĚLOU HLUBOKOU NEURONOVOU SÍTÍ
5013494 0000000 OTICON MORE 1 SLUCHADLO S UMĚLOU HLUBOKOU NEURONOVOU SÍTÍ
5013493 0000000 OTICON MORE 1 SLUCHADLO S UMĚLOU HLUBOKOU NEURONOVOU SÍTÍ
5013492 0000000 OTICON MORE 1 SLUCHADLO S UMĚLOU HLUBOKOU NEURONOVOU SÍTÍ
5013491 0000000 OTICON MORE 1 SLUCHADLO S UMĚLOU HLUBOKOU NEURONOVOU SÍTÍ
5013488 0000000 LIVIO 2400 BTE R
5013487 0000000 LIVIO 2000 BTE R
5013486 0000000 LIVIO 1600 BTE R
5013485 0000000 LIVIO 1200 BTE R
5013484 0000000 LIVIO 1000 BTE R
5013483 0000000 ABENA MAN FORMULA 2 VLOŽKY ABSORPČNÍ, PRO MUŽE, 700ML,15 KS
5013481 0000000 LIVIO 1000
5013480 0000000 LIVIO 1200
5013479 0000000 LIVIO 1600
5013478 0000000 LIVIO 2000
5013477 0000000 LIVIO 2400
5013476 0000000 LIVIO 1000 RIC R
5013475 0000000 LIVIO 1200 RIC R
5013474 0000000 LIVIO 1600 RIC R
5013473 0000000 LIVIO 2000 RIC R
5013472 0000000 LIVIO 2400 RIC R
5013471 0000000 LIVIO ITC 1000 R
5013470 0000000 LIVIO ITC 1200 R
5013469 0000000 LIVIO ITC 1600 R
5013468 0000000 LIVIO ITC 2000 R
5013467 0000000 LIVIO ITC 2400 R
5013466 0000000 LIVIO AI 1000 RIC R
5013465 0000000 LIVIO AI 1200 RIC R
5013464 0000000 LIVIO AI 1600 RIC R
5013463 0000000 LIVIO AI 2000 RIC R
5013462 0000000 LIVIO AI 2400 RIC R
5013461 0000000 LIVIO AI 1000 ITC R
5013460 0000000 LIVIO AI 1200 ITC R
5013459 0000000 LIVIO AI 1600 ITC R
5013458 0000000 LIVIO AI 2000 ITC R
5013457 0000000 LIVIO AI 2400 ITC R
5013456 0000000 LIVIO EDGE AI 2400 RIC R
5013455 0000000 LIVIO EDGE AI 2400 BTE
5013454 0000000 LIVIO EDGE AI 2400 ITC R
5013453 0000000 NAWALUTION 500 ML ROZTOK
5013452 0000000 NAWALUTION 500 ML SPREJ
5013451 0000000 NAWA HYDROGEL 40 ML
5013450 0000000 NAWA HYDROGEL 10X5 ML
5013449 0000000 PHONAK AUDÉO P90-RT
5013448 0000000 PHONAK AUDÉO P90-R
5013447 0000000 PHONAK AUDÉO P70-RT
5013446 0000000 PHONAK AUDÉO P70-R
5013445 0000000 PHONAK AUDÉO P50-RT
5013444 0000000 PHONAK AUDÉO P50-R
5013443 0000000 PHONAK AUDÉO P30-RT
5013442 0000000 PHONAK AUDÉO P30-R
5013441 0000000 PHONAK AUDÉO P90-13T
5013440 0000000 PHONAK AUDÉO P90-312
5013439 0000000 PHONAK AUDÉO P70-13T
5013438 0000000 PHONAK AUDÉO P70-312
5013437 0000000 PHONAK AUDÉO P50-13T
5013436 0000000 PHONAK AUDÉO P50-312
5013435 0000000 PHONAK AUDÉO P30-13T
5013434 0000000 PHONAK AUDÉO P30-312
5013433 0000000 PHONAK AUDÉO P90-RT
5013432 0000000 PHONAK AUDÉO P90-R
5013431 0000000 PHONAK AUDÉO P70-RT
5013430 0000000 PHONAK AUDÉO P70-R
5013429 0000000 PHONAK AUDÉO P50-RT
5013428 0000000 PHONAK AUDÉO P50-R
5013427 0000000 PHONAK AUDÉO P30-RT
5013426 0000000 PHONAK AUDÉO P30-R
5013425 0000000 PHONAK AUDÉO P90-13T
5013424 0000000 PHONAK AUDÉO P90-312
5013423 0000000 PHONAK AUDÉO P70-13T
5013422 0000000 PHONAK AUDÉO P70-312
5013421 0000000 PHONAK AUDÉO P50-13T
5013420 0000000 PHONAK AUDÉO P50-312
5013419 0000000 PHONAK AUDÉO P30-13T
5013418 0000000 PHONAK AUDÉO P30-312
5013417 0000000 PÁS DORSO-LUMBÁLNÍ PODPŮRNÝ LOMBASTAB HIGH 0855 35 CM, 5 VELIKOSTÍ
5013416 0000000 KOMPAKTNÍ BEDERNÍ PÁS LOMBASKIN 0870 VÝŠKA 26 CM, 5 VELIKOSTÍ, BÉŽOVÝ
5013415 0000000 KOMPAKTNÍ BEDERNÍ PÁS LOMBASKIN 0871 VÝŠKA 21 CM, 5 VELIKOSTÍ, BÉŽOVÝ
5013414 0000000 PODPŮRNÝ BEDERNÍ PÁS LOMBAFIRST 0875 VÝŠKA 26 CM, 5 VELIKOSTÍ
5013413 0000000 PODPŮRNÝ BEDERNÍ PÁS LOMBAFIRST 0876 VÝŠKA 21 CM, 5 VELIKOSTÍ
5013412 0000000 PODPŮRNÝ BEDERNÍ PÁS LOMBASTART 0873 VÝŠKA 26 CM, 5 VELIKOSTÍ
5013411 0000000 PODPŮRNÝ BEDERNÍ PÁS LOMBASTART 0874 VÝŠKA 21 CM, 5 VELIKOSTÍ
5013410 0000000 ORTÉZA FIXAČNÍ LIGASTEP ROM WALKER U0830 KRÁTKÁ, 5 VELIKOSTÍ
5013409 0000000 ORTÉZA FIXAČNÍ LIGASTEP ROM WALKER U0820 DLOUHÁ, 5 VELIKOSTÍ
5013408 0000000 ORTÉZA FIXAČNÍ LIGASTEP AIR WALKER U0850 KRÁTKÁ, 5 VELIKOSTÍ
5013407 0000000 ORTÉZA FIXAČNÍ LIGASTEP AIR WALKER U0840 DLOUHÁ, 5 VELIKOSTÍ
5013406 0000000 ORTÉZA FIXAČNÍ LIGASTEP PEDI WALKER U0920 DĚTSKÁ, RIGIDNÍ, 3 VELIKOSTÍ
5013405 0000000 ORTÉZA FIXAČNÍ LIGASTEP FIX WALKER U0810 KRÁTKÁ, 5 VELIKOSTÍ
5013404 0000000 ORTÉZA FIXAČNÍ LIGASTEP FIX WALKER U0800 DLOUHÁ, 5 VELIKOSTÍ
5013402 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 2 WAFFER PODLOŽKA, 70MM, OTVOR 15-62MM, 5KS, 3170-15
5013401 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 2 CONVEX WAFFER PODLOŽKA, 70MM, OTVOR 15-59MM, 5KS, 3270-15
5013400 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 2 CONVEX WAFFER PODLOŽKA, 55MM, OTVOR 15-42MM, 5KS, 3255-15
5013399 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 2 CONVEX WAFFER PODLOŽKA, 43MM, OTVOR 15-30MM, 5KS, 3243-15
5013398 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 2 WAFFER PODLOŽKA, 55MM, OTVOR 15-47MM, 5KS, 3155-15
5013397 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 2 WAFFER PODLOŽKA, 43MM, OTVOR 13-35MM, 5KS, 3143-15
5013396 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 1 CLOSED MAXI UZAVŘENÝ, S OKÉNKEM, BÉŽOVÝ, 15-70MM, 30KS, 3007-15
5013395 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 1 CLOSED MAXI UZAVŘENÝ, S OKÉNKEM, BÉŽOVÝ, 15-90MM, 30KS, 3005-15
5013394 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 1 OPEN CONVEX MAXI VÝPUSTNÝ, S OKÉNKEM, BÉŽOVÝ, 15-59MM, 10KS, 3041-59
5013393 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 1 CLOSED SOFT CONVEX MAXI UZAVŘENÝ, S OKÉNKEM, BÉŽOVÝ, 15-54MM, 10KS, 3071-54
5013392 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 1 CLOSED SOFT CONVEX MIDI UZAVŘENÝ, S OKÉNKEM, BÉŽOVÝ, 15-34MM, 10KS, 3071-34
5013391 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 1 CLOSED CONVEX MAXI UZAVŘENÝ, S OKÉNKEM, BÉŽOVÝ, 15-59MM, 10KS, 3031-59
5013390 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 1 CLOSED CONVEX MIDI UZAVŘENÝ, S OKÉNKEM, BÉŽOVÝ, 15-37MM, 10KS, 3031-37
5013389 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 1 CLOSED MIDI UZAVŘENÝ, S OKÉNKEM, BÉŽOVÝ, 15-70MM, 30KS, 3001-15
5013388 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 1 OPEN MAXI VÝPUSTNÝ, S OKÉNKEM, BÉŽOVÝ, 15-70MM, 10KS, 3017-15
5013387 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 1 OPEN MAXI VÝPUSTNÝ, S OKÉNKEM, BÉŽOVÝ, 15-90MM, 10KS, 3015-15
5013386 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 1 OPEN SOFT CONVEX MAXI VÝPUSTNÝ, S OKÉNKEM, BÉŽOVÝ, 15-54MM, 10KS, 3081-54
5013385 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 1 OPEN SOFT CONVEX MAXI VÝPUSTNÝ, S OKÉNKEM, BÉŽOVÝ, 15-34MM, 10KS, 3083-34
5013384 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 1 OPEN SOFT CONVEX MIDI VÝPUSTNÝ, S OKÉNKEM, BÉŽOVÝ, 15-34MM, 10KS, 3081-34
5013383 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 1 OPEN CONVEX MIDI VÝPUSTNÝ, S OKÉNKEM, BÉŽOVÝ, 15-37MM, 10KS, 3041-37
5013382 0000000 DANSAC NOVALIFE TRE 1 OPEN MIDI VÝPUSTNÝ, S OKÉNKEM, BÉŽOVÝ, 15-70MM, 30KS, 3023-15
5013381 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÉMU INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA KURT STUPAČKOVÝ – DRŽÁK ŠPIČEK, PÁR
5013380 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÉMU INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA KURT STUPAČKOVÝ – OPORA PATY, PÁR
5013379 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÉMU INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA POSTRANICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ, PÁR (ROZDÍLOVÁ CENA)
5013378 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÉMU INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA PODNOŽKY MECHANICKY POLOHOVACÍ S ARETACÍ, PÁR (ROZDÍLOVÁ CENA)
5013377 0000000 JOBST EXPLORE KOMPRESNÍ PUNČOCHY II.KT LÝTKOVÁ PUNČOCHA PÁNSKÁ
5013376 0000000 JOBST ULTRA SHEER KOMPRESNÍ PUNČOCHY II.KT PUNČOCHOVÉ KALHOTY
5013375 0000000 JOBST ULTRA SHEER KOMPRESNÍ PUNČOCHY II.KT STEHENNÍ PUNČOCHA
5013374 0000000 JOBST ULTRA SHEER KOMPRESNÍ PUNČOCHY II.KT LÝTKOVÁ PUNČOCHA
5013373 0000000 JOBST OPAQUE KOMPRESNÍ PUNČOCHY II.KT PUNČOCHOVÉ KALHOTY
5013372 0000000 JOBST OPAQUE KOMPRESNÍ PUNČOCHY II.KT STEHENNÍ PUNČOCHA SE SILIKONOVÝM LEMEM
5013371 0000000 JOBST OPAQUE KOMPRESNÍ PUNČOCHY II.KT LÝTKOVÁ PUNČOCHA
5013370 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÉMU INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA POLŠTÁŘ 6 CM
5013369 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÉMU INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA PÁS FIXAČNÍ DVOUBODOVÝ SE ZÁMKEM
5013368 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÉMU INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA OPĚRKA ZAD ŘEMÍNKOVÁ NASTAVITELNÁ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5013367 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÉMU INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA OPĚRKA HLAVY MĚLKÁ
5013366 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÉMU INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA OPĚRKA HLAVY VELKÁ HLUBOKÁ
5013365 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA ANATOMICKÉ POHÁNĚCÍ OBRUČE GEKKO, PÁR
5013364 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA ANATOMICKÉ POHÁNĚCÍ OBRUČE CURVE L, PÁR
5013363 0000000 NANO X 1.156 VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ MEYRA
5013362 0000000 ZVUKOVÝ PROCESOR KANSO 2 (CP1150) DÁLKOVÝ OVLADAČ NUCLEUS CR310
5013361 0000000 NÁVLEK MASÁŽNÍ NA DOLNÍ KONČETINU KALHOTOVÝ,2X7 KOMOR PRO PŘÍSTROJE LYMFOVEN
5013360 0000000 TENA LADY PANTS PLUS CREME LARGE KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 95-130CM,1010ML,8KS
5013359 0000000 TENA LADY PANTS PLUS CREME MEDIUM KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 75-105CM,1010ML,9KS
5013358 0000000 FILM OCHRANNÝ VE SPREJI OPSITE AEROSOL 100 ML, FILMOVÉ KRYTÍ, 1KS
5013357 0000000 ZDRAVOTNÍ KOČÁREK MEWA PLUS S FUNKCÍ RST A VEŠKERÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM
5013328 0000000 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ AT52113 VZDUCH.KOMORY,HYGIENICKÝ POTAH,NOSNOST 180KG
5013327 0000000 MINIMED™ MIO™ ADVANCE MIO ADVANCE, GREY, 9 MM, 110 CM
5013326 0000000 MINIMED™ MIO™ ADVANCE MIO ADVANCE, GREY, 9 MM, 60 CM
5013325 0000000 MINIMED™ MIO™ ADVANCE MIO ADVANCE, GREY, 6 MM, 110 CM
5013324 0000000 MINIMED™ MIO™ ADVANCE MIO ADVANCE, GREY, 6 MM, 60 CM
5013323 0000000 118-23 PLUS VOZÍK MECHANICKÝ STANDARDNÍ, BRZDY PRO DOPROVOD, Š. 40, 43, 46, 48 CM
5013322 0000000 104 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ SKLÁDACÍ ODLEHČENÉ,BOVDENOVÉ BRZDY S ARETACÍ,SEDÁTKO,BRAŠNA
5013321 0000000 C 600 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ DLOUHÁ, ANATOMICKÁ PALMÁRNÍ VÝZTUHA, DOTAHY, OTVOR PRO PALEC
5013320 0000000 C 500 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ KRÁTKÁ, ANATOMICKÁ PALMÁRNÍ VÝZTUHA, DOTAHY, OTVOR PRO PALEC
5013319 0000000 SÁČEK 1D STOMOCUR UROSTOMICKÝ MICROSKIN, HYDROCOLOID, VÝPUSTNÝ BÉŽOVÝ S OKÉNKEM, 15-40MM
5013318 0000000 SÁČEK 1D STOMOCUR UROSTOMICKÝ MICROSKIN, HYDROCOLOID, VÝPUSTNÝ BÉŽOVÝ/TRANSP.  10-40MM
5013317 0000000 SÁČEK 1D STOMOCUR UROSTOMICKÝ MICROSKIN, VÝPUSTNÝ BÉŽOVÝ S OKÉNKEM, 13-50MM
5013316 0000000 SÁČEK 1D STOMOCUR UROSTOMICKÝ, VÝPUSTNÝ BÉŽOVÝ S OKÉNKEM, 15-60MM
5013315 0000000 SÁČEK 2D STOMOCUR UROSTOMICKÝ CLIC VÝPUSTNÝ BÉŽOVÝ S OKÉNKEM, VYPOUŠTĚCÍ VENTIL, PR.45MM
5013314 0000000 SÁČEK 2D STOMOCUR UROSTOMICKÝ CLIC VÝPUSTNÝ BÉŽOVÝ S OKÉNKEM, VYPOUŠTĚCÍ VENTIL, PR.57MM
5013313 0000000 KROUŽEK STOMOCUR VYROVNÁVACÍ A TĚSNÍCÍ 35 MM
5013312 0000000 KROUŽEK STOMOCUR VYROVNÁVACÍ A TĚSNÍCÍ 20MM
5013311 0000000 SÁČEK 1D STOMOCUR PROTECT GELATINE FREE SAFE AND EASY VÝPUSTNÝ, BÉŽOVÝ S OKÉNKEM, FILTR,, 20-60MM
5013310 0000000 MOTION 13 1NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013309 0000000 MOTION 13 1NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013308 0000000 MOTION 13 1NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013307 0000000 MOTION 13 1NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013306 0000000 MOTION 13 2NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013305 0000000 MOTION 13 2NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013304 0000000 MOTION 13 2NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013303 0000000 MOTION 13 2NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013302 0000000 MOTION 13P 1NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013301 0000000 MOTION 13P 1NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013300 0000000 MOTION 13P 1NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013299 0000000 MOTION 13P 1NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013298 0000000 MOTION 13P 2NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013297 0000000 MOTION 13P 2NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013296 0000000 MOTION 13P 2NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013295 0000000 MOTION 13P 2NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013294 0000000 ABRI SOFT BASIC PODLOŽKY ABSORPČNÍ, 60X90CM, 1700ML
5013293 0000000 MOLICARE BED MAT 7 KAPEK TEXTILNÍ (SE ZÁLOŽKAMI) 75 X 85 CM (75 X 185 CM) SAVOST 1304 ML
5013292 0000000 MOLICARE BED MAT 7 KAPEK TEXTILNÍ 85 X 90 CM SAVOST 1692 ML
5013290 0000000 EO-150 VENTILATOR PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO IMOBILNÍHO PACIENTA DUPV/DENNÍ PRONÁJEM
5013289 0000000 EO-150 VENTILATOR PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO MOBILNÍHO PACIENTA DUPV/DENNÍ PRONÁJEM
5013288 0000000 AVICENUM ORTHO 360 BANDÁŽ ZÁPĚSTÍ TYP 02 ZÁPĚSTNÍ PÁSKA, VEL. S – XXL
5013287 0000000 AVICENUM ORTHO 360 BANDÁŽ LOKETNÍ TYP 02 EPIKONDYLÁRNÍ PÁSKA, VEL. S – XL
5013286 0000000 AVICENUM ORTHO 360 BANDÁŽ KOLENNÍ TYP 02 PROPÍNACÍ PÁSKA, VEL. S – XXL
5013285 0000000 AVICENUM ORTHO 360 BANDÁŽ KOTNÍKOVÁ TYP 02 OSMIČKOVÁ BANDÁŽ, VEL. S – XL
5013283 0000000 HIP ORTHOSIS DRQI0B ORTÉZA KYČLE QMED, ZPEVŇUJÍCÍ, VEL. S-XL
5013282 0000000 AEROSTAB DRQI0P ORTÉZA HLEZENNÍ QMED, ZPEVŇUJÍCÍ, VEL. S-L
5013281 0000000 AFO SOFT DRQI0H ORTÉZA HLEZENNÍ QMED, ZPEVŇUJÍCÍ, VEL. S-L
5013280 0000000 SUPPORT STOMA WAISTBAND DRQH0T PÁS BŘIŠNÍ ELASTICKÝ S OTVOREM PRO STOMII QMED, BEZ VÝZTUH, VEL. XL-XXXL
5013279 0000000 ABDOMINAL BINDER DRQH6 PÁS BŘIŠNÍ ELASTICKÝ QMED, BEZ VÝZTUH, VEL. S-XXL
5013278 0000000 SPINCARE FLEX II DRQH0B ORTÉZA BEDERNÍ QMED, VEL. 1-6
5013277 0000000 SENI LADY SLIM EXTRA ANATOMICKÉ VLOŽKY PRO ŽENY, 14 X 26,5CM, SAVOST 470ML, 15KS
5013276 0000000 SENI LADY SLIM NORMAL ANATOMICKÉ VLOŽKY PRO ŽENY, 20KS, 10,5 X 24,5CM, SAVOST 340ML
5013275 0000000 SENI LADY SLIM MINI PLUS ANATOMICKÉ VLOŽKY PRO ŽENY, 20KS, 10 X 22,5CM, SAVOST 260ML
5013274 0000000 SENI LADY SLIM MINI AANATOMICKÉ VLOŽKY PRO ŽENY, 9,5 X 20,5CM, SAVOST 200ML, 20KS
5013273 0000000 SENI LADY SLIM MICRO ANATOMICKÉ VLOŽKY PRO ŽENY, 20KS, 7,2 X 16,7CM, SAVOST 60ML
5013272 0000000 SENI KIDS JUNIOR SUPER KALHOTKY ABSORPČNÍ PRODYŠNÉ PRO DĚTI, 20+KG, 1350ML, 30KS
5013271 0000000 VLIWASORB PRO 10 CM X 10 CM, 10 KS
5013270 0000000 VLIWASORB PRO 12,5 X 12,5 CM, 10 KS
5013269 0000000 VLIWASORB PRO 12,5 X 22,5 CM, 10 KS
5013268 0000000 VLIWASORB PROVLIWASORB PRO 22 X 22 CM, 10 KS
5013267 0000000 VLIWASORB PRO 22 X 32 CM, 10 KS
5013266 0000000 VLIWAZELL PRO 10 X 10 CM, 10 KS
5013265 0000000 VLIWAZELL PRO 10 X 20 CM, 10 KS
5013264 0000000 VLIWAZELL PRO 15 X 20 CM, 10 KS
5013263 0000000 VLIWAZELL PRO 20 X 25 CM, 10 KS
5013262 0000000 VLIWAZELL PRO 20 X 40 CM, 10 KS
5013261 0000000 VARICEX S, ZINKOKLIHOVÉ OBINADLO STRETCH 10 CM X 5 M
5013260 0000000 DAUERBINDE K, TLAKOVÉ A PODPŮRNÉ OBINADLO 20 CM X 7 M
5013259 0000000 GAME CHANGER OV49001, OV49002 ORTÉZA KOLENE OVATION MEDICAL, ODLEHČENÍ MED/LAT KOMPARTEMENTU U OSTEOARTRÓZY
5013258 0000000 ARM SLING PHAG01 ZÁVĚS PAŽE QMED, ZPEVŇUJÍCÍ, VEL. S-XXL
5013257 0000000 ORTHOPAEDIC VEST DRQC ORTÉZA RAMENNÍ QMED, RIGIDNÍ, DESSAULTŮV OBVAZ, VEL. R0-R5
5013256 0000000 STACK APPARATUS DRQF3A ORTÉZA PRSTŮ HORNÍCH KONČETIN QMED, RIGIDNÍ FIXACE, VEL. 2-7
5013254 0000000 PROVOX TRUETONE EMOTE ELEKTROLARYNG
5013253 0000000 FLEXIMA-SOFTIMA ACTIVE CLOSED 1D SÁČEK COLO, MAXI, SPLIT COVER, Ø 15-65 MM, 30 KS
5013233 0000000 LS SUPPORT QBE01020-60 ORTÉZA BEDERNÍ QMED, VEL. S-XXL
5013232 0000000 COLLAR STARK MQA2D KRČNÍ ORTÉZA MEYRA MEDICAL, TYP PHILADELPHIA, S OTV. PRO TRACHEOSTOMII, VEL.S-XL
5013231 0000000 CLAVICLE SUPPORT QSM00091 ORTÉZA KLAVIKULÁRNÍ QMED, RIGIDNÍ FIXACE KLÍČNÍ KOSTI
5013230 0000000 ARM ABDUCTION ORTHOSIS DRQJ0A ORTÉZA RAMENNÍ QMED, STAVITELNÁ, VEL. S-L
5013229 0000000 KÜSCHALL KSL AKTIVNÍ, PEVNÝ RÁM, NOSNOST 100 KG, ŠÍŘE SEDU 34-44 CM
5013227 0000000 ELBOW SAFE DRQF0G ORTÉZA LOKETNÍ MEYRA MEDICAL, ZPEVŇUJÍCÍ, ELASTICKÁ, VEL. 1-5
5013226 0000000 ELBOW RUSH DRQF0H ORTÉZA LOKETNÍ QMED S KLOUBOVOU DLAHOU, S LIMITOVANÝM ROZSAHEM POHYBU
5013224 0000000 KID AFO-SOFT DRQI0U DĚTSKÁ ORTÉZA HLEZENNÍ QMED, ZPEVŇUJÍCÍ
5013223 0000000 KID PROSPINE DRQH0W DĚTSKÁ ORTÉZA KLAVIKULÁRNÍ QMED, RIGIDNÍ FIXACE KLÍČNÍ KOSTI
5013222 0000000 KID AIR WALKING BOOT DRQI5G DĚTSKÁ ORTÉZA HLEZENNÍ QMED, RIGIDNÍ
5013221 0000000 KID AEROSTAB DRQI0T DĚTSKÁ ORTÉZA HLEZENNÍ QMED, ZPEVŇUJÍCÍ
5013220 0000000 KID MANU UNIVERSAL LONG DRQF3G DĚTSKÁ ORTÉZA ZÁPĚSTNÍ S FIXACÍ PALCE QMED, RIGIDNÍ FIXACE, DLOUHÁ
5013219 0000000 KID MANU UNIVERSAL DRQF3F DĚTSKÁ ORTÉZA ZÁPĚSTNÍ  S FIXACÍ PALCE QMED, RIGIDNÍ FIXACE, KRÁTKÁ
5013217 0000000 PATELLA TENDON STRAP QKN00091 INFRAPATELÁRNÍ PÁSKA QMED
5013216 0000000 HYBRID NIGHT SPLINT OV3001 ORTÉZA HLEZENNÍ OVATION MEDICAL, PERONEÁLNÍ, VEL. S-M, L-XL
5013213 0000000 PNEUMATIC WALKING BRACE OV1000 ORTÉZA HLEZENNÍ OVATION MEDICAL, RIGIDNÍ, VEL. XS-L
5013212 0000000 ACROMED DRQJ0B ORTÉZA RAMENNÍ QMED, ZPEVŇUJÍCÍ, ELASTICKÁ, VEL. 1-5
5013211 0000000 ARM ABDUCTION ORTHOSIS QSM00020-50 ORTÉZA RAMENNÍ QMED, STAVITELNÁ, VEL. S-XL
5013210 0000000 UNI HAND DRQF3D ORTÉZA ZÁPĚSTNÍ QMED, RIGIDNÍ FIXACE S OPOROU POD PRSTY, VEL. S-L
5013209 0000000 SPLINT FOR PALM AND FOREARM WITH THUMB SPICA Q42006 ORTÉZA ZÁPĚSTNÍ QMED, RIGIDNÍ FIXACE S OPOROU POD PRSTY, VEL. XS-L
5013208 0000000 MANU UNIVERSAL DRQF3C ORTÉZA ZÁPĚSTNÍ QMED, RIGIDNÍ FIXACE
5013205 0000000 SPINCARE RIGID II DRQH0J ORTÉZA BEDERNÍ QMED, VEL. 1-5
5013204 0000000 SPINCARE EXTENSOR DRQH0L ORTÉZA QMED, ELASTICKÁ BANDÁŽ PRO FIXACI HRUDNÍKU, VEL. 1-6
5013197 0000000 OTICON OPN S 1 SLUCHADLO S OPN S TECHNOLOGIÍ A BT PŘIPOJENÍM
5013196 0000000 OTICON OPN S 1 SLUCHADLO S OPN S TECHNOLOGIÍ A BT PŘIPOJENÍM
5013195 0000000 OTICON OPN S 3 SLUCHADLO S OPN S TECHNOLOGIÍ A BT PŘIPOJENÍM
5013194 0000000 OTICON OPN S 3 SLUCHADLO S OPN S TECHNOLOGIÍ A BT PŘIPOJENÍM
5013193 0000000 OTICON OPN PLAY 2 DĚTSKÉ SLUCHADLO S OPN S TECHNOLOGIÍ A BT PŘIPOJENÍM
5013192 0000000 OTICON OPN PLAY 2 DĚTSKÉ SLUCHADLO S OPN S TECHNOLOGIÍ A BT PŘIPOJENÍM
5013191 0000000 OTICON OPN PLAY 2 DĚTSKÉ SLUCHADLO S OPN S TECHNOLOGIÍ A BT PŘIPOJENÍM
5013190 0000000 OTICON OPN PLAY 1 DĚTSKÉ SLUCHADLO S OPN S TECHNOLOGIÍ A BT PŘIPOJENÍM
5013189 0000000 OTICON OPN PLAY 1 DĚTSKÉ SLUCHADLO S OPN S TECHNOLIGIÍ A BT PŘIPOJENÍM
5013185 0000000 ORTÉZA KOLENNÍ, CHRÁNIČ PATELY, PLASTOVÉ PELOTY AT53039
5013182 0000000 OTICON RUBY 1 SLUCHADLO S OPN S TECHNOLIGIÍ A BT PŘIPOJENÍM
5013181 0000000 OTICON RUBY 1 SLUCHADLO S OPN S TECHNOLIGIÍ A BT PŘIPOJENÍM
5013180 0000000 OTICON RUBY 1 SLUCHADLO S OPN S TECHNOLIGIÍ A BT PŘIPOJENÍM
5013179 0000000 OTICON RUBY 1 SLUCHADLO S OPN S TECHNOLOGIÍ A BT PŘIPOJENÍM
5013178 0000000 OTICON RUBY 2 SLUCHADLO S OPN S TECHNOLIGIÍ A BT PŘIPOJENÍM
5013177 0000000 OTICON RUBY 2 SLUCHADLO S OPN S TECHNOLIGIÍ A BT PŘIPOJENÍM
5013176 0000000 OTICON RUBY 2 SLUCHADLO S OPN S TECHNOLIGIÍ A BT PŘIPOJENÍM
5013175 0000000 OTICON RUBY 2 SLUCHADLO S OPN S TECHNOLIGIÍ A BT PŘIPOJENÍM
5013174 0000000 REFLEX LONG CLOSED MQB3O ORTÉZA KOLENE MEYRA MEDICAL S LIMIT. ROZSAHEM POHYBU, ELAST. MAT.,VEL.XS-XL,XXXL
5013173 0000000 REFLEX LONG WRAP-AROUND MQB3N ORTÉZA KOLENE MEYRA MEDICAL S LIMIT. ROZSAHEM POHYBU, ELAST. MAT., VEL. XS-XXXL
5013172 0000000 REFLEX CLOSED MQB3M ORTÉZA KOLENE MEYRA MEDICAL S LIMIT. ROZSAHEM POHYBU, ELAST. MAT., VEL. XS-XXXL
5013171 0000000 REFLEX WRAP-AROUND MQB3K ORTÉZA KOLENE MEYRA MEDICAL S LIMIT. ROZSAHEM POHYBU, ELAST. MAT., VEL. XS-XXXL
5013170 0000000 COMPACT PRO OV51600 ORTÉZA KOLENE MEYRA MEDICAL S LIMITOVANÝM ROZSAHEM POHYBU, PEVNÉ MATERIÁLY
5013169 0000000 RUSH DRQI0N ORTÉZA KOLENE QMED S LIMITOVANÝM ROZSAHEM POHYBU, PEVNÉ MATERIÁLY
5013168 0000000 AFO-NIGHT DRQI3A ORTÉZA HLEZENNÍ QMED, PERONEÁLNÍ, VEL. S-L
5013167 0000000 AFO-FIT DRQI1A ORTÉZA HLEZENNÍ QMED, PERONEÁLNÍ, VEL. S-XL
5013166 0000000 THUMB VERSA FIT MQC2C ORTÉZA ZÁPĚSTNÍ MEYRA MEDICAL, RIGIDNÍ FIXACE ZÁPĚSTÍ I PALCE,VEL.XS,STANDARD,XL
5013165 0000000 VERSA FIT MQC2E ORTÉZA ZÁPĚSTNÍ MEYRA MEDICAL, RIGIDNÍ FIXACE, VEL. XS, STANDARD, XL
5013164 0000000 SAMBA BB AUDIO PROCESOR ZEVNÍ ČÁST IMPLANT.SYSTÉMU KOSTNÍHO SLUCH.,AUTOMAT.ZPRAC.SIG.,16KANÁLŮ,ADAPT.MIK
5013163 0000000 SONNET 2 EAS (ME1520) AUDIO PROCESOR ZEVNÍ ČÁST KOCHL. IMPLANTÁTU,ZÁVĚSNÝ,VODĚODOLNÝ,AUTOMAT.ZPRAC.SIGNÁLU 3.GEN
5013162 0000000 SONNET 2 (ME1510) AUDIO PROCESOR ZEVNÍ ČÁST KOCHL. IMPLANTÁTU,ZÁVĚSNÝ,VODĚODOLNÝ,AUTOMAT.ZPRAC.SIGNÁLU 3.GEN
5013161 0000000 ABLE SPACER 2 INHALAČNÍ NÁSTAVEC S VENTILEM S VELKOU MASKOU
5013160 0000000 ABLE SPACER 2 INHALAČNÍ NÁSTAVEC S VENTILEM SE STŘEDNÍ MASKOU S PÍŠŤALKOU
5013159 0000000 ABLE SPACER 2 INHALAČNÍ NÁSTAVEC S VENTILEM S MALOU MASKOU S PÍŠŤALKOU
5013158 0000000 ABLE SPACER 2 INHALAČNÍ NÁSTAVEC S VENTILEM
5013155 0000000 DAILEE BED PREMIUM AIR AIR, PODLOŽKY ABSORPČNÍ, 60X90CM, 1800ML, 30KS
5013154 0000000 PHONAK VIRTO M90-TITANIUM
5013153 0000000 PHONAK VIRTO M70-TITANIUM
5013152 0000000 PHONAK VIRTO M90-312
5013151 0000000 PHONAK VIRTO M70-312
5013150 0000000 PHONAK VIRTO M50-312
5013149 0000000 PHONAK VIRTO M30-312
5013148 0000000 PHONAK VIRTO M90-312 NW O
5013147 0000000 PHONAK VIRTO M70-312 NW O
5013146 0000000 PHONAK VIRTO M50-312 NW O
5013145 0000000 PHONAK VIRTO M30-312 NW O
5013144 0000000 PHONAK VIRTO M90-10 NW O
5013143 0000000 PHONAK VIRTO M70-10 NW O
5013142 0000000 PHONAK VIRTO M50-10 NW O
5013141 0000000 PHONAK VIRTO M30-10 NW O
5013140 0000000 PHONAK NAÍDA M90-SP
5013139 0000000 PHONAK NAÍDA M70-SP
5013138 0000000 PHONAK NAÍDA M50-SP
5013137 0000000 PHONAK NAÍDA M30-SP
5013136 0000000 PHONAK BOLERO M90-PR
5013135 0000000 PHONAK BOLERO M70-PR
5013134 0000000 PHONAK BOLERO M50-PR
5013133 0000000 PHONAK BOLERO M30-PR
5013132 0000000 PHONAK BOLERO M90-M
5013131 0000000 PHONAK BOLERO M70-M
5013130 0000000 PHONAK BOLERO M50-M
5013129 0000000 PHONAK BOLERO M30-M
5013128 0000000 PHONAK AUDÉO M90-RT
5013127 0000000 PHONAK AUDÉO M90-R
5013126 0000000 PHONAK AUDÉO M70-RT
5013125 0000000 PHONAK AUDÉO M70-R
5013124 0000000 PHONAK AUDÉO M50-RT
5013123 0000000 PHONAK AUDÉO M50-R
5013122 0000000 PHONAK AUDÉO M30-RT
5013121 0000000 PHONAK AUDÉO M30-R
5013120 0000000 PHONAK AUDÉO M90-13T
5013119 0000000 PHONAK AUDÉO M90-312T
5013118 0000000 PHONAK AUDÉO M90-312
5013117 0000000 PHONAK AUDÉO M70-13T
5013116 0000000 PHONAK AUDÉO M70-312T
5013115 0000000 PHONAK AUDÉO M70-312
5013114 0000000 PHONAK AUDÉO M50-13T
5013113 0000000 PHONAK AUDÉO M50-312T
5013112 0000000 PHONAK AUDÉO M50-312
5013111 0000000 PHONAK AUDÉO M30-13T
5013110 0000000 PHONAK AUDÉO M30-312T
5013109 0000000 PHONAK AUDÉO M30-312
5013108 0000000 PHONAK CROS B-R
5013107 0000000 PHONAK VITUS+ ITE-13
5013106 0000000 PHONAK VITUS+ ITE-312
5013105 0000000 PHONAK VITUS+ ITE-10 NW O
5013104 0000000 PHONAK VITUS+ RIC-312T
5013103 0000000 PHONAK VITUS+ BTE-UP
5013102 0000000 PHONAK VITUS+ BTE-P
5013101 0000000 PHONAK VITUS+ BTE-MICRO
5013100 0000000 PHONAK VITUS BTE-UP
5013099 0000000 PHONAK VITUS BTE-P
5013098 0000000 PHONAK VITUS BTE-MICRO
5013097 0000000 PHONAK NAÍDA B50-R RIC
5013096 0000000 PHONAK NAÍDA B50-UP
5013095 0000000 PHONAK NAÍDA B50-SP
5013094 0000000 PHONAK NAÍDA B30-UP
5013093 0000000 PHONAK NAÍDA B30-SP
5013092 0000000 PHONAK BOLERO B50-PR
5013091 0000000 PHONAK BOLERO B50-SP
5013090 0000000 PHONAK BOLERO B50-P
5013089 0000000 PHONAK BOLERO B50-M
5013088 0000000 PHONAK BOLERO B30-SP
5013087 0000000 PHONAK BOLERO B30-P
5013086 0000000 PHONAK BOLERO B30-M
5013085 0000000 PHONAK CROS B- 312/13
5013084 0000000 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ COSMOPOR STERILNÍ S POLŠTÁŘKEM, 5X7,2CM, 50 KS
5013083 0000000 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ COSMOPOR STERILNÍ S POLŠTÁŘKEM, 6X10CM, 25 KS
5013082 0000000 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ COSMOPOR STERILNÍ S POLŠTÁŘKEM, 6X15CM, 25 KS
5013081 0000000 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ COSMOPOR STERILNÍ S POLŠTÁŘKEM, 8X10CM, 25 KS
5013080 0000000 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ COSMOPOR STERILNÍ 8X15CM,S POLŠTÁŘKEM,25KS
5013079 0000000 MINIMED 780G INZULÍNOVÁ PUMPA ADVANCED HYBRID CLOSED LOOP (AHCL) SYSTEM
5013078 0000000 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ COSMOPOR STERILNÍ S POLŠTÁŘKEM, 8X20CM, 25 KS
5013077 0000000 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ COSMOPOR STERILNÍ S POLŠTÁŘKEM, 10X20CM, 25 KS
5013076 0000000 GUARDIAN LINK (3) BLE VYSÍLAČ BLUETOOTH VYSÍLAČ PRO CGM U IP MINIMED 780G
5013075 0000000 KRYTÍ RAN Z MODIFIKOVANÉ CELULÓZY STOPBAC STERILE CEL STOPBAC STERILE CEL, 12 X 12 CM, 5 KS
5013074 0000000 KRYTÍ RAN Z MODIFIKOVANÉ CELULÓZY STOPBAC STERILE CEL STOPBAC STERILE CEL, 10 X 10 CM, 5 KS
5013073 0000000 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ COSMOPOR STERILNÍ S POLŠTÁŘKEM, 10X25CM, 25 KS
5013072 0000000 KRYTÍ RAN Z MODIFIKOVANÉ CELULÓZY STOPBAC STERILE CEL STOPBAC STERILE CEL, 10 X 15 CM, 5 KS
5013071 0000000 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ COSMOPOR STERILNÍ S POLŠTÁŘKEM, 10X35CM, 25 KS
5013070 0000000 KRYTÍ RAN Z MODIFIKOVANÉ CELULÓZY STOPBAC STERILE CEL STOPBAC STERILE CEL, 5 X 5 CM, 5 KS
5013069 0000000 TUBIFAST PRUŽNÉ HADICOVÉ OBINADLO, 3,5CM X 10M, 1 KS
5013068 0000000 TUBIFAST PRUŽNÉ HADICOVÉ OBINADLO, 5CM X 10M, 1 KS
5013067 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ OBOUSTRANNÉ CUREA P1 DUO P1DUO-100200-25, STERILNÍ, 10X20 CM, 25 KS
5013066 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ OBOUSTRANNÉ CUREA P1 DUO P1DUO-100200-10, STERILNÍ, 10X20 CM, 10 KS
5013065 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ OBOUSTRANNÉ CUREA P1 DUO P1DUO-100100-25, STERILNÍ, 10X10 CM, 25 KS
5013064 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ OBOUSTRANNÉ CUREA P1 DUO P1DUO-100100-10, STERILNÍ, 10X10 CM, 10 KS
5013063 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ OBOUSTRANNÉ CUREA P1 DUO P1DUO-075075-25, STERILNÍ, 7,5X7,5 CM, 25 KS
5013062 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ OBOUSTRANNÉ CUREA P1 DUO P1DUO-075075-10, STERILNÍ, 7,5X7,5 CM, 10 KS
5013061 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ CUREA CLEAN BREATHABLE CCB-100200-641, NESTERILNÍ, 10X20 CM, 40 KS
5013060 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ CUREA CLEAN BREATHABLE CCB-100100-640, NESTERILNÍ, 10X10 CM, 80 KS
5013059 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ CUREA CLEAN CC-200300-646, NESTERILNÍ, 20X30 CM, 25 KS
5013058 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ CUREA CLEAN CC-200200-637, NESTERILNÍ, 20X20 CM, 25 KS
5013057 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ CUREA CLEAN CC-150150-645, NESTERILNÍ, 15X15 CM, 50 KS
5013056 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ CUREA CLEAN CC-100200-636, NESTERILNÍ, 10X20 CM, 50 KS
5013055 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ CUREA CLEAN CC-100100-635, NESTERILNÍ, 10X10 CM, 100 KS
5013054 0000000 MOLIFT RGOSLING AMPU ZÁVĚSNÝ KURT K EL. POJÍZDNÝM ZVEDÁKŮM MOLIFT PRO AMPUTOVANÉ, RŮZNÉ VELIKOSTI
5013053 0000000 MOLIFT RGOSLING MEDIUMBACK/HIGHBACK ZÁVĚSNÝ KURT K EL. POJÍZDNÝM ZVEDÁKŮM MOLIFT STŘEDNĚ VYSOKÝ/VYSOKÝ, RŮZNÉ VEL.
5013052 0000000 MOLIFT MOVER 205 ZVEDÁK ELEKTRICKÝ POJÍZDNÝ, VČETNĚ 4-BOD. ZÁVĚS. RAMENE, NOSNOST 205 KG
5013051 0000000 MOLIFT SMART 150 ZVEDÁK ELEKTRICKÝ POJÍZDNÝ, SKLÁDACÍ, VČ. 4-BOD. ZÁVĚS. RAMENE, NOSNOST 150 KG
5013044 0000000 VYMEZENÍ PRO ROZŠÍŘENÍ SEDU POLSTROVANÉ – DVOJITÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHANICKÉMU SMD QUICKIE / ZIPPIE
5013043 0000000 VYMEZENÍ PRO ROZŠÍŘENÍ SEDU POLSTROVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECHANICKÉMU SMD QUICKIE / ZIPPIE
5013042 0000000 SPEC. OVLÁDÁNÍ RUKOU POHYBEM OVLADAČE MICROGUIDE – VČETNĚ MINISTOLEČKU PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU SMD QUICKIE
5013041 0000000 BRADOVÉ OVLÁDÁNÍ POHYBEM JOYSTICKU – ELEKTRICKY ODKLOPNÉ RAMENO PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU SMD QUICKIE
5013040 0000000 BRADOVÉ OVLÁDÁNÍ POHYBEM JOYSTICKU – MECHANICKY ODKLOPNÉ RAMENO PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU SMD QUICKIE
5013039 0000000 FLEXI VZAD ODKLOPNÉ PODRUČKY (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013038 0000000 ABDUKČNÍ KLÍN NASTAVITELNÝ (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013037 0000000 FIXACE CHODIDEL – ZAPÍNÁNÍ PŘEZKOU PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013036 0000000 ZARÁŽKY NA PATY PRO SPOJENÉ STUPÁTKO PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013035 0000000 CENTRÁLNÍ STUPAČKA – ELEKTRICKY POLOHOVACÍ (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013034 0000000 STUPAČKY ODKLOPNÉ DĚLENÉ – ELEKTRICKY POLOHOVACÍ (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013033 0000000 DRŽÁK OVLADAČE ODKLOPNÝ – ARETOVANÝ MAGNETY (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013032 0000000 OVLADAČ FUNKCÍ SPECIÁLNÍ ONE CLICK NA STEJNÉ STRANĚ JAKO JOYSTICK PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013031 0000000 MPS HLAVOVÁ OPĚRKA KONTUROVANÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013030 0000000 ZÁDOVÁ OPĚRKA ELEKTRICKY POLOHOVACÍ S REDUKCÍ STŘIHU (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013029 0000000 ZÁDOVÁ OPĚRKA ELEKTRICKY POLOHOVACÍ  (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013028 0000000 ZÁDOVÁ OPĚRKA MANUÁLNĚ POLOHOVACÍ (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013027 0000000 ZDVIH + POLOHOVÁNÍ SEDU V PROSTORU (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013026 0000000 POLOHOVÁNÍ SEDU V PROSTORU (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013025 0000000 ZÁMEK ŘÍZENÍ PRO STABILIZACI TRAKCE V TERÉNU (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU MAGIC MOBILITY
5013024 0000000 EXTREME X8 VOZÍK ELEKTRICKÝ EXTERIEROVÝ Š.S.30-61CM, POHON 4X4,NOSN.168KG
5012777 0000000 INVACARE AVIVA RX40 BRADOVÉ OVLÁDÁNÍ KOMPLETNÍ OVLÁDÁNÍ BRADOU VČ. ODKLOPNÉHO RAMENE K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM INVACARE
5012776 0000000 ACTION 3 NG POLŠTÁŘ SEDACÍ SEDACÍ POLŠTÁŘ 5 CM PĚNOVÝ, SNÍMATELNÝ POTAH K MECHANICKÝM VOZÍKŮM INVACARE
5012775 0000000 MEPILEX BORDER FLEX SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU, 12,5X12,5 CM, 5 KS
5012774 0000000 ABSORPČNÍ PODLOŽKA 90X180 CM, SAVOST>1650ML, SAP 6G, 10 KS V BALENÍ
5012773 0000000 ABSORPČNÍ PODLOŽKA 60X90 CM, SAVOST>1650ML, SAP 6G, 15 KS V BALENÍ
5012772 0000000 ABSORPČNÍ PODLOŽKA 60X90 CM, SAVOST>1100ML, SAP 4G, 15 KS V BALENÍ
5013694 0000000 RESOUND, KEY, KE488-DWH SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE POWER, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013693 0000000 RESOUND, KEY, KE388-DWH SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE POWER, BATERIE V13, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013692 0000000 RESOUND, KEY, KE388-DWH SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE POWER, BATERIE V13, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013691 0000000 RESOUND, KEY, KE388-DWH SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE POWER, BATERIE V13, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013690 0000000 RESOUND, KEY, KE388-DWH SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE POWER, BATERIE V13, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013689 0000000 RESOUND, KEY, KE288-DWH SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE POWER, BATERIE V13, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013688 0000000 RESOUND, KEY, KE288-DWH SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE POWER, BATERIE V13, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013687 0000000 RESOUND, KEY, KE288-DWH SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE POWER, BATERIE V13, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013686 0000000 RESOUND, KEY, KE288-DWH SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE POWER, BATERIE V13, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013685 0000000 RESOUND, KEY, KE498-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE SUPER POWER, BAT V675, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013684 0000000 RESOUND, KEY, KE498-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE SUPER POWER, BAT V675, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013683 0000000 RESOUND, KEY, KE498-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE SUPER POWER, BAT V675, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013682 0000000 RESOUND, KEY, KE498-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE SUPER POWER, BAT V675, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013681 0000000 RESOUND, KEY, KE398-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE SUPER POWER, BAT V675, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013680 0000000 RESOUND, KEY, KE398-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE SUPER POWER, BAT V675, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013679 0000000 RESOUND, KEY, KE398-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE SUPER POWER, BAT V675, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013678 0000000 RESOUND, KEY, KE398-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE SUPER POWER, BAT V675, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013677 0000000 RESOUND, KEY, KE298-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE SUPER POWER, BATERIE V675, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013676 0000000 RESOUND, KEY, KE298-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE SUPER POWER, BATERIE V675, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013675 0000000 RESOUND, KEY, KE298-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE SUPER POWER, BATERIE V675, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013674 0000000 RESOUND, KEY, KE298-DW SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, BTE SUPER POWER, BATERIE V675, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013673 0000000 RESOUND, KEY, KE4CIC-W-LP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013672 0000000 RESOUND, KEY, KE4CIC-W-LP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013671 0000000 RESOUND, KEY, KE4CIC-W-LP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013670 0000000 RESOUND, KEY, KE4CIC-W-LP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013669 0000000 RESOUND, KEY, KE4CIC-W-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013668 0000000 RESOUND, KEY, KE4CIC-W-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013667 0000000 RESOUND, KEY, KE4CIC-W-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013666 0000000 RESOUND, KEY, KE4CIC-W-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013665 0000000 RESOUND, KEY, KE4CIC-W-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013664 0000000 RESOUND, KEY, KE4CIC-W-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013663 0000000 RESOUND, KEY, KE4CIC-W-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013662 0000000 RESOUND, KEY, KE4CIC-W-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013661 0000000 RESOUND, KEY, KE3CIC-W-LP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013660 0000000 RESOUND, KEY, KE3CIC-W-LP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013659 0000000 RESOUND, KEY, KE3CIC-W-LP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013658 0000000 RESOUND, KEY, KE3CIC-W-LP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013657 0000000 RESOUND, KEY, KE3CIC-W-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013656 0000000 RESOUND, KEY, KE3CIC-W-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013655 0000000 RESOUND, KEY, KE3CIC-W-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013654 0000000 RESOUND, KEY, KE3CIC-W-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013653 0000000 RESOUND, KEY, KE3CIC-W-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013652 0000000 RESOUND, KEY, KE3CIC-W-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013651 0000000 RESOUND, KEY, KE3CIC-W-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013650 0000000 RESOUND, KEY, KE3CIC-W-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, CIC, BATERIE V10, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013649 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITC-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013648 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITC-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013647 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITC-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013646 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITC-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013645 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITC-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013644 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITC-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013643 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITC-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013642 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITC-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013641 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITC-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013640 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITC-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013639 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITC-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013638 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITC-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013637 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITC-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013636 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITC-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013635 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITC-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013634 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITC-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013633 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITC-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013632 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITC-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013631 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITC-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013630 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITC-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013629 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITC-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013628 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITC-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013627 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITC-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013626 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITC-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013625 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITC-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013624 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITC-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013623 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITC-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013622 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITC-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013621 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITC-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013620 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITC-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013619 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITC-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013618 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITC-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013617 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITC-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013616 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITC-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013615 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITC-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013614 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITC-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITC, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013613 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITE-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013612 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITE-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013611 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITE-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013610 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITE-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013609 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITE-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013608 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITE-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013607 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITE-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013606 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITE-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013605 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITE-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013604 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITE-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013603 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITE-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013602 0000000 RESOUND, KEY, KE4ITE-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 12 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013601 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITE-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013600 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITE-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013599 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITE-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013598 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITE-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013597 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITE-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013596 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITE-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013595 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITE-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013594 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITE-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013593 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITE-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013592 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITE-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013591 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITE-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013590 0000000 RESOUND, KEY, KE3ITE-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 8 KANÁLŮ, MFI + ANDROID STREAMING
5013589 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITE-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013588 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITE-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013587 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITE-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013586 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITE-DW-MP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013585 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITE-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013584 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITE-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013583 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITE-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013582 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITE-DW-HP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013581 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITE-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013580 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITE-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013579 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITE-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013578 0000000 RESOUND, KEY, KE2ITE-DW-UP SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, ITE, BATERIE V13/312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5013577 0000000 TIPS-HALER HOSPITHAL INHALAČNÍ KOMORA S VENTILEM STERILIZOVATELNÁ S MASKOU DO 1 ROKU
5013576 0000000 TIPS-HALER HOSPITHAL INHALAČNÍ KOMORA S VENTILEM STERILIZOVATELNÁ S MASKOU DO 6 LET
5013575 0000000 TIPS-HALER HOSPITHAL INHALAČNÍ KOMORA S VENTILEM STERILIZOVATELNÁ BEZ MASKY
5013574 0000000 INSIO 2NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013573 0000000 INSIO 2NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013572 0000000 INSIO 2NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013571 0000000 INSIO 2NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013570 0000000 INSIO 1NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013569 0000000 INSIO 1NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013568 0000000 INSIO 1NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013567 0000000 INSIO 1NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5013562 0000000 PARI BOY PRO KOMPRESOROVÝ VYSOCE VÝKONNÝ INHALÁTOR
5013561 0000000 PARI SINUS 2 VYSOCE VÝKONNÝ INHALÁTOR PRO TERAPII HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH A RESP. TRAKTU
5013560 0000000 PARI COMPACT 2
5013559 0000000 HYDROCOLLOID SHAPE ULTRA THIN STRIPS WITH ROUNDED EDGES HYDROKOLOIDNÍ PÁSKY VYROVNÁVACÍ 5 X 11 CM, 20 KS
5013558 0000000 HYDROCOLLOID SHAPE ULTRA THIN STRIPS WITH ROUNDED EDGES HYDROKOLOIDNÍ PÁSKY VYROVNÁVACÍ 3 X 11 CM, 20 KS
5013557 0000000 HYDROCOLLOID SHAPE ULTRA THIN SQUARE ROUNDED EDGES DESTIČKA HYDROKOLOIDNÍ OCHRANNÁ 20 X 20 CM, 5KS
5013556 0000000 DAILEE PANT PREMIUM SUPER S, KALHOTKY ABSORBČNÍ NATAHOVACÍ, 80-120CM, 2510ML, 14KS
5013555 0000000 MY-LOO FIXED 10 CM S MADLY NÁSTAVEC NA WC ETAC, S VÍKEM, VÝŠKA 10 CM, S MADLY
5013554 0000000 MY-LOO FIXED 6 CM S MADLY NÁSTAVEC NA WC ETAC, S VÍKEM, VÝŠKA 6 CM, S MADLY
5013553 0000000 MY-LOO FIXED 10 CM NÁSTAVEC NA WC ETAC, S VÍKEM, VÝŠKA 10 CM
5013552 0000000 MY-LOO FIXED 6 CM NÁSTAVEC NA WC ETAC, S VÍKEM, VÝŠKA 6 CM
5013551 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA BLATNÍK AL, PÁR
5013550 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA ZESÍLENÉ POSTRANICE S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNOU PODRUČKOU, PÁR (ROZDÍLOVÁ CENA)
5013549 0000000 INFUZNÍ SETY INSET 6MM/46 CM SETY INFUZNÍ TEFL. INSET K INZUL.PUMPĚ MYLIFE YPSOPUMP 6 MM/46 CM
5013548 0000000 INFUZNÍ SETY INSET 9MM/46 CM SETY INFUZNÍ TEFL. INSET K INZUL.PUMPĚ MYLIFE YPSOPUMP 9 MM/46 CM
5013547 0000000 INFUZNÍ SETY INSET 6MM/60 CM SETY INFUZNÍ TEFL. INSET K INZUL.PUMPĚ MYLIFE YPSOPUMP 6 MM/60 CM
5013546 0000000 INFUZNÍ SETY INSET 6MM/80 CM SETY INFUZNÍ TEFL. INSET K INZUL.PUMPĚ MYLIFE YPSOPUMP 6 MM/80 CM
5013545 0000000 INFUZNÍ SETY INSET 9MM/60 CM SETY INFUZNÍ TEFL. INSET K INZUL.PUMPĚ MYLIFE YPSOPUMP 9 MM/60 CM
5013544 0000000 INFUZNÍ SETY INSET 9MM/110 CM SETY INFUZNÍ TEFL. INSET K INZUL.PUMPĚ MYLIFE YPSOPUMP 9 MM/110 CM
5013543 0000000 INFUZNÍ SETY INSET 6MM/110 CM SETY INFUZNÍ TEFL. INSET K INZUL.PUMPĚ MYLIFE YPSOPUMP 6 MM/110 CM
5013542 0000000 INFUZNÍ SETY INSET 9MM/80 CM SETY INFUZNÍ TEFL. INSET K INZUL.PUMPĚ MYLIFE YPSOPUMP 9 MM/80 CM
5013541 0000000 ROSE VCBK222T CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ SE STUPAČKOU
5013540 0000000 YPSOPUMP ORBIT SOFT INFUSION SET 9 MM/110 CM INFUZNÍ SETY TEFLONOVÉ MYLIFE ORBIT 9 MM/110 CM,10 KS/BAL
5013539 0000000 YPSOPUMP ORBIT SOFT INFUSION SET 9 MM/80 CM INFUZNÍ SETY TEFLONOVÉ MYLIFE ORBIT 9 MM/80 CM,10 KS/BAL
5013538 0000000 YPSOPUMP ORBIT SOFT INFUSION SET 9 MM/45 CM INFUZNÍ SETY TEFLONOVÉ MYLIFE ORBIT 9 MM/45 CM, 10 KS/BAL
5013537 0000000 YPSOPUMP ORBIT SOFT INFUSION SET 9 MM/60 CM INFUZNÍ SETY TEFLONOVÉ MYLIFE ORBIT 9 MM/60 CM,10 KS/BAL
5013536 0000000 YPSOPUMP ORBIT SOFT INFUSION SET 6 MM/110 CM INFUZNÍ SETY TEFLONOVÉ MYLIFE ORBIT 6 MM/110 CM,10 KS/BAL
5013535 0000000 YPSOPUMP ORBIT SOFT INFUSION SET 6 MM/80 CM INFUZNÍ SETY TEFLONOVÉ MYLIFE ORBIT 6 MM/80 CM,10 KS/BAL
5013534 0000000 YPSOPUMP ORBIT SOFT INFUSION SET 6 MM/45 CM INFUZNÍ SETY TEFLONOVÉ MYLIFE ORBIT 6 MM/45 CM, 10 KS/BAL
5013533 0000000 YPSOPUMP ORBIT SOFT INFUSION SET 6 MM/60 CM INFUZNÍ SETY TEFLONOVÉ MYLIFE ORBIT 6 MM/60 CM,10 KS/BAL
5013532 0000000 YPSOPUMP ORBIT MICRO INFUSION SET 8,5 MM/45 CM INFUZNÍ SETY KOVOVÉ MYLIFE ORBIT 8,5 MM/45 CM,10 KS/BAL
5013531 0000000 YPSOPUMP ORBIT MICRO INFUSION SET 8,5 MM/110 CM INFUZNÍ SETY KOVOVÉ MYLIFE ORBIT 8,5 MM/110 CM,10 KS/BAL
5013530 0000000 YPSOPUMP ORBIT MICRO INFUSION SET 5,5 MM/110 CM INFUZNÍ SETY KOVOVÉ MYLIFE ORBIT 5,5 MM/110 CM,10 KS/BAL
5013529 0000000 YPSOPUMP ORBIT MICRO INFUSION SET 8,5 MM/80 CM INFUZNÍ SETY KOVOVÉ MYLIFE ORBIT 8,5 MM/80 CM,10 KS/BAL
5013528 0000000 YPSOPUMP ORBIT MICRO INFUSION SET 5,5 MM/80 CM INFUZNÍ SETY KOVOVÉ MYLIFE ORBIT 5,5 MM/80 CM,10 KS/BAL
5013527 0000000 YPSOPUMP ORBIT MICRO INFUSION SET 8,5 MM/60 CM INFUZNÍ SETY KOVOVÉ MYLIFE ORBIT 8,5 MM/60 CM,10 KS/BAL
5013526 0000000 YPSOPUMP ORBIT MICRO INFUSION SET 5,5 MM/60 CM INFUZNÍ SETY KOVOVÉ MYLIFE ORBIT 5,5 MM/60 CM,10 KS/BAL
5013525 0000000 YPSOPUMP ORBIT MICRO INFUSION SET 5,5 MM/45 CM INFUZNÍ SETY KOVOVÉ MYLIFE ORBIT 5,5 MM/45 CM,10 KS/BAL
5013524 0000000 ASKINA CALGITROL THIN KRYTÍ SE STŘÍBREM 20X20CM (1 BAL=10 KS)
5013519 0000000 RAEDA FULLOOP
5013518 0000000 LX7 BTE UP DĚTSKÉ SLUCHADLO SILNÉ DĚTSKÉ  AŽ ZBYTKY SLUCHU LEOX7 BTE UP ZTRÁTY DO 145 DB
5013517 0000000 LX7 BTE UP SLUCHADLO SILNÉ AŽ ZBYTKY SLUCHU LEOX7 BTE UP ZTRÁTY DO 145 DB
5013516 0000000 LX3 BTE UP DĚTSKÉ SLUCHADLO SILNÉ DĚTSKÉ ZBYTKY SLUCHU LEOX3 BTE UP ZTRÁTY DO 145 DB
5013515 0000000 LX3 BTE UP SLUCHADLO SILNÉ ZBYTKY SLUCHU LEOX3 BTE SP ZTRÁTY DO 145 DB
5013514 0000000 LX7 BTE SP DĚTSKÉ SLUCHADLO SILNÉ DĚTSKÉ ZBYTKY SLUCHU LEOX7 BTE SP ZTRÁTY DO 142 DB
5013513 0000000 LX7 BTE SP SLUCHADLO SILNÉ AŽ ZBYTKY SLUCHU LEOX7 BTE SP ZTRÁTY DO 142 DB
5013512 0000000 LX3 SP BTE DĚTSKÉ SLUCHADLO SILNÉ DĚTSKÉ ZBYTKY SLUCHU LEOX3 BTE SP ZTRÁTY DO 142 DB
5013511 0000000 LX3 BTE SP SLUCHADLO SILNÉ AŽ ZBYTKY SLUCHU LEOX3 BTE SP ZTRÁTY DO 142 DB
5013510 0000000 OTICON RUBY 2 RECHARGABLE SLUCHADLO S OPN S TECHNOLOGIÍ A BT PŘIPOJENÍM – NABÍJECÍ
5013509 0000000 OTICON RUBY 2 RECHARGABLE SLUCHADLO S OPN S TECHNOLOGIÍ A BT PŘIPOJENÍM – NABÍJECÍ
5013508 0000000 OTICON RUBY 2 RECHARGABLE SLUCHADLO S OPN S TECHNOLOGIÍ A BT PŘIPOJENÍM – NABÍJECÍ
5013507 0000000 OTICON RUBY 2 RECHARGABLE SLUCHADLO S OPN S TECHNOLOGIÍ A BT PŘIPOJENÍM – NABÍJECÍ
5013506 0000000 OTICON RUBY 1 RECHARGABLE SLUCHADLO S OPN S TECHNOLOGIÍ A BT PŘIPOJENÍM – NABÍJECÍ
5013505 0000000 OTICON RUBY 1 RECHARGABLE SLUCHADLO S OPN S TECHNOLOGIÍ A BT PŘIPOJENÍM – NABÍJECÍ
5013504 0000000 OTICON RUBY 1 RECHARGABLE SLUCHADLO S OPN S TECHNOLOGIÍ A BT PŘIPOJENÍM – NABÍJECÍ
5012225 0000000 WIDEX MOMENT M-IP 330 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012224 0000000 WIDEX MOMENT M-IM 330 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012223 0000000 WIDEX MOMENT M-XP 330 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5012222 0000000 WIDEX MOMENT M-CIC 330 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 12 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5012221 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 10 220 SLUCHADLO RIC, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5012220 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 312 D 220 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5012218 0000000 WIDEX MOMENT M-IP 220 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012217 0000000 WIDEX MOMENT M-IM 220 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012216 0000000 WIDEX MOMENT M-XP 220 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5012215 0000000 WIDEX MOMENT M-CIC 220 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 10 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5012214 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 10 110 SLUCHADLO RIC, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 80/90 DB
5012213 0000000 WIDEX MOMENT M-RIC 312 D 110 SLUCHADLO RIC, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/115 DB
5012212 0000000 WIDEX MOMENT M-MRIC R D 110 SLUCHADLO MRIC DOBÍJECÍ, 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95/110 DB
5012211 0000000 WIDEX MOMENT M-IP 110 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012210 0000000 WIDEX MOMENT M-IM 110 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5012209 0000000 WIDEX MOMENT M-XP 110 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5012208 0000000 WIDEX MOMENT M-CIC 110 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 6 KANÁLŮ, M-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5012170 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE988-DW SLUCHADLO BTE POWER, BATERIE V13, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012169 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE988-DW SLUCHADLO BTE POWER, BATERIE V13, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012168 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE988-DW SLUCHADLO BTE POWER, BATERIE V13, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012167 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE988-DW SLUCHADLO BTE POWER, BATERIE V13, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012166 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE977-DW SLUCHADLO BTE, BATERIE V13, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012165 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE977-DW SLUCHADLO BTE, BATERIE V13, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012164 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE977-DW SLUCHADLO BTE, BATERIE V13, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012163 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE977-DW SLUCHADLO BTE, BATERIE V13, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012162 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE967-DW SLUCHADLO BTE MINI, BATERIE V312, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012021 0000000 INTERTON, READY 3, RD3CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 8 KANÁLŮ
5012020 0000000 INTERTON, READY 3, RD3ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, WIRELESS
5012019 0000000 INTERTON, READY 3, RD3ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, WIRELESS
5012018 0000000 INTERTON, READY 2, RD2ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5012017 0000000 INTERTON, READY 2, RD2ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5012016 0000000 INTERTON, READY 2, RD2CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 6 KANÁLŮ
5012015 0000000 INTERTON, READY 2, RD2CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 6 KANÁLŮ
5012014 0000000 INTERTON, READY 2, RD2ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5012013 0000000 INTERTON, READY 2, RD2ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5012012 0000000 SET PRODLUŽOVACÍ PRO POUŽITÍ S KAZETOVÝMI ZÁSOBNÍKY CADD
5012011 0000000 ZÁSOBNÍK KAZETOVÝ, 100ML K PUMPÁM CADD
5012010 0000000 ZÁSOBNÍK KAZETOVÝ, 50ML K PUMPÁM CADD
5012004 0000000 AVICENUM ORTHO 1500 ORTÉZA BEDERNÍ TYP 02 VÝZTUHY, SILIKONOVÁ PELOTA, VEL. XS – 4XL
5012003 0000000 AVICENUM ORTHO 1500 ORTÉZA BEDERNÍ TYP 01 VÝZTUHY, VEL. XS – 4XL
5012002 0000000 AVICENUM ORTHO 1500 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ TYP 01 PRAVÁ, VÝZTUHA, ZÁPĚSTNÍ PÁSKA, VEL. XS – XXL
5012001 0000000 AVICENUM ORTHO 1500 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ TYP 01 LEVÁ, VÝZTUHA, ZÁPĚSTNÍ PÁSKA, VEL. XS – XXL
5012000 0000000 AVICENUM ORTHO 1500 BANDÁŽ LOKETNÍ TYP 01 OBOUSTRANNÁ, EPIKONDYLÁRNÍ PÁSKA, SILIKONOVÉ PELOTY, VEL. XS – XXL
5011999 0000000 AVICENUM ORTHO 1500 ORTÉZA KOLENNÍ TYP 03 OBOUSTRANNÁ, PÁSKY, DVOUOSÝ KLOUB, SILIKONOVÁ PELOTA, VEL. XS – 5XL
5011998 0000000 AVICENUM ORTHO 1500 BANDÁŽ KOLENNÍ TYP 02 OBOUSTRANNÁ, PÁSKY, SILIKONOVÁ PELOTA, VEL. XS – 5XL
5011997 0000000 AVICENUM ORTHO 1500 BANDÁŽ KOLENNÍ TYP 01 OBOUSTRANNÁ, SILIKONOVÁ PELOTA, VEL. XS – 5XL
5011996 0000000 AVICENUM ORTHO 1500 BANDÁŽ ACHILLOVY ŠLACHY TYP 01 OBOUSTRANNÁ, SILIKONOVÁ PELOTA, PODPATĚNKY, VEL. XS – XXL
5011995 0000000 AVICENUM ORTHO 1500 BANDÁŽ HLEZENNÍ TYP 01 OBOUSTRANNÁ, SILIKONOVÉ PELOTY, VEL. XS – XXL
5011994 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ S MANŽETOU, EXTRA DLOUHÁ TRACOE VARIO 471, NASTAVITELNÉ ZANOŘENÍ, SUBGLOTICKÉ ODSÁVÁNÍ
5011993 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ S MANŽETOU TRACOE VARIO 470, NASTAVITELNÉ ZANOŘENÍ, SUBGLOTICKÉ ODSÁVÁNÍ
5011992 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ S MANŽETOU, EXTRA DLOUHÁ TRACOE VARIO 461, NASTAVITELNÉ ZANOŘENÍ
5011991 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ BEZ MANŽETY TRACOE VARIO 464, NASTAVITELNÉ ZANOŘENÍ, FENESTROVANÁ
5011990 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ S MANŽETOU TRACOE VARIO 460, NASTAVITELNÉ ZANOŘENÍ
5011989 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ BEZ MANŽETY TRACOE VARIO 455,SPIRÁLOVÁ VÝZTUŽ,NASTAVITELNÉ ZANOŘENÍ
5011988 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ S MANŽETOU EXTRA DLOUHÁ TRACOE VARIO 451,SPIRÁLOVÁ VÝZTUŽ,NASTAVITELNÉ ZANOŘENÍ
5011987 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ S MANŽETOU TRACOE VARIO 450,SPIRÁLOVÁ VÝZTUŽ,NASTAVITELNÉ ZANOŘENÍ
5011986 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ S NÍZKOTLAKOU MANŽETOU TRACOE TWIST 316,2 VNITŘNÍ KANYLY S 15 MM KONEKTOREM, SUBGLOTICKÉ ODSÁVÁNÍ
5011985 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ BEZ MANŽETY TRACOE TWIST 314,2 VNITŘNÍ KANYLY S 15 MM KONEKTOREM, ZDVOJENÉ FENESTROVÁNÍ
5011984 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ BEZ MANŽETY TRACOE TWIST 313,2 VNITŘNÍ KANYLY S 15 MM KONEKTOREM
5011983 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ S NÍZKOTLAKOU MANŽETOU TRACOE TWIST 312,2 VNITŘNÍ KANYLY S 15 MM KONEKTOREM, ZDVOJENÉ FENESTROVÁNÍ
5011982 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ S MANŽETOU TRACOE TWIST 309,MLUVÍCÍ, VNITŘNÍ KANYLA S 15 MM KONEKTOREM, VZDUCHOVÁ HADIČKA
5011981 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ S MANŽETOU TRACOE TWIST 306,VNITŘNÍ KANYLA S 15 MM KONEKTOREM, SUBGLOTICKÉ ODSÁVÁNÍ
5011980 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ S MANŽETOU TRACOE TWIST 307,VNITŘ.KANYLA SPEC.PERFOROVANÁ S 15MM KONEKTOREM,KYSLÍK.HADIČKA
5011979 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ BEZ MANŽETY TRACOE TWIST 308,VNITŘ. KANYLA SPEC.PERFOROVANÁ S 15MM KONEKTOREM, KYSLÍK.PORT
5011976 0000000 KANYLA LARYNGEKTOMICKÁ TRACOE TWIST 305,1 VNITŘ.KANYLA S 15MM KONEK.,1 VNITŘ.KANYLA S NÍZKOPROFIL.KON
5011975 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ BEZ MANŽETY TRACOE TWIST 303, 2 VNITŘNÍ KANYLY S 15 MM KONEKTOREM
5011974 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ S MANŽETOU TRACOE TWIST 302, 2 VNITŘNÍ KANYLY S 15 MM KONEKTOREM, FENESTROVANÁ
5011973 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ S MANŽETOU TRACOE TWIST 301, 2 VNITŘNÍ KANYLY S 15 MM KONEKTOREM
5011972 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ BEZ MANŽETY TRACOE TWIST 304, 2 VNITŘNÍ KANYLY S 15 MM KONEKTOREM, FENESTROVANÁ
5011967 0000000 ENLUXTRA 10X10 CM
5011966 0000000 ENLUXTRA 15X15 CM
5011965 0000000 VYSÍLAČ GLUNOVO
5011964 0000000 GLYKEMICKÝ SENZOR GLUNOVO I3
5011960 0000000 NÁPLASŤOVÁ INZULÍNOVÁ PUMPA EQUIL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA 1 ROK PŘÍSLUŠENSTVÍ – DATAMANAGER, PUMPA, REZERVOÁR, INFUZNÍ SET
5011959 0000000 INHALÁTOR KOMPRESOROVÝ AIR FAMILY EVOLUTION S PŘÍSLUŠENSTVÍM
5011958 0000000 CHODÍTKO INVACARE ASTERIA P409 CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ PEVNÉ, SKLÁDACÍ, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ, NOSNOST 135 KG
5011957 0000000 CHODÍTKO INVACARE AVENTIA P402 CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ KROKOVACÍ, SKLÁDACÍ, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ, NOSNOST 100 KG
5011956 0000000 ANTIDEKUBITNÍ MATRACE PĚNOVÁ AKS-DUOPLOT PLUS III.ST.(EPUAP) VYSOKÉ RIZIKO, PAMĚŤ.PĚNA, INKOPOTAH, 90X200X14CM, NOSN.140KG
5011955 0000000 SADA TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY TRACFLEX PLUS VEL. 7.0-11.0, BEZ MANŽETY, 858000, 1KS/BAL
5011954 0000000 OBINADLO HYDROFILNÍ ELASTICKÉ 12CMX4M,1KS
5011953 0000000 OBINADLO HYDROFILNÍ ELASTICKÉ 10CMX4M,1KS
5011952 0000000 OBINADLO HYDROFILNÍ ELASTICKÉ 8CMX4M,1KS
5011951 0000000 OBINADLO HYDROFILNÍ ELASTICKÉ 6CMX4M,1KS
5011950 0000000 OBINADLO ELASTICKÉ IDEALFLEX 20CMX5M,KRÁTKÝ TAH,1KS
5011949 0000000 OBINADLO ELASTICKÉ IDEALFLEX 15CMX5M,KRÁTKÝ TAH,1KS
5011948 0000000 NEOCIDE ROZTOK NA OPLACH RAN
5011947 0000000 INFUZNÍ SET SUBKUTÁNNÍ PRO IMUNOGLOBULINY FLOWEASE 24G X  9MM, KAT. Č. EU1M2009, 12KS / 1BAL.
5011946 0000000 INFUZNÍ SET SUBKUTÁNNÍ PRO IMUNOGLOBULINY FLOWEASE 24G X  6MM, KAT. Č. EU1M2006, 12KS / 1BAL.
5011945 0000000 KRYTÍ PĚNOVÉ SE SILIKONEM, SUPRASORB P SILICONE, STERILNÍ 15 X 15 CM, SAMOLEPÍCÍ, 5KS
5011944 0000000 ABRI SOFT SUPERDRY S LEPÍTKY PODLOŽKY ABSORPČNÍ, 75X90CM S LEPÍTKY, 1800ML, SE SUPERABSORBENTEM, 30KS
5011942 0000000 BIOLAND G-427BS TESTOVACÍ PROUŽKY 50 KS, TESTOVÁNÍ HODNOT GLUKÓZY Z KAPILÁRNÍ KRVE S POUŽITÍM GLUKOMETRU BIOLAND
5011941 0000000 EASYDRIP JEHLY DO INZULINOVÉHO PERA 8MM, 100 KS
5011940 0000000 EASYDRIP JEHLY DO INZULINOVÉHO PERA 6MM, 100 KS
5011938 0000000 OR 10K ORTÉZA ZÁPĚSTÍ – KARPÁL S – XL, PRAVÁ / LEVÁ, ČERNÁ / MODRÁ
5011937 0000000 OR 6G ORTÉZA HLEZENNÍHO KLOUBU RIGIDNÍ S – XXL, ČERNÁ
5011936 0000000 OR 2S ZÁVĚS PAŽE SÍŤOVÝ XS – XL, ŠEDÁ
5011934 0000000 AURORA KOČÁREK ZDRAVOTNÍ S NÁKLONEM SEDU A ZAD, ŠÍŘE SEDU 18-27 CM, NOSNOST 40 KG
5011931 0000000 BAMBO DREAMY NIGHT PANTS 8-15 BOY KALHOTKY ABSORPČNÍ NAVLÉKACÍ DĚTSKÉ, NOČNÍ, 8-15 LET, 35-50KG, PRO CHLAPCE, 10KS
5011930 0000000 BAMBO DREAMY NIGHT PANTS 4-7 BOY KALHOTKY ABSORPČNÍ NAVLÉKACÍ DĚTSKÉ, NOČNÍ, 4-7 LET, 15-35KG, PRO CHLAPCE,10KS
5011929 0000000 BAMBO DREAMY NIGHT PANTS 8-15 GIRL KALHOTKY ABSORPČNÍ NAVLÉKACÍ DĚTSKÉ, NOČNÍ, 8-15 LET, 35-50 KG, PRO DÍVKY, 10KS
5011928 0000000 BAMBO DREAMY NIGHT PANTS 4-7 GIRL KALHOTKY ABSORPČNÍ NAVLÉKACÍ DĚTSKÉ, NOČNÍ, 4-7 LET, 15-35 KG, PRO DÍVKY, 10KS
5011927 0000000 BAMBO NATURE PANTS 6 KALHOTKY ABSORPČNÍ NAVLÉKACÍ DĚTSKÉ, 18+ KG, 18 KS
5011926 0000000 BAMBO NATURE PANTS 5 KALHOTKY ABSORPČNÍ NAVLÉKACÍ DĚTSKÉ, 12-18 KG, 19 KS
5011925 0000000 BAMBO NATURE 6 KALHOTKY ABSORPČNÍ DĚTSKÉ, ZALEPOVACÍ, 16+ KG, 20 KS
5011924 0000000 BAMBO NATURE 5 KALHOTKY ABSORPČNÍ DĚTSKÉ, ZALEPOVACÍ, 12-18 KG, 22 KS
5011922 0000000 PODLOŽKA 2D EAKIN DOT CX  839830 KONVEXNÍ,80MM,K ÚPRAVĚ 15-60MM,NAVÁDĚCÍ KRUH,MĚKČENÁ,FLEXIBILNÍ,5KS
5011921 0000000 PODLOŽKA 2D EAKIN DOT CX  839821-839829 KONVEXNÍ,60MM,20-40MM Á 2,5MM, NAVÁDĚCÍ KRUH,MĚKKÁ,FLEXIBILNÍ,5KS
5011920 0000000 PODLOŽKA 2D EAKIN DOT CX  839820 KONVEXNÍ,60MM,K ÚPRAVĚ 15-40MM,NAVÁDĚCÍ KRUH,MĚKČENÁ,FLEXIBILNÍ,5KS
5011919 0000000 KRYTÍ BIOKERAMICKÉ NA RÁNY CERDAK AEROFILM SURGICAL 10X21CM, POLŠT. NA VODĚODOLNÉ NÁPLASTI S BIO-KERAMICKÝM PREPARÁTEM,10KS
5011918 0000000 KRYTÍ BIOKERAMICKÉ NA RÁNY CERDAK AEROFILM SURGICAL 10X16CM, POLŠT. NA VODĚODOLNÉ NÁPLASTI S BIO-KERAMICKÝM PREPARÁTEM,10KS
5011917 0000000 KRYTÍ BIOKERAMICKÉ NA RÁNY CERDAK AEROCLOTH SURGICAL 10X21 CM, POLŠTÁŘEK S BIO-KERAMICKÝM PREPARÁTEM, 10 KS
5011916 0000000 GLUKOMETR WELLION GALILEO COMPACT INZULÍNOVÝ REŽIM, KOMPLETNÍ SET
5011913 0000000 PŘIJÍMAČ DEXCOM G6 PRO KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ GLYKÉMIE, USB KABEL, KOŽENÉ POUZDRO, NABÍJEČKA
5011912 0000000 INHALÁTOR ULTRAZVUKOVÝ AIR PROJET PLUS S PŘÍSLUŠENSTVÍM
5011911 0000000 FUGUE 32W RIC ZÁVĚSNÉ RIC 32K. WL.PROG APP
5011910 0000000 FUGUE 32W BTE U ZÁVĚSNÉ 32K. VÝKONNÉ WL.PROG APP
5011909 0000000 FUGUE 32W BTE P ZÁVĚSNÉ 32K. WL.PROG APP
5011908 0000000 FUGUE 32W CIC KANÁLOVÉ 32K. WL.PROG APP
5011907 0000000 FUGUE 32W ITC SP ZVUKOVOD 32K. VÝKONNÉ WL.PROG APP
5011906 0000000 FUGUE 32W ITC ZVUKOVOD 32K. WL.PROG APP
5011905 0000000 FUGUE 24W RIC P ZÁVĚSNÉ 24K. VÝKONNÉ WL.PROG APP
5011904 0000000 FUGUE 24W BTE U ZÁVĚSNÉ 24K. VÝKONNÉ WL.PROG APP
5011903 0000000 FUGUE 24W BTE P ZÁVĚSNÉ 24K. WL.PROG APP
5011902 0000000 FUGUE 24W CIC KANÁLOVÉ 24K. WL.PROG APP
5011901 0000000 FUGUE 24W ITC SP ZVUKOVOD 24K. VÝKONNÉ WL.PROG APP
5011900 0000000 FUGUE 24W ITC ZVUKOVOD 24K. WL.PROG APP
5011899 0000000 FUGUE 16W RIC ZÁVĚSNÉ 16K. WL.PROG APP
5011898 0000000 FUGUE 16W BTE P ZÁVĚSNÉ 16K. WL.PROG APP
5011897 0000000 CURAFIX H 30 CM X 10 M 138945
5011896 0000000 FUGUE 16W BTE U ZÁVĚSNÉ 16K. VÝKONNÉ WL.PROG APP
5011895 0000000 CURAFIX H 20 CM X 10 M 138944
5011894 0000000 CURAFIX H 15 CM X 10 M 138943
5011893 0000000 CURAFIX H 10 CM X 10 M 138942
5011892 0000000 FUGUE 16W CIC SP KANÁLOVÉ 16K. VÝKONNÉ WL.PROG APP
5011891 0000000 CURAFIX H 5 CM X 10 M 138941
5011890 0000000 FUGUE 16W CIC KANÁLOVÉ 16K. WL.PROG APP
5011889 0000000 CURAFIX H 15 CM X 2 M 138940
5011888 0000000 FUGUE 16W ITC SP ZVUKOVOD 16K. VÝKONNÉ WL.PROG APP
5011887 0000000 CURAFIX H 10 CM X 2 M 138946
5011886 0000000 FUGUE 16W ITC ZVUKOVOD 16K. WL.PROG APP
5011885 0000000 FUGUE 12W ITC SP ZVUKOVOD 12K. VÝKONNÉ WL.PROG APP
5011884 0000000 FUGUE 12W CIC KANÁLOVÉ 12K. WL.PROG APP
5011883 0000000 FUGUE 12W ITC ZVUKOVOD 12K. WL.PROG APP
5011882 0000000 DEVILBISS IGO®2 PŘENOSNÝ KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR MODEL 125
5011881 0000000 JEHLY QFINE PRO VŠECHNA INZULÍNOVÁ PERA 31G/0,25MM X 8 MM
5011880 0000000 E-FIX E35/E36 PŘÍDAVNÝ ELEKTROPOHON K MECHANICKÉMU VOZÍKU
5011879 0000000 E-MOTION M25 PŘÍDAVNÝ ELEKTROPOHON K MECHANICKÝM VOZÍKŮM
5011878 0000000 SADY PODKOŽNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH JEHEL HIGH-FLO™ 24″ 1 NEEDLE, 24 GAUGE, 14MM, 20 KS, KAT. Č. RMS12414
5011877 0000000 SADY PODKOŽNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH JEHEL HIGH-FLO™ 24″ 1 NEEDLE, 24 GAUGE, 12MM, 20 KS, KAT. Č. RMS12412
5011876 0000000 SADY PODKOŽNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH JEHEL HIGH-FLO™ 24″ 1 NEEDLE, 24 GAUGE, 9MM, 20 KS, KAT. Č. RMS12409
5011875 0000000 SADY PODKOŽNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH JEHEL HIGH-FLO™ 24″ 1 NEEDLE, 24 GAUGE, 6MM, 20 KS, KAT. Č. RMS12406
5011874 0000000 PURE CHARGE&GO 7X SLUCHADLO DIGIT. 48 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5011873 0000000 PURE CHARGE&GO 7X SLUCHADLO DIGIT. 48 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5011872 0000000 PURE CHARGE&GO 7X SLUCHADLO DIGIT. 48 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5011871 0000000 PURE CHARGE&GO 7X SLUCHADLO DIGIT. 48 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5011870 0000000 PURE CHARGE&GO 5X SLUCHADLO DIGIT. 32 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5011869 0000000 PURE CHARGE&GO 5X SLUCHADLO DIGIT. 32 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5011868 0000000 PURE CHARGE&GO 5X SLUCHADLO DIGIT. 32 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5011867 0000000 PURE CHARGE&GO 5X SLUCHADLO DIGIT. 32 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5011866 0000000 PURE CHARGE&GO 3X SLUCHADLO DIGIT. 24 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5011865 0000000 PURE CHARGE&GO 3X SLUCHADLO DIGIT. 24 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5011864 0000000 PURE CHARGE&GO 3X SLUCHADLO DIGIT. 24 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5011863 0000000 PURE CHARGE&GO 3X SLUCHADLO DIGIT. 24 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5011862 0000000 PURE 312 7X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5011861 0000000 PURE 312 7X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5011860 0000000 PURE 312 7X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5011859 0000000 PURE 312 7X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5011858 0000000 PURE 312 5X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5011857 0000000 PURE 312 5X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5011856 0000000 PURE 312 5X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5011855 0000000 PURE 312 5X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5011854 0000000 PURE 312 3X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5011853 0000000 PURE 312 3X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5011852 0000000 PURE 312 3X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5011851 0000000 PURE 312 3X SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5011850 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 70 MM, BÉŽOVÝ, VELKÝ, FILTR, 10 KS
5011849 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 57 MM, BÉŽOVÝ, VELKÝ, FILTR, 10 KS
5011848 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 45 MM, BÉŽOVÝ, VELKÝ, FILTR, 10 KS
5011847 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 38 MM, BÉŽOVÝ, VELKÝ, FILTR, 10 KS
5011845 0000000 OTICON XCEED 3 SLUCHADLO SILNÉ PRO ZTRÁTY DO 120DB S OPN TECHNOLOGIÍ
5011844 0000000 OTICON XCEED 3 SLUCHADLO SILNÉ PRO ZTRÁTY DO 120DB S OPN TECHNOLOGIÍ
5011843 0000000 OTICON XCEED 3 SLUCHADLO SILNÉ PRO ZTRÁTY DO 120DB S OPN TECHNOLOGIÍ
5011842 0000000 OTICON XCEED 1 SLUCHADLO SILNÉ PRO ZTRÁTY DO 120DB S OPN TECHNOLOGIÍ
5011841 0000000 OTICON XCEED 1 SLUCHADLO SILNÉ PRO ZTRÁTY DO 120DB S OPN TECHNOLOGIÍ
5011840 0000000 OTICON XCEED 1 SLUCHADLO SILNÉ PRO ZTRÁTY DO 120DB S OPN TECHNOLOGIÍ
5011839 0000000 GLUKOMETR WELLION GALILEO GLU/CHOL INZ.REŽIM, KOMPLETNÍ SET, MOŽNOST MĚŘENÍ CHOLESTEROLU
5011838 0000000 OTICON XCEED 1 SLUCHADLO SILNÉ PRO ZTRÁTY DO 120DB S OPN TECHNOLOGIÍ
5011837 0000000 OTICON XCEED 3 SLUCHADLO SILNÉ PRO ZTRÁTY DO 120DB S OPN TECHNOLOGIÍ
5011836 0000000 PHONAK SKY M90-PR
5011835 0000000 PHONAK SKY M90-PR
5011834 0000000 PHONAK SKY M70-PR
5011833 0000000 PHONAK SKY M70-PR
5011832 0000000 PHONAK SKY M50-PR
5011831 0000000 PHONAK SKY M50-PR
5011830 0000000 PHONAK SKY M30-PR
5011829 0000000 PHONAK SKY M30-PR
5011828 0000000 PHONAK SKY M90-M
5011827 0000000 PHONAK SKY M90-M
5011826 0000000 PHONAK SKY M70-M
5011825 0000000 PHONAK SKY M70-M
5011824 0000000 PHONAK SKY M50-M
5011823 0000000 PHONAK SKY M50-M
5011822 0000000 PHONAK SKY M30-M
5011821 0000000 PHONAK SKY M30-M
5011820 0000000 PHONAK BOLERO M90-PR
5011819 0000000 PHONAK BOLERO M70-PR
5011818 0000000 PHONAK BOLERO M50-PR
5011817 0000000 PHONAK BOLERO M30-PR
5011816 0000000 PHONAK BOLERO M90-M
5011815 0000000 PHONAK BOLERO M70-M
5011814 0000000 PHONAK BOLERO M50-M
5011813 0000000 PHONAK BOLERO M30-M
5011812 0000000 TENA LADY SLIM ULTRA MINI PLUS VLOŽKY ABSORPČNÍ, 24KS, 111ML
5011811 0000000 ABENA LIGHT ULTRA MINI 0 VLOŽKY ABSORPČNÍ, 100 ML, 24 KS
5011809 0000000 IQ CATH 21, KATETR JEDNORÁZOVÝ HYDROFILNÍ KATETR HYDROFILNÍ IQ-CATH CH16 5.3 MM 43 CM, PŘIPRAVEN K POUŽITÍ, SÁČEK 0,9%
5011808 0000000 IQ-CATH 32 – KATETR JEDNORÁZOVÝ GELOVÝ IQ-CATH 32 – DÉLKA 43 CM, CH10
5013252 0000000 FLEXIMA-SOFTIMA ACTIVE CLOSED 1D SÁČEK COLO, MIDI, SPLIT COVER, Ø 15-45 MM, 30 KS
5013251 0000000 FLEXIMA-SOFTIMA ACTIVE CLOSED 1D SÁČEK COLO, MIDI, SPLIT COVER, Ø 15-50 MM, 30 KS
5013250 0000000 LINOVERA® EMULSION NENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY PRO OŠETŘENÍ RAN, EMULZE 100ML
5013249 0000000 LINOVERA® EMULSION NENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY PRO OŠETŘENÍ RAN, EMULZE 50ML
5013248 0000000 ASKINA CALGITROL AG KRYTÍ SE STŘÍBREM 20X20CM (1 BAL=10 KS)
5013247 0000000 ASKINA CARBOSORB KRYTÍ (ABSORPČNÍ) S AKTIVNÍM UHLÍM, 10X20CM
5013246 0000000 ASKINA CARBOSORB KRYTÍ (ABSORPČNÍ) S AKTIVNÍM UHLÍM, 10X10CM
5013245 0000000 ASKINA DERM KRYTÍ POLYURETANOVÉ STERILNÍ 15X20CM, (1BAL=10KS)
5013244 0000000 ASKINA DERM KRYTÍ POLYURETANOVÉ STERILNÍ 10X12CM, (1BAL=50KS)
5013243 0000000 ASKINA DERM KRYTÍ POLYURETANOVÉ STERILNÍ 10X12CM, (1BAL=10KS)
5013242 0000000 ASKINA CALGITROL AG KRYTÍ SE STŘÍBREM 15X15CM (1 BAL=10 KS)
5013241 0000000 JOYFLEX ONE 2% ROZTOK ELASTOVISKÓZNÍ 1X4ML,HYALURONÁT SODNÝ,PŘEDPL.STŘÍKAČ.,HRAZENA 1 APLIKACE DO 1 KLOUBU/6 MĚS.
5013240 0000000 ASKINA CALGITROL PASTE KRYTÍ NA RÁNY, STERILNÍ ALGINÁTOVÁ PASTA SE STŘÍBREM, 100ML
5013236 0000000 10.72EN ELEKTRICKÉ KLOUBOVÉ LŮŽKO VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ D 201/ Š 90/ V 32-74 (42 -84) CM
5013234 0000000 PNEUMATIC SHORT WALKING BRACE OV1010 ORTÉZA HLEZENNÍ OVATION MEDICAL, RIGIDNÍ, VEL. XS-L
5012495 0000000 FIXACE CHODIDLA A KOTNÍKU PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEDACÍM SYSTÉMŮM JAY
5012494 0000000 FIXACE CHODIDLA A KOTNÍKU PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEDACÍM SYSTÉMŮM JAY
5012493 0000000 GÁZA SKLÁDANÁ KOMPRESY STERILNÍ 10X10 CM, 8 VRSTEV, 30X5 KS
5012492 0000000 GÁZA SKLÁDANÁ KOMPRESY STERILNÍ 7,5X7,5 CM, 8 VRSTEV, 30X5 KS
5012491 0000000 GÁZA SKLÁDANÁ KOMPRESY NESTERILNÍ 7,5X7,5 CM, 8 VRSTEV, 150 KS
5012490 0000000 GÁZA SKLÁDANÁ KOMPRESY NESTERILNÍ 10X10 CM, 8 VRSTEV, 120 KS
5012488 0000000 BREEZY RUBIX2 MECHANICKÝ VOZÍK OVLÁDANÝ DVOJITOU OBRUČÍ, Š. 38-52 CM,NOSNOST 125KG
5012485 0000000 PRODLOUŽENÍ TĚŽIŠTĚ PRO AMPUTÁŘE PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU MECH. SMD QUICKIE
5012484 0000000 QUICKIE NITRUM MECHANICKÝ VOZÍK AKTIVNÍ, PEVNÝ RÁM, Š.S 32-50 CM PO 2 CM,NOSNOST 125KG
5012483 0000000 TESTOVACÍ PROUŽKY PRO GLUKOMETR MYLIFE AVEO
5012482 0000000 MYLIFE AVEO GLUKOMETR
5012481 0000000 JEDNORÁZOVÉ LANCETY MYLIFE GREEN 30G
5012480 0000000 JEDNORÁZOVÉ LANCETY MYLIFE MULTICOLOR 30G
5012479 0000000 PROVOX XTRAFLOW HME FILTR S NÍZKÝM ODPOREM PRO PACIENTY S TRACHEOSTOMIÍ
5012478 0000000 PROVOX XTRAMOIST HME FILTR S VYSOKÝM ZVLHČENÍM PRO PACIENTY S TRACHEOSTOMIÍ
5012476 0000000 PROVOX STABILIBASE NÁPLAST NA JEDNO POUŽITÍ PRO PACIENTY DÝCHAJÍCÍ POMOCÍ TRACHEOSTOMIE
5012475 0000000 PROVOX MICRON HME BAKTERIÁLNÍ A VIROVÝ FILTR SE ZVLHČENÍM
5012474 0000000 PREDO SENIORSKÉ PLENY LARGE
5012473 0000000 PREDO SENIORSKÉ PLENY MEDIUM
5012472 0000000 PREDO SENIORSKÉ PLENY X-LARGE
5012471 0000000 PREDO SENIORSKÉ PLENY LARGE
5012470 0000000 PREDO SENIORSKÉ PLENY MEDIUM
5012469 0000000 HYRUAN ONE 2% ZESÍŤOVANÁ KYSELINA HYALURONOVÁ;1 NITROKLOUBNÍ INJEKCE
5012463 0000000 INNOSPIRE GO MOUTHPIECE
5012461 0000000 KRYTÍ HYDROGELOVÉ HYDROTAC TRANSPARENT COMFORT STERILNÍ, 6,5X10CM,AKTIVNÍ PLOCHA 2,5X6CM, 10KS
5012460 0000000 KRYTÍ HYDROGELOVÉ HYDROTAC TRANSPARENT COMFORT STERILNÍ, 10X20CM,AKTIVNÍ PLOCHA 5,5X15,5CM, 10KS
5012459 0000000 KRYTÍ HYDROGELOVÉ HYDROTAC TRANSPARENT COMFORT STERILNÍ, 12,5X12,5CM,AKTIVNÍ PLOCHA 8X8CM, 10KS
5012458 0000000 KRYTÍ HYDROGELOVÉ HYDROTAC TRANSPARENT COMFORT STERILNÍ, 8X8CM,AKTIVNÍ PLOCHA 4X4CM, 10KS
5012457 0000000 KRYTÍ HYDROGELOVÉ HYDROTAC TRANSPARENT STERILNÍ, 20X20CM, 10 KS
5012456 0000000 KRYTÍ HYDROGELOVÉ HYDROTAC TRANSPARENT STERILNÍ, 10X20CM, 10 KS
5012455 0000000 KRYTÍ HYDROGELOVÉ HYDROTAC TRANSPARENT STERILNÍ, 10X10CM, 10 KS
5012454 0000000 KRYTÍ HYDROGELOVÉ HYDROTAC TRANSPARENT STERILNÍ, 5X7,5CM, 10 KS
5012453 0000000 KRYTÍ ČISTÍCÍ AKTIVNÍ HYDROCLEAN CAVITY 7,5X7,5CM,10KS
5012452 0000000 KRYTÍ ČISTÍCÍ AKTIVNÍ HYDROCLEAN CAVITY 4X8CM,10KS
5012451 0000000 KRYTÍ ČISTÍCÍ AKTIVNÍ HYDROCLEAN CAVITY 10X10CM,10KS
5012450 0000000 KRYTÍ ČISTÍCÍ AKTIVNÍ HYDROCLEAN CAVITY 5,5 CM PRŮMĚR,10KS
5012449 0000000 SÁČEK 2D VÝPUSTNÝ EAKIN DOT S OUŠKY 839923 TĚLOVÝ, 80MM MAXI,KRUHOVÝ FILTR,KONTROLNÍ OKNO,30KS
5012448 0000000 SÁČEK 2D VÝPUSTNÝ EAKIN DOT S OUŠKY 839922 TĚLOVÝ,80MM STANDARD,KRUHOVÝ FILTR,KONTROLNÍ OKNO,30KS
5012447 0000000 PODLOŽKA 2D EAKIN DOT 839809 PLOCHÁ,80MM,K ÚPRAVĚ 15-50MM,NAVÁDĚCÍ KRUH,MĚKČENÁ,FLEXIBILNÍ,5KS
5012446 0000000 PODLOŽKA 2D EAKIN DOT 839810-12 PLOCHÁ,80MM, 40-45-50MM,NAVÁDĚCÍ KRUH,MĚKČENÁ,FLEXIBILNÍ,5KS
5012444 0000000 PŮLKROUŽKY EAKIN CONTOUR FLANGE EXTENDER 839040 VYROVNÁVACÍ ELASTICKÝ PÁSEK S VÝŘEZY,30KS
5012442 0000000 KRYTÍ ČISTÍCÍ AKTIVNÍ HYDROCLEAN CAVITY 4 CM PRŮMĚR,10KS
5012441 0000000 NÁVLEK MASÁŽNÍ NA HORNÍ KONČETINU S AXILOU A HRUDNÍKEM 8 KOMOR PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍSTROJI PHLEBO PRESS PCD 51 MODEL 731A
5012440 0000000 NÁVLEK MASÁŽNÍ NA DOLNÍ KONČETINU 4 KOMORY PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍSTROJI PHLEBO PRESS PCD 51 MODEL 731A
5012439 0000000 NÁVLEK MASÁŽNÍ NA HORNÍ KONČETINU 4 KOMORY PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍSTROJI PHLEBO PRESS PCD 51 MODEL 731A
5012438 0000000 TENA PANTS MAXI LARGE PROSKIN KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 100-135CM,2550ML,10KS
5012437 0000000 TENA PANTS MAXI MEDIUM PROSKIN KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 80-110CM,2550ML,10KS
5012436 0000000 TENA PANTS NIGHT SUPER LARGE KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 100-135CM,2010ML,10KS
5012435 0000000 TENA PANTS NIGHT SUPER MEDIUM KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 80-110CM,2010ML,10KS
5012434 0000000 TENA LADY NORMAL NIGHT VLOŽKY ABSORPČNÍ,530ML,10KS
5012433 0000000 AIRFIT F30I SMALL, MEDIUM, WIDE
5012432 0000000 AIRFIT N30 VARIABILNÍ VELIKOST POLŠTÁŘKU S/M
5012431 0000000 SEDACÍ POLŠTÁŘ SEDEO KONTUROVANÝ, Z PAMĚŤOVÉ PĚNY, 90 MM VYSOKÝ (RC) SEDACÍ POLŠTÁŘ PRO VYSOKÉ RIZIKO VZNIKU DEKUBITŮ
5012430 0000000 SEDACÍ POLŠTÁŘ SEDEO KONTUROVANÝ, 90 MM VYSOKÝ (RC) SEDACÍ POLŠTÁŘ PRO STŘEDNÍ RIZIKO VZNIKU DEKUBITŮ
5012429 0000000 ZÁDOVÁ OPĚRKA SEDEO PRO FLEXI HLUBOCE KONTUROVANÁ, VYPÍNATELNÁ (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU SMD QUICKIE
5012428 0000000 ZÁDOVÁ OPĚRKA SEDEO PRO FLEXI STŘEDNĚ KONTUROVANÁ, VYPÍNATELNÁ (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU SMD QUICKIE
5012427 0000000 ZÁDOVÁ OPĚRKA SEDEO PRO ANATOMICKY TVAROVANÁ, VYPÍNATELNÁ (RC) PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU SMD QUICKIE
5012426 0000000 SPOJENÉ STUPÁTKO ALU PRO SPASTIKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU SMD QUICKIE
5012425 0000000 KOLENÍ OPORY POLSTROVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU SMD QUICKIE
5012424 0000000 DRŽÁK OMNI2 DISPLAJE STRANOVĚ ODKLOPNÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ K VOZÍKU ELEKTRICKÉMU SMD QUICKIE
5011807 0000000 IQ CATH 20, KATETR JEDNORÁZOVÝ HYDROFILNÍ IQ CATH 20, 5.3 MM, 43 CM CH16
5011806 0000000 IQ CATH 31, KATETR JEDNORÁZOVÝ PŘIPRAVEN K POUŽITÍ S GELEM IQ CATH 3104.16, 5.3 MM, 43 CM, KATETR JEDNORÁZOVÝ PŘIPRAVEN K POUŽITÍ S GELEM
5011804 0000000 SAUER SBĚRNÉ SÁČKY SÁČKY SBĚRNÉ MOČOVÉ STERILNÍ NA NOHU
5011803 0000000 IQ CATH 29 IQ CATH 29 + KATETR HYDROFILNÍ JEDNORÁZOVÝ
5011802 0000000 VLOŽKY ABSORPČNÍ ATTENDS SOFT ULTRA MINI 0 100ML, 28KS
5011800 0000000 PERONEÁLNÍ PÁSKA 062 OBJÍMKA S PRUŽENKOU NA UPEVNĚNÍ K OBUVI. ZVEDÁ ŠPIČKU CHODIDLA.
5011798 0000000 SUPRASORB P+PHMB NON ADHESIVE 20 X 20 CM
5011797 0000000 SUPRASORB P+PHMB NON ADHESIVE 15 X 15 CM
5011796 0000000 SUPRASORB P+PHMB NON ADHESIVE 10 X 20 CM
5011795 0000000 SUPRASORB P+PHMB NON ADHESIVE 10 X 10 CM
5011794 0000000 SUPRASORB P+PHMB NON ADHESIVE 7,5 X 7,5 CM
5011793 0000000 SUPRASORB P+PHMB NON ADHESIVE 5 X 5 CM
5011790 0000000 BAFFIN AUTOMATIC RS DĚTSKÉ ELEKTRICKY POLOHOVACÍ ZAŘÍZEN PRO SEZENÍ A VERTIKALIZACI,VÝBAVA RS
5011789 0000000 BAFFIN AUTOMATIC DĚTSKÉ ELEKTRICKY POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO SEZENÍ A VERTIKALIZACI
5011788 0000000 BAFFIN NEOSIT RS POLOHOVACÍ ZAŘIZENÍ DĚTSKÉ PRO SEZENÍ,ŠÍŘE SEDU 15-32,NOSNOST 60KG
5011786 0000000 MASTNÝ TYL S VASELINUM ALBUM 10X20CM,1KS
5011784 0000000 GLUKOMETR VIVACHEK FAD SAMOSTATNÝ GLUKOMETR
5011782 0000000 HYALO4 SKIN KRÉM 25G KRÉM S OBSAHEM SODNÉ SOLI KYSELINY HYALURONOVÉ
5011774 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ IV.K.T. SIGVARIS 505 PLUS A-G PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011772 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ IV.K.T. SIGVARIS 505 PLUS A-D PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011771 0000000 PUNČOCHA KOMPRESNÍ STEHENNÍ S ÚCHYTEM V PASE III.KT SIGVARIS 504 PLUS A-G PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENA ŠPIČKA
5011770 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ III.K.T. SIGVARIS 504 PLUS A-G NEKLOUZAVÉ UKONČENÍ PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011769 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ III.K.T. SIGVARIS 504 A-G NEKLOUZAVÉ UKONČENÍ PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011768 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ III.K.T. SIGVARIS 504 PLUS A-G PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011767 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ III.K.T. SIGVARIS 504 A-G PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011766 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ III.K.T. SIGVARIS 504 A-F NEKLOUZAVÉ UKONČENÍ PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011333 0000000 GAZIN  – STERILNÍ KOMPRESE 10 CM X 20 CM GÁZOVÁ HYDROFILNÍ SKLÁDANÁ KOMPRESE
5011328 0000000 EMBLEMA DURITA ANTIDEKUBITNÍ SEDÁK, VYSOKÉ RIZIKO VZNIKU DEKUBITŮ, SKLÁDANÝ DLE POTŘEB KLIENTA
5011327 0000000 EMBLEMA FIGURA ANTIDEKUBITNÍ SEDÁK PRO VYSOKÉ RIZIKO VZNIKU DEKUBITŮ, ANATOMICKÝ, VISCOPĚNA
5011326 0000000 PLANUM RIGOR ANTIDEKUBITNÍ SEDÁK PRO STŘEDNÍ RIZIKO VZNIKU DEKUBITŮ, ROVNÝ, VISCOPĚNA
5011325 0000000 SORELEX 10X10CM, 1KS
5011324 0000000 REKTÁLNÍ POLŠTÁŘ NA SEZENÍ POTAH 100% BAVLNA, VÝPLŇ POLYPROPYLENOVÝ GRANULÁT, 40X42CM
5011323 0000000 REKTÁLNÍ POLŠTÁŘ NA LEŽENÍ POTAH 100% BAVLNA, VÝPLŇ POLYPROPYLENOVÝ GRANULÁT, 60X65CM
5011322 0000000 REKTÁLNÍ POLŠTÁŘ POTAH 100% BAVLNA, VÝPLŇ POLYPROPYLENOVÝ GRANULÁT, 40X40CM
5011321 0000000 POLOHOVACÍ VÁLEC POTAH 100% BAVLNA, VÝPLŇ POLYPROPYLENOVÝ GRANULÁT, 39X12CM
5011320 0000000 POLOHOVACÍ POLŠTÁŘ POTAH 100% BAVLNA, VÝPLŇ POLYURETANOVÝ GRANULÁT, 58X29CM
5011319 0000000 PODSEDÁK DO INVALIDNÍHO VOZÍKU POTAH 100% BAVLNA, VÝPLŇ POLYURETANOVÝ GRANULÁT, 45X40CM
5011318 0000000 PODLOŽKA DO INVALIDNÍHO VOZÍKU POTAH 100% BAVLNA, VÝPLŇ POLYURETANOVÝ GRANULÁT, 45X76CM
5011313 0000000 SENIO CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ SKLÁDACÍ, NOSNOST 136 KG, SEDÁTKO, NÁKUPNÍ KOŠÍK, PODNOS
5011304 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE4MIH SLUCHADLO MIH, BATERIE V312, 10 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011303 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE4MIH SLUCHADLO MIH, BATERIE V312, 10 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011302 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE5MIH SLUCHADLO MIH, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011301 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE5MIH SLUCHADLO MIH, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011300 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE7MIH SLUCHADLO MIH, BATERIE V312, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011299 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE7MIH SLUCHADLO MIH, BATERIE V312, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011298 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE9MIH SLUCHADLO MIH, BATERIE V312, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011297 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE9MIH SLUCHADLO MIH, BATERIE V312, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011296 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE4CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 10 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011295 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE4CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 10 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011294 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE5CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011293 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE5CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011292 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE7CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011291 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE7CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011290 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE9CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011289 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE9CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011288 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE4ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011286 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE4ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011285 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE5ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011284 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE5ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011283 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE7ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011282 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE7ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011281 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE9ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011280 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE9ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011279 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE4ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 10 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011278 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE4ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 10 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011277 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE5ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011276 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE5ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011275 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE7ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011274 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE7ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011273 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE9ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011272 0000000 RESOUND, LINX QUATRO, RE9ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5011259 0000000 VIVAMEL-LÉKAŘSKÝ MED, STERILNÍ TUBA 50G, LÉKAŘSKÝ MED NA LÉČBU RAN; 19702_1/25
5011258 0000000 SECURA TAMPON – 3 ML BAL 50KS 3 ML, OCHRANNÝ FILM NA OKOLÍ RÁNY,1KS
5011257 0000000 OPSITE FLEXIFIX GENTLE 5CMX5M BAL 1KS OPSITE FLEXIFIX GENTLE 5CMX5M BAL 1KS
5011256 0000000 PRIMAFIX 10 CM X 10 M BAL=1KS 10 CM X 10 M HYPOALERGENNÍ BAL=1KS
5011255 0000000 ALLEVYN BORDER LITE 15X 15 CM 10X 15X 15 CM POLYURETAN SE SILIKONOVOU VRSTVOU A LEPIVÝMI OKRAJI10X
5011254 0000000 ALLEVYN BORDER LITE 8 X15 CM 10X 8 X15 CM POLYURETAN SE SILIKONOVOU VRSTVOU A LEPIVÝMI OKRAJICM 10X
5011253 0000000 ALLEVYN BORDER LITE 10 X 10 CM 10X 10 X 10 CM POLYURETAN SE SILIKONOVOU VRSTVOU A LEPIVÝMI OKRAJI10X
5011252 0000000 ALLEVYN BORDER LITE 7,5 X 7,5 CM 10X 7,5 X 7,5 CM POLYURETAN SE SILIKONOVOU VRSTVOU A LEPIVÝMI OKRAJI10X
5011251 0000000 PROMOGRAN MATRICE MODELUJÍCÍ PROTEÁZU 123CM2, TVAR ŠESTIÚHELNÍKU, 10KS V BALENÍ; M772123_1/4
5011250 0000000 TIELLE HYDROPOLYMERNÍ ADHESIVNÍ KRYTÍ S LEPIVÝM OKRAJEM, 15X20CM, 5KS V BALENÍ; MTL102_1/5
5011249 0000000 TIELLE HYDROPOLYMERNÍ ADHESIVNÍ KRYTÍ S LEPIVÝM OKRAJEM 18X18CM, 5KS V BALENÍ; MTL103_1/5
5011248 0000000 TIELLE HYDROPOLYMERNÍ ADHESIVNÍ KRYTÍ S LEPIVÝM OKRAJEM 15X15CM, 10KS V BALENÍ; MTL105_1/5
5011247 0000000 TIELLE HYDROPOLYMERNÍ ADHESIVNÍ KRYTÍ NA SACRUM 18X18CM, 5KS V BALENÍ; MTL104_1/5
5011246 0000000 TIELLE NEADHEZIVNÍ HYDROPOLYMEROVÉ KRYTÍ BEZ LEPIVÝCH OKRAJŮ,15X15CM, 10KS V BALENÍ; TLN1515_1/5
5011245 0000000 TIELLE NEADHEZIVNÍ HYDROPOLYMEROVÉ KRYTÍ BEZ LEPIVÝCH OKRAJŮ, 17,5X17,5CM 5 KS V BALENÍ; TLN1717_1/5
5011244 0000000 BIOCLUSIVE PLUS TRANSPARENTNÍ FILMOVÉ KRYTÍ 15X20CM,10 KS V BALENÍ, BIP1520_1/5
5011243 0000000 ADAPTIC NEADHERENTNÍ KRYTÍ 7,6X7,6CM, 50KS V BALENÍ, 2012_1/12
5011242 0000000 ADAPTIC NEADHERENTNÍ KRYTÍ 7,6X20,3CM, 24KS V BALENÍ, 2015_1/6
5011241 0000000 ADAPTIC NEADHERENTNÍ KRYTÍ 12,7X22,9CM, 12KS V BALENÍ, 2019_1/6
5011240 0000000 ACTISORB PLUS 25 KRYTÍ S AKTIVNÍM UHLÍM A STŘÍBREM 19,0X10,5CM (10 KS V BALENÍ); MAP190_1/5
5011238 0000000 SILVERCEL HYDROALGINATE, ANTIMIKROBIÁLNÍ KRYTÍ SE STŘÍBREM 10X20CM, (5KS V BALENÍ); CAD020_1/5
5011237 0000000 SILVERCEL NEADHERENTNÍ HYDROALGINÁTOVÉ ANTIMIKROBIÁLNÍ KRYTÍ 10X20CM, (5KS V BALENÍ); CAD7020_1/5, SE STŘÍBREM
5011236 0000000 VIVAMEL-ALGINÁTOVÉ KRYTÍ S LÉKAŘSKÝM MEDEM, STERILNÍ 10X10CM, 10 KS V BALENÍ; 19703_1/10
5011235 0000000 VIVAMEL-ALGINÁTOVÉ KRYTÍ S LÉKAŘSKÝM MEDEM, STERILNÍ 5X5CM, 10KS V BALENÍ, 19701_1/10
5011234 0000000 VIVAMEL CONTACT – KONTAKTNÍ MŘÍŽKA S LÉKAŘSKÝM MEDEM, STERILNÍ 5X5CM, 10KS V BALENÍ; 19707_1/10
5011233 0000000 AQVITOX-D ROZTOK ROZTOK PRO OŠETŘENÍ RAN 5L, AQ105
5011232 0000000 AMPLEX 800 PRO BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ, 8 KANÁLŮ, DETEKCE PROSTŘEDÍ, NANOPROOF
5011231 0000000 AMPLEX 800 PRO BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ, 8 KANÁLŮ, DETEKCE PROSTŘEDÍ, NANOPROOF
5011230 0000000 AMPLEX 800 PRO BTE P SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ, 8 KANÁLŮ, DETEKCE PROSTŘEDÍ, NANOPROOF, TRT
5011229 0000000 AMPLEX 800 PRO BTE P SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ, 8 KANÁLŮ, DETEKCE PROSTŘEDÍ, NANOPROOF, TRT
5011228 0000000 AMPLEX 800 PRO BTE HP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ, 8 KANÁLŮ, DETEKCE PROSTŘEDÍ, NANOPROOF, TRT,VÝKONNÉ
5011227 0000000 AMPLEX 800 PRO BTE HP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ, 8 KANÁLŮ, DETEKCE PROSTŘEDÍ, NANOPROOF, TRT,VÝKONNÉ
5011226 0000000 M-34 DIGITAL II BTE SP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ, 4 KANÁLY, EXTRA VÝKONNÉ, NANOPROOF, AFC
5011225 0000000 M-34 DIGITAL II BTE SP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ, 4 KANÁLY, EXTRA VÝKONNÉ, NANOPROOF, AFC
5011224 0000000 M2 BTE SP ZERO SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ, 6 KANÁLŮ, EXTRA VÝKONNÉ, NANOPROOF, AFC
5011223 0000000 M2 BTE SP ZERO SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ, 6 KANÁLŮ, EXTRA VÝKONNÉ, NANOPROOF, AFC
5011222 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI 4U HRUDNÍ PELOTA, LEVÁ NEBO PRAVÁ
5011221 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI 4U ABDUKČNÍ KLÍN
5011220 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU TYPU NETTI 4U LOKETNÍ OPĚRKA PRO HEMIPLEGIKY
5011219 0000000 NETTI 4U CES PLUS VOZÍK MECHANICKÝ SPECIÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ DĚTSKÝ
5011218 0000000 NETTI 4U CE PLUS VOZÍK MECHANICKÝ SPECIÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ
5011217 0000000 IDIA TESTOVACÍ PROUŽKY NA MĚŘENÍ KREVNÍ GLUKÓZY 50 KS
5011216 0000000 IDIA SYSTÉM PRO MĚŘENÍ HLADINY CUKRU V KRVI
5011215 0000000 DAILEE MEN PREMIUM LEVEL 3, VLOŽKY ABSORPČNÍ, PRO MUŽE, 612 ML, 14KS
5011214 0000000 DAILEE MEN PREMIUM LEVEL 2, VLOŽKY ABSORPČNÍ, PRO MUŽE, 850 ML, 14KS
5011213 0000000 DAILEE PANT PREMIUM SUPER XL, KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 130-160CM, 2510ML,14KS
5011212 0000000 DAILEE PANT PREMIUM PLUS XL, KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ, BOKY 130-160CM, 2030ML,14KS
5011211 0000000 DAILEE PANT PREMIUM NORMAL XL, KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ, BOKY 130-160CM, 1510ML,14KS
5011210 0000000 DAILEE PANT PREMIUM SUPER L, KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ, BOKY 110-140CM, 2556ML,14KS
5011209 0000000 DAILEE PANT PREMIUM PLUS L, KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ, BOKY 110-140CM, 2030ML,14KS
5011208 0000000 DAILEE PANT PREMIUM NORMAL L, KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ, BOKY 110-140CM, 1510ML,14KS
5011207 0000000 DAILEE PANT PREMIUM SUPER M, KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ, BOKY 80-120CM, 2510ML,14KS
5011206 0000000 DAILEE PANT PREMIUM PLUS M, KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ, BOKY 80-120CM, 2030ML,14KS
5011205 0000000 DAILEE PANT PREMIUM NORMAL M, KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ, BOKY 80-120CM, 1510ML,14KS
5011204 0000000 DAILEE PANT PREMIUM PLUS S, KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ, BOKY 60-100CM, 2030ML,14KS
5011203 0000000 DAILEE PANT PREMIUM NORMAL S, KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ, BOKY 60-100CM, 1510ML,14KS
5011202 0000000 DAILEE LADY PREMIUM MAXI, VLOŽKY ABSORPČNÍ, PRO ŽENY, 820 ML, 28KS
5011201 0000000 DAILEE LADY PREMIUM EXTRA, VLOŽKY ABSORPČNÍ, PRO ŽENY, 520 ML, 28KS
5011200 0000000 DAILEE LADY PREMIUM NORMAL, VLOŽKY ABSORPČNÍ, PRO ŽENY, 359 ML, 28KS
5011199 0000000 DAILEE LADY PREMIUM MINI, VLOŽKY ABSORPČNÍ, PRO ŽENY, 224 ML, 28KS
5011198 0000000 DAILEE LADY PREMIUM ULTRA MINI, VLOŽKY ABSORPČNÍ, PRO ŽENY, 123 ML, 28KS
5011197 0000000 DAILEE BED PREMIUM FIX FIX, PODLOŽKY ABSORPČNÍ, 60X90CM, 1207ML, 30KS
5011196 0000000 DAILEE BED NORMAL , PODLOŽKY ABSORPČNÍ, 60X90CM, 1231ML, 30KS
5011195 0000000 DAILEE BED NORMAL, PODLOŽKY ABSORPČNÍ, 60X60CM, 942ML, 25KS
5011194 0000000 DAILEE COMFORT PREMIUM SUPER, VLOŽNÉ PLENY ABSORPČNÍ, 3766ML, 28KS
5011193 0000000 DAILEE COMFORT PREMIUM MAXI, VLOŽNÉ PLENY ABSORPČNÍ, 3455ML, 28KS
5011192 0000000 DAILEE COMFORT PREMIUM EXTRA, VLOŽNÉ PLENY ABSORPČNÍ, 2680ML, 28KS
5011191 0000000 DAILEE COMFORT PREMIUM PLUS, VLOŽNÉ PLENY ABSORPČNÍ, 2346ML, 28KS
5011190 0000000 DAILEE COMFORT PREMIUM NORMAL, VLOŽNÉ PLENY ABSORPČNÍ, 1715ML, 28KS
5011189 0000000 DAILEE SLIP PREMIUM MAXI PLUS XXL, KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ, BOKY 130-190CM, 4323ML, 28KS
5011188 0000000 DAILEE SLIP PREMIUM MAXI PLUS L/XL, KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ, BOKY 120-170CM, 4400ML, 28KS
5011187 0000000 DAILEE SLIP PREMIUM MAXI PLUS M, KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ, BOKY 80-145CM, 4000ML, 28KS
5011186 0000000 DAILEE SLIP PREMIUM MAXI XXL, KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ, BOKY 130-190CM, 4100ML, 28KS
5011185 0000000 DAILEE SLIP PREMIUM MAXI L/XL, KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ, BOKY 120-170CM, 4019ML, 28KS
5011184 0000000 DAILEE SLIP PREMIUM MAXI M, KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ, BOKY 80-145CM, 3795ML, 28KS
5011183 0000000 DAILEE SLIP PREMIUM MAXI XS/S, KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ, BOKY 38-105CM, 2091ML, 28KS
5011182 0000000 DAILEE SLIP PREMIUM SUPER L/XL, KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ, BOKY 120-170CM, 3539ML, 28KS
5011181 0000000 DAILEE SLIP PREMIUM SUPER M, KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ, BOKY 80-145CM, 3303ML, 28KS
5011180 0000000 DAILEE SLIP PREMIUM SUPER XS/S, KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ, BOKY 38-105CM, 2069ML, 28KS
5011179 0000000 DAILEE SLIP PREMIUM PLUS L/XL, KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ, BOKY 120-170CM, 2839ML, 28KS
5011178 0000000 DAILEE SLIP PREMIUM PLUS M, KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ, BOKY 80-145CM, 2506ML, 28KS
5011177 0000000 DAILEE SLIP PREMIUM PLUS XS/S, KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ, BOKY 38-105CM, 2005ML, 28KS
5011176 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA ODKLOPNÉ HRUDNÍ PELOTY
5011175 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA BRADOVÉ OVLÁDÁNÍ, ELEKTRICKY VÝKLOPNÉ VČ. OVLÁDACÍ JEDNOTKY
5011174 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA CENTRÁLNÍ OPĚRKA NOHOU EL. POLOHOVACÍ S ERGONOM. KOMPENZ. DÉLKY, VČ. STUPAČKY
5011173 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA CENTRÁLNÍ PODNOŽKA MECHANICKY ÚHLOVĚ NASTAVITELNÁ, VČETNĚ STUPAČKY
5011172 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA PODNOŽKY ELEKTRICKY POLOHOVACÍ, ODNÍMATELNÉ A ODKLOPNÉ
5011171 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA NŮŽKOVÉ ZVEDÁNÍ SEDU VČETNĚ POLOHOVÁNÍ
5011170 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA RÁM SE ZADNÍM VÝKYVNÝM RAMENEM A DVĚMA POSTRANNÍMI OPĚRNÝMI KOLY
5011169 0000000 ICHAIR ORBIT 1.618 VOZÍK ELEKTRICKÝ PŘEVÁŽNĚ EXTERIÉROVÝ VARIABILNÍ MEYRA
5011167 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 10 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85/90 DB
5011166 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 10 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 10 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85/90 DB
5011165 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 10 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 12 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85/90 DB
5011164 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 10 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 15 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85/90 DB
5011163 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 312 D 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011162 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 312 D 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011161 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 312 D 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011160 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 312 D 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011159 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5011158 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5011157 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5011156 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5011155 0000000 WIDEX EVOKE E-FP 30 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 110 DB
5011154 0000000 WIDEX EVOKE E-FA 30 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5011153 0000000 WIDEX EVOKE E-FM 30 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5011152 0000000 WIDEX EVOKE E-FP 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 110 DB
5011151 0000000 WIDEX EVOKE E-FA 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5011150 0000000 WIDEX EVOKE E-FM 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5011149 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5011148 0000000 WIDEX EVOKE E-F2 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011147 0000000 WIDEX EVOKE E-FS 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011146 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 10 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85/90 DB
5011145 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 10 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 10 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85/90 DB
5011144 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 10 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 12 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85/90 DB
5011143 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 10 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 15 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85/90 DB
5011142 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 312 D 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011141 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 312 D 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011140 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 312 D 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011139 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 312 D 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011138 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5011137 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5011136 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5011135 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5011134 0000000 WIDEX EVOKE E-FP 30 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 110 DB
5011133 0000000 WIDEX EVOKE E-FA 30 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5011132 0000000 WIDEX EVOKE E-FM 30 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5011131 0000000 WIDEX EVOKE E-FP 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 110 DB
5011130 0000000 WIDEX EVOKE E-FA 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5011129 0000000 WIDEX EVOKE E-FM 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5011128 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5011127 0000000 WIDEX EVOKE E-F2 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011126 0000000 WIDEX EVOKE E-FS 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011125 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 10 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85/90 DB
5011124 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 10 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 10 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85/90 DB
5011123 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 10 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 12 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85/90 DB
5011122 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 10 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 15 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85/90 DB
5011121 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 312 D 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011120 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 312 D 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011119 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 312 D 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011118 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 312 D 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011117 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5011116 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5011115 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5011114 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5011113 0000000 WIDEX EVOKE E-FP 30 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 110 DB
5012161 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE967-DW SLUCHADLO BTE MINI, BATERIE V312, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012160 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE967-DW SLUCHADLO BTE MINI, BATERIE V312, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012159 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE967-DW SLUCHADLO BTE MINI, BATERIE V312, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012158 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE788-DW SLUCHADLO BTE POWER, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012157 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE788-DW SLUCHADLO BTE POWER, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012156 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE788-DW SLUCHADLO BTE POWER, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012155 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE788-DW SLUCHADLO BTE POWER, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012154 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE777-DW SLUCHADLO BTE, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012153 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE777-DW SLUCHADLO BTE, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012152 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE777-DW SLUCHADLO BTE, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012151 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE777-DW SLUCHADLO BTE, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012150 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE767-DW SLUCHADLO BTE MINI, BATERIE V312, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012149 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE767-DW SLUCHADLO BTE MINI, BATERIE V312, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012148 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE767-DW SLUCHADLO BTE MINI, BATERIE V312, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012147 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE767-DW SLUCHADLO BTE MINI, BATERIE V312, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012146 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE588-DW SLUCHADLO BTE POWER, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012145 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE588-DW SLUCHADLO BTE POWER, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012144 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE588-DW SLUCHADLO BTE POWER, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012143 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE588-DW SLUCHADLO BTE POWER, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012142 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE577-DW SLUCHADLO BTE, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012141 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE577-DW SLUCHADLO BTE, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012140 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE577-DW SLUCHADLO BTE, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012139 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE577-DW SLUCHADLO BTE, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012138 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE567-DW SLUCHADLO BTE MINI, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012137 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE567-DW SLUCHADLO BTE MINI, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012136 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE567-DW SLUCHADLO BTE MINI, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012135 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE567-DW SLUCHADLO BTE MINI, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAMING
5012134 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ998-DW SLUCHADLO BTE SUPER POWER, BAT. V675, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM.
5012133 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ998-DW SLUCHADLO BTE SUPER POWER, BAT. V675, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM.
5012132 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ998-DW SLUCHADLO BTE SUPER POWER, BAT. V675, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM.
5012131 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ998-DW SLUCHADLO BTE SUPER POWER, BAT. V675, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM.
5012130 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ988-DW SLUCHADLO BTE HIGH POWER, BATERIE V13, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM
5012129 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ988-DW SLUCHADLO BTE HIGH POWER, BATERIE V13, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM
5012128 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ988-DW SLUCHADLO BTE HIGH POWER, BATERIE V13, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM
5012127 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ988-DW SLUCHADLO BTE HIGH POWER, BATERIE V13, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM
5012126 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ798-DW SLUCHADLO BTE SUPER POWER, BAT. V675, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM.
5012125 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ798-DW SLUCHADLO BTE SUPER POWER, BAT. V675, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM.
5012124 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ798-DW SLUCHADLO BTE SUPER POWER, BAT. V675, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM.
5012123 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ798-DW SLUCHADLO BTE SUPER POWER, BAT. V675, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM.
5012122 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ788-DW SLUCHADLO BTE HIGH POWER, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM
5012121 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ788-DW SLUCHADLO BTE HIGH POWER, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM
5012120 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ788-DW SLUCHADLO BTE HIGH POWER, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM
5012119 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ788-DW SLUCHADLO BTE HIGH POWER, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM
5012118 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ598-DW SLUCHADLO BTE SUPER POWER, BAT. V675, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM.
5012117 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ598-DW SLUCHADLO BTE SUPER POWER, BAT. V675, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM.
5012116 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ598-DW SLUCHADLO BTE SUPER POWER, BAT. V675, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM.
5012115 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ598-DW SLUCHADLO BTE SUPER POWER, BAT. V675, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM.
5012114 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ588-DW SLUCHADLO BTE HIGH POWER, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM
5012113 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ588-DW SLUCHADLO BTE HIGH POWER, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM
5012112 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ588-DW SLUCHADLO BTE HIGH POWER, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM
5012111 0000000 RESOUND, ENZO Q, EQ588-DW SLUCHADLO BTE HIGH POWER, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI, ANDROID STREAM
5012110 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE961-DRWC SLUCHADLO RIE, DOBÍJECÍ, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012109 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE961-DRWC SLUCHADLO RIE, DOBÍJECÍ, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012108 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE761-DRWC SLUCHADLO RIE, DOBÍJECÍ, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012107 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE761-DRWC SLUCHADLO RIE, DOBÍJECÍ, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012106 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE561-DRWC SLUCHADLO RIE, DOBÍJECÍ, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012105 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE561-DRWC SLUCHADLO RIE, DOBÍJECÍ, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012104 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE962-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V13, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012103 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE962-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V13, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012102 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE762-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012101 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE762-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012100 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE562-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012099 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE562-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012098 0000000 RESOUND, ENYA 3, EY362-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, WIRELESS
5012097 0000000 RESOUND, ENYA 3, EY362-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, WIRELESS
5012096 0000000 RESOUND, ENYA 4, EY462-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V312, 10 KANÁLŮ, WIRELESS
5012095 0000000 RESOUND, ENYA 4, EY462-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V312, 10 KANÁLŮ, WIRELESS
5012094 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE9ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012093 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE9ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012092 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE9ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012091 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE9ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012090 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE9CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012089 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE9CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012088 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE9MIH SLUCHADLO MIH, BATERIE V312, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012087 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE9MIH SLUCHADLO MIH, BATERIE V312, 17 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012086 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE7ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012085 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE7ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012084 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE7ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012083 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE7ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012082 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE7CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012081 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE7CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012080 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE7MIH SLUCHADLO MIH, BATERIE V312, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012079 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE7MIH SLUCHADLO MIH, BATERIE V312, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012078 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE5ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012077 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE5ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012076 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE5ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012075 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE5ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012074 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE5CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012073 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE5CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012072 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE5MIH SLUCHADLO MIH, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012071 0000000 RESOUND, LINX QUATTRO, RE5MIH SLUCHADLO MIH, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012070 0000000 RESOUND, ENYA 4, EY4ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 10 KANÁLŮ, WIRELESS
5012069 0000000 RESOUND, ENYA 4, EY4ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 10 KANÁLŮ, WIRELESS
5012068 0000000 RESOUND, ENYA 4, EY4CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 10 KANÁLŮ
5012067 0000000 RESOUND, ENYA 4, EY4CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 10 KANÁLŮ
5012066 0000000 RESOUND, ENYA 4, EY4ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 10 KANÁLŮ, WIRELESS
5012065 0000000 RESOUND, ENYA 4, EY4ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 10 KANÁLŮ, WIRELESS
5012064 0000000 RESOUND, ENYA 3, EY3ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 8 KANÁLŮ, WIRELESS
5012063 0000000 RESOUND, ENYA 3, EY3ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 8 KANÁLŮ, WIRELESS
5012062 0000000 RESOUND, ENYA 3, EY3CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 8 KANÁLŮ
5012061 0000000 RESOUND, ENYA 3, EY3CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 8 KANÁLŮ
5012060 0000000 RESOUND, ENYA 3, EY3ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, WIRELESS
5012059 0000000 RESOUND, ENYA 3, EY3ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, WIRELESS
5012058 0000000 RESOUND, ENYA 2, EY2ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5012057 0000000 RESOUND, ENYA 2, EY2ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5012056 0000000 RESOUND, ENYA 2, EY2CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 6 KANÁLŮ
5012055 0000000 RESOUND, ENYA 2, EY2CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 6 KANÁLŮ
5012054 0000000 RESOUND, ENYA 2, EY2ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5012053 0000000 RESOUND, ENYA 2, EY2ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5012052 0000000 INTERTON, READY 6, RD661-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V312, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012051 0000000 INTERTON, READY 6, RD661-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V312, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012050 0000000 INTERTON, READY 6, RD662-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012049 0000000 INTERTON, READY 6, RD662-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012048 0000000 INTERTON, READY 4, RD461-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012047 0000000 INTERTON, READY 4, RD461-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012046 0000000 INTERTON, READY 4, RD462-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012045 0000000 INTERTON, READY 4, RD462-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012044 0000000 INTERTON, READY 3, RD361-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, WIRELESS
5012043 0000000 INTERTON, READY 3, RD361-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V312, 8 KANÁLŮ, WIRELESS
5012042 0000000 INTERTON, READY 3, RD362-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V13, 8 KANÁLŮ, WIRELESS
5012041 0000000 INTERTON, READY 3, RD362-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V13, 8 KANÁLŮ, WIRELESS
5012040 0000000 INTERTON, READY 2, RD261-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5012039 0000000 INTERTON, READY 2, RD261-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V312, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5012038 0000000 INTERTON, READY 2, RD262-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V13, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5012037 0000000 INTERTON, READY 2, RD262-DRW SLUCHADLO RIE, BATERIE V13, 6 KANÁLŮ, WIRELESS
5012036 0000000 INTERTON, READY 6, RD6ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012035 0000000 INTERTON, READY 6, RD6ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012034 0000000 INTERTON, READY 6, RD6CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 14 KANÁLŮ
5012033 0000000 INTERTON, READY 6, RD6CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 14 KANÁLŮ
5012032 0000000 INTERTON, READY 6, RD6ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012031 0000000 INTERTON, READY 6, RD6ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 14 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012030 0000000 INTERTON, READY 4, RD4ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012029 0000000 INTERTON, READY 4, RD4ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012028 0000000 INTERTON, READY 4, RD4CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 12 KANÁLŮ
5012027 0000000 INTERTON, READY 4, RD4CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 12 KANÁLŮ
5012026 0000000 INTERTON, READY 4, RD4ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012025 0000000 INTERTON, READY 4, RD4ITC SLUCHADLO ITC, BATERIE V312, 12 KANÁLŮ, WIRELESS, MFI
5012024 0000000 INTERTON, READY 3, RD3ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 8 KANÁLŮ, WIRELESS
5012023 0000000 INTERTON, READY 3, RD3ITE SLUCHADLO ITE, BATERIE V13, 8 KANÁLŮ, WIRELESS
5012022 0000000 INTERTON, READY 3, RD3CIC SLUCHADLO CIC, BATERIE V10, 8 KANÁLŮ
5011112 0000000 WIDEX EVOKE E-FA 30 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5011111 0000000 WIDEX EVOKE E-FM 30 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5011110 0000000 WIDEX EVOKE E-XP 30 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5011109 0000000 WIDEX EVOKE E-FP 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 110 DB
5011108 0000000 WIDEX EVOKE E-FA 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5011107 0000000 WIDEX EVOKE E-FM 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5011106 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5011105 0000000 WIDEX EVOKE E-F2 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011104 0000000 WIDEX EVOKE E-FS 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011103 0000000 WIDEX EVOKE E-XP 50 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5011102 0000000 WIDEX EVOKE E-CIC 50 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5011101 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 10 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85/90 DB
5011100 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 10 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 10 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85/90 DB
5011099 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 10 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 12 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85/90 DB
5011098 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 10 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 15 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85/90 DB
5011097 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 312 D 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011096 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 312 D 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011095 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 312 D 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011094 0000000 WIDEX EVOKE E-RIC 312 D 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011093 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 110 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 6 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5011092 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 10 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5011091 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 330 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 12 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5011090 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 440 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 15 KANÁLŮ, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5011089 0000000 WIDEX EVOKE E-FP 30 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 110 DB
5011088 0000000 WIDEX EVOKE E-FA 30 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5011087 0000000 WIDEX EVOKE E-FM 30 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5010964 0000000 TARTA EMYS DEEPCONTOUR 4V ZÁDOVÁ ANATOM.OPĚRKA VČETNĚ HLUBOKÝCH PELOT A UCHYC., NAST.SYSTÉM, VEL. S,M,L,XL
5010963 0000000 TARTA EMYS DEEPCONTOUR 5V ZÁDOVÁ ANATOM.OPĚRKA VČETNĚ HLUBOKÝCH PELOT A UCHYC., NAST.SYSTÉM, VEL. S,M,L,XL
5010962 0000000 VYSÍLAČ EVERSENSE XL CHYTRÝ VYSÍLAČ, VIBRAČNÍ ALARMY, KOMUNIKACE S MOBILNÍ APLIKACÍ
5010961 0000000 SENZOR EVERSENSE XL PODKOŽNÍ SENZOR, ŽIVOTNOST AŽ 180 DNÍ
5010960 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRACHEOSTOMICKÉ KANYLE, DĚTSKÁ, NEONATÁLNÍ ABSORBČNÍ PODLOŽKA POD KANYLU 6,5 X 6,3 CM 30 KS
5010959 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRACHEOSTOMICKÉ KANYLE ABSORBČNÍ PODLOŽKA POD KANYLU 9X10 CM, 30 KS
5010958 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRACHEOSTOMICKÉ KANYLE ABSORBČNÍ PODLOŽKA POD KANYLU 8X10 CM, 30 KS
5010957 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRACHEOSTOMICKÉ KANYLE HME UMĚLÝ NOS (HME) KE KANYLÁM S 15MM KONEKROTEM
5010956 0000000 ADAPTÉR PRO POSUN TĚŽIŠTĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010955 0000000 ADAPTÉR PRO MALOU/VELKOU VÝŠKU SEDU PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010954 0000000 VR – RÁM PRO ODNÍMATELNÉ PODNOŽKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010953 0000000 OPĚRKA HLAVY VČ.MONTÁŽNÍ SADY, HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010952 0000000 VOZÍK MECHANICKÝ DĚTSKÝ AKTIVNÍ AVANTGARDE TEEN 2 LEHKÝ VOZÍK,MODULÁRNÍ SYSTÉM,JEDNODÍL.PODNOŽKA,BEZPEČ.KOLEČKO,BLATNÍKY,KRYTY KOL
5010951 0000000 KLAVIKULÁRNÍ BANDÁŽ – DELBET 026B
5010950 0000000 NASTAVITELNÁ REKLINAČNÍ ORTÉZA PÁTEŘE 033
5010949 0000000 ORTÉZA BEDERNÍ SELECTION BACK REGULAR VÝŠKA ZAD 23 CM, DVOJÍ ZPEVNĚNÍ, BARVA ČERNÁ
5010948 0000000 DLAHA KOLENNÍHO KLOUBU PŘÍMÁ 003A
5010947 0000000 ORTÉZA BEDERNÍ NAVY X VÝŠKA 22CM, DVOJÍ ZPEVNĚNÍ, BARVA BÉŽOVÁ A MODRÁ
5010946 0000000 DLAHA KOLENNÍHO KLOUBU S FLEXÍ 20 ST. 005A
5010945 0000000 ORTÉZA BEDERNÍ ELEMENTS BACK
5010943 0000000 BEDERNÍ PÁS SE TŘEMI KOVOVÝMI VÝZTUHAMI 031A
5010942 0000000 ORTÉZA PALCE S VÝZTUŽÍ SELECTION THUMB RIGID BARVA ČERNÁ
5010941 0000000 ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU LÉČEBNÁ, KRÁTKÁ 002A I
5010940 0000000 KOLENNÍ ORTÉZA TUBULÁRNÍ S PLASTOVÝMI VÝZTUHAMI 002B I
5010939 0000000 KOLENNÍ ORTÉZA TUBULÁRNÍ S KOVOVÝM DVOUOSÝM KLOUBEM 002D I
5010938 0000000 ZPEVNĚNÍ ZÁPĚSTÍ ELEMENTS WRIST
5010937 0000000 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ VISSION WRIST BARVA ČERNÁ
5010936 0000000 TŘÍBODOVÁ KOLENNÍ ORTÉZA 001B
5010935 0000000 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ ELEMENTS WRIST BROMSA
5010934 0000000 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ S PALCEM VISSION WRIST BARVA ČERNÁ
5010933 0000000 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ BEZ PALCE SELECTION WRIST SOFT BARVA ČERNÁ
5010932 0000000 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ S PALCEM SELECTION WRIST RIGID BARVA ČERNÁ
5010929 0000000 EPIKONDYLÁRNÍ PÁSKA ELEMENTS EPI SUCHÝ ZIP
5010928 0000000 ORTÉZA KOLENE ELEMENTS NÁVLEK
5010927 0000000 KOLENNÍ ORTÉZA LÉČEBNÁ – DVOUOSÝ KLOUB 002A II
5010926 0000000 ORTÉZA KOLENE ACTIVE X SLEEVE NÁVLEK, BARVA ČERNÁ
5010925 0000000 ORTÉZA KOLENE ACTIVE X SLEEVE PLUS NÁVLEK, BARVA ČERNÁ, DOPÍNACÍ TAHY
5010924 0000000 ORTÉZA KOLENE ACTIVE X DOUBLE AXIS – TUBE NÁVLEK, BARVA ČERNÁ, DOPÍNACÍ TAHY
5010923 0000000 ORTÉZA KOLENE ACTIVE X DOUBLE AXIS – WRAP SUCHÝ ZIP, BARVA ČERNÁ, DOPÍNACÍ TAHY
5010922 0000000 KRČNÍ LÍMEC MĚKKÝ 037A
5010921 0000000 ORTÉZA HLEZENNÍ ELEMENTS DOPÍNACÍ TAHY
5010920 0000000 ELASTICKÁ DĚLENÁ ORTÉZA SE STAVITELNÝM KLOUBEM 002E II
5010919 0000000 ORTÉZA HLEZENNÍ PERONEÁLNÍ NAVIGAIT
5010918 0000000 CHEER 60 ITCPDW SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 90 DB HL
5010917 0000000 CHEER 60 ITCPDW SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 90 DB HL
5010916 0000000 CHEER 60 MINIRITE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE, WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 105 DB HL
5010915 0000000 CHEER 60 MINIRITE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE, WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 105 DB HL
5010914 0000000 CHEER 60 BTEP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 100 DB HL
5010913 0000000 CHEER 60 BTEP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 100 DB HL
5010912 0000000 CHEER 40 ITCPDW SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 90 DB HL
5010911 0000000 CHEER 40 ITCPDW SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 90 DB HL
5010910 0000000 CHEER 40 MINIRITE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE, WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 105 DB HL
5010909 0000000 CHEER 40 MINIRITE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE, WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 105 DB HL
5010908 0000000 ZVUKOVÝ PROCESOR NUCLEUS 7 (CP1000) DÁLKOVÝ OVLADAČ NUCLEUS CR310
5010907 0000000 ZVUKOVÝ PROCESOR NUCLEUS 6 (CP910/CP920) DÁLKOVÝ OVLADAČ NUCLEUS CR210
5010905 0000000 CHEER 40 BTEP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 100 DB HL
5010904 0000000 CHEER 40 BTEP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 100 DB HL
5010903 0000000 HLAVOVÁ PÁSKA BAHA SOFTBAND PŘISLUŠENSTVÍ K SYSTÉMU KOCH. IMPL. BAHA
5010902 0000000 ZVUKOVÝ PROCESOR COCHLEAR BAHA 5 SUPERPOWER BAHA DÁLKOVÝ OVLADAČ, ZEVNÍ ČÁST IMPLANTABILNÍHO SYSTÉMU
5010901 0000000 CHEER 20 ITCPDW SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 90 DB HL
5010900 0000000 ZVUKOVÝ PROCESOR COCHLEAR BAHA 5 SUPERPOWER BAHA DÁLKOVÝ OVLADAČ, NEIMPLANTABILNÍ
5010899 0000000 ZVUKOVÝ PROCESOR COCHLEAR BAHA 5 POWER BAHA DÁLKOVÝ OVLADAČ, ZEVNÍ ČÁST IMPLANTABILNÍHO SYSTÉMU
5010898 0000000 CHEER 20 ITCPDW SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 90 DB HL
5010897 0000000 ZVUKOVÝ PROCESOR COCHLEAR BAHA 5 POWER BAHA DÁLKOVÝ OVLADAČ, NEIMPLANTABILNÍ
5010896 0000000 ZVUKOVÝ PROCESOR COCHLEAR BAHA 5 BAHA DÁLKOVÝ OVLADAČ, ZEVNÍ ČÁST IMPLANTABILNÍHO SYSTÉMU
5010895 0000000 ZVUKOVÝ PROCESOR COCHLEAR BAHA 5 BAHA DÁLKOVÝ OVLADAČ, NEIMPLANTABILNÍ
5010894 0000000 CHEER 20 MINIRITE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE, WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 105 DB HL
5010893 0000000 CHEER 20 MINIRITE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE, WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 105 DB HL
5010892 0000000 CHEER 20 BTEP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 100 DB HL
5010891 0000000 CHEER 20 BTEP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 100 DB HL
5010890 0000000 JOURNEY 40 SP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ SUPERVÝKONNÉ, ADAPT SMĚROVOST, 4 PROG, DO 120 DB HL
5010889 0000000 JOURNEY 40 SP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ SUPERVÝKONNÉ, ADAPT SMĚROVOST, 4 PROG, DO 120 DB HL
5010888 0000000 JOURNEY 40 SP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ SUPERVÝKONNÉ, ADAPT SMĚROVOST, 4 PROG, DO 120 DB HL
5010887 0000000 JOURNEY 40 SP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ SUPERVÝKONNÉ, ADAPT SMĚROVOST, 4 PROG, DO 120 DB HL
5010886 0000000 JOURNEY 80 SP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ SUPERVÝKONNÉ, HYBRID SMĚROVOST, 4 PROG, DO 120 DB HL
5010885 0000000 JOURNEY 80 SP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ SUPERVÝKONNÉ, HYBRID SMĚROVOST, 4 PROG, DO 120 DB HL
5010884 0000000 JOURNEY 80 SP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ SUPERVÝKONNÉ, HYBRID SMĚROVOST, 4 PROG, DO 120 DB HL
5010883 0000000 JOURNEY 80 SP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ SUPERVÝKONNÉ, HYBRID SMĚROVOST, 4 PROG, DO 120 DB HL
5010882 0000000 ULTINA INDIVIDUAL ONE
5010881 0000000 ULTINA INDIVIDUAL PLUS
5010880 0000000 TRACHEOSTOMICKÝ MLUVÍCÍ VENTIL PORTEX ORATOR S KYSLÍKOVÝM PORTEM, URČENO PRO KANYLY S 15MM KONEKTOREM
5010879 0000000 PORTEX THERMOVENT T2, VÝMĚNÍK TEPLA A VLHKOSTI ZVLHČOVAČ S KYSLÍKOVÝM A ODSÁVACÍM PORTEM PRO KANYLY S 15MM KONEKTOREM
5010878 0000000 BLATNÍK ZASOUVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODVOZKU KIMBA CROSS
5010877 0000000 KRYTY KOL PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODVOZKU KIMBA CROSS
5010876 0000000 STABILIZAČNÍ KOLEČKO PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODVOZKU KIMBA CROSS
5010875 0000000 SESTAVA PODNOŽKY PRO SEDACÍ ORTÉZU PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODVOZKU KIMBA CROSS
5010874 0000000 FIXACE NOŽNÍ – SANDÁLKY PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5010873 0000000 STUPAČKA PRO KRÁTKOU DÉLKU BÉRCE PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5010872 0000000 STUPAČKA ÚHLOVĚ STAVITELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5010871 0000000 PODRUČKA VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5010870 0000000 PODRUČKA PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5010869 0000000 OPĚRKA HLAVY JEDNODÍLNÁ VČ. DRŽÁKU PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5010868 0000000 OPĚRKA HLAVY S BOČNÍ FIXACÍ VČ. DRŽÁKU PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5010867 0000000 PÁS FIXAČNÍ PÁNEVNÍ ČTYŘBODOVÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5010866 0000000 PÁS FIXAČNÍ PÁNEVNÍ DVOUBODOVÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5010865 0000000 FIXACE RAMEN A HRUDNÍKU PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5010864 0000000 OPĚRKA PODPAŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5010863 0000000 PODPORA LUMBÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5010862 0000000 OPĚRKA KRKU PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5010861 0000000 VYMEZOVACÍ KLÍNKY SEDU PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5010860 0000000 VYMEZENÍ HLOUBKY SEDU PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5010858 0000000 KRYTÍ S MASTÍ GRASSOLIND 10X20CM,30KS
5010855 0000000 KRYTÍ S MASTÍ A STŘÍBREM ATRAUMAN AG 10X20CM,10KS
5010854 0000000 KRYTÍ S MASTÍ ATRAUMAN 10X20CM,30KS
5010853 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ S GELEM HYDROTAC COMFORT 15CMX15CM,AKTIVNÍ ČÁST 10CMX10CM,10KS
5010852 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ S GELEM HYDROTAC COMFORT 12,5X12,5CM, AKTIVNÍ ČÁST 7,5X7,5CM,16KS
5010851 0000000 50P20 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ MANU AREXA, VEL. S – L
5010850 0000000 50P21 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ A PALCE MANU AREXA POLLEX, VEL. S -L
5010849 0000000 50P22 ORTÉZA PALCOVÁ RHIZO AREXA, UNI
5010848 0000000 50R40 ORTÉZA ZAD LUMBO CAREZZA, VEL. XS – XXL
5010847 0000000 1041 PÁNEVNÍ PÁS DOSI SYMPHYSIOLISIS VEL. XS – XXL
5010839 0000000 PANEP BASIC – OBINADLO PRUŽNÉ 14CMX5M
5010838 0000000 PANEP BASIC – OBINADLO PRUŽNÉ 12CMX5M
5010837 0000000 PANEP BASIC – OBINADLO PRUŽNÉ 10CMX5M
5010836 0000000 PANEP BASIC – OBINADLO PRUŽNÉ 8CMX5M
5010835 0000000 PANEP BASIC – OBINADLO PRUŽNÉ, FIXAČNÍ 12CMX4M
5010834 0000000 PANEP BASIC – OBINADLO PRUŽNÉ, FIXAČNÍ 10CMX4M
5010833 0000000 PANEP BASIC – OBINADLO PRUŽNÉ, FIXAČNÍ 8CMX4M
5010832 0000000 PANEP BASIC – OBINADLO PRUŽNÉ, FIXAČNÍ 6CMX4M
5010831 0000000 OBINADLO PRUŽNÉ DLOUHOTAŽNÉ 12CMX5M
5010830 0000000 OBINADLO PRUŽNÉ DLOUHOTAŽNÉ 10CMX5M
5010829 0000000 OBINADLO PRUŽNÉ DLOUHOTAŽNÉ 8CMX5M
5010828 0000000 PANEP STERISET KOMPRESY Z NETKANÉHO TEXTILU, STERILNÍ, 10X10CM, 4 VRSTVY, 5 KS
5010827 0000000 PANEP STERISET KOMPRESY Z NETKANÉHO TEXTILU, STERILNÍ, 7,5X7,5CM, 4 VRSTVY, 5 KS
5010826 0000000 PANEP STERISET KOMPRESY Z NETKANÉHO TEXTILU, STERILNÍ, 10X10CM, 4 VRSTVY, 2 KS
5010825 0000000 PANEP STERISET KOMPRESY Z NETKANÉHO TEXTILU, STERILNÍ, 5X5CM, 4 VRSTVY, 5 KS
5010824 0000000 PANEP STERISET KOMPRESY Z NETKANÉHO TEXTILU, STERILNÍ, 7,5X7,5CM, 4 VRSTVY, 2 KS
5010823 0000000 PANEP STERISET KOMPRESY Z NETKANÉHO TEXTILU, STERILNÍ, 5X5CM, 4 VRSTVY, 2 KS
5010822 0000000 PANEP BASIC – KOMPRESY Z NETKANÉ TEXTILIE, NESTERILNÍ 10X10CM, 4 VRSTVY, 100 KS
5010821 0000000 PANEP BASIC – KOMPRESY Z NETKANÉ TEXTILIE, NESTERILNÍ 7,5X7,5CM, 4 VRSTVY, 100 KS
5010820 0000000 PANEP BASIC – KOMPRESY Z NETKANÉ TEXTILIE, NESTERILNÍ 5X5CM, 4 VRSTVY, 100 KS
5010819 0000000 PANEP STERISET KOMPRESY Z GÁZY, STERILNÍ, 10X10CM, 8 VRSTEV, 17 NITÍ, 10 KS
5010818 0000000 PANEP STERISET KOMPRESY Z GÁZY, STERILNÍ, 7,5X7,5CM, 8 VRSTEV, 17 NITÍ, 10 KS
5010817 0000000 PANEP STERISET KOMPRESY Z GÁZY, STERILNÍ, 10X10CM, 8 VRSTEV, 17 NITÍ, 5 KS
5010816 0000000 PANEP STERISET KOMPRESY Z GÁZY, STERILNÍ, 7,5X7,5 CM, 8 VRSTEV, 17 NITÍ, 5 KS
5010815 0000000 PANEP STERISET KOMPRESY Z GÁZY, STERILNÍ, 5X5CM, 8 VRSTEV, 17 NITÍ, 10 KS
5010814 0000000 PANEP STERISET KOMPRESY Z GÁZY, STERILNÍ, 10X10CM, 8 VRSTEV, 17 NITÍ, 2 KS
5010813 0000000 PANEP STERISET KOMPRESY Z GÁZY, STERILNÍ, 5X5CM, 8 VRSTEV, 17 NITÍ, 5KS
5010812 0000000 PANEP STERISET KOMPRESY Z GÁZY, STERILNÍ, 7,5X7,5CM, 8 VRSTEV, 17 NITÍ, 2 KS
5010811 0000000 PANEP STERISET KOMPRESY Z GÁZY, STERILNÍ, 5X5CM, 8 VRSTEV, 17 NITÍ, 2 KS
5010810 0000000 PANEP BASIC – KOMPRESY Z GÁZY, NESTERILNÍ 10X10CM, 8 VRSTEV, 17 NITÍ, 100 KS
5010809 0000000 PANEP BASIC – KOMPRESY Z GÁZY, NESTERILNÍ 7,5X7,5CM, 8 VRSTEV, 17 NITÍ, 100 KS
5010808 0000000 PANEP BASIC – KOMPRESY Z GÁZY, NESTERILNÍ 5X5CM, 8 VRSTEV, 17 NITÍ, 100 KS
5010807 0000000 POLŠTÁŘ KINERIS PODLOŽKA SEDACÍ ANTIDEKUBITNÍ JEDNOKOMOROVÁ, VÝŠKA 7 NEBO 10 CM, RŮZNÉ ROZMĚRY
5010806 0000000 POLŠTÁŘ KINERIS PODLOŽKA SEDACÍ ANTIDEKUBITNÍ DVOUKOMOROVÁ, VÝŠKA 7 NEBO 10 CM, RŮZNÉ ROZMĚRY
5010805 0000000 POLŠTÁŘ ALOVA PODLOŽKA SEDACÍ ANTIDEKUBITNÍ VISCO ELASTIC,OTVOR V ČÁSTI PODKOSTŘÍ,RŮZNÉ ROZM.
5010804 0000000 POLŠTÁŘ ALOVA PODLOŽKA SEDACÍ ANTIDEKUBITNÍ VISCO ELASTIC VČ. ABDUKČNÍHO KLÍNU, RŮZNÉ ROZMĚRY
5010803 0000000 ASPEN LUMBAR SUPPORT BEDERNÍ PÁS S KOMPRESNÍM SYSTÉMEM
5010802 0000000 WISP PEDIATRIC NASAL MASK
5010801 0000000 FITLIFE VEL. S, L, XL
5010800 0000000 DREAMWISP NASAL MASK WITH OVER THE NOSE CUSHION VEL.: P, S, M, L, XL
5010799 0000000 INNOSPIRE GO
5010798 0000000 JOYCE ONE CELOOBLIČEJOVÁ ONE SIZE FITS ALL
5010797 0000000 ASPEN VISTA COLLAR DVOUDÍLNÝ UNIVERZÁLNÍ KRČNÍ LÍMEC
5010796 0000000 WELLION GALILEO VLTAVA GLUKÓZOVÉ DIAGNOSTICKÉ PROUŽKY PROUŽKY DIAGNOSTICKÉ GLUKÓZOVÉ, INZULÍNOVÝ REŽIM, PRO GLUKOMETR GALILEO, 50KS
5010792 0000000 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ BOHEMIA ORTHOPEDIC 17 NEO VYSOKÝ ST.DEK., V. 17 CM, KONSTR. JÁDRA Z BUNĚK, ODNÍM. POTAH SAFR NEBO POLYEST.
5010791 0000000 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ BOHEMIA LUXURA 14 NEO VYSOKÝ ST.DEK., VÝŠKA 14 CM, SPEC. LÍNÁ PĚNA, ODNÍM. POTAH SAFR NEBO POLYESTER
5010790 0000000 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ BOHEMIA ERGONOMIC 14 NEO VYSOKÝ ST.DEK., VÝŠKA 14 CM, 7 ZÓN, ODNÍM. POTAH SAFR NEBO POLYESTER
5010789 0000000 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ BOHEMIA PREVENT 14 NEO STŘEDNÍ ST.DEK., VÝŠKA 14 CM, 7 ZÓN, ODNÍM. POTAH SAFR NEBO POLYESTER
5010788 0000000 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ BOHEMIA CLINIC 14 NEO STŘEDNÍ ST.DEK., VÝŠKA 14 CM, 3 ZÓNY, ODNÍM. POTAH SAFR NEBO POLYESTER
5010785 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ PO TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMII, KRYTÍ STOMATU 30 KS PĚNOVÝCH ROUŠEK, REF 908 6X6,5CM, REF 909 7,2X7,2CM
5010784 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRACHEOSTOMICKÉ KANYLE COMFORT TS 3XFIXAČNÍ PÁSEK,TRACH.FIX,SPRCHOVÝ CHRÁNIČ,SADA NA ČIŠTĚNÍ TS KANYL
5010783 0000000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRACHEOSTOMICKÉ KANYLE 925 SADA OCHRANNÉ ROLÁKY, RŮZNÉ BARVY
5010782 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ S MANŽETOU S-PVC TRACOE, TWIST PLUS, 311, NÍZKOTLAKÁ
5010781 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ EXTRA DLOUHÁ 205 SPVC NODOP,1 VNITŘNÍ KANYLA,15MM KONEKTOR,ID 5- 14MM,PÁSEK
5010780 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ EXTRA DLOUHÁ 204-A MLUVÍCÍ S-PVC NODOP,TYP B,3 VNITŘNÍ KANYLY,15MM KONEKTOR,ID 5-14MM,PÁSEK
5010779 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ EXTRA DLOUHÁ 202-D,S-PVC NODOP,2 VNITŘNÍ KANYLY,ID 5-14MM,PÁSEK
5010778 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ EXTRA DLOUHÁ 202 SPVC NODOP,1 VNITŘNÍ KANYLA,ID 5-14MM, PÁSEK
5010777 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ EXTRA DLOUHÁ 201 SPVC NODOP,BEZ VNITŘNÍ KANYLY,ID 5-14MM,PÁSEK
5010776 0000000 CARA FULL FACE S, M, L
5010775 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ LARYNGEKTOMICKÁ SPVC PVC 106-D NODOP,2 VNITŘNÍ KANYLY,ID 7-12MM,PÁSEK
5010774 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ PEDIATRICKÁ 105 SPVC NODOP,1 VNITŘNÍ KANYLA S 15MM KONEKTOREM,ID 3-6MM,PÁSEK
5010773 0000000 JOYCEEASY FULL FACE S, M, L
5010772 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ S-PVC 105 NODOP,1 VNITŘNÍ KANYLA,15MM KONEKTOR,ID 7-14MM,PÁSEK
5010771 0000000 JOYCEEASY NEXT FF S, M, L
5010770 0000000 JOYCEEASY FULL FACE S, M, L
5010769 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ PEDIATRICKÁ MLUVÍCÍ 104-AO S-PVC NODOP,TYP B,MLUVÍCÍ,3 VNITŘNÍ KANYLY,KYSLÍKOVÝ KONEKTOR,ID 3-6MM,PÁSEK
5010768 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ PEDIATRICKÁ MLUVÍCÍ 104-A,S-PVC NODOP,TYP B,3 VNITŘNÍ KANYLY ,15MM KONEKTOR,ID 3-6MM,PÁSEK
5010767 0000000 CARA NASAL XS, S/M, M/L
5010766 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ MLUVÍCÍ 104-A,S-PVC NODOP,TYP B,3 VNITŘNÍ KANYLY,15MM KONEKTOR,ID 7-14MM,PÁSEK
5010765 0000000 JOYCEONE NASAL ONE SIZE FITS ALL
5010764 0000000 JOYCEEASY NASAL S, M, L
5010763 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ PEDIATRICKÁ MLUVÍCÍ 104 S-PVC NODOP,TYP B,2 VNITŘNÍ KANYLY,ID 3-6MM, PÁSEK
5010762 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ MLUVÍCÍ 104 S-PVC NODOP,TYP B,2 VNITŘNÍ KANYLY,ID 7-14MM,PÁSEK
5010761 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ MLUVÍCÍ 103 S-PVC NODOP,TYP A,2 VNITŘNÍ KANYLY,ID 7-14MM,PÁSEK
5010759 0000000 LŮŽKO PEČOVATELSKÉ DALI POLOHOVACÍ, ELEKTRICKÉ, POJÍZDNÉ, S HRAZDOU A HRAZDIČKOU
5010758 0000000 VENTILOGIC LS
5010757 0000000 VENTILOGIC LS
5010756 0000000 PRIMA SMART
5010755 0000000 PRISMA SOFT
5011765 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ III.K.T. SIGVARIS 504 PLUS A-F NEKLOUZAVÉ UKONČENÍ PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011763 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ III.K.T. SIGVARIS 503 PLUS A-F PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011762 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ III.K.T. SIGVARIS 504 A-F PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011761 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ III.K.T. SIGVARIS 504 PLUS A-D PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011760 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ III.K.T SIGVARIS 504 A-D PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011758 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ III.KT. LONARIS COTTON LONARIS COTTON A-D, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY , VELIKOSTI A VARIANTY
5011757 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ III.KT. LONARIS COTTON S KRAJKOU LONARIS COTTON A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY , VELIKOSTI A VARIANTY
5011756 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ III.KT. COTTON NEKL.ÚPRAVA LONARIS COTTON A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY , VELIKOSTI A VARIANTY
5011755 0000000 NÁVLEK PAŽNÍ II.KT. LONARIS COTTON LONARIS COTTON VELIKOST 1-5 , C-G
5011754 0000000 NÁVLEK PAŽNÍ II.KT. LONARIS COTTON S RUKACICÍ LONARIS COTTON VELIKOST 1-5 , C-G
5011753 0000000 NÁVLEK PAŽNÍ II.KT. LONARIS COTTON A RUKACICE LONARIS COTTON VELIKOST 1-5 , C-G
5011752 0000000 NÁVLEK PAŽNÍ III.KT. LONARIS COTTON LONARIS COTTON VELIKOST 1-5 , C-G
5011751 0000000 NÁVLEK PAŽNÍ III.KT. LONARIS COTTON S RUKACICÍ LONARIS COTTON VELIKOST 1-5 , C-G
5011750 0000000 NÁVLEK PAŽNÍ III.KT. LONARIS COTTON A RUKACICE LONARIS COTTON VELIKOST 1-5 , C-G
5011749 0000000 NÁVLEK PAŽNÍ II.KT. LONARIS EXTRA FEINE LONARIS EXTRA FEINE VELIKOST 1-5 , C-G
5011748 0000000 NÁVLEK PAŽNÍ II.KT. LONARIS EXTRA FEINE A RUKACICE LONARIS EXTRA FEINE VELIKOST 1-5 , C-G
5011747 0000000 NÁVLEK PAŽNÍ II.KT. LONARIS EXTRA FEINE S RUKACICÍ LONARIS EXTRA FEINE VELIKOST 1-5 , C-G
5011746 0000000 NÁVLEK PAŽNÍ II.KT. LONARIS EXCLUSIVE LONARIS EXCLUSIVE VELIKOST 1-5 , C-G
5011745 0000000 NÁVLEK PAŽNÍ II.KT. LONARIS EXCLUSIVE A RUKACICE LONARIS EXCLUSIVE VELIKOST 1-5 , C-G
5011744 0000000 NÁVLEK PAŽNÍ II.KT. LONARIS EXCLUSIVE S RUKACICÍ LONARIS EXTCLUSIVE VELIKOST 1-5 , C-G
5011743 0000000 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ C II.KT. LONARIS EXCLUSIVE PÁNSKÉ KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ C II.KT. LONARIS EXCLUSIVE PÁNSKÉ
5011742 0000000 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ A II.KT. LONARIS EXCLUSIVE DÁMSKÉ KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ A II.KT. LONARIS EXCLUSIVE DÁMSKÉ
5011740 0000000 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ,A,II.K.T. SIGVARIS 503 PLUS A-T PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011739 0000000 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ,C,II.K.T. SIGVARIS 503 PLUS A-T PÁNSKÉ PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011738 0000000 HYALO4 SILVER SPRAY 50 ML SUSPENZNÍ SPREJ S KYSELINOU HYALURONOVOU K OŠETŘENÍ NEINFEKČNÍCH PORANĚNÍ
5011737 0000000 HYALO4 SILVER SPRAY 125 ML SUSPENZNÍ SPREJ S KYSELINOU HYALURONOVOU K OŠETŘENÍ NEINFEKČNÍCH PORANĚNÍ
5011735 0000000 PUNČOCHA KOMPRESNÍ STEHENNÍ S ÚCHYTEM V PASE II.KT SIGVARIS 503 PLUS A-G PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENA ŠPIČKA
5011734 0000000 PUNČOCHA KOMPRESNÍ STEHENNÍ S ÚCHYTEM V PASE II.KT SIGVARIS 503 A-G PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011733 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. SIGVARIS 503 PLUS A-G NEKLOUZAVÉ UKONČENÍ PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011732 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. SIGVARIS 503 A-G NEKLOUZAVÉ UKONČENÍ PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011731 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. SIGVARIS 503 PLUS A-G PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011730 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. SIGVARIS 503 A-G PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011729 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ II.K.T. SIGVARIS 503 PLUS A-F NEKLOUZAVÉ UKONČENÍ PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011728 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ II.K.T. SIGVARIS 503 A-F NEKLOUZAVÉ UKONČENÍ PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011727 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ II.K.T. SIGVARIS 503 PLUS A-F PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011726 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ II.K.T. SIGVARIS 503 A-F PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011725 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ II.K.T. SIGVARIS 503 PLUS A-D PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011724 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ II.K.T SIGVARIS 503 A-D PŘÍRODNÍ GUMA OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5011722 0000000 SLUCHADLO DIGITÁLNÍ BRÝLOVÉ PRO KOSTNÍ VEDENÍ CONTACT STAR EVO1 8 KANÁLŮ,16 PÁSEM,VC, O-T-M,AUT.ROZP.PROSTŘ.,DO 55 DB HL KOST.VEDENÍ
5011721 0000000 SLUCHADLO DIGITÁLNÍ BRÝLOVÉ PRO KOSTNÍ VEDENÍ AN-EVO1 10 KANÁLŮ,VC, TRIMR N-H, O-T-M,DO 60 DB HL KOSTNÍHO VEDENÍ
5011719 0000000 GÁZOVÉ KOMPRESY 10X10CM STERILNÍ, 8-VRSTVÉ, 24X20 MESH, BOX (25BAL – 2KS/BAL)
5011718 0000000 GÁZOVÉ KOMPRESY 7,5X7,5CM STERILNÍ, 8-VRSTVÉ, 24X20 MESH, BOX (25BAL – 2KS/BAL)
5011717 0000000 GÁZOVÉ KOMPRESY 5X5CM STERILNÍ, 8-VRSTVÉ, 24X20 MESH, BOX (25BAL – 2KS/BAL)
5011716 0000000 GÁZOVÉ KOMPRESY 10X10CM STERILNÍ, 8-VRSTVÉ, 24X20 MESH, 2KS/BAL
5011715 0000000 GÁZOVÉ KOMPRESY 7,5X7,5CM STERILNÍ, 8-VRSTVÉ, 24X20 MESH, 2KS/BAL
5011714 0000000 GÁZOVÉ KOMPRESY 5X5CM STERILNÍ, 8-VRSTVÉ, 24X20 MESH, 2KS/BAL
5011713 0000000 GÁZOVÉ KOMPRESY 10X10CM NESTERILNÍ, 8-VRSTVÉ, 24X20 MESH, 100 KS/BAL
5011712 0000000 GÁZOVÉ KOMPRESY 7,5X7,5CM NESTERILNÍ, 8-VRSTVÉ, 24X20 MESH, 100 KS/BAL
5011711 0000000 GÁZOVÉ KOMPRESY 5X5CM NESTERILNÍ, 8-VRSTVÉ, 24X20 MESH, 100 KS/BAL
5011710 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ VÝPUSTNÝ 20-70 MM, BÉŽOVÝ, VELKÝ, FILTR, 10 KS
5011709 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 40 MM, BÉŽOVÝ, MALÝ, FILTR, 30 KS
5011708 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 30 MM, BÉŽOVÝ, MALÝ, FILTR, 30 KS
5011707 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 20-70 MM, BÉŽOVÝ, MALÝ, FILTR, 30 KS
5011706 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ VÝPUSTNÝ 20-70 MM, BÉŽOVÝ, MALÝ, FILTR, 10 KS
5011705 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 45 MM, BÉŽOVÝ, MALÝ, FILTR, 30 KS
5011704 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 57 MM, BÉŽOVÝ, MALÝ, FILTR, 30 KS
5011703 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 57 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, FILTR, 30 KS
5011702 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 70 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, FILTR, 30 KS
5011701 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 45 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, FILTR, 30 KS
5011700 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 38 MM, BÉŽOVÝ, MALÝ, FILTR, 10 KS
5011699 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 45 MM, BÉŽOVÝ, MALÝ, FILTR, 10 KS
5011698 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 57 MM, BÉŽOVÝ, MALÝ, FILTR, 10 KS
5011697 0000000 HYALO4 REGEN 5 STERILNÍCH POLŠTÁŘKŮ 10X10 CM
5011696 0000000 HYALO4 REGEN 5 STERILNÍCH POLŠTÁŘKŮ 5X5 CM
5011694 0000000 TIELLE NEADHEZIVNÍ HYDROPOLYMEROVÉ KRYTÍ BEZ LEPÍCÍHO OKRAJE, 21X22CM, 5KS V BALENÍ, TLN2122_1/5
5011693 0000000 VCBK2A AMBONA CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ PŘEDLOKETNÍ INTERIÉROVÉ 5″ S POLSTR. PODP. DESKOU
5011692 0000000 VCBK222B MOBILUS LITE CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ
5011691 0000000 VIVACHEK ODBĚROVÉ PERO
5011689 0000000 INADINE NEADHERENTNÍ KRYTÍ S POVIDION JODEM 9,5X9,5CM, 10KS V BALENÍ, P01491EE
5011688 0000000 DIAPHAN PRO SEBETESTOVÁNÍ 10006983, VIZUÁLNÍ TEST Z MOČI PRO DIABETIKY II.TYPU,50 KS
5011686 0000000 SÁČEK 1D STOMOCUR  ILEO PROTECT MEDIUM CONVEX M3, SAFE AND EASY VÝPUSTNÝ, BÉŽOVÝ S OKÉNKEM, FILTR, UZÁVĚR  SAFE  AND  EASY, 10MM-28MM
5011685 0000000 SÁČEK 1D STOMOCUR ILEO PROTECT MEDIUM CONVEX M2, SAFE AND  EASY VÝPUSTNÝ, BÉŽOVÝ S OKÉNKEM, FILTR, UZÁVĚR SAFE AND EASY, 15MM-40MM
5011684 0000000 SÁČEK 1D STOMOCUR ILEO PROTECT MEDIUM CONVEX M1, SAFE AND  EASY VÝPUSTNÝ, BÉŽOVÝ S OKÉNKEM, FILTR, UZÁVĚR SAFE AND EASY, 20MM-47MM
5011683 0000000 SÁČEK 1D STOMOCUR  ILEO PROTECT CONVEX, SAFE AND  EASY VÝPUSTNÝ, BÉŽOVÝ S  OKÉNKEM, FILTR, UZÁVĚR SAFE AND EASY, 20MM-43MM
5011682 0000000 SÁČEK 1D STOMOCUR ILEO ALGINÁT, SAFE AND EASY VÝPUSTNÝ, BÉŽOVÝ S OKÉNKEM, FILTR, UZÁVĚR SAFE AND EASY, Ø20MM-60MM
5011681 0000000 SÁČEK 1D STOMOCUR ILEO PROTECT, SAFE AND EASY VÝPUSTNÝ, BÉŽOVÝ S OKÉNKEM, FILTR, UZÁVĚR SAFE AND EASY, Ø20MM-60MM
5011680 0000000 SÁČEK 1D STOMOCUR ILEO PROTECT MICROSKIN+HYDROKOLOID, SAFE AND  EASY VÝPUSTNÝ, BÉŽOVÝ S OKÉNKEM, FILTR, UZÁVĚR SAFE AND EASY, Ø15MM-50MM
5011679 0000000 SÁČEK 1D STOMOCUR ILEO PROTECT MIKROSKIN, SAFE AND EASY VÝPUSTNÝ,BÉŽOVÝ S OKÉNKEM, FILTR, UZÁVĚR SAFE AND EASY, Ø13MM-50MM
5011678 0000000 SÁČEK 2D STOMOCUR CLIC ILEO, SAFE AND EASY VÝPUSTNÝ, BÉŽOVÝ S OKÉNKEM, FILTR, UZÁVĚR SAFE AND EASY, Ø70MM
5011677 0000000 SÁČEK 2D STOMOCUR CLIC ILEO, SAFE AND EASY VÝPUSTNÝ, BÉŽOVÝ S OKÉNKEM,FILTR, UZÁVĚR SAFE AND EASY, Ø57MM
5011676 0000000 SÁČEK 2D STOMOCUR CLIC ILEO, SAFE AND EASY VÝPUSTNÝ, BÉŽOVÝ S OKÉNKEM, FILTR, UZÁVĚR SAFE AND EASY, Ø45MM
5011674 0000000 3M OPTICLUDE OČNÍ NÁPLAST OKLUZOR 3M OPTICLUDE 2539PE  /30KS V BALENÍ/ VEL. MAXI – S OBRÁZKY
5011673 0000000 3M OPTICLUDE OČNÍ NÁPLAST OKLUZOR 3M OPTICLUDE 2537PE  /30KS V BALENÍ/ VEL. MINI – S OBRÁZKY
5011668 0000000 TENA PANTS BARIATRIC PLUS XXL KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ, BOKY 150-203CM, 1440ML, 12KS
5011667 0000000 X:PANDA 4 UP
5011666 0000000 COUGAR UP
5011662 0000000 DANSAC TRE SEAL 20/45 MM KROUŽEK,20/45MM,30KS,071-20
5011661 0000000 DANSAC TRE SEAL 30/57 MM KROUŽEK,30/57MM,30KS,071-30
5011660 0000000 DANSAC TRE SEAL 18/48 MM KROUŽEK,18/48MM, OTVOR UPROSTŘED,10KS,072-48
5011659 0000000 PHONAK AUDÉO B90-13
5011658 0000000 PHONAK AUDÉO B90-312T
5011657 0000000 PHONAK AUDÉO B90-312
5011656 0000000 PHONAK AUDÉO B90-10
5011655 0000000 PHONAK AUDÉO B70-13
5011573 0000000 KLÍN ABDUKČNÍ ODNÍMATELNÝ RYCHLOUPÍNACÍ, PRODYŠNÝ
5011572 0000000 NÁVLEK SILIKONOVÝ NA POHÁNĚCÍ OBRUČ PRO STANDARDNÍ OBRUČ  22″, 24″, ZLEPŠENÍ ÚCHOPOVÉ FUNKCE URČENÉ K POHONU
5011571 0000000 VOZÍK MECHANICKÝ SPECIÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ DĚTSKÝ DINGO ANATOMICKY TVAROVANÁ SEDAČK I ZÁDOVÁ OPĚRKA, POLOHOVACÍ SEDAČKA I ZÁDOVÁ OPĚRKA
5011570 0000000 VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ ZION AKTIVNÍ, ULTRALEHKÝ PEVNÝ RÁM, ODPRUŽENÉ VIDLICE, ŘEMÍNKOVÁ SEDAČKA
5011569 0000000 VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ AKTIV XS AKTIVNÍ ULTRALEHKÝ SKLÁDACÍ, ŘEMÍNKOVÁ ZÁDOVÁ OPĚRKA, RYCHLOUPÍNACÍ ZADNÍ KOLA
5011568 0000000 HYALO4 SILICONE ADHESIVE BORDER FOAM DRESSING – SACRAL SILIKONOVÉ ADHEZIVNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ S LEPIVÝM OKRAJEM PRO SAKRÁLNÍ OBLAST, 10 KS
5011567 0000000 HYALO4 ADHESIVE SILICONE BORDER FOAM DRESSING 7,5 X 7,5 CM ADHEZIVNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONEM A LEPÍCÍM OKRAJEM, 10 KS
5011566 0000000 HYALO4 ADHESIVE SILICONE BORDER FOAM DRESSING 10 X 10 CM ADHEZIVNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONEM A LEPÍCÍM OKRAJEM, 10 KS
5011565 0000000 HYALO4 ADHESIVE SILICONE BORDER FOAM DRESSING 10 X 20 CM ADHEZIVNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONEM A LEPÍCÍM OKRAJEM, 10 KS
5011564 0000000 HYALO4  SILICONE ADHESIVE BORDER LITE FOAM DRESSING 10 X 10 CM ODLEHČENÉ ADHEZIVNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONEM A LEPÍCÍM OKRAJEM, 10 KS
5011563 0000000 HYALO4 SILICONE ADHESIVE NON-BORDER FOAM DRESSING 10 X 10 SILIKONOVÉ ADHEZIVNÍ KRYTÍ BEZ LEPIVÉHO OKRAJE, 10 KS
5011562 0000000 HYALO4 SILICONE ADHESIVE NON-BORDER FOAM DRESSING 10 X 20 SILIKONOVÉ ADHEZIVNÍ KRYTÍ BEZ LEPIVÉHO OKRAJE, 10 KS
5011561 0000000 HYALO4 SILICONE ADHESIVE NON-BORDER FOAM DRESSING 20 X 20 SILIKONOVÉ ADHEZIVNÍ KRYTÍ BEZ LEPIVÉHO OKRAJE, 10 KS
5011560 0000000 HYALO4 NON ADHESIVE FOAM HEEL DRESSING 18 X 12 CM PĚNOVÉ KRYTÍ NA PATU, 5KS
5011559 0000000 HYALO4 SILICONE ADHESIVE NON-BORDER FOAM LITE DRESSING 10 X 20 CM ODLEHČENÉ SILIKONOVÉ ADHEZIVNÍ KRYTÍ BEZ LEPIVÉHO OKRAJE, 10 KS
5011558 0000000 HYALO4 SILICONE ADHESIVE NON-BORDER FOAM LITE DRESSING 10 X 10 CM ODLEHČENÉ SILIKONOVÉ ADHEZIVNÍ KRYTÍ BEZ LEPIVÉHO OKRAJE, 10 KS
5011557 0000000 HYALO4 HIGH GELLING FIBRE 10 X 10 CM VYSOCE ABSORPČNÍ A GELUJÍCÍ KRYTÍ K PODPOŘE HOJENÍ A AUTOLYTICKÉHO DEBRIDEMENTU
5011556 0000000 HYALO4 NON ADHESIVE FOAM 10 X 10 CM NEADHEZIVNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ URČENÉ K ABSORPCI EXSUDÁTU, 10KS
5011555 0000000 HYALO4  SILICONE ADHESIVE BORDER LITE FOAM DRESSING 5 X 5 CM ODLEHČENÉ ADHEZIVNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONEM A LEPÍCÍM OKRAJEM, 10 KS
5011554 0000000 HYALO4  SILICONE ADHESIVE BORDER LITE FOAM DRESSING 7,5 X 7,5 CM ODLEHČENÉ ADHEZIVNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONEM A LEPÍCÍM OKRAJEM, 10 KS
5011553 0000000 HYALO4 ADHESIVE SILICONE BORDER FOAM DRESSING 15 X 15 CM ADHEZIVNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONEM A LEPÍCÍM OKRAJEM
5011552 0000000 CAPTIVATE 60 MNR T R 105-SPEAKER SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,NABÍJECÍ,S-DNA,2 MIK,4 PR,12-KAN.
5011551 0000000 CAPTIVATE 60 MNR T R 105-SPEAKER SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,NABÍJECÍ,S-DNA,2 MIK,4 PR,12-KAN.
5011550 0000000 CAPTIVATE 80 MNR T R 105-SPEAKER SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,NABÍJECÍ,S-DNA,2 MIK,4 PR,14-KAN.
5011549 0000000 CAPTIVATE 80 MNR T R 105-SPEAKER SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,NABÍJECÍ,S-DNA,2 MIK,4 PR,14-KAN.
5011548 0000000 CAPTIVATE 100 MNR T R 105-SPEAKER SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,NABÍJECÍ,S-DNA,2 MIK,4 PR,16-KAN.
5011547 0000000 CAPTIVATE 100 MNR T R 105-SPEAKER SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,NABÍJECÍ,S-DNA,2 MIK,4 PR,16-KAN.
5011546 0000000 SLUCHOVÝ SYSTÉM NA KOSTNÍ VEDENÍ ADHEAR DIGITÁLNÍ/BEZ CHIR.ZÁKROKU AUDIO PROCESOR ADHEAR MODEL 701,SMĚROVÝ POSLECH,AUDIOGRAM DO 25DB BCHL
5011545 0000000 SLUCHOVÝ SYSTÉM NA KOSTNÍ VEDENÍ ADHEAR DIGITÁLNÍ/BEZ CHIR.ZÁKROKU AUDIO PROCESOR ADHEAR MODEL 701,SMĚROVÝ POSLECH,AUDIOGRAM DO 25DB BCHL
5011543 0000000 TENA COMFORT MINI EXTRA VLOŽKY ABSORPČNÍ, 525ML, 30KS
5011542 0000000 TENA COMFORT MINI PLUS VLOŽKY ABSORPČNÍ, 315ML, 30KS
5011541 0000000 TENA LADY SLIM ULTRA MINI VLOŽKY ABSORPČNÍ, 28KS, 93ML
5011540 0000000 CELLACARE GENU COMFORT GR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
5011539 0000000 CELLACARE EPI COMFORT GR. 1, 2, 3, 4, 5, 6
5011538 0000000 CELLACARE MANUS COMFORT GR.1, GR. 2, GR.3, GR. 4 PRAVÁ / LEVÁ RUKA
5011537 0000000 CELLACARE DORSAFIT COMFORT GR. 1, 2, 3, 4
5011536 0000000 CELLACARE MANU CONTROL CLASSIC GR. 1, 2, 3
5011535 0000000 CELLACARE DORSAL CLASSIC GR.1, 2, 3
5011534 0000000 CELLACARE DORSAL F/M COMFORT GR.1, 2, 3, 4
5011533 0000000 CELLACARE CLAVICULA CLASSIC GR.1, 2
5011532 0000000 EPICONDILÁRNÍ PÁSKA S NASTAVITELNOU PELOTOU 014B
5011531 0000000 HLEZENNÍ ORTÉZA – VYSOKÁ 017B
5011530 0000000 PRSTOVÁ ORTÉZA 012C
5011529 0000000 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ S PEVNOU KOVOVOU DLAHOU 011G
5011528 0000000 ORTÉZA LOKETNÍ – RIGIDNÍ SE ZÁVĚSEM 010D
5011527 0000000 RAMENNÍ BANDÁŽ – GILCHRIST 007B
5011526 0000000 DLAHA KOLENNÍHO KLOUBU PŘÍMÁ – ANATOMICKÁ 003B
5011525 0000000 ELASTICKÁ, ČÁSTEČNĚ DĚLENÁ ORTÉZA – STAVITELNÝ, DVOUOSÝ KLOUB 002I
5011524 0000000 ORTÉZA KOLENNÍ NÁVLEKOVÁ – STAVITELNÝ, KOVOVÝ DVOUOSÝ KLOUB 002H
5011523 0000000 KOLENNÍ ORTÉZA DĚLENÁ S JEDNOOSÝM KOVOVÝM KLOUBEM 002E/I
5011522 0000000 RES-Q-VAC ODSÁVAČKA PRO NOVOROZENCE/DĚTI
5011521 0000000 RES-Q-VAC ODSÁVAČKA UNIVERZÁLNÍ
5011519 0000000 RES-Q-VAC ODSÁVAČKA PRO DOSPĚLÉ
5011518 0000000 HLEZENNÍ RIGIDNÍ ORTÉZA – TYP WALKER 017G
5011517 0000000 ORTÉZA HLEZENNÍ – ZPEVŇUJÍCÍ 017F
5011516 0000000 BEDERNÍ PÁS VYSOKÝ 031D
5011515 0000000 BEDERNÍ PÁS NEOPRÉNOVÝ 031E
5011514 0000000 BEDERNÍ PÁS NEOPRÉNOVÝ S DLAHAMI 031F
5011513 0000000 PODPŮRNÝ HRUDNÍ PÁS 032B
5011512 0000000 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ – PEVNÁ 011F
5011511 0000000 ZÁPĚSTNÍ ORTÉZA – PLASTOVÁ 011E
5011510 0000000 HLEZENNÍ FIXAČNÍ ORTÉZA 017D
5011509 0000000 HLEZENNÍ ORTÉZA S PATNÍM STABILIZÁTOREM 017C
5011508 0000000 ANATOMICKÁ BOTA 019A
5011507 0000000 ANATOMICKÁ BOTA S PŘEVISEM 019B
5011506 0000000 TŘÍBODOVÁ ORTÉZA PÁTEŘE 034
5011505 0000000 RAMENNÍ BANDÁŽ 009
5011504 0000000 BANDÁŽ RAMENNÍHO KLOUBU – DESSAULT 008
5011503 0000000 ZÁVĚSNÝ OBAL PAŽE 006
5011502 0000000 ASPEED2
5011501 0000000 KRČNÍ LÍMEC S VÝZTUHOU 037B
5011500 0000000 NASTAVITELNÁ ORTÉZA KRČNÍ PÁTEŘE 036
5011499 0000000 ORTÉZA PALCE RUKY S DLAHOU 012A
5011498 0000000 BŘIŠNÍ PÁS 032A
5011497 0000000 MINIASPEED BATTERY PLUS
5011496 0000000 BEDERNÍ PÁS 031J
5011495 0000000 BEDERNÍ PÁS SE ČTYŘMI KOVOVÝMI VÝZTUHAMI 031B
5011494 0000000 HLEZENNÍ ORTÉZA STAVITELNÁ – TYP WALKER 017H
5011493 0000000 HLEZENNÍ ORTÉZA – PLAST 017E
5011492 0000000 ABDUKČNÍ DLAHA RAMENNÍHO KLOUBU VZDUCHOVÁ 015 II
5011491 0000000 ZÁPĚSTNÍ MANŽETA – OBOUSTRANNÁ 011D
5011490 0000000 ZÁPĚSTNÍ MANŽETA – JEDNOSTRANNÁ 011C
5011489 0000000 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ, PALCE A PRSTŮ 011B III
5011488 0000000 LOKETNÍ BANDÁŽ S EPIPÁSKOU 010C
5011487 0000000 LOKETNÍ ORTÉZA NÁVLEKOVÁ 010B
5011486 0000000 KOLENNÍ ORTÉZA NEOPRÉNOVÁ 004 II
5011485 0000000 NEXODYN ACIDOXIDIZING SYSTEM (AOS) FILMOVÝ OBVAZ-SPREJ
5011484 0000000 KOMPRESY KOMBINOVANÉ SAVÉ ZETUVIT E STERILNÍ 20X20CM,15KS
5011483 0000000 KOMPRESY KOMBINOVANÉ SAVÉ ZETUVIT E STERILNÍ 10X20CM,25KS
5011482 0000000 KOMPRESY KOMBINOVANÉ SAVÉ ZETUVIT E STERILNÍ 10X10CM,25KS
5011481 0000000 KOMPRESY KOMBINOVANÉ SAVÉ ZETUVIT E STERILNÍ 20X40CM,10KS
5011478 0000000 ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU S LIMITOVANÝM ROZSAHEM POHYBU 001C
5011477 0000000 VIVACHEK LANCETY 100
5011476 0000000 VIVACHEK LANCETY 50
5011475 0000000 VIVACHEK GLUKOMETR STARTOVACÍ SADA
5011473 0000000 PROUŽKY DO GLUKOMETRU VIVACHEK FAD
5011472 0000000 FIXAČNÍ DLAHA KOLENNÍHO KLOUBU 001
5011467 0000000 MOLLELAST ELASTICKÉ FIXAČNÍ OBINADLO, 4 CM X 4 M BALENO VOLNĚ
5011460 0000000 SLUCHOVÝ SYSTÉM PRO KOSTNÍ VEDENÍ CONTACT MINI / BEZ CHIR. ZÁKR. 8 KAN.,16 PÁSEM EKV., VC, T, AUT. ROZP. PROSTŘ.,55 DB BC, DO ČELENKY NEBO KŠILT.
5011457 0000000 HYALO4 SKIN KRÉM 30G KRÉM S OBSAHEM SODNÉ SOLI KYSELINY HYALURONOVÉ
5011456 0000000 HYALO4 SKIN KRÉM 100G KRÉM S OBSAHEM SODNÉ SOLI KYSELINY HYALURONOVÉ
5011455 0000000 HYALO4 SKIN GEL 30G GEL S OBSAHEM SODNÉ SOLI KYSELINY HYALURONOVÉ
5011454 0000000 HYALO4 SKIN GEL 100G GEL S OBSAHEM SODNÉ SOLI KYSELINY HYALURONOVÉ
5011453 0000000 HYALO4 PLUS 25G KRÉM S OBSAHEM SODNÉ SOLI KYS. HYALURONOVÉ A STŘÍBRNÉHO SULFADIAZINU
5011452 0000000 HYALO4 PLUS 100G KRÉM S OBSAHEM SODNÉ SOLI KYS. HYALURONOVÉ A STŘÍBRNÉHO SULFADIAZINU
5011445 0000000 CARA FULL FACE CELOOBLIČEJOVÁ MASKA VENTILOVANÁ SILIKONOVÁ ODLEHČENÁ, VEL. S, M, L
5011444 0000000 NÁVLEK MASÁŽNÍ NA DOLNÍ KONČETINU 8 KOMOR PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍSTROJI PHLEBO PRESS PCD 51 MODEL 731A
5011443 0000000 NÁVLEK MASÁŽNÍ NA DOLNÍ KONČETINY KALHOTOVÝ 16 KOMOR PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍSTROJI PHLEBO PRESS PCD 51 MODEL 731A
5011442 0000000 PŘÍSTROJ PRO KOMPRESNÍ TERAPII PHLEBO PRESS PCD 51 MODEL 731A S MĚŘENÍM
5011435 0000000 HYALO4 START 30G MAST S OBSAHEM SODNÉ SOLI KYSELINY HYALURONOVÉ A KOLAGENÁZY
5011422 0000000 EGOSAN® LIGHT LADY VLOŽKY ABSORPČNÍ SUPER, KAPACITA 740 ML, 30 KS
5011421 0000000 IODOSORB POWDER  3G   BAL=7KS 3G PRÁŠEK   BAL=7KS
5011420 0000000 EGOSAN® LIGHT LADY VLOŽKY ABSORPČNÍ NORMAL, KAPACITA 280 ML, 24 KS
5011419 0000000 EGOSAN® LIGHT LADY VLOŽKY ABSORPČNÍ EXTRA, KAPACITA 480 ML, 20 KS
5011418 0000000 TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA TRACHEOFIX – 2 VNITŘNÍ KANYLY VEL. 7,0-11,0; PVC, SET, 859002, 1KS/BAL.
5011417 0000000 TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA TRACHEOFIX – 4 VNITŘNÍ KANYLY VEL. 7,0-11,0; PVC, SET, FONAČNÍ VENTIL S ADAPTÉREM O2,859003, 1KS/BAL.
5011416 0000000 PRONTOSAN DEBRIDEMENT PAD TAMPÓN PRO MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ RÁNY (DEBRIDEMENT), 10 KS
5011415 0000000 FLEXIMA-SOFTIMA 3S DRAINABLE ROLL’UP 2D SÁČEK ILEO, MIDI, BÉŽOVÝ, Ø 45 MM, 30 KS
5011414 0000000 ACTREEN MINI CATH STERILNÍ, POTAHOVANÝ KATETR, CH 08, 9 CM, 30 KS
5011413 0000000 ACTREEN MINI CATH STERILNÍ, POTAHOVANÝ KATETR, CH 16, 9 CM, 30 KS
5011412 0000000 CELLACARE MALEO COMFORT VEL. 1,2,3,4,5,6 ORTÉZA
5011411 0000000 CELLACARE GENU CLASSIC VEL. 1,2,3,4,5 ORTÉZA
5011410 0000000 CELLACARE MALEO CLASSIC VEL. 1,2,3,4 ORTÉZA
5011409 0000000 CELLACARE EPI CLASSIC VEL.1,2,3,4,5 ORTÉZA
5011408 0000000 CELLACARE MATERNA CLASSIC UNIVERZÁLNÍ VEL., TĚHOTENSKÝ PÁS
5011407 0000000 CELLACARE MATERNA COMFORT VEL. 1,2,3,4 TĚHOTENSKÝ PÁS
5011406 0000000 CELLACARE MODULAR CLASSIC VEL. 1,2,3 ORTÉZA
5011405 0000000 CELLACARE GENUCAST 20°CLASSIC VEL.1,2,3,4 ORTÉZA
5011404 0000000 CELLACARE GENUCAST 0° CLASSIC VEL. 1,2,3,4 ORTÉZA
5011403 0000000 CELLACARE GILCHRIST SLING CLASSIC VEL. 1,2,3,4,5 ORTÉZA
5011402 0000000 CELLACARE CERVICAL CLASSIC, VEL. 1,2,3 VÝŠKA LÍMCE 7,5 CM; 9 CM; 11 CM
5011401 0000000 CELLACARE MALEO AKUT CLASSIC ORTÉZA
5011400 0000000 CELLACARE MANUS CLASSIC VEL. 1,2,3,4 PRAVÁ + 1,2,3,4 LEVÁ 0
5011399 0000000 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE ELASTIC 10 KAPEK L BOKY 115-145CM,4085ML,14KS
5011398 0000000 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE ELASTIC 10 KAPEK M BOKY 85-120CM,3588ML,14KS
5011397 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ SOFT CONVEX UROSTOMICKÝ V3/10-28 MM, MĚKKÝ KONVEXNÍ, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, 10 KS
5011396 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ SOFT CONVEX UROSTOMICKÝ V2/15-40 MM, MĚKKÝ KONVEXNÍ, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, 10 KS
5011395 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ SOFT CONVEX UROSTOMICKÝ V1/20-47 MM, MĚKKÝ KONVEXNÍ, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, 10 KS
5011393 0000000 PROFYLAKTICKÁ OBUV PRO DIABETIKY SHAPER 001 DÁMSKÁ POLOOTEVŘENÁ – BALERÍNA, ČERNÁ
5011392 0000000 PROFYLAKTICKÁ OBUV PRO DIABETIKY SHAPER 002 DÁMSKÁ UZAVŘENÁ CELOROČNÍ NA SUCHÝ ZIP, ČERNÁ
5011391 0000000 PROFYLAKTICKÁ OBUV PRO DIABETIKY SHAPER 003 PÁNSKÁ UZAVŘENÁ CELOROČNÍ ŠNĚROVACÍ, ČERNÁ
5011390 0000000 PROFYLAKTICKÁ OBUV PRO DIABETIKY SHAPER 004 PÁNSKÁ UZAVŘENÁ CELOROČNÍ NA SUCHÝ ZIP, ČERNÁ
5011389 0000000 PROFYLAKTICKÁ OBUV PRO DIABETIKY SHAPER 011 DÁMSKÁ POLOOTEVŘENÁ – BALERÍNA, ČERNÁ S BÍLOU PODEŠVÍ
5011388 0000000 PROFYLAKTICKÁ OBUV PRO DIABETIKY SHAPER 012 DÁMSKÁ UZAVŘENÁ CELOROČNÍ NA SUCHÝ ZIP, ČERNÁ S BÍLOU PODEŠVÍ
5011387 0000000 PROFYLAKTICKÁ OBUV PRO DIABETIKY SHAPER 013 PÁNSKÁ UZAVŘENÁ CELOROČNÍ ŠNĚROVACÍ, ČERNÁ S BÍLOU PODEŠVÍ
5011386 0000000 PROFYLAKTICKÁ OBUV PRO DIABETIKY SHAPER 014 PÁNSKÁ UZAVŘENÁ CELOROČNÍ NA SUCHÝ ZIP, ČERNÁ S BÍLOU PODEŠVÍ
5011377 0000000 VELPEAU CHEVILLERE ANATOMIQUE, VEL. 1,2,3,4 BANDÁŽ HLEZNA
5011376 0000000 VLIWASOFT – STERILNÍ KOMPRESE, 6 VRSTEV, 10 CM X 20 CM KOMPRESE Z NETKANÉ TEXTILIE
5011375 0000000 VLIWASOFT – STERILNÍ KOMPRESE, 4 VRSTVY, 10 CM X 20 CM KOMPRESE Z NETKANÉ TEXTILIE
5011374 0000000 VLIWASOFT, NESTERILNÍ KOMPRESE, 6 VRSTEV, 10 CM X 20 CM KOMPRESE Z NETKANÉ TEXTILIE
5011373 0000000 VLIWASOFT, NESTERILNÍ KOMPRESE, 4 VRSTVY, 10 CM X 20 CM KOMPRESE Z NETKANÉ TEXTILIE
5011372 0000000 SUPRASORB LIQUACEL STERILNÍ KRYTÍ, 15 CM X 15 CM S HYDROVLÁKNEM
5011371 0000000 SUPRASORB X+PHMB STERILNÍ HYDROBALANČNÍ KRYTÍ, 14 CM X 20 CM ANTIMIKROBIÁLNÍ
5011370 0000000 SUPRASORB X STERILNÍ, HYDROBALANČNÍ KRYTÍ, 14 CM X 20 CM
5011369 0000000 SUPRASORB P – SILICONE – STERILNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ, 15 CM X 20 CM NELEPÍCÍ
5011368 0000000 SUPRASORB P – SILICONE – STERILNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ, 15 CM X 15 CM NELEPÍCÍ
5011367 0000000 SUPRASORB P SILICONE – STERILNÍ PĚNOVÉ SE SILIKON KRYTÍ, 15 CM X 20 CM SAMOLEPÍCÍ
5011366 0000000 SUPRASORB P – STERILNÍ POLYURETANOVÉ NELEPÍCÍ KRYTÍ, 15 CM X 20 CM
5011365 0000000 SUPRASORB P – STERILNÍ POLYURETANOVÉ NELEPÍCÍ KRYTÍ, 15 CM X 15 CM
5011364 0000000 SUPRASORB P – STERILNÍ POLYURETANOVÉ SACRUM, 18 CM X 20,5 CM
5011363 0000000 SUPRASORB P – STERILNÍ POLYURETANOVÉ KRYTÍ, 15 CM X 20 CM SAMOLEPÍCÍ
5011362 0000000 SUPRASORB P – STERILNÍ POLYURETANOVÉ KRYTÍ,  15 CM X 15 CM SAMOLEPÍCÍ
5011361 0000000 LOMATUELL PRO – STERILNÍ, NEADHEZIVNÍ HYDROKOLOIDNÍ KRYTÍ, 10 CM X 30 S MASTÍ A HYDROKOLOIDEM
5011360 0000000 LOMATUELL PRO – STERILNÍ NEADHEZIVNÍ, HYDROKOLOIDNÍ KRYTÍ, 10 CM X 20 S MASTÍ A HYDROKOLOIDEM
5011359 0000000 SUPRASORB H – STERILNÍ HYDROKOLOIDNÍ KRYTÍ, 20 CM X 20 CM SAMOLEPÍCÍ
5011358 0000000 SUPRASORB H – STERILNÍ HYDROKOLOIDNÍ KRYTÍ, 15 CM X 15 CM SAMOLEPÍCÍ
5011357 0000000 SUPRASORB H – STERILNÍ HYDROKOLOIDNÍ KRYTÍ, 20 CM X 20 CM SAMOLEPÍCÍ, TENKÉ
5011356 0000000 SUPRASORB H – STERILNÍ HYDROKOLOIDNÍ KRYTÍ, 15 CM X 15 CM SAMOLEPÍCÍ, TENKÉ
5011355 0000000 SUPRASORB F STERILNÍ FÓLIOVÉ KRYTÍ, 10 CM X 25 CM TRANSPARENTNÍ, SAMOLEPÍCÍ
5011354 0000000 SUPRASORB A + AG – STERILNÍ KRYTÍ ALGINÁTOVÉ S AG, 10 CM X 20 CM
5011353 0000000 SUPRASORB A – STERILNÍ KRYTÍ S VLÁKNY MOŘSKÝCH ŘAS, 10 CM X 20 CM KALCIUMALGINÁTOVÉ
5011352 0000000 LOMATUELL H – STERILNÍ MASTNÝ TYL, 10 CM X 30 CM
5011351 0000000 LOMATUELL H – STERILNÍ MASTNÝ TYL, 10 CM X 20 CM
5011350 0000000 VLIWAKTIV – STERILNÍ TAMPONÁDA S AKTIVNÍM UHLÍM A AG, 10 CM X 15 CM NELEPÍCÍ NA RÁNU
5011349 0000000 VLIWAKTIV – STERILNÍ KOMPRESE S AKTIVNÍM UHLÍM A AG, 20 CM X 20 CM KOMBINOVANÁ SAVÁ
5011348 0000000 VLIWAKTIV – STERILNÍ KOMPRESE S AKTIVNÍM UHLÍM A AG, 10 CM X 20 CM KOMBINOVANÁ SAVÁ
5011347 0000000 VLIWAKTIV – STERILNÍ SAVÁ KOMPRESE S AKTIVNÍM UHLÍM, 10 CM X 20 CM KOMBINOVANÁ
5011346 0000000 VLIWASORB – ADHESIVE KOMPRESE SE SAB, 15 CM X 15 CM KOMBINOVANÁ SAVÁ
5011345 0000000 VLIWASORB – STERILNÍ KOMPRESE SE SAB, 20 CM X 20 CM KOMBINOVANÁ SAVÁ
5011344 0000000 VLIWASORB – STERILNÍ KOMPRESE SE SAB, 10 CM X 20 CM KOMBINOVANÁ SAVÁ
5011343 0000000 VLIWAZELL – NESTERILNÍ KOMPRESE, 20 CM X 40 CM KOMBINOVANÁ SAVÁ
5011342 0000000 VLIWAZELL – NESTERILNÍ KOMPRESE, 20 CM X 20 CM KOMBINOVANÁ SAVÁ
5011341 0000000 VLIWAZELL – NESTERILNÍ KOMPRESE, 10 CM X 20 CM KOMBINOVANÁ SAVÁ
5011340 0000000 VLIWAZELL – STERILNÍ KOMPRESE, 20 CM X 40 CM KOMBINOVANÁ SAVÁ
5011339 0000000 VLIWAZELL – STERILNÍ KOMPRESE, 20 CM X 20 CM KOMBINOVANÁ SAVÁ
5011338 0000000 VLIWAZELL – STERILNÍ KOMPRESE, 10 CM X 20 CM KOMBINOVANÁ SAVÁ
5011337 0000000 SOLVALINE N – NESTERILNÍ KOMPRESE, 20 CM X 30 CM KOMBINOVANÁ SAVÁ
5011336 0000000 SOLVALINE N – NESTERILNÍ KOMPRESE, 10 CM X 20 CM KOMBINOVANÁ SAVÁ
5011335 0000000 SOLVALINE N – STERILNÍ SAVÉ KRYTÍ SPECIÁLNÍ, 20 CM X 30 CM OBOUSTRANNĚ POUŽITELNÉ
5011334 0000000 SOLVALINE N – STERILNÍ SPECIÁLNÍ SAVÉ KRYTÍ, 10 CM X 20 CM OBOUSTRANNĚ POUŽITELNÉ
5010753 0000000 LÍMEC KRČNÍ MĚKKÝ AT53029
5010752 0000000 LÍMEC KRČNÍ S VÝSTUHOU AT53036
5010748 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ STANDARD 102-D,SPVC NODOP,2 VNITŘNÍ KANYLY,ID 7-14MM,PÁSEK
5010747 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ PEDIATRICKÁ STANDARD 102 S-PVC NODOP,1 VNITŘNÍ KANYLA,ID 3-6MM, PÁSEK
5010746 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ STANDARD 102 S-PVC NODOP,1 VNITŘNÍ KANYLA,ID 7-14MM,PÁSEK
5010745 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ PEDIATRICKÁ STANDARD 101 S-PVC NODOP,BEZ VNITŘNÍ KANYLY,ID 3-6MM, PÁSEK
5010744 0000000 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ STANDARD 101 S-PVC NODOP,BEZ VNITŘNÍ KANYLY,ID 7-14MM,PÁSEK
5010743 0000000 ELEKTROLARYNG ROMET 355 SADA VČETNĚ 1 KS AKUMULÁTORU,NABÍJECÍ PODLOŽKY,ÚSTNÍHO ADAPTÉRU
5010742 0000000 CÉVKA ODSÁVACÍ PVC WELLSPRING VELIKOST 24F,S KONEKTOREM,DÉLKA 30 CM, PRO DUPV, 500KS
5010741 0000000 CÉVKA ODSÁVACÍ PVC WELLSPRING VELIKOST 22F,S KONEKTOREM,DÉLKA 30 CM, PRO DUPV, 500KS
5010740 0000000 CÉVKA ODSÁVACÍ PVC WELLSPRING VELIKOST 20F,S KONEKTOREM,DÉLKA 30 CM, PRO DUPV, 500KS
5010739 0000000 CÉVKA ODSÁVACÍ PVC WELLSPRING VELIKOST 18F,S KONEKTOREM,DÉLKA 30 CM, PRO DUPV, 500KS
5010738 0000000 CÉVKA ODSÁVACÍ PVC WELLSPRING VELIKOST 16F,S KONEKTOREM,DÉLKA 30 CM, PRO DUPV, 500KS
5010737 0000000 CÉVKA ODSÁVACÍ PVC WELLSPRING VELIKOST 14F,S KONEKTOREM,DÉLKA 30 CM, PRO DUPV, 500KS
5010736 0000000 CÉVKA ODSÁVACÍ PVC WELLSPRING VELIKOST 12F,S KONEKTOREM,DÉLKA 30 CM, PRO DUPV, 500KS
5010735 0000000 CÉVKA ODSÁVACÍ PVC WELLSPRING VELIKOST 8F,S KONEKTOREM,DÉLKA 30 CM, PRO DUPV, 500KS
5010734 0000000 CÉVKA ODSÁVACÍ PVC WELLSPRING VELIKOST 6F,S KONEKTOREM,DÉLKA 30 CM, PRO DUPV, 500KS
5010733 0000000 CÉVKA ODSÁVACÍ PVC WELLSPRING VELIKOST 10F,S KONEKTOREM,DÉLKA 30 CM, PRO DUPV, 500KS
5010732 0000000 OBUV ORTOPEDICKÁ DĚTSKÁ INDIVIDUÁLNÍ UZAVŘENÁ T565 VEL.: 25-35, PEVNÉ VEDENÍ PATY, TERMOPLASTICKÁ DLAHA, PODPORA PODÉLNÉ KLENBY
5010731 0000000 OBUV ORTOPEDICKÁ DĚTSKÁ INDIVIDUÁLNÍ UZAVŘENÁ T561 VEL.: 25-35, PEVNÉ VEDENÍ PATY, TERMOPLASTICKÁ DLAHA, PODPORA PODÉLNÉ KLENBY
5010730 0000000 ORTÉZA RAMENE FIXAČNÍ RA – 1 VEL. S, M, L
5010729 0000000 ORTÉZA RAMENE FIXAČNÍ RA – 2 VEL. S/M, M/L,
5010728 0000000 BANDÁŽ KLAVIKULÁRNÍ TYP III VEL. XS, S, M, L, XL, XXL, GUMOTEXTIL, 2 VÝZTUHY
5010727 0000000 PÁS BŘIŠNĚ BEDERNÍ PA – 24 VEL. S, M, L, XL, XXL, GUMOTEXTIL SE ZVÝŠENÝM PODÍLEM BAVLNY
5010726 0000000 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ A PALCE S DLAHOU ZA – 25 VEL. S, M, L, XL, PRAVÁ, LEVÁ, PRUŽINKOVÁ DLAHA PALCE
5010725 0000000 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ A PALCE ZA – 5 VEL. UNIVERZÁLNÍ, PRAVÁ, LEVÁ, ANATOMICKY TVAROVANÁ
5010686 0000000 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ C II.KT. LONARIS MICRO SOFT PÁNSKÉ LONARIS MICRO SOFT A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY , VELIKOSTI A VARIANTY
5010685 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ II.KT. LONARIS ANTISEPTICKÉ LONARIS MICRO SOFT A-D, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY , VELIKOSTI A VARIANTY
5010684 0000000 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ A II.KT. LONARIS MICRO SOFT DÁMSKÉ LONARIS MICRO SOFT A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY , VELIKOSTI A VARIANTY
5010683 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.KT. LONARIS ANTISEPTICKÉ S KRAJKOU LONARIS ANTISEPTICKÉ A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY , VELIKOSTI A VARIANTY
5010682 0000000 MUSE IQ 2400 IIC SLUCHADLO NITROKANÁLOVÉ
5010681 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.KT. LONARIS ANTISEPTICKÉ NEKL.ÚPRAVOU LONARIS ANTISEPTICKÉ A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY , VELIKOSTI A VARIANTY
5010680 0000000 MUSE IQ I2400 IIC SLUCHADLO NITROKANÁLOVÉ, BEZDRÁTOVÉ
5010679 0000000 MUSE IQ I2400 ITC
5010678 0000000 MUSE IQ I2000 ITC
5010677 0000000 MUSE IQ I1600 ITC
5010676 0000000 MUSE IQ I1200 ITC
5010675 0000000 MUSE IQ I1000 ITC
5010674 0000000 MUSE IQ I2400 CIC
5010673 0000000 MUSE IQ I2000 CIC
5010672 0000000 MUSE IQ I1600 CIC
5010671 0000000 MUSE IQ I1200 CIC
5010670 0000000 MUSE IQ I1000 CIC
5010669 0000000 MUSE IQ I1000 RIC,  AKU, LI-ION
5010668 0000000 MUSE IQ I2400 RIC,  AKU, LI-ION
5010667 0000000 MUSE IQ I2000 RIC,  AKU, LI-ION
5010666 0000000 MUSE IQ I1600 RIC,  AKU, LI-ION
5010665 0000000 MUSE IQ I1200 RIC,  AKU, LI-ION
5010664 0000000 MUSE IQ I2400 BTE
5010663 0000000 MUSE IQ I2000 BTE
5010662 0000000 MUSE IQ I1600 BTE
5010661 0000000 MUSE IQ I2400 POWER+ BTE
5010660 0000000 MUSE IQ I2000 POWER+ BTE
5010659 0000000 MUSE IQ I1600 POWER+ BTE
5010658 0000000 MUSE IQ I1200 POWER+ BTE
5010657 0000000 MUSE IQ I1000 POWER+ BTE
5010656 0000000 MUSE IQ I1200
5010655 0000000 MUSE IQ I1000 BTE
5010653 0000000 HYDROTRACH T MK II HME S O2 HADIČKOU UMĚLÝ NOS HYDROTRACH T MK II HME S O2 HADIČKOU, 1874000S (STERILNÍ)
5010652 0000000 HYDROTRACH T MK II HME S 02 HADIČKOU UMĚLÝ NOS HYDROTRACH T MK II HME S O2 HADIČKOU, 1874000
5010651 0000000 HYDROTRACH T MK II HME UMĚLÝ NOS HYDROTRACH T MK II HME, 1873000S (STERILNÍ)
5010650 0000000 HYDROTRACH T MK II HME UMĚLÝ NOS HYDROTRACH T MK II HME, 1873000
5010649 0000000 BETA FLEX ELEGANCE POWER
5010648 0000000 BD MICRO-FINE PLUS STERILNÍ INZULÍNOVÉ STŘÍKAČKY 1ML U-100 S INTEGROVANOU JEHLOU 30GX8MM/100KS
5010647 0000000 BD MICRO-FINE PLUS STERILNÍ INZULÍNOVÉ STŘÍKAČKY 1ML U-100 S INTEGROVANOU JEHLOU 29GX12,7MM/100KS
5010646 0000000 BD MICRO-FINE PLUS STERILNÍ INZULÍNOVÉ STŘÍKAČKY 0,5ML U-100 S INTEGROVANOU JEHLOU 30GX8MM/100KS
5010645 0000000 BD MICRO-FINE PLUS STERILNÍ INZULÍNOVÉ STŘÍKAČKY 0,3ML U-100 S INTEGROVANOU JEHLOU 30GX8MM/100KS
5010644 0000000 FLEXIMA-SOFTIMA 3S FLAT BASE PLATE PLOCHÁ PODLOŽKA, Ø 55 / 40 MM, 5 KS
5010643 0000000 FLEXIMA-SOFTIMA 3S FLAT BASE PLATE PLOCHÁ PODLOŽKA, Ø 55 / 40 MM, 5 KS
5010638 0000000 SUPERFILLER OCHRANNÁ PASTA, 60 G, 1 KS
5010637 0000000 BD INZULÍNOVÉ JEHLY K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ BD JEHLIČKY K INZULÍNOVÝM PERŮM 6MM, 31G – TENKOSTĚNNÉ
5010636 0000000 BD INZULÍNOVÉ JEHLY K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ BD JEHLIČKY K INZULÍNOVÝM PERŮM 4MM, 32G – TENKOSTĚNNÉ
5010635 0000000 BD INZULÍNOVÉ JEHLY K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ BD JEHLIČKY K INZULÍNOVÝM PERŮM 12,7MM, 29G – TENKOSTĚNNÉ
5010634 0000000 BD INZULÍNOVÉ JEHLY K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ BD JEHLIČKY K INZULÍNOVÝM PERŮM 8MM, 30G – TENKOSTĚNNÉ
5010633 0000000 BD INZULÍNOVÉ JEHLY K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ BD JEHLIČKY K INZULÍNOVÝM PERŮM 5MM, 31G – TENKOSTĚNNÉ
5010632 0000000 NÁSTAVEC JOYSTIKU, FLEXIBILNÍ, VČETNĚ VELKÉHO MÍČKU PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010631 0000000 PÁS PRO FIXACI RUKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010630 0000000 ADAPTÉR OPĚRKY LOKTE, OTOČNÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010629 0000000 PODNOŽKA DĚLENÁ, S HLINÍKOVOU STUPAČKOU PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010628 0000000 OPĚRA ZAD MECHANICKY POLOHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010627 0000000 PÁS FIXAČNÍ PÁNEVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010626 0000000 SEDAČKA STANDARDNÍ JUNIOR PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010625 0000000 AURUM PROFILE ILEOSTOMICKÝ SÁČEK MAXI BÉŽOVÝ S MANUKOVÝM MEDEM, 13-48 MM, MĚKKÝ CONVEX, XMHCDL913
5010624 0000000 AURUM ILEOSTOMICKÝ SÁČEK MAXI PRŮHLEDNÝ S MANUKOVÝM MEDEM, 13-60/80 MM, XMHDL713
5010623 0000000 AURUM KOLOSTOMICKÝ SÁČEK MAXI PRŮHLEDNÝ S MANUKOVÝM MEDEM, 13-60/80 MM, XMHCL713, 30KS
5010622 0000000 KRYTÍ ČISTÍCÍ AKTIVNÍ HYDROCLEAN 10X17CM,10KS
5010621 0000000 KRYTÍ ČISTÍCÍ AKTIVNÍ HYDROCLEAN 8X14CM,10KS
5010620 0000000 KRYTÍ ČISTÍCÍ AKTIVNÍ HYDROCLEAN 10X10CM,10KS
5010619 0000000 KRYTÍ ČISTÍCÍ AKTIVNÍ HYDROCLEAN 7,5X7,5CM,10KS
5010618 0000000 KRYTÍ ČISTÍCÍ AKTIVNÍ HYDROCLEAN 5,5CM PRŮMĚR,10KS
5010617 0000000 KRYTÍ ČISTÍCÍ AKTIVNÍ HYDROCLEAN 4X8CM,10KS
5010616 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ S GELEM HYDROTAC COMFORT SACRAL 22X22CM, AKTIVNÍ ČÁST 16X13,6CM,10KS
5010615 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ S GELEM HYDROTAC COMFORT SACRAL 18X18CM, AKTIVNÍ ČÁST 13X10,6CM,10KS
5010614 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ S GELEM HYDROTAC COMFORT 20X20CM, AKTIVNÍ ČÁST 14X14CM,10KS
5010613 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ S GELEM HYDROTAC COMFORT 15X20CM, AKTIVNÍ ČÁST 9X14CM,10KS
5010612 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ S GELEM HYDROTAC COMFORT 10X30CM, AKTIVNÍ ČÁST 5X25CM,10KS
5010611 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ S GELEM HYDROTAC COMFORT 10X20CM, AKTIVNÍ ČÁST 5X14CM,10KS
5010610 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ S GELEM HYDROTAC COMFORT 8X15CM, AKTIVNÍ ČÁST 3X10CM,10KS
5010609 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ S GELEM HYDROTAC CONCAVE 18X18,5CM,10KS
5010608 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ S GELEM HYDROTAC 20X20CM,10KS
5010607 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ S GELEM HYDROTAC 15X20CM,10KS
5010606 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ S GELEM HYDROTAC 15X15CM,10KS
5010605 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ S GELEM HYDROTAC 10X20CM,10KS
5010604 0000000 KRYTÍ POLYURETANOVÉ S GELEM HYDROTAC 12,5X12,5CM,10KS
5010603 0000000 KRYTÍ SUPERABSORBČNÍ RESPOSORB SUPER 20X40CM,10KS
5010602 0000000 KRYTÍ SUPERABSORBČNÍ RESPOSORB SUPER 20X25CM,10KS
5010601 0000000 KRYTÍ SUPERABSORBČNÍ RESPOSORB SUPER 15X20CM,10KS
5010600 0000000 KRYTÍ SUPERABSORBČNÍ RESPOSORB SUPER 10X20CM,10KS
5010599 0000000 KRYTÍ SUPERABSORBČNÍ RESPOSORB SUPER 10X10CM,10KS
5010598 0000000 SHILEY MLUVÍCÍ VENTIL VENTIL NA PODPORU ŘEČI, KYSLÍKOVÝ PORT, 15 MM KONEKTOR, SSVO
5010594 0000000 FLEXIMA-SOFTIMA 3S FLAT BASE PLATE PLOCHÁ PODLOŽKA, Ø 65/ 45 MM, 5 KS
5010593 0000000 FLEXIMA-SOFTIMA 3S FLAT BASE PLATE PLOCHÁ PODLOŽKA, Ø 65, K ÚPRAVĚ 15-50 MM, 5 KS
5010592 0000000 FLEXIMA-SOFTIMA 3S FLAT BASE PLATE PLOCHÁ PODLOŽKA, Ø 55, K ÚPRAVĚ 15-40 MM, 5 KS
5010591 0000000 FLEXIMA-SOFTIMA 3S CLOSED 2D SÁČEK COLO, MINI, BÉŽOVÝ, Ø 55 MM, 30 KS
5010590 0000000 FLEXIMA-SOFTIMA 3S CLOSED 2D SÁČEK COLO, MIDI, PRŮHLEDNÝ, Ø 65 MM, 30 KS
5010589 0000000 FLEXIMA-SOFTIMA 3S CLOSED 2D SÁČEK COLO, MIDI, BÉŽOVÝ, Ø 65 MM, 30 KS
5010588 0000000 FLEXIMA-SOFTIMA 3S CLOSED 2D SÁČEK COLO, MIDI, PRŮHLEDNÝ, Ø 55 MM, 30 KS
5010587 0000000 FLEXIMA-SOFTIMA 3S CLOSED 2D SÁČEK COLO, MIDI, BÉŽOVÝ, Ø 55 MM, 30 KS
5010586 0000000 FLEXIMA-SOFTIMA 3S CLOSED 2D SÁČEK COLO, MAXI, PRŮHLEDNÝ, Ø 65 MM, 30 KS
5010585 0000000 FLEXIMA-SOFTIMA 3S CLOSED 2D SÁČEK COLO, MAXI, BÉŽOVÝ, Ø 65 MM, 30 KS
5010584 0000000 FLEXIMA-SOFTIMA 3S CLOSED 2D SÁČEK COLO, MAXI, PRŮHLEDNÝ, Ø 55 MM, 30 KS
5010583 0000000 FLEXIMA-SOFTIMA 3S CLOSED 2D SÁČEK COLO, MAXI, BÉŽOVÝ, Ø 55 MM, 30 KS
5010582 0000000 BE 1 KAPSULE, 55 MM, 30 KS
5010581 0000000 BE 1 KAPSULE, 65 MM, 30 KS
5010580 0000000 FLEXIMA-SOFTIMA 3S BE 1 PODLOŽKA ROVNÁ, 55 MM K ZASTŘIŽENÍ, 10 KS
5010579 0000000 FLEXIMA-SOFTIMA 3S BE 1 PODLOŽKA ROVNÁ, 65 MM K ZASTŘIŽENÍ, 10 KS
5010576 0000000 DIVEEN INKONTINENČNÍ POMŮCKA, MEDIUM 5 KS
5010575 0000000 DIVEEN INKONTINENČNÍ POMŮCKA, SMALL 5 KS
5010574 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DEPEND SUPER L/XL PRO MUŽE 1360ML, OBVOD V PASE 95-150CM, 9KS
5010573 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DEPEND SUPER S/M PRO MUŽE 1360ML, OBVOD V PASE 70-105CM, 10KS
5010572 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DEPEND SUPER XL PRO ŽENY 1360ML, OBVOD V PASE 120-150CM, 9KS
5010571 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DEPEND SUPER L PRO ŽENY 1360ML, OBVOD V PASE 95-130CM, 9KS
5010570 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DEPEND SUPER S/M PRO ŽENY 1360ML, OBVOD V PASE 70-105CM, 10KS
5010569 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DEPEND MAXIMUM L/XL S VYŠŠÍM PASEM PRO MUŽE 1900ML, OBVOD V PASE 95-150CM, 9KS
5010568 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DEPEND MAXIMUM S/M S VYŠŠÍM PASEM PRO MUŽE 1900ML, OBVOD V PASE 70-105CM, 10KS
5010567 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DEPEND MAXIMUM XL S VYŠŠÍM PASEM PRO ŽENY 1900ML, OBVOD V PASE 120-150CM, 9KS
5010566 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DEPEND MAXIMUM L S VYŠŠÍM PASEM PRO ŽENY 1900ML, OBVOD V PASE 95-130CM, 9KS
5010565 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DEPEND MAXIMUM S/M S VYŠŠÍM PASEM PRO ŽENY 1900ML, OBVOD V PASE 70-105CM, 10KS
5010564 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DEPEND SUPER L/XL S VYŠŠÍM PASEM PRO MUŽE 1360ML, OBVOD BOKŮ 95-150CM, 9KS
5010563 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DEPEND SUPER S/M S VYŠŠÍM PASEM PRO MUŽE 1360ML, OBVOD BOKŮ 70-105CM, 10KS
5010562 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DEPEND SUPER XL S VYŠŠÍM PASEM PRO ŽENY 1360ML, OBVOD BOKŮ 120-150CM, 9KS
5010561 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DEPEND SUPER L S VYŠŠÍM PASEM PRO ŽENY 1360ML, OBVOD BOKŮ 95-130CM, 9KS
5010560 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DEPEND SUPER S/M S VYŠŠÍM PASEM PRO ŽENY 1360ML, OBVOD BOKŮ 70-105CM, 10KS
5010559 0000000 VLOŽKY DEPEND SUPER PLUS 808ML, 6KS
5010558 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY NORMAL L/XL PRO MUŽE 995ML, OBVOD BOKŮ 95-150CM, 9KS
5010557 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY NORMAL S/M PRO MUŽE 995ML, OBVOD BOKŮ 70-105CM, 10KS
5010556 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY NORMAL L PRO ŽENY 995ML, OBVOD BOKŮ 95-130CM, 9KS
5010555 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY NORMAL S/M PRO ŽENY 995ML, OBVOD BOKŮ 70-105CM, 10KS
5010554 0000000 PLENKOVÉ KALHOTKY DEPEND SUPER PLUS XL BOKY 150-170CM, 3790ML, 15KS
5010553 0000000 PLENKOVÉ KALHOTKY DEPEND SUPER PLUS L BOKY 120-150CM, 3790ML, 15KS
5010552 0000000 PLENKOVÉ KALHOTKY DEPEND SUPER PLUS M BOKY 80-120CM, 3014ML, 15KS
5010551 0000000 PLENKOVÉ KALHOTKY DEPEND SUPER PLUS S BOKY 50-80CM, 2560ML, 15KS
5010550 0000000 PLENKOVÉ KALHOTKY DEPEND SUPER XL BOKY 150-170CM, 3265ML, 15KS
5010549 0000000 PLENKOVÉ KALHOTKY DEPEND SUPER L BOKY 120-150CM, 3265ML, 15KS
5010548 0000000 PLENKOVÉ KALHOTKY DEPEND SUPER M BOKY 80-120CM, 2707ML, 15KS
5010547 0000000 PLENKOVÉ KALHOTKY DEPEND SUPER S BOKY 50-80CM, 2297ML, 15KS
5010546 0000000 PLENKOVÉ KALHOTKY DEPEND NORMAL XL BOKY 150-170CM, 2808ML, 15KS
5010545 0000000 PLENKOVÉ KALHOTKY DEPEND NORMAL L BOKY 120-150CM, 2808ML, 15KS
5010544 0000000 PLENKOVÉ KALHOTKY DEPEND NORMAL M BOKY 80-120CM, 2411ML, 15KS
5010543 0000000 PLENKOVÉ KALHOTKY DEPEND NORMAL S BOKY 50-80 CM, 2084ML, 15KS
5010542 0000000 PLENKOVÉ KALHOTKY DEPEND FLEX SUPER PLUS M BOKY 70-115CM, S UPÍNACÍM PÁSEM,2900ML, 14KS
5010541 0000000 PLENKOVÉ KALHOTKY DEPEND FLEX SUPER PLUS L BOKY 95-135CM, S UPÍNACÍM PÁSEM,3400ML, 14KS
5010540 0000000 PÁS FIXAČNÍ PÁNEVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010539 0000000 ARETACE JEDNODÍLNÉ PODNOŽKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010538 0000000 TŘMEN JEDNODÍLNÉ PODNOŽKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010537 0000000 PODNOŽKA PRO KRÁTKOU DÉLKU BÉRCE PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010536 0000000 PODNOŽKA SKLOPNÁ A OTOČNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010535 0000000 OPĚRKA LOKTE POLSTROVANÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010534 0000000 PODRUČKA CARBONOVÁ S BLATNÍKEM PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010533 0000000 TYČ ROZPĚRNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010532 0000000 OPĚRA ZAD PEVNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010531 0000000 PRODLOUŽENÍ PÁKY BRZDY S POJISTKOU PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010530 0000000 ODPRUŽENÍ VOZÍKU PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010529 0000000 PRODLOUŽENÍ TĚŽIŠTĚ S DRUHOU OSOU PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010528 0000000 PRODLOUŽENÍ TĚŽIŠTĚ EXTRA DLOUHÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010527 0000000 NATAHOVACÍ KALHOTKY DEPEND SLIP CLASSIC EXTRA PLUS 1150ML, PAS 80-140CM, 30KS
5010526 0000000 POHON JEDNORUČNÍ S DVOJITOU OBRUČÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010525 0000000 CLT ULTRA VERZE – SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010524 0000000 CLT VERZE – SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010523 0000000 DV – RÁM PRO ODNÍMATELNÉ PODNOŽKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5010522 0000000 VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ AVANTGARDE 4 LEHKÝ VOZÍK VARIABILNÍ,MODULÁRNÍ SYSTÉM,JEDNODÍLNÁ PODNOŽKA
5010521 0000000 PODLOŽKY ABSORPČNÍ DEPEND LARGE 60X90CM,10KS
5010520 0000000 VLOŽNÉ PLENY SUPER PLUS 3350ML, 20KS
5010519 0000000 VLOŽNÉ PLENY EXTRA 2000ML, 20KS
5010518 0000000 VLOŽNÉ PLENY NORMAL 1400ML, 16KS
5010517 0000000 VLOŽKY DEPEND PRO MUŽE 464ML, 14KS
5010516 0000000 VLOŽKY DEPEND PRO MUŽE LIGHT 94ML, 24KS
5010515 0000000 VLOŽKY DEPEND MAXIMUM 900ML, 6KS
5010514 0000000 VLOŽKY DEPEND SUPER 600ML, 8KS
5010507 0000000 VLOŽKY DEPEND EXTRA 513ML, 10KS
5010506 0000000 VLOŽKY DEPEND NORMAL PLUS 350ML, 12KS
5010505 0000000 VLOŽKY DEPEND NORMAL 245ML, 14KS
5010504 0000000 VLOŽKY DEPEND MINI 185ML, 14KS
5010503 0000000 VLOŽKY DEPEND ULTRA MINI 80ML, 22KS
5010498 0000000 OPUS 2 AUDIO PROCESOR
5010497 0000000 RONDO AUDIO PROCESOR
5010476 0000000 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ AT03102 PU PĚNA,ROZMĚR 90X200X15CM,PROŘEZÁVANÝ POVRCH,PAROPRODYŠNÝ A OMYVATELNÝ POTAH
5010475 0000000 NÁSTAVEC NA WC PLASTOVÝ S POKLOPEM AT51202 VÝŠKA 15CM, PLASTOVÝ, 2 FIXAČNÍ ÚCHYTY, POKLOP
5010474 0000000 NÁSTAVEC NA WC PLASTOVÝ S POKLOPEM AT51201 VÝŠKA 10CM, PLASTOVÝ, 2 FIXAČNÍ ÚCHYTY, POKLOP
5010472 0000000 BERLE FRANCOUZSKÁ PŘEDLOKETNÍ SPECIÁLNÍ ACCESS COMFORT VYMĚKČENÁ RUKOJEŤ,NOSNOST 130KG
5010471 0000000 ZÁVĚS S UPEVNĚNÍM KOLEM PASU 3187 4 VELIKOSTI
5010470 0000000 DYNAWALK MINI CHODÍTKO 4KOLOVÉ DĚTSKÉ S PODPŮRNÝMI PRVKY,SKLÁDACÍ,NASTAVITELNÁ VÝŠKA A ŠÍŘKA
5010469 0041057 BIVONA TRACHEOSTOMICKÁ TRUBICE
5010468 0000000 INHALÁTOR ULTRAZVUKOVÝ JOYCARE JC-615 S PŘÍSLUŠENSTVÍM
5010465 0132003 GLUKOMETR EB SENSOR SET
5010464 0132004 PROUŽKY DIAGNOSTICKÉ EB SENZOR (PRO ZP KÓD 0132003)
5010458 0172352 MÝDLO S NANOSTŘÍBREM A KAOLINEM PHARMEDIS PŘÍRODNÍ MÝDLO TEKUTÉ 500ML
5010457 0172353 MÝDLO S NANOSTŘÍBREM A KAOLINEM PHARMEDIS PŘÍRODNÍ MÝDLO TUHÉ 100G
5010456 0140260 NÁVLEK PAHÝLOVÝ KOMPRESIVNÍ STEHENNÍ JUZO DYNAMIC 3512 S UCHYCENÍM V PASE; II.K.T.; VELIKOSTI I-VI; DÉLKY 20-25-30-35 CM
5010455 0018654 ROLLATOR SIMPLY – 2 WHEELED 243800 DVOUKOLOVÉ SKLÁDACÍ CHODÍTKO, SEDÁTKO, NASTAVITELNÁ VÝŠKA 81-94CM, NOSNOST 120KG
5010454 0093337 ROLLATOR SIMPLY ROLL 243840 ČTYŘKOLOVÉ CHODÍTKO SKLÁDACÍ,NASTAVITELNÁ VÝŠKA 82-96CM, NOSNOST 120KG
5010453 0078159 CHILDREN WALKING FRAME 221000 CHODÍTKO DĚTSKÉ DURALOVÉ PEVNÉ ČTYŘBODOVÉ, NASTAVITELNÁ  VÝŠKA 61-71CM
5010452 0018638 ADULT WALKING FRAME 221100 ČTYŘBODOVÉ DURALOVÉ CHODÍTKO PEVNÉ, STAVITELNÁ VÝŠKA 81-91CM
5010451 0018639 WALKING FRAME 3 IN 1 222850 CHODÍTKO DURALOVÉ ČTYŘBODOVÉ SKLÁDACÍ,KROKOVACÍ, NASTAVITELNÁ VÝŠKA 76-94CM
5010449 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ STERILNÍ TEXTUS BALANCE 10X15CM KRYTÍ Z AQUAFILAMENTŮ NA VŠECHNY TYPY NEINFIKOVANÝCH RAN 10X15CM,10KS
5010448 0172947 VIVAMEL CONTACT-KONTAKTNÍ MŘÍŽKA S LÉKAŘSKÝM MEDEM 10X10CM, 10KS V BALENÍ, 19709_1/10
5011654 0000000 PHONAK AUDÉO B70-312
5011653 0000000 PHONAK AUDÉO B70-10
5011651 0000000 PHONAK AUDÉO B50-13
5011650 0000000 PHONAK AUDÉO B50-312
5011649 0000000 PHONAK AUDÉO B50-10
5011648 0000000 PHONAK AUDÉO B30-312T
5011647 0000000 PHONAK AUDÉO B30-10
5011646 0000000 PHONAK VIRTO B90- 10/312/13
5011645 0000000 PHONAK BOLERO B90-SP
5011644 0000000 PHONAK BOLERO B90-P
5011643 0000000 PHONAK BOLERO B90-M
5011642 0000000 PHONAK BOLERO B50-M
5011638 0000000 VOZÍK MECHANICKÝ ZESÍLENÝ FORTUNA 1000 LT
5011637 0000000 VOZÍK MECHANICKÝ ZESÍLENÝ FORTUNA 1000 HD
5011636 0000000 VOZÍK MECHANICKÝ ZESÍLENÝ FORTUNA 1000 SPECIÁL
5011635 0000000 VOZÍK MECHANICKÝ ZÁKLADNÍ FORTUNA 1000 STANDARD
5011634 0000000 VOZÍK MECHANICKÝ DĚTSKÝ ZÁKLADNÍ FORTUNA 1000 MINI TRANSPORT
5011633 0000000 VOZÍK MECHANICKÝ DĚTSKÝ ZÁKLADNÍ FORTUNA 1000 MINI
5011632 0000000 KRYTÍ SUPERABSORPČNÍ ECLYPSE BOOT S GELOVÝMI KRYSTALY, 60X70CM,5KS
5011631 0000000 KRYTÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ ACTILITE LEHKÉ NEADHERENTNÍ KRYTÍ S MEDEM ACTIVON+,10X20CM,10KS
5011630 0000000 KRYTÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ ACTILITE LEHKÉ NEADHERENTNÍ KRYTÍ S MEDEM ACTIVON+,30X20CM,10KS
5011629 0000000 KRYTÍ SUPERABSORPČNÍ ECLYPSE S GELOVÝMI KRYSTALY, 15X15CM,20KS
5011628 0000000 KRYTÍ SUPERABSORPČNÍ ECLYPSE S GELOVÝMI KRYSTALY, 20X30CM,20KS
5011627 0000000 KRYTÍ SUPERABSORPČNÍ ECLYPSE S GELOVÝMI KRYSTALY, 10X20CM,10KS
5011626 0000000 KRYTÍ SUPERABSORPČNÍ ECLYPSE ADHERENT S GELOVÝMI KRYSTALY, SE SILIKONOVOU KONTAKTNÍ VRSTVOU,10X20CM,10KS
5011625 0000000 KRYTÍ SUPERABSORPČNÍ ECLYPSE ADHERENT S GELOVÝMI KRYSTALY, SE SILIKONOVOU KONTAKTNÍ VRSTVOU,20X30CM,10KS
5011624 0000000 KRYTÍ SUPERABSORPČNÍ ECLYPSE ADHERENT SACRAL S GELOVÝMI KRYSTALY, SE SILIKONOVOU KONTAKTNÍ VRSTVOU, TVAROVANÉ,17X19CM,10KS
5011623 0000000 KRYTÍ SUPERABSORPČNÍ ECLYPSE ADHERENT SACRAL S GELOVÝMI KRYSTALY, SE SILIKONOVOU KONTAKTNÍ VRSTVOU, TVAROVANÉ,22X23CM,10KS
5011622 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ ADVAZORB HYDROFILNÍ KRYTÍ,PĚNOVÉ,12,5X12,5CM,10KS
5011621 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ ADVAZORB HYDROFILNÍ KRYTÍ,PĚNOVÉ,10X20CM,10KS
5011620 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ ADVAZORB HYDROFILNÍ KRYTÍ,PĚNOVÉ,15X15CM,10KS
5011619 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ ADVAZORB HYDROFILNÍ KRYTÍ,PĚNOVÉ,20X20CM,10KS
5011618 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ ADVAZORB SILFIX SE SILIKONOVOU PŘILNAVOU VRSTVOU, 15X15 CM,10KS
5011617 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ ADVAZORB SILFIX SE SILIKONOVOU PŘILNAVOU VRSTVOU, 10X20 CM,10KS
5011616 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ ADVAZORB SILFIX SE SILIKONOVOU PŘILNAVOU VRSTVOU, 20X20 CM,10KS
5011615 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ ADVAZORB SILFIX LITE SE SILIKONOVOU PŘILNAVOU VRSTVOU, 20X20 CM,10KS
5011614 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ ADVAZORB BORDER SAMOPŘILNAVÉ S MĚKKÝM SILIKONEM,15X15CM,10KS
5011613 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ ADVAZORB BORDER SAMOPŘILNAVÉ S MĚKKÝM SILIKONEM,10X20CM,10KS
5011612 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ ADVAZORB BORDER SAMOPŘILNAVÉ S MĚKKÝM SILIKONEM,10X30CM,10KS
5011611 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ ADVAZORB BORDER LITE SAMOPŘILNAVÉ S MĚKKÝM SILIKONEM,20X20CM,10KS
5011610 0000000 KRYTÍ SILIKONOVÉ SILFLEX ATRAUMATICKÁ MŘÍŽKA S MĚKKÝM SILIKONEM, 12X15CM,10KS
5011609 0000000 KRYTÍ SILIKONOVÉ SILFLEX ATRAUMATICKÁ MŘÍŽKA S MĚKKÝM SILIKONEM, 20X30CM,10KS
5011608 0000000 KRYTÍ SILIKÓNOVÉ VELLAFILM TRANSPARENTNÍ,PAROPROPUSTNÉ,12X35CM,10KS
5011607 0000000 KRYTÍ SILIKÓNOVÉ VELLAFILM TRANSPARENTNÍ,PAROPROPUSTNÉ,15X20CM,10KS
5011606 0000000 KRYTÍ ABSORPČNÍ ADVAZORB HYDROFILNÍ KRYTÍ,PĚNOVÉ, TVAROVANÉ 17X21CM,5KS
5011594 0000000 INFRAPATELÁRNÍ PÁSKA 013
5011590 0000000 DIGITÁLNÍ SLUCHADLO AUDIFON LEWI R
5011589 0000000 DIGITÁLNÍ SLUCHADLO AUDIFON LEWI S
5011588 0000000 DIGITÁLNÍ SLUCHADLO AUDIFON RISA R
5011587 0000000 DIGITÁLNÍ SLUCHADLO AUDIFON RISA S
5011581 0000000 CAPTIVATE 60 MNR T 105-SPEAKER SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,S-DNA,2 MIK,4 PR,12-KAN.
5011580 0000000 CAPTIVATE 60 MNR T 105-SPEAKER SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,S-DNA,2 MIK,4 PR,12-KAN.
5011579 0000000 CAPTIVATE 80 MNR T 105-SPEAKER SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,S-DNA,2 MIK,4 PR,14-KAN.
5011578 0000000 CAPTIVATE 80 MNR T 105-SPEAKER SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,S-DNA,2 MIK,4 PR,14-KAN.
5011577 0000000 CAPTIVATE 100 MNR T 105-SPEAKER SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,S-DNA,2 MIK,4 PR,16-KAN.
5011576 0000000 CAPTIVATE 100 MNR T 105-SPEAKER SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,S-DNA,2 MIK,4 PR,16-KAN.
5011575 0000000 VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ IRIS XS AKTIVNÍ, Š.30-45 CM, H. 36-40 CM, ULTRALEHKÝ
5011574 0000000 OPĚRKA ZAD ŘEMÍNKOVÁ ROZMĚR DLE VOZÍKU, NASTAVENÍ TUHOSTI ZAD POMOCÍ ŘEMÍNKŮ
5011086 0000000 WIDEX EVOKE E-XP 30 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5011085 0000000 WIDEX EVOKE E-FP 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 110 DB
5011084 0000000 WIDEX EVOKE E-FA 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 90 DB
5011083 0000000 WIDEX EVOKE E-FM 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 95 DB
5011082 0000000 WIDEX EVOKE E-BTE 13 D 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 105 DB
5011081 0000000 WIDEX EVOKE E-F2 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ 2.4 GHZ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011080 0000000 WIDEX EVOKE E-FS 50 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 100/110 DB
5011079 0000000 WIDEX EVOKE E-XP 50 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 85 DB
5011078 0000000 WIDEX EVOKE E-CIC 50 SLUCHADLO KANÁLOVÉ, 4 KANÁLY, E-PLATFORMA, PRO ZTRÁTY DO 75 DB
5011074 0000000 ORTÉZA KOLENNÍ RIGIDNÍ AT53035
5011070 0000000 TENA SLIP SUPER XL KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ,BOKY 110-160CM,3187ML,28KS
5011069 0000000 TENA PANTS PLUS LARGE KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 100-135CM,1440ML,10KS
5011068 0000000 TENA PANTS PLUS MEDIUM KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 80-110CM,1440ML,10KS
5011067 0000000 TENA MEN PANTS PLUS LARGE KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 95-125CM,1010ML,8KS
5011066 0000000 TENA MEN PANTS PLUS MEDIUM KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 75-100CM,1010ML,9KS
5011065 0000000 TENA LADY PANTS PLUS NOIR LARGE KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 95-125CM,1010ML,8KS
5011064 0000000 TENA LADY PANTS PLUS NOIR MEDIUM KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 75-100CM,1010ML,9KS
5011063 0000000 TENA LADY MAXI NIGHT VLOŽKY ABSORPČNÍ,1020ML,12KS
5011062 0000000 PHONAK SKY B30-P
5011061 0000000 PHONAK SKY B30-SP
5011060 0000000 PHONAK SKY B30-UP
5011059 0000000 PHONAK SKY B30-RIC
5011058 0000000 PHONAK SKY B50-RIC
5011057 0000000 PHONAK SKY B70-M
5011056 0000000 PHONAK SKY B70-RIC
5011055 0000000 PHONAK SKY B90-M
5011054 0000000 PHONAK SKY B90-P
5011053 0000000 PHONAK SKY B90-SP
5011052 0000000 PHONAK SKY B90-UP
5011051 0000000 PHONAK SKY B90-RIC
5011050 0000000 PHONAK SKY B90-PR
5011046 0000000 BEDERNÍ PÁS NÍZKÝ 031C
5011044 0000000 SONNET EAS (ME1320) AUDIO PROCESOR ZEVNÍ ČÁST KOCHLEÁRNÍHO IMPLANTÁTU,ZÁVĚSNÝ,VODĚODOLNÝ,AUTOMAT.ZPRAC.SIGNÁLU
5011043 0000000 RONDO 2 (ME1150) AUDIO PROCESOR ZEVNÍ ČÁST KOCHLEÁRNÍHO IMPLANTÁTU,KOMPAKT,AUTOMAT,VESTAV.BAT.,VODĚODOLNÝ
5011042 0000000 SONNET (ME1310) AUDIO PROCESOR ZEVNÍ ČÁST KOCHLEÁRNÍHO IMPLANTÁTU,ZÁVĚSNÝ,VODĚODOLNÝ,AUTOMAT.ZPRAC.SIGNÁLU
5011041 0000000 ENCHANT 20 BTE ET20 B 105 DPB BE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 105 DB HL
5011040 0000000 ENCHANT 20 BTE ET20 B 105 DPB BE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 105 DB HL
5011039 0000000 ENCHANT 40 BTE ET40 B 105 DPB BE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 105 DB HL
5011038 0000000 ENCHANT 40 BTE ET40 B 105 DPB BE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 105 DB HL
5011037 0000000 ENCHANT 60 BTE ET60 B 105 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 105 DB HL
5011036 0000000 ENCHANT 60 BTE ET60 B 105 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 105 DB HL
5011035 0000000 ENCHANT 80 BTE ET80 B 105 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 105 DB HL
5011034 0000000 ENCHANT 80 BTE ET80 B 105 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 105 DB HL
5011033 0000000 ENCHANT 100 BTE ET100 B 105 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 105 DB HL
5011032 0000000 ENCHANT 100 BTE ET100 B 105 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 105 DB HL
5011031 0000000 ENCHANT 20 BTE ET20 B 105 DPB BE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 105 DB HL
5011030 0000000 ENCHANT 20 BTE ET20 B 105 DPB BE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 105 DB HL
5011029 0000000 ENCHANT 40 BTE ET40 B 105 DPB BE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 105 DB HL
5011028 0000000 ENCHANT 40 BTE ET40 B 105 DPB BE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 105 DB HL
5011027 0000000 ENCHANT 20 ITE ET20 KIT 312 2.4G NFM 90 PB SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 90 DB HL
5011026 0000000 ENCHANT 20 ITE ET20 KIT 312 2.4G NFM 90 PB SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 90 DB HL
5011025 0000000 ENCHANT 40 ITE ET40 KIT 312 2.4G NFM 90 PB SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 90 DB HL
5011024 0000000 ENCHANT 40 ITE ET40 KIT 312 2.4G NFM 90 PB SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 90 DB HL
5011023 0000000 ENCHANT 60 ITE ET60 KIT 312 2.4G NFM 90 PB SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 90 DB HL
5011022 0000000 ENCHANT 60 ITE ET60 KIT 312 2.4G NFM 90 PB SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 90 DB HL
5011021 0000000 ENCHANT 80 ITE ET80 KIT 312 2.4G NFM 90 PB SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 90 DB HL
5011020 0000000 ENCHANT 80 ITE ET80 KIT 312 2.4G NFM 90 PB SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 90 DB HL
5011019 0000000 ENCHANT 100 ITE ET100 KIT 312 2.4G NFM 90 PB SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 90 DB HL
5011018 0000000 ENCHANT 100 ITE ET100 KIT 312 2.4G NFM 90 PB SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 90 DB HL
5011017 0000000 PRONTO DIGITEST SENSITIVE 25 KS LANCET, 25 KS TAMPÓNŮ
5011016 0000000 ENCHANT 60 BTE ET60 B 105 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 105 DB HL
5011015 0000000 ENCHANT 60 BTE ET60 B 105 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 105 DB HL
5011014 0000000 ENCHANT 80 BTE ET80 B 105 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 105 DB HL
5011013 0000000 ENCHANT 80 BTE ET80 B 105 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 105 DB HL
5011012 0000000 ENCHANT 100 BTE ET100 B 105 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 105 DB HL
5011011 0000000 ENCHANT 100 BTE ET100 B 105 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 105 DB HL
5011010 0000000 ENCHANT 20 BTE ET20 MNR T DPB BE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 100 DB HL
5011009 0000000 ENCHANT 20 BTE ET20 MNR T DPB BE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 100 DB HL
5011008 0000000 ENCHANT 40 BTE ET40 MNR T DPB BE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 100 DB HL
5011007 0000000 ENCHANT 40 BTE ET40 MNR T DPB BE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 100 DB HL
5011006 0000000 ENCHANT 60 BTE ET60 MNR T 100-SPEAKER SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 100 DB HL
5011005 0000000 ENCHANT 60 BTE ET60 MNR T 100-SPEAKER SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 100 DB HL
5011004 0000000 ENCHANT 100 BTE ET100 MNR T 100-SPEAKER SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 100 DB HL
5011003 0000000 ENCHANT 100 BTE ET100 MNR T 100-SPEAKER SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 100 DB HL
5011002 0000000 ENCHANT 80 BTE ET80 MNR T 100-SPEAKER SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 100 DB HL
5011001 0000000 ENCHANT 80 BTE ET80 MNR T 100-SPEAKER SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE,WIRELESS,SOUNDDNA,2 MIK,4 PR,DO 100 DB HL
5010997 0000000 PEP 20 ITCD SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ,2 MIK,3 PROG,DO 75 DB HL
5010996 0000000 PEP 20 ITCD SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ,2 MIK,3 PROG,DO 75 DB HL
5010995 0000000 PEP 20 BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 85 DB HL
5010994 0000000 PEP 20 BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 85 DB HL
5010993 0000000 PEP 20 BTEP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 100 DB HL
5010992 0000000 PEP 20 BTEP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 100 DB HL
5010991 0000000 CELEBRATE 100 ITCPDW SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 90 DB HL
5010990 0000000 CELEBRATE 100 ITCPDW SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 90 DB HL
5010989 0000000 CELEBRATE 100 MINIRITE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE, WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 105 DB HL
5010988 0000000 CELEBRATE 100 MINIRITE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE, WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 105 DB HL
5010987 0000000 CELEBRATE 100 BTEP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 100 DB HL
5010986 0000000 CELEBRATE 100 BTEP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 100 DB HL
5010985 0000000 CELEBRATE 80 ITCPDW SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 90 DB HL
5010984 0000000 CELEBRATE 80 ITCPDW SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 90 DB HL
5010983 0000000 CELEBRATE 80 MINIRITE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE, WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 105 DB HL
5010982 0000000 CELEBRATE 80 MINIRITE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI RITE, WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 105 DB HL
5010980 0000000 TARTA INDIVIDUAL 6V ZÁDOVÁ ANATOM.OPĚRKA, INDIVIDUÁLNĚ ŘEŠENÝ SYSTÉM, VEL. S,M,L,XL
5010979 0000000 TARTA INDIVIDUAL 5V ZÁDOVÁ ANATOM.OPĚRKA, INDIVIDUÁLNĚ ŘEŠENÝ SYSTÉM, VEL. S,M,L,XL
5010978 0000000 CELEBRATE 80 BTEP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 100 DB HL
5010977 0000000 TARTA INDIVIDUAL 4V ZÁDOVÁ ANATOM.OPĚRKA, INDIVIDUÁLNĚ ŘEŠENÝ SYSTÉM, VEL. S,M,L,XL
5010976 0000000 TARTA CONTOUR 6V ZÁDOVÁ ANATOM.OPĚRKA VČETNĚ HLUBOKÝCH PELOT A UCHYC., NAST.SYSTÉM, VEL. S,M,L,XL
5010975 0000000 TARTA CONTOUR 5V ZÁDOVÁ ANATOM.OPĚRKA VČETNĚ HLUBOKÝCH PELOT A UCHYC., NAST.SYSTÉM, VEL. S,M,L,XL
5010974 0000000 TARTA CONTOUR 4V ZÁDOVÁ ANATOM.OPĚRKA VČETNĚ HLUBOKÝCH PELOT A UCHYC., NAST.SYSTÉM, VEL. S,M,L,XL
5010973 0000000 TARTA STANDARD 6V ZÁDOVÁ ANATOM.OPĚRKA VČETNĚ PELOT A UCHYCENÍ, NAST. SYSTÉM, VEL. S,M,L,XL
5010972 0000000 TARTA STANDARD 5V ZÁDOVÁ ANATOM.OPĚRKA VČETNĚ PELOT A UCHYCENÍ, NAST. SYSTÉM, VEL. S,M,L,XL
5010971 0000000 TARTA STANDARD 4V ZÁDOVÁ ANATOM.OPĚRKA VČETNĚ PELOT A UCHYCENÍ, NAST. SYSTÉM, VEL. S,M,L,XL
5010970 0000000 CELEBRATE 80 BTEP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ MINI VÝKONNÉ,WIRELESS,2 MIK,4 PROG,DO 100 DB HL
5010969 0000000 TARTA EMYS STANDARD 3V ZÁDOVÁ ANATOM.OPĚRKA VČETNĚ PELOT A UCHYCENÍ, NAST. SYSTÉM, VEL. M,L,XL
5010968 0000000 TARTA EMYS STANDARD 4V ZÁDOVÁ ANATOM.OPĚRKA VČETNĚ PELOT A UCHYCENÍ, NAST. SYSTÉM, VEL. M,L,XL
5010967 0000000 TARTA EMYS CONTOUR 4V ZÁDOVÁ ANATOM.OPĚRKA VČETNĚ PELOT A UCHYCENÍ, NAST. SYSTÉM, VEL. M,L,XL
5010966 0000000 TARTA EMYS CONTOUR 3V ZÁDOVÁ ANATOM.OPĚRKA VČETNĚ PELOT A UCHYCENÍ, NAST. SYSTÉM, VEL. M,L,XL
5010965 0000000 TARTA EMYS CONTOUR 5V ZÁDOVÁ ANATOM.OPĚRKA VČETNĚ PELOT A UCHYCENÍ, NAST. SYSTÉM, VEL. M,L,XL
5010447 0082431 SILVERCEL NON-ADHERENT HYDRO-ALGINATE ANTIMIKROBIÁLNÍ KRYTÍ 11X11CM, SE STŘÍBREM (10 KS V BALENÍ)
5010446 0081610 SILVERCEL HYDRO-ALGINATE ANTIMIKROBIÁLNÍ BALENÍ SE STŘÍBREM 2,5X30,5CM, 5KS V BALENÍ, CAD230_1/5
5010445 0081478 SILVERCEL HYDRO-ALGINATE ANTIMIKROBIÁLNÍ KRYTÍ SE STŘÍBREM 11X11CM,(10KS V BALENÍ)
5010444 0081477 SILVERCEL HYDRO-ALGINATE, ANTIMIKROBIÁLNÍ KRYTÍ SE STŘÍBREM 5X5CM,(10KS V BALENÍ), CAD050_1/5
5010443 0082445 SILVERCEL NON-ADHERENT HYDRO-ALGINATE ANTIMIKROBIÁLNÍ KRYTÍ 5X5CM, 10 KUSŮ V BALENÍ, SE STŘÍBREM, CAD7050_1/5
5010442 0082446 SILVERCEL NON-ADHERENT HYDRO-ALGINATE ANTIMIKROBIÁLNÍ BALENÍ 2.5X30.5CM, 5KS V BALENÍ, SE STŘÍBREM, CAD7230_1/5
5010441 0093014 CLIPPER VII. 500421 NÁSTAVEC K WC S DURALOVÝM RÁMEM A VÍKEM, NASTAVENÍ VÝŠKY 52-64,5 CM, PODRUČKY
5010440 0093013 CLIPPER VI. 500430 NÁSTAVEC K WC S DURALOVÝM RÁMEM, NASTAVENÍ VÝŠKY 52-64,5 CM, PODRUČKY
5010439 0011433 CLIPPER V. 500421 NÁSTAVEC NA WC PLASTOVÝ S PODRUČKAMI A VÍKEM, 4 FIXAČNÍ BODY, VÝŠKA 10CM
5010438 0011432 CLIPPER IV. 500420 NÁSTAVEC NA WC PLASTOVÝ S PODRUČKAMI, 4 FIXAČNÍ BODY, VÝŠKA 10CM
5010437 0011431 CLIPPER III. 500411 NÁSTAVEC NA WC PLASTOVÝ S VÍKEM, 4 BODOVÁ FIXACE, VÝŠKA 10CM
5010436 0011430 CLIPPER II. 500410 NÁSTAVEC NA WC PLASTOVÝ, 4 FIXAČNÍ BODY, VÝŠKA 10CM, ANATOMICKY TVAROVANÝ
5010435 0018587 CONTACT PLUS 500200 NÁSTAVEC NA WC VYMĚKČENÝ, VÝŠKA 11CM
5010434 0000000 KOMPRESOROVÝ INHALÁTOR AIR PREMIUM SYSTEM S PŘÍSLUŠENSTVÍM
5010433 0080123 KRYTÍ RAN NEPŘILNAVÉ STERILNÍ – MELOLIN STERILE 10X10CM,10KS
5010432 0172939 BIOCLUSIVE PLUS TRANSPARENTNÍ FILMOVÉ KRYTÍ 10X12CM,10KS, BIP1012_1/10
5010431 0080126 KRYTÍ RAN NEPŘILNAVÉ STERILNÍ – MELOLIN STERILE 10X10CM,100KS
5010430 0080125 KRYTÍ RAN NEPŘILNAVÉ STERILNÍ – MELOLIN STERILE 5X5CM,100KS
5010428 0172938 BIOCLUSIVE PLUS TRANSPARENTNÍ FILMOVÉ KRYTÍ 6X7CM,10KS, BIP0607_1/10
5010426 0093021 SURFER BATHER – ACCESSORIES – NOŽNÍ POPRUH PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZVEDÁKU SURFER BATHER – NOŽNÍ POPRUH
5010425 0093020 SURFER BATHER – ACCESSORIES – MEZINOŽNÍ KLÍN PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZVEDÁKU SURFER BATHER – MEZINOŽNÍ KLÍN
5010424 0093019 SURFER BATHER ZVEDÁK PRO DĚTI DO 50KG, VČ. KOMPRESORU, OPĚRKY HLAVY A ZÁDOVÉ  OPĚRKY
5010423 0169468 KRYTÍ S NANOKRYSTALICKÝM STŘÍBREM FLEXIBILNÍ ACTICOAT FLEX 7 5 X 5 CM,5KS
5010422 0093201 ARCHIMEDES BATH LIFT VANOVÝ ZVEDÁK BATERIOVÝ, NOSNOST 150KG
5010421 0172242 TIELLE NEADHESIVNÍ KRYTÍ BEZ LEPÍCÍHO OKRAJE 5X5CM,10KS, TLN0505_1/5
5010420 0081431 KRYTÍ ACTICOAT 7 5CMX5CM,ANTIMIKROBIÁLNÍ S NANOKRYSTALICKÝM STŘÍBREM SEDMIDENNÍ,5KS
5010404 0081682 INADINE NEADHERENTNÍ KRYTÍ S POVIDION JODEM 9,5X9,5CM,25KS
5010403 0081681 INADINE NEADHERENTNÍ KRYTÍ S POVIDION JODEM 5X5CM,25KS V  BALENÍ
5010400 0172935 ACTISORB PLUS 25 KRYTÍ S AKTIVNÍM UHLÍM A STŘÍBREM 6,5X9,5CM,10KS V BALENÍ, MAP065_1/5
5010399 0080767 KRYTÍ S MASTÍ JELONET 10X10CM,10KS
5010398 0081689 KRYTÍ S MASTÍ JELONET 5X5CM,50KS
5010397 0140261 NÁVLEK PAHÝLOVÝ KOMPRESIVNÍ BÉRCOVÝ JUZO DYNAMIC 3512 II. K.T.; VELIKOSTI I-VI; DÉLKY 30-38-46 CM
5010396 0000000 PODNOŽKA S PODPOROU STEHNA PRO AMPUTACE PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM BISCHOFF & BISCHOFF
5010395 0080765 KRYTÍ BACTIGRAS 10X10CM 0,5%CHLORHEXIDINACETÁT,10KS
5010394 0000000 PODNOŽKA S PODPOROU STEHNA PRO AMPUTACE PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM BISCHOFF & BISCHOFF, PRAVÁ A LEVÁ STRANA
5010393 9990286 OPĚRKA HLAVY STAVITELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM BISCHOFF & BISCHOFF
5010392 0081688 KRYTÍ BACTIGRAS 5X5CM 0,5%CHLORHEXIDINACETÁT,50KS
5010391 9990283 ELEKTRICKÉ POLOHOVÁNÍ ZAD PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM BISCHOFF & BISCHOFF
5010390 9990282 ELEKTRICKÉ POLOHOVÁNÍ SEDU PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM BISCHOFF & BISCHOFF
5010389 9990284 PODNOŽKY S PODPOROU LÝTKA ELEKTRICKY POLOHOVATELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM BISCHOFF & BISCHOFF, PRAVÁ NEBO LEVÁ STRANA
5010388 9990285 R-NET ROZŠÍŘENÉ OVLÁDÁNÍ PRO ELEKTRONICKÉ FUNKCE PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM BISCHOFF & BISCHOFF
5010387 9990489 NEO XXL NADMĚRNÝ ELEKTRICKÝ VOZÍK, NOSNOST 200 KG, DOJEZD 40 KM,
5010386 9990281 TRIPLEX SX ELEKTRICKÝ VOZÍK EXTERIÉROVÝ VARIABILNÍ, KOMFORTNÍ SED, POLOHOVÁNÍ, DOJEZD 32 KM
5010385 9990280 TRIPLEX ELEKTRICKÝ VOZÍK EXTERIÉROVÝ, LED SVĚTLA, DOJEZD 32 KM, MECHANICKÉ POLOHOVÁNÍ
5010384 9990279 TAIGA EL. VOZÍK EXTERIÉROVÝ, NOSNOST 170 KG, DOJEZD 35 KM, MECHANICKY POLOHOVATELNÝ
5010383 0135348 TERRA ELEKTRICKÝ VOZÍK, INTERIÉROVÝ I EXTERIÉROVÝ – LED OSVĚTLENÍ, DOJEZD 32 KM
5010382 9990278 ELTEGO EL. VOZÍK, NOSNOST 120 KG, MECHANICKY NASTAVITELNÝ, RYCHLOST 6 KM/H, DOJEZD 25KM
5010381 0081680 ACTISORB PLUS 25 KRYTÍ S AKTIVNÍM UHLÍM A STŘÍBREM 10,5X10,5CM,10KS V BALENÍ
5010380 0081066 KRYTÍ HYDROGELOVÉ PLOŠNÉ INTRASITE CONFORMABLE 10X10CM NA NETKANÉM TEXTILNÍM NOSIČI,10KS
5010379 0080836 KRYTÍ HYDROGELOVÉ INTRASITE-GEL 15G V APLIKÁTORU,5KS
5010378 0080835 KRYTÍ HYDROGELOVÉ INTRASITE-GEL 15G V APLIKÁTORU,1KS
5010377 0080834 KRYTÍ HYDROGELOVÉ INTRASITE-GEL 25G V APLIKÁTORU,10KS
5010375 0169457 KRYTÍ ALGINÁTOVÉ SE STŘÍBREM ALGISITE AG 2 X 30 CM, 5KS
5010374 0082075 KRYTÍ ALGISITE AG 10X10CM,KALCIUM ALGINÁTOVÉ SE STŘÍBREM,10KS
5010373 0172941 NU-GEL HYDROGEL S ALGINÁTEM 25G, 6KS BALENÍ
5010372 0082074 KRYTÍ ALGISITE AG 5X5CM,KALCIUM ALGINÁTOVÉ SE STŘÍBREM,10KS
5010371 0169456 KRYTÍ ALGINÁTOVÉ ALGISITE M 2 X 30 CM,5KS
5010370 0080840 KRYTÍ KALCIUM ALGINÁTOVÉ ALGISITE M 10X10CM,10KS
5010369 0080839 KRYTÍ KALCIUM ALGINÁTOVÉ ALGISITE M 5X5CM,10KS
5010368 0169474 KRYTÍ DURAFIBER ABSORBČNÍ GELUJÍCÍ TECHNOLOGIE DURAFIBRE,10 X 12 CM,10KS
5010367 0172942 PROMOGRAN MATRICE MODELUJÍCÍ PROTEÁZU 28CM2, TVAR ŠESTIÚHELNÍKU, 10KS V BALENÍ, M772028
5010366 0080837 KRYTÍ HYDROKOLOIDNÍ REPLICARE ULTRA 10X10CM,10KS
5010365 0081683 TIELLE HYDROPOLYMERNÍ ADHESIVNÍ KRYTÍ 11X11CM; 10KS V BALENÍ
5010364 0169475 KRYTÍ DURAFIBER ABSORBČNÍ GELUJÍCÍ TECHNOLOGIE DURAFIBRE,2 X 45 CM,PROVAZCE,5KS
5010363 0169473 KRYTÍ DURAFIBER ABSORBČNÍ GELUJÍCÍ TECHNOLOGIE DURAFIBRE,10 X 10 CM,10KS
5010362 0169462 KRYTÍ PĚNOVÉ ALLEVYN TRACHEOSTOMY 4 X 6 CM,DĚTSKÉ,10KS
5010361 0081931 KRYTÍ POLYURETANOVÉ ALLEVYN TRACHEOSTOMY 9X9CM,S VÝŘEZEM,10KS
5010360 0081930 KRYTÍ POLYURETANOVÉ ALLEVYN HEEL 10,5X13,5CM, PĚNA PŘIZPŮSOBENÁ NA PATY A LOKTY,5KS
5010359 0081684 TIELLE HYDROPOLYMERNÍ ADHESIVNÍ KRYTÍ 7X9CM,10KS V BALENÍ
5010358 0169659 KRYTÍ PĚNOVÉ ALLEVYN LIFE 15,4X15,4CM,AKTIVNÍ PLOCHA 10,2X10,2CM,10KS
5010357 0169658 KRYTÍ PĚNOVÉ ALLEVYN LIFE 12,9X12,9CM,AKTIVNÍ PLOCHA 7,6X7,6CM,10KS
5010356 0169657 KRYTÍ PĚNOVÉ ALLEVYN LIFE 10,3X10,3CM,AKTIVNÍ PLOCHA 5,1X5,1CM,10KS
5010354 0081929 KRYTÍ ABSORPČNÍ ALLEVYN GENTLE BORDER 12,5X12,5CM,AKTIVNÍ ČÁST 10X10CM,PĚNA SE SILIK.VRS.LEP.OKRAJI,10KS
5010351 0081920 KRYTÍ ABSORPČNÍ ALLEVYN AG NON ADHESIVE 5X5CM, ANTIMIKROBIÁLNÍ SE SILIKOVNOVOU VRSTVOU,10KS
5010350 0081928 KRYTÍ ABSORPČNÍ ALLEVYN GENTLE BORDER 7,5X7,5CM,POLYURETAN SE SILIKONOVOU VRSTVOU A LEPIVÝMI OKRAJI,10KS
5010349 0172243 TIELLE NEADHESIVNÍ KRYTÍ BEZ LEPÍCÍHO OKRAJE, 10X10CM,10KS, TLN1010_1/5
5010348 0081921 KRYTÍ ABSORPČNÍ ALLEVYN AG NON ADHESIVE 10X10CM, SE SILIKONOVOU VRSTVOU,10KS
5010347 0169656 KRYTÍ PĚNOVÉ ADHESIVE SE STŘÍBREM ALLEVYN AG 10X10CM,AKTIVNÍ PLOCHA 8,75X8,75 CM,10KS
5010346 0081919 KRYTÍ ABSORPČNÍ ALLEVYN AG ADHESIVE 12,5X12,5CM,AKTIVNÍ ČÁST 10X10CM;PĚNA S AG SILIK.VRSTVOU,10KS
5010345 0081918 KRYTÍ ABSORPČNÍ ALLEVYN AG ADHESIVE 7,5X7,5CM,ANTIMIKROBIÁLNÍ POLYURETAN SE SILIKONOVOU VRSTVOU,10KS
5010344 0082436 NU-DERM HYDROKOLOIDNÍ KRYTÍ (TENKÝ) 10X10CM, 10KS V BALENÍ
5010343 0081616 KRYTÍ HYDROCELULÁRNÍ ALLEVYN ADHESIVE 12,5X12,5CM S LEPIVÝM OKRAJEM,AKTIVNÍ PLOCHA 10X10CM,10KS
5010342 0080762 KRYTÍ HYDROCELULÁRNÍ ALLEVYN ADHESIVE 7,5X7,5CM S LEPIVÝM OKRAJEM,3KS
5010341 0080763 KRYTÍ HYDROCELULÁRNÍ ALLEVYN ADHESIVE 7,5X7,5CM S LEPIVÝM OKRAJEM,10KS
5010340 0169469 FILM OCHRANNÝ VE SPREJI OPSITE AEROSOL CAN 240 ML 240 ML, FILMOVÉ KRYTÍ VE SPREJI,1KS
5010338 0080768 KRYTÍ TRANSPARENTNÍ OPSITE FLEXIGRID 6X7CM,100KS
5010337 0080769 KRYTÍ TRANSPARENTNÍ OPSITE FLEXIGRID 10X12CM,10KS
5010335 0081692 KRYTÍ TRANSPARENTNÍ OPSITE POST-OP 9,5X8,5CM,SAVÝ NEADHERENTNÍ POLŠTÁŘEK,2OKS
5010334 0080771 KRYTÍ TRANSPARENTNÍ OPSITE POST-OP 5X6,5CM,SAVÝ NEADHERENTNÍ POLŠTÁŘEK,100KS
5010333 0169470 FILM OCHRANNÝ VE SPREJI SECURA NO-STING BARRIER 28 ML, OCHRANNÝ FILM NA OKOLÍ RÁNY,1KS
5010332 0169460 KRYTÍ PĚNOVÉ SE STŘÍBREM ALLEVYN AG GENTLE S VRSTVOU MĚKKÉHO GELU 7,5 X 7,5 CM,10KS
5010331 0080841 KRYTÍ ZE SILIKONOVÉHO GELU CICA-CARE 6X12CM,1KS
5010330 0169465 KRYTÍ ANTISEPTICKÉ S CADEXOMER JÓDEM IODOSORB MAST 20G MAST,2KS
5010329 0169464 KRYTÍ ANTISEPTICKÉ S CADEXOMER JÓDEM IODOSORB DRESSING 6 X 8 CM (10G),5KS
5010328 0169463 KRYTÍ ANTISEPTICKÉ S CADEXOMER JÓDEM IODOSORB POWDER 50 G PRÁŠEK,1KS
5010327 0081693 KRYTÍ S AKTIVNÍM UHLÍM CARBONET 10X10CM PRO ZAPÁCHAJÍCÍ RÁNY,10KS
5010324 0081848 KRYTÍ CADESORB 20G,UPRAVUJE AKTIVITU PROTEÁZ,NA STAGNUJÍCÍ RÁNY,1KS
5010323 0081847 KRYTÍ CADESORB 10G,UPRAVUJE AKTIVITU PROTEÁZ,NA STAGNUJÍCÍ RÁNY,5KS
5010322 0080115 KRYTÍ HYDROCELULÁRNÍ STERILNÍ – ALLEVYN 10X10CM I PRO SILNOU SEKRECI,10KS
5010321 0169459 KRYTÍ PĚNOVÉ SE STŘÍBREM ALLEVYN AG GENTLE S VRSTVOU MĚKKÉHO GELU 10 X 10 CM,10KS
5010319 0172389 SHILEY DLOUHÁ PEDIATRICKÁ TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA BEZ MANŽETY PVC BEZ DEHP; PEDIATRICKÁ PRODLOUŽENÁ; XPELF; X=(6.5MM)
5010318 0172389 SHILEY DLOUHÁ PEDIATRICKÁ TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA BEZ MANŽETY PVC BEZ DEHP; PEDIATRICKÁ PRODLOUŽENÁ; XPELF; X=(5.0-6.0MM)
5010317 0172387 SHILEY PEDIATRICKÁ TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA BEZ MANŽETY PVC BEZ DEHP; PEDIATRICKÁ; XPEF; X=(2.5-5.5MM)
5010316 0172383 SHILEY FLEXIBILNÍ TRACHEOSTOMICKÁ TRUBICE BEZ MANŽETY PRO DOSPĚLÉ PVC BEZ DEHP; XUNYYA;X=(4-10 JACKSON);YY=(6.5-10.0MM);JEDNORÁZOVÁ VNITŘNÍ KANYLA
5010315 0172385 SHILEY FLEXIBILNÍ TRACHEOSTOMICKÁ TRUBICE BEZ MANŽETY PRO DOSPĚLÉ PVC BEZ DEHP; XUNYYR;X=(4-10 JACKSON);YY=(6.5-10.0MM);OPAKOV.POUŽ.VNITŘNÍ KANYLA
5010314 0041169 PODLOŽKA TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY – PĚNOVÉ KRYTÍ POLYURETANOVÁ PODLOŽKA POD KANYLU, 30KS, 340TG
5010313 0041167 DAR HME FOR TRACHEOSTOMIZED PATIENTS ZVLHČOVAČ PRO PACIENTY S TRACHEOSTOMIÍ, VÁHA NAD 15KG, 25KS, 353/19004
5010312 0041162 SHILEY TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA LARYNGEKTOMICKÁ,PVC/POLYKARB/ABS,DVOUPLÁŠŤOVÁ BEZ MANŽETY, VEL. 6,8,10 MM; LGT
5010311 0041160 SHILEY TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA PVC/POLYKARB/ABS, DVOUPLÁŠŤOVÁ, BEZ MANŽETY, FENESTROVANÁ, VEL.8MM,10MM; CFN
5010310 0041160 SHILEY TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA PVC/POLYKARB/ABS, DVOUPLÁŠŤOVÁ, BEZ MANŽETY, FENESTROVANÁ, VEL.4MM,6MM; CFN
5010309 0041158 SHILEY TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA PVC/POLYKARB/PP, DVOUPLÁŠŤOVÁ BEZ MANŽETY, S VNITŘNÍ KANYLOU, VEL.8MM,10MM; CFS
5010308 0041158 SHILEY TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA PVC/POLYKARB/PP, DVOUPLÁŠŤOVÁ BEZ MANŽETY, S VNITŘNÍ KANYLOU, VEL.4MM,6MM; CFS
5010307 0041156 SHILEY TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA PVC/POLYKARB, DVOUPLÁŠŤOVÁ, FENESTROVANÁ, JEDNOR.VNITŘ.KANYLA,VEL.8MM,10MM; DCFN
5010306 0041156 SHILEY TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA PVC/POLYKARB, DVOUPLÁŠŤOVÁ, FENESTROVANÁ, JEDNOR.VNITŘ.KANYLA,VEL.4MM,6MM; DCFN
5010305 0041154 SHILEY TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA PVC/PP, DVOUPLÁŠŤOVÁ, BEZ MANŽETY, JEDNOR.VNITŘ.KANYLA, VEL.8MM,10MM; DCFS
5010304 0041154 SHILEY TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA PVC/PP, DVOUPLÁŠŤOVÁ, BEZ MANŽETY, JEDNOR.VNITŘ.KANYLA, VEL.4MM,6MM; DCFS
5010303 0041152 SHILEY TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA PEDIATRICKÁ PVC/PP PRODLOUŽENÁ, VEL.6.5MM; PDL
5010302 0041152 SHILEY TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA PEDIATRICKÁ PVC/PP PRODLOUŽENÁ, VEL.5.0MM,5.5MM,6.0MM; PDL
5010301 0041151 SHILEY TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA PEDIATRICKÁ PVC/PP, VEL. 3MM,3.5MM,4MM,4.5MM,5MM,5.5MM; PED
5010300 0081213 CURITY NEADHERENTNÍ PÁSKY, OLEJOVÁ EMULZE 7,6 X 20,3 CM, 1 KS, IMPREGNOVÁNO OLEJ. EMULZÍ
5010299 0081212 CURITY NEADHERENTNÍ PÁSKY, OLEJOVÁ EMULZE 7,6 X 7,6 CM, 1 KS, IMPREGNOVÁNO OLEJ. EMULZÍ
5010298 0082108 KENDALL AMD ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ S HORNÍ VRSTVOU, 0.5% PHMB 10,2 X 10,2 CM, 55544PAMDX, S OCHRANNOU VRSTVOU, 1KS
5010297 0082103 KENDALL AMD ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ, 0.5% PHMB 10,2 X 10,2 CM, 55544AMDX, 1KS
5010296 0082102 KENDALL AMD ANTIMIKROBIÁLNÍ FENESTROVANÉ PĚNOVÉ KRYTÍ, 0.5% PHMB 8,9 X 7,6 CM, 55535AMDX, 1KS
5010295 0093304 ARMOR ACL FOURCEPOINT ORTÉZA KOLENNÍ ČTYŘBODOVÁ PRO INSTABILITU ACL, MCL, LCL S FOURCEPOINT KLOUBEM
5010294 0023641 DRYTEX HINGED KNEE KOLENNÍ ORTÉZA S DVOUOSÝM KLOUBEM A KOVOVÝMI DLAHAMI
5010293 0093304 OA FULLFORCE KOLENNÍ ORTÉZA ČTYŘBODOVÁ PRO VAROZITU/VALGOZITU, INDIVIDUÁLNĚ NASTAVITELNÁ
5010292 0078345 4-TITUDE CI ORTÉZA KOLENNÍ ČTYŘBODOVÁ PRO INSTABILITU ACL,PCL,CI, LEHKÝ SKELET
5010291 0082101 KENDALL AMD ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ, 0.5% PHMB 5,1 X 5,1 CM, 55522AMDX, 1KS
5010290 0063780 DEFIANCE III ACL FOURCE POINT – GRAPHICS ORTÉZA KOLENNÍ ČTYŘBODOVÁ, INDIVID. MĚŘENÁ, PRO INSTABILITU ACL, PCL, MCL, LCL
5010289 0063780 DEFIANCE III ACL FOURCE POINT ORTÉZA KOLENNÍ ČTYŘBODOVÁ, INDIVID. MĚŘENÁ, PRO INSTABILITU ACL, PCL, MCL, LCL
5010288 0136430 A22 ORTÉZA KOLENNÍ ČTYŘBODOVÁ, PRO VAZOVOU STABILITU ACL,PCL,MCL,LCL
5010287 0136006 MALLEOFORCE PLETENNÁ ORTÉZA PRO STABILITU HLEZNA S BOČNÍMI PELOTAMI
5010286 0169667 PROUŽKY DIAGNOSTICKÉ CONTOUR PLUS(PRO ZP KÓD 0169666;0142409) INZULÍNOVÝ REŽIM,50KS
5010285 0169666 GLUKOMETR CONTOUR PLUS INZULÍNOVÝ REŽIM
5010284 0142409 GLUKOMETR CONTOUR PLUS ONE INZULÍNOVÝ REŽIM, POUZDRO, PŘÍSTROJ, NÁVOD, 5 KUSŮ TEST. PROUŽKŮ, 5 KUSŮ LANCET
5010283 0063779 FOURCE POINT ORTÉZA KOLENNÍ ČTYŘBODOVÁ PRO INSTABILITU ACL, PCL, MCL, LCL
5010282 0085733 LANCETA PRO ODBĚR KRVE JEDNORÁZOVÁ,100KS V BAL.
5010281 0093304 FULLFORCE ORTÉZA KOLENNÍ ČTYŘBODOVÁ,PRO INSTABIL ACL, PCL, MCL, LCL S FOURCEPOINT KLOUBEM
5010280 0081204 KENDALL TRANSPARENTNÍ FILMOVÉ KRYTÍ PROPUSTNÉ PRO VODNÍ PÁRU 7,6 X 7,6 CM, 1 KS, PRODYŠNÉ ADHEZIVNÍ
5010279 0081169 KENDALL ZINEK KALCIUM ALGINÁTOVÉ KRYTÍ 10,2 X 10,2 CM, 1 KS
5010278 0081156 XEROFORM KRYTÍ OKLUZIVNÍ SÍŤKA S 3% BISMUTH TRIBROMFENÁTEM, VAZELÍNOVÁ SMĚS, 10,2 X 10,2CM, 1KS
5010277 0081155 XEROFORM KRYTÍ OKLUZIVNÍ SÍŤKA S 3% BISMUTH TRIBROMFENÁTEM, VAZELÍNOVÁ SMĚS, 5,1 X 5,1 CM, 1 KS
5010276 0081769 KENDALL HYDROFILNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ 5,1 X 5,1 CM, 1 KS
5010275 0081233 TELFA CLEAR NEADHERENTNÍ KRYTÍ 7,6 X 7,6 CM, 1 KS, FOLIE PERFOROVANÁ PRIMÁRNÍ
5010274 0081157 XEROFORM KRYTÍ NEOKLUZIVNÍ SÍŤKA S 3% BISMUTH TRIBROMFENÁTEM V OLEJOVÉ EMULZI, 5,1 X 5,1CM, 1KS
5010273 0000000 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ PASIVNÍ VISCO LUX + SAFR ROZMĚR 90X200X14CM, STUD. PĚNA, PROŘEZ
5010272 0078702 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ PASIVNÍ LUX P + SAFR DĚTSKÁ ROZMĚR 70X170X12CM, STUD. PĚNA, PROŘEZ
5010271 0011417 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ PASIVNÍ LUX P + SAFR ROZMĚR 90X200X12CM, STUD. PĚNA, PROŘEZ
5010268 0078699 LŮŽKO PEČOVATELSKÉ ELEKTRICKÉ DĚTSKÉ PRIMO LP 4 DÍLY,ZDVIH 40CM, ZATÍŽ. 200KG, 4X KOLEČKA, BOČNICE UNI, HRAZDA, HRAZDIČKA
5010267 0000000 LŮŽKO PEČOVATELSKÉ ELEKTRICKÉ SKLÁDACÍ ABE-I90-0 DUTÁ ČELA LP 4 DÍLY, ZDVIH 40CM, ZATIŽ. 200KG, 4X KOLEČKA, BOČNICE UNI, HRAZDA, HRAZDIČKA
5010266 0136240 LŮŽKO PEČOVATELSKÉ ELEKTRICKÉ SKLÁDACÍ ABE-I90-0 LP 4 DÍLY, ZDVIH 40CM, ZATIŽ. 200KG, 4X KOLEČKA, BOČNICE UNI, HRAZDA, HRAZDIČKA
5010263 0022895 LŮŽKO PEČOVATELSKÉ ELEKTRICKÉ PLE-P90-0 LP 4 DÍLY,ZDVIH 41,5CM, ZATÍŽ. 200KG, 4X KOLEČKA, BOČNICE UNI, HRAZDA, HRAZDIČKA
5010261 0011414 CHODÍTKO U-2B PEVNÁ KONSTRUKCE, PŘEDLOKETNÍ OPĚRY
5010259 0168388 OTICON HIT DIGITÁLNÍ SLUCHADLO
5010257 0168388 OTICON HIT DIGITÁLNÍ SLUCHADLO
5010255 0168388 OTICON HIT DIGITÁLNÍ SLUCHADLO
5010254 0081219 TELFA ADHEZIVNÍ KRYTÍ 10,2 X 12,7 CM, 25 KS, S LEPIVÝMI OKRAJI
5010253 0168388 OTICON HIT DIGITÁLNÍ SLUCHADLO
5010252 0081224 TELFA NEADHERENTNÍ ABSORPČNÍ KRYTÍ 7,6 X 10,2 CM, 100 KS, S LEPIVÝMI OKRAJI PO DVOU STRANÁCH
5010251 0081223 TELFA NEADHERENTNÍ ABSORPČNÍ KRYTÍ 7,6 X 5,1 CM, 100 KS, S LEPIVÝMI OKRAJI PO DVOU STRANÁCH
5010250 0081218 TELFA NEADHERENTNÍ KRYTÍ 10,2 X 7,6 CM, 50 KS, KOMPRESY SAVÉ S ABSORPČNÍM JÁDREM STERILNÍ
5010249 0081217 TELFA NEADHERENTNÍ KRYTÍ 5,1 X 7,6 CM, 50 KS, KOMPRESY SAVÉ S ABSORPČNÍM JÁDREM STERILNÍ
5010248 0085430 PARADIGM 715 INZULÍNOVÁ PUMPA 49 BAZÁLŮ,3 TYPY BOLUSŮ,DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ,BEZP.POJISTKA,VODĚODOLNÁ,BOLUS WIZARD
5010245 0063997 SEDAČKA PĚNOVĚ-GELOVÁ W0470 ROZMĚR 43 X 43 X 5,5 CM, HMOTNOST PACIENTA MAX.100 KG
5010244 0063994 SEDAČKA PĚNOVÁ S TVAROVOU PAMĚTÍ W0480 ROZMĚR 43 X 43 X 6/9 CM, HMOTNOST 1,4 KG, HMOTNOST PACIENTA MAX.100 KG
5010243 0093024 MATRACE VAFLOVÁ W3000 ROZMĚR 195 X 86 X 14,5 CM,VODĚODOLNÁ, HMOTNOST PACIENTA MAX. 120 KG
5010242 0093026 MATRACE Z PĚNY S TVAROVOU PAMĚTÍ W3006 ROZMĚR 195 X 87 X 14 CM, VODĚODOLNÁ, HMOTNOST PACIENTA MAX. 120 KG
5010241 0093027 MATRACE KLINICKÁ W3009 ROZMĚR 195 X 86 X 14,5 CM,VODĚODOLNÁ, HMOTNOST PACIENTA MAX. 120 KG
5010239 0140662 ANTIDEKUBITNÍ CHRÁNIČ PATY CAREPROTECTPEDI 2306 3 VELIKOSTI, BALENO PO PÁRECH
5010238 0000000 OTICON RIA 2 PRO DIGITÁLNÍ SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ I ZVUKOVODOVÉ
5010237 0000000 OTICON RIA 2 PRO DIGITÁLNÍ SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ I ZVUKOVODOVÉ
5010236 0000000 OTICON RIA 2 PRO DIGITÁLNÍ SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ I ZVUKOVODOVÉ
5010235 0000000 OTICON RIA 2 PRO DIGITÁLNÍ SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ I ZVUKOVODOVÉ
5010234 0140371 KATÉTR MOČOVÝ HYDROFILNÍ ŽENSKÝ HOMECATH PLUS SE ZÁSOBNÍKEM VODY 20 CM HCF-SN 2012,2014,2016 CH 12-16 BALENÍ 30 KUSŮ
5010233 0140372 KATÉTR MOČOVÝ HYDROFILNÍ DĚTSKÝ HOMECATH PLUS SE ZÁSOBNÍKEM VODY 20 CM HCP-SN 2006,2008,2010 CH 6-10 BALENÍ 30 KUSŮ
5010232 0140370 KATÉTR MOČOVÝ HYDROFILNÍ MUŽSKÝ HOMECATH PLUS SE ZÁSOBNÍKEM VODY 40 CM HCM-SN 40-06,08,10,12,14,16,18 CH 6-18 BALENÍ 30 KUSŮ
5010231 0140373 KATÉTR MOČOVÝ HYDROFILNÍ DĚTSKÝ HOMECATH PLUS SE ZÁSOBNÍKEM VODY 30 CM HCP-SN 3006,3008,3010 CH 6-10 BALENÍ 30 KUSŮ
5010230 0140374 KATÉTR MOČOVÝ HYDROFILNÍ HOMECATH PLUS TIEMAN SE ZÁSOBNÍKEM VODY 40 CM HCT-SN 4010,4012,4014,4016,4018 CH 10-18 BALENÍ 40 KUSŮ
5010229 0140369 KATÉTR MOČOVÝ HYDROFILNÍ HOMECATH TIEMAN 40 CM HCT 4010,4012,4014,4016,4018 CH 10-18, BALENÍ 40 KUSŮ
5010228 0093955 ORTÉZA HLEZENNÍ ZPEVŇUJÍCÍ 104C ORTÉZA S VÝŘ.PRO PATU,VEL.OBUVI S-22-23,M-24-25,L-26-27,XL-28-29,XXL-30-31
5010227 0140581 FLOCATH INTROGEL VEL. 10-18CH, DÉLKA 40CM, TIEMANN, 851643, 30KS/BAL
5010226 0140580 FLOCATH INTROGEL VEL. 8-18CH, DÉLKA 20-40CM, OLIVE TIP, 851622, 851632, 851642, 30KS/BAL
5010225 0140579 FLOCATH INTROGEL VEL. 8-18CH, DÉLKA 20-40CM, NELATON, 851621, 851631, 851641, 30KS/BAL
5010223 0170981 OTICON RIA 2 DIGITÁLNÍ SLUCHADLO, ZÁVĚSNÉ I ZVUKOVODOVÉ
5010222 0170981 OTICON RIA 2 DIGITÁLNÍ SLUCHADLO, ZÁVĚSNÉ I ZVUKOVODOVÉ
5010221 0170981 OTICON RIA 2 DIGITÁLNÍ SLUCHADLO, ZÁVĚSNÉ I ZVUKOVODOVÉ
5010220 0170981 OTICON RIA 2 DIGITÁLNÍ SLUCHADLO, ZÁVĚSNÉ I ZVUKOVODOVÉ
5010219 0140867 COMPRESSION BANDAGE 519 PODPRSENKA KOMPRESNÍ
5010218 0000000 OTICON SENSEI PRO SP DĚTSKÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO SILNÉ PRO ZTRÁTY DO 143DB
5010217 0000000 OTICON SENSEI PRO SP DĚTSKÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO SILNÉ PRO ZTRÁTY DO 143DB
5010216 0170455 OTICON GET SLUCHADLO DIGITÁLNÍ ZÁVĚSNÉ NEBO ZVUKOVODOVÉ
5010215 0170455 OTICON GET SLUCHADLO DIGITÁLNÍ ZÁVĚSNÉ NEBO ZVUKOVODOVÉ
5010214 0170455 OTICON GET SLUCHADLO DIGITÁLNÍ ZÁVĚSNÉ NEBO ZVUKOVODOVÉ
5010213 0170455 OTICON GET SLUCHADLO DIGITÁLNÍ ZÁVĚSNÉ NEBO ZVUKOVODOVÉ
5010212 0000000 OTICON SENSEI PRO DĚTSKÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO
5010211 0000000 OTICON SENSEI PRO DĚTSKÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO
5010210 0000000 OTICON SENSEI DĚTSKÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO
5010209 0000000 OTICON SENSEI DĚTSKÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO
5010208 0000000 OTICON SIYA 2 ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO S BLUETOOTH KOMUNIKACÍ
5010207 0000000 OTICON SIYA 2 ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO S BLUETOOTH KOMUNIKACÍ
5010206 0000000 OTICON SIYA 2 ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO S BLUETOOTH KOMUNIKACÍ
5010205 0000000 OTICON SIYA 2 ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO S BLUETOOTH KOMUNIKACÍ
5010204 0000000 OTICON SIYA 2 ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO S BLUETOOTH KOMUNIKACÍ
5010203 0000000 OTICON SIYA 2 ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO S BLUETOOTH KOMUNIKACÍ
5010202 0140578 FLOCATH HYDROGEL VEL. 10-18CH, DÉLKA 40CM,TIEMANN, 851143, 30KS/BAL
5010201 0000000 OTICON SIYA 1 ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO S BLUETOOTH KOMUNIKACÍ
5010200 0000000 OTICON SIYA 1 ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO S BLUETOOTH KOMUNIKACÍ
5010199 0000000 OTICON SIYA 1 ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO S BLUETOOTH KOMUNIKACÍ
5010198 0000000 OTICON SIYA 1 ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO S BLUETOOTH KOMUNIKACÍ
5010197 0000000 OTICON SIYA 1 ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO S BLUETOOTH KOMUNIKACÍ
5010196 0000000 OTICON SIYA 1 ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO S BLUETOOTH KOMUNIKACÍ
5010195 0171648 OTICON DYNAMO SP8 SILNÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO PRO ZTRÁTY DO 143 DB
5010194 0171648 OTICON DYNAMO SP8 SILNÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO PRO ZTRÁTY DO 143 DB
5010193 0171649 OTICON DYNAMO SP4 SILNÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO PRO ZTRÁTY DO 143 DB
5010192 0171649 OTICON DYNAMO SP4 SILNÉ PRO ZTRÁTY DO 143 DB
5010724 0000000 ORTÉZA LOKTE SOHATEX S DLAHAMI LA – 32 VEL. S, M, L, XL, SOHATEX, 2 KOVOVÉ DLAHY, EPIKONDYLÁRNÍ DOTAH
5010715 0000000 TRACHEÁLNÍ KANYLA ALPAKA TŘÍDÍLNÁ PRŮM. 4 AŽ 13 MM
5010714 0000000 THAMES ZÁVĚS KE ZVEDÁKŮM RYCHLOÚVAZNÝ S FIXACÍ, 5 VELIKOSTÍ
5010713 0000000 OUSE ZÁVĚS KE ZVEDÁKŮM PŘI AMPUTACÍCH DK, OPĚRKA HLAVY, 5 VELIKOSTÍ
5010712 0000000 WYE ZÁVĚS KE ZVEDÁKŮM KOMFORTNÍ S OPĚRKOU HLAVY, SÍŤOVÝ, 5 VELIKOSTÍ
5010711 0000000 WYE ZÁVĚS KE ZVEDÁKŮM KOMFORTNÍ S OPĚRKOU HLAVY, POLSTROVANÝ, 5 VELIKOSTÍ
5010710 0000000 SEVERN ZÁVĚS KE ZVEDÁKŮM STANDARDNÍ S OPĚRKOU HLAVY, SÍŤOVÝ, 5 VELIKOSTÍ
5010709 0000000 MESOFT 10X20CM, 100KS, NESTERILNÍ KOMPRESY Z NETKANÉ TEXTILIE, 4 VRSTVÉ
5010708 0000000 SEVERN ZÁVĚS KE ZVEDÁKŮM STANDARDNÍ S OPĚRKOU HLAVY, POLSTROVANÝ, 5 VELIKOSTÍ
5010707 0000000 EXUFIBER AG+ 20 X 30 CM, 5 KS, VYSOCE ABSORPČNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ KRYTÍ Z HYDROVLÁKNA
5010706 0000000 PLAYMAKER II SPACER WRAP ROZEPÍNATELNÁ ORTÉZA S DLOUHOU KOVOVOU DLAHOU PRO PORANĚNÍ ACL, PCL, MCL, LCL
5010705 0000000 PLAYMAKER II SPACER ORTÉZA S DLOUHOU DRAHOU PRO PORANĚNÍ ACL, PCL, MCL, LCL
5010699 0000000 MUSE IQ I1200
5010698 0000000 MUSE IQ 1600 IIC SLUCHADLO NITROKANÁLOVÉ
5010697 0000000 MUSE IQ 2000 IIC SLUCHADLO NITROKANÁLOVÉ
5010696 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ II.KT. LONARIS EXTRA FEINE SOFT LONARIS EXTRA FEINE SOFT A-D, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY , VELIKOSTI A VARIANTY
5010695 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ II.KT. LONARIS EXTRA FEINE SOFT LONARIS EXTRA FEINE SOFT A-F, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY , VELIKOSTI A VARIANTY
5010694 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.KT. LONARIS EXTRA FEINE SOFT S KRAJKOU LONARIS EXTRA FEINE SOFT A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY , VELIKOSTI A VARIANTY
5010693 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.KT. LONARIS EXTRA FEINE SOFT NEKL.ÚPRAV LONARIS EXTRA FEINE SOFT A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY , VELIKOSTI A VARIANTY
5010692 0000000 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ C II.KT. LONARIS EXTRA FEINE SOFT PÁNSKÉ KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ C II.KT. LONARIS EXTRA FEINE SOFT DÁMSKÉ
5010691 0000000 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ A II.KT. LONARIS EXTRA FEINE SOFT DÁMSKÉ KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ A II.KT. LONARIS EXTRA FEINE SOFT DÁMSKÉ
5010690 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ II.KT. LONARIS MICRO SOFT LONARIS MICRO SOFT A-D, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY , VELIKOSTI A VARIANTY
5010689 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ II.KT. LONARIS MICRO SOFT LONARIS MICRO SOFT A-F, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY , VELIKOSTI A VARIANTY
5010688 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.KT. LONARIS MICRO SOFT S KRAJKOU LONARIS MICRO SOFT A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY , VELIKOSTI A VARIANTY
5010687 0000000 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.KT. LONARIS MICRO SOFT NEKL.ÚPRAVOU LONARIS MICRO SOFT A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY , VELIKOSTI A VARIANTY
5010191 0171647 OTICON SENSEI SP BTE DĚTSKÉ SILNÉ DO ZTRÁTY 143 DB
5010190 0171647 OTICON SENSEI SP BTE DĚTSKÉ SILNÉ DO ZTRÁTY 143 DB
5010189 0171713 OTICON OPN 1 ZVUKOVODOVÉ, OPN OTICON,64 KANÁLŮ, 360ST DETEKCE ŘEČI, BLUETOOTH KOMUNIKACE
5010188 0171713 OTICON OPN 1 ZVUKOVODOVÉ, OPN OTICON,64 KANÁLŮ, 360ST DETEKCE ŘEČI, BLUETOOTH KOMUNIKACE
5010187 0171713 OTICON OPN 3 ZÁVĚSNÉ OPN OTICON, 48 KANÁLŮ, 360ST DETEKCE ŘEČI, BLUETOOTH KOMUNIKACE
5010186 0171713 OTICON OPN 3 ZÁVĚSNÉ OPN OTICON, 48 KANÁLŮ, 360ST DETEKCE ŘEČI, BLUETOOTH KOMUNIKACE
5010185 0171713 OTICON OPN 3 ZÁVĚSNÉ OPN OTICON, 48 KANÁLŮ, 360ST DETEKCE ŘEČI, BLUETOOTH KOMUNIKACE
5010184 0171713 OTICON OPN 3 ZÁVĚSNÉ OPN OTICON, 48 KANÁLŮ, 360ST DETEKCE ŘEČI, BLUETOOTH KOMUNIKACE
5010183 0171649 OTICON DYNAMO SP4 SILNÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO PRO ZTRÁTY DO 143 DB
5010182 0171649 OTICON DYNAMO SP4 SILNÉ DIGITÁLNÍ SLUCHADLO PRO ZTRÁTY DO 143 DB
5010181 0171713 OTICON OPN 3 ZVUKOVODOVÉ OPN OTICON, 48 KANÁLŮ, 360ST DETEKCE ŘEČI, BLUETOOTH KOMUNIKACE
5010180 0171713 OTICON OPN 3 ZVUKOVODOVÉ OPN OTICON, 48 KANÁLŮ, 360ST DETEKCE ŘEČI, BLUETOOTH KOMUNIKACE
5010179 0140577 FLOCATH HYDROGEL VEL. 8-18CH, DÉLKA 20-40CM, OLIVE TIP, 851122, 851132, 851142, 30KS/BAL
5010178 0140576 FLOCATH HYDROGEL VEL. 8-20CH, DÉLKA 20-40CM, NELATON, 851121, 851131, 851141, 30KS/BAL
5010177 0140575 FLOCATH QUICK VEL. 8-20CH, DÉLKA 20-40CM, NELATON, 851221, 851241, 30KS/BAL
5010176 0171813 DOLLANO CLINIC UNDERPADS VELIKOST L,PODLOŽKY ABSORPČNÍ, ROZMĚR 60X90CM,SAVOST 2773ML,12KS
5010175 0171812 DOLLANO CLINIC UNDERPADS VELIKOST M, PODLOŽKY ABSORPČNÍ, ROZMĚR 60X60CM,SAVOST 2420ML,15KS
5010174 0171811 DOLLANO CLINIC UNDERPADS VELIKOST S, PODLOŽKY ABSORPČNÍ, ROZMĚR 60X40CM,SAVOST 2047ML, 20KS
5010173 0171810 DOLLANO CLINIC NIGHT UNISEX VELIKOST XL, KALHOTKY ABSORPČNÍ, BOKY 102-152CM,SAVOST 4369ML, 10KS
5010172 0171809 DOLLANO CLINIC NIGHT UNISEX VELIKOST L, KALHOTKY ABSORPČNÍ, BOKY 92-142CM,SAVOST 4184ML, 10KS
5010171 0171808 DOLLANO CLINIC NIGHT UNISEX VELIKOST M, KALHOTKY ABSORPČNÍ, BOKY 84-122CM,SAVOST 4123ML, 10KS
5010170 0171807 DOLLANO CLINIC DAY UNISEX VELIKOST XL, KALHOTKY ABSORPČNÍ, BOKY 102-152CM,SAVOST 2544ML, 10KS
5010169 0171806 DOLLANO CLINIC DAY UNISEX VELIKOST L – KALHOTKY ABSORPČNÍ, BOKY 92-142CM,SAVOST 2369ML,10KS
5010168 0171805 DOLLANO CLINIC DAY UNISEX VEL. M – KALHOTKY ABSORPČNÍ, BOKY 84-122CM,SAVOST 2328ML, 10KS
5010167 0045741 SOLIDEA 334 WONDER MODEL KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ,A,II.K.T. – ZAVŘENÁ ŠPIČKA A-M
5010166 0045739 SOLIDEA CATHERINE 332 PLUS PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. PRO PODVAZKOVÝ PÁS A-G OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5010156 0045777 SOLIDEA MARILYN PLUS 339 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. – ZAVŘENÁ ŠPIČKA A-G NEKLOUZAVÉ UKONČENÍ
5010155 0045736 SOLIDEA MARILYN 324 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. – ZAVŘENÁ ŠPIČKA A-G NEKLOUZAVÉ UKONČENÍ
5010154 0045733 SOLIDEA 335 RELAX PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ II.K.T., UNISEX PLUS-ZAVŘENÁ ŠPIČKA A-D
5010153 0045732 SOLIDEA 325 RELAX PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ II.K.T. UNISEX-ZAVŘENÁ ŠPIČKA A-D
5010152 0000000 MEPORE FILM & PAD 9X35 CM, 25KS, TRANSPARENTNÍ FILMOVÁ NÁPLAST SE SAVÝM POLŠTÁŘKEM
5010151 0000000 MEPORE FILM & PAD 9X30 CM, 25KS, TRANSPARENTNÍ FILMOVÁ NÁPLAST SE SAVÝM POLŠTÁŘKEM
5010150 0000000 MEPORE FILM & PAD 9X20 CM, 30KS, TRANSPARENTNÍ FILMOVÁ NÁPLAST SE SAVÝM POLŠTÁŘKEM
5010149 0000000 MEPORE FILM & PAD 9X15 CM, 30KS, TRANSPARENTNÍ FILMOVÁ NÁPLAST SE SAVÝM POLŠTÁŘKEM
5010148 0000000 MEPORE FILM & PAD 9X10 CM, 30KS, TRANSPARENTNÍ FILMOVÁ NÁPLAST SE SAVÝM POLŠTÁŘKEM
5010147 0000000 MEPORE FILM & PAD 5X7 CM, 85 KS, OBDÉLNÍK, TRANSPARENTNÍ NÁPLAST SE SAVÝM POLŠTÁŘKEM
5010146 0000000 MEPORE FILM & PAD 5X7 CM, 85 KS, OVÁL, TRANSPARENTNÍ FILMOVÁ NÁPLAST SE SAVÝM POLŠTÁŘKEM
5010145 0000000 MEPORE PRO 9X30 CM, 30 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ KRYTÍ, STERILNÍ, VODĚODOLNÉ, HYPOALERGENNÍ
5010144 0000000 MEPORE PRO 9X25 CM, 30 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ KRYTÍ, STERILNÍ, VODĚODOLNÉ, HYPOALERGENNÍ
5010143 0000000 MEPORE PRO 9X20 CM, 30 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ KRYTÍ, STERILNÍ, VODĚODOLNÉ, HYPOALERGENNÍ
5010142 0000000 MEPORE PRO 9X15 CM, 40 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ KRYTÍ, STERILNÍ, VODĚODOLNÉ, HYPOALERGENNÍ
5010141 0000000 MEPORE PRO 9X10 CM, 40 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ KRYTÍ, STERILNÍ, VODĚODOLNÉ, HYPOALERGENNÍ
5010140 0000000 MEPORE PRO 6X7 CM, 60 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ KRYTÍ, STERILNÍ, VODĚODOLNÉ, HYPOALERGENNÍ
5010139 0000000 MEPORE FILM 20X30 CM, 5 KS, TRANSPARENTNÍ, PRODYŠNÝ, ADHESIVNÍ POLYURETANOVÝ FILM
5010138 0000000 MEPORE FILM 15X20 CM, 10 KS, TRANSPARENTNÍ, PRODYŠNÝ, ADHESIVNÍ POLYURETANOVÝ FILM
5010137 0000000 MEPORE FILM 10X25 CM, 20 KS, TRANSPARENTNÍ, PRODYŠNÝ, ADHESIVNÍ POLYURETANOVÝ FILM
5010136 0000000 MEPORE FILM 10X12 CM, 70 KS, TRANSPARENTNÍ, PRODYŠNÝ, ADHESIVNÍ POLYURETANOVÝ FILM
5010135 0000000 MEPORE FILM 6X7 CM, 100 KS, TRANSPARENTNÍ, PRODYŠNÝ, ADHESIVNÍ POLYURETANOVÝ FILM
5010134 0000000 MEPORE 9X35 CM, 30 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ KRYTÍ, STERILNÍ, HYPOALERGENNÍ
5010133 0000000 MEPORE 9X30 CM, 30 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ KRYTÍ, STERILNÍ, HYPOALERGENNÍ
5010132 0000000 MEPORE 9X25 CM, 30 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ KRYTÍ, STERILNÍ, HYPOALERGENNÍ
5010131 0000000 MEPORE 9X20 CM, 30 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ KRYTÍ, STERILNÍ, HYPOALERGENNÍ
5010130 0000000 MEPORE 9X15 CM, 50 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ KRYTÍ, STERILNÍ, HYPOALERGENNÍ
5010129 0000000 MEPORE 9X10 CM, 50 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ KRYTÍ, STERILNÍ, HYPOALERGENNÍ
5010128 0000000 MEPORE 8X15 CM, 50 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ KRYTÍ, STERILNÍ, HYPOALERGENNÍ
5010127 0000000 MEPORE 8X10 CM, 50 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ KRYTÍ, STERILNÍ, HYPOALERGENNÍ
5010126 0000000 MEPORE 6X7 CM, 60 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ KRYTÍ, STERILNÍ, HYPOALERGENNÍ
5010124 0000000 MEPORE 5X7 CM, 60 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ KRYTÍ, STERILNÍ, HYPOALERGENNÍ
5010123 0000000 MEPILEX BORDER SACRUM 22X25 CM, 5 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU
5010122 0000000 MEPILEX BORDER SACRUM 22X25 CM, 10 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU
5010120 0000000 MEPILEX BORDER SACRUM 16X20 CM, 5 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU
5010119 0000000 MEPILEX BORDER SACRUM 16X20 CM, 10 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU
5010117 0000000 MEPILEX BORDER POST-OP POOPERAČNÍ CHIRURGICKÉ KRYTÍ SE SUPERABSORPČNÍM JÁDREM, 10 X 35 CM, 5 KS
5010116 0000000 MEPILEX BORDER POST-OP 10X30 CM, 10 KS, POOPERAČNÍ CHIRURGICKÉ KRYTÍ SE SUPERABSORPČNÍM JÁDREM
5010115 0000000 MEPILEX BORDER POST-OP 10X25 CM, 10 KS, POOPERAČNÍ CHIRURGICKÉ KRYTÍ SE SUPERABSORPČNÍM JÁDREM
5010114 0000000 MEPILEX BORDER POST-OP 10X20 CM, 10 KS, POOPERAČNÍ CHIRURGICKÉ KRYTÍ SE SUPERABSORPČNÍM JÁDREM
5010113 0000000 MEPILEX BORDER POST-OP 10X15 CM, 10 KS, POOPERAČNÍ CHIRURGICKÉ KRYTÍ SE SUPERABSORPČNÍM JÁDREM
5010111 0170478 MEPILEX BORDER POST-OP 9X10 CM, 10 KS, POOPERAČNÍ CHIRURGICKÉ KRYTÍ SE SUPERABSORPČNÍM JÁDREM
5010110 0170477 MEPILEX BORDER POST-OP 6X8 CM, 10 KS, POOPERAČNÍ CHIRURGICKÉ KRYTÍ SE SUPERABSORPČNÍM JÁDREM
5010108 0000000 MEPILEX BORDER HEEL 22X23 CM, 6 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU
5010107 0000000 MEPILEX BORDER HEEL 22X23 CM, 10 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU
5010106 0000000 MEPITEL 20X30 CM, 5 KS, SILIKONOVÁ MŘÍŽKA, NEADHERENTNÍ K RÁNĚ, SAFETAC TECHNOLOGIE
5010105 0000000 MEPITEL 10X18 CM, 10 KS, SILIKONOVÁ MŘÍŽKA, NEADHERENTNÍ K RÁNĚ, SAFETAC TECHNOLOGIE
5010104 0000000 MESOFT 10X20CM, 60X2KS, STERILNÍ KOMPRESY Z NETKANÉ TEXTILIE, 4 VRSTVÉ
5010103 0000000 MESOFT 10X20CM, 24X5KS, STERILNÍ KOMPRESY Z NETKANÉ TEXTILIE, 4 VRSTVÉ
5010101 0000000 MESOFT 10X10CM, 30X5KS, STERILNÍ KOMPRESY Z NETKANÉ TEXTILIE, 4 VRSTVÉ
5010100 0000000 MESOFT 10X10CM, 75X2KS, STERILNÍ KOMPRESY Z NETKANÉ TEXTILIE, 4 VRSTVÉ
5010099 0000000 MESOFT 7,5X7,5CM, 75X2KS, STERILNÍ KOMPRESY Z NETKANÉ TEXTILIE, 4 VRSTVÉ
5010098 0000000 MESOFT 7,5X7,5CM, 30X5KS, STERILNÍ KOMPRESY Z NETKANÉ TEXTILIE, 4 VRSTVÉ
5010097 0000000 MESOFT 5X5CM, 30X5KS, STERILNÍ KOMPRESY Z NETKANÉ TEXTILIE, 4 VRSTVÉ
5010096 0000000 MESOFT 5X5CM, 75X2KS, STERILNÍ KOMPRESY Z NETKANÉ TEXTILIE, 4 VRSTVÉ
5010095 0000000 SECUTEC GENU – 4 BODOVÁ ORTÉZA KOLENE
5010094 0000000 KRYTÍ STERILNÍ SE STŘÍBREM STOPBAC STERILE KOMPRES 10X15CM,1KS
5010093 0080176 MESOFT 10X10CM, 100 KS, NESTERILNÍ KOMPRESY Z NETKANÉ TEXTILIE, 4 VRSTVÉ
5010092 0080175 MESOFT 7,5X7,5CM, 100 KS, NESTERILNÍ KOMPRESY Z NETKANÉ TEXTILIE, 4 VRSTVÉ
5010091 0080174 MESOFT 5X5CM, 100 KS, NESTERILNÍ KOMPRESY Z NETKANÉ TEXTILIE, 4 VRSTVÉ
5010090 0000000 TUBIFAST 20CM X 10M, 1 KS, PRUŽNÉ HADICOVÉ OBINADLO
5010089 0078339 RHIZOLOC – ORTÉZA PALCE RUKY RHIZOLOC, 2 VELIKOSTI
5010088 0000000 TUBIFAST 10,75CM X 10M, 1 KS, PRUŽNÉ HADICOVÉ OBINADLO
5010087 0081964 TUBIFAST 7,5CM X 10M, 1 KS, PRUŽNÉ HADICOVÉ OBINADLO
5010086 0006917 MANUTRAIN – BANDÁŽ ZÁPĚSTÍ BANDÁŽ ZÁPĚSTÍ S VÝZTUHOU
5010085 0081963 TUBIFAST 7,5CM X 5M, 1 KS, PRUŽNÉ HADICOVÉ OBINADLO
5010084 0023498 EPIPOINT – EPIKONDYLÁRNÍ PÁSKA UNIVERSÁLNÍ VELIKOST
5010083 0000000 MEFIX 30CM X 10M, 1 KS, HYPOALERGENNÍ FIXACE
5010082 0000000 MEFIX 20CM X 10M, 1 KS, HYPOALERGENNÍ FIXACE
5010081 0000000 MEFIX 15CM X 10M, 1 KS, HYPOALERGENNÍ FIXACE
5010080 0006914 EPITRAIN – BANDÁŽ LOKTE AKTIVNÍ BANDÁŽ LOKTE
5010079 0080182 MEFIX 10CM X 10M, 1 KS, HYPOALERGENNÍ FIXACE
5010078 0080180 MEFIX 2,5CM X 10M, 1 KS, HYPOALERGENNÍ FIXACE
5010077 0080181 MEFIX 5CM X 10M, 1 KS, HYPOALERGENNÍ FIXACE
5010076 0006915 OMOTRAIN – BANDÁŽ RAMENE BANDÁŽ RAMENNÍ ELASTICKÁ S VÝZTUHOU
5010075 0080221 MESALT 10X10 CM, 30 KS, ČISTÍCÍ KRYTÍ S NACL
5010074 0006912 GENUTRAIN – BANDÁŽ KOLENE AKTIVNÍ KOLENNÍ BANDÁŽ
5010073 0080220 MESALT 7,5X7,5 CM, 30 KS, ČISTÍCÍ KRYTÍ S NACL
5010072 0080219 MESALT 5X5 CM, 30 KS, ČISTÍCÍ KRYTÍ S NACL
5010071 0140311 GENUTRAIN A3 – BANDÁŽ KOLENNÍHO KLOUBU
5010070 0000000 MEPIFORM 10X18CM, 5KS, SAMOLEPÍCÍ KRYTÍ NA JIZVY SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC, NESTERIL
5010069 0019399 GENUTRAIN P3 – BANDÁŽ KOLENE GENUTRAIN P 3,7 VEL.NA L NEBO P KOLENO, LUXACE PATELY
5010068 0000000 MEPIFORM 4X30CM, 5KS, SAMOLEPÍCÍ KRYTÍ NA JIZVY SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC, NESTERIL
5010067 0000000 MEPIFORM 5X7,5CM, 5KS, SAMOLEPÍCÍ KRYTÍ NA JIZVY SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC, NESTERIL
5010066 0000000 MEPIFORM 4 X 30CM, 5 KS, SAMOLEPÍCÍ KRYTÍ NA JIZVY SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC, STERIL
5010065 0023497 GENUTRAIN S – ORTÉZA KOLENNÍ S KLOUBEM GENUTRAIN-S, 7 VELIKOSTÍ, LEVÁ, PRAVÁ
5010064 0006913 MALLEOTRAIN – BANDÁŽ HLEZENNÍ
5010063 0000000 MEPIFORM 10X18CM, 5 KS, SAMOLEPÍCÍ KRYTÍ NA JIZVY SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC, STERIL
5010061 0080720 MEPIFORM 5X7,5 CM, 5 KS, SAMOLEPÍCÍ KRYTÍ NA JIZVY SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC, STERIL
5010059 0000000 MYGO MAX SEDACÍ SYSTÉM POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO SED, Š.S. 34,5-50CM, 12-18 LET, NOSNOST 85KG
5010058 0171731 OBINADLO ELASTICKÉ IDEAL NEO 14CMX5M,KRÁTKOTAŽNÉ,1KS
5010057 0140310 MALLEOTRAIN S – BANDÁŽ HLEZNA S OSMIČKOU MALLEOTRAIN S
5010055 0171399 OBINADLO ELASTICKÉ IDEAL NEO 12CMX5M,KRÁTKOTAŽNÉ,1KS
5010054 0006919 MALLEOLOC – ORTÉZA HLEZENNÍHO KLOUBU 2 VELIKOSTI, NA LEVÉ A PRAVÉ HLEZNO
5010052 0000000 MEPILEX BORDER FLEX 15X19 CM, 5 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU
5010051 0171398 OBINADLO ELASTICKÉ IDEAL NEO 10CMX5M,KRÁTKOTAŽNÉ,1KS
5010049 0171397 OBINADLO ELASTICKÉ IDEAL NEO 8CMX5M,KRÁTKOTAŽNÉ,1KS
5010048 0000000 MEPILEX BORDER FLEX 13X16 CM, 5 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU
5010047 0171396 OBINADLO ELASTICKÉ IDEAL NEO 6CMX5M,KRÁTKOTAŽNÉ,1KS
5010046 0012136 ACHILLOTRAIN – AKTIVNÍ BANDÁŽ ACHILLOVY ŠLACHY
5010045 0000000 LYOFOAM MAX 20X20 CM, 10 KS, ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ
5010044 0172621 KRYTÍ STERILNÍ SE STŘÍBREM STOPBAC STERILE 10X30CM,1KS
5010043 0080306 GÁZA HYDROFILNÍ SKLÁDANÁ STERILNÍ 7X5CM,16 VRSTEV,10KS
5010042 0000000 LYOFOAM MAX 15X15 CM, 10 KS, ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ
5010041 0169434 LYOFOAM MAX 10X10 CM, 10 KS, ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ
5010040 0022441 OBINADLO ELASTICKÉ IDEALTEX 12CMX5M,V NAPNUTÉM STAVU,DLOUHÝ TAH,1KS
5010039 0140309 ACHILLOTRAIN PRO – BANDÁŽ ACHILLOVY ŠLACHY ACHILLOTRAIN PRO
5010038 0004711 OBINADLO ELASTICKÉ IDEALTEX 14CMX5M,V NAPNUTÉM STAVU,DLOUHÝ TAH,1KS
5010037 0000000 MEPILEX HEEL 13X20CM, 5KS, ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU, SAFETAC TECHNOLOGIE
5010036 0000888 OBINADLO ELASTICKÉ IDEALTEX 8CMX5M,V NAPNUTÉM STAVU,DLOUHÝ TAH,1KS
5010035 0000000 MEXTRA SUPERABSORBENT 22,5 X 42,5CM, 10 KS, SUPERABSORPČNÍ KRYTÍ
5010034 0000885 OBINADLO ELASTICKÉ IDEALTEX 10CMX5M,V NAPNUTÉM STAVU,DLOUHÝ TAH,1KS
5010033 0000000 MEXTRA SUPERABSORBENT 20 X 40CM, 10 KS, SUPERABSORPČNÍ KRYTÍ
5010032 0000852 OBINADLO PRUŽNÉ HADICOVÉ PRUBAN VEL.10 1M,HRUDNÍK,STEHNO,100MM,1KS
5010031 0000851 OBINADLO PRUŽNÉ HADICOVÉ PRUBAN VEL.9 1M,HRUDNÍK,STEHNO,90MM,1KS
5010030 0000000 MEXTRA SUPERABSORBENT 22,5 X 32,5CM, 10 KS, SUPERABSORPČNÍ KRYTÍ
5010029 0000850 OBINADLO PRUŽNÉ HADICOVÉ PRUBAN VEL.8 1M,RAMENO,HLAVA,80MM,1KS
5010028 0000000 MEXTRA SUPERABSORBENT 20 X 30CM, 10 KS, SUPERABSORPČNÍ KRYTÍ
5010027 0000849 OBINADLO PRUŽNÉ HADICOVÉ PRUBAN VEL.7 1M,RAMENO,HLAVA,70MM,1KS
5010026 0000848 OBINADLO PRUŽNÉ HADICOVÉ PRUBAN VEL.6 1M,LOKET,KOLENO,60MM,1KS
5010025 0000000 MEXTRA SUPERABSORBENT 22,5 X 27,5CM, 10 KS, SUPERABSORPČNÍ KRYTÍ
5010024 0000847 OBINADLO PRUŽNÉ HADICOVÉ PRUBAN VEL.5 1M,LOKET,KOLENO,40MM,1KS
5010023 0000000 MEXTRA SUPERABSORBENT 20 X 25CM, 10 KS, SUPERABSORPČNÍ KRYTÍ
5010022 0000000 MEXTRA SUPERABSORBENT 17,5 X 22,5CM, 10 KS, SUPERABSORPČNÍ KRYTÍ
5010021 0000846 OBINADLO PRUŽNÉ HADICOVÉ PRUBAN VEL.4 1M,LOKET,KOLENO,KOTNÍK,30MM,1KS
5010020 0000000 MEXTRA SUPERABSORBENT 15 X 20CM, 10 KS, SUPERABSORPČNÍ KRYTÍ
5010019 0000845 OBINADLO PRUŽNÉ HADICOVÉ PRUBAN VEL.3 1M,ZÁPĚSTÍ,CHODIDLO,KOTNÍK,20MM,1KS
5010018 0000000 MEXTRA SUPERABSORBENT 12,5 X 22,5CM, 10 KS, SUPERABSORPČNÍ KRYTÍ
5010017 0000844 OBINADLO PRUŽNÉ HADICOVÉ PRUBAN VEL.2 1M,JEDEN A VÍCE PRSTŮ,15MM,1KS
5010016 0000000 MEXTRA SUPERABSORBENT 10 X 20CM, 10 KS, SUPERABSORPČNÍ KRYTÍ
5010015 0000843 OBINADLO PRUŽNÉ HADICOVÉ PRUBAN VEL.1 1M,JEDNOTLIVÉ PRSTY,10MM,1KS
5010014 0000000 MEXTRA SUPERABSORBENT 12,5 X 17,5CM, 10 KS, SUPERABSORPČNÍ KRYTÍ
5010013 0000816 OBINADLO HYDROFILNÍ PLETENÉ STERILNÍ 12CMX5M,V NAPNUTÉM STAVU,1KS
5010012 0172879 MEXTRA SUPERABSORBENT 12,5X12,5CM, 10 KS, SUPERABSORPČNÍ KRYTÍ
5010011 0000815 OBINADLO HYDROFILNÍ PLETENÉ STERILNÍ 10CMX5M,V NAPNUTÉM STAVU,1KS
5010010 0169435 MEXTRA SUPERABSORBENT 10X10CM, 10 KS, SUPERABSORPČNÍ KRYTÍ
5010009 0000000 MEXTRA SUPERABSORBENT 10 X 15CM, 10 KS, SUPERABSORPČNÍ KRYTÍ
5010008 0000813 OBINADLO HYDROFILNÍ PLETENÉ STERILNÍ 8CMX5M,V NAPNUTÉM STAVU,1KS
5010007 0000000 MELGISORB PLUS 10X20 CM, 10 KS, ALGINÁTOVÉ KRYTÍ
5010006 0000812 OBINADLO HYDROFILNÍ PLETENÉ STERILNÍ 6CMX5M,V NAPNUTÉM STAVU,1KS
5010005 0000810 OBINADLO HYDROFILNÍ PLETENÉ NESTERILNÍ 12CMX5M,V NAPNUTÉM STAVU,1KS
5010004 0000365 GÁZA HYDROFILNÍ SKLÁDANÁ STERILNÍ 10X5CM,48 VRSTEV,5KS
5010003 0000337 GÁZA HYDROFILNÍ SKLÁDANÁ STERILNÍ 9X5CM,24 VRSTEV,10KS
5010002 0013168 OBINADLO ELASTICKÉ MEDIFLEX 8CMX5M,TAŽNOST 60%,10KS
5010001 0172626 KRYTÍ STERILNÍ SE STŘÍBREM STOPBAC STERILE 10X20CM,AQUASTOP,1KS
5010000 0013169 OBINADLO ELASTICKÉ MEDIFLEX 10CMX5M,TAŽNOST 60%,10KS
5009999 0170250 PODLOŽKY ABSORPČNÍ FLOWER 40X60CM,440ML,25KS
5009998 0170251 PODLOŽKY ABSORPČNÍ FLOWER 60X60CM,830ML,25KS
5009997 0170252 PODLOŽKY ABSORPČNÍ FLOWER 60X90CM,1100ML,25KS
5009996 0170602 OBINADLO ELASTICKÉ MEDIFLEX 6CMX5M,TAŽNOST 60%,10KS
5009995 0172620 KRYTÍ STERILNÍ SE STŘÍBREM STOPBAC STERILE 10X20CM,1KS
5009994 0170603 OBINADLO ELASTICKÉ MEDIFLEX 12CMX5M,TAŽNOST 60%,10KS
5009993 0081411 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ SOFTPORE 5CMX9,15M,NETKANÝ TEXTIL,1KS
5009992 0081419 KOMPRESY NESTERILNÍ 10X10CM,4 VRSTVY,NETKANÝ TEXTIL,100KS
5009991 0081599 FIXACE HYPOALERGENNÍ ELASTPORE 5CMX10M,PRODYŠNÁ,ELASTICKÁ,NETKANÝ TEXTIL,1KS
5009990 0172625 KRYTÍ STERILNÍ SE STŘÍBREM STOPBAC STERILE 10X10CM,AQUASTOP,1KS
5009989 0081600 FIXACE HYPOALERGENNÍ ELASTPORE 10CMX10M,PRODYŠNÁ,ELASTICKÁ,NETKANÝ TEXTIL,1KS
5009988 0081601 FIXACE HYPOALERGENNÍ ELASTPORE 15CMX10M,PRODYŠNÁ,ELASTICKÁ,NETKANÝ TEXTIL,1KS
5009987 0081602 FIXACE HYPOALERGENNÍ ELASTPORE 20CMX10M,PRODYŠNÁ,ELASTICKÁ,NETKANÝ TEXTIL,1KS
5009986 0172619 KRYTÍ STERILNÍ SE STŘÍBREM STOPBAC STERILE 10X10CM,1KS
5009985 0170592 KOMPRESY ABSORPČNÍ AB STERILNÍ 10X10CM,100KS
5009984 0172624 KRYTÍ STERILNÍ SE STŘÍBREM STOPBAC STERILE 5X7,5CM,AQUASTOP,1KS
5009983 0172623 KRYTÍ STERILNÍ SE STŘÍBREM STOPBAC STERILE 1,5X4CM,AQUASTOP,1KS
5009982 0172622 KRYTÍ STERILNÍ SE STŘÍBREM STOPBAC STERILE 2X2CM,AQUASTOP,1KS
5009981 0172618 KRYTÍ STERILNÍ SE STŘÍBREM STOPBAC STERILE 5X7,5CM,1KS
5009980 0172617 KRYTÍ STERILNÍ SE STŘÍBREM STOPBAC STERILE 1,5X4CM,1KS
5009979 0172616 KRYTÍ STERILNÍ SE STŘÍBREM STOPBAC STERILE 2X2CM,1KS
5009978 0172627 KRYTÍ STERILNÍ SE STŘÍBREM STOPBAC STERILE 10X30CM,AQUASTOP,1KS
5009975 0093017 REHAUSSE WC REHOTEC AVEC COUVERCLE NÁSTAVEC S VÍKEM PLASTOVÝ NA WC,  VÝŠKA 7-10-13-15CM, NOSNOST 180KG
5009974 0093016 REHAUSSE WC REHOTEC NÁSTAVEC PLASTOVÝ NA WC, 2X ÚCHYT NA ŠROUB,  VÝŠKA 7-10-13-15CM, NOSNOST 180KG
5009973 0081470 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ COSMOPOR STERILNÍ 10X30CM,S POLŠTÁŘKEM,1KS
5009972 0081469 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ COSMOPOR STERILNÍ 10X25CM,S POLŠTÁŘKEM,1KS
5009971 0081468 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ COSMOPOR STERILNÍ 10X20CM,S POLŠTÁŘKEM,1KS
5009970 0081467 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ COSMOPOR STERILNÍ 8X20CM,S POLŠTÁŘKEM,1KS
5009969 0080971 OBINADLO PRUŽNÉ HADICOVÉ COVERFLEX FAST VEL.4 10,7CMX10M,1KS
5009968 0080833 OBINADLO PRUŽNÉ HADICOVÉ COVERFLEX FAST VEL.5 17,5CMX10M,1KS
5009967 0080832 OBINADLO PRUŽNÉ HADICOVÉ COVERFLEX FAST VEL.3 7,5CMX10M,1KS
5009966 0080831 OBINADLO PRUŽNÉ HADICOVÉ COVERFLEX FAST VEL.2 5CMX10M,1KS
5009965 0080830 OBINADLO PRUŽNÉ HADICOVÉ COVERFLEX FAST VEL.1 3,5CMX10M,1KS
5009964 0080709 VATA BUNIČITÁ DĚLENÁ PUR-ZELLIN 40X50MM,1ROLE,500KS
5009963 0080686 OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ SAMODRŽÍCÍ PEHA-HAFT 12CMX4M,V NAPNUTÉM STAVU,1KS
5009962 0080685 OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ SAMODRŽÍCÍ PEHA-HAFT 10CMX4M,V NAPNUTÉM STAVU,1KS
5009961 0080684 OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ SAMODRŽÍCÍ PEHA-HAFT 8CMX4M,V NAPNUTÉM STAVU,1KS
5009960 0080683 OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ SAMODRŽÍCÍ PEHA-HAFT 6CMX4M,V NAPNUTÉM STAVU,1KS
5009959 0080682 OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ SAMODRŽÍCÍ PEHA-HAFT 4CMX4M,V NAPNUTÉM STAVU,DLOUHÝ TAH,1KS
5009958 0080549 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ COSMOPOR STERILNÍ 7,2X5CM,S POLŠTÁŘKEM,S HYDROFÓBNÍ MIKROSÍŤKOU,10KS
5009957 0080454 FIXACE HYPOALERGENNÍ PRO STOMIKY OMNIFIX ELASTIC 15CMX10M,1KS
5009956 0080453 FIXACE HYPOALERGENNÍ PRO STOMIKY OMNIFIX ELASTIC 10CMX10M,1KS
5009955 0080417 KOMPRESY EYCOPAD OČNÍ STERILNÍ 7X8,5CM,PRO DOSPĚLÉ,25KS
5009954 0080416 KOMPRESY EYCOPAD OČNÍ STERILNÍ 5,6X7CM,DĚTSKÉ,25KS
5010419 0081432 KRYTÍ ACTICOAT 7 10CMX12CM,ANTIMIKROBIÁLNÍ S NANOKRYSTALICKÝM STŘÍBREM SEDMIDENNÍ,5KS
5010418 0169655 KRYTÍ S NANOKRYSTALICKÝM STŘÍBREM ACTICOAT FLEX 3 10X10CM,ANTIMIKROBIÁLNÍ S NANOKRYSTALICKÝM STŘÍBREM,12KS
5010417 0169467 KRYTÍ S NANOKRYSTALICKÝM STŘÍBREM FLEXIBILNÍ ACTICOAT FLEX 3 10 X 10 CM,5KS
5010415 0080122 KRYTÍ RAN NEPŘILNAVÉ STERILNÍ – MELOLIN STERILE 5X5CM,25KS
5010414 0169466 KRYTÍ S NANOKRYSTALICKÝM STŘÍBREM FLEXIBILNÍ ACTICOAT FLEX 3 5 X 5 CM,5KS
5010413 0169654 KRYTÍ S NANOKRYSTALICKÝM STŘÍBREM ACTICOAT 10X10CM,ANTIMIKROBIÁLNÍ S NANOKRYSTALICKÝM STŘÍBREM,12KS
5010412 0081319 KRYTÍ ACTICOAT 10CMX10CM,ANTIMIKROBIÁLNÍ S NANOKRYSTALICKÝM STŘÍBREM,5KS
5010411 0172940 NU-GEL HYDROGEL S ALGINÁTEM 15G,10KS
5010410 0081318 KRYTÍ ACTICOAT 5CMX5CM,ANTIMIKROBIÁLNÍ S NANOKRYSTALICKÝM STŘÍBREM,5KS
5010409 0081480 KRYTÍ NEPŘILNAVÉ CUTICERIN 7,5X7,5CM 50KS
5010408 0169660 KRYTÍ TRANSPARENTNÍ S PĚNOU OPSITE POST-OP VISIBLE 10X8CM,20KS
5010406 0081479 KRYTÍ NEPŘILNAVÉ CUTICERIN 7,5X7,5CM 10KS
5010405 0081933 KRYTÍ S MASTÍ JELONET 10X10CM,IMPREGNOVANÝ JEMNÝM BÍLÝM PARAFÍNEM,36KS
5009953 0080240 OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ PEHA FIX 8CMX4M,V NAPN.STAVU,20KS
5009952 0080239 OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ PEHA FIX 6CMX4M,V NAPN.STAVU,20KS
5009951 0080238 OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ PEHA FIX 4CMX4M,V NAPN.STAVU,20KS
5009950 0080237 OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ PEHA FIX 12CMX4M,V NAPN. STAVU,20KS
5009949 0080236 OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ PEHA FIX 10CMX4M,V NAPN.STAVU,20KS
5009948 0080235 KOMPRESY MEDICOMP NESTERILNÍ 7,5X7,5CM,NETKANÝ TEXTIL,4 VRSTVY,100KS
5009947 0080234 KOMPRESY MEDICOMP NESTERILNÍ 5X5CM,NETKANÝ TEXTIL,4 VRSTVY,100KS
5009946 0080233 KOMPRESY MEDICOMP NESTERILNÍ 10X10CM,NETKANÝ TEXTIL,100KS
5009945 0080173 GÁZA SKLÁDANÁ KOMPRESY STERILNÍ STERILUX 10X10CM,8 VRSTEV,25X2KS
5009944 0080172 GÁZA SKLÁDANÁ KOMPRESY STERILNÍ STERILUX 7,5X7,5CM,8 VRSTEV,25X2KS
5009943 0080171 GÁZA SKLÁDANÁ KOMPRESY STERILNÍ STERILUX 5X5CM,8 VRSTEV,25X2KS
5009942 0080163 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ COSMOPOR STERILNÍ 8X15CM,AKTIVNÍ PLOCHA 6X10,S POLŠTÁŘKEM,1KS
5009941 0080162 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ COSMOPOR STERILNÍ 8X10CM,S POLŠTÁŘKEM,1KS
5009940 0080161 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ COSMOPOR STERILNÍ 6X15CM,AKTIVNÍ PLOCHA 4X10,S POLŠTÁŘKEM,1KS
5009939 0080160 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ COSMOPOR STERILNÍ 6X10CM,S POLŠTÁŘKEM,1KS
5009938 0080159 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ COSMOPOR STERILNÍ 5X7,2CM,S POLŠTÁŘKEM,1KS
5009937 0080152 KOMPRESY MEDICOMP STERILNÍ 10X10CM,NETKANÝ TEXTIL,25X2KS
5009936 0080151 KOMPRESY MEDICOMP STERILNÍ 7,5X7,5CM,NETKANÝ TEXTIL,25X2KS
5009935 0080150 KOMPRESY MEDICOMP STERILNÍ 5X5CM,NETKANÝ TEXTIL,25X2KS
5009934 0080108 FIXACE HYPOALERGENNÍ PRO STOMIKY OMNIFIX ELASTIC 5CMX10M,1KS
5009933 0080107 FIXACE HYPOALERGENNÍ PRO STOMIKY OMNIFIX ELASTIC 10CMX2M,1KS
5009932 0080106 OBINADLO ELASTICKÉ IDEALAST-HAFT SAMOLEPÍCÍ 12CMX4M,KOMPRESIVNÍ,KRÁTKÝ TAH,1KS
5009931 0080105 OBINADLO ELASTICKÉ IDEALAST-HAFT SAMOLEPÍCÍ 10CMX4M,KOMPRESIVNÍ,KRÁTKÝ TAH,1KS
5009930 0080104 OBINADLO ELASTICKÉ IDEALAST-HAFT SAMOLEPÍCÍ 8CMX4M,KOMPRESIVNÍ,KRÁTKÝ TAH,1KS
5009929 0080103 OBINADLO ELASTICKÉ IDEALAST-HAFT SAMOLEPÍCÍ 6CMX4M,KOMPRESIVNÍ,KRÁTKÝ TAH,1KS
5009928 0022337 OBINADLO ELASTICKÉ PÜTTER 12CMX5M,KRÁTKÝ TAH,100% BA,1KS
5009911 0005113 PÁS BŘIŠNÍ VERBA 932 520 5 OBDVOD TRUPU 95-105CM,VEL.4
5009910 0005112 PÁS BŘIŠNÍ VERBA 932 521 4 OBDVOD TRUPU 105-115CM,VEL.5
5009909 0004751 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ OMNIFILM 5CMX5M,1KS
5009908 0004732 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ OMNIFILM 2,5CMX5M,1KS
5009907 0004715 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ OMNIFILM 1,25CMX5M,1KS
5009906 0004706 OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ PEHA FIX 12CMX4M,V NAPN.STAVU JEDNOTL.V CELOFÁNU,1KS
5009905 0004694 OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ PEHA FIX 10CMX4M,V NAPN.STAVU JEDNOTL.V CELOFÁNU,1KS
5009904 0004689 OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ PEHA FIX 8CMX4M,V NAPN.STAVU JEDNOTL.V CELOFÁNU,1KS
5009903 0004682 OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ PEHA FIX 6CMX4M,V NAPN.STAVU JEDNOTL.V CELOFÁNU,1KS
5009902 0004677 OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ PEHA FIX 4CMX4M,V NAPN.STAVU JEDNOTL.V CELOFÁNU,1KS
5009901 0045443 GLORIAMED 242 COTTON – PUNČOCHA KOMPRESNÍ S ÚCHYTEM V PASE II.K.T. OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-GM PRAVÁ LEVÁ MAX
5009900 0045442 GLORIAMED 242 COTTON – PUNČOCHA KOMPRESNÍ S ÚCHYTEM V PASE II.K.T. OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-GM PRAVÁ LEVÁ
5009899 0045441 GLORIAMED 242 COTTON – PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-G NEKLOUZAVÉ UKONČENÍ MAX
5009898 0045440 GLORIAMED 242 COTTON – PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-G NEKLOUZAVÉ UKONČENÍ
5009897 0000000 SETOPRESS 10CM X 3,5M, KRÁTKOTAŽNÉ KOMPRESNÍ OBINADLO, 1KS
5009896 0000000 EXUFIBER 1X45 CM, 5KS, VYSOCE ABSORPČNÍ KRYTÍ Z HYDROVLÁKNA
5009895 0000000 EXUFIBER 20X30 CM, 5KS, VYSOCE ABSORPČNÍ KRYTÍ Z HYDROVLÁKNA
5009894 0000000 EXUFIBER 15X15 CM, 10KS, VYSOCE ABSORPČNÍ KRYTÍ Z HYDROVLÁKNA
5009893 0171744 EXUFIBER 2X45 CM, 5KS, VYSOCE ABSORPČNÍ KRYTÍ Z HYDROVLÁKNA, DO DUTIN
5009892 0170976 EXUFIBER 10X10 CM, 10KS, VYSOCE ABSORPČNÍ KRYTÍ Z HYDROVLÁKNA
5009891 0170975 EXUFIBER 5X5 CM, 10KS, VYSOCE ABSORPČNÍ KRYTÍ Z HYDROVLÁKNA
5009890 0000000 MEPILEX XT 20X20 CM, 5 KS, ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC
5009889 0000000 MEPILEX XT 15X15 CM, 5 KS, ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC
5009888 0000000 MEPILEX XT 10X20 CM, 5 KS, ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC
5009887 0170473 MEPILEX XT 10X10 CM, 5 KS, ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC
5009886 0045437 GLORIAMED 242 COTTON – PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ II.K.T. OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-F NEKLOUZAVÉ UKONČENÍ MAX
5009885 0000000 MEPILEX BORDER SACRUM AG 23X23CM, 5 KS, ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ SAMOLEPÍCÍ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVO
5009884 0000000 MEPILEX BORDER SACRUM AG 18X18CM, 5 KS, ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ SAMOLEPÍCÍ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVO
5009882 0172671 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE LADY PANTS 7 KAPEK L BOKY 100-150CM,1373ML,7KS
5009881 0172670 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE LADY PANTS 7 KAPEK M BOKY 80-120CM,1442ML,8KS
5009880 0172669 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE LADY PANTS 5 KAPEK L BOKY 100-150CM,844ML,7KS
5009879 0172668 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE LADY PANTS 5 KAPEK M BOKY 80-120CM,843ML,8KS
5009878 0172667 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MEN PANTS 7 KAPEK L BOKY 100-150CM,1412ML,7KS
5009877 0172666 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MEN PANTS 7 KAPEK M BOKY 80-120CM,1400ML,8KS
5009876 0000000 MEPILEX AG 20X20 CM, 5 KS, ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC
5009875 0045436 GLORIAMED 242 COTTON – PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ II.K.T. OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-F NEKLOUZAVÉ UKONČENÍ
5009874 0172665 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MEN PANTS 5 KAPEK L BOKY 100-150CM,850ML,7KS
5009873 0172664 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MEN PANTS 5 KAPEK M BOKY 80-120CM,850ML,8KS
5009872 0172467 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MOBILE 10 KAPEK XL BOKY 130-170CM,2757ML,14KS
5009871 0172466 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MOBILE 10 KAPEK L BOKY 100-150CM,2613ML,14KS
5009870 0000000 MEPILEX AG 15X15 CM, 5 KS, ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC
5009869 0172465 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MOBILE 10 KAPEK M BOKY 80-120CM,2626ML,14KS
5009868 0171903 FIXAČNÍ KALHOTKY MOLICARE PREMIUM FIXPANTS XXXL OBVOD BOKŮ 160-200CM,5KS
5009867 0171737 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE ELASTIC 9 KAPEK XL BOKY 140-175CM,3950ML,14KS
5009866 0171736 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE ELASTIC 9 KAPEK L BOKY 115-145CM,3856ML,24KS
5009865 0171735 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE ELASTIC 9 KAPEK M BOKY 85-120CM,3521ML,26KS
5009864 0000000 MEPILEX AG 10X20 CM, 5 KS, ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC
5009863 0171734 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE ELASTIC 9 KAPEK S BOKY 70-90CM,2546ML,26KS
5009862 0171733 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE ELASTIC 8 KAPEK XL BOKY 140-175CM,3550ML,14KS
5009861 0171732 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE ELASTIC 6 KAPEK XL BOKY 140-175CM,2750ML,14KS
5009860 0171428 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE PREMIUM 10 KAPEK L BOKY 120-150CM, 3894ML,14KS
5009859 0171427 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE PREMIUM 10 KAPEK M BOKY 90-120CM, 3453ML,14KS
5009858 0171425 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE 8 KAPEK L BOKY 120-150CM,2555ML,30KS
5009857 0000000 MEPILEX BORDER FLEX 15X20 CM, 5 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU
5009856 0171424 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE 8 KAPEK M BOKY 90-120CM,2310ML,30KS
5009855 0171423 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE 8 KAPEK S BOKY 60-90CM,1609ML,30KS
5009854 0171418 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE 6 KAPEK L BOKY 120-150CM,2225ML,30KS
5009853 0171417 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE 6 KAPEK M BOKY 90-120CM,1839ML,30KS
5009852 0171416 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE 6 KAPEK S BOKY 60-90CM,1355ML,30KS
5009851 0171107 VLOŽKY ABSORPČNÍ MOLICARE LADY 4 KAPKY 782ML,14KS
5009850 0170300 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MOBILE 5 KAPEK XL BOKY 130-170CM,1183ML,14KS
5009849 0000000 MEPILEX BORDER FLEX 15X15 CM, 5 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU
5009848 0170299 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MOBILE 8 KAPEK XL BOKY 130-170CM,2250ML,14KS
5009847 0170294 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE PREMIUM 9 KAPEK XL BOKY 150-175CM,3900ML,14KS
5009846 0170292 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE PREMIUM 9 KAPEK M BOKY 90-120CM,3360ML,14KS
5009845 0170291 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE PREMIUM 9 KAPEK S BOKY 60-90CM,2245ML,14KS
5009844 0170286 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE PREMIUM 8 KAPEK XL BOKY 150-175CM,3568ML,14KS
5009843 0170285 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE PREMIUM 6 KAPEK XL BOKY 150-175CM,2669ML,14KS
5009842 0171745 MEPILEX TRANSFER 10X12 CM, 5 KS, PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC
5009841 0088226 FIXAČNÍ KALHOTKY MOLICARE PREMIUM FIXPANTS XXL OBVOD BOKŮ 140-180CM,5KS
5009840 0088225 FIXAČNÍ KALHOTKY MOLICARE PREMIUM FIXPANTS XL OBVOD BOKŮ 100-160CM,5KS
5009839 0088224 FIXAČNÍ KALHOTKY MOLICARE PREMIUM FIXPANTS L OBVOD BOKŮ 80-120CM,5KS
5009838 0088223 FIXAČNÍ KALHOTKY MOLICARE PREMIUM FIXPANTS M OBVOD BOKŮ 60-100CM,5KS
5009837 0088222 FIXAČNÍ KALHOTKY MOLICARE PREMIUM FIXPANTS S OBVOD BOKŮ 45-80CM,5KS
5009836 0088221 PODLOŽKY MOLINEA PLUS 60X60 60X60, 1100ML, 30KS
5009834 0045432 GLORIAMED 242 COTTON OTEVŘENÁ ŠPIČKA, PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ II.K.T.
5009833 0088193 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE PREMIUM 6 KAPEK XS BOKY 40-60CM,1365ML,30KS
5009832 0088190 PODLOŽKY MOLINEA PLUS 60X90 60X90, 1700ML, 30KS
5009831 0088177 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE ELASTIC 8 KAPEK L BOKY 115-145CM,3200ML,24KS
5009830 0088176 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE ELASTIC 8 KAPEK M BOKY 85-120CM,3050ML,26KS
5009829 0088175 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE ELASTIC 8 KAPEK S BOKY 70-90CM,2356ML,26KS
5009828 0088174 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE ELASTIC 6 KAPEK L BOKY 115-145CM,2349ML,30KS
5009827 0088173 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE ELASTIC 6 KAPEK M BOKY 85-120CM,2159ML,30KS
5009826 0088172 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE ELASTIC 6 KAPEK S BOKY 70-90CM,1667ML,30KS
5009825 0088134 PODLOŽKY MOLINEA PLUS SE ZÁLOŽKAMI 90X180 90X180CM, 1200ML, 20KS
5009824 0087925 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MOBILE 8 KAPEK L BOKY 100-150CM,2279ML,14KS
5009823 0087924 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MOBILE 8 KAPEK M BOKY 80-120CM,2015ML,14KS
5009822 0087923 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MOBILE 8 KAPEK S BOKY 60-90CM,1791ML,14KS
5009821 0045433 GLORIAMED 242 COTTON PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ II.K.T. – OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-D MAX
5009820 0087922 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MOBILE 6 KAPEK XL BOKY 130-170CM,2140ML,14KS
5009819 0087921 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MOBILE 6 KAPEK XS BOKY 45-70CM,1361ML,14KS
5009818 0087674 VLOŽKY ABSORPČNÍ MOLICARE MEN 4 KAPKY 546ML,14KS
5009817 0087667 VLOŽKY ABSORPČNÍ MOLICARE PAD 4 KAPKY MAXI 865ML,30KS
5009816 0087666 VLOŽKY ABSORPČNÍ MOLICARE PAD 3 KAPKY MIDI 481ML,30KS
5009815 0087665 VLOŽKY ABSORPČNÍ MOLICARE PAD 2 KAPKY MINI 321ML,30KS
5009814 0087652 VLOŽKY ABSORPČNÍ MOLICARE LADY 1 KAPKA 181ML,14KS
5009813 0087523 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MOBILE 5 KAPEK L BOKY 100-150CM,1198ML,14KS
5009812 0087522 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MOBILE 5 KAPEK M BOKY 80-120CM,1017ML,14KS
5009811 0087516 VLOŽKY ABSORPČNÍ MOLICARE MEN 2 KAPKY 330ML,14KS
5009810 0087477 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE PREMIUM 8 KAPEK L BOKY 120-150CM,3020ML,30KS
5009809 0087476 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE PREMIUM 8 KAPEK M BOKY 90-120CM,2800ML,30KS
5009808 0087475 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE PREMIUM 8 KAPEK S BOKY 60-90CM,1980ML,30KS
5009807 0087474 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE PREMIUM 6 KAPEK L BOKY 120-150CM,2382ML,30KS
5009806 0087473 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE PREMIUM 6 KAPEK M BOKY 90-120CM,2190ML,30KS
5009805 0087472 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE PREMIUM 6 KAPEK S BOKY 60-90CM,1643ML,30KS
5009804 0087471 VLOŽNÉ PLENY MOLICARE PREMIUM FORM SUPER PLUS 2800ML,30KS
5009803 0087470 VLOŽNÉ PLENY MOLICARE PREMIUM FORM EXTRA PLUS 2300ML,30KS
5009802 0087469 VLOŽNÉ PLENY MOLICARE PREMIUM FORM EXTRA 1600ML,30KS
5009801 0087468 VLOŽNÉ PLENY MOLICARE PREMIUM FORM NORMAL PLUS 1350ML,30KS
5009800 0087413 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE PREMIUM 6 KAPEK L BOKY 120-150CM,2382ML,10KS
5009799 0087412 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE PREMIUM 6 KAPEK M BOKY 90-120CM,2190ML,10KS
5009798 0087411 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE PREMIUM 6 KAPEK S BOKY 60-90CM,1643ML,10KS
5009797 0087317 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MOBILE 6 KAPEK S BOKY 60-90CM,1475ML,14KS
5009795 0087316 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MOBILE 6 KAPEK L BOKY 100-150CM,1963ML,14KS
5009794 0087315 KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MOBILE 6 KAPEK M BOKY 80-120CM,1662ML,14KS
5009793 0087155 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE 9 KAPEK L BOKY 100-150CM,3834ML,14KS
5009792 0087154 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE 9 KAPEK M BOKY 70-120CM,3157ML,14KS
5009791 0087153 KALHOTKY ZALEPOVACÍ MOLICARE 9 KAPEK S BOKY 50-80CM,2100ML,14KS
5009790 0087119 VLOŽKY ABSORPČNÍ MOLICARE LADY 4,5 KAPKY 951ML,14KS
5009789 0087118 VLOŽKY ABSORPČNÍ MOLICARE LADY 3 KAPKY 504ML,14KS
5009788 0087117 VLOŽKY ABSORPČNÍ MOLICARE LADY 2 KAPKY 300ML,14KS
5009787 0087116 VLOŽKY ABSORPČNÍ MOLICARE LADY 1,5 KAPKY 252ML,14KS
5009785 0000000 MEPILEX TRANSFER 15X20 CM, 5 KS, PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC
5009784 0004793 FIXAČNÍ KALHOTKY MOLICARE FIXPANTS EXTRA LARGE OBVOD BOKŮ 100-160CM,3KS
5009783 0004773 FIXAČNÍ KALHOTKY MOLICARE FIXPANTS LARGE OBVOD BOKŮ 80-120CM,3KS
5009782 0000000 MEPILEX TRANSFER 20X50 CM, 4 KS, PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC
5009781 0000000 VLOŽKY ABSORPČNÍ MOLICARE LADY 0,5 KAPKY 70ML,28KS
5009780 0000000 MEPILEX BORDER AG 17X20CM, 5 KS, ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ SAMOLEPÍCÍ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVO
5009779 0000000 MEPILEX BORDER AG 15X17,5CM, 5 KS, ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ SAMOLEPÍCÍ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVO
5009778 0169071 MEPILEX BORDER AG 10X12,5 CM, 5 KS, ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ SAMOLEPÍCÍ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU
5009777 0169070 MEPILEX BORDER AG 7X7,5 CM, 5 KS, ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ SAMOLEPÍCÍ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU
5009776 0169611 MEPILEX TRANSFER AG 10X12,5 CM, 5 KS, ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONEM K ODVODU EXSUDÁTU
5009775 0169610 MEPILEX TRANSFER AG 7,5X8,5 CM, 10 KS, ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONEM K ODVODU EXSUDÁTU
5009774 0000000 MEPILEX TRANSFER AG 20 X 50CM, 2 KS, ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONEM K ODVODU EXSUDÁTU
5009773 0000000 MEPILEX TRANSFER AG 15 X 20CM, 10 KS, ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONEM K ODVODU EXSUDÁTU
5009772 0000000 EXUFIBER AG+ 15 X 15CM, 10 KS, VYSOCE ABSORPČNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ KRYTÍ Z HYDROVLÁKNA
5009771 0000000 EXUFIBER AG+ 2 X 45CM, 5 KS, VYSOCE ABSORPČNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ KRYTÍ Z HYDROVLÁKNA
5009770 0000000 EXUFIBER AG+ 5 X 5CM, 10 KS, VYSOCE ABSORPČNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ KRYTÍ Z HYDROVLÁKNA
5009769 0136215 MOBILUS 6.300 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ SKLÁDACÍ
5009768 0000000 EXUFIBER AG+ 10 X 10CM, 10 KS, VYSOCE ABSORPČNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ KRYTÍ Z HYDROVLÁKNA
5009762 0172316 MEPILEX BORDER FLEX 10X10 CM, 5 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU
5009761 0172315 MEPILEX BORDER FLEX 7,5X7,5 CM, 5 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU
5009759 0000277 ROHO DRY FLOATATION SEDAČKA ANTIDEKUBITNÍ 1/2R88C; 1/2R99C; 1/2R89C,1/2R98C; QS88/89/98/99C; 1R88/89/99MPC; QS88/89/99MPC
5009758 0171550 MEPILEX BORDER FLEX 7,8X10 CM, 5 KS, SAMOLEPÍCÍ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU
5009751 0000000 MEPITEL ONE 12X15 CM, 5 KS, SILIKONOVÁ MŘÍŽKA, NEADHERENTNÍ K RÁNĚ, SAFETAC TECHNOLOGIE
5009750 0000000 MEPITEL ONE 17 X 25CM, 5 KS, SILIKONOVÁ MŘÍŽKA, NEADHERENTNÍ K RÁNĚ, SAFETAC TECHNOLOGIE
5009749 0000000 MEPILEX LITE 20X50 CM, 4 KS, TENKÉ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC
5009748 0000000 MEPILEX LITE 15X15 CM, 5 KS, TENKÉ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC
5009747 0081247 MEPILEX LITE 10X10 CM, 5 KS, TENKÉ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC
5009746 0081246 MEPILEX LITE 6X8,5 CM, 5 KS, TENKÉ ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC
5009745 0000000 MEPILEX 20X20CM, 5KS, ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU, SAFETAC TECHNOLOGIE
5009744 0172469 DANSAC X-TRA STRIPS PŮLKROUŽKY,30KS,075-30
5009743 0000000 MEPILEX 15X15CM, 5KS, ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU, SAFETAC TECHNOLOGIE
5009742 0172468 DANSAC SKIN PROTECTOR OCHRANNÝ FILM,UBROUSKY,30KS,081-30
5009741 0171542 DANSAC EASISPRAY ADHESIVE REMOVER ODSTRAŇOVAČ ADHEZIV,VE SPREJI,50ML,083-01
5009740 0000000 MEPILEX 10X20CM, 5KS, ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU, SAFETAC TECHNOLOGIE
5009739 0171109 DANSAC IRIGAČNÍ ODVODNÝ SÁČEK HYDROKOLOIDNÍ LEPICÍ PLOCHA,PŘÍSLUŠENSTVÍ K 900-35,20KS,950-35
5009738 0170067 DANSAC NOVALIFE 1 MAXI UZAVŘENÝ,S OKÉNKEM,BÉŽOVÝ,10-70/90MM,30KS,9050-10
5009737 0169125 DANSAC NOVA 1 MINI CAP UZAVŘENÝ,BÉŽOVÝ,20-50MM,30KS,829-20
5009736 0080573 MEPILEX 10X10CM, 5KS, ABSORPČNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU, SAFETAC TECHNOLOGIE
5009735 0130048 DANSAC UROSTOMY NIGHT BAG VÝPUSTNÝ,PRŮHLEDNÝ,NOČNÍ,10KS,420-00
5009734 0130047 DANSAC NOVA 2 HIGH OUTPUT VÝPUSTNÝ,PRŮHLEDNÝ,KROUŽEK 70MM,10KS,1208-70
5009733 0000000 MEPITEL FILM 15X20 CM, 10 KS, FILMOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOUVOU VRSTVOU, SAFETAC TECHNOLOGIE
5009732 0130046 DANSAC NOVA 2 HIGH OUTPUT VÝPUSTNÝ,PRŮHLEDNÝ,KROUŽEK 55MM,10KS,1208-55
5009731 0000000 MEPITEL FILM 10X25 CM, 10 KS, FILMOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOUVOU VRSTVOU, SAFETAC TECHNOLOGIE
5009730 0130036 DANSAC NOVA 1 FOLD UP MAXI VÝPUSTNÝ,PRŮHLEDNÝ,KROUŽEK 15-90MM,10KS,816-15
5009729 0130035 DANSAC NOVA 1 FOLD UP MAXI VÝPUSTNÝ,BÉŽOVÝ,KROUŽEK 15-90MM,10KS,815-15
5009728 0169918 MEPITEL FILM 10X12 CM, 10 KS, FILMOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOUVOU VRSTVOU, SAFETAC TECHNOLOGIE
5009727 0086723 DANSAC NOVA 2 UROSTOMY PRŮHLEDNÝ,55MM,10KS,1218-55
5009726 0086722 DANSAC NOVA 2 UROSTOMY PRŮHLEDNÝ,43MM,10KS,1218-43
5009725 0169917 MEPITEL FILM 6X7 CM, 10 KS, FILMOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU, SAFETAC TECHNOLOGIE
5009724 0086721 DANSAC NOVA 2 UROSTOMY BÉŽOVÝ,55MM,10KS,1217-55
5009723 0062631 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA SEDAČKA ELEKTRICKY POLOHOVACÍ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009722 0008937 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA STUPAČKA SPOJENÁ ÚHLOVĚ NASTAVITELNÁ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009721 0086720 DANSAC NOVA 2 UROSTOMY BÉŽOVÝ,43MM,10KS,1217-43
5009720 0013405 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA OPĚRKA ZAD TYP ERGO (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009719 0015976 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA SEDÁK TYP ERGO (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009718 0023042 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA PODNOŽKY ELEKTRICKY POLOHOVACÍ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009717 0023309 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA OPĚRKA ZAD ELEKTRICKY POLOHOVACÍ O 30° (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009716 0023317 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA SPECIÁLNÍ OVLÁDÁNÍ STŘEDOVÉ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009715 0086717 DANSAC NOVA 1 UROSTOMY X3 PRŮHLEDNÝ,12-46MM,MĚKKÝ KONVEXNÍ,10KS,892-12
5009714 0023318 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA SPECIÁLNÍ OVLÁDÁNÍ STŘEDOVÉ VČETNĚ STOLKU (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009713 0023319 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA SPECIÁLNÍ OVLÁDÁNÍ MULTIFUNKČNÍ BRADOVÉ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009712 0024187 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA SEDAČKA RECARO S MECHANICKY POLOHOVACÍ OPĚRKOU ZAD (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009711 0082046 MEPITEL ONE 8X10 CM, 5 KS, SILIKONOVÁ MŘÍŽKA, NEADHERENTNÍ K RÁNĚ, SAFETAC TECHNOLOGIE
5009710 0024188 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA SEDAČKA RECARO S ELEKTRICKY POLOHOVACÍ OPĚRKOU ZAD (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009709 0062132 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA DRŽÁK OVLADAČE STRANOVĚ ODKLOPNÝ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009708 0062134 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA POSTRANICE S PODRUČKOU KE SPECIÁLNÍM SEDAČKÁM (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009707 0016294 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA OPĚRKA ZAD MECHANICKY POLOHOVACÍ DO 30° (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009706 0086716 DANSAC NOVA 1 X3 UROSTOMY BÉŽOVÝ,12-46MM, MĚKKÝ KONVEXNÍ,10KS,891-12
5010165 0045739 SOLIDEA CATHERINE 332 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. PRO PODVAZKOVÝ PÁS A-G OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5010164 0045778 SOLIDEA MARILYN PLUS 340 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. – OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-G NEKLOUZAVÉ UKONČENÍ
5010163 0045737 SOLIDEA MARILYN 333 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. – OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-G NEKLOUZAVÉ UKONČENÍ
5010162 0000000 BREEZY CIRRUS G5 MECHANICKÝ VOZÍK SPECIÁLNÍ, MULTIFUNKČNÍ, NOSNOST 140KG
5010161 0000000 BREEZY CIRRUS G5 BASE PODVOZEK PRO SEDACÍ ORTÉZU NEBO SEDACÍ SYSTÉM
5010160 0045735 SOLIDEA 336 RELAX UNISEX PLUS PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ II.K.T. – OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-D
5010159 0045734 SOLIDEA 326 RELAX UNISEX PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ II.K.T. – OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-D
5010158 0045740 SOLIDEA 327 WONDER MODEL KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ,A,II.K.T. – ZAVŘENÁ ŠPIČKA A-M
5010157 0045738 SOLIDEA CATHERINE 323 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T., PRO PODVAZKOVÝ PÁS A-G ZAVŘENÁ ŠPIČKA
5009705 0086709 DANSAC NOVA 2 UZAVŘENÝ,KROUŽEK 70MM,BÉŽOVÝ,30KS,1201-70
5009704 0086708 DANSAC NOVA 2 UZAVŘENÝ,KROUŽEK 55MM,30KS,1201-55
5009703 0082045 MEPITEL ONE 5X7 CM, 5 KS, SILIKONOVÁ MŘÍŽKA, NEADHERENTNÍ K RÁNĚ, SAFETAC TECHNOLOGIE
5009702 0086707 DANSAC NOVA 2 UZAVŘENÝ,KROUŽEK 43MM,30KS,1201-43
5009701 0086672 DANSAC NOVA 2 FOLD UP VÝPUSTNÝ,BÉŽOVÝ,KROUŽEK 70MM,10KS,1215-70
5009700 0080194 MEPITEL 7,5X10 CM, 10 KS, SILIKONOVÁ MŘÍŽKA, NEADHERENTNÍ K RÁNĚ, SAFETAC TECHNOLOGIE
5009699 0086671 DANSAC NOVA 2 FOLD UP VÝPUSTNÝ,BÉŽOVÝ,KROUŽEK 55MM,10KS,1215-55
5009698 0086670 DANSAC NOVA 2 FOLD UP VÝPUSTNÝ,BÉŽOVÝ,KROUŽEK 43MM,10KS,1215-43
5009697 0086594 DANSAC NOVA 1 UZAVŘENÝ,PRŮHLEDNÝ,20-60MM,30KS,802-20
5009696 0080193 MEPITEL 5X7,5 CM, 10 KS, SILIKONOVÁ MŘÍŽKA, NEADHERENTNÍ K RÁNĚ, SAFETAC TECHNOLOGIE
5009695 0086593 DANSAC NOVA 1 UZAVŘENÝ,BÉŽOVÝ,50MM,30KS,801-50
5009694 0086592 DANSAC NOVA 1 UZAVŘENÝ,BÉŽOVÝ,45MM,30KS,801-45
5009693 0086591 DANSAC NOVA 1 UZAVŘENÝ,BÉŽOVÝ,40MM,30KS,801-40
5009692 0169921 MELGISORB PLUS 3X45 CM, 5 KS, ABSORPČNÍ ALGINÁTOVÉ KRYTÍ, DO DUTIN
5009691 0086590 DANSAC NOVA 1 UZAVŘENÝ,BÉŽOVÝ,35MM,30KS,801-35
5009690 0086589 DANSAC NOVA 1 UZAVŘENÝ,BÉŽOVÝ,30MM,30KS,801-30
5009689 0086588 DANSAC NOVA 1 UZAVŘENÝ,BÉŽOVÝ,25MM,30KS,801-25
5009688 0169920 MELGISORB PLUS 10X10 CM, 10 KS, ABSORPČNÍ ALGINÁTOVÉ KRYTÍ
5009687 0086587 DANSAC NOVA 1 UZAVŘENÝ,BÉŽOVÝ,20-60MM,30KS,801-20
5009686 0086523 DANSAC GX-TRA 50/30MM KROUŽEK,50/30MM,30KS,725-50/30
5009685 0086522 DANSAC GX-TRA 40/30MM KROUŽEK,40/30MM,30KS,725-40/30
5009684 0086521 DANSAC GX-TRA 30/30MM KROUŽEK,30/30MM,30KS,725-30/30
5009683 0169919 MELGISORB PLUS 5X5 CM, 10 KS, ABSORPČNÍ ALGINÁTOVÉ KRYTÍ
5009682 0086520 DANSAC GX-TRA 20/30MM KROUŽEK,20/30MM,30KS,725-20/30
5009681 0093412 CHODÍTKO GR 202 SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, HLINÍKOVÉ, ZDVOJENÁ PŘEDNÍ KOLEČKA, FAZZINI
5009680 0086519 DANSAC SKIN LOTION TĚLOVÁ VODA,200ML,1KS,70000-0000
5009512 0041053 BIVONA TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA BEZ MANŽETY PRO DOSPĚLÉ VEL. 7.0, 8.0 A 9.0MM (60A)
5009509 0000000 MELGISORB AG 20X30CM, 5KS, VYSOCE ABSORPČNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ KRYTÍ Z ALGINÁTU
5009508 0000000 MELGISORB AG 15X15CM, 10KS, VYSOCE ABSORPČNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ KRYTÍ Z ALGINÁTU
5009506 0081962 MELGISORB AG 3X44CM, 10KS, VYSOCE ABSORPČNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ KRYTÍ Z ALGINÁTU, DO KAVIT
5009505 0081960 MELGISORB AG 10X10CM, 10KS, VYSOCE ABSORPČNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ KRYTÍ Z ALGINÁTU
5009503 0081959 MELGISORB AG 5X5CM, 10KS, VYSOCE ABSORPČNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ KRYTÍ Z ALGINÁTU
5009498 0200193 KRYTÍ ABSORPČNÍ STERILNÍ TEXTUS BALANCE 5X5CM KRYTÍ Z AQUAFILAMENTŮ NA VŠECHNY TYPY NEINFIKOVANÝCH RAN 5X5CM,10KS
5009496 0200194 KRYTÍ ABSORPČNÍ STERILNÍ TEXTUS BALANCE 8X12CM KRYTÍ Z AQUAFILAMENTŮ NA VŠECHNY TYPY NEINFIKOVANÝCH RAN 8X12CM,10KS
5009494 0200196 KRYTÍ ABSORPČNÍ SE STŘÍBREM STERILNÍ TEXTUS BIOACTIV AG 5X5CM ABSORPČNÍ AQUAFILAMENTOVÉ KRYTÍ SE STŘÍBREM PRO ČISTĚNÍ RAN 5X5CM,10KS
5009490 0200197 KRYTÍ ABSORPČNÍ SE STŘÍBREM STERILNÍ TEXTUS BIOACTIV AG 10X10CM ABSORPČNÍ AQUAFILAMENTOVÉ KRYTÍ SE STŘÍBREM PRO ČISTĚNÍ RAN 10X10CM,10KS
5009489 0041042 TRACHEOSTOMICKÁ VNITŘNÍ KANYLA BLUE LINE ULTRA 6.0MM PRO TRACH. KANYLU B/L ULTRA VEL. 6.0MM
5009488 0041042 TRACHEOSTOMICKÁ VNITŘNÍ KANYLA BLUE LINE ULTRA PRO TRACH. KANYLU B/L ULTRA VEL. 7, 7.5, 8, 8.5, 9 A 10MM (100/850)
5009486 0041043 TRACHEOSTOMICKÁ VNITŘNÍ KANYLA FENESTROVANÁ (NÁHRADNÍ) 6.0MM PRO TRACH. KANYLY BLUE LINE ULTRA VEL. 6MM KAT.Č. 100/851/060
5009483 0041043 TRACHEOSTOMICKÁ VNITŘNÍ KANYLA FENESTROVANÁ (NÁHRADNÍ) PRO TRACH. KANYLY BLUE LINE ULTRA VEL. 7, 7.5, 8, 8.5, 9 A 10MM
5009463 0140956 PODPRSENKA KOMPRESIVNÍ DEONA FEMINA COTTON HRUDNÍ BANDÁŽ S BAVLNOU PO MAMMOLOGICKÝCH OPERACÍCH, KT.II
5009460 0140957 PODPRSENKA KOMPRESIVNÍ DEONA FEMINA POLY HRUDNÍ BANDÁŽ PO MAMMOLOGICKÝCH OPERACÍCH, KT.II
5009456 0008990 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA OBRUČ PRO KVADRUPLEGIKY POGUMOVANÁ VEL. 24˝ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009454 0008985 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA OPĚRKA ZAD ŘEMÍNKOVÁ NASTAVITELNÁ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009451 0140958 NÁVLEK PAŽNÍ II.K.T. PRSTOVÁ RUKAVICE DEONA GARDE A1-C, LEVÁ, PRAVÁ
5009450 0005954 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA SEDÁK PEVNÝ, POLSTROVANÝ, ARET. (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009444 0045614 NÁVLEK PAŽNÍ II.K.T. DEONA B RUKAVICE A-C
5009442 0045625 NÁVLEK PAŽNÍ III.K.T. DEONA GARDE  C-F A-C
5009440 0045613 NÁVLEK PAŽNÍ II.K.T. DEONA B A-F + RUKAVICE
5009438 0045623 NÁVLEK PAŽNÍ III.K.T. DEONA C A-F S RUKAVICÍ
5009436 0045611 NÁVLEK PAŽNÍ II.K.T. DEONA B A-F S RUKAVICÍ
5009435 0023641 DRYTEX HINGED KNEE WRAP KOLENNÍ ORTÉZA S DVOUOSÝM KLOUBEM A KOVOVÝMI DLAHAMI
5009433 0045624 NÁVLEK PAŽNÍ III.K.T. DEONA C C-F BEZ RUKAVICE
5009430 0045612 NÁVLEK PAŽNÍ II.K.T. DEONA B C-F BEZ RUKAVICE
5009428 0005922 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA ADAPTÉR TĚŽIŠTĚ
5009427 0093938 DRYTEX WRAP ECONOMY HINGED KNEE ORTÉZA KOLENNÍ PRO INSTABILITU MCL, LCL, CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ, ROZEPÍNACÍ
5009424 0005903 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA PÁS FIXAČNÍ DVOUBODOVÝ SE ZÁMKEM
5009422 0005899 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA KURT STUPAČKOVÝ – OPORA PATY
5009421 0093939 SURROUND FLOAM ELBOW PÁSKA EPIKONDYLÁRNÍ, POMŮCKA PRO MEDIÁLNÍ/LATERÁLNÍ EPIKONDYLITIDU
5009417 0005898 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA KURT STUPAČKOVÝ – DRŽÁK ŠPIČEK
5009416 0005891 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA STABILIZAČNÍ VZPĚRA OPĚRKY ZAD
5009414 0000000 COVAWOUND SUPERABSORBENT – OBVAZ S KAPILÁRNÍM ÚČINKEM 10CM X 10CM
5009413 0005886 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA STUPAČKY ÚHLOVĚ STAVITELNÉ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009412 0041041 FIXAČNÍ PÁSEK TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY PĚNOVÝ, VEL. PRO DOSPĚLÉ
5009410 0041041 FIXAČNÍ PÁSEK TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY PĚNOVÝ, VEL.: PEDIATRICKÝ / KOJENECKÝ
5009409 0005838 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA KLÍN ABDUKČNÍ
5009408 0000000 COVAWOUND SUPERABSORBENT – OBVAZ S KAPILÁRNÍM ÚČINKEM 20CM X 30CM
5009407 0005837 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA POLŠTÁŘ 6 CM
5009405 0005836 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA POLŠTÁŘ 3 CM
5009403 0005812 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA KRYTY KOL
5009402 0005793 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA VYZTUŽOVACÍ VZPĚRA OPĚRKY ZAD
5009400 0000000 COVAWOUND SUPERABSORBENT – OBVAZ S KAPILÁRNÍM ÚČINKEM 15CM X 15CM
5009399 0000000 COVAWOUND HYDROCOLLOID – HYDROKOLOIDNÍ OBVAZ 10CM X 10CM (TENKÝ,TRANSPARENTNÍ)
5009397 0041069 THERMOVENT T, VÝMĚNÍK TEPLA A VLHKOSTI 100/570/015 POUŽITÍ S KANYLAMI S 15MM KONEKTOREM (BAL.= 50 KS)
5009396 0005772 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA STUPAČKA SPOJENÁ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009395 0000000 COVAWOUND HYDROCOLLOID – HYDROKOLOIDNÍ OBVAZ 10CM X 10CM
5009394 0005771 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA PODNOŽKA PRO AMPUTOVANÉ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009392 9990497 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA STABILIZAČNÍ KOLEČKO ODKLOPNÉ
5009391 9990181 TRILOGY EVO
5009390 9990181 TRILOGY 100
5009389 9990182 TRILOGY EVO
5009388 9990182 TRILOGY 100
5009387 0041040 FIXAČNÍ PÁSEK TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY, ŠÍŘKA 25MM, NESTERILNÍ 100/503/200
5009386 0000000 COVAWOUND FOAM – NEPŘILNAVÝ PĚNOVÝ OBVAZ S ADHEZIVNÍM OKRAJEM 15CM X 15CM (ROZMĚR POLŠTÁŘKU 10CM X 10CM) NEPŘILNAVÉ S ADHEZIVNÍM OKRAJEM
5009385 0045634 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ,B,II.K.T. DEONA KLASIK-UZAVŘENÁ ŠPIČKA A-M TĚHOTENSKÉ
5009383 0045633 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ,C,II.K.T. DEONA KLASIK-UZAVŘENÁ ŠPIČKA A-M PÁNSKÉ
5009382 0026154 TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA BLUE LINE, 2X FENESTRACE, 15MM KONEKTOR BEZ MANŽETY, VEL. 6.0MM 100/537/060
5009381 0026154 TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA BLUE LINE, 2X FENESTRACE, 15MM KONEKTOR BEZ MANŽETY, VEL. 7-10MM 100/537
5009380 0000000 COVAWOUND FOAM – NEPŘILNAVÝ PĚNOVÝ OBVAZ S ADHEZIVNÍM OKRAJEM 15CM X 20CM (ROZMĚR POLŠTÁŘKU 10CM X 15CM) NEPŘILNAVÉ S ADHEZIVNÍM OKRAJEM
5009379 0041035 TRACHEOSTOMICKÝ SET BEZ MANŽETY, FENESTRACE HLADKÁ + FENESTROVANÁ VNITŘNÍ KANYLA, PÁSEK, KARTÁČEK VEL. 6.0MM 100/813
5009378 0041035 TRACHEOSTOMICKÝ SET BEZ MANŽETY, FENESTRACE HLADKÁ + FENESTROVANÁ VNITŘNÍ KANYLA, PÁSEK, KARTÁČEK 7-10MM 100/813
5009377 0045635 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ,A,III.K.T. DEONA C-UZAVŘENÁ ŠPIČKA A-M DÁMSKÉ
5009376 0169220 TRACHEOSTOMICKÝ SET SUCTIONAID S MANŽETOU SOFT SEAL SÁNÍ NAD MANŽ., VNITŘNÍ KANYLY, PÁSEK A ČISTÍCÍ KARTÁČEK VEL.6MM 100/870/060
5009375 0041034 TRACHEOSTOMICKÝ SET BLUE LINE ULTRA, BEZ MANŽETY SET S VNITŘNÍMI KANYLAMI, PÁSKEM A KARTÁČKEM  VEL. 7-10MM 100/811
5009374 0041034 TRACHEOSTOMICKÝ SET BLUE LINE ULTRA, BEZ MANŽETY SET S VNITŘNÍMI KANYLAMI, PÁSKEM A KARTÁČKEM  VEL. 6MM 100/811
5009373 0169220 TRACHEOSTOMICKÝ SET SUCTIONAID S MANŽETOU SOFT SEAL SÁNÍ NAD MANŽ., VNITŘNÍ KANYLY, PÁSEK A ČISTÍCÍ KARTÁČEK 7-10MM 100/870
5009372 9990177 TRILOGY EVO
5009371 9990177 TRILOGY 100
5009370 0082009 OCTENILIN WOUND GEL GEL NA RÁNY, 20 ML
5009369 9990176 TRILOGY EVO
5009368 9990176 TRILOGY 100
5009367 0045632 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ,A,II.K.T. DEONA KLASIK UZAVŘENÁ ŠPIČKA A-M DÁMSKÉ
5009366 9990496 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA STABILIZAČNÍ KOLEČKA ODKLOPNÁ
5009365 0000000 COVAWOUND ALGINATE – ALGINÁTOVÝ OBVAZ 15CM X 15CM
5009364 0000000 OCTENILIN WOUND GEL GEL NA RÁNY, 250 ML
5009362 0000000 COVAWOUND ALGINATE – ALGINÁTOVÝ OBVAZ 10CM X 10CM
5009361 0045615 PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ III.K.T. DEONA C-UZAVŘENÁ OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-D
5009360 0000000 COVAWOUND ALGINATE – ALGINÁTOVÝ OBVAZ 5CM X 5CM
5009358 0093605 ULTRA-FINE FILTER, DISPOSABLE FILTR NA MIKROČÁSTICE
5009357 0136084 ROZTOK ELASTOVISKÓZNÍ CRESPINE GEL+ INJ 1X2ML,HYALURONÁT SODNÝ+PRILOKAIN,HRAZENA 1 APLIKACE DO 1 KLOUBU/9 MĚS.
5009356 0063711 POLLEN (FOAM) FILTER, REUSABLE VSTUPNÍ FILTR
5009355 0045603 PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ II.K.T. DEONA B-UZAVŘENÁ OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-D
5009354 0045618 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ III.K.T. DEONA C-UZAVŘENÁ, OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-F SAMODRŽÍCÍ KRAJKA
5009353 0000000 COVAWOUND ALGINATE – ALGINÁTOVÝ OBVAZ 2CM X 30CM (PROVAZEC)
5009352 0045606 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ II.K.T. DEONA B-UZAVŘENÁ, OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-F SAMODRŽÍCÍ KRAJKA
5009351 0000000 PŘENOSNÁ SACÍ JEDNOTKA DEVILBISS VACU-AIDE QSU SÉRIE 7314
5009350 0045617 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ III.K.T. DEONA C-UZAVŘENÁ, OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-F SAMODRŽÍCÍ LEM
5009349 0136083 ROZTOK ELASTOVISKÓZNÍ CRESPINE GEL INJ 1X2ML,HYALURONÁT SODNÝ,PŘEDPL.STŘÍKAČ.,HRAZENA 1 APLIKACE DO 1 KLOUBU/9 MĚS.
5009348 0045479 PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ II.K.T. LONARIS EXTRA FEINE A-D, ŠPICE UZ-OT , VŠECHNY BARVY, VELIKOSTI A VARIANTY
5009347 0045480 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ II.K.T. LONARIS EXTRA FEINE A-F, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY, VELIKOSTI A VARIANTY
5009346 0045605 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ II.K.T. DEONA B-UZAVŘENÁ, OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-F SAMODRŽÍCÍ LEM
5009345 0045481 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. LONARIS EXTRA FEINE A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009344 0045467 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. LONARIS EXTRA FEINE A-G, ŠPICEUZ-OT, VŠECHNY BARVY , VELIKOSTI A VARIANTY
5009343 0000000 COVAWOUND FOAM – NEPŘILNAVÝ PĚNOVÝ OBVAZ 10CM X 13CM (HEEL)
5009342 0045465 PUNČOCHA KOMPRESNÍ S ÚCHYTEM V PASE II.K.T. LONARIS EXTRA FEINE A-G, ŠPICE UZ-OT , VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009341 0045572 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ,B,II.K.T. LONARIS EXTRA TĚHOTENSKÉ A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009340 0045570 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ,A,II.K.T. LONARIS EXTRA FEINE DÁMSKÉ A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009339 0045616 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ III.K.T. DEONA C-UZAVŘENÁ, OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-F
5009338 0045574 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ,C,II.K.T. LONARIS EXTRA FEINE PÁNSKÉ A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009337 0045460 PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ III.K.T. LONARIS EXTRA FEINE A-D, ŠPICE UZ-OT , VŠECHNY BARVY, VELIKOSTI A VARIANTY
5009336 0015956 STANDARD TUBING (22MM)
5009335 0015956 STANDARD TUBING (15MM)
5009334 0045468 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ III.K.T. LONARIS EXTRA FEINE A-G, ŠPICE UZ-OT , VŠECHNY BARVY, VELIKOSTI A VARIANTY
5009333 0045464 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ III.K.T. LONARIS EXTRA FEINE A-G, ŠPICE UZ-OT , VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009332 0045466 PUNČOCHA KOMPRESNÍ S ÚCHYTEM V PASE III.K.T. LONARIS EXTRA FEINE A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009331 0000000 COVAWOUND FOAM – NEPŘILNAVÝ PĚNOVÝ OBVAZ 20CM X 20CM
5009330 0045573 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ,B,III.K.T. LONARIS EXTRA FEINE TĚHOTENSKÉ A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009329 0045571 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ,A,III.K.T. LONARIS EXTRA FEINE DÁMSKÉ A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009328 0045575 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ,C,III.K.T. LONARIS EXTRA FEINE PÁNSKÉ A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009327 0045712 PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ II.K.T. LONARIS COTTON ŠPICE UZ-OT , VŠECHNY BARVY, VELIKOSTI A VARIANTY
5009326 0045463 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. LONARIS EXCLUSIVE A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY , VELIKOSTI A VARIANTY
5009325 0045714 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ II.K.T. LONARIS COTTON A-F, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY, VELIKOSTI A VARIANTY
5009324 0045726 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. LONARIS COTTON A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009323 0045461 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ II.K.T. LONARIS EXCLUSIVE A-F, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY, VELIKOSTI A VARIANTY
5009321 0000000 COVAWOUND FOAM – NEPŘILNAVÝ PĚNOVÝ OBVAZ 15CM X 15CM
5009320 0045508 NÁVLEK KOLENNÍ II.K.T. ROSANYTA 93 D-F, VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009319 0045504 NÁVLEK KOLENNÍ III.K.T. LONARIS C  D-F,VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009318 0045500 NÁVLEK KOTNÍKOVÝ III.K.T. LONARIS C  A-B,VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009317 0045282 NÁVLEK PAŽNÍ III.K.T. LONARIS S RUKAVICÍ A-C,C-G , VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009316 0045713 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. LONARIS COTTON A-G, ŠPICE UZ-OT , VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009315 0045462 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ III.K.T. LONARIS EXTRA FEINE A-F, ŠPICE UZ-OT , VŠECHNY BARVY, VELIKOSTI
5009314 0045459 PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ II.K.T. LONARIS EXCLUSIVE A-D ŠPICE UZ-OT , VŠECHNY BARVY, VELIKOSTI A VARIANTY
5009313 0045578 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ,C,II.K.T. LONARIS MICRO PÁNSKÉ A-G ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009312 0045579 PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ II.K.T. LONARIS MICRO A-D ŠPICE UZ-OT , VŠECHNY BARVY, VELIKOSTI A VARIANTY
5009311 0045580 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ II.K.T. LONARIS MICRO A-F, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY, VELIKOSTI A VARIANTY
5009310 0063710 SYSTEM ONE HEATED HUMIDIFIER VÝHŘEVNÝ ZVLHČOVAČ
5009309 0045582 PUNČOCHA KOMPRESNÍ S ÚCHYTEM V PASE II.K.T. LONARIS MICRO A-G, ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009308 0045576 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ,A,II.K.T. LONARIS MICRO DÁMSKÉ A-G ŠPICE OT-UZ, VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009307 0045577 KALHOTY PUNČOCHOVÉ KOMPRESNÍ,B,II.K.T. LONARIS MICRO TĚHOTENSKÉ A-G , ŠPICE UZ-OT , VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009306 0045581 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. LONARIS MICRO A-F ŠPICE UZ-OT, VŠECHNY BARVY, VELIKOSTI A VARIANTY
5009305 0045478 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. LONARIS MICRO A-G ŠPICEUZ-OT, VŠECHNY BARVY A VEL.SE SAMODRŽÍCÍM KRAJKOVÝM LEMEM
5009304 0045279 NÁVLEK PAŽNÍ III.K.T. LONARIS VELIKOST 1-5 C-G
5009303 0000000 COVAWOUND SILICONE WITH BORDER-SAMOL.PĚN.OBVAZ Z MĚKK.SILIK.S OKRAJEM 5CM X 5CM (ROZMĚR POLŠTÁŘKU 2,5CM X 2,5CM) SAMOLEPÍCÍ (LITE)
5009302 0045285 NÁVLEK PAŽNÍ III.K.T. LONARIS A RUKAVICE A-C,C-G , VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009301 0045285 NÁVLEK PAŽNÍ III.K.T. LONARIS A RUKAVICE A-C,C-G , VŠECHNY BARVY A VELIKOSTI
5009300 0000000 COVAWOUND SILICONE WITH BORDER-SAMOL.PĚN.OBVAZ Z MĚKK.SILIK.S OKRAJEM 10CM X 10CM (ROZMĚR POLŠTÁŘKU 6,5CM X 6,5CM) SAMOLEPÍCÍ (LITE)
5009299 0045604 PUNČOCHY KOMPRESNÍ POLOSTEHENNÍ II.K.T. DEONA B-UZAVŘENÁ, OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-F
5009298 0045622 PUNČOCHA KOMPRESNÍ S ÚCHYTEM V PASE III.K.T. DEONA C-UZAVŘENÁ,OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-GP
5009297 0000000 COVAWOUND SILICONE WITH BORDER-SAMOL.PĚN.OBVAZ Z MĚKK.SILIK.S OKRAJEM 7,5CM X 7,5CM (ROZMĚR POLŠTÁŘKU 4,5CM X 4,5CM) SAMOLEPÍCÍ
5009296 0000000 KOMPRESOROVÝ INHALÁTOR AIR FORCE MINI
5009295 0045610 PUNČOCHA KOMPRESNÍ S ÚCHYTEM V PASE II.K.T. DEONA B-UZAVŘENÁ, OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-T
5009294 0045621 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ III.K.T. DEONA C-UZAVŘENÁ, OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-G SAMODRŽÍCÍ KRAJKA
5009293 0045609 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. DEONA B-UZAVŘENÁ, OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-G SAMODRŽÍCÍ KRAJKA
5009292 0045620 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ III.K.T. DEONA C-UZAVŘENÁ, OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-G SAMODRŽÍCÍ LEM
5009291 0000000 KOMPRESOROVÝ INHALÁTOR AIR FORCE ONE
5009289 0045608 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. DEONA B-UZAVŘENÁ, OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-G SAMODRŽÍCÍ LEM
5009288 0045619 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ III.K.T. DEONA C-UZAVŘENÁ, OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-G
5009287 0039968 HLEZENNÍ ORTÉZA – KRÁTKÁ 017A
5009286 0045607 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. DEONA B-UZAVŘENÁ, OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-G
5009284 0063123 KYČELNÍ ORTÉZA 016
5009283 0045708 PUNČOCHA KOMPRESNÍ LÝTKOVÁ ANTISEPTICKÁ II.K.T. DEONA FAKTOR A-D
5009282 0039967 ABDUKČNÍ DLAHA RAMENNÍHO KLOUBU 015
5009281 0045707 PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ II.K.T. DEONA COTTON B-FORTE UZAVŘENÁ ŠPICE A-D PÁNSKÉ
5009280 0000000 COVAWOUND SILICONE WITH BORDER-SAMOL.PĚN.OBVAZ Z MĚKK.SILIK.S OKRAJEM 15CM X 15CM (ROZMĚR POLŠTÁŘKU 11CM X 11CM) SAMOLEPÍCÍ
5009279 0045667 PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ II.K.T. DEONA COTTON B A-D
5009278 0135568 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA PÁS HRUDNÍ FIXAČNÍ, 3 VELIKOSTI: 150, 180 A 200 CM
5009277 0045670 PUNČOCHA KOMPRESNÍ S ÚCHYTEM V PASE II.K.T. DEONA COTTON B A-GM
5009276 0000000 COVAWOUND SILICONE WITH BORDER-SAMOL.PĚN.OBVAZ Z MĚKK.SILIK.S OKRAJEM 7,5CM X 7,5CM (ROZMĚR POLŠTÁŘKU 4,5CM X 4,5CM) SAMOLEPÍCÍ (LITE)
5009275 0063127 EPICONDILÁRNÍ PÁSKA S DVOJITÝM TAHEM A OPĚRKOU 014C
5009274 0045671 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. DEONA COTTON B A-G SE SAMODRŽÍCÍ KRAJKOU
5009273 0140364 GEL LUBRIKAČNÍ LUBRAGEL – STŘÍKAČKY 25 X 6 ML STERILNÍ LUBRIKANS, LOKÁLNÍ ANESTETIKUM A DEZINFICIENS VE STERILNÍ STŘÍKAČCE
5009272 0011599 HANDIHALER INHALAČNÍ POMŮCKA K INHALACI PRÁŠKU Z TOBOLEK SPIRIVA
5009271 0011970 INHALÁTOR FAZZINI F-205 ULTRAZVUKOVÝ, S DIGITÁLNÍM OVLÁDÁNÍM A PŘÍSLUŠENSTVÍM
5009270 0045669 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. DEONA COTTON B A-G
5009269 0000000 COVAWOUND SILICONE WITH BORDER-SAMOL.PĚN.OBVAZ Z MĚKK.SILIK.S OKRAJEM 5CM X 12,5CM (ROZMĚR POLŠTÁŘKU 3CM X 8,5CM) LITE
5009268 0010264 INHALÁTOR FAZZINI F-202 ULTRAZVUKOVÝ, S PŘÍSLUŠENSTVÍM
5009267 0045796 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. DEONA SUPER MULTI A-G SE SAMODRŽÍCÍ KRAJKOU
5009266 0140367 KATÉTR MOČOVÝ HYDROFILNÍ DĚTSKÝ HOMECATH 20 CM HCP 2006,2008,2010 CH 6-10, BALENÍ 40 KUSŮ
5009265 0140366 KATÉTR MOČOVÝ HYDROFILNÍ ŽENSKÝ HOMECATH 20 CM HCF 2012,2014,2016 CH 12-16, BALENÍ 40 KUSŮ
5009264 0000000 COVAWOUND SILICONE WITH BORDER-SAMOL.PĚN.OBVAZ Z MĚKK.SILIK.S OKRAJEM 15CM X 17CM SAMOLEPÍCÍ SACRUM
5009263 0045668 PUNČOCHY KOMPRESNÍ STEHENNÍ II.K.T. DEONA SUPER A-G SE SAMODRŽÍCÍ KRAJKOU
5009262 0039962 ORTÉZA PALCE RUKY SNÍMATELNÁ – ROVNÁ 012B
5009261 0140365 KATÉTR MOČOVÝ HYDROFILNÍ MUŽSKÝ HOMECATH 40 CM HCM 40-06,08,10,12,14,16,18 CH 6-18, BALENÍ 40 KUSŮ
5009260 0045709 PUNČOCHY KOMPRESNÍ LÝTKOVÉ II.K.T. DEONA SUPER A-D
5009258 0000000 COVAWOUND SILICONE WITH BORDER-SAMOL.PĚN.OBVAZ Z MĚKK.SILIK.S OKRAJEM 15CM X 20CM (ROZMĚR POLŠTÁŘKU 11CM X 16CM) SAMOLEPÍCÍ
5009257 0171219 SENSURA MIO 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 15-45, MIDI, KRUHOVÝ FILTR, 10671
5009256 0172201 EASIFLEX 2D PODLOŽKA PRO DĚTI, 27MM, 0-25MM, 14308
5009255 0022174 VOZÍK MECHANICKÝ START M4 XXL SKLÁDACÍ, ZESÍLENÝ,ODLEHČENÝ,Š.SEDU 48-55,5CM,NOSNOST 160KG
5009254 0000000 COVAWOUND SILICONE WITH BORDER-SAMOL.PĚN.OBVAZ Z MĚKK.SILIK.S OKRAJEM 10CM X 10CM (ROZMĚR POLŠTÁŘKU 6,5CM X 6,5CM) SAMOLEPÍCÍ
5009253 0012094 PÁS FIXAČNÍ DVOUBODOVÝ PÁNEVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009250 0012090 PODNOŽKY MECHANICKY POLOHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009249 0039958 LOKETNÍ ORTÉZA S NASTAVITELNÝM ROZSAHEM POHYBU 010A NASTAVITELNÉ ROZPĚTÍ 0°-120°
5009248 0012086 OPĚRKA ZAD MECHANICKY POLOHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009247 0172200 EASIFLEX 2D PODLOŽKA PRO DĚTI, 17MM, 0-15MM, 14307
5009246 0172203 EASIFLEX 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÍLÝ, DĚTSKÝ, 27MM, FILTR, 14692
5009245 0172202 EASIFLEX 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÍLÝ, DĚTSKÝ, 17MM, FILTR, 14691
5009927 0022336 OBINADLO ELASTICKÉ PÜTTER 10CMX5M,KRÁTKÝ TAH,100% BA,1KS
5009926 0022335 OBINADLO ELASTICKÉ PÜTTER 8CMX5M,KRÁTKÝ TAH,100% BA,1KS
5009925 0081481 OBINADLO ELASTICKÉ PÜTTER 6CMX5M,KRÁTKÝ TAH,100% BA,1KS
5009924 0022332 OBINADLO ELASTICKÉ IDEALFLEX 12CMX5M,KRÁTKÝ TAH,1KS
5009923 0022331 OBINADLO ELASTICKÉ IDEALFLEX 10CMX5M,KRÁTKÝ TAH,1KS
5009922 0022330 OBINADLO ELASTICKÉ IDEALFLEX 8CMX5M,KRÁTKÝ TAH,1KS
5009921 0022329 OBINADLO ELASTICKÉ IDEALFLEX 6CMX5M,KRÁTKÝ TAH,1KS
5009920 0021073 GÁZA SKLÁDANÁ KOMPRESY STERILNÍ STERILUX ES 10X10CM,8 VRSTEV,2KS
5009919 0021072 GÁZA SKLÁDANÁ KOMPRESY STERILNÍ STERILUX ES 7,5X7,5CM,8 VRSTEV,2KS
5009918 0021071 GÁZA SKLÁDANÁ KOMPRESY STERILNÍ STERILUX ES 5X5CM,8 VRSTEV,2KS
5009917 0019681 GÁZA SKLÁDANÁ KOMPRESY NESTERILNÍ STERILUX ES 10X10CM,8 VRSTEV,100KS
5009916 0019680 GÁZA SKLÁDANÁ KOMPRESY NESTERILNÍ STERILUX ES 7,5X7,5CM,8 VRSTEV,100KS
5009915 0019679 GÁZA SKLÁDANÁ KOMPRESY NESTERILNÍ STERILUX ES 5X5CM,8 VRSTEV,100KS
5009914 0005116 PÁS BŘIŠNÍ VERBA 932 517 0 OBDVOD TRUPU 65-75CM,VEL.1
5009913 0005115 PÁS BŘIŠNÍ VERBA 932 518 9 OBDVOD TRUPU 75-85CM,VEL.2
5009912 0005114 PÁS BŘIŠNÍ VERBA 932 519 8 OBDVOD TRUPU 85-95CM,VEL.3
5009243 0012083 SEDAČKA CONTUR TVAROVANÁ MALÁ, VELKÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009242 0086847 EASIFLEX 2D PODLOŽKA, 90MM, 15-88MM, 14309
5009241 0000000 COVAWOUND SILICONE – SAMOLEPÍCÍ PĚNOVÝ OBVAZ Z MĚKKÉHO SILIKONU 15CM X 15CM (LITE)
5009240 0012082 SEDÁK W-PLOCHÝ,PRODLOUŽENÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009239 0169726 POCKETTIO DHP SLUCHADLO KAPESNÍ
5009238 0086680 EASIFLEX 2D PODLOŽKA, 70MM, 10-68MM, 14303
5009237 0012081 SEDÁK X-VÝRAZNÉ BOČNÍ VEDENÍ,PRODLOUŽENÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009236 0169726 POCKETTIO DHP SLUCHADLO KAPESNÍ
5009235 0086679 EASIFLEX 2D PODLOŽKA, 50MM, 10-48MM, 14302
5009234 0012080 SEDÁK F-PLOCHÝ BOČNÍ VEDENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009233 0012079 OPĚRKA ZAD LT MECHANICKY POLOHOVACÍ,BOČNÍ PELOTY PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009232 0012078 OPĚRKA ZAD LX MECHANICKY POLOHOVACÍ VČETNĚ OPĚRKY HLAVY PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009231 0170845 IME-FINE KANYLA TYPU PEN 31G X 8MM 100 KS
5009230 0012077 SEDAČKA MECHANICKY POLOHOVACÍ RECARO N-JOY PLUS ANATOM.TVAR PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009229 0012076 SEDAČKA MECHANICKY POLOHOVACÍ RECARO N-JOY, ANATOM.TVAR PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009228 0000000 COVAWOUND SILICONE – SAMOLEPÍCÍ PĚNOVÝ OBVAZ Z MĚKKÉHO SILIKONU 10CM X 10CM (LITE)
5009226 0136012 SEDÁK ANTIDEKUBITNÍ PĚNOVÝ TERRA FLAIR LEHKÝ,VZDUŠNÝ,VLOŽKA ROHO,ANATOMICKY TVAROVANÝ,TL.9,5CM,NOSNOST 150 KG
5009225 0086726 ALTERNA EXTRA 2D PODLOŽKA, S OUŠKY, 60MM, 10-60 MM, 02833
5009224 0136011 SEDÁK ANTIDEKUBITNÍ PĚNOVÝ TERRA AQUOS LEHKÝ,VZDUŠNÝ,PROTI STŘIŽNÝM SILÁM,TVAROVANÝ,TL.9,5CM,NOSNOST 150 KG
5009223 0086725 ALTERNA EXTRA 2D PODLOŽKA, S OUŠKY, 50MM, 10-50 MM, 02832
5009222 0170844 IME-FINE KANYLA TYPU PEN 31G X 6MM 100 KS
5009221 0086724 ALTERNA EXTRA 2D PODLOŽKA, S OUŠKY, 40MM, 10-40 MM, 02831
5009220 0086403 ALTERNA FREE 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 60MM, MAXI, FILTR, 46468
5009219 0136010 SEDÁK ANTIDEKUBITNÍ PĚNOVÝ TERRA LEHKÝ,VZDUŠNÝ,PAMĚŤOVÁ PĚNA,ANATOMICKY TVAROVANÝ,TL.9,5CM,NOSNOST 150 KG
5009218 0086402 ALTERNA FREE 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 60MM, MIDI, FILTR, 46465
5009217 0086401 ALTERNA FREE 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 50MM, MAXI, FILTR, 46458
5009156 0062581 BRZDA KOLENNÍ PRO OVLÁDÁNÍ JEDNOU RUKOU PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009155 0170842 IME-DC 30G KREVNÍ LANCETY 100KS
5009154 0086836 SENSURA 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 10-76, MAXI, FILTR, 15470
5009153 0062572 POSTRANICE S VÝŠKOVĚ STAVITELNOU PODRUČKOU PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009152 0086835 SENSURA 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 10-66, MIDI, FILTR, 15441
5009151 0082217 SENSURA 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 10-76, MAXI, FILTR, KONTROLNÍ OKÉNKO, 15030
5009150 0086833 SENSURA 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 10-76, MAXI, FILTR, 15480
5009149 0062570 POSTRANICE S PODRUČKOU DLOUHÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009148 0082216 SENSURA 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 10-66, MIDI, FILTR, KONTROLNÍ OKÉNKO, 15020
5009147 0003939 DEFIANCE CI – GRAPHICS ORTÉZA KOLENNÍ ČTYŘBODOVÁ NA MÍRU, ULTRALEHKÁ, PRO ACL,MCL,LCL INSTABILITU
5009146 0086832 SENSURA 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 10-66, MIDI, FILTR, 15450
5009145 0086831 SENSURA 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 10-66, MINI, FILTR, 15420
5009144 0003939 DEFIANCE CI ORTÉZA KOLENNÍ ČTYŘBODOVÁ, NA MÍRU, PRO INSTABILITU ACL,MCL,LCL
5009143 0136021 ROZTOK ELASTOVISKÓZNÍ ARTHROVISC INJ.3X2 ML,2% ROZ.SODIUM HYALURONÁTU,HRAZENY 3 APLIKACE DO 1 KLOUBU/6 MĚS.
5009142 0170582 SENSURA MIO CLICK 2D PODLOŽKA, S OUŠKY, 70MM, 10-65MM, 10531
5009141 0170581 SENSURA MIO CLICK 2D PODLOŽKA, S OUŠKY, 60MM, 40-55MM, 10523
5009140 0062568 MADLA VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ ODNÍMATELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009139 0170580 SENSURA MIO CLICK 2D PODLOŽKA, S OUŠKY, 60MM, 10-55MM, 10522
5009138 0170579 SENSURA MIO CLICK 2D PODLOŽKA, S OUŠKY, 50MM, 30-45MM, 10513
5009137 0170578 SENSURA MIO CLICK 2D PODLOŽKA, S OUŠKY, 50MM, 10-45MM, 10512
5009136 0062534 PODRUČKY TRUBKOVÉ VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ ZAHNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009135 0170577 SENSURA MIO CLICK 2D PODLOŽKA, S OUŠKY, 40MM, 10-35MM, 10502
5009134 0082587 ASKINA BARRIER FILM SPRAY OCHRANNÝ FILM, SPRAY, 28 ML, 1 KS
5009133 0172908 SENSURA MIO CONCAVE 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, OBRÁCENÝ KONVEX, PRŮHLEDNÝ, 10-40, MAXI, 18405
5009132 0172907 SENSURA MIO CONCAVE 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, OBRÁCENÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 10-40, MAXI, 18401
5009131 0011782 ARMOR ACTION CI KOLENNÍ ORTÉZA ČTYŘBODOVÁ S VELMI PEVNÝM SKELETEM, PRO INSTABILITU ACL,PCL,CI
5009130 0172906 SENSURA MIO CONCAVE 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, OBRÁCENÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 10-40, MIDI, 18400
5009129 0062539 POSTRANICE S VÝŠKOVĚ STAVITELNOU PODRUČKOU PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009128 0172919 SENSURA MIO CONVEX 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, HLUBOKÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 10-43, MAXI, FILTR, 16654
5009127 0171598 ASKINA BARRIER CREAM OCHRANNÝ KRÉM, 92 G, 1 KS
5009126 0171525 SENSURA MIO CONVEX 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, HLUBOKÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 31-43, MAXI, FILTR, 16647
5009125 0171524 SENSURA MIO CONVEX 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, HLUBOKÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 15-33, MAXI, FILTR, 16646
5009124 0062550 OBRUČ NEREZOVÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009123 0172918 SENSURA MIO CONVEX 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 10-43, MAXI, FILTR, 16633
5009122 0171523 SENSURA MIO CONVEX 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 31-43, MAXI, FILTR, 16627
5009121 0093940 AIRSPORT BRACE/AIRGO ORTÉZA HLEZENNÍ S PNEUMATICKÝM VYPODLOŽENÍM V OBLASTI PELOT
5009120 0171522 SENSURA MIO CONVEX 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 15-33, MAXI, FILTR, 16626
5009119 0062546 OBRUČ PRO KVADRUPLEGIKY POGUMOVANÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009118 0171521 SENSURA MIO CONVEX 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 31-43, MIDI, FILTR, 16623
5009117 0062909 SE 4POINT CI KOLENNÍ ORTÉZA ČTYŘBODOVÁ, SKELET POTAŽENÝ TERMOPLASTEM
5009116 0171520 SENSURA MIO CONVEX 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, MĚKKÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 31-50, MAXI, FILTR, 16612
5009115 0171519 SENSURA MIO CONVEX 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, MĚKKÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 15-33, MAXI, FILTR, 16605
5009114 0171518 SENSURA MIO CONVEX 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, MĚKKÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 15-33, MIDI, FILTR, 16601
5009113 0170839 PERO INZULÍNOVÉ JUNIORSTAR DÁVKOVÁNÍ PO 0,5 IU MAX.30 JEDNOTEK (BARVY-MODRÁ,ČERVENÁ)
5009112 0171218 SENSURA MIO 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 15-45, MINI, KRUHOVÝ FILTR, 10670
5009111 0091552 SYSTÉM KEPLER ESCHENBACH 6X17 OBJ.Č.: 16734, MODULAR-PRISMATIC, ZV. NA DÁLKU 6,0X, NA BLÍZKO 7,6X, 185/1000M
5009110 0003337 COLOPLAST STOMICKÝ PÁSEK 2 OUŠKA, 50MM, 40209
5009109 0022116 SEDÁK GELOVÝ ANTIDEKUBIT.CLOUD,ODLEHČENÝ GEL,ODD.KOMORY PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009108 0093928 SPEEDICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR IHNED K POUŽITÍ, DĚTSKÝ, CH10, 28710
5009107 0093927 SPEEDICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR IHNED K POUŽITÍ, DĚTSKÝ, CH8, 28708
5009106 0093926 SPEEDICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR IHNED K POUŽITÍ, DĚTSKÝ, CH6, 28706
5009105 0078864 TROM ADVANCE TELESCOPING FULL DLAHA KOLENNÍ REHABILITAČNÍ TELESKOPICKÁ, S NASTAVITELNÝM ROZSAHEM POHYBU
5009104 0093925 SPEEDICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR IHNED K POUŽITÍ, ŽENSKÝ, CH16, 28516
5009103 0062389 PODNOŽKA POLOHOVACÍ DĚLENÁ S ÚHLOVĚ STAVITELNOU STUPAČKOU PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009102 0093924 SPEEDICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR IHNED K POUŽITÍ, ŽENSKÝ, CH14, 28514
5009101 0078864 TROM ADVANCE TELESCOPING COOL DLAHA KOLENNÍ REHABILITAČNÍ TELESKOPICKÁ, S NASTAVITELNÝM ROZSAHEM POHYBU
5009100 0093923 SPEEDICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR IHNED K POUŽITÍ, ŽENSKÝ, CH12, 28512
5009099 0093922 SPEEDICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR IHNED K POUŽITÍ, ŽENSKÝ, CH10, 28510
5009098 0062391 BLATNÍK HLINÍKOVÝ VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ A ODNÍMATELNÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009097 0091551 SYSTÉM KEPLER ESCHENBACH 4,2X12 OBJ.Č.: 16733, MODULAR-PRISMATIC, ZV. NA DÁLKU 4,2X, NA BLÍZKO 5,0X, 220/1000M
5009096 0062398 KRYTY KOL PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009095 0135489 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECH. VOZÍKU AMIGO PÁS FIXAČNÍ HRUDNÍ
5009094 0062400 SEDÁK PĚNOVÝ O TL. 3, 5 A 8CM PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009093 0093921 SPEEDICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR IHNED K POUŽITÍ, ŽENSKÝ, CH8, 28508
5009092 0172948 VIVAMEL – LÉKAŘSKÝ MED, STERILNÍ 20G,LÉKAŘSKÝ MED NA LÉČBU RAN, 19705_1/25
5009091 0142214 SPEEDICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR IHNED K POUŽITÍ, MUŽSKÝ, CH16, TIEMANN, 28496
5009089 0135488 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECH. VOZÍKU AMIGO PÁS FIXAČNÍ ČTYŘBODOVÝ
5009088 0093920 SPEEDICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR IHNED K POUŽITÍ, MUŽSKÝ, CH14, TIEMANN, 28494
5009087 0062404 PÁS FIXAČNÍ DVOUBODOVÝ PÁNEVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009086 0093919 SPEEDICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR IHNED K POUŽITÍ, MUŽSKÝ, CH12, TIEMANN, 28492
5009085 0135487 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECH. VOZÍKU AMIGO VESTA FIXAČNÍ
5009084 0093918 SPEEDICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR IHNED K POUŽITÍ, MUŽSKÝ, CH10, TIEMANN, 28490
5009083 0085328 MEDTRONIC RESERVOIR PARADIGM ZÁSOBNÍK INZULÍNU 3,0ML, 10KS
5009082 0093917 SPEEDICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR IHNED K POUŽITÍ, MUŽSKÝ, CH18, NELATON, 28418
5009081 0062405 OPĚRKA ZAD PRODLOUŽENÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009080 0135486 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECH. VOZÍKU AMIGO PÁS FIXAČNÍ DVOUBODOVÝ S BEZPEČNOSTNÍ SPONOU
5009079 0093916 SPEEDICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR IHNED K POUŽITÍ, MUŽSKÝ, CH16, NELATON, 28416
5009078 0140363 ROZTOK ELASTOVISKÓZNÍ SUPLASYN 1-SHOT PŘEDPLNĚNÁ STŘÍKAČKA 1X6ML, HRAZENA 1 APLIKACE DO 1 KLOUBU/6 MĚS.
5009077 0093915 SPEEDICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR IHNED K POUŽITÍ, MUŽSKÝ, CH14, NELATON, 28414
5009076 0093914 SPEEDICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR IHNED K POUŽITÍ, MUŽSKÝ, CH12, NELATON, 28412
5009075 0135485 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECH. VOZÍKU AMIGO FIXACE NOŽNÍ NASTAVITELNÁ
5009074 0093913 SPEEDICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR IHNED K POUŽITÍ, MUŽSKÝ, CH10, NELATON, 28410
5009073 0062410 VIDLICE KRÁTKÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009071 0093912 SPEEDICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR IHNED K POUŽITÍ, MUŽSKÝ, CH8, NELATON, 28408
5009070 0135484 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECH. VOZÍKU AMIGO PELOTY BOČNÍ NASTAVITELNÉ PŘES KULOVÝ ČEP
5009069 0011411 EASICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR, DĚTSKÝ, CH10, NELATON, 05010
5009068 0169409 AQVITOX-D GEL 250ML, S APLIKÁTOREM
5009067 0062412 PÁKA BRZDY PRODLOUŽENÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009066 0011411 EASICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR, DĚTSKÝ, CH8, NELATON, 05008
5009065 0169406 AQVITOX-D ROZTOK 500 ML, LAHEV
5009064 0011410 EASICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR, ŽENSKÝ, CH16, 05376
5009063 0135483 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECH. VOZÍKU AMIGO OPĚRKA HLAVY POLSTROVANÁ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ
5009062 0062413 BRZDA KOLENNÍ PROTI ZPĚTNÉMU CHODU PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009061 0011410 EASICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR, ŽENSKÝ, CH14, 05374
5009059 0170840 GLUKOMETR DEXTRA MODEL 7 PLUS
5009058 0169407 AQVITOX-D ROZTOK 500 ML, S ROZPRAŠOVAČEM, AQ102
5009057 0011410 EASICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR, ŽENSKÝ, CH12, 05372
5009056 0063905 ROZTOK ELASTOVISKÓZNÍ SUPLASYN PŘEDPLNĚNÁ STŘÍKAČKA 1X2ML, HRAZENY 3 APLIKACE DO 1 KLOUBU/6 MĚS.
5009055 0011410 EASICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR, ŽENSKÝ, CH10, 05370
5009054 0142826 APLIKÁTOR INZULÍNU ALLSTAR PRO STŘÍBRNÉ PRO APLIKACI INZULÍNU V NÁPLNÍCH 3ML
5009053 0011409 EASICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR, MUŽSKÝ, CH14, TIEMANN, 05384
5009052 0011409 EASICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR, MUŽSKÝ, CH12, TIEMANN, 05382
5009051 0011409 EASICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR, MUŽSKÝ, CH10, TIEMANN, 05380
5009050 0135481 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECH. VOZÍKŮM ONE A UNICO OBRUČ PRO KVADRUPLEGIKY (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009048 0011408 EASICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR, MUŽSKÝ, CH16, NELATON, 05356
5009047 0091557 SYSTÉM GALILEIHO ESCHENBACH ZÁKLADNÍ 2,2X OBJ.Č.: 1621,  MODULAR-LINSEATIC, NA DÁLKU, ZVĚTŠENÍ 2,2X
5009046 0011408 EASICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR, MUŽSKÝ, CH14, NELATON, 05354
5009045 0136005 GENUFORCE KNEE SUPPORT PLETENNÁ KOLENNÍ ORTÉZA PRO STABILITU PATELY S BOČNÍMI PELOTAMI
5009044 0011408 EASICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR, MUŽSKÝ, CH12, NELATON, 05352
5009043 0011408 EASICATH POTAŽENÝ HYDROFILNÍ KATETR, MUŽSKÝ, CH10, NELATON, 05350
5009042 0062414 SEDÁK CUBIC FOAM 5CM PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009040 0003458 CONVEEN PŘÍDRŽNÉ PÁSKY K NOZE, 05050
5009039 0136437 TĚHOTENSKÝ PÁS MYBABYSTRAP PRO ABDOMINÁLNÍ PODPORU V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ
5009038 0003460 CONVEEN DRŽÁK SÁČKU DRŽÁK SÁČKU K LŮŽKU, 05070
5009037 0091558 SYSTÉM GALILEIHO ESCHENBACH ZÁKLADNÍ 2,2X OBJ.Č.: 16225, MODULAR-LINSEATIC, NA DÁLKU,2,2X, ŠIRŠÍ ZORNÉ POLE O 2 STUPNĚ
5009036 0085675 COLOPLAST SBĚRNÝ NOČNÍ SÁČEK, HADIČKA 120CM, 2000ML, 213650
5009035 0062418 PODNOŽKA PRO KRÁTKOU DÉLKU BÉRCE PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009034 0063788 COMFORTFORM BACK BEDERNÍ PÁS S POSTRANNÍMI TAHY A KŘÍŽOVOU VÝZTUHOU, ELASTICKÝ, PRODYŠNÝ
5009033 0003459 CONVEEN STANDARD NOČNÍ SÁČEK K LŮŽKU, HADIČKA 90CM, 1500ML, 05062
5009032 0003465 CONVEEN CONTOUR URINÁLNÍ SÁČEK, LÝTKOVÝ, HADIČKA 45CM, 800ML, 05174
5009030 0062420 ADAPTÉR TĚŽIŠTĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009029 0169246 ARGOGEN SPRAY PŘÍPRAVEK NA BÁZI IONIZOVANÉHO STŘÍBRA 125 ML
5009028 0003463 CONVEEN CONTOUR URINÁLNÍ SÁČEK, LÝTKOVÝ, HADIČKA 45CM, 600ML, 05170
5009027 0063787 SURROUND GEL ANKLE ORTÉZA HLEZENNÍ PRO KONTROLU INVERZE/EVERZE, S GELOVÝM POLŠTÁŘEM
5009026 0003462 CONVEEN SECURITY + URINÁLNÍ SÁČEK, LÝTKOVÝ, HADIČKA 50CM, 500ML, 05161
5009025 0003461 CONVEEN SECURITY + URINÁLNÍ SÁČEK, STEHENNÍ, HADIČKA 30CM, 500 ML, 05160
5009024 0086052 IRYFIX KRYTKA STOMIE S FILTREM, 15 KS
5009023 0003457 CONVEEN URINÁLNÍ KONDOM SAMOLEPÍCÍ PRŮMĚR 35MM, 05210
5009022 0093311 PATELLA X STRAP PÁSKA INFRAPATELÁRNÍ
5009021 0062422 BRZDA KOLENNÍ PRO OVLÁDÁNÍ JEDNOU RUKOU PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009020 0142825 APLIKÁTOR INZULÍNU ALLSTAR PRO MODRÉ PRO APLIKACI INZULÍNU V NÁPLNÍCH 3ML
5009018 0003456 CONVEEN URINÁLNÍ KONDOM SAMOLEPÍCÍ PRŮMĚR 30MM, 05205
5009017 0003455 CONVEEN URINÁLNÍ KONDOM SAMOLEPÍCÍ PRŮMĚR 25MM, 05200
5009016 0093937 ACL EVERYDAY ORTÉZA KOLENNÍ ČTYŘBODOVÁ PRO INSTABILITU ACL, MCL, LCL, LEHKÝ KOMFORTNÍ SKELET
5009015 0062547 RYCHLOUPÍNACÍ OSA PRO KVADRUPLEGIKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009014 0003454 CONVEEN URINÁLNÍ KONDOM S PROUŽKEM PRŮMĚR 40MM, 05140
5009013 0063782 TRU-PULL LITE KOLENNÍ ORTÉZA PRO STABILIZACI PATELY S POSTRANNÍ VÝZTUHOU
5009012 0003453 CONVEEN URINÁLNÍ KONDOM S PROUŽKEM PRŮMĚR 35MM, 05135
5009011 0062557 OPĚRKA ZAD POLOHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009010 0171667 ENLITE GLUCOSE SENSOR SENZOR PRO KONTINUÁLNÍ MONITORACI GLYKÉMIE 6 DENNÍ
5009009 0062564 OPĚRKA ZAD ŘEMÍNKOVÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009008 0081892 KRYTÍ GELOVÉ REVAMIL WOUND GEL V TUBĚ SE 100% MEDEM NA HOJENÍ RAN 18 G
5009007 0136431 RENEGADE ORTÉZA KOLENNÍ ČTYŘBODOVÁ PRO VAZOVOU INSTABILITU ACL,PCL,MCL,LCL
5009006 0000000 T 129 INFRAPATELÁRNÍ PÁSKA PRODYŠNÁ S DOTAHEM, SILIKONOVÁ VLOŽKA, UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
5009005 0000000 NPOS 132 INFRAPATELÁRNÍ PÁSKA NEOPRENOVÁ S DOTAHEM,SILIKONOVÁ VLOŽKA,UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
5009004 0000000 NP 133 ORTÉZA KOLENNÍ NEOPRÉNOVÁ, FIXACE PATELY, 4 VELIKOSTI
5009003 0000000 P 701 ORTÉZA KOLENNÍ PRODYŠNÁ, POSTRANNÍ STABILIZÁTORY, FIXACE PATELY, 4 VELIKOSTI
5009002 0062530 PODNOŽKA KRÁTKÁ SE SPOJENOU STUPAČKOU PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009001 0000000 NPOS 136 ORTÉZA KOLENNÍ NEOPRENOVÁ, KLOUBOVÉ DLAHY, DVA DOTAHY, FIXACE PATELY, UNI. VEL.
5009000 0000000 NP 141 ORTÉZA KOLENNÍ NEOPRENOVÁ, KLOUBOVÉ DLAHY, DVA DOTAHY, FIXACE PATELY, 3 VEL.
5008999 0003452 CONVEEN URINÁLNÍ KONDOM S PROUŽKEM PRŮMĚR 30MM, 05130
5008998 0000000 T 151 ORTÉZA KOLENNÍ DLOUHÁ, NASTAVENÍ FLEXE KLOUBU, DVA DOTAHY, FIXACE PATELY, 5 VEL.
5008997 0000000 T 150 ORTÉZA KOLENNÍ KRÁTKÁ, NASTAVENÍ FLEXE KLOUBU, DVA DOTAHY, FIXACE PATELY, 5 VEL.
5008996 0000000 ATX 01 PERONEÁLNÍ TAH S GELOVOU VLOŽKOU, DVOUDÍLNÝ, POUŽITÍ S BOTOU I BEZ, 4 VELIKOSTI
5008995 0085443 LANCETY GLUCODR JEDNORÁZOVÁ,200KS
5008994 0000000 NPOS 111 HLEZENNÍ ORTÉZA NEOPRENOVÁ S DOTAHEM, UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
5008993 0000000 NP 114 HLEZENNÍ ORTÉZA NEOPRENOVÁ S KŘÍŽOVÝM DOTAHEM, BOČNÍ VÝZTUHY, 5 VELIKOSTÍ
5008992 0000000 P 706 HLEZENNÍ ORTÉZA PRODYŠNÁ S KŘÍŽOVÝM DOTAHEM, SILIKONOVÉ VÝZTUHY, 3 VELIKOSTI
5008991 0000000 NP 174 RAMENNÍ ORTÉZA NEOPRENOVÁ S DOTAHEM, 4 VELIKOSTI
5008990 0000000 903 RAMENNÍ ORTÉZA TEXTILNÍ, ZÁVĚS S DOTAHY, 4 VELIKOSTI
5008989 0000000 T 29 EPIKONDYLÁRNÍ PÁSKA PRODYŠNÁ S DOTAHEM, SILIKONOVÁ VLOŽKA, UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
5008988 0000000 NPOS 172 EPIKONDYLÁRNÍ PÁSKA NEOPRENOVÁ S DOTAHEM, SILIKONOVÁ VLOŽKA,UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
5008987 0000000 NPOS 173 ORTÉZA LOKTE NEOPRENOVÁ, 2 DOTAHY, UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
5008986 0000000 NP 173 ORTÉZA LOKTE NEOPRENOVÁ S DOTAHEM, 3 VELIKOSTI
5008985 0000000 P 707 ORTÉZA LOKTE PRODYŠNÁ S DOTAHEM, 3 VELIKOSTI
5008984 0000000 NPOS 167 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ NEOPRENOVÁ S DOTAHEM DLOUHÁ,OTVOR PRO PALEC,UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
5008983 0000000 NPOS 164 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ NEOPRENOVÁ S DOTAHEM KRÁTKÁ, UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
5008982 0000000 P 704 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ PRODYŠNÁ S DOTAHEM DLOUHÁ, OTVOR PRO PALEC, 3 VELIKOSTI
5008981 0000000 P 703 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ PRODYŠNÁ S DOTAHEM KRÁTKÁ, UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
5008980 0000000 C 700 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ S FIXACÍ PALCE A DOTAHY, 4 VELIKOSTI (PRAVÁ, LEVÁ)
5008979 0000000 NP 162 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ NEOPRENOVÁ, ANATOMICKÁ PALMÁRNÍ VÝZTUHA, DOTAH, OTVOR PRO PALEC
5008978 0000000 941 ORTÉZA PRSTU, NASTAVITELNÁ FIXACE OBOU KLOUBŮ, POLSTROVÁNÍ, 3 VELIKOSTI
5008977 0000000 313 BEDERNÍ PÁS PRODYŠNÝ VYSOKÝ, 3 VELIKOSTI
5008976 0000000 312 BEDERNÍ PÁS PRODYŠNÝ NÍZKÝ, 3 VELIKOSTI
5008975 0000000 NP 156 BEDERNÍ ORTÉZA NEOPRENOVÁ, VERTIKÁLNÍ VÝZTUHY, SEMIRIGIDNÍ S DOTAHEM, 4VELIKOSTI
5008974 0000000 NPOS 155 BEDERNÍ ORTÉZA NEOPRENOVÁ, VERTIKÁLNÍ VÝZTUHY, SEMIRIGIDNÍ, UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
5008973 0000000 521 BG BEDERNÍ ORTÉZA PRODYŠNÁ, VÝZTUHY, SEMIRIGIDNÍ, DVOJITÝ DOTAH, BEDERNÍ PODLOŽKA
5008972 0000000 981 G BEDERNÍ ORTÉZA PRODYŠNÁ, VERTIKÁLNÍ VÝZTUHY, SEMIRIGIDNÍ S DOTAHEM, 6 VELIKOSTÍ
5008971 0000000 980 G BEDERNÍ ORTÉZA PRODYŠNÁ, VERTIKÁLNÍ VÝZTUHY, SEMIRIGIDNÍ, 6 VELIKOSTÍ
5008970 0000000 CC 19 FIXAČNÍ LÍMEC MOLITANOVÝ, 4 VELIKOSTI
5008969 0000000 E 41 FIXAČNÍ LÍMEC S PLASTOVOU VÝSTUHOU, 5 VELIKOSTÍ
5008968 0000000 CC 121 FIXAČNÍ LÍMEC MOLITANOVÝ S PLASTOVOU VÝSTUHOU, 7 VELIKOSTÍ
5008967 0135480 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECH. VOZÍKŮM ONE A UNICO KOLEČKO STABILIZAČNÍ ODKLOPNÉ
5008966 0062528 KOLEČKO STABILIZAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008965 0081895 KRYTÍ GELOVÉ REVAMIL WOUND DRESSING SE 100% MEDEM NA HOJENÍ RAN 8X8CM,7KS
5008964 0140112 COMFORTFORM WRIST/THUMB ZÁPĚSTNÍ ORTÉZA S PALCEM V ABDUKCI, SE 2 KOVOVÝMI DLAHAMI
5008963 0085442 DIAGNOSTICKÉ PROUŽKY GLUCODR PRO GLUKOMETR GLUCODR, 50KS
5008962 0003451 CONVEEN URINÁLNÍ KONDOM S PROUŽKEM PRŮMĚR 25MM, 05125
5008961 0135479 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECH. VOZÍKŮM ONE A UNICO PÁS FIXAČNÍ HRUDNÍ
5008960 0062513 BOČNÍ ARETACE STUPAČKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009679 0093411 CHODÍTKO GR 201 ČTYŘBODOVÉ KLOUBOVÉ, HLINÍKOVÉ, SKLÁDACÍ, BEZ KOLEČEK, FAZZINI
5009678 0086518 DANSAC SOFT PASTE PASTA,50G,1KS,77550-0
5009677 0093413 CHODÍTKO GR 203 ČTYŘBODOVÉ PEVNÉ, HLINÍKOVÉ, BEZ KOLEČEK, FAZZINI
5009676 0140317 ORTÉZA KOLENNÍ S VÝZTUHAMI 006BI 006BI
5009675 0081790 MEPILEX AG 10X10 CM, 5 KS, ANTIMIKROBIÁLNÍ PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKONOVOU VRSTVOU SAFETAC
5009674 0086517 DANSAC NODOR S POHLCOVAČ ZÁPACHU,250ML,1KS,080-01
5009673 0086516 DANSAC SKIN CREME KRÉM,100ML,1KS,085-00
5009672 0140317 ORTÉZA KOLENNÍ S VÝZTUHAMI 006BII 006BII
5009671 0086500 DANSAC IRIGAČNÍ SET 1KS,900-35
5009670 0140317 ORTÉZA KOLENNÍ S VÝZTUHAMI 006CI 006CI
5009669 0140317 ORTÉZA KOLENNÍ S VÝZTUHAMI 006CII 006CII
5009668 0086496 DANSAC NOVA 2 WAFER PRSTENEC 70MM,15-62MM,5KS,1170-15
5009667 0086495 DANSAC NOVA 2 WAFER PODLOŽKA,KROUŽEK 55MM,15-47MM,5KS,1155-15
5009665 0086494 DANSAC NOVA 2 WAFER PODLOŽKA,KROUŽEK 43MM,15-35MM,5KS,1143-15
5009664 0086253 DANSAC ZAJIŠŤOVACÍ PÁSEK 1KS,09000-0000
5009663 0086236 DANSAC NOVA 1 INFANT VÝPUSTNÝ,PRŮHLEDNÝ,10-40MM,DĚTSKÝ,30KS,818-10
5009662 0086235 DANSAC NOVA 1 INFANT VÝPUSTNÝ,PRŮHLEDNÝ,00-40MM,BEZ OTVORU,30KS,818-00
5009661 0085560 DANSAC SKIN CREME KRÉM,50ML,1KS,085-50
5009660 0085558 DANSAC SKIN TISSUES UBROUSKY TĚLOVÉ,1KS,71000-0000
5009659 0085557 DANSAC SKIN LOTION TĚLOVÁ VODA,50ML,1KS,70005-0001
5009658 0082996 DANSAC NOVALIFE 2C MIDI UZAVŘENÝ,BÉŽOVÝ,KROUŽEK 70MM,30KS,1301-70
5009657 0082995 DANSAC NOVALIFE 2C MIDI UZAVŘENÝ,BÉŽOVÝ,KROUŽEK 55MM,30KS,1301-55
5009656 0082994 DANSAC NOVALIFE 2C MIDI UZAVŘENÝ,BÉŽOVÝ,KROUŽEK 43MM,30KS,1301-43
5009655 0082984 DANSAC NOVALIFE 1C MAXI UZAVŘENÝ,PRŮHLEDNÝ,OTVOR 10-70/90MM,30KS,906-10
5009654 0082983 DANSAC NOVALIFE 1C MAXI UZAVŘENÝ,BÉŽOVÝ,OTVOR 10-70/90MM,30KS,905-10
5009653 0082374 DANSAC NOVALIFE 2 OPEN MIDI VÝPUSTNÝ,BÉŽOVÝ,KROUŽEK 55MM,10KS,1315-55
5009652 0135390 ICHAIR MC BASIC 1.609 VOZÍK ELEKTRICKÝ PŘEVÁŽNĚ INTERIÉROVÝ VARIABILNÍ MEYRA
5009651 0022471 ICHAIR MC1 1.610 VOZÍK ELEKTRICKÝ PŘEVÁŽNĚ INTERIÉROVÝ VARIABILNÍ MEYRA
5009650 0024183 ICHAIR MC2 1.611 VOZÍK ELEKTRICKÝ PŘEVÁŽNĚ EXTERIÉROVÝ VARIABILNÍ MEYRA
5009649 0082373 DANSAC NOVALIFE 2 OPEN MIDI VÝPUSTNÝ,BÉŽOVÝ,KROUŽEK 43MM,10KS,1315-43
5009648 0012051 ICHAIR MC3 1.612 VOZÍK ELEKTRICKÝ PŘEVÁŽNĚ EXTERIÉROVÝ VARIABILNÍ MEYRA
5009647 0018936 ICHAIR MC3 LIFT 1.612-27 VOZÍK ELEKTRICKÝ PŘEVÁŽNĚ EXTERIÉROVÝ VARIABILNÍ MEYRA
5009646 0082372 DANSAC NOVALIFE 1 OPEN MAXI VÝPUSTNÝ,BÉŽ.+PRŮH.,OTVOR 10-70/90MM,10KS,915-10,916-10
5009645 0062633 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA SPECIÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO TETRAPLEGIKY (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009644 0135501 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA BLATNÍK S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNOU PODRUČKOU (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009643 0135500 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA POSTRANICE S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNOU PODRUČKOU DLOUHOU (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009642 0135496 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA RYCHLOUPÍNACÍ OSY PRO KVADRUPLEGIKY (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009641 0135494 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA PRODLOUŽENÝ RÁM (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009640 0135448 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍM VOZÍKŮM MEYRA ERGONOMICKÝ SEDACÍ SYSTÉM ERGOSEAT (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009639 0135445 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA POSTRANICE POLSTR., ODNÍM., HLOUBKOVĚ A VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009638 0135442 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA PELOTY HRUDNÍ NASTAVITELNÉ
5009637 0062904 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA ZESÍLENÝ ZDVOJENÝ KŘÍŽ, ŠÍŘE SEDU 53 CM (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009636 0062903 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA STUPAČKA SPOJENÁ SKLÁDACÍ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009635 0140219 CHODÍTKO KLOUBOVÉ ADF CHODÍTKO SKLÁDACÍ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ, NOSNOST 150KG
5009634 0140222 CHODÍTKO DVOUKOLOVÉ DĚTSKÉ AIR-N CHODÍTKO DVOUKOLOVÉ DĚTSKÉ VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ
5009633 0140220 CHODÍTKO DVOJKOLKA ARA VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ, SKLÁDACÍ, LEHKÉ, TVAROVANÉ OPĚRKY
5009632 0140221 CHODÍTKO ČTYŘKOLKA ROLLATOR KLASSIC KANGURO CHODÍTKO ČTYŘKOLKA ODLEHČENÉ 5,2KG, NOSNOST 130KG
5009631 0135195 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECH.VOZÍKU ŘADA 385 PODNOŽKA POLOHOVACÍ
5009630 0135196 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECH.VOZÍKU ŘADA 385 POHON PRO JEDNU RUKU
5009629 0172631 KRYTÍ STERILNÍ SE STŘÍBREM STOPBAC STERILE KOMPRES 12X12CM,1KS
5009628 0172629 KRYTÍ STERILNÍ SE STŘÍBREM STOPBAC STERILE KOMPRES 10X10CM,1KS
5009627 0135191 VOZÍK MECHANICKÝ ZÁKLADNÍ BASIC 3859
5009626 0135194 VOZÍK MECHANICKÝ ODLEHČENÝ PRIMA LINE 3855
5009624 0135193 VOZÍK MECHANICKÝ ODLEHČENÝ EQUIX 3854 VARIABILNÍ, ZAMĚNITELNÉ SADY KOL
5009623 0135192 VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ TRIAL 3851
5009621 0062629 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA SEDÁK ŘEMÍNKOVÝ NASTAVITELNÝ S ERGONOMICKÝM POLŠTÁŘEM (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009620 0062625 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA POSTRANICE ODKLOPNÁ, PLNÁ DÉLKA (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009619 0062624 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA STUPAČKA SPOJENÁ, ÚHLOVĚ NASTAVITELNÁ, ZKRÁCENÁ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009618 0062621 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA OPĚRKA ZAD POLOHOVACÍ 30° (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009617 0062610 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA BEZP. VODÍCÍ MADLO K DĚTSKÝM VOZÍKŮM, DRŽÁK OVL. POLOHOVÁNÍ ZAD (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009616 0062314 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA OBRUČ PRO KVADRUPLEGIKY S VÝSTUPKY, VEL. 24˝ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009615 0062238 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA POSTRANICE ZKOSENÁ, ODKLOPNÁ, S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNOU PODRUČKOU (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009614 0093883 ORTÉZA KOLENNÍ 9104 ORTÉZA S PRUŽINOVÝMI DLAHAMI, SILIKONOVÁ PATELÁRNÍ VLOŽKA,  3-D TEXTILNÍ ÚPLET
5009611 0093880 ORTÉZA KOLENNÍ 7117 I/D ORTÉZA S PRUŽIN.DLAHAMI,SILIKON.PATEL.VLOŽKOU A TAHY PRO POLOH. ČÉŠKY,3-TEX
5009610 0025599 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA OBRUČ PRO KVADRUPLEGIKY MAXXGREPP ERGO 22˝, 24˝ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009609 0093879 ORTÉZA KOLENNÍ 7102 ORTÉZA S PRUŽINOVÝMI DLAHAMI, SILIKONOVÁ PATELÁRNÍ VLOŽKA,  3-TEX
5009608 0025598 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA POLSTROVÁNÍ OPĚRKY ZAD SPECIÁLNÍ, VYSOCE PRODYŠNÉ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009607 0024612 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA OPĚRKA ZAD PEVNÁ ANATOMICKY TVAROVANÁ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009606 0093882 ORTÉZA KOLENNÍ 9107 ORTÉZA S KLOUBOVÝMI KOVOVÝMI DLAHAMI, SILIKONOVÁ VLOŽKA,  3-D TEXTILNÍ ÚPLET
5009605 0024611 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA PRODLOUŽENÍ OPĚRKY ZAD, HLAVOVÁ OPĚRKA PRO POLOHOVÁNÍ ZAD (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009604 0093881 ORTÉZA KOLENNÍ 7120 ORTÉZA S KLOUBOVÝMI KOVOVÝMI DLAHAMI, SILIKON. VLOŽKA, 3-TEX, PLNĚ ROZPÍNATELNÁ
5009603 0093878 ORTÉZA KOLENNÍ 7104 ORTÉZA S KLOUBOVÝMI KOVOVÝMI DLAHAMI, SILIKONOVÁ VLOŽKA,  3-TEX
5009602 0140212 ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU FIXAČNÍ IR-5000 ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU FIXAČNÍ 0/20 STUPŇŮ IR5000
5009601 0140213 ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU KRÁTKÁ 4115 ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU S NASTAVITELNÝM ROZSAHEM POHYBU, NEOPREN
5009600 0093877 ORTÉZA KOLENNÍ KRÁTKÁ 7112 ORTÉZA S NASTAVITELNÝM ROZSAHEM POHYBU, 3-TEX
5009599 0140214 ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU DLOUHÁ 7113 ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU S NASTAVITELNÝM ROZSAHEM POHYBU, 3-TEX
5009598 0093876 ORTÉZA KOLENNÍ POOPERAČNÍ 94260 POOPERAČNÍ KOLENNÍ ORTÉZA S NASTAVITELNÝM ROZSAHEM POHYBU, UNIVERZÁLNÍ VEL.
5009595 0140208 ORTÉZA HLEZENNÍ PERONEÁLNÍ DLAHA DLAHA PERONEÁLNÍ , LEVÁ/PRAVÁ TP2102
5009594 0023601 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA OPĚRKA HLAVY MĚLKÁ
5009592 0093873 ORTÉZA HLEZNA VALFEET PEVNÁ HLEZENNÍ ORTÉZA RIGIDNÍ, PLASTOVÁ SKOŘEPINA 1SSD/I
5009590 0140207 ORTÉZA HLEZNA TOBISIL 8401/9401 ORTÉZA HLEZENNÍ TEXTILNÍ, SILIKONOVÉ PELOTY
5009588 0093875 ORTÉZA HLEZNA TOB 500 HLEZENNÍ ORTÉZA TEXTILNÍ, KŘÍŽOVÉ TEJPOVACÍ PÁSKY
5009587 0093874 ORTÉZA HLEZNA EST 084 PEVNÁ HLEZENNÍ ORTÉZA TEXTILNÍ, PLASTOVÉ DLAHY
5009586 0140205 ORTÉZA HLEZNA – WALKER EST 087 ORTÉZA HLEZNA, IMOBILIZAČNÍ TYPU FIX WALKER
5009585 0140206 ORTÉZA HLEZNA – WALKER EST 086 ORTÉZA HLEZNA, IMOBILIZAČNÍ TYPU ROM WALKER STAVITELNÝ ROZSAH POHYBU
5009583 0140216 ZÁVĚS PAŽE C-42 ZÁVĚS PAŽE TEXTILNÍ C-42
5009581 0170129 GEL ANTISEPTICKÝ MICRODACYN HYDROGEL GEL S APLIKÁTOREM,120G
5009580 0022025 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA PÁS FIXAČNÍ ČTYŘBODOVÝ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009579 0022003 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA PODNOŽKY POLOHOVACÍ S ARETACÍ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009578 0140211 ORTÉZA LOKETNÍ CODISIL 8301/9301 ORTÉZA LOKETNÍ S EPIKONDYLÁRNÍMI SILIKONOVÝMI PELOTAMI
5009577 0022000 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA OPĚRKA HLAVY S 3 DIMENZNÍM NASTAVENÍM
5009576 0170128 GEL ANTISEPTICKÝ MICRODACYN HYDROGEL GEL S APLIKÁTOREM,250G
5009575 0018197 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA OPĚRKA HLAVY VČETNĚ STABILIZAČNÍ VZPĚRY S RYCHLOUPÍNÁNÍM
5009574 0018192 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA BLATNÍKY AL S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNOU PODRUČKOU (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009573 0093871 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ S PALCEM MP-D/I 72 PEVNÁ ORTÉZA ZÁPĚSTÍ S PALCEM KRÁTKÁ, DLAHY, PRAVÁ/LEVÁ
5009572 0018190 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA STUPAČKA SPOJENÁ ZKRÁCENÁ 30-38 CM (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009571 0093872 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ S PALCEM MFP-D/I 81 PEVNÁ ORTÉZA ZÁPĚSTÍ S PALCEM DLOUHÁ, DLAHY, PRAVÁ/LEVÁ
5009570 0018189 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA POSTRANICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009569 0170130 ROZTOK OPLACHOVÝ SUPEROXIDOVANÝ MICRODACYN60 WOUND CARE ROZTOK S DÁVKOVAČEM,250ML
5009568 0018149 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA PRODLOUŽENÍ POLSTRU ZÁDOVÉ OPĚRKY
5009567 0093870 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ MF-D/I 61 PEVNÁ ORTÉZA ZÁPĚSTÍ, DLOUHÁ, DLAHY, PRAVÁ/LEVÁ
5009566 0081465 ROZTOK OPLACHOVÝ SUPEROXIDOVANÝ MICRODACYN 60 WOUND CARE ROZTOK,500ML
5009565 0140210 ORTÉZA ZÁDOVÁ/PÁNEVNÍ TĚHOTENSKÁ A-131 ORTÉZA BEDERNÍ ZÁDOVÁ TĚHOTENSKÁ PRO ZPEVNĚNÍ  PÁNEVNÍHO SPOJENÍ LSI A131
5009564 0093869 PÁS BŘIŠNÍ BE 240 PRODYŠNÝ BŘIŠNÍ PÁS
5009563 0093867 ORTÉZA ZÁDOVÁ LUMBITRON 280 BEDERNÍ ZÁDOVÁ ORTÉZA
5009562 0093868 ORTÉZA ZÁDOVÁ L-250 BEDERNÍ ZÁDOVÁ ORTÉZA
5009560 0093866 ORTÉZA ZÁDOVÁ EVOTEC EV 100/101 PEVNÁ ZÁDOVÁ ORTÉZA, ANATOMICKÝ STŘIH, DVOJITÉ TAHY
5009559 0016224 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA POSTRANICE S VÝŠKOVĚ NASTAVITELNOU PODRUČKOU (ROZDÍLOVÁ CENA)
5009558 0016202 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA NÁVLEK SILIKONOVÝ NA POHÁNĚCÍ OBRUČ
5009557 0093864 ORTÉZA ZÁDOVÁ LUMBITRON 330 VYSOKÁ ZÁDOVÁ ORTÉZA (ROZSAH TH-LS) S KOVOVÝMI DLAHAMI A DOPÍNACÍ TAHY
5009556 0016192 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA PÁKA BRZDY PRODLOUŽENÁ
5009554 0041051 BIVONA TTS TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA PRO DOSPĚLÉ SILIKONOVÁ, S MANŽETOU TĚSNĚ PŘILÉHAJÍCÍ K TĚLU KANYLY, VEL. 5 AŽ 9MM
5009552 0016186 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA STABILIZAČNÍ KOLEČKA ODNÍMATELNÁ
5009551 0140209 ORTÉZA ZÁDOVÁ FX-213 ORTÉZA ZÁDOVÁ VYSOKÁ (ROZSAH TH-LS) S KOVOVÝMI DLAHAMI A DOPÍNACÍ TAHY
5009548 0015971 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA BOČNÍ VÝPLNĚ PRO ÚPRAVU ŠÍŘKY SEDU
5009547 0085154 FREESTYLE OPTIUM Β-KETONE-TESTOVACÍ PROUŽKY PRO MĚŘENÍ Β KETONŮ V KRVI 10KS
5009546 0015970 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA PELOTY BOČNÍ
5009545 0085191 FREESTYLE OPTIUM – TESTOVACÍ PROUŽKY PRO MĚŘENÍ GLYKÉMIE 50KS
5009544 0015969 PŘÍSLUŠENSTVÍ K INVALIDNÍMU VOZÍKU MEYRA OPĚRKA HLAVY VELKÁ HLUBOKÁ
5009541 0085476 TESTOVACI PROUŽKY FREESTYLE LITE PRO MĚŘENÍ HLADINY GLUKOZY V KRVI 100KS
5009540 0140215 BANDÁŽ KLAVIKULÁRNÍ IC-30 BANDÁŽ PRO KOREKCI ZLOMENIN KLÍČNÍCH KOSTÍ
5009538 0142680 PŘIJÍMAČ PRO FGM, FREE STYLE LIBRE SET PRO SENZOR FREESTYLE LIBRE, OBSAHUJE KABEL USB A NAPÁJECÍ ADAPTÉR
5009537 0142681 SENZOR PRO OKAMŽITOU MONITORACI GLUKÓZY FGM, FREE STYLE LIBRE MAX 26 KS/ROK, PRO PŘIJÍMAČ FREESTYLE LIBRE
5009536 0140217 LÍMEC KRČNÍ C1 (1100 – CC210X) LÍMEC KRČNÍ ANATOMICKY TVAROVANÝ, 7,5 A 9,5CM
5009531 0041052 NEONATÁLNÍ/PEDIATRICKÁ TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA BIVONA TTS SILIKONOVÁ, S MANŽETOU TĚSNĚ PŘILÉHAJÍCÍ K TĚLU KANYLY, 67P/N/SP/SN
5009530 0140218 LÍMEC KRČNÍ C2 (1300 – CC220X) LÍMEC KRČNÍ S VÝZTUHOU, ANATOMICKY TVAROVANÝ, 7,5CM, 9CM, 11CM
5009527 0082960 PÁS BŘIŠNÍ STOMAMED COL 240 PÁS BŘIŠNÍ PROTI BŘIŠNÍ KÝLE V OBLASTI STOMATU 24CM COL-240
5009526 0082962 PÁS BŘIŠNÍ STOMAMED COL 245,247,249 PÁS BŘIŠNÍ PROTI BŘIŠNÍ KÝLE V OBLASTI STOMATU 24CM VYSOKÝ S OTVOREM 5, 7, 9,CM
5009525 0082961 PÁS BŘIŠNÍ STOMAMED COL 165,167,169 PÁS BŘIŠNÍ PROTI BŘIŠNÍ KÝLE V OBLASTI STOMATU 16CM VYSOKÝ S OTVOREM 5, 7, 9,CM
5009524 0169218 BIVONA TTS HYPERFLEX EXTRA DLOUHÁ TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA PRO DOSPĚLÉ S MANŽETOU PRO KRÁTKODOBÉ UTĚSNĚNÍ, VEL.  6.0 – 9.0MM (67FHXL)
5009523 0085699 PÁS BŘIŠNÍ STOMAMED COL 160 PÁS BŘIŠNÍ PROTI BŘIŠNÍ KÝLE V OBLASTI STOMATU 16CM COL-16
5009519 0169219 BIVONA PEDIATRICKÁ TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA BEZ MANŽETY VEL. 2.5 – 5.5MM (60P, 60N, 60SP, 60SN)
5009514 0041053 BIVONA TRACHEOSTOMICKÁ KANYLA BEZ MANŽETY PRO DOSPĚLÉ VEL. 5.0 A 6.0MM (60A)
5008959 0063785 COMFORT FORM WRIST ORTÉZA ZÁPĚSTÍ, NASTAVITELNÁ KOVOVÁ VOLÁRNÍ DLAHA
5008958 0086578 CONSEAL ZÁTKA ALTERNA CONSEAL JEDNODÍLNÁ ZÁTKA, 45MM, 35 – 45MM, 01495
5008957 0025808 BRZDA VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008956 0135476 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECH. VOZÍKŮM ONE A UNICO PÁS FIXAČNÍ DVOUBODOVÝ SE SPONOU
5008955 0170587 BRAVA PŘÍDRŽNÝ PÁSEK PRO SENSURA MIO STANDARD, 4 OUŠKA, 00423
5008954 0170588 BRAVA PŘÍDRŽNÝ PÁSEK PRO SENSURA MIO XXL, 4 OUŠKA, 00424
5008953 0025807 BRZDA PRO KVADRUPLEGIKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008952 0086273 ALTERNA 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, DĚTSKÝ, 10-35MM, 8009
5008951 0135475 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECH. VOZÍKŮM ONE A UNICO FIXACE NOŽNÍ NASTAVITELNÁ
5008950 0086100 ALTERNA 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, DĚTSKÝ, 10-35MM, FILTR, 8002
5008949 0023976 348-23 VOZÍK MECHANICKÝ ODLEHČENÝ, ADAPTÉR TĚŽIŠTĚ, Š. 40,46,51 CM
5008948 0025332 PRIMEO VOZÍK MECHANICKÝ ODLEHČENÝ, ADAPTÉR TĚŽIŠTĚ, Š. 39, 42, 45, 48 CM
5008946 0023968 318-23 VOZÍK MECHANICKÝ ODLEHČENÝ, ADAPTÉR TĚŽIŠTĚ, BRZDY PRO DOPROVOD, Š. 40,46,51 CM
5008945 0086145 ALTERNA 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, DĚTSKÝ, 10-35MM, FILTR, 8006
5008944 0023951 118-23 VOZÍK MECHANICKÝ STANDARDNÍ, Š. 40, 43, 46, 48 CM
5008943 0023993 ADAPTÉR TĚŽIŠTĚ RP83 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM ELBUR
5008942 0023955 3002 VOZÍK MECHANICKÝ STANDARDNÍ, CHROM, Š. 40, 46 CM
5008941 0135077 OPĚRKA HLAVY NASTAVITELNÁ RP110 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM ELBUR
5008940 0135060 VIPER PLUS VOZÍK ELEKTRICKÝ, EL. NASTAVITELNÝ ÚHEL SEDU A OPĚRKY ZAD, OPĚRKA HLAVY
5008939 0135395 ODKLOPNÁ BOČNÍ PELOTA PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008938 0086144 ALTERNA 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, DĚTSKÝ, 10-35MM, FILTR, 8005
5008937 0023953 108-23 VOZÍK MECHANICKÝ, ADAPTÉR TĚŽIŠTĚ, BRZDY PRO DOPROVOD, Š. 40, 43, 46, 48, 51 CM
5008936 0023952 3001 VOZÍK MECHANICKÝ STANDARDNÍ, Š. 40, 46, 51, 56, 60 CM
5008935 0019494 PODNOŽKY POLOHOVACÍ RP103 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM ELBUR
5008934 0023689 121 C BERLE PŘEDLOKETNÍ S UZAVŘENOU SKLOPNOU OPĚRKOU, ANATOMICKÉ DRŽADLO (PRAVÁ, LEVÁ)
5008932 0023963 218-24 VOZÍK MECHANICKÝ STANDARDNÍ, ADAPTÉR TĚŽIŠTĚ, Š. 40, 43, 46, 48, 51 CM
5008678 0136300 PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÉMU POJÍZDNÉMU ZVEDÁKU ZÁVĚS S OPOROU HLAVY, TYP 150
5008676 0012116 PODNOŽKY ELEKTRICKY POLOHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008675 0136301 PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÉMU POJÍZDNÉMU ZVEDÁKU ZÁVĚS SÍŤOVANÝ DO KOUPELE S OPOROU HLAVY, TYP 160
5008674 0045133 LASTOFA S BAVLNOU LASTOFA S BAVLNOU-OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-G
5008673 0136297 SAMSON DRVF02 ZVEDÁK ELEKTRICKÝ POJÍZDNÝ VITEA CARE
5008671 0130152 AEROCHAMBER PLUS FLOW-VU ANTI-STATIC VHC INHALAČNÍ NÁSTAVEC S CHLOPNÍ A MASKOU PRO KOJENCE
5008670 0136479 PLAYMAKER XPERT WRAP ORTÉZA KOLENNÍ S POSTR. DLAHAMI PRO MÍRNÉ AŽ STŘEDNÍ INSTABILITY, ROZEPÍNACÍ
5008669 0045754 LASTOFA S BAVLNOU LASTOFA S BAVLNOU-OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-G S PROTISKLUZOVÝM LEMEM
5008668 0012115 SEDAČKA ELEKTRICKY POLOHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008666 0093265 NÁSTAVEC NA WC TESEO-10-PP PLASTOVÁ, VÝŠKA 10 CM, BEZ VÍKA
5008665 0142842 GUARDIAN SENSOR (3) SENZOR PRO KONTINUÁLNÍ MONITORACI GLYKÉMIE 7 DENNÍ
5008663 0012114 OPĚRKA ZAD ELEKTRICKY POLOHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008662 0045134 LASTOFA S BAVLNOU LASTOFA S BAVLNOU A-G/T PRAVÁ,LEVÁ,OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5008661 0140117 CERVICAL COLLAR UNIVERSAL LÍMEC KRČNÍ S VÝZTUHOUPRO POÚRAZOVOU A POOPERAČNÍ FIXACI PÁTEŘE
5008660 0063879 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLIMATEX, VEL. 1, KAT. 1 P-PRONA KLX1-1, ROZMĚR 18 X 35
5008659 0170755 CÉVKA ODSÁVACÍ PVC CAP-CONE CÉVKA ODSÁVACÍ PVC VEL.22,DÉLKA 50 CM,100KS
5008658 0012113 PÁS FIXAČNÍ ČTYŘBODOVÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008657 0045135 LASTOFA S BAVLNOU LASTOFA S BAVLNOU A-T,OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5008656 0170754 CÉVKA ODSÁVACÍ PVC CAP-CONE CÉVKA ODSÁVACÍ PVC VEL.20,DÉLKA 50 CM,100KS
5008655 0085283 PROUŽKY TESTOVACÍ GLUKÓZA/KETONY V MOČI – AXIOM KAT.Č. 880299, K VIZUÁLNÍMU URČENÍ GLUKÓZY A KETONŮ V MOČI,100KS
5008654 0140264 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KOMFORT STEHENNÍ OCHRANNÝ P-PRONA KMF2-1, 30X40-56; P-PRONA KMF2-2, 35X40-56; P-PRONA KMF2-3, 40X40-56
5008653 0085666 SENSURA CLICK XPRO CONVEX 2D PODLOŽKA, MÍRNÝ KONVEX, S OUŠKY, 70MM, 11045
5008652 0085674 SENSURA CLICK XPRO CONVEX 2D PODLOŽKA, MÍRNÝ KONVEX, S OUŠKY, 60MM, 11035
5008651 0085673 SENSURA CLICK XPRO CONVEX 2D PODLOŽKA, MÍRNÝ KONVEX, S OUŠKY, 50MM, 11025
5008650 0170753 CÉVKA ODSÁVACÍ PVC CAP-CONE CÉVKA ODSÁVACÍ PVC VEL.18,DÉLKA 50 CM,100KS
5008649 0085672 SENSURA CLICK XPRO CONVEX 2D PODLOŽKA, MÍRNÝ KONVEX, S OUŠKY, 40MM, 11015
5008648 0012095 PODRUČKY PRODLOUŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008647 0085519 SENSURA CLICK CONVEX 2D PODLOŽKA, MÍRNÝ KONVEX, S OUŠKY, 60MM, 11031
5008646 0085518 SENSURA CLICK CONVEX 2D PODLOŽKA, MÍRNÝ KONVEX, S OUŠKY, 50MM, 11021
5008645 0085517 SENSURA CLICK CONVEX 2D PODLOŽKA, MÍRNÝ KONVEX, S OUŠKY, 40MM, 11011
5008644 0170752 CÉVKA ODSÁVACÍ PVC CAP-CONE CÉVKA ODSÁVACÍ PVC VEL.16,DÉLKA 50 CM,100KS
5008643 0140265 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KOMFORT STEHENNÍ S KROUŽKEM P-PRONA KMF4-1, 30X40-56; P-PRONA KMF4-2, 35X40-56; P-PRONA KMF4-3, 40X40-56
5008642 0085654 SENSURA CLICK XPRO 2D PODLOŽKA, S OUŠKY, 70MM, 10-65MM, 10045
5008641 0012071 KLÍN ABDUKČNÍ ODNÍMATELNÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008640 0000000 PURE CHARGE&GO 2NX SLUCHADLO DIGIT. 16 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008639 0016432 VOZÍK ELEKTRICKÝ A200 INTERIEROVÝ,ROZLOŽITELNÝ,Š.SEDU38-44CM,CELK.Š.57CM,NOSNOST 100KG
5008638 0085583 SENSURA CLICK 2D PODLOŽKA, S OUŠKY, 70MM, 10-65MM, 10041
5008637 0000000 PURE CHARGE&GO 1NX SLUCHADLO DIGIT. 16 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008636 0135465 VOZÍK ELEKTRICKÝ JUVO EXTERIER./INTERIER.,ZADNÍ POHON,SEDAČKA STANDARD,Š.SEDU 34-56CM,NOSNOST 160KG
5008635 0140839 ROZTOK VISKOELASTICKÝ OSTENIL, 1% ROZTOK NATRIUM HYALURONÁTU INJ 1X2ML,HRAZENO 3-5 APLIKACÍ DO 1 KLOUBU/6 MĚS.
5008634 0093612 SP WALKER DLAHA HLEZENNÍ POOPERAČNÍ, RIGIDNÍ, PNEUMATICKÁ, DVOUKOMOROVÁ, KRÁTKÁ
5008633 0085668 SENSURA CLICK 2D UROSTOMICKÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 60MM, MAXI, 11856
5008632 0000000 POOPERAČNÍ BOTA S ODLEHČENOU ŠPIČKOU DRQI3P POOPERAČNÍ BOTA S ODLEHČENOU ŠPIČKOU, VELIKOST S, M, L, XL
5008631 0000000 PURE CHARGE&GO 1NX SLUCHADLO DIGIT. 16 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008630 0085667 SENSURA CLICK 2D UROSTOMICKÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 50MM, MAXI, 11855
5008629 0000000 PURE CHARGE&GO 1NX SLUCHADLO DIGIT. 16 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008628 0170751 CÉVKA ODSÁVACÍ PVC CAP-CONE CÉVKA ODSÁVACÍ PVC VEL.14,DÉLKA 50 CM,100KS
5008627 0000000 VCBP0032 FIX CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ PEVNÉ SKLÁDACÍ
5008626 0000000 PURE CHARGE&GO 1NX SLUCHADLO DIGIT. 16 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008625 0085665 SENSURA CLICK 2D UROSTOMICKÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 60MM, MAXI, 11846
5008624 0000000 VCBK223 EDI CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ S PŘEDLOKETNÍMI OPĚRKAMI
5008623 0082076 KRYTÍ COM 30 OBVAZOVÁ TEXTÍLIE KOMBINOVANÁ 10CMX7,5CM,Č.KAT.140-1075;POUZE NA NEKREKTOM.PLOCHY U POPÁLENIN,1KS
5008622 0085664 SENSURA CLICK 2D UROSTOMICKÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 50MM, MAXI, 11845
5008621 0000000 STYLETTO CONNECT 7 SLUCHADLO DIGIT. 48 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008620 0000000 VCBP0024 OPĚRNÁ KOZIČKA TŘÍBODOVÁ
5008619 0085663 SENSURA CLICK 2D UROSTOMICKÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 40MM, MAXI, 11844
5008618 0000000 STYLETTO CONNECT 7 SLUCHADLO DIGIT. 48 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008617 0170748 CÉVKA ODSÁVACÍ PVC CAP-CONE CÉVKA ODSÁVACÍ PVC VEL.8,DÉLKA 50 CM,100KS
5008616 0000000 VCBP0021 OPĚRNÁ KOZIČKA ČTYŘBODOVÁ
5008615 0000000 STYLETTO CONNECT 7 SLUCHADLO DIGIT. 48 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008614 0012093 PÁS FIXAČNÍ HRUDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008613 0085662 SENSURA CLICK 2D UROSTOMICKÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 50MM, MIDI, 11842
5008612 0140840 ROZTOK VISKOELASTICKÝ OSTENIL PLUS, 2% ROZTOK NATRIUM HYALURONÁTU INJ 1X2ML,HRAZENY 1-3 APLIKACE DO 1 KLOUBU/6 MĚS.
5008611 0000000 VCBK5221 BILLY CHODÍTKO TŘÍKOLOVÉ SKLÁDACÍ S PŘÍTLAČNÝMI BRZDAMI
5008610 0000000 STYLETTO CONNECT 7 SLUCHADLO DIGIT. 48 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008609 0085661 SENSURA CLICK 2D UROSTOMICKÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 40MM, MIDI, 11841
5008608 0000000 STYLETTO CONNECT 5 SLUCHADLO DIGIT. 32 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008607 0085513 SENSURA CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 60MM, MAXI, FILTR, 10386
5008606 9990442 CAMELEON VCWK9AC VOZÍK MECHANICKÝ ZÁKLADNÍ ODLEHČENÝ
5008605 0000000 STYLETTO CONNECT 5 SLUCHADLO DIGIT. 32 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008604 0000000 STYLETTO CONNECT 5 SLUCHADLO DIGIT. 32 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008603 0085578 SENSURA CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 50MM, MAXI, FILTR, 10385
5008602 0093611 XP WALKER DLAHA HLEZENNÍ POOPERAČNÍ PNEUMATICKÁ ČTYŘKOMOROVÁ RIGIDNÍ, DLOUHÁ
5008601 0170747 CÉVKA ODSÁVACÍ PVC CAP-CONE CÉVKA ODSÁVACÍ PVC VEL.6,DÉLKA 50 CM,100KS
5008600 0000000 STYLETTO CONNECT 5 SLUCHADLO DIGIT. 32 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008599 0093704 PD DYNAMIC PARAPODIUM ZAŘÍZENÍ POLOHOVACÍ VERTIKALIZAČNÍ
5008598 0012091 PÁSEK FIXAČNÍ PRO CHODIDLA PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008597 0093613 FP WALKER DLAHA HLEZENNÍ POOPERAČNÍ PNEUMATICKÁ DVOUKOMOROVÁ RIGIDNÍ
5008596 0085581 SENSURA CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 70MM, MAXI, FILTR, 10367
5008594 0000000 STYLETTO CONNECT 3 SLUCHADLO DIGIT. 24 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008593 0136217 VITEA CARE DRVCT SEDÁK ANTIDEKUBITNÍ, VÍCE VELIKOSTÍ
5008592 0085508 SENSURA CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 60MM, MIDI, FILTR, 10356
5008591 0136216 COMFY DRVT SEDÁK ANTIDEKUBITNÍ, VÍCE VELIKOSTÍ
5008590 0000000 STYLETTO CONNECT 3 SLUCHADLO DIGIT. 24 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008589 0085511 SENSURA CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 60MM, MAXI, FILTR, 10366
5008588 0000000 STYLETTO CONNECT 3 SLUCHADLO DIGIT. 24 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008587 0085510 SENSURA CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 50MM, MAXI, FILTR, 10365
5008586 0140922 VCP004 BERLE PŘEDLOKETNÍ SPECIÁLNÍ, DVOJITĚ NASTAVITELNÁ
5008585 0085509 SENSURA CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 40MM, MAXI, FILTR, 10364
5008584 0000000 STYLETTO CONNECT 3 SLUCHADLO DIGIT. 24 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008583 0000000 JOYCEEASY NOSNÍ MASKA VENTILOVANÁ SILIKONOVÁ,  VEL. S, M, L
5008582 0136296 VCBP0042 BERLE PŘEDLOKETNÍ (FRANCOUZSKÁ)
5008581 0085507 SENSURA CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 50MM, MIDI, FILTR, 10355
5008580 0000000 JOYCEONE NOSNÍ MASKA VENTILOVANÁ SILIKONOVÁ ODLEHČENÁ
5008579 0140375 VCBP0041 BERLE PODPAŽNÍ DURALOVÁ, VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ, VELIKOST S, M, L
5008577 0085506 SENSURA CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 40MM, MIDI, FILTR, 10354
5008576 0170750 CÉVKA ODSÁVACÍ PVC CAP-CONE CÉVKA ODSÁVACÍ PVC VEL.12,DÉLKA 50 CM,100KS
5008575 0000000 JOYCE SILKGEL NOSNÍ MASKA VENTILOVANÁ GELOVÁ, VEL. S, M, L
5008574 0085499 SENSURA CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 50MM, MINI, FILTR, 10352
5008573 0172374 SILK 1PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5008572 0140995 VCBK2A AMBONA CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ PŘEDLOKETNÍ INTERIÉROVÉ S POLSTROVANOU PODPŮRNOU DESKOU
5008571 0000000 JOYCEONE FULL FACE CELOOBLIČEJOVÁ MASKA VENTILOVANÁ SILIKONOVÁ ODLEHČENÁ
5008570 0085498 SENSURA CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 40MM, MINI, FILTR, 10351
5008569 0172373 SILK 2PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5008568 0093459 VCBP0032 WAVE CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ DVOUÚROVŇOVÉ, SKLÁDACÍ
5008567 0085574 SENSURA CONVEX 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, PRŮHLEDNÝ, 15-43, MAXI, FILTR, 15206
5008566 0000000 CARA NOSNÍ MASKA VENTILOVANÁ SILIKONOVÁ ODLEHČENÁ, VEL. S/M, M/L
5008565 0172374 SILK 1PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5008564 0093460 VCBP0031 TRIPLA CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ TROJFUNKČNÍ, SKLÁDACÍ
5008563 0000000 JOYCEEASY FULL FACE CELOOBLIČEJOVÁ MASKA VENTILOVANÁ SILIKONOVÁ ODLEHČENÁ, VEL. S, M, L
5008562 0172373 SILK 2PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5008561 0000000 JOYCEEASY NEXT FULL FACE CELOOBLIČEJOVÁ MASKA VENTILOVANÁ SILIKONOVÁ ODLEHČENÁ, VEL. S, M, L
5008560 0172827 PODLOŽKY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMBED PREMIUM ULTRA 60X90CM,1320ML,25KS
5008559 0136485 VCBP0031 DUAL CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ KLOUBOVÉ, SKLÁDACÍ
5008558 0136438 FORM FIT CERVICAL COLLAR KRČNÍ LÍMEC PRO POÚRAZOVOU A POOPERAČNÍ FIXACI KRČNÍ PÁTEŘE
5008557 0000000 JOYCE SILKGEL FULL FACE CELOOBLIČEJOVÁ MASKA VENTILOVANÁ GELOVÁ, VEL. S, M, L
5008556 0172370 MOTION P 1PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5008555 0172827 PODLOŽKY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMBED PREMIUM ULTRA 60X90CM,1320ML,25KS
5008554 0136309 VCBK23231 ROCKY CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ
5008553 0170925 PRISMAHYBERNITE HEATED BREATHING TUBE DÝCHACÍ HADICE VYHŘÍVANÁ, PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍSTROJŮM LMT
5008552 0172370 MOTION P 1PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5008551 0170749 CÉVKA ODSÁVACÍ PVC CAP-CONE CÉVKA ODSÁVACÍ PVC VEL.10,DÉLKA 50 CM,100KS
5008550 0172826 PODLOŽKY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMBED PREMIUM ULTRA 60X60CM,880ML,25KS
5008549 0085573 SENSURA CONVEX 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, PRŮHLEDNÝ, 15-33, MAXI, FILTR, 15205
5008548 0170925 PRISMAHYBERNITE 15MM DÝCHACÍ HADICE VYHŘÍVANÁ, PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍSTROJŮM LMT
5008546 0078870 CALIFORNIA TRACHEOTOMY COLLAR KRČNÍ LÍMEC ANATOMICKÝ, PEVNÝ, DVOUDÍLNÝ, S OTVOREM PRO TRACHEOTOMII
5008545 0172369 MOTION P 2PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5008544 0085568 SENSURA CONVEX 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, BÉŽOVÝ, 15-43, MAXI, FILTR, 15509
5008543 0172825 PODLOŽKY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMBED PREMIUM CLASSIC 60X90CM,1100ML,25KS
5008542 0172369 MOTION P 2PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5008541 0135482 AMIGO DRVL0U VOZÍK MECHANICKÝ DĚTSKÝ AKTIVNÍ
5008540 0085567 SENSURA CONVEX 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, BÉŽOVÝ, 15-33, MAXI, FILTR, 15508
5008539 0170924 CLASSIC 15 WM 29988 DÝCHACÍ HADICE, PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍSTROJŮM LMT
5008538 0172824 PODLOŽKY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMBED PREMIUM CLASSIC 60X60CM,770ML,25KS
5008537 0172366 MOTION S 1PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5008536 0170924 CLASSIC 19 WM 24445 DÝCHACÍ HADICE, PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍSTROJŮM LMT
5008535 0085566 SENSURA CONVEX 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, BÉŽOVÝ, 15-43, MIDI, FILTR, 15505
5008534 0135433 AVIATOR VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ
5008533 0172828 PODLOŽKY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMBED PREMIUM SUPRA AIR 60X90CM,1600ML,30KS
5008532 0085565 SENSURA CONVEX 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, BÉŽOVÝ, 15-33, MIDI, FILTR, 15500
5008531 0172366 MOTION S 1PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5008530 0135432 TORNADO VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ
5008529 0170920 WM 100 TD PŘÍSTROJ BPAP PRISMACR, S PŘÍSL. A VÝHŘ. ZVLHČOVAČEM, S MOŽNOSTÍ TELEMETRIE
5008528 0172819 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ NATAHOVACÍ KOLIBRI COMTR.SOFT ULTRA M BOKY 80-110CM,1400ML,14KS
5008527 0140986 INTERMITENTNÍ MOČOVÝ KATÉTR MAGIC3 SILIKON, MUŽSKÝ, HYDROFILNÍ, 10-20CH 536XX, 536XXG, XX=10,12,14,16,18,20
5008526 0085572 SENSURA CONVEX 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, PRŮHLEDNÝ, 15-43, MAXI, FILTR, 15406
5008525 0135472 UNICO DRVL0V VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ
5008524 0172367 MOTION SA 2PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5008523 0085571 SENSURA CONVEX 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, PRŮHLEDNÝ, 15-33, MAXI, FILTR, 15405
5008522 0172823 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ NATAHOVACÍ KOLIBRI COMTR.SOFT SPECIAL L BOKY 110-135CM,2200ML,14KS
5008521 0170919 WM 100 TD PŘÍSTROJ ABPAP PRISMA30ST, S PŘÍSL. A VÝHŘ. ZVLHČOVAČEM, S MOŽNOSTÍ TELEMETRIE
5008520 0135471 ONE DRVL0G VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ
5008519 0172367 MOTION SA 2PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5008518 0085570 SENSURA CONVEX 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, PRŮHLEDNÝ, 15-43, MIDI, FILTR, 15402
5008517 0172822 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ NATAHOVACÍ KOLIBRI COMTR.SOFT SPECIAL M BOKY 80-135CM,2200ML,14KS
5008516 0172368 MOTION SA 1PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5008514 0085569 SENSURA CONVEX 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, PRŮHLEDNÝ, 15-33, MIDI, FILTR, 15401
5008513 9990441 TITANUM VCWK9AT VOZÍK MECHANICKÝ ZÁKLADNÍ
5008512 0170918 WM 100 TD PŘÍSTROJ BPAP PRISMA25ST,  S PŘÍSL. A VÝHŘ. ZVLHČOVAČEM, S MOŽNOSTÍ TELEMETRIE
5008511 0000000 ASTRAL SERIES 100 PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO DOMÁCÍ UMĚLOU PLICNÍ VENTILACI
5008509 0172368 MOTION SA 1PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5008508 0082219 SENSURA CONVEX 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, BÉŽOVÝ, 15-43, MAXI, FILTR, OKÉNKO, 15071
5008507 0172371 MOTION SP 2PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ SILNÉ
5008506 0085564 SENSURA CONVEX 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, BÉŽOVÝ, 15-43, MAXI, FILTR, 15408
5008505 0170054 MINIMED 640G INZULÍNOVÁ PUMPA S AUTOMATICKOU ODEZVOU NA DATA Z CGM,S FUNKCÍ LGS A PLGM
5008504 0172371 MOTION SP 2PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ SILNÉ
5008503 0085563 SENSURA CONVEX 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, BÉŽOVÝ, 15-33, MAXI, FILTR, 15407
5008502 0172372 MOTION SP 1PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ SILNÉ
5008501 0172820 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ NATAHOVACÍ KOLIBRI COMTR.SOFT ULTRA L BOKY 110-135CM,1700ML,14KS
5008500 0172372 MOTION SP 1PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ SILNÉ
5008499 0172821 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ NATAHOVACÍ KOLIBRI COMTR.SOFT ULTRA XL BOKY 130-180CM,1800ML,14KS
5008498 0062911 REDDIE BRACE NEOPRENOVÁ KOLENNÍ ROZEPÍNACÍ ORTÉZA
5008497 0172818 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ NATAHOVACÍ KOLIBRI COMTR.SOFT ULTRA S BOKY 60-100CM,1400ML,14KS
5008496 0140985 INTERMITENTNÍ MOČOVÝ KATÉTR MAGIC3 SILIKON, DĚTSKÝ,HYDROFILNÍ, 6-10CH 52606, 52606G, 52608, 52608G, 52610, 52610G
5008495 0140391 ORTÉZA KOTNÍKU MALLEO IMMOBIL NIGHT SPLINT 50S20-1 NOČNÍ POLOHOVACÍ DLAHA PROTI DORSÁLNÍ FLEXI CHODIDLA, 3 VELIKOSTI
5008494 0140155 ORTÉZA HLEZENNÍ MALLEO IMMOBIL WALKER VYSOKÝ 50S10, IMOBILIZACE KOTNÍKU, UNILATERÁLNÍ, S-XL
5008493 0170917 WM 100 TD PŘÍSTROJ ABPAP PRISMA25S, S PŘÍSL. A VÝHŘ. ZVLHČOVAČEM, S MOŽNOSTÍ TELEMETRIE
5008492 0172050 SILK 7PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5008491 0062914 SACRO-LUMBAR SUPPORT BEDERNÍ PÁS PRODYŠNÝ S POSTRANNÍMI TAHY, ELASTICKÝ MATERIÁL, PEVNÁ PELOTA
5008490 0172817 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ NATAHOVACÍ KOLIBRI COMTR.SOFT EXTRA XL BOKY 130-180CM,1300ML,14KS
5008489 0140158 ORTÉZA HLEZENNÍ MALLEO IMMOBIL WALKER NÍZKÝ 50S11, IMOBILIZACE KOTNÍKU, NÍZKÉ PROVEDENÍ, S-XL
5008488 0172050 SILK 7PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5008486 0140387 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ MANU DIREXA BASIC 4030 PALMÁRNÍ KOVOVÁ DLAHA, 3 VELIKOSTI PRO PRAVOU A LEVOU STRANU
5008485 0172816 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ NATAHOVACÍ KOLIBRI COMTRAIN SOFT EXTRA L BOKY 110-135CM,1200ML,14KS
5008484 0170916 WM 100 TD PŘÍSTROJ BPAP PRISMA25S-C, S PŘÍSL. A VÝHŘ. ZVLHČOVAČEM, S MOŽNOSTÍ TELEMETRIE
5008483 0172051 SILK 5PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5008482 0140388 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ MANU DIREXA BASIC W&T 4032 PALMÁRNÍ KOVOVÁ DLAHA, VÝZTUŽ PALCE, 3 VELIKOSTI PRO KAŽDOU STRANU
5008481 0172815 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ NATAHOVACÍ KOLIBRI COMTRAIN SOFT EXTRA M BOKY 80-135CM,1200ML,14KS
5008480 0172051 SILK 5PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5008478 0011696 NÁVLEK PAHÝLOVÝ OTTO BOCK KOMPRESIVNÍ 451F10 BÉRCOVÝ, II. K.T.
5009216 0086400 ALTERNA FREE 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 50MM, MIDI, FILTR, 46455
5009215 0135391 VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ S PEVNÝM RÁMEM VENTUS LEHKÝ,SKLÁDACÍ ZÁDA,NOSNOST 140KG
5009214 0000000 COVAWOUND SILICONE – SAMOLEPÍCÍ PĚNOVÝ OBVAZ Z MĚKKÉHO SILIKONU 20CM X 50CM
5009213 0086399 ALTERNA FREE 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 40MM, MAXI, FILTR, 46448
5009212 0086398 ALTERNA FREE 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 40MM, MIDI, FILTR, 46445
5009211 0086271 ALTERNA 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 10-55, MIDI, 5575
5009210 0135170 VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ MOTUS LEHKÝ, SKLÁDACÍ, VARIABILNÍ
5009209 0086397 ALTERNA FREE 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 20-75, MAXI, FILTR, 46326
5009208 0086396 ALTERNA FREE 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 20-75, MAXI, FILTR, 46316
5009207 0086395 ALTERNA FREE 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 20-65, MIDI, FILTR, 46346
5009206 0086394 ALTERNA FREE 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 20-65, MINI, FILTR, 46376
5009205 0085584 SENSURA CLICK CONVEX 2D PODLOŽKA, MÍRNÝ KONVEX, S OUŠKY, 70MM, 11041
5009204 0135294 FIXAČNÍ SANDÁLKY, NASTAVITELNÉ, UPÍNACÍ PŘEZKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009203 0000000 COVAWOUND SILICONE – SAMOLEPÍCÍ PĚNOVÝ OBVAZ Z MĚKKÉHO SILIKONU 20CM X 20CM
5009202 0085671 SENSURA CLICK XPRO 2D PODLOŽKA, S OUŠKY, 60MM, 10-55MM, 10035
5009201 0170841 DEXTRA TESTOVACÍ PROUŽKY NA MĚŘENÍ KREVNÍ GLUKÓZY 50 KS
5009200 0085670 SENSURA CLICK XPRO 2D PODLOŽKA, S OUŠKY, 50MM, 10-45MM, 10025
5009199 0085669 SENSURA CLICK XPRO 2D PODLOŽKA, S OUŠKY, 40MM, 10-35MM, 10015
5009198 0135293 OPĚRKA ZAD BACKSTER POLSTR.S LATERÁLNÍM VEDENÍM, ÚHLOVĚ NASTAVITELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009197 0085516 SENSURA CLICK 2D PODLOŽKA, S OUŠKY, 60MM, 10-55MM, 10031
5009196 0085515 SENSURA CLICK 2D PODLOŽKA, S OUŠKY, 50MM, 10-45MM, 10021
5009195 0085514 SENSURA CLICK 2D PODLOŽKA, S OUŠKY, 40MM, 10-35MM, 10011
5009194 0085497 SENSURA CLICK 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 60MM, MAXI, FILTR, 10186
5009193 0062486 OPĚRKA LÝTKOVÁ PRO AMPUTOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009191 0000000 COVAWOUND SILICONE – SAMOLEPÍCÍ PĚNOVÝ OBVAZ Z MĚKKÉHO SILIKONU 15CM X 15CM
5009190 0085577 SENSURA CLICK 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 50MM, MAXI, FILTR, 10185
5009189 0085579 SENSURA CLICK 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 70MM, MAXI, FILTR, 10167
5009188 0085495 SENSURA CLICK 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 60MM, MAXI, FILTR, 10166
5009186 0062482 PODRUČKA SPEC.-OPĚR. RUKY S KUŽELEM ČI PLOCHÁ,PŘEDLOKTÍ S ŽLÁBKEM,OT. PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009185 0085494 SENSURA CLICK 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 50MM, MAXI, FILTR, 10165
5009184 0085493 SENSURA CLICK 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 40MM, MAXI, FILTR, 10164
5009182 0085492 SENSURA CLICK 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 60MM, MIDI, FILTR, 10156
5009181 0062481 PODRUČKA SPEC.-OPĚRKA RUKY S KUŽELEM ČI PLOCHÁ,PŘEDLOKTÍ S ŽLÁBKEM PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009180 0085491 SENSURA CLICK 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 50MM, MIDI, FILTR, 10155
5009179 0085490 SENSURA CLICK 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 40MM, MIDI, FILTR, 10154
5009178 0000000 COVAWOUND SILICONE – SAMOLEPÍCÍ PĚNOVÝ OBVAZ Z MĚKKÉHO SILIKONU 10CM X 10CM
5009176 0085488 SENSURA CLICK 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 50MM, MINI, FILTR, 10152
5009175 0085660 SENSURA CONVEX 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, PRŮHLEDNÝ, 15-43, MAXI, 11815
5009174 0022460 PÁSEK FIXAČNÍ NA ZIP K UPEVNĚNÍ NOHOU PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5009173 0085659 SENSURA CONVEX 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, PRŮHLEDNÝ, 15-33, MAXI, 11814
5009171 0085658 SENSURA CONVEX 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, BÉŽOVÝ, 15-43, MAXI, 11812
5009170 0085657 SENSURA CONVEX 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, BÉŽOVÝ, 15-33, MAXI, 11811
5009169 0000000 COVAWOUND SILICONE – SAMOLEPÍCÍ PĚNOVÝ OBVAZ Z MĚKKÉHO SILIKONU 10CM X 20CM
5009168 0082215 SENSURA CONVEX 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, BÉŽOVÝ, 15-43, MAXI, FILTR, OKÉNKO, 15209
5009167 0082214 SENSURA CONVEX 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, BÉŽOVÝ, 15-43, MIDI, FILTR, OKÉNKO, 15202
5009162 0170792 JEHLY INPEN PRO VŠECHNA INZULÍNOVÁ PERA G 30X8/0,30X8MM,100KS
5009160 0170791 JEHLY INPEN PRO VŠECHNA INZULÍNOVÁ PERA G 31X6/0,25X6MM,100KS
5009158 0022434 PÁS FIXAČNÍ PÁNEVNÍ,POLSTROVANÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008477 0172052 SILK 3PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5008476 0170915 WM 100 TD PŘÍSTROJ APAP PRISMA20A,  S PŘÍSL. A VÝHŘ. ZVLHČOVAČEM, S MOŽNOSTÍ TELEMETRIE
5008475 0011697 NÁVLEK PAHÝLOVÝ OTTO BOCK KOMPRESIVNÍ 451F13 BÉRCOVÝ, I. K.T.
5008474 0172052 SILK 3PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5008473 0011694 NÁVLEK PAHÝLOVÝ OTTO BOCK KOMPRESIVNÍ 451F11 STEHENNÍ S UCHYCENÍM V PASE, II.K.T.
5008472 0011695 NÁVLEK PAHÝLOVÝ OTTO BOCK KOMPRESIVNÍ 451F12 STEHENNÍ S UCHYCENÍM V PASE, I.K.T.
5008471 0172771 SILK 7NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5008470 0093164 NÁVLEK PAHÝLOVÝ OTTO BOCK 451F21, NYLONOVÝ, S PROXIMÁLNÍM DVOUSTĚNNÝM LEMEM, VEL. S-L
5008469 0170923 POLLEN FILTR PYLOVÝ FILTR, PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍSTROJŮM LMT
5008468 0093166 NÁVLEK PAHÝLOVÝ OTTO BOCK 451F3, BAVLNĚNÝ, DÉLKY 20,25,30,35,40,45,50,60 CM
5008467 0172771 SILK 7NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5008466 0170922 AIR FILTR VZDUCHOVÝ FILTR, PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍSTROJŮM LMT
5008465 0082218 SENSURA CONVEX 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, BÉŽOVÝ, 15-43, MIDI, FILTR, OKÉNKO, 15061
5008464 0172772 SILK 5NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5008463 0085562 SENSURA CONVEX 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, BÉŽOVÝ, 15-43, MIDI, FILTR, 15404
5008462 0170921 WM 100 TH AS PRISMAAQUA VÝHŘEVNÝ ZVLHČOVAČ, PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍSTROJŮM LMT
5008461 0093165 NÁVLEK PAHÝLOVÝ OTTO BOCK 451F2, FROTÉ, DÉLKY 20,25,30,35,40,45,50,60,80 CM
5008460 0172772 SILK 5NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5008459 0085561 SENSURA CONVEX 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, BÉŽOVÝ, 15-33, MIDI, FILTR, 15403
5008457 0093616 ORTÉZA KOLENE 8360 GENU CAREZZA PATELLA STABILIZER KRÁTKÁ PRUŽNÁ BANDÁŽ PRO STABILIZACI PATELY, VEL. XS-XL
5008456 0085656 SENSURA 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 10-76, MAXI, 11804
5008455 0172773 SILK 3NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5008454 0170918 WM 100 TD PŘÍSTROJ BPAP PRISMA25ST, S PŘÍSLUŠENSTVÍM A VÝHŘEVNÝM ZVLHČOVAČEM
5008453 0093151 ORTÉZA KOLENNÍ ELASTICKÁ S PODPOROU PRO PATELU 50K15 GENU SENSA, VEL. XXS-XXL, SILIKONOVÉ PELOTY
5008452 0085655 SENSURA 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 10-76, MAXI, 11802
5008451 0172773 SILK 3NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5008327 0140808 EPITÉZA PRSNÍ TRIFIRST 1019X POOPERAČNÍ, OBOUSTRANNÁ, LEHKÁ, TEXTILNÍ, VEL. 60/65-110/115
5008326 0172798 PLENY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMPACT SUPRA PREMIUM 3000ML,28KS
5008325 0170572 SENSURA MIO CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 50MM, MAXI, KRUHOVÝ FILTR, 11244
5008324 0140807 EPITÉZA PRSNÍ AUTHENTIC 1020X SILIKONOVÁ, ODLEHČENÁ, VEL.  65-115
5008323 0170571 SENSURA MIO CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 50MM, MAXI, KRUHOVÝ FILTR, 11243
5008322 0093508 S9/ AIR 10 FILTER VSTUPNÍ FILTR
5008321 0172797 PLENY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMPACT SPECIAL PREMIUM 2400ML,28KS
5008320 0142451 GUARDIAN CONNECT VYSÍLAČ VYSÍLAČ PRO OSOBNÍ SYSTÉM CGM GUARDIAN CONNECT
5008319 0170570 SENSURA MIO CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 50MM, MIDI, KRUHOVÝ FILTR, 11242
5008318 0093508 S8 FILTER VSTUPNÍ FILTR
5008317 0140455 EPITÉZA PRSNÍ ACTIVE OCEAN 1082X SILIKONOVÁ, OBOUSTRANNÁ, ODLEHČENÁ, VEL. 55-115
5008316 9990300 KLÍN ABDUKČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5008315 0172796 PLENY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMPACT ULTRA PREMIUM 1900ML,28KS
5008314 0140350 EPITÉZA PRSNÍ EQUITEX VOLUME 1157X SILIKONOVÁ, VYROVNÁVACÍ, ODLEHČENÁ, S MIKROVLÁKNEM, VEL. 60/65 – 100/105
5008313 0172795 PLENY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMPACT EXTRA PREMIUM 1600ML,28KS
5008312 0140349 EPITÉZA PRSNÍ AMICA SUPERSOFT 1151X SUPERSOFT SILIKON, FLEXGAP, VEL. 60 – 125
5008311 0140195 AMSTERDAM PO-OPERAČNÍ TERAPEUTICKÁ OBUV, VELIKOST 35-50, UNIVERZÁLNÍ OBOUSTRANNÉ PROVEDENÍ
5008310 0140148 EPITÉZA PRSNÍ SEQUITEX VARIO 1046XV SEQUITEX VARIO PŘILNAVÝ SYSTÉM,VČ.PŘÍSLUŠ. VEL.XS-XL
5008309 0172794 PLENY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMPACT CLASSIC PREMIUM 1300ML,28KS
5008308 0170569 SENSURA MIO CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 50MM, MINI, KRUHOVÝ FILTR, 11241
5008307 0000000 SPEEDICATH NAVI POTAŽENÝ HYDROFIL. KATETR IHNED K POUŽITÍ, FLEXIBILNÍ ŠPIČKA, MUŽSKÝ CH10, 29010
5008306 9990298 PÁS FIXAČNÍ, PELOTA PRO HRUĎ-RAMENO PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5008305 0170568 SENSURA MIO CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 40MM, MAXI, KRUHOVÝ FILTR, 11232
5008304 0140147 EPITÉZA PRSNÍ VALANCE VARIO 1052XV SILIKONOVÁ, VARIO PŘILNAVÝ SYSTÉM,OBOUSTR.,VČ.PŘÍSLUŠ.VEL.60-105
5008303 0172793 PLENY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMPACT SPECIAL 2200ML,28KS
5008302 0170567 SENSURA MIO CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 40MM, MIDI, KRUHOVÝ FILTR, 11231
5008301 0011602 INHALÁTOR FAZZINI F-201 KOMPRESOROVÝ, S PŘÍSLUŠENSTVÍM
5008300 0172792 PLENY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMPACT ULTRA 1700ML,28KS
5008299 0170566 SENSURA MIO CLICK 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 70MM, MAXI, KRUHOVÝ FILTR, 11225
5008298 0140146 EPITÉZA PRSNÍ VALANCE 1052X SILIKONOVÁ, LEHKÁ, OBOUSTRANNÁ, VEL.60-125
5008297 9990297 VESTA FIXAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5008296 0170565 SENSURA MIO CLICK 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 60MM, MAXI, KRUHOVÝ FILTR, 11223
5008295 0172791 PLENY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMPACT EXTRA 1400ML,28KS
5008294 0140145 EPITÉZA PRSNÍ TRICUP 1089X SILIKONOVÁ, LEHKÁ, OBOUSTRANNÁ, S MIKROVLÁKNEM,VEL.70-105
5008293 0140194 TOKIO PO-OPERAČNÍ TERAPEUTICKÁ OBUV, VELIKOST 34-50, UNIVERZÁLNÍ OBOUSTRANNÉ PROVEDENÍ
5008292 0170564 SENSURA MIO CLICK 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 60MM, MAXI, KRUHOVÝ FILTR, 11222
5008291 0093956 PARI VORTEX INHALAČNÍ NÁSTAVEC S NÁUSTKEM
5008290 0172790 PLENY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMPACT CLASSIC MINI 900ML,28KS
5008289 0170563 SENSURA MIO CLICK 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 60MM, MIDI, KRUHOVÝ FILTR, 11221
5008288 0140144 EPITÉZA PRSNÍ TRINATURE ASYMMETRIC SOFT LITE 1081L/R SILIKONOVÁ, LEHKÁ, FLEXGAP, LEVÁ/PRAVÁ, VEL.55-120
5008287 0170562 SENSURA MIO CLICK 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 50MM, MAXI, KRUHOVÝ FILTR, 11214
5008286 9990296 PÁS FIXAČNÍ TŘÍSELNÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5008285 0170561 SENSURA MIO CLICK 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 50MM, MAXI, KRUHOVÝ FILTR, 11213
5008284 0140143 EPITÉZA PRSNÍ TWINFLEX ASYMMETRIC 1073X SILIKONOVÁ, LEHKÁ, FLEXIBILNÍ, 2X FLEXGAP,VEL. 65-115
5008283 0093509 SLIMLINE VYHŘÍVANÁ VZDUCHOVÁ TRUBICE – 2M
5008282 0140141 EPITÉZA PRSNÍ TRINATURE SOFT LITE 1051X SILIKONOVÁ, LEHKÁ, FLEXGAP, OBOUSTRANNÁ,VEL.60-125
5008281 0170560 SENSURA MIO CLICK 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 50MM, MIDI, KRUHOVÝ FILTR, 11212
5008280 0172789 VLOŽKY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMFORT PREMIUM ACTIVE MEN 3 700ML,14KS
5008279 0170559 SENSURA MIO CLICK 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 50MM, MINI, KRUHOVÝ FILTR, 11211
5008278 9990295 PÁS FIXAČNÍ PĚTIBODOVÝ S POLSTROVÁNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5008277 0170558 SENSURA MIO CLICK 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 40MM, MAXI, KRUH FILTR, 11202
5008276 0171976 CLIMATELINE VYHŘÍVANÁ VZDUCHOVÁ TRUBICE
5008275 0172788 VLOŽKY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMFORT PREMIUM ACTIVE MEN 2 450ML,14KS
5008274 0140193 MADRID PO-OPERAČNÍ TERAPEUTICKÁ OBUV, VELIKOST 35-49, UNIVERZÁLNÍ OBOUSTRANNÉ PROVEDENÍ
5008273 0170557 SENSURA MIO CLICK 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 40MM, MIDI, KRUHOVÝ FILTR, 11201
5008272 0172786 VLOŽKY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMFORT SOFT MIDI 480ML,28KS
5008271 0172787 VLOŽKY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMFORT SOFT MEN 3 700ML,14KS
5008270 9990294 PÁS FIXAČNÍ ČTYŘBODOVÝ POLSTROVANÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5008269 0172785 VLOŽKY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMFORT PREMIUM MAXI 800ML,28KS
5008267 0136281 ORTÉZA KOLENNÍ VELPEAU LIGACTION CITY DVOUOSÝ KLOUB,VAZOVÁ,S NASTAVITELNOU PATELÁRNÍ PELOTOU,VEL.1,2,3,4
5008266 0172784 VLOŽKY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMFORT PREMIUM MINI 320ML,28KS
5008264 0142457 INTERMITENTNÍ MOČOVÝ KATÉTR HYDROFILNÍ MAGIC3GO SILIKON, ŽENSKÝ 10-18FR 51810, 51812, 51814, 51816, 51818
5008263 0171531 SENSURA MIO CONVEX 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, HLUBOKÝ KONVEX, PRŮHLEDNÝ, 10-43, MAXI, 16867
5008262 9990293 PÁS FIXAČNÍ PÁNEVNÍ POLSTROVANÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5008261 0171530 SENSURA MIO CONVEX 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, HLUBOKÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 15-33, MAXI, 16856
5008260 0172783 VLOŽKY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMFORT PREMIUM MIDI 520ML,28KS
5008259 0171529 SENSURA MIO CONVEX 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, PRŮHLEDNÝ, 10-43, MAXI, 16837
5008258 0171528 SENSURA MIO CONVEX 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 15-33, MAXI, 16826
5008257 0136285 ORTÉZA KOLENNÍ VELPEAU GENOUILLÉRE ROTULIENNE ZPEVŇUJÍCÍ ČÉŠKU,S VÝZTUHAMI,VEL.1,2,3,4,5
5008256 0140192 ERFURT WIDE PO-OPERAČNÍ TERAPEUTICKÁ OBUV, VELIKOST 35-48, PROVEDENÍ PRAVÁ/LEVÁ
5008255 0171527 SENSURA MIO CONVEX 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, MĚKKÝ KONVEX, PRŮHLEDNÝ, 10-50, MAXI, 16810
5008254 0140140 EPITÉZA PRSNÍ SEQUITEX 1046X SILIKONOVÁ, VYROVNÁVACÍ, SKOŘEPINOVÁ,TROJÚHELNÍK.TVAR, VEL.XS-XL
5008253 0171526 SENSURA MIO CONVEX 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, MĚKKÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 10-33, MAXI, 16805
5008252 9990292 PELOTY HRUDNÍ POLSTROVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5008251 0172905 SENSURA MIO CONCAVE 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, OBRÁCENÝ KONVEX, PRŮHLEDNÝ, 10-60, MAXI, FILTR, 18235
5008250 0136290 ORTÉZA KOTNÍKU A NOHY VELPEAU WALKER RIGIDNÍ,UMOŽŇUJÍCÍ NORMÁLNÍ CHŮZI,VEL.1,2,3
5008249 0140139 EPITÉZA PRSNÍ SEGUITEX TRAPEZ 1045X SILIKONOVÁ, TRAPÉZ.TVAR, S MIKROVLÁKNEM, UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
5008248 0172904 SENSURA MIO CONCAVE 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, OBRÁCENÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 10-60, MAXI,FILTR, 18230
5008247 0172903 SENSURA MIO CONCAVE 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, OBRÁCENÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 10-50, MAXI,FILTR, 18220
5008245 0172902 SENSURA MIO CONCAVE 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, OBRÁCENÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 10-50, MIDI, FILTR, 18210
5008243 0172901 SENSURA MIO CONCAVE 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, OBRÁCENÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 10-40, MAXI,  FILTR, 18202
5008242 0172900 SENSURA MIO CONCAVE 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, OBRÁCENÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 10-40, MIDI, FILTR, 18201
5008241 0172899 SENSURA MIO CONCAVE 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, OBRÁCENÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 10-40, MINI, FILTR, 18200
5008240 0078852 EPITÉZA PRSNÍ PLNÁ 1076 L/R SILIKONOVÁ, LEVÁ/PRAVÁ, VEL.60-125
5008239 9990291 PELOTY OPĚRKY HLAVY POLSTROVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5008237 0172898 SENSURA MIO CONCAVE 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, OBRÁCENÝ KONVEX, PRŮHLEDNÝ, 10-60, MAXI, FILTR, 18135
5008236 0172897 SENSURA MIO CONCAVE 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, OBRÁCENÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 10-60, MAXI,  FILTR, 18130
5008235 0078849 EPITÉZA PRSNÍ TRINATURE 1058X SILIKONOVÁ, PLNÁ,VEL.60-115
5008234 0082176 GEL LAVANID NA VYPLACHOVÁNÍ RAN S 0,04% POLYHEXANIDU JEDNOTLIVÉ STŘÍKAČKY,12X10G
5008233 0172896 SENSURA MIO CONCAVE 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, OBRÁCENÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 10-50, MAXI,  FILTR, 18120
5008232 0140191 ERFURT STANDARD PO-OPERAČNÍ TERAPEUTICKÁ OBUV, VELIKOST 35-48, PROVEDENÍ PRAVÁ/LEVÁ
5008231 0172895 SENSURA MIO CONCAVE 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, OBRÁCENÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 10-50, MIDI,  FILTR, 18110
5008230 0078848 EPITÉZA PRSNÍ TRIWING 1053X SILIKONOVÁ, PLNÁ,VEL.55-105
5008229 0082802 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ PVC TRACHEOTEC 18560, BEZ MANŽETY, VEL.3-10
5008228 0172894 SENSURA MIO CONCAVE 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, OBRÁCENÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 10-40, MAXI,  FILTR, 18102
5008227 9990290 PÁSEK NA SUCHÝ ZIP NA FIXACI NOHOU PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5008226 0172893 SENSURA MIO CONCAVE 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, OBRÁCENÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 10-40, MIDI,  FILTR, 18101
5008225 0078847 EPITÉZA PRSNÍ TRIVARIA 1043X SILIKONOVÁ, PLNÁ,VEL.65-115
5008224 0172892 SENSURA MIO CONCAVE 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, OBRÁCENÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 10-40, MINI, FILTR, 18100
5008223 0078846 EPITÉZA PRSNÍ PLNÁ 1022X SILIKONOVÁ, VEL.50-115
5008222 0172917 SENSURA MIO CONVEX 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, HLUBOKÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 10-43, MAXI, FILTR, 16552
5008221 0171517 SENSURA MIO CONVEX 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, HLUBOKÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 31-43, MAXI, FILTR, 16547
5008220 0078844 EPITÉZA PRSNÍ EQUITEX 1057X SILIKONOVÁ, VYROVNÁVACÍ, ODLEHČENÁ, S MIKROVLÁKNEM, VEL.60/65-110/115
5008219 0171516 SENSURA MIO CONVEX 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, HLUBOKÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 15-33, MAXI, FILTR, 16546
5008218 0078841 EPITÉZA PRSNÍ TRITEX ASYMMETRIC 1085L/R SILIKONOVÁ, ODLEHČENÁ, LEVÁ/PRAVÁ, VEL.70-105
5008217 0172916 SENSURA MIO CONVEX 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 10-43, MAXI, FILTR, 16532
5008216 9990289 PLOŠINA PRO KYSLÍKOVÝ PŘÍSTROJ PRO DĚTI NA UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACI PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5008214 0000000 VLOŽKY ABSORPČNÍ EMA SUPER 580 ML., 20 KS
5008213 0172656 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ PVC TRACHEOTEC PRO VARIO CUFF-SUCC 18932, ODSÁVÁNÍ,, ROTAČNÍ 15MM KONEKTOR, 2 FLEX.VNITŘ.KAN., VEL.6-10
5008212 0171515 SENSURA MIO CONVEX 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 31-43, MAXI, FILTR, 16527
5008211 0171514 SENSURA MIO CONVEX 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 15-33, MAXI, FILTR, 16526
5008210 0085744 GLUKOMETR ACCU-CHEK PERFORMA NANO SADA-PŘÍSTROJ,10 PROUŽKŮ,LANCETOVÉ PERO,LANCETY
5008209 0022997 708 D HEM2,SKLÁDACÍ,JEDNOD.KŘÍŽ,Š.SED.39,42,44,46,48,50CM,NOSNOST 120KG
5008208 0078840 EPITÉZA PRSNÍ ACTIVE ASYMMETRIC 1084L/R SILIKONOVÁ, ODLEHČENÁ, LEVÁ/PRAVÁ, VEL.70-115
5008207 0142403 GLUKOMETR ACCU-CHEK INSTANT SADA-PŘÍSTROJ,10 PROUŽKŮ, LANCETOVÉ PERO, LANCETY, NAPOJENÍ NA MOBILNÍ APLIKACI
5008206 0025921 HRAZDIČKA S POTAHEM PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDRAVOTNÍM KOČÁRKŮM KIMBA
5008205 0078838 EPITÉZA PRSNÍ TRITEX 1055X SILIKONOVÁ, ODLEHČENÁ, VEL.55-115
5008204 0171513 SENSURA MIO CONVEX 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, MÍRNÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 31-43, MIDI, FILTR, 16523
5008203 0000000 VLOŽKY ABSORPČNÍ EMA EXTRA 455 ML., 20 KS
5008202 0142460 GLUKOMETR ACCU-CHEK GUIDE SADA: PŘÍSTROJ, 10 PROUŽKŮ, LANCETOVÉ PERO, LANCETY, NAPOJENÍ NA MOB. APLIKACI
5008201 0078837 EPITÉZA PRSNÍ ACTIVE 1054X SILIKONOVÁ, ODLEHČENÁ, VEL.55 – 115
5008200 0171512 SENSURA MIO CONVEX 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, MĚKKÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 31-50, MAXI, FILTR, 16512
5008199 0078836 EPITÉZA PRSNÍ EQUILIGHT 1018X POOPERAČNÍ, OBOUSTRANNÁ, LEHKÁ, TEXTILNÍ, VEL.60/65-110/115
5008198 0171511 SENSURA MIO CONVEX 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, MĚKKÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 15-33, MAXI, FILTR, 16505
5008197 0172655 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ PVC TRACHEOTEC PRO VARIO CUFF 18922, ROTAČNÍ 15MM KONEKTOR, 2 FLEX.VNITŘ.KAN., VEL.6-10
5008196 0142404 PROUŽKY DIAGNOSTICKÉ ACCU-CHEK INSTANT 50 50 KS
5008195 0000000 VLOŽKY ABSORPČNÍ EMA NORMAL 270 ML., 24 KS
5008194 0085434 PROUŽKY DIAGNOSTICKÉ ACCU-CHEK PERFORMA 50 50 KS
5008193 0085433 GLUKOMETR ACCU-CHEK PERFORMA SADA-PŘÍSTROJ,10 PROUŽKŮ,LANCETOVÉ PERO,LANCETY
5008192 0140485 AS-15 MEDICAL MY2752 ORTÉZA RAMENNÍ, ZÁVĚS PAŽE POLSTROVANÝ VČ. ABDUKČNÍHO POLSTRU, UPÍNÁNÍ PŘEZKAMI
5008191 0170776 LANCETY ACCU-CHEK FASTCLIX 24 LANCETY PRO ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE, V ZÁSOBNÍCÍCH PO 6 KS, 24 KS
5008190 0140482 MANU MEDICAL PLUS MY2761 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ, S OCHRANOU PALCE, ANAT. TVAR. KOVOVÁ VÝZT., UPÍNÁNÍ SUCHÝMI ZIPY
5008189 0140481 MANU MEDICAL MY2762 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ, ANATOMICKY TVAROVANÁ KOVOVÁ VÝZTUHA, UPÍNÁNÍ SUCHÝMI ZIPY
5008188 0085076 LANCETY ACCU-CHEK SOFTCLIX 25 INZ.REŽIM,LANCETY PRO ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE,25KS
5008187 0000000 VLOŽKY ABSORPČNÍ EMA MINI 155 ML., 20 KS
5008186 0140480 LUMBO MEDICAL LIGHT MY2744 BANDÁŽ BEDERNÍ ELASTICKÁ,TLAK. SE 4 VÝZT.A UPÍN.POPRUHY PRO INDIV.NAST.STLAČENÍ
5008185 0142462 AUTOLANCETA ACCU-CHEK FASTCLIX ODBĚROVÉ PERO PRO BEZBOLESTNÝ VPICH, POUZE S LANCETAMI ACCU-CHEK FASTCLIX
5008184 0140479 LUMBO MEDICAL PRO MY2743 BANDÁŽ BEDERNÍ ELASTICKÁ, TLAK. SE 4 STABIL. VÝZT. PRO PODPORU ANAT.SPRÁV.DRŽENÍ
5008183 0171510 SENSURA MIO CONVEX 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, MĚKKÝ KONVEX, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 15-33, MIDI, FILTR, 16501
5008182 0171230 SENSURA MIO 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ,10-45,MAXI, MULTIKOMOROVÝ, 10586
5008181 0171229 SENSURA MIO 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ,10-45 MAXI, MULTIKOMOROVÝ, 10582
5008180 0085074 AUTOLANCETA ACCU-CHEK SOFTCLIX ODBĚROVÉ PERO PRO BEZBOLESTNÝ VPICH,NASTAVENÍ HLOUBKY VPICHU
5008179 0171228 SENSURA MIO 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ,10-45,MIDI, MULTIKOMOROVÝ, 10581
5008178 0142461 PROUŽKY DIAGNOSTICKÉ ACCU-CHEK GUIDE 50 50 KS
5008177 0171227 SENSURA MIO 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ,10-55, MAXI, KRUHOVÝ FILTR, 10428
5008176 0140478 LUMBO MEDICAL COMFORT MY2742 BANDÁŽ BEDERNÍ ELASTICKÁ,TLAK. S MAS. VÝZT. V OBL. KŘÍŽE, DÁMSKÁ SE ŠIRŠÍM PASEM
5008175 0171226 SENSURA MIO 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ,40-45, MAXI, KRUHOVÝ FILTR, 10424
5008174 0019756 PROUŽKY DIAGNOSTICKÉ ACCU-CHEK ACTIVE 50 50 KS
5008173 0171225 SENSURA MIO 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ,10-55, MAXI, KRUHOVÝ FILTR, 10421
5008172 0085717 PUMPA INZULÍNOVÁ ACCU-CHEK COMBO GLUKOMETR,VODOTĚSNÁ,5 BAZÁLNÍCH PROFILŮ,PODSVÍCENÝ DISPLEJ
5008171 0171224 SENSURA MIO 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ,10-45, MIDI, KRUHOVÝ FILTR, 10411
5008170 0170889 MUŽSKÝ EXTERNÍ KATETR SAMODRŽÍCÍ SPIRIT STYLE 3 SILIKONOVÝ, 25MM-41MM, 39301-39305
5008169 0171223 SENSURA MIO 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ,10-45, MINI, KRUHOVÝ FILTR, 10401
5008168 0171222 SENSURA MIO 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 15-55, MAXI, KRUHOVÝ FILTR, 10691
5008167 0170888 MUŽSKÝ EXTERNÍ KATETR SAMODRŽÍCÍ SPIRIT STYLE 2 SILIKONOVÝ, 25MM-41MM, 37301-37305
5008166 0171221 SENSURA MIO 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 40-55, MAXI, KRUHOVÝ FILTR, 10685
5008165 0171220 SENSURA MIO 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 15-45, MAXI, KRUHOVÝ FILTR, 10681
5008164 0172878 PARI LC SPRINT NEBULIZÁTOR NA LÉKY PRO INHALAČNÍ TERAPII RESPIRAČNÍHO TRAKTU
5008163 0142213 SPEEDICATH COMPACT POTAŽENÝ, HYDROFILNÍ TELESKOPICKÝ KATETR, IHNED K POUŽITÍ, ŽENSKÝ, CH8,28578
5008162 0140477 LUMBO MEDICAL MY2741 BANDÁŽ BEDERNÍ ELASTICKÁ, TLAKOVÁ S MASÁŽNÍ VÝZTUHOU V OBLASTI KŘÍŽE
5008161 0142213 SPEEDICATH COMPACT POTAŽENÝ, HYDROFILNÍ TELESKOPICKÝ KATETR, IHNED K POUŽITÍ, ŽENSKÝ, CH10,28580
5008160 0170887 MUŽSKÝ EXTERNÍ KATETR SAMODRŽÍCÍ SPIRIT STYLE 1 SILIKONOVÝ, 25MM-41MM,35301-35305
5008159 0140476 EPI MEDICAL MY2731 BANDÁŽ LOKETNÍ ELASTICKÁ, TLAKOVÁ S BOČNÍMI GELOVÝMI VÝZTUHAMI
5008158 0142213 SPEEDICATH COMPACT POTAŽENÝ, HYDROFILNÍ TELESKOPICKÝ KATETR, IHNED K POUŽITÍ, ŽENSKÝ, CH12,28582
5008157 0142213 SPEEDICATH COMPACT POTAŽENÝ, HYDROFILNÍ TELESKOPICKÝ KATETR, IHNED K POUŽITÍ, ŽENSKÝ, CH14,28584
5008156 0170886 MUŽSKÝ EXTERNÍ KATETR SAMODRŽÍCÍ WIDEBAND SILIKONOVÝ, 25MM-41MM,36301-36305
5008154 0086579 ALTERNA IRIGAČNÍ SOUPRAVA NÁDRŽKA NA VODU, ZAVÁDĚCÍ KONUS, PŘÍDRŽNÁ PODLOŽKA, ODVOD. SÁČKY 2KS, PÁS, 12830
5008153 0140475 TALU MEDICAL MY27213 ORTÉZA KOTNÍKOVÁ STABIL.,SKOŘEPINA S UP. PÁSKY NA SUCHÝ ZIP, S VNITŘ. GEL.VÝPLNÍ
5008151 0086580 ALTERNA ODVODNÉ SÁČKY ODVODNÉ IRIGAČNÍ SÁČKY, 60MM, 12836
5008150 0169270 BRAVA TVAROVATELNÝ KROUŽEK TLOUŠŤKA 2MM, 12030
5008148 0170885 MUŽSKÝ EXTERNÍ KATETR SAMODRŽÍCÍ POP-ON SILIKONOVÝ,  25MM-41MM,32301-32305
5008147 0140474 MALLEO MEDICAL MY2722 BANDÁŽ KOTNÍKOVÁ ELASTICKÁ, TLAKOVÁ S GEL. VÝZT. PRO FIXACI A MASÁŽ HLEZEN. KL.
5008146 0169271 BRAVA TVAROVATELNÝ KROUŽEK TLOUŠŤKA 4,2MM, 12042
5008145 0172346 KALHOTKY ABSORPČNÍ DĚTSKÉ EMA KIDS 12-25 KG 12-25 KG,1040ML,44KS
5008144 0169980 PUMPA INZULÍNOVÁ ACCU-CHEK INSIGHT BAREVNÝ DISP,VODOTĚSNÁ,5 BAZÁL.PROFILŮ, NAPOJENÍ NA MOBIL. APLIKACI
5008143 0172310 BRAVA SEAL TĚSNÍCÍ VYROVNÁVACÍ KROUŽEK PRŮMĚR 34MM, TLOUŠŤKA 4,2MM, 12049
5008142 0140473 ACHILLO MEDICAL MY27212 BANDÁŽ KOTNÍKOVÁ ELASTICKÁ, TLAKOVÁ S GELOVÝMI VÝZT. PRO VEDENÍ ACHILLOVY ŠLACHY
5008141 0172309 BRAVA SEAL TĚSNÍCÍ VYROVNÁVACÍ KROUŽEK PRŮMĚR 27MM, TLOUŠŤKA 4,2MM, 12047
5008140 0172308 BRAVA SEAL TĚSNÍCÍ VYROVNÁVACÍ KROUŽEK PRŮMĚR 18MM, TLOUŠŤKA 4,2MM, 12045
5008138 0140472 GENU MEYRA IMS MY2712 ORTÉZA KOLENNÍ FIXAČNÍ, UPÍNÁNÍ PÁSKY NA SUCHÝ ZIP
5008137 0093959 PARI PEP S (TYP 018) POMŮCKA PRO ODHLENĚNÍ U ONEMOCNĚNÍ DOLNÍCH CEST DÝCHACÍCH
5008135 0172307 BRAVA SEAL TĚSNÍCÍ VYROVNÁVACÍ KROUŽEK PRŮMĚR 34MM, TLOUŠŤKA 2,5MM, 12039
5008134 0140471 GENU MEYRA MY2711 BANDÁŽ KOLENNÍ ELASTICKÁ, TLAKOVÁ S BOČNÍMI VÝZT. A SILIKONOVOU ČÉŠKOVOU VÝZT.
5008133 0172306 BRAVA SEAL TĚSNÍCÍ VYROVNÁVACÍ KROUŽEK PRŮMĚR 27MM, TLOUŠŤKA 2,5MM, 12037
5008132 0085470 ZÁSOBNÍK ACCU-CHEK SPIRIT 3.15 ML ZÁSOBNÍK PLASTOVÝ,OBJEM 3,15ML, K IP AC COMBO, 5KS
5008131 0172305 BRAVA SEAL TĚSNÍCÍ VYROVNÁVACÍ KROUŽEK PRŮMĚR 18MM, TLOUŠŤKA 2,5MM, 12035
5008130 0170884 MUŽSKÝ EXTERNÍ KATETR SAMODRŽÍCÍ ULTRAFLEX SILIKONOVÝ, 25MM-41MM,33301-33305
5008129 0169773 BRAVA ELASTICKÉ VYROVNÁVACÍ PÁSKY 12070
5008127 0170591 BRAVA ELASTICKÉ VYROVNÁVACÍ PÁSKY, ROVNÝ TVAR 12074
5008125 0172913 BRAVA ELASTICKÉ VYROVNÁVACÍ PÁSKY, XL 12076
5008888 0023866 500 DELUXE NÁSTAVEC NA WC PŘENOSNÝ, PODPŮRNÁ KONSTRUKCE S MADLY, NASTAVITELNÁ VÝŠKA
5008886 0093482 PB 331-4 LŮŽKO POLOHOVACÍ ELEKTRICKÉ, ČTYŘDÍLNÝ ROŠT, POSTRANICE, HRAZDA S HRAZDIČKOU
5008884 0000000 PB 337 LŮŽKO POLOHOVACÍ ELEKTRICKÉ NÍZKÉ,  ČTYŘDÍLNÝ ROŠT, POSTRANICE, HRAZDA
5008883 0000000 102 CARBON CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ SKLÁDACÍ ODLEHČENÉ,BOVDENOVÉ BRZDY S ARETACÍ,SEDÁTKO,BRAŠNA
5008882 0000000 PB 326 LŮŽKO POLOHOVACÍ ELEKTRICKÉ DĚTSKÉ,  ČTYŘDÍLNÝ ROŠT, POSTRANICE, HRAZDA
5008881 0171253 ASANA PRO 200 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 2 KANÁLOVÉ VÍCEPROGRAMOVÉ ZVÝRAZNĚNÍ ŘEČI DO 80 DB
5008880 0011636 799 HRAZDA S HRAZDIČKOU K LŮŽKU, ROZKLÁDACÍ KONSTRUKCE, NASTAVITELNÁ VÝŠKA
5008879 0000000 PA 1500 ANTIDEKUBITNÍ MATRACE AKTIVNÍ VZDUCHOVÁ S KOMPRESOREM, 15 CM VÁLCE, VOLBA MÓDU
5008878 0000000 102 OFFROAD CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ SKLÁDACÍ ODLEHČENÉ,BOVDENOVÉ BRZDY S ARETACÍ,SEDÁTKO,BRAŠNA
5008877 0000000 100 WHD CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ SKLÁDACÍ ZESÍLENÉ, BOVDENOVÉ BRZDY, SEDÁTKO, KOŠÍK, PODNOS
5008876 0172066 KOMPAKTNÍ ODSÁVAČKA AIDAL BATERIOVÁ, TRANSPORTNÍ ODSÁVAČKA VČETNĚ NÁDOBY 1L, BRAŠNY A NAPÁJENÍ 230V
5008875 0135392 OBRUČ PRO ZHORŠENÝ ÚCHOP THE SURGE, OVÁLNÁ S GUMOU PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008874 0000000 PB 533 LŮŽKO POLOHOVACÍ ELEKTRICKÉ,  ČTYŘDÍLNÝ ROŠT, POSTRANICE, HRAZDA
5008873 0171253 ASANA PRO 200 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 2 KANÁLOVÉ VÍCEPROGRAMOVÉ ZVÝRAZNĚNÍ ŘEČI DO 80 DB
5008872 0140116 ULTRASLING AB DLAHA POOPERAČNÍ RAMENNÍPRO POÚRAZOVOU A POOPERAČNÍ FIXACI V ABDUKCI
5008870 0000000 101 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ SKLÁDACÍ ODLEHČENÉ,BOVDENOVÉ BRZDY S ARETACÍ,SEDÁTKO,BRAŠNA
5008868 0000000 PA 3500 ANTIDEKUBITNÍ MATRACE AKTIVNÍ VZDUCHOVÁ S KOMPRESOREM, 20 CM VÁLCE, VOLBA MÓDU
5008867 0000000 EPL 175 ZVEDÁK POJÍZDNÝ ELEKTRICKÝ,ROZKLÁDACÍ RÁM,ROZEVÍRATELNÁ ZÁKLADNA,NOSNOST 175 KG
5008865 0171254 ASANA PRO 400 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 4 KANÁLOVÉ VÍCEPROGRAMOVÉ ZVÝRAZNĚNÍ ŘEČI DO 90 DB
5008864 0062494 PÁS FIXAČNÍ ČTYŘBODOVÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008863 0171507 DREAMSTATION HEATED HUMIDIFIER VÝHŘEVNÝ ZVLHČOVAČ
5008862 0172158 15MM HEATED TUBE VYHŘÍVANÁ HADICE
5008861 0171254 ASANA PRO 400 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 4 KANÁLOVÉ VÍCEPROGRAMOVÉ ZVÝRAZNĚNÍ ŘEČI DO 90 DB
5008860 0170771 ASANA 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 2 KANÁLY,4 PROGRAMY MAN. ZPĚTNÉ VAZBY DO 80 DB
5008859 0140116 ULTRASLING ER DLAHA POOPERAČNÍ RAMENNÍ PRO POÚRAZOVOU A POOPERAČNÍ FIXACI V EXT.ROTACI
5008858 0170771 ASANA 220 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 2 KANÁLY,4 PROGRAMY MAN. ZPĚTNÉ VAZBY DO 80 DB
5008856 0093942 MAXTRAX DIABETIC POOPERAČNÍ HLEZENNÍ DLAHA PRO DIABETICKOU NOHU
5008855 0130150 AQUATREND UNI
5008854 0023642 SPORTS HINGED KNEE/ECONOMY HINGED KNEE ORTÉZA KOLENNÍ S DVOUOSÝM KLOUBEM A KOVOVÝMI DLAHAMI
5008853 0172239 M4 RIC DIGITÁLNÍ ZÁVĚSNÉ 8 KANÁLŮ WDRC VÍCEPROGRAMOVÉ DETEKCE PROSTŘEDÍ DO 110 DB
5008852 0172239 M4 RIC DIGITÁLNÍ ZÁVĚSNÉ 8 KANÁLŮ WDRC VÍCEPROGRAMOVÉ DETEKCE PROSTŘEDÍ DO 110 DB
5008851 9990204 PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO MOBILNÍHO PACIENTA, VENTILÁTOR MONNAL T50 VENTILÁTOR MONNAL T50, ODSÁVAČKA AIDAL, PULZNÍ OXYMETR, MANOMETR, AMBUVAK
5008850 0172238 M2 RIC SLUCHADLO DIGITÁLNÍ ZÁVĚSNÉ 6 KANÁLŮ WDRC VÍCEPROGRAMOVÉ DO 100 DB
5008849 0062459 PELOTA BOČNÍ-HRUDNÍ LATERÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008848 9990203 PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO IMOBILNÍHO PACIENTA, VENTILÁTOR MONNAL T50 VENTILÁTOR MONNAL T50, ODSÁVAČKA AIDAL, PULZNÍ OXYMETR, MANOMETR, AMBUVAK
5008847 0172238 M2 RIC SLUCHADLO DIGITÁLNÍ ZÁVĚSNÉ 6 KANÁLŮ WDRC VÍCEPROGRAMOVÉ DO 100 DB
5008846 0171659 M4 BTE SLUCHADLO DIGITÁLNÍ ZÁVĚSNÉ 8 KANÁLOVÉ AUT.DETEKCE SMĚROVOST DO 105 DB
5008845 0171659 M4 BTE SLUCHADLO DIGITÁLNÍ ZÁVĚSNÉ 8 KANÁLOVÉ AUT.DETEKCE SMĚROVOST DO 105 DB
5008844 0078789 OA ADJUSTER 3 ORTÉZA KOLENNÍ SKELETOVÁ, PRO KOREKCI VAROZITY/VALGOZITY, STAVITELNÁ
5008843 0172240 MC-8 RIC SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 8 KANÁLŮ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ DETEKCE PROST. DO 110 DB
5008842 0062449 OPĚRKA KRČNÍ LATERÁLNÍ MALÁ/VELKÁ VČETNĚ MONTÁŽNÍHO SETU PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008841 0093941 AIRHEEL ORTÉZA HLEZENNÍ, POMŮCKA PRO TENDINITIDU ACHILLOVY ŠLACHY
5008840 0172240 MC-8 RIC SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 8 KANÁLŮ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ DETEKCE PROST. DO 110 DB
5008838 0172241 MC-8 ITC P SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 8 KANÁLŮ DÁLK. OVLÁDÁNÍ DETEKCE PROST. DO 85 DB
5008837 0172241 MC-8 ITC P SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 8 KANÁLŮ DÁLK. OVLÁDÁNÍ DETEKCE PROST. DO 85 DB
5008836 0172891 M4 MBTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIG.MIKRO 8 KANÁLOVÉ EXTRÉMNÍ MZV OCHRANA IP57 4 PROG DO 80 DB
5008835 0093305 VELOCITY HLEZENNÍ ORTÉZA PRO KONTROLU INVERZE/EVERZE
5008834 0172891 M4 MBTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIG.MIKRO 8 KANÁLOVÉ EXTRÉMNÍ MZV OCHRANA IP57 4 PROG DO 80 DB
5008833 0062447 OPĚRKA HLAVY MALÁ/VELKÁ VČETNĚ MONTÁŽNÍHO SETU PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008832 0172890 M2 MBTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIG.MIKRO 6 KANÁLOVÉ EXTRÉMNÍ MZV OCHRANA IP57 4 PROG DO 80 DB
5008831 0172890 M2 MBTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIG.MIKRO 6 KANÁLOVÉ EXTRÉMNÍ MZV OCHRANA IP57 4 PROG DO 80 DB
5008829 0171660 M4 ITC P SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 8 KANÁLOVÉ AUT.DETEKCE PROSTŘEDÍ DO 85 DB DB
5008828 0136432 A60 ANKLE SUPPORT ORTÉZA S POSTRANNÍMI PELOTAMI PRO VAZOVOU INSTABILITU HLEZNA
5008827 0062443 VYZTUŽOVACÍ VZPĚRA OPĚRKY ZAD PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008826 0171660 M4 ITC P SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 8 KANÁLOVÉ AUT.DETEKCE PROSTŘEDÍ DO 85 DB DB
5008825 0142049 MINILINK REAL-TIME VYSÍLAČ VYSÍLAČ PRO CGM U IP MINIMED PARADIGM 522,722 A 554, 754
5008824 0171661 M4 CIC SLUCHADLO KANÁLOVÉ DIGITÁLN 8 KANÁLOVÉ AUT.DETEKCE PROSTŘEDÍ ZÁZNAM DAT DO 80 DB
5008823 0171661 M4 CIC SLUCHADLO KANÁLOVÉ DIGITÁLN 8 KANÁLOVÉ AUT.DETEKCE PROSTŘEDÍ ZÁZNAM DAT DO 80 DB
5008822 0171657 M2 ITC P SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 6 KANÁLOVÉ  VÍCEPROGRAMOVÉ WDRC DO 85 DB
5008821 0062603 ADAPTÉR TĚŽIŠTĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008820 0171657 M2 ITC P SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 6 KANÁLOVÉ  VÍCEPROGRAMOVÉ WDRC DO 85 DB
5008819 0136000 REACTION KNEE BRACE ORTÉZA KOLENNÍ PRO STABILIZACI PATELY
5008818 0169209 KONCENTRÁTOR KYSLÍKU DEVILBISS® 5L MODEL 525KS
5008817 0171658 M2 CIC SLUCHADLO KANÁLOVÉ DIGITÁLNÍ CIC 6 KANÁLOVÉ WDRC DO 65 DB
5008816 0171658 M2 CIC SLUCHADLO KANÁLOVÉ DIGITÁLNÍ CIC 6 KANÁLOVÉ WDRC DO 65 DB
5008815 0171656 M2 BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 6 KANÁLOVÉ REG.HLASITOSTI WDRC DO 85 DB
5008814 0171656 M2 BTE SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 6 KANÁLOVÉ REG.HLASITOSTI WDRC DO 85 DB
5008813 9990022 TUBING 22MM 1,8M PRO DV5
5008812 0078863 ADAMS COLLAR ANATOMICKÝ KRČNÍ LÍMEC S ODNÍMATELNOU VÝZTUHOU A MIKROKULIČKAMI
5008811 0171251 M 6 CIC P SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGIT. VÝKONNÉ 16 KANÁLŮ VÍCEPROGRAMOVÉ HIGH-TECH DO 75 DB
5008810 0135059 POHON PRO JEDNU RUKU PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008809 0171250 M 6 ITC P DIR SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLŮ ADAPT.SMĚROVOST HIGH-TECH DO 85 DB
5008808 0171887 SLIM AIR SUPPLY TUBING 15MM, 1,8M, PRO DV6
5008807 0171662 AMPLEX II BTE P SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ  6 KANÁLOVÉ AUTOMAT.SMĚROVOST DO 95 DB
5008806 0136436 IMMOSTRAP LUMBOSAKRÁLNÍ PODPŮRNÝ PÁS S VÝZTUHAMI PRO STŘEDNÍ AŽ VYSOKOU FIXACI PÁTEŘE
5008805 0171662 AMPLEX II BTE P SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ  6 KANÁLOVÉ AUTOMAT.SMĚROVOST DO 95 DB
5008804 0171885 VYHŘÍVANÝ ZVLHČOVAČ VZDUCHU DEVILBISS ŘADA DV6 DOPLNĚK PŘÍSTROJE PRO TERAPII, MODEL DV6HH
5008803 0135435 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECH. VOZÍKŮM TORNADO A AVIATOR POSTRANICE S NASTAVITELNOU PODRUČKOU (ROZDÍLOVÁ CENA)
5008801 0172953 KONCENTRÁTOR KYSLÍKU DEVILBISS® 10L MODEL 1025KS
5008800 9990010 VYHŘÍVANÝ ZVLHČOVAČ VZDUCHU DEVILBISS ŘADA DV5 DOPLNĚK PŘÍSTROJE PRO TERAPII, MODEL DV5HH
5008798 0062915 CLINIC SHOULDER IMMOBILIZER ZÁVĚS RAMENNÍHO KLOUBU, TEXTILNÍ MATERIÁL S DOPÍNACÍMI PÁSY PRO PEVNOU FIXACI
5008797 0171883 DEVILBISS BLUE STANDARD PLUS CPAP SERIES, MODEL DV63
5008795 0135434 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECH. VOZÍKŮM TORNADO A AVIATOR KOLEČKA STABILIZAČNÍ
5008794 0171884 DEVILBISS BLUE AUTOPLUS CPAP SERIES, MODEL DV64
5008793 9990096 DEVILBISS SLEEPCUBE AUTOBILEVEL CPAP SERIES, MODEL DV57
5008792 0093309 ELASTIC ANKLE SUPPORT HLEZENNÍ BANDÁŽ ELASTICKÁ (BAVLNA/ELASTAN)
5008791 0093308 ELASTIC KNEE SUPPORT ELASTICKÁ KOLENNÍ BANDÁŽ (BAVLNA/ELASTAN)
5008790 0171011 DEVILBISS SLEEPCUBE BILEVEL ST CPAP SERIES, MODEL DV56
5008789 0062910 3-PANEL KNEE SPLINT ORTÉZA POOPERAČNÍ KOLENNÍ, FIXACE V EXTENZI
5008788 0171010 DEVILBISS SLEEPCUBE BILEVEL CPAP SERIES, MODEL DV55
5008787 0062913 DOUBLE STRAP ANKLE SUPPORT OSMIČKOVÁ HLEZENNÍ BANDÁŽ STAHOVACÍ
5008786 9990095 DEVILBISS SLEEPCUBE AUTOADJUST CPAP SERIES, MODEL DV54
5008785 0086843 EASIFLEX 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 90MM, XXL, FILTR, 14355
5008784 9990004 DEVILBISS SLEEPCUBE STANDARD PLUS CPAP SERIES, MODEL DV53
5008782 0086683 EASIFLEX 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 70MM, MAXI, FILTR, 14319
5008781 0169209 DEVILBISS KONCENTRÁTOR KYSLÍKU MODEL 525KS
5008780 0086682 EASIFLEX 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 50MM, MAXI, FILTR, 14332
5008779 0086681 EASIFLEX 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 50MM, MIDI, FILTR, 14317
5008778 0086575 ALTERNA 2D PODLOŽKA, S OUŠKY, 60MM, 10-60 MM, 01779
5008777 0135458 VOZÍK MECHANICKÝ START M2 SKLÁDACÍ,ODLEHČENÝ, ŠS 35,5-50,5CM,NOSNOST 125KG
5008776 0086574 ALTERNA 2D PODLOŽKA, S OUŠKY, 50MM, 10-50 MM, 01776
5008775 0086573 ALTERNA 2D PODLOŽKA, S OUŠKY, 40MM, 10-40 MM, 01771
5008774 0086094 ALTERNA 2D PODLOŽKA, 60MM, 10-60 MM, 01780
5008773 0136002 ACTISTRAP PÁS LUMBOSAKRÁLNÍ PODPŮRNÝ S VÝZTUHAMI, STŘ. AŽ VYS. FIXACE PÁTEŘE V LS OBLASTI
5008771 0022165 VOZÍK MECHANICKÝ DĚTSKÝ START M6 JUNIOR LEHKÝ,SKLÁDACÍ,Š.SEDU 28-38CM
5008770 0086093 ALTERNA 2D PODLOŽKA, 50MM, 10-50 MM, 01775
5008769 0086092 ALTERNA 2D PODLOŽKA, 40MM, 10-40 MM, 01770
5008768 0063784 DELUXE WRIST SUPPORT ORTÉZA ZÁPĚSTÍ, CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ, NASTAVITELNÁ KOVOVÁ VOLÁRNÍ DLAHA
5008767 0086099 ALTERNA 2D PODLOŽKA, 40MM, DĚTSKÁ 10-40 MM, 01790
5008766 0130087 ALTERNA 2D UROSTOMICKÝ SÁČEK, MULTIKOMOROVÝ, PRŮHLEDNÝ, 60MM, MAXI, 14229
5008765 0000000 MOTION CHARGE&GO 7NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008764 0003056 SCOI SHOULDER BRACE RAMENNÍ ORTÉZA SCOI, ABDUKČNÍ DLAHA UNIVERZÁLNÍ
5008763 0130086 ALTERNA 2D UROSTOMICKÝ SÁČEK, MULTIKOMOROVÝ, BÍLÝ, 60MM, MAXI, 14226
5008762 0000000 MOTION CHARGE&GO 7NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008761 0000000 MOTION CHARGE&GO 7NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008760 0000000 MOTION CHARGE&GO 7NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008759 0130085 ALTERNA 2D UROSTOMICKÝ SÁČEK, MULTIKOMOROVÝ, BÍLÝ, 50MM, MAXI, 14225
5008758 0000000 MOTION CHARGE&GO 5NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008757 0130084 ALTERNA 2D UROSTOMICKÝ SÁČEK, MULTIKOMOROVÝ, BÍLÝ, 40MM, MAXI, 14224
5008756 0135295 SPEC.OVLÁDÁNÍ BRADOU,KALIBR.JOYSTICK,ELEKTR.ODKLOP.RAMENO,LCD DISPLAY PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008755 0130083 ALTERNA 2D UROSTOMICKÝ SÁČEK, MULTIKOMOROVÝ, BÍLÝ, 60MM, MIDI, 14216
5008754 0022368 JEHLY NOVOFINE PRO INZ.PERA NOVOPEN A INNOVO VEL.0,3X8MM/30G,100KS
5008753 0085114 JEHLY NOVOFINE PRO INZ.PERA NOVOPEN A INNOVO VEL.0,25X6MM/31G,100KS
5008752 0130082 ALTERNA 2D UROSTOMICKÝ SÁČEK, MULTIKOMOROVÝ, BÍLÝ, 50MM, MIDI, 14215
5008751 0085413 APLIKÁTOR INZULÍNU NOVOPEN 4 BLUE-COPACK PRO APLIKACI INZULÍNU V NÁPLNÍCH PENFILL 3ML
5008750 0085414 APLIKÁTOR INZULÍNU NOVOPEN 4 GREY-COPACK PRO APLIKACI INZULÍNU V NÁPLNÍCH PENFILL 3ML
5008749 0130081 ALTERNA 2D UROSTOMICKÝ SÁČEK, MULTIKOMOROVÝ, BÍLÝ, 40MM, MIDI, 14214
5008748 0169294 APLIKÁTOR INZULÍNU NOVOPEN ECHO BLUE PRO APLIKACI INZULÍNU V NÁPLNÍCH PENFILL 3 ML; APLIKACE Á 0,5 IU; PAMĚŤ
5008747 0000000 MOTION CHARGE&GO 5NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008746 0169295 APLIKÁTOR INZULÍNU NOVOPEN ECHO RED PRO APLIKACI INZULÍNU V NÁPLNÍCH PENFILL 3 ML; APLIKACE Á 0,5 IU; PAMĚŤ
5008745 0000000 MOTION CHARGE&GO 5NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008744 0062490 KLÍN ABDUKČNÍ,NASTAVITELNÝ,ODKLOPNÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008743 0086572 ALTERNA FREE 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 60MM, MAXI, FILTR, 13986
5008742 0000000 MOTION CHARGE&GO 5NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008741 0086571 ALTERNA FREE 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 60MM, MIDI, FILTR, 13956
5008740 0000000 MOTION CHARGE&GO 3NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008739 0136434 EPIFORCE BANDÁŽ LOKTE S EPIKONDYLÁRNÍ PÁSKOU PRO LÉČBU MED/LAT EPIKONDYLITIDY
5008738 0086570 ALTERNA FREE 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 50MM, MAXI, FILTR, 13985
5008737 0000000 MOTION CHARGE&GO 3NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008736 0000000 MOTION CHARGE&GO 3NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008735 0086569 ALTERNA FREE 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 50MM, MIDI, FILTR, 13955
5008734 0062450 OPĚRKA KRČNÍ LATERÁLNÍ MALÁ/VELKÁ VČETNĚ MONTÁŽNÍHO SETU PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008732 0000000 MOTION CHARGE&GO 3NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008731 0086568 ALTERNA FREE 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 40MM, MAXI, FILTR, 13984
5008730 0000000 MOTION CHARGE&GO 2NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008729 0086567 ALTERNA FREE 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 40MM, MIDI, FILTR, 13954
5008728 0000000 MOTION CHARGE&GO 2NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008727 0000000 MOTION CHARGE&GO 2NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008726 0136435 POROSTRAP LUMBAR SUPPORT LUMBOSAKRÁLNÍ PODPŮRNÝ PÁS S VÝZTUHAMIPRO STŘEDNÍ AŽ VYSOKOU FIXACI PÁTEŘE
5008725 0000000 MOTION CHARGE&GO 2NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008724 0086098 ALTERNA 2D UZAVŘENÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, DĚTSKÝ, 40MM, 1785
5008723 0062448 OPĚRKA HLAVY MALÁ/VELKÁ VČETNĚ MONTÁŽNÍHO SETU PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008722 0086272 ALTERNA 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 10-55, MAXI, 5585
5008720 0000000 MOTION CHARGE&GO 1NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008719 0093268 NÁSTAVEC NA WC TESEO-14-LPP PLASTOVÝ, VÝŠKA 14 CM, S VÍKEM
5008718 0045149 LASTOFA S BAVLNOU LASTOFA S BAVLNOU-OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-M
5008717 0086272 ALTERNA 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 10-55, MAXI, 5580
5008716 0000000 MOTION CHARGE&GO 1NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008715 0086727 ALTERNA FREE 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 12-75, MAXI, FILTR, 13860
5008714 0000000 MOTION CHARGE&GO 1NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008713 0130155 AEROTRACH* PLUS ANTI-STATIC VALVED HOLDING CHAMBER INHALAČNÍ NÁSTAVEC PRO TRACHEOSTOMII
5008712 0000000 MOTION CHARGE&GO 1NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ, NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008711 0045148 LASTOFA S BAVLNOU LASTOFA S BAVLNOU-OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-GM PRAVÁ,LEVÁ
5008710 0086566 ALTERNA FREE 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 12-75, MAXI, FILTR, 13870
5008709 0012112 PODNOŽKA XXL HLINÍKOVÁ DĚLENÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008708 0000000 PURE CHARGE&GO 2NX SLUCHADLO DIGIT. 16 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008707 0045753 LASTOFA S BAVLNOU LASTOFA S BAVLNOU-OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-G S PROTISKLUZOVÝM LEMEM
5008706 0000000 PURE CHARGE&GO 2NX SLUCHADLO DIGIT. 16 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008705 0086565 ALTERNA FREE 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 12-65, MIDI, FILTR, 13840
5008704 0000000 PURE CHARGE&GO 2NX SLUCHADLO DIGIT. 16 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008703 0015826 PODNOŽKA SE STUPAČKOU SPOJENOU HLINÍKOVOU PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008702 0093267 NÁSTAVEC NA WC TESEO-14-PP PLASTOVÝ, VÝŠKA 14 CM, BEZ VÍKA
5008701 0130154 AEROCHAMBER PLUS FLOW-VU ANTI-STATIC VHC INHALAČNÍ NÁSTAVEC S CHLOPNÍ A MASKOU PRO DOSPĚLÉ
5008700 0045145 LASTOFA S BAVLNOU LASTOFA S BAVLNOU-OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-D
5008699 0012126 DRŽÁK OVLADAČE STRANOVĚ ODKLOPNÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008697 0045147 LASTOFA S BAVLNOU LASTOFA S BAVLNOU-OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-G
5008696 0000000 ASTRAL SERIES 150 PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO DOMÁCÍ UMĚLOU PLICNÍ VENTILACI
5008695 0130153 AEROCHAMBER PLUS FLOW-VU ANTI-STATIC VHC INHALAČNÍ NÁSTAVEC S CHLOPNÍ A MASKOU PRO DĚTI
5008694 0012122 SPECIÁLNÍ OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY VČETNĚ LCD PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008693 0093266 NÁSTAVEC NA WC TESEO-10-LPP PLASTOVÝ, VÝŠKA 10 CM, S VÍKEM
5008692 0000000 ASTRAL SERIES 150 PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO DOMÁCÍ UMĚLOU PLICNÍ VENTILACI
5008691 0093464 VCM502 MATRACE ANTIDEKUBITNÍ AKTIVNÍ, VČETNĚ KOMPRESORU, 16 VZDUCHOVÝCH VÁLCŮ
5008690 0012121 SPECIÁLNÍ OVLÁDÁNÍ FOUKÁNÍM,SÁNÍM,KALIBROVATELNÉ,VČETNĚ LCD PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008688 0140368 KATÉTR MOČOVÝ HYDROFILNÍ DĚTSKÝ HOMECATH 30 CM HCP 3006,3008,3010 CH 6-10, BALENÍ 40 KUSŮ
5008686 0130151 AEROCHAMBER PLUS FLOW-VU ANTI-STATIC VHC INHALAČNÍ NÁSTAVEC S CHLOPNÍ A NÁUSTKEM
5008685 0136478 PLAYMAKER XPERT SLEEVE ORTÉZA KOLENNÍ S POSTR. DLAHAMI PRO MÍRNÉ AŽ STŘEDNÍ INSTABILITY VAZŮ, NAVLÉKACÍ
5008684 0136299 PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÉMU POJÍZDNÉMU ZVEDÁKU ZÁVĚS SÍŤOVANÝ DO KOUPELE, TYP 120
5008682 0045131 LASTOFA S BAVLNOU LASTOFA S BAVLNOU-OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-D
5008680 0136298 PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÉMU POJÍZDNÉMU ZVEDÁKU ZÁVĚS STANDARDNÍ, TYP 121
5008679 0000000 ASTRAL SERIES 100 PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO DOMÁCÍ UMĚLOU PLICNÍ VENTILACI
5008124 0172876 PARI BOY SX KOMPRESOROVÝ VYSOCE VÝKONNÝ INHALÁTOR
5008123 0170590 BRAVA ELASTICKÉ VYROVNÁVACÍ PÁSKY, PŮLKRUH S POSTRANNÍMI VÝBĚŽKY 12072
5008121 0171541 BRAVA PASTA TUBA, 60G, NEOBSAHUJE ALKOHOL, 12050
5008120 0086576 BRAVA PASTA V PROUŽCÍCH PROUŽKY, 60G, NEOBSAHUJE ALKOHOL, 2655
5008119 0170159 PARI O-PEP OSCILAČNÍ PEP
5008118 0093307 NEXTEP CONTOUR WALKER WITH AIR RIGIDNÍ POOPERAČNÍ FIXACE HLEZNA S PNEUMATICKÝM VYPODLOŽENÍM
5008117 0003341 COLOPLAST PASTA TUBA, 60G, 2650
5008116 0172345 KALHOTKY ABSORPČNÍ EMA SLIP XL BOKY 130-170CM,3050ML,20KS
5008115 0003358 COLOPLAST STOMICKÁ OCHRANNÁ DESTIČKA 200X10 CM, ZÁSOBNÍK, 3250
5008114 0062912 NEXTEP CONTOUR WALKER ORTÉZA POOPERAČNÍ HLEZENNÍ, RIGIDNÍ FIXACE, NÁHRADA SÁDRY, UMOŽŇUJE CHŮZI
5008113 0003357 COLOPLAST STOMICKÁ OCHRANNÁ DESTIČKA 20X20CM, 3220
5008112 0003356 COLOPLAST STOMICKÁ OCHRANNÁ DESTIČKA 15X15CM, 3215
5008111 0136386 ORTÉZA BEDERNÍ S KOVOVÝMI VÝZTUHAMI 2369 5 VELIKOSTÍ
5008109 0003355 COLOPLAST STOMICKÁ OCHRANNÁ DESTIČKA 10X10CM, 3210
5008108 0169272 BRAVA ODSTRAŇOVAČ ADHEZIV VE SPREJI 50ML, NEDRÁŽDÍ KŮŽI, 12010
5008107 0169772 BRAVA ODSTRAŇOVAČ ADHEZIV V UBROUSCÍCH UBROUSKY, NEDRÁŽDÍ KŮŽI, 12011
5008106 0170589 BRAVA LUBRIKAČNÍ DEODORANT 240ML, 12061
5008105 0172877 PARI SINUS VYSOCE VÝKONNÝ INHALÁTOR PRO TERAPII HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH A RESP. TRAKTU
5008104 0172344 KALHOTKY ABSORPČNÍ EMA SLIP L BOKY 100-150CM,3500ML,20KS
5008102 0085575 BRAVA STOMICKÝ PUDR 25G, 01907
5008101 0023643 LATERAL J PATELLA PODPORA KOLENNÍ S LATER. J VÝZTUHOU PATELY PŘI LATERÁLNÍ SUBLUXACI ČÉŠKY
5008100 0136385 ORTÉZA BEDERNÍ S KOVOVÝMI VÝZTUHAMI 2368 5 VELIKOSTÍ
5008099 0171540 BRAVA BARIÉROVÝ KRÉM TUBA, 60G, 12000
5008098 0003364 COMFEEL BARIÉROVÝ KRÉM TUBA, 60ML, 4720
5008097 0086819 COMFEEL ČISTÍCÍ ROZTOK LAHVIČKA, 180ML, 4710
5008096 0130095 COMFEEL ČISTÍCÍ ROZTOK JEDNOTLIVĚ BALENÉ UBROUSKY, 4715
5007934 0000000 CUTIMED SILTEC PLUS KRYTÍ PĚNOVÉ ABSORPČNÍ,PĚNA S MĚKKÝM SILIKONEM A SUPERABSORBENTY 20CMX20CM,5KS
5007933 0000000 CUTIMED SILTEC PLUS KRYTÍ PĚNOVÉ ABSORPČNÍ,PĚNA S MĚKKÝM SILIKONEM A SUPERABSORBENTY 10CMX20CM,10KS
5007931 0052383 KATÉTR MOČOVÝ-NELATON MUŽSKÝ INTERMITENTNÍ, 2 BOČ. OTVORY, DÉLKA 360 MM, PRŮM. CH 12, PVC, ROVNÝ, 100 KS
5007930 0172447 CUTIMED SILTEC PLUS KRYTÍ PĚNOVÉ ABSORPČNÍ,PĚNA S MĚKKÝM SILIKONEM A SUPERABSORBENTY 10CMX10CM,10KS
5007929 0172607 KRYTÍ SORBACT RIBBON GAUZE 1X50CM,GÁZOVÁ PÁSKA VÁZAJÍCÍ BAKTERIE,20KS
5007928 0093094 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ S PEVNOU DLAHOU 2182 PRODYŠNÝ ELASTICKÝ MATERIÁL,KOVOVÁ DLAHA,5 VEL.,BÉŽOVÝ,FIXACE PÁSEM NA SUCHÝ ZIP
5007927 0000000 CUTIMED SILTEC KRYTÍ PĚNOVÉ ABSORPČNÍ,SILIKONOVÁ PĚNA SE SUPERABSORBENTEM 20CMX20CM,5KS
5007926 0000000 CUTIMED SILTEC KRYTÍ PĚNOVÉ ABSORPČNÍ,SILIKONOVÁ PĚNA SE SUPERABSORBENTEM 10CMX20CM,10KS
5007925 0172605 KRYTÍ SORBACT RIBBON GAUZE 2X50CM,GÁZOVÁ PÁSKA VÁZAJÍCÍ BAKTERIE,20KS
5007924 0172444 CUTIMED SILTEC KRYTÍ PĚNOVÉ ABSORPČNÍ,SILIKONOVÁ PĚNA SE SUPERABSORBENTEM 10CMX10CM,10KS
5007923 0052383 KATÉTR MOČOVÝ-NELATON MUŽSKÝ INTERMITENTNÍ, 2 BOČ. OTVORY, DÉLKA 360 MM, PRŮM. CH 24, PVC, ROVNÝ, 100 KS
5007922 0093627 ORTÉZA PALCE S KOVOVOU DLAHOU 1289 PRODYŠNÝ NEOPRÉN S BAVL.VYPODL., KOVOVÉ DLAHY, 4 VELIKOSTI, BÉŽOVÝ
5007921 0172603 KRYTÍ SORBACT ROUND SWAB 3CM(10X10CM)TAMPON STÁČENÝ VÁZAJÍCÍ BAKTERIE,5KS
5007920 0172443 CUTIMED SILTEC KRYTÍ PĚNOVÉ ABSORPČNÍ,SILIKONOVÁ PĚNA SE SUPERABSORBENTEM 5CMX6CM,10KS
5007919 0172442 CUTIMED SILTEC L KRYTÍ PĚNOVÉ ABSORPČNÍ ,TENKÁ SILIKONOVÁ PĚNA SE SUPERABSORBENTY 10CMX10CM,10KS
5007918 0093087 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ 1084 PRODYŠNÝ NEOPRÉN S BAVL.VYPODL., ZPEVNĚNÍ PALCE, 4 VELIKOSTI, BÉŽOVÝ
5007917 0052383 KATÉTR MOČOVÝ-NELATON MUŽSKÝ INTERMITENTNÍ, 2 BOČ. OTVORY, DÉLKA 360 MM, PRŮM. CH 16, PVC, ROVNÝ, 100 KS
5007916 0172602 KRYTÍ SORBACT GEL DRESSING 7,5X15CM,GELOVÉ KRYTÍ VÁZAJÍCÍ BAKTERIE,10KS
5007915 0041020 PŘÍSLUŠENSTVÍ K HLASOVÉ PROTÉZE PROVOX HME FILTR 90 KS, KARTÁČEK, ZÁTKA
5007914 0172601 KRYTÍ SORBACT GEL DRESSING 7,5X7,5CM,GELOVÉ KRYTÍ VÁZAJÍCÍ BAKTERIE,10KS
5007912 0093093 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ 2083 PRODYŠNÝ ELASTICKÝ MATERIÁL, UNI VEL. , BÉŽOVÝ, FIXACE PÁSEM NA SUCHÝ ZIP
5007911 0172600 KRYTÍ SORBACT GEL DRESSING 3X15CM,GELOVÉ KRYTÍ VÁZAJÍCÍ BAKTERIE,10KS
5007910 0172599 KRYTÍ SORBACT COMPRESS 4X6CM,KOMPRES VÁZAJÍCÍ BAKTERIE,40KS
5007909 0052384 KATÉTR MOČOVÝ-NELATON ŽENSKÝ INTERMITENTNÍ, 2 BOČ. OTVORY, DÉLKA 147 MM, PRŮM. CH 06, PVC, ROVNÝ, 100 KS
5007908 0093649 STABILIZÁTORY OBEPÍNAJÍCÍ PRST 4285 3 VELIKOSTI
5007907 0172151 CUTIMED SORBION MULTISTAR 14CM,STERILNÍ,TVAROVATELNÉ,VHODNÉ PRO PATY,LOKTY,PRO RÁNY DO 12X12CM,10KS
5007906 0172598 KRYTÍ SORBACT COMPRESS 7X9CM,KOMPRES VÁZAJÍCÍ BAKTERIE,40KS
5007905 0172150 CUTIMED SORBION MULTISTAR STERILNÍ,14CM,TVAROVATELNÉ,VHODNÉ PRO PATY,LOKTY,PRO RÁNY DO 12X12CM,5KS
5007904 0000000 CUTIMED SORBION SORBACT 20X30CM,STERILNÍ,ANTIMIKROBIÁLNÍ DACC VLÁKNA,EXUDÁT NEVRATNĚ UZAVŘE,10KS
5007903 0093648 STABILIZÁTORY OBEPÍNAJÍCÍ PRST 4284 3 VELIKOSTI
5007902 0172596 KRYTÍ SORBACT SURGICAL DRESSING 10X30CM(AKTIV 5X25CM)OPERAČNÍ KRYTÍ VÁZAJÍCÍ BAKTERIE,20KS
5007901 0000000 CUTIMED SORBION SORBACT 20X20CM,STERILNÍ,ANTIMIKROBIÁLNÍ DACC VLÁKNA,EXUDÁT NEVRATNĚ UZAVŘE,10KS
5007900 0000000 CUTIMED SORBION SORBACT 10X20CM,STERILNÍ,ANTIMIKROBIÁLNÍ DACC VLÁKNA,EXUDÁT NEVRATNĚ UZAVŘE,10KS
5007899 0172595 KRYTÍ SORBACT SURGICAL DRESSING 10X25CM(AKTIV 5X20CM)OPERAČNÍ KRYTÍ VÁZAJÍCÍ BAKTERIE,20KS
5007898 0093647 STABILIZÁTORY OBEPÍNAJÍCÍ PRST 4283 3 VELIKOSTI
5007897 0172145 CUTIMED SORBION SORBACT 10X10CM,STERILNÍ,ANTIMIKROBIÁLNÍ DACC VLÁKNA,EXUDÁT NEVRATNĚ UZAVŘE,10KS
5007896 0172594 KRYTÍ SORBACT SURGICAL DRESSING 10X20CM(AKTIV 5X15CM)OPERAČNÍ KRYTÍ VÁZAJÍCÍ BAKTERIE,20KS
5007895 0171464 SET LYMPHCARE KIT LEG SET KOMPLETNÍ KOMPRESIVNÍ BANDÁŽOVACÍ-NOHA,PODKLADY,OBINADLA,FIXACE,4KS
5007894 0172593 KRYTÍ SORBACT SURGICAL DRESSING 8X15CM(AKTIV 4X11CM)OPERAČNÍ KRYTÍ VÁZAJÍCÍ BAKTERIE,20KS
5007893 0093646 STABILIZÁTORY PRSTŮ 4281 3 VELIKOSTI
5007892 0171463 SET LYMPHCARE KIT LOW LEG SET KOMPLETNÍ KOMPRESIVNÍ BANDÁŽOVACÍ-BÉREC,PODKLADY,OBINADLA,FIXACE,3KS
5007891 0171462 SET LYMPHCARE KIT ARM SET KOMPLETNÍ KOMPRESIVNÍ BANDÁŽOVACÍ-PAŽE,PODKLADY,OBINADLA,FIXACE,5KS
5007890 0172592 KRYTÍ SORBACT SURGICAL DRESSING 8X10CM(AKTIV 4X6,5CM)OPERAČNÍ KRYTÍ VÁZAJÍCÍ BAKTERIE,20KS
5007889 0093645 STABILIZÁTORY PRSTŮ DVOJITÉ UPEVNĚNÍ 4280 3 VELIKOSTI
5007888 0000000 CUTIMED SORBION SACHET XL STERILNÍ,45X25CM,ČISTÍ RÁNU A ABSORBUJE EXUDÁT,10KS
5007887 0172591 KRYTÍ SORBACT SURGICAL DRESSING 5X7,2CM(AKTIV 2,8X3,8CM)OPERAČNÍ KRYTÍ VÁZAJÍCÍ BAKTERIE,100KS
5007886 0000000 LEUKOMED CONTROL 10CMX35CM,S HYDROGELOVÝM ABSORPČNÍM POLŠTÁŘKEM,5KS
5007885 0000000 LEUKOMED CONTROL 10CMX24CM,KRYTÍ TRANSPARENTNÍ S HYDROGELOVÝM ABSORPČNÍM POLŠTÁŘKEM,5KS
5007884 0093079 PÁS ŽEBERNÍ DÁMSKÝ 4074 ELASTICKÝ  PRODYŠNÝ MATERIÁL, UNIVERZÁLNÍ  VELIKOST, BÉŽOVÝ
5007883 0171458 LEUKOMED CONTROL 8CMX15CM,KRYTÍ TRANSPARENTNÍ S HYDROGELOVÝM ABSORPČNÍM POLŠTÁŘKEM,10KS
5007881 0171457 LEUKOMED CONTROL 7CMX10CM,KRYTÍ TRANSPARENTNÍ S HYDROGELOVÝM ABSORPČNÍM POLŠTÁŘKEM,10KS
5007880 0171456 LEUKOMED CONTROL 5CMX7CM,KRYTÍ TRANSPARENTNÍ S HYDROGELOVÝM ABSORPČNÍM POLŠTÁŘKEM,10KS
5007879 0093078 PÁS ŽEBERNÍ PÁNSKÝ 4073 ELASTICKÝ  PRODYŠNÝ MATERIÁL, UNIVERZÁLNÍ  VELIKOST, BÉŽOVÝ
5007878 0000000 CUTIMED HYDROCONTROL 15CMX15CM,S HYDROGELOVÝM ABSORPČNÍM POLŠTÁŘKEM,5KS
5007876 0172590 KRYTÍ SORBACT FOAM GENTLE BORDER 15X15CM(AKTIV 10,5X10,5CM)PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKON.OKRAJI VÁZAJÍCÍ BAKTERIE,10KS
5007874 0171454 CUTIMED HYDROCONTROL 10CMX10CM,S HYDROGELOVÝM ABSORPČNÍM POLŠTÁŘKEM,VYSOKÁ STIMULACE HOJENÍ,10KS
5007873 0093101 PÁS KÝLNÍ TŘÍSELNÝ JEDNOSTRANNÝ 2149 VELKOPLOŠNÁ PELOTA, PRAVOSTRANNÝ, LEVOSTRANNÝ,  4 VELIKOSTI, BÉŽOVÝ
5007872 0172589 KRYTÍ SORBACT FOAM GENTLE BORDER 10X10CM(AKTIV 5X5CM)PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKON.OKRAJI VÁZAJÍCÍ BAKTERIE,10KS
5007871 0171453 CUTIMED HYDROCONTROL 7,5CMX7,5CM,S HYDROGELOVÝM ABSORPČNÍM POLŠTÁŘKEM,VYSOKÁ STIMULACE HOJENÍ,10KS
5007870 0171452 CUTIMED HYDROCONTROL 4,5CMX4,5CM,S HYDROGELOVÝM ABSORPČNÍM POLŠTÁŘKEM,VYSOKÁ STIMULACE HOJENÍ,10KS
5007869 0172588 KRYTÍ SORBACT FOAM GENTLE BORDER 7,5X7,5CM(AKTIV 3,5X3,5CM)PĚNOVÉ KRYTÍ SE SILIKON.OKRAJI VÁZAJÍCÍ BAKTERIE,10KS
5007868 0000000 BŘIŠNÍ PÁS ELASTICKÝ ZPEVŇUJÍCÍ VÝŠKA 24CM, SUCHÝ ZIP, BARVA BÍLÁ
5007866 0093069 PÁS TĚHOTENSKÝ 2062 S DORSÁLNÍ OPOROU,ELASTICKÝ PRODYŠNÝ MATERIÁL,KŘÍŽOVÉ TAHY,2 VELIKOSTI,BÉŽOVÝ
5007864 0171104 TENSOBAN 7CMX20M,Z TENKÉ POLYURETANOVÉ PĚNY,CHRÁNÍ KŘEHKOU NEBO POŠKOZENOU KŮŽI,12KS
5007862 0091525 LUPA ASFERICKÁ ESCHENBACH ZV. 6X/23,0 DPT. OBJ.Č.: 2626, STOJÁNKOVÁ LUPA, PRŮMĚR 50MM
5007861 0093100 PÁS KÝLNÍ TŘÍSELNÝ OBOUSTRANNÝ 2049 2 VELKOPLOŠNÉ PELOTY, 4 VELIKOSTI, BÉŽOVÝ
5007860 0045477 OFA MAX MEDICAL OFA-MAX-UZAVŘENÁ ŠPIČKA PÁNSKÉ A-D
5007859 0171103 COMPRIFOAM 10CMX2,5M,MĚKKÉ OBINADLO Z POLYURETANOVÉ PĚNY POD KOMPRESIVNÍ BANDÁŽE,1KS
5007858 0011812 PRSNÍ EPITÉZA SERENA RŮZNÉ TVARY
5007857 0140655 PRSNÍ EPITÉZA SILIMA CLASSIC SYMETRICKÁ 66370, ASYMETRICKÁ 66360
5007856 0000000 NEOFLEX U 73 FIXAČNÍ VESTA SE ZIPEM
5007855 0171102 JERSEY HYDROFUGE 10CMX10M,JEMNÉ,FLEXIBILNÍ OBINADLO PRUŽNÉ HADICOVÉ PRO OCHRANU KŮŽE,1KS
5007854 0140657 PRSNÍ EPITÉZA SILIMA ULTRA LIGHT SYMETRICKÁ 66374
5007852 0140656 PRSNÍ EPITÉZA SILIMA SOFT & LIGHT SYMETRICKÁ 66378, ASYMETRICKÁ 66368
5007850 0093641 PÁS TĚHOTENSKÝ 4062 UNI VELIKOST, BÉŽOVÝ
5007849 0045758 OFA CLASSIC OFA CLASSIC A-G UZAVŘENÁ/OTEVŘENÁ ŠPIČKA S PROTISKLUZOVÝM LEMEM
5007847 0171101 CUTIMED SORBION SACHET DRAINAGE 10X10CM,STERILNÍ,VHODNÉ KE KATÉTRŮM A DRÉNŮM,10KS
5007846 0140660 PRSNÍ EPITÉZA POOPERAČNÍ SILIMA FIBERFILL SYMETRICKÁ, TROJÚHELNÍKOVÁ 66227, OVÁLNÁ 66220
5007845 0000000 NEOFLEX U 73 FIXAČNÍ VESTA SE ZIPEM
5007844 0140422 ORTÉZA PERONEÁLNÍ PERO-MED T47972 7 VELIKOSTÍ
5007843 0171100 CUTIMED SORBION SACHET BORDER 15X15CM,STERILNÍ,AKTIVNÍ 10X10CM ČISTÍ RÁNU,S ADHEZIVNÍM OKRAJEM,10KS
5007842 0045760 OFA CLASSIC OFA CLASSIC – UZAVŘENÁ, OTEVŘENÁ ŠPIČKA A-T/U TĚHOTENSKÉ
5007840 0171098 CUTIMED SORBION SACHET S 10X10CM,STERILNÍ,ČISTÍ RÁNU A ABSORBUJE EXUDÁT,KTERÝ NEVRATNĚ UZAVŘE,25KS
5007839 0140866 EPITÉZA PRSNÍ ABC FIRST FORM 916 POOPERAČNÍ, PĚNOVÁ HMOTA S PAMĚTÍ
5007838 0140865 EPITÉZA PRSNÍ ABC TRIANGLE LIGHTWEIGHT SHAPER 11242 KOREKČNÍ SYMETRICKÁ TROJÚHELNÍKOVITÁ ODLEHČENÁ
5007837 0140864 EPITÉZA PRSNÍ ABC TEARDROP SHAPER 11204 KOREKČNÍ OVÁLNÁ, KAPKOVITÁ
5007836 0171097 CUTIMED SORBION SACHET S 10X10CM,STERILNÍ,ČISTÍ RÁNU A ABSORBUJE EXUDÁT,KTERÝ NEVRATNĚ UZAVŘE,10KS
5007835 0140863 EPITÉZA PRSNÍ ABC MODIFIED TRIANGLE SHAPER 11201 KOREKČNÍ SYMETRICKÁ TROJÚHELNÍKOVITÁ  MODIFIKOVANÁ
5007834 0140862 EPITÉZA PRSNÍ ABC ASYMMETRIC LIGHTWEIGHT 10222 ASYMETRICKÁ ODLEHČENÁ
5007833 0140861 EPITÉZA PRSNÍ ABC TRIANGLE LIGHTWEIGHT 10242 SYMETRICKÁ TROJÚHELNÍKOVITÁ ODLEHČENÁ
5007832 0140860 EPITÉZA PRSNÍ ABC CLASSIC TRIANGLE STANDARD 10274 KLASICKÁ SYMETRICKÁ TROJÚHELNÍKOVITÁ STANDARD
5007831 0140859 EPITÉZA PRSNÍ ABC CLASSIC TRIANGLE LIGHTWEIGHT 10272 KLASICKÁ SYMETRICKÁ TROJÚHELNÍKOVITÁ ODLEHČENÁ
5007830 0171083 LEUKOMED SORBACT TRANSPARENT 8X15CM,POLŠTÁŘEK 4X11CM,VODĚODOLNÁ,METODA SORBACT,HYPOALERGENNÍ,20KS
5007829 0140858 EPITÉZA PRSNÍ ABC MASSAGEFORM SHAPER 11285 KOREKČNÍ SYMETRICKÁ S MASÁŽNÍM EFEKTEM NA LYMPHEDÉM
5007828 0140857 EPITÉZA PRSNÍ ABC FLOWABLE BACK TRIANGLE 10270 SYMETRICKÁ TROJÚHELNÍKOVITÁ, TVARUJÍCÍ GEL NA ZADNÍ STRANĚ
5007827 0140421 EPIKODYLÁRNÍ PÁSKA EPI-MED T48001 5 VELIKOSTÍ
5007826 0140856 EPITÉZA PRSNÍ ABC FLOWABLE BACK CLASSIC ASYMMETRIC 10250 ASYMETRICKÁ PLNÁ, TVARUJÍCÍ GEL NA ZADNÍ STRANĚ
5007825 0045759 OFA CLASSIC OFA CLASSIC A-T-UZAVŘENÁ,OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5007824 0140855 EPITÉZA PRSNÍ ABC SUPER SOFT TRIANGLE 10248 SYMETRICKÁ TROJÚHELNÍKOVITÁ ODLEHČENÁ
5007823 0171082 LEUKOMED SORBACT TRANSPARENT 8X10CM,POLŠTÁŘEK 4X6CM,VODĚODOLNÁ,METODA SORBACT,HYPOALERGENNÍ,20KS
5007822 0140647 CERVIKÁLNÍ ORTÉZA ORTEL C4 VARIO T49280 VPŘEDU NASTAVITELNÁ VÝŠKA 9-16 CM, UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
5007821 0140854 EPITÉZA PRSNÍ ABC MASSAGEFORM ATTACH 10475 SAMOLEPÍCÍ S MASÁŽNÍM EFEKTEM NA LYMPHEDÉM
5007820 0140853 EPITÉZA PRSNÍ ABC DUAL SOFT TRIANGLE 10373 SYMETRICKÁ TROJÚHELNÍKOVITÁ TŘÍVRSTVÁ ODLEHČENÁ
5007819 0140852 EPITÉZA PRSNÍ ABC MASSAGEFORM SUPER SOFT 10275 SYMETRICKÁ S MASÁŽNÍM EFEKTEM NA LYMPHEDÉM LEHKÁ
5007817 0140851 EPITÉZA PRSNÍ ABC MASSAGEFORM ASYMMETRIC 10225 ASYMETRICKÁ S MASÁŽNÍM EFEKTEM NA LYMPHEDÉM
5007816 0171080 CUTICELL CONTACT 7,5X10CM,SILIK MŘÍŽKA.,ATRAUMATICKÉ,TRANSP.,NEADHERENTNÍ,SILTEC TECHNOLOGIE,5KS
5007815 0045757 OFA CLASSIC OFA CLASSIC A-D UZAVŘENÁ OTEVŘENÁ ŠPIČKA
5007813 0171079 CUTICELL CONTACT 5X7,5CM,SILIK.MŘÍŽKA,ATRAUMATICKÉ,TRANSP.,NEADHERENTNÍ,SILTEC TECHNOLOGIE,5KS
5007812 0170081 LEUKOMED 8X10CM KRYTÍ Z NETKANÉ TEXTILIE S POLŠTÁŘKEM S LEPIVÝMI OKRAJI,STERILNÍ,5KS
5007811 0169571 CUTISOFT STERILE 10CMX10CM ABSORPČNÍ KOMPRES Z NETKANÉ TEXTILIE,STERILNÍ,50X2KS
5007810 0078334 BORT OMOSTABIL ORTÉZA  RAMENNÍHO KLOUBU 121 200  – DESAULTOVA VESTA
5007809 0169570 CUTISOFT STERILE 7,5CMX7,5CM ABSORPČNÍ KOMPRES Z NETKANÉ TEXTILIE,STERILNÍ,50X2KS
5007808 0169569 CUTISOFT STERILE 5CMX5CM ABSORPČNÍ KOMPRES Z NETKANÉ TEXTILIE,STERILNÍ,50X2KS
5007807 0169568 CUTISOFT NON STERILE 10CMX10CM ABSORPČNÍ KOMPRES Z NETKANÉ TEXTILIE,NESTERILNÍ,100KS
5007806 0169567 CUTISOFT NON STERILE 7,5CMX7,5CM ABSORPČNÍ KOMPRES Z NETKANÉ TEXTILIE,NESTERILNÍ,100KS
5007805 0169566 CUTISOFT NON STERILE 5CMX5CM ABSORPČNÍ KOMPRES Z NETKANÉ TEXTILIE,NESTERILNÍ,100KS
5007804 0169565 CUTISORB STERILE 10CMX10CM ABSORPČNÍ POLŠTÁŘEK PRO EXUDUJÍCÍ RÁNY,STERILNÍ,25KS
5007803 0000000 NEOFLEX U 01 FIXAČNÍ PÁNEVNÍ PÁS
5007802 0169564 CUTISORB NON STERILE 10CMX10CM ABSORPČNÍ POLŠTÁŘEK PRO EXUDUJÍCÍ RÁNY,NESTERILNÍ,100KS
5007801 0169563 EASIFIX COHESIVE 10CMX4M OBINADLO ELASTICKÉ SAMODRŽÍCÍ FIXAČNÍ BANDÁŽ,1KS
5007800 0169562 EASIFIX COHESIVE 8CMX4M OBINADLO ELASTICKÉ SAMODRŽÍCÍ FIXAČNÍ BANDÁŽ,1KS
5007799 0000000 NEOFLEX U 01 FIXAČNÍ PÁNEVNÍ PÁS
5007798 0093072 PÁS BŘIŠNÍ 2162 ELASTICKÝ  PRODYŠNÝ MATERIÁL, 5  VELIKOSTÍ, BÉŽOVÝ
5007797 0169561 ELASTOMULL 10CMX4M OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ MĚKKÁ BANDÁŽ BAVLNA 42%,20KS
5007796 0169560 ELASTOMULL 8CMX4M OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ MĚKKÁ BANDÁŽ BAVLNA 42%,20KS
5007795 0169559 ELASTOMULL 6CMX4M OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ MĚKKÁ BANDÁŽ BAVLNA 42%,20KS
5007794 0093076 PÁS BŘIŠNÍ 2260 ELASTICKÝ  PRODYŠNÝ MATERIÁL, 5  VELIKOSTÍ, BÉŽOVÝ
5007793 0169558 ELASTOMULL 4CMX4M OBINADLO ELASTICKÉ FIXAČNÍ MĚKKÁ BANDÁŽ BAVLNA 42%,20KS
5007792 0169557 COMPRILAN S 12CMX5M OBINADLO KRÁTKOTAŽNÉ ELASTICKÁ BANDÁŽ 90% ELASTICITA,1 ROLE
5007791 0093075 ORTÉZA BEDERNÍ S KOVOVÝMI VÝZTUHAMI 2169 ELASTICKÝ  MATERIÁL, KŘÍŽOVÉ TAHY, 5 VELIKOSTÍ, ČERNÝ, PŘÍDAVNÉ ŠLE
5007790 0169556 COMPRILAN S 10CMX5M OBINADLO KRÁTKOTAŽNÉ ELASTICKÁ BANDÁŽ 90% ELASTICITA,1 ROLE
5007789 0093077 ORTÉZA ZAD VYSOKÁ 2264 VYSOKÉ KOVOVÉ DLAHY, ELASTICKÝ  PRODYŠNÝ MATERIÁL, 5 VEL., BÉŽ.,KŘÍŽOVÁ, BEDERNÍ
5007788 0170595 KRYTÍ TRANSPARENTNÍ DERMAFOIL-PRŮHLEDNÁ PŘEVAZOVÁ FÓLIE 7CMX8,5CM,STERILNÍ,100KS
5007787 0170594 KRYTÍ TRANSPARENTNÍ DERMAFOIL-PRŮHLEDNÁ PŘEVAZOVÁ FÓLIE 10CMX12CM,STERILNÍ,50KS
5007786 0170593 KRYTÍ TRANSPARENTNÍ DERMAFOIL-PRŮHLEDNÁ PŘEVAZOVÁ FÓLIE 6CMX7CM,STERILNÍ,100KS
5007785 0093629 ORTÉZA ZAD VYSOKÁ 2166 VYSOKÉ KOV.DLAHY,ELAST. PRODYŠNÝ MAT.,5 VEL., BÉŽ., KŘÍŽOVÁ, BEDERNÍ, HRUDNÍ
5007784 0081608 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ ELASTPORE+PAD 10CMX30CM,S POLŠTÁŘKEM,STERILNÍ,1KS
5007783 0081607 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ ELASTPORE+PAD 10CMX25CM,S POLŠTÁŘKEM,STERILNÍ,1KS
5007782 0093073 ORTÉZA ZAD VYSOKÁ TH- LS THORACOLUMBOSACRAL 2163 VYSOKÉ KOVOVÉ DLAHY, VÝŠKA 34,9 NEBO 38,7 CM, 5 VELIKOSTÍ, BÉŽOVÝ, 4 BOČNÍ TAHY
5007781 0011798 NÁSTAVEC NA WC W1840 VÝŠKA 10 CM, S POKLOPEM NEBO BEZ POKLOPU, HMOTNOST PACIENTA MAX. 200 KG
5007780 0081606 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ ELASTPORE+PAD 10CMX20CM,S POLŠTÁŘKEM,STERILNÍ,1KS
5007779 0011799 NÁSTAVEC NA WC W1840 VÝŠKA 14 CM, S POKLOPEM NEBO BEZ POKLOPU, HMOTNOST PACIENTA MAX. 200 KG
5007778 0081605 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ ELASTPORE+PAD 10CMX15CM,S POLŠTÁŘKEM,STERILNÍ,1KS
5007777 0093068 ORTÉZA BEDERNÍ KRÁTKÁ S VÝZTUHAMI 2061 ELASTICKÝ PRODYŠNÝ  MATERIÁL, KŘÍŽOVÉ TAHY, UNIVERZÁLNÍ VELIKOST, BÉŽOVÝ
5007776 0081604 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ ELASTPORE+PAD 10CMX10CM,S POLŠTÁŘKEM,STERILNÍ,1KS
5007775 0169482 JEHLY DO INZULINOVÉHO PERA I-PEN JEHLY K INZULÍNOVÝM PERŮM, 6MM X 31G,100KS
5007774 0081603 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ ELASTPORE+PAD 5CMX7CM,S POLŠTÁŘKEM,STERILNÍ,1KS
5007773 0093633 ORTÉZA BEDERNĚ-BŘIŠNÍ SE ČTYŘMI VÝZTUHAMI 2268 ELASTICKÝ MATERIÁL, KŘÍŽOVÉ TAHY, 5 VELIKOSTÍ
5007772 0093630 ORTÉZA BEDERNÍ S VÝZTUHAMI 2168 ELASTICKÝ PRODYŠNÝ MATERIÁL, KŘÍŽOVÉ TAHY, 5 VELIKOSTÍ, BÉŽOVÝ
5007771 0169481 JEHLY DO INZULINOVÉHO PERA I-PEN JEHLY K INZULÍNOVÝM PERŮM, 8MM X 30G,100KS
5007770 0080984 OBINADLO HYDROFILNÍ PLETENÉ STERILNÍ 12CMX5M,1KS
5007769 0000000 REHOTEC 9/7215 C NÁSTAVEC NA WC PLASTOVÝ, VÝŠKA 15 CM, DVA FIXAČNÍ ŠROUBY, POKLOP
5007768 0000000 REHOTEC 9/7213 C NÁSTAVEC NA WC PLASTOVÝ, VÝŠKA 13 CM, DVA FIXAČNÍ ŠROUBY, POKLOP
5007767 0000000 REHOTEC 9/7210 C NÁSTAVEC NA WC PLASTOVÝ, VÝŠKA 10 CM, DVA FIXAČNÍ ŠROUBY, POKLOP
5007766 0000000 REHOTEC 9/7207 C NÁSTAVEC NA WC PLASTOVÝ, VÝŠKA 7 CM, DVA FIXAČNÍ ŠROUBY, POKLOP
5007765 0093071 ORTÉZA BEDERNÍ S KOVOVÝMI VÝZTUHAMI 2068 ELASTICKÝ  PRODYŠNÝ MATERIÁL, KŘÍŽOVÉ TAHY, 6 VELIKOSTÍ, BÉŽOVÝ
5007764 0000000 REHOTEC 9/7215 NÁSTAVEC NA WC PLASTOVÝ, VÝŠKA 15 CM, DVA FIXAČNÍ ŠROUBY
5007763 0000000 REHOTEC 9/7213 NÁSTAVEC NA WC PLASTOVÝ, VÝŠKA 13 CM, DVA FIXAČNÍ ŠROUBY
5007762 0000000 REHOTEC 9/7210 NÁSTAVEC NA WC PLASTOVÝ, VÝŠKA 10 CM, DVA FIXAČNÍ ŠROUBY
5007761 0000000 REHOTEC 9/7207 NÁSTAVEC NA WC PLASTOVÝ, VÝŠKA 7 CM, DVA FIXAČNÍ ŠROUBY
5007760 0000000 REHOSOFT 9/7301 NÁSTAVEC NA WC VYMĚKČENÝ, VÝŠKA 11.5 CM, TŘI FIXAČNÍ PATKY, POKLOP
5007759 0000000 REHOSOFT 9/7300 NÁSTAVEC NA WC VYMĚKČENÝ, VÝŠKA 11.5 CM, TŘI FIXAČNÍ PATKY
5007758 0080983 OBINADLO HYDROFILNÍ PLETENÉ STERILNÍ 10CMX5M,1KS
5007757 0080982 OBINADLO HYDROFILNÍ PLETENÉ STERILNÍ 8CMX5M,1KS
5007756 0093631 ORTÉZA BEDERNĚ-KŘÍŽOVÁ S PELOTOU 2263 ELASTICKÝ PRODYŠNÝ MATERIÁL, KŘÍŽOVÉ TAHY, PELOTA, 5 VELIKOSTÍ, BÉŽOVÝ
5007755 0080981 OBINADLO HYDROFILNÍ PLETENÉ STERILNÍ 6CMX5M,1KS
5007754 0023639 TŘMENY ABDUKČNÍ PAVLÍKOVY VZOR BRNO VEL. 0-2
5007753 0023638 PEŘINKA ABDUKČNÍ ANATOMICKÁ VZOR MALINEX VEL. 16-28CM, PO 2 CM
5007752 0093632 ORTÉZA BEDERNĚ-KŘÍŽOVÁ 2265 ELASTICKÝ PRODYŠNÝ MATERIÁL, KŘÍŽOVÉ TAHY, 5 VELIKOSTÍ, BÍLÝ
5007751 0023637 PEŘINKA ABDUKČNÍ FREJKOVA VZOR FILTEX VEL. 16-28CM, PO 2 CM
5007750 0000000 2015 ELC CHODÍTKO DVOUKOLOVÉ DĚTSKÉ, PEVNÝ RÁM, NASTAVITELNÁ VÝŠKA, BAREVNÉ PROVEDENÍ
5007749 0000000 1473 X VOZÍK MECHANICKÝ ZESÍLENÝ, DVOJITÝ KŘÍŽ, ZVÝŠENÁ NOSNOST, Š. 66 CM
5007748 0039581 5627 ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA POD LOKET, PŘÍRODNÍ 100% VLNA, FIXAČNÍ PÁSKY
5007747 0039580 5628 ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA POD PATU, PŘÍRODNÍ 100% VLNA, FIXAČNÍ PÁSKY
5007746 0039585 5002 ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA POD LOKET, PES DUTÁ VLÁKNA, FIXAČNÍ PÁSKY
5007745 0039584 5001 ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA POD PATU, PES DUTÁ VLÁKNA, FIXAČNÍ PÁSKY
5007742 0023889 4962 NÁSTAVEC NA WC PLASTOVÝ, VÝŠKA 5 CM, DVĚ FIXAČNÍ PATKY
5007739 0023886 4964 NÁSTAVEC NA WC PLASTOVÝ, VÝŠKA 10 CM, DVĚ FIXAČNÍ PATKY
5007737 0023884 4976 NÁSTAVEC NA WC PLASTOVÝ, VÝŠKA 15 CM, DVA FIXAČNÍ ŠROUBY
5007736 0023883 4966 NÁSTAVEC NA WC PLASTOVÝ, VÝŠKA 15 CM, DVĚ FIXAČNÍ PATKY
5007735 0023757 2165 J CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ DĚTSKÉ KROKOVACÍ, SKLÁDACÍ RÁM, NASTAVITELNÁ VÝŠKA
5007734 0023749 2203 J CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ DĚTSKÉ S PODPŮRNOU DESKOU, PEVNÝ RÁM, NASTAVITELNÁ VÝŠKA
5007733 0023771 2243 CHODÍTKO DVOUKOLOVÉ DĚTSKÉ, SKLÁDACÍ RÁM, NASTAVITELNÁ VÝŠKA
5007732 0023781 2252 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ S PODPAŽNÍMI OPĚRKAMI, SKLÁDACÍ RÁM, NASTAVITELNÁ VÝŠKA
5007731 0023747 2203 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ S PODPŮRNOU DESKOU, PEVNÝ RÁM, NASTAVITELNÁ VÝŠKA
5007730 0093475 2511 CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ ZESÍLENÉ, ŠIROKÝ PEVNÝ  RÁM, NASTAVITELNÁ VÝŠKA, 3 VELIKOSTI
5007728 0023767 2340 CHODÍTKO TŘÍKOLOVÉ SKLÁDACÍ ODLEHČENÉ, BOVDENOVÉ BRZDY S ARETACÍ, BRAŠNA
5007727 0023766 2320 CHODÍTKO TŘÍKOLOVÉ SKLÁDACÍ, BOVDENOVÉ BRZDY S ARETACÍ, BRAŠNA
5007726 0023764 2330 CHODÍTKO TŘÍKOLOVÉ SKLÁDACÍ, PŘÍTLAČNÉ BRZDY, BRAŠNA
5007725 0080748 VATA BUNIČITÁ PŘÍŘEZY 20X30CM,500G
5008930 0023755 230 CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ, SKLÁDACÍ RÁM, DRŽADLA PRO VSTÁVÁNÍ, NASTAVITELNÁ VÝŠKA
5008929 0023967 228-24 J VOZÍK MECHANICKÝ DĚTSKÝ, KRYTY KOL, VÝSUVNÁ MADLA, STABILIZAČNÍ KOLEČKA, Š.36 CM
5008928 0140092 205 J CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ DĚTSKÉ S PODPŮRNOU HRAZDOU, SEDÁTKO, PEVNÝ RÁM, NAST. VÝŠKA
5008927 0023958 218-23 WHD VOZÍK MECHANICKÝ ZESÍLENÝ, DVOJITÝ KŘÍŽ, ZVÝŠENÁ NOSNOST, Š. 51, 56, 60 CM
5008926 0086844 EASIFLEX 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 90MM, XXL, FILTR, 14379
5008925 0023760 233 ELC CHODÍTKO DVOUKOLOVÉ, SKLÁDACÍ RÁM, NASTAVITELNÁ VÝŠKA
5008923 0023777 249 A CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ SKLÁDACÍ ZESÍLENÉ,BOVDENOVÉ BRZDY S ARETACÍ,SEDÁTKO,BRAŠNA
5008922 0135503 RELAX COMFORT VOZÍK MECHANICKÝ POLOHOVACÍ, OPĚRKA HLAVY, ABD. KLÍN, PELOTY, BRZDY PRO DOPROVOD
5008921 0024632 VIPER VOZÍK ELEKTRICKÝ, MECH. NASTAVITELNÝ ÚHEL SEDU A OPĚRKY ZAD
5008920 0140090 106 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ SKLÁDACÍ ODLEHČENÉ,BOVDENOVÉ BRZDY S ARETACÍ,SEDÁTKO,BRAŠNA
5008919 0023738 102 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ SKLÁDACÍ ODLEHČENÉ,BOVDENOVÉ BRZDY S ARETACÍ,SEDÁTKO,BRAŠNA
5008918 0086688 EASIFLEX 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 70MM, MAXI, FILTR, 14344
5008917 0023739 103 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ SKLÁDACÍ ODLEHČENÉ,BOVDENOVÉ BRZDY S ARETACÍ,SEDÁTKO,BRAŠNA
5008916 0135394 PEVNÁ DESKA SEDU PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008915 0023735 100 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ SKLÁDACÍ, BOVDENOVÉ BRZDY S ARETACÍ, SEDÁTKO, KOŠÍK, PODNOS
5008914 0011983 131 BERLE PODPAŽNÍ DURALOVÁ, POLSTROVANÁ OPĚRKA I DRŽADLO, NAST. VÝŠKA, 3 VELIKOSTI
5008912 0000000 ALTO PLUS CONFORT VOZÍK MECHANICKÝ POLOHOVACÍ SKLÁDACÍ, OPĚRKA HLAVY, ABD. KLÍN, STABIL. PELOTY
5008911 0086687 EASIFLEX 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 70MM, MAXI, FILTR, 14349
5008910 0140091 205 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ S PODPŮRNOU HRAZDOU, SEDÁTKO, PEVNÝ RÁM, NASTAVITELNÁ VÝŠKA
5008909 0140089 105 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ SKLÁDACÍ ODLEHČENÉ,BOVDENOVÉ BRZDY S ARETACÍ,SEDÁTKO,BRAŠNA
5008908 0171255 ASANA PRO 800 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 8 KANÁLŮ 4 PROG. ZÁZNAM DAT AUDIOTEST DO 90 DB
5008907 0023748 203 A CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ ODELHČENÉ S PODPŮRNOU DESKOU, PEVNÝ RÁM, NASTAVITELNÁ VÝŠKA
5008906 0023756 230 EL CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ KROKOVACÍ, SKLÁDACÍ RÁM, NASTAVITELNÁ VÝŠKA
5008905 0023759 233 EL CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ, SKLÁDACÍ RÁM, NASTAVITELNÁ VÝŠKA
5008904 0000000 VIPER LIFT VOZÍK ELEKTRICKÝ,ELEKTRICKY NAST. VÝŠKA SEDU,ÚHEL SEDU A OPĚRKY ZAD,OPĚRKA HLAVY
5008903 9990348 COUGHASSIST E70
5008902 0086686 EASIFLEX 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 50MM, MAXI, FILTR, 14362
5008901 0140237 484 CHODÍTKO JEDNOSTRANNÉ ODLEHČENÉ HEMI, SKLÁDACÍ RÁM, DRŽADLO PRO VSTÁVÁNÍ
5008900 0011612 575 B NÁSTAVEC NA WC PLASTOVÝ, VÝŠKA 10 CM, DVA FIXAČNÍ ŠROUBY
5008899 0023882 508 SUPER NÁSTAVEC NA WC VYMĚKČENÝ, VÝŠKA 10 CM, DVA FIXAČNÍ ŠROUBY
5008898 0078871 UNIVERSAL ANKLE BRACE ORTÉZA HLEZENNÍ PRO KONTROLU INVERZE A EVERZE
5008897 0062680 PB 331-5 LŮŽKO POLOHOVACÍ ELEKTRICKÉ, PĚTIDÍLNÝ ROŠT, POSTRANICE, HRAZDA S HRAZDIČKOU
5008896 0000000 PRIMEO PLUS VOZÍK MECHANICKÝ ODLEHČENÝ, ADAPTÉR TĚŽIŠTĚ,BRZDY PRO DOPROVOD,Š. 39,42,45,48 CM
5008895 0086685 EASIFLEX 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 50MM, MIDI, FILTR, 14347
5008894 0135393 OBRUČ PRO ZHORŠENÝ ÚCHOP NATURAL FIT, OVÁLNÁ S KRYTEM PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM OTTOBOCK
5008893 0011609 510 E NÁSTAVEC NA WC PŘENOSNÝ, PODPŮRNÁ KONSTRUKCE S MADLY, NASTAVITELNÁ VÝŠKA, POKLOP
5008892 0171255 ASANA PRO 800 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 8 KANÁLŮ 4 PROG. ZÁZNAM DAT AUDIOTEST DO 90 DB
5008891 0011612 575 B DELUXE NÁSTAVEC NA WC PLASTOVÝ, VÝŠKA 10 CM, DVA FIXAČNÍ ŠROUBY, POKLOP
5008890 0023939 580 NÁSTAVEC NA WC, ODKLOPNÁ MADLA, NASTAVITELNÁ VÝŠKA 5, 10, 15 CM, POKLOP
5008889 0062679 PB 526 LŮŽKO POLOHOVACÍ ELEKTRICKÉ, NŮŽKOVÝ ZDVIH, ČTYŘDÍLNÝ ROŠT, POSTRANICE, HRAZDA
5008450 0093618 ORTÉZA KOLENE 8353 GENU DIREXA WRAPAROUND CELOPLOŠNĚ ROZEPÍNACÍ, KRYTÉ SNÍMATELNÉ DVOUOSÉ KLOUBY, VEL. XS-XL
5008449 0093617 ORTÉZA KOLENE 8356 GENU DIREXA KRYTÉ SNÍMATELNÉ DVOUOSÉ KLOUBY, DVA ELASTICKÉ POPRUHY, VEL. XS-XL
5008448 0172777 PURE CHARGE&GO 7NX SLUCHADLO DIGIT.48 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008447 0140150 ORTÉZA KOLENNÍ IMOBILIZAČNÍ, POOPERAČNÍ 8066 GENU IMMOBIL VARIO T, S KLOUBEM, NASTAVITELNÝ ÚHEL, UNIVERZÁLNÍ VEL.
5008446 0172777 PURE CHARGE&GO 7NX SLUCHADLO DIGIT.48 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008445 0170917 WM 100 TD PŘÍSTROJ ABPAP PRISMA25S, S PŘÍSLUŠENSTVÍM A VÝHŘEVNÝM ZVLHČOVAČEM
5008444 0093157 ORTÉZA KOLENNÍ IMOBILIZAČNÍ, POOPERAČNÍ 8065 GENU IMMOBIL VARIO, S KLOUBEM, NASTAVITELNÝ ÚHEL, UNIVERZÁLNÍ VEL.
5008443 0140984 INTERMITENTNÍ MOČOVÝ KATÉTR MAGIC3 SILIKONOVÝ, ŽENSKÝ, HYDROFILNÍ 10-20CH 516XX
5008442 0093622 ORTÉZA KOLENE 8368 GENU DIREXA STABLE LONG WRAP. CELOPLOŠNĚ ROZEPÍNACÍ,STAVITELNÝ ROZSAH POHYBU,DVOUOSÉ KLOUBY,DLOUHÁ,VEL. XS-XL
5008441 0085653 SENSURA 1D UROSTOMICKÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 10-66, MIDI, 11801
5008440 0172778 PURE CHARGE&GO 5NX SLUCHADLO DIGIT.32 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008439 0093621 ORTÉZA KOLENE 8359 GENU DIREXA STABLE LONG STAVITELNÝ ROZSAH POHYBU, DVOUOSÉ KLOUBY, DLOUHÁ, VEL. XS-XL
5008437 0086842 SENSURA 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 10-76, MAXI, FILTR, 15570
5008436 0170920 WM 100 TD PŘÍSTROJ BPAP PRISMACR, S PŘÍSLUŠENSTVÍM A VÝHŘEVNÝM ZVLHČOVAČEM
5008435 0000000 ORTÉZA HLEZENNÍ PERONEÁLNÍ 28U70 GOON UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
5008434 0086841 SENSURA 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 10-66, MIDI, FILTR, 15541
5008433 0140392 ORTÉZA KOTNÍKU MALLEO DIREXA STIRRUP 50S9 PEVNÁ SKOŘEPINA, UNIVERZÁLNÍ VELIKOST I STRANA
5008432 0082213 SENSURA 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 10-76, MAXI, FILTR, KONTROLNÍ OKÉNKO, 15281
5008431 0142840 GUARDIAN LINK (3) VYSÍLAČ VYSÍLAČ PRO CGM U IP MINIMED 6XXG
5008430 0170919 WM 100 TD PŘÍSTROJ ABPAP PRISMA30ST, S PŘÍSLUŠENSTVÍM A VÝHŘEVNÝM ZVLHČOVAČEM
5008429 0093771 BANDÁŽ KOTNÍKU MALLEO SENSA 50S5 KOMPRESIVNÍ 3D PLETENINA, SE SILIKON. PELOTAMI, LEVÁ/PRAVÁ, VEL. XS-XXL
5008428 0086839 SENSURA 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 10-76, MAXI, FILTR, 15580
5008427 0093154 ORTÉZA KOTNÍKOVÁ S VNĚJŠÍM PLASTOVÝM SKELETEM 50S3 MALLEO SPRINT, VEL. XS-XL
5008426 0136080 BIOVISC ORTHO PLUS ROZTOK ELASTOVISKÓZNÍ, INJ 1X2 ML/40 MG, 2% NATRIUM HYALURONÁT
5008424 0172778 PURE CHARGE&GO 5NX SLUCHADLO DIGIT.32 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008423 0140156 ORTÉZA HLEZENNÍ MALLEO IMMOBIL AIR WALKER VYSOKÝ 50S12, IMOBILIZACE KOTNÍKU S ŘÍZENOU KOMPRESÍ, S-XL
5008422 0082212 SENSURA 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 10-66, MIDI, FILTR, KONTROLNÍ OKÉNKO, 15251
5008421 0136082 BIOVISC ORTHO SINGLE ROZTOK ELASTOVISKÓZNÍ, INJ 1X3 ML/90 MG, 3% NATRIUM HYALURONÁT
5008420 0140201 MARSEILLE PO-OPERAČNÍ TERAPEUTICKÁ OBUV, VELIKOST 35-46, UNIVERZÁLNÍ OBOUSTRANNÉ PROVEDENÍ
5008419 0140159 ORTÉZA HLEZENNÍ MALLEO IMMOBIL AIR WALKER NÍZKÝ 50S14, IMOBILIZACE KOTNÍKU S ŘÍZENOU KOMPRESÍ, NÍZKÉ PROVEDENÍ, S-XL
5008417 0136079 BIOVISC ORTHO ROZTOK ELASTOVISKÓZNÍ, INJ 1X2 ML/20 MG, 1% NATRIUM HYALURONÁT
5008416 0170916 WM 100 TD PŘÍSTROJ BPAP PRISMA25S-C, S PŘÍSLUŠENSTVÍM A VÝHŘEVNÝM ZVLHČOVAČEM
5008415 0019325 ORTÉZA RAMENNÍ 7126 RAMENNÍ ORTÉZA NEOPRÉN,VEL.S-L,LEVÁ,PRAVÁ
5008414 0078826 ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU 5055 FIXACE POMOCÍ SUCHÝCH ZIPŮ A SZSSYSTÉMU PÁSKU,XS-XL,PRAVÁ,LEVÁ
5008413 0140161 ORTÉZA RAMENNÍ OMO IMMOBIL SLING ABDUCTION 50A9,IMOBILIZACE A ODLEHČENÍ RAMENE V 15°ABDUKCI,FIXACE K TĚLU,UNILATERÁLNÍ,S-L
5008412 0086838 SENSURA 1D VÝPUSTNÝ SÁČEK, BÉŽOVÝ, 10-66, MIDI, FILTR, 15550
5008411 0140160 ORTÉZA RAMENNÍ OMO IMMOBIL SLING 50A8, IMOBILIZACE RAMENE VE VNITŘNÍ ROTACI, FIXACE K TĚLU, UNILATERÁLNÍ, S-L
5008410 0170915 WM 100 TD PŘÍSTROJ APAP PRISMA20A, S PŘÍSLUŠENSTVÍM A VÝHŘEVNÝM ZVLHČOVAČEM
5008409 0140163 ORTÉZA RAMENNÍ OMO IMMOBIL ROTATION 50A11, ABDUKCE 0°,15°,30°,60°,90° S ZEVNÍ ROTACÍ 10°,20°,30°, LEVÁ/PRAVÁ, S-L
5008408 0140162 ORTÉZA RAMENNÍ OMO IMMOBIL 50A10, ODLEHČENÍ RAMENE V ABDUKCI 0°,15°,30°,60°,90°, LEVÁ/PRAVÁ, S-L
5008407 0140200 BORDEAUX MIT SCHUTZBÜGEL S OCHRANNÝM OBLOUKEM, PO-OPERAČNÍ OBUV, VELIKOST 35-46, UNIVERZÁLNÍ OBOUSTRANNÁ
5008406 0172779 PURE CHARGE&GO 3NX SLUCHADLO DIGIT.24 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008405 0023844 ORTÉZA – EPIKON.PÁSKA 9015 KOMPRESIVNÍ TEXTILNÍ MATERIÁL S 1 FLEXIBILNÍ PELOTOU
5008404 0172779 PURE CHARGE&GO 3NX SLUCHADLO DIGIT.24 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5008403 0142464 GEL ORÁLNÍ K VÝPLACHŮM ÚSTNÍ DUTINY GELCLAIR KONCENTROVANÝ GEL K NAŘEDĚNÍ, LAHVIČKA 180G
5008402 0093147 ORTÉZA LOKETNÍ – EPIKONDYLÁRNÍ PÁSKA 50A3 EPI FORZA PLUS, UNIVERZÁLNÍ VELIKOST, PŘENASTAVITELNÁ PELOTA
5008401 0069921 ORTÉZA KOLENNÍ KRÁTKÁ S LIMITACÍ PAN 7.09 S DVOUOSÝM NASTAVITELNÝM KLOUBEM
5008400 0140151 ORTÉZA LOKETNÍ EPI SENZA 50A7 EPI SENZA, ANATOMICKY TVAROVANÉ PELOTY, PRODYŠNÁ PLETENINA, XXS-XXL
5008399 0093149 ORTÉZA PALCE RUKY 50A4 RHIZO FORZA, VEL. S-M, S TVAROVATELNOU PLASTOVOU VLOŽKOU
5008398 0142463 GEL ORÁLNÍ K VÝPLACHŮM ÚSTNÍ DUTINY GELCLAIR KONCENTROVANÝ GEL K NAŘEDĚNÍ, 21 SÁČKŮ PO 15G
5008397 0172912 SENSURA MIO CONCAVE 2D PODLOŽKA, OBRÁCENÝ KONVEX, S OUŠKY, 70MM, 18530
5008396 0000000 ORTÉZA ZÁPĚSTNÍ 50P70 MANU CAREZZA, ZPEVŇUJÍCÍ, UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
5008395 0172814 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ KOLIBRI COMSLIP PLUS XL BOKY 140-170CM,4000ML,28KS
5008394 0078825 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ 4055 FIXACE POMOCÍ SUCHÝCH ZIPŮ,ODLEHČENÁ DLAHA,XS-XL,PRAVÁ,LEVÁ
5008393 0172911 SENSURA MIO CONCAVE 2D PODLOŽKA, OBRÁCENÝ KONVEX, S OUŠKY, 60MM, 18520
5008392 0172813 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ KOLIBRI COMSLIP PLUS L BOKY 115-160CM,4000ML,28KS
5008391 0140152 ORTÉZA ZÁPĚSTNÍ MANU SENZA 50P13,INTEGROVANÉ PELOTY V OBLASTI RADIA, VOLÁRNÍ PLASTICKÁ DLAHA, XS-XXL
5008389 9990470 ORSEAT AVERT ANTIDEKUBITNÍ SEDÁK DO VOZÍKU PŘI STŘEDNÍM RIZIKU, PAMĚŤOVÁ PĚNA, 37-58X40X5 CM
5008388 0172812 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ KOLIBRI COMSLIP PLUS M BOKY 80-135CM,3400ML,28KS
5008387 9990469 ORSEAT MATRIX ANTIDEKUBITNÍ SEDÁK DO VOZÍKU, ROZMĚR 37-58X40X5 CM, PRATELNÝ POTAH
5008386 0000000 ORTÉZA ZÁPĚSTNÍ 50P11 MANU IMMOBIL LONG, UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
5008385 9990468 ORTIKA CRYSTAL ANTIDEKUBITNÍ MATRACE PASIVNÍ, NOSNOST 180 KG, SAFR
5008384 0172910 SENSURA MIO CONCAVE 2D PODLOŽKA, OBRÁCENÝ KONVEX, S OUŠKY, 50MM, 18510
5008383 9990467 ORTIKA COMFY ANTIDEKUBITNÍ MATRACE PASIVNÍ, NOSNOST 180 KG, SAFR
5008382 9990466 ORTIKA BODYTHERM ANTIDEKUBITNÍ MATRACE PASIVNÍ, NOSNOST 180 KG, SAFR
5008381 0172811 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ KOLIBRI COMSLIP SUPRA XXL BOKY 150-185CM,3200ML,28KS
5008380 0000000 ORTIKA MATTRESS JUMBO ANTIDEKUBITNÍ MATRACE NADMĚRNÁ, ROZMĚR 200X90X18 CM, NOSNOST 250 KG, SAFR
5008379 0093153 ORTÉZA ZÁPĚSTNÍ 50P10 MANU IMMOBIL, UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
5008378 0172909 SENSURA MIO CONCAVE 2D PODLOŽKA, OBRÁCENÝ KONVEX, S OUŠKY, 40MM, 18500
5008377 0000000 ORTIKA MATTRESS LONG ANTIDEKUBITNÍ MATRACE PRODLOUŽENÁ, ROZMĚR 220X90X14 CM, NOSNOST 180 KG, SAFR
5008376 0000000 ORTIKA MATTRESS 3 ANTIDEKUBITNÍ MATRACE PASIVNÍ, NOSNOST 180 KG, SAFR
5008375 9990465 ORTIKA AVERT ANTIDEKUBITNÍ MATRACE PASIVNÍ, NOSNOST 200 KG, SAFR
5008374 0140199 BORDEAUX PO-OPERAČNÍ TERAPEUTICKÁ OBUV, VELIKOST 35-46, UNIVERZÁLNÍ OBOUSTRANNÉ PROVEDENÍ
5008373 0093760 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ 50P12 MANU FORSA VOLAR PODPORA ZÁPĚSTÍ PŘI SY KARPÁLNÍHO TUNELU, DVĚ VELIKOSTI PRO OBĚ STRANY
5008372 9990464 ORTIKA HOSPIT II. ANTIDEKUBITNÍ MATRACE OBOUSTRANNÁ, NOSNOST 140 KG, SAFR
5008371 0171539 SENSURA MIO CLICK CONVEX 2D PODLOŽKA, HLUBOKÝ KONVEX, S OUŠKY, 70MM, 16971
5008370 0172810 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ KOLIBRI COMSLIP SUPRA L/XL BOKY 120-170CM,3100ML,28KS
5008369 9990463 ORTIKA HOSPIT I. ANTIDEKUBITNÍ MATRACE PASIVNÍ, NOSNOST 140 KG, SAFR
5008368 0140153 PÁS BEDERNÍ LUMBO SENZA 50R10/50R11, PÁNSKÉ/DÁMSKÉ PROVEDENÍ, INTEGROVANÉ KORZETOVÉ DLAHY, XS-XXL
5008367 9990462 ORTIKA MATRIX ANTIDEKUBITNÍ MATRACE PASIVNÍ, NOSNOST 110 KG, SAFR
5008366 0171538 SENSURA MIO CLICK CONVEX 2D PODLOŽKA, HLUBOKÝ KONVEX, S OUŠKY, 60MM, 16961
5008365 0172809 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ KOLIBRI COMSLIP SUPRA M BOKY 80-145CM,3000ML,28KS
5008363 0171537 SENSURA MIO CLICK CONVEX 2D PODLOŽKA, HLUBOKÝ KONVEX, S OUŠKY, 50MM, 16951
5008362 0140386 ORTÉZA ZAD DORSO DIREXA BASIC 6005 VYZTUŽENÝ, ZPEVŇOVACÍ POPRUHY, VYŠŠÍ MODEL, 3 VELIKOSTI
5008361 0172808 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ KOLIBRI COMSLIP SUPRA XS/S BOKY 38-105CM,2500ML,28KS
5008360 0171536 SENSURA MIO CLICK CONVEX 2D PODLOŽKA, HLUBOKÝ KONVEX, S OUŠKY, 40MM, 16941
5008359 0093735 ORTÉZA KRČNÍ LÍMEC 50C30 S INTEGROV. PRUŽNÝMI PLAST. VÝZTUŽEMI, PĚNOVÉ JÁDRO S TVAROVOU PAMĚTÍ
5008358 0172807 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ KOLIBRI COMSLIP SPECIAL XXL BOKY 150-185CM,2600ML,28KS
5008357 0172806 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ KOLIBRI COMSLIP SPECIAL L/XL BOKY 120-170CM,2500ML,28KS
5008356 0000000 SPEEDICATH NAVI POTAŽENÝ HYDROFIL. KATETR IHNED K POUŽITÍ, FLEXIBILNÍ ŠPIČKA, MUŽSKÝ CH16, 29016
5008355 0171535 SENSURA MIO CLICK CONVEX 2D PODLOŽKA, MÍRNÝ KONVEX, S OUŠKY, 70MM, 16931
5008354 0140198 STOCKHOLM PO-OPERAČNÍ TERAPEUTICKÁ OBUV, VELIKOST 32-49, UNIVERZÁLNÍ OBOUSTRANNÉ PROVEDENÍ
5008353 0171534 SENSURA MIO CLICK CONVEX 2D PODLOŽKA, MÍRNÝ KONVEX, S OUŠKY, 60MM, 16921
5008352 0172805 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ KOLIBRI COMSLIP SPECIAL M BOKY 80-145CM,2400ML,28KS
5008351 0171533 SENSURA MIO CLICK CONVEX 2D PODLOŽKA, MÍRNÝ KONVEX, S OUŠKY, 50MM, 16911
5008350 0142048 GUARDIAN 2 LINK VYSÍLAČ VYSÍLAČ PRO CGM U IP MINIMED 640G SYSTÉM
5008349 0093958 PARI VORTEX S MASKOU INHALAČNÍ NÁSTAVEC PRO DĚTI ROKY 2+, S MASKOU ŽÁBA
5008348 0000000 SPEEDICATH NAVI POTAŽENÝ HYDROFIL. KATETR IHNED K POUŽITÍ, FLEXIBILNÍ ŠPIČKA, MUŽSKÝ CH14, 29014
5008347 0171532 SENSURA MIO CLICK CONVEX 2D PODLOŽKA, MÍRNÝ KONVEX, S OUŠKY, 40MM, 16901
5008346 0170586 SENSURA MIO CLICK 2D UROSTOMICKÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 50MM, MAXI, 11498
5008345 0140197 MAILAND PO-OPERAČNÍ TERAPEUTICKÁ OBUV, VELIKOST 33-50, UNIVERZÁLNÍ OBOUSTRANNÉ PROVEDENÍ
5008344 0172804 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ KOLIBRI COMSLIP SPECIAL XS/S BOKY 38-105CM,1900ML,28KS
5008343 0170585 SENSURA MIO CLICK 2D UROSTOMICKÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 50MM, MAXI, 11497
5008342 0170584 SENSURA MIO CLICK 2D UROSTOMICKÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 50MM, MIDI, 11496
5008341 0172803 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ KOLIBRI COMSLIP ULTRA L BOKY 115-160CM,2000ML,28KS
5008340 0170583 SENSURA MIO CLICK 2D UROSTOMICKÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 40MM, MAXI, 11491
5008339 0093957 PARI VORTEX S MASKOU INHALAČNÍ NÁSTAVEC PRO DĚTI 0 – 2 ROKY, S MASKOU BERUŠKA
5008338 0172802 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ KOLIBRI COMSLIP ULTRA M BOKY 80-135CM,1900ML,28KS
5008337 0172801 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ KOLIBRI COMSLIP ULTRA M BOKY 80-145CM,2000ML,28KS
5008335 0170576 SENSURA MIO CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 70MM, MAXI, KRUHOVÝ FILTR, 11261
5008334 0000000 SPEEDICATH NAVI POTAŽENÝ HYDROFIL. KATETR IHNED K POUŽITÍ, FLEXIBILNÍ ŠPIČKA, MUŽSKÝ CH12, 29012
5008333 0172800 KALHOTKY ABSORPČNÍ PLENKOVÉ KOLIBRI COMSLIP EXTRA L BOKY 115-160CM,1600ML,28KS
5008332 0170575 SENSURA MIO CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 60MM, MAXI, KRUHOVÝ FILTR, 11253
5008331 0140196 OSLO PO-OPERAČNÍ TERAPEUTICKÁ OBUV, VELIKOST 32-49, UNIVERZÁLNÍ OBOUSTRANNÉ PROVEDENÍ
5008330 0170574 SENSURA MIO CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 60MM, MAXI, KRUHOVÝ FILTR, 11252
5008329 0172799 PLENY ABSORPČNÍ KOLIBRI COMPACT ULTRA LONG PREMIUM 1900ML,74X37CM,28KS
5008328 0170573 SENSURA MIO CLICK 2D VÝPUSTNÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 60MM, MIDI, KRUHOVÝ FILTR, 11251
5007724 0023773 2245 A CHODÍTKO DVOUKOLOVÉ, SKLÁDACÍ RÁM, NASTAVITELNÁ VÝŠKA
5007723 0080229 VATA BUNIČITÁ PŘÍŘEZY 10X10CM,1KG
5007722 0080228 VATA BUNIČITÁ PŘÍŘEZY 10X15CM,1KG
5007721 0080227 VATA BUNIČITÁ PŘÍŘEZY 15X15CM,2KG
5007720 0080226 VATA BUNIČITÁ PŘÍŘEZY 20X15CM,1KG
5007719 0080225 VATA BUNIČITÁ PŘÍŘEZY 20X20CM,2KG
5007718 0080224 VATA BUNIČITÁ PŘÍŘEZY 20X30CM,1KG
5007717 0080223 VATA BUNIČITÁ PŘÍŘEZY 40X60CM,4KG
5007716 0080222 VATA BUNIČITÁ DĚLENÁ-TAMPONY 40X50MM,2ROLE,500KS
5007715 0081418 KOMPRESY NESTERILNÍ 7,5X7,5CM,4 VRSTVY,NETKANÝ TEXTIL,100KS
5007714 0081417 KOMPRESY NESTERILNÍ 5X5CM,4 VRSTVY,NETKANÝ TEXTIL,100KS
5007713 0000000 CARBO MAX VOZÍK MECH. AKTIVNÍ PROGEO, INDIV. NASTAVENÍ, PEVNÝ KARBONOVÝ RÁM NASTAVITELNÝ
5007712 0095560 HŮL BÍLÁ (ČERVENOBÍLÁ – PRO HLUCHOSLEPÉ) OPĚRNÁ SKLÁDACÍ 4DÍLNÁ ALUMINIUM OPS4A
5007711 0095559 HŮL BÍLÁ (ČERVENOBÍLÁ – PRO HLUCHOSLEPÉ) OPĚRNÁ NESKLÁDACÍ (1DÍLNÁ) ALUMINIUM OPN1A
5007710 0095557 HŮL BÍLÁ (ČERVENOBÍLÁ – PRO HLUCHOSLEPÉ) SIGNALIZAČNÍ SKLÁDACÍ 7DÍLNÁ ALUMINIUM SIS7A
5007709 0095556 HŮL BÍLÁ (ČERVENOBÍLÁ – PRO HLUCHOSLEPÉ) SIGNALIZAČNÍ SKLÁDACÍ 4DÍLNÁ ALUMINIUM SIS4A
5007708 0095555 HŮL BÍLÁ (ČERVENOBÍLÁ – PRO HLUCHOSLEPÉ) SIGNALIZAČNÍ NESKLÁDACÍ (1DÍLNÁ) ALUMINIUM SIN1A
5007707 0095572 HŮL BÍLÁ (ČERVENOBÍLÁ – PRO HLUCHOSLEPÉ) ORIENTAČNÍ SKLÁDACÍ 5DÍLNÁ KOMPOZIT ORS5K
5007706 0095551 HŮL BÍLÁ (ČERVENOBÍLÁ – PRO HLUCHOSLEPÉ) ORIENTAČNÍ SKLÁDACÍ 5DÍLNÁ ALUMINIUM ORS5A
5007705 0095571 HŮL BÍLÁ (ČERVENOBÍLÁ – PRO HLUCHOSLEPÉ) ORIENTAČNÍ NESKLÁDACÍ (1DÍLNÁ) KOMPOZIT ORN1K
5007704 0095550 HŮL BÍLÁ (ČERVENOBÍLÁ – PRO HLUCHOSLEPÉ) ORIENTAČNÍ NESKLÁDACÍ (1DÍLNÁ) ALUMINIUM ORN1A
5007703 0095574 KERAMICKÁ KONCOVKA K BÍLÝM (ČERVENOBÍLÝM) ORIENTAČNÍM HOLÍM KK
5007702 0095570 ROTAČNÍ KONCOVKA K BÍLÝM (ČERVENOBÍLÝM) ORIENTAČNÍM HOLÍM RK
5007701 0095562 HŮL BÍLÁ OPĚRNÁ KOMBINOVANÁ 5DÍLNÁ ALUMINIUM OPK5A
5007700 0095561 HŮL BÍLÁ OPĚRNÁ TELESKOPICKÁ 2DÍLNÁ ALUMINIUM OPT2A
5007699 0095560 HŮL BÍLÁ (ČERVENOBÍLÁ – PRO HLUCHOSLEPÉ) OPĚRNÁ SKLÁDACÍ 4DÍLNÁ ALUMINIUM OPS4A
5007662 0170275 TENA SLIP SUPER LARGE KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ,BOKY 92-144CM,2800ML,30KS
5007661 0170276 TENA SLIP SUPER MEDIUM KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ,BOKY 73-122CM,2570ML,30KS
5007660 0170277 TENA SLIP SUPER SMALL KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ,BOKY 56-85CM,1697ML,30KS
5007659 0170271 TENA SLIP PLUS LARGE KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ,BOKY 92-144CM,2360ML,30KS
5007658 0170272 TENA SLIP PLUS MEDIUM KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ,BOKY 73-122CM,2160ML,30KS
5007657 0170273 TENA SLIP PLUS SMALL KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ,BOKY 56-85CM,1539ML,30KS
5007656 0170274 TENA SLIP PLUS EXTRA SMALL KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ,BOKY 49-74CM,1332ML,30KS
5007655 0087996 TENA FLEX MAXI XL KALHOTKY ABSORPČNÍ S PÁSEM,BOKY 105-153CM,4800ML,21KS
5007654 0087836 TENA FLEX MAXI LARGE KALHOTKY ABSORPČNÍ S PÁSEM,BOKY 83-120CM,3850ML,22KS
5007653 0087835 TENA FLEX MAXI MEDIUM KALHOTKY ABSORPČNÍ S PÁSEM,BOKY 71-102CM,3100ML,22KS
5007652 0087994 TENA FLEX MAXI SMALL KALHOTKY ABSORPČNÍ S PÁSEM,BOKY 61-87CM,2930ML,22KS
5007651 0085830 TENA FLEX SUPER XL KALHOTKY ABSORPČNÍ S PÁSEM,BOKY 105-153CM,3430ML,30KS
5007650 0085829 TENA FLEX SUPER LARGE KALHOTKY ABSORPČNÍ S PÁSEM, BOKY 83-120CM,2570ML,30KS
5007649 0085828 TENA FLEX SUPER MEDIUM KALHOTKY ABSORPČNÍ S PÁSEM, BOKY 71-102CM,2250ML,30KS
5007648 0085827 TENA FLEX SUPER SMALL KALHOTKY ABSORPČNÍ S PÁSEM, BOKY 61-87CM,1910ML,30KS
5007647 0088116 TENA FLEX PLUS EXTRA LARGE KALHOTKY ABSORPČNÍ S PÁSEM,BOKY 105-155CM,2690ML,30KS
5007646 0087704 TENA FLEX PLUS LARGE KALHOTKY ABSORPČNÍ S PÁSEM,BOKY 83-120CM,2110ML,30KS
5007645 0087703 TENA FLEX PLUS MEDIUM KALHOTKY ABSORPČNÍ S PÁSEM,BOKY 71-102CM,1820ML,30KS
5007644 0087992 TENA FLEX PLUS SMALL KALHOTKY ABSORPČNÍ S PÁSEM,BOKY 61-87CM,1620ML,30KS
5007643 0170253 TENA PANTS MAXI LARGE KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 100-135CM,2550ML,10KS
5007642 0170254 TENA PANTS MAXI MEDIUM KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 80-110CM,2550ML,10KS
5007641 0170258 TENA PANTS SUPER LARGE KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 100-135CM,2010ML,12KS
5007640 0170259 TENA PANTS SUPER MEDIUM KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 80-110CM,2010ML,12KS
5007639 0170832 TENA PANTS SUPER SMALL KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 65-85CM,2010ML,12KS
5007638 0170257 TENA PANTS PLUS XL KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 120-160 CM,1440ML,12KS
5007635 0170831 TENA PANTS PLUS SMALL KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 65-85CM,1440ML,14KS
5007634 0171934 TENA PANTS PLUS XXS KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 40-70CM,1340ML,14KS
5007633 0171933 TENA PANTS NORMAL XL KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 120-160 CM,1010ML,15KS
5007632 0171932 TENA PANTS NORMAL LARGE KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 100-135CM,1010ML,10KS
5007631 0171931 TENA PANTS NORMAL MEDIUM KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 80-110CM,1010ML,10KS
5007630 0171930 TENA PANTS NORMAL SMALL KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 65-85CM,1010ML,15KS
5007629 0172245 TENA MEN PU LEVEL 4 LARGE KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 95-125CM,1430ML,10KS
5007628 0172246 TENA MEN PU LEVEL 4 MEDIUM KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 75-100CM,1430ML,12KS
5007627 0170266 TENA SILHOUETTE DISCREET PLUS HIGH WAIST BLANC L KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 95-125CM,1450ML,10KS
5007626 0170267 TENA SILHOUETTE DISCREET PLUS HIGH WAIST BLANC M KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 75-100CM,1450ML,12KS
5007625 0170264 TENA SILHOUETTE NORMAL LOW WAIST BLANC L KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 95-125CM,830ML,10KS
5007624 0170265 TENA SILHOUETTE NORMAL LOW WAIST BLANC M KALHOTKY ABSORPČNÍ NATAHOVACÍ,BOKY 75-100CM,830ML,12KS
5007623 0085859 TENA FIX XL KALHOTKY FIXAČNÍ, BOKY 105-130CM,5KS
5007622 0085858 TENA FIX LARGE KALHOTKY FIXAČNÍ, BOKY 85-110CM,5KS
5007621 0085857 TENA FIX MEDIUM KALHOTKY FIXAČNÍ , BOKY 70-90CM,5KS
5007620 0085856 TENA FIX SMALL KALHOTKY FIXAČNÍ, BOKY 60-75CM,5KS
5007619 0170261 TENA COMFORT MAXI PLENY ABSORPČNÍ,2700ML,28KS
5007618 0170263 TENA COMFORT SUPER PLENY ABSORPČNÍ,2200ML,36KS
5007617 0170260 TENA COMFORT EXTRA PLENY ABSORPČNÍ,1800ML,40KS
5007616 0170262 TENA COMFORT PLUS PLENY ABSORPČNÍ,1500ML,46KS
5007615 0167006 TENA MEN LEVEL 3 VLOŽKY ABSORPČNÍ,710ML,16KS
5007614 0087506 TENA MEN LEVEL 2 VLOŽKY ABSORPČNÍ,450ML,20KS
5007613 0085837 TENA MEN LEVEL 1 VLOŽKY ABSORPČNÍ, 275ML,24KS
5007612 0171914 TENA MEN LEVEL 0 PROTECTIVE SHIELD VLOŽKY ABSORPČNÍ,140ML,14KS
5007611 0087990 TENA COMFORT MINI EXTRA VLOŽKY ABSORPČNÍ,525ML,28KS
5007610 0087989 TENA COMFORT MINI PLUS VLOŽKY ABSORPČNÍ ,315ML,28KS
5007609 0169669 TENA LADY MAXI VLOŽKY ABSORPČNÍ,812ML,12KS
5007608 0087657 TENA LADY SUPER VLOŽKY ABSORPČNÍ, 850ML,30KS
5007607 0169668 TENA LADY EXTRA PLUS VLOŽKY ABSORPČNÍ,580ML,16KS
5007606 0087627 TENA LADY EXTRA VLOŽKY ABSORPČNÍ,522ML,20KS
5007605 0088141 TENA LADY NORMAL VLOŽKY ABSORPČNÍ, 300ML,24KS
5007604 0171920 TENA LADY SLIM NORMAL VLOŽKY ABSORPČNÍ,350ML,24KS
5007603 0172311 TENA LADY SLIM MINI PLUS WINGS VLOŽKY ABSORPČNÍ,275ML,16KS
5007602 0171919 TENA LADY SLIM MINI PLUS VLOŽKY ABSORPČNÍ,275ML,16KS
5007601 0171917 TENA LADY SLIM MINI VLOŽKY ABSORPČNÍ,200ML,20KS
5007600 0169555 COMPRILAN S 8CMX5M OBINADLO KRÁTKOTAŽNÉ ELASTICKÁ BANDÁŽ 90% ELASTICITA,1 ROLE
5007599 0169554 COMPRILAN S 6CMX5M OBINADLO KRÁTKOTAŽNÉ ELASTICKÁ BANDÁŽ 90% ELASTICITA,1 ROLE
5007598 0000000 GELOSTRETCH 10CMX7M BANDÁŽ SE ZINKOVOU PASTOU,STERILNÍ,1 ROLE
5007597 0000000 GELOSTRETCH 8CMX7M BANDÁŽ SE ZINKOVOU PASTOU,STERILNÍ,1 ROLE
5007596 0169549 CUTIMED PROTECT FOAM APPLICATOR 3ML OCHRANNÝ FILM NA KŮŽI PĚNOVÝ APLIKÁTOR,STERILNÍ,5KS
5007595 0169546 CUTICELL CLASSIC 5CMX5CM NEADHERENTNÍ MASTNÝ TYL IMPREGNOVANÝ ČISTÝM PARAFÍNEM,STERILNÍ,5KS
5007594 0000000 CUTICELL EPIGRAFT 15CMX20CM BIOAKTIVNÍ KRYTÍ Z CELULOZY NA TVORBU NOVÉ KŮŽE,STERILNÍ,10KS
5007593 0000000 CUTICELL EPIGRAFT 10CMX15CM BIOAKTIVNÍ KRYTÍ Z CELULOZY NA TVORBU NOVÉ KŮŽE,STERILNÍ,10KS
5007592 0169319 CUTICELL EPIGRAFT 7,5CMX10CM BIOAKTIVNÍ KRYTÍ Z CELULOZY NA TVORBU NOVÉ KŮŽE,STERILNÍ,10KS
5007591 0000000 CUTIMED SILTEC SORBACT 15CMX15CM ANTIMIKR.POLYUR.PĚNA SE SUPERABSORBÉRY,STERILNÍ,10KS
5007590 0000000 CUTIMED SILTEC SORBACT 12,5CMX12,5CM ANTIMIKR.POLYUR.PĚNA SE SUPERABSORBÉRY,STERILNÍ,10KS
5007589 0169316 CUTIMED SILTEC SORBACT 7,5CMX7,5CM ANTIMIKROBIÁLNÍ POLYURETANOVÁ PĚNA SE SUPERABSORBÉRY,STERILNÍ,10KS
5007588 0093254 BERLE PODPAŽNÍ HLINÍKOVÁ NASTAVITELNÁ, VEL. S-GR305, VEL. M-GR306, VEL. L-GR307
5007581 0086861 SÁČEK 1D DRENÁŽNÍ EAKIN,839261 SÁČEK MEDIUM,S VÝPUSTÍ K NAPOJENÍ,110X75MM,10KS
5007580 0086860 SÁČEK 1D DRENÁŽNÍ EAKIN,839260 SÁČEK MINI,S VÝPUSTÍ K NAPOJENÍ,45X30MM,10KS
5007577 0136268 ORTÉZA KOLENNÍ PRO STABILIZACI PATELY S KOVOVÝMI DVOUOSÝMI KLOUBY
5007576 0086857 SÁČEK 1D DRENÁŽNÍ EAKIN,839251 SÁČEK MEDIUM,SE ŠIROKOU VÝPUSTÍ,110X75MM,10KS
5007575 0086856 SÁČEK 1D DRENÁŽNÍ EAKIN,839250 SÁČEK MINI,SE ŠIROKOU VÝPUSTÍ,45X30MM,10KS
5007574 0136267 ORTÉZA KLÍČNÍ KOSTI FIXAČNÍ
5007573 0136266 ORTÉZA KOTNÍKU HAMA 400 S NASTAVENÍM EXTENZE A FLEXE ROM
5007572 0136265 ORTÉZA KOTNÍKU HAMA 300 AIR WALKER RIGIDNÍ
5007571 0085678 SÁČEK 1D UZAVŘENÝ KONVEX PELICAN STANDARD 839574 PRŮHLEDNÝ, K ÚPRAVĚ VELIKOSTI DO 60MM, 10KS
5007569 0171751 PODLOŽKA 2D EAKIN DOT 839805 PLOCHÁ,60MM,30MM,NAVÁDĚCÍ KRUH,MĚKČENÁ,FLEXIBILNÍ,5KS
5007567 0171761 SÁČEK 2D VÝPUSTNÝ EAKIN DOT S OUŠKY 839905 TĚLOVÝ,60MM MAXI,KRUHOVÝ FILTR,KONTROLNÍ OKNO,30KS
5007566 0171760 SÁČEK 2D VÝPUSTNÝ EAKIN DOT S OUŠKY 839904 TĚLOVÝ,60MM STANDARD,KRUHOVÝ FILTR,KONTROLNÍ OKNO,30KS
5007565 0136264 ORTÉZA KOTNÍKU PEVNÁ ŠNĚROVACÍ
5007564 0171759 SÁČEK 2D VÝPUSTNÝ EAKIN DOT S OUŠKY 839903 TĚLOVÝ,60MM,MINI,KRUHOVÝ FILTR,KONTROLNÍ OKNO,30KS
5007563 0171758 SÁČEK 2D UZAVŘENÝ EAKIN DOT S OUŠKY 839902,839921 TĚLOVÝ,60MM(902),80MM(921)MAXI,KRUHOVÝ FILTR,KONTROLNÍ OKNO,30KS
5007562 0171757 SÁČEK 2D UZAVŘENÝ EAKIN DOT S OUŠKY 839901,839920 TĚLOVÝ,60MM(901),80MM(920)STANDARD,KRUHOVÝ FILTR,KONTROLNÍ OKNO,30KS
5007561 0171756 SÁČEK 2D UZAVŘENÝ EAKIN DOT S OUŠKY 839900 TĚLOVÝ,60MM,MINI,KRUHOVÝ FILTR,KONTROLNÍ OKNO,30KS
5007560 0171755 PODLOŽKA 2D EAKIN DOT 839809 PLOCHÁ,60MM,40MM,NAVÁDĚCÍ KRUH,MĚKČENÁ,FLEXIBILNÍ,5KS
5007559 0171754 PODLOŽKA 2D EAKIN DOT 839808 PLOCHÁ,60MM,37,5MM,NAVÁDĚCÍ KRUH,MĚKČENÁ,FLEXIBILNÍ,5KS
5007558 0171753 PODLOŽKA 2D EAKIN DOT 839807 PLOCHÁ,60MM,35MM,NAVÁDĚCÍ KRUH,MĚKČENÁ,FLEXIBILNÍ,5KS
5007557 0171752 PODLOŽKA 2D EAKIN DOT 839806 PLOCHÁ,60MM,32,5MM,NAVÁDĚCÍ KRUH,MĚKČENÁ,FLEXIBILNÍ,5KS
5007556 0171750 PODLOŽKA 2D EAKIN DOT 839804 PLOCHÁ,60MM,27,5MM,NAVÁDĚCÍ KRUH,MĚKČENÁ,FLEXIBILNÍ,5KS
5007555 0171749 PODLOŽKA 2D EAKIN DOT 839803 PLOCHÁ,60MM,25MM,NAVÁDĚCÍ KRUH,MĚKČENÁ,FLEXIBILNÍ,5KS
5007554 0171748 PODLOŽKA 2D EAKIN DOT 839802 PLOCHÁ,60MM,22,5MM,NAVÁDĚCÍ KRUH,MĚKČENÁ,FLEXIBILNÍ,5KS
5007553 0171747 PODLOŽKA 2D EAKIN DOT 839801 PLOCHÁ,60/20MM, NAVÁDĚCÍ KRUH, MĚKKÁ, FLEXIBILNÍ, 5KS
5007552 0171746 PODLOŽKA 2D EAKIN DOT 839800 PLOCHÁ,60MM,K ÚPRAVĚ 15-37,5MM,NAVÁDĚCÍ KRUH,MĚKČENÁ, FLEXIBILNÍ,5KS
5007551 0170511 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ PELICAN PED DĚTSKÝ CONVEX 839707 BÉŽOVÝ S POTISKEM,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI,BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR,10KS
5007550 0170510 KROUŽEK C VYROVNÁVACÍ,TĚSNÍCÍ STOMA WRAP VELKÝ 839006 85MM,10KS
5007549 0170509 FILM BARIÉROVÝ VE SPRAYI 839026 50ML,1KS
5007548 0169076 DESTIČKA VYROVNÁVACÍ COHESIVE 10X20 839003 HYDROKOLOIDNÍ DESTIČKA PRO STOMIKY,5KS
5007547 0140929 BANDÁŽ BŘIŠNÍ POOPERAČNÍ
5007546 0130096 KROUŽEK EAKIN,839002 KROUŽEK MALÝ,EAKIN-48MM,30KS
5007545 0086867 OKÉNKO EAKIN,839280 PŘÍSTUPOVÉ OKÉNKO DO SÁČKŮ EAKIN,5KS
5007544 0140930 PÁS ZÁDOVÝ SE ČTYŘMI DURALOVÝMI DLAHAMI
5007543 0140923 LÍMEC KRČNÍ ZABUDOVANÁ PELOTA
5007539 0140439 LÍMEC KRČNÍ
5007536 0140927 ORTÉZA LOKTE S NASTAVENÍM EXTENZE A FLEXE
5007531 0140440 PÁSKA EPICONDYLÁRNÍ
5007528 0140442 BANDÁŽ ZÁPĚSTÍ ELASTICKÁ
5007526 0086700 SÁČEK DRENÁŽNÍ HORIZONTÁLNÍ OTEVŘENÝ EAKIN 839267 245X160MM,10KS
5007525 0086697 KROUŽEK EAKIN COHESIVE SEAL VELKÝ, OBJ.Č.839001 98 MM,10KS
5007524 0085684 KROUŽEK EAKIN PEG VELKÝ 839012 20KS
5007523 0140446 ZÁVĚS RAMENNÍ S DISTANČNÍ PODLOŽKOU
5007522 0085683 KROUŽEK EAKIN PEG VELKÝ 839011 10KS
5007521 0085682 FILM BARIÉROVÝ V ROUŠKÁCH 839025 30KS
5007520 0085681 ODSTRAŇOVAČ LEPU REMOVER ROUŠKY 839024 30KS
5007519 0085680 ODSTRAŇOVAČ LEPU REMOVER SPRAY 839023 1KS
5007518 0140445 ZÁVĚS RAMENNÍ JEDNODUCHÝ
5007517 0170282 ODBĚROVÉ PERO ONE TOUCH DELICA APLIKÁTOR ODBĚRU KRVE POMOCÍ LANCET, SEDM POLOH HLOUBKY VPICHU
5007516 0085679 SÁČEK 1D UROSTOMICKÝ KONVEX PELICAN STANDARD 839575 PRŮHLEDNÝ, K ÚPRAVĚ VELIKOSTI DO 60MM, 10KS
5007515 0140928 ZÁVĚS RAMENNÍ JEDNODUCHÝ – TAŠKA
5007514 0170283 LANCETY ONE TOUCH DELICA JEDNORÁZOVÉ, 25KS
5007513 0140453 PÁS BEDERNÍ SPONDY
5007512 0085677 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ KONVEX PELICAN STANDARD 839512 PRŮHLEDNÝ, K ÚPRAVĚ VELIKOSTI DO 60MM, 10KS
5007511 0085639 PÁS PELICAN 839520 NASTAVITELNÝ STOMICKÝ PÁS PRO UPEVNĚNÍ PODLOŽKY
5007510 0140447 ORTÉZA LOKTE PRODLOUŽENÁ RIGIDNÍ
5007509 0085638 SÁČEK 1D UZAVŘENÝ PELICAN STOMA CAP 839580-1 BÉŽOVÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, 30KS
5007508 0085637 SÁČEK 1D UROSTOMICKÝ PELICAN PED DĚTSKÝ 839706 BÉŽOVÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 30KS
5007507 0140448 ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU FIXAČNÍ
5007506 0085636 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ PELICAN NEO NOVOROZENECKÝ 839703 BÉŽOVÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 30KS
5007505 0085635 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ PELICAN PED DĚTSKÝ 839701 BÉŽOVÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 30KS
5007504 0085634 SÁČEK 1D UROSTOMICKÝ PELICAN MINI 839615 PRŮHLEDNÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 30KS
5007503 0140924 ORTÉZA PALCOVÁ SE DVĚMA DLAHAMI
5007502 0085633 SÁČEK 1D UROSTOMICKÝ PELICAN STAND 839604-614 PRŮHLEDNÝ, VEL. 20 – 55MM, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 30KS
5007501 0085632 SÁČEK 1D UROSTOMICKÝ PELICAN STAND 839603 PRŮHLEDNÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 30KS
5007500 0140443 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ SE DVĚMI DLAHAMI
5007499 0085631 SÁČEK 1D UROSTOMICKÝ PELICAN MAXI 839602 PRŮHLEDNÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 30KS
5007498 0085630 SÁČEK 1D UZAVŘENÝ KONVEX PELICAN MINI 839573 BÉŽOVÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, 10KS
5007497 0140444 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ S FIXACÍ PALCE
5007496 0085629 SÁČEK 1D UZAVŘENÝ KONVEX PELICAN STAND 839564-572 BÉŽOVÝ, VEL. 20 – 40MM, 10KS
5007495 0085628 SÁČEK 1D UZAVŘENÝ KONVEX PELICAN STAND 839563 BÉŽOVÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, 10KS
5007494 0140925 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ PRODLOUŽENÁ
5007493 0085627 SÁČEK 1D UZAVŘENÝ KONVEX PELICAN MAXI 839562 PRŮHLEDNÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, 10KS
5007492 0085626 SÁČEK 1D UZAVŘENÝ KONVEX PELICAN MAXI 839553-561 BÉŽOVÝ, VEL. 20 – 40MM,  10KS
5007491 0085625 SÁČEK 1D UZAVŘENÝ KONVEX PELICAN MAXI 839552 BÉŽOVÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, 10KS
5007490 0171257 ONE TOUCH SELECT PLUS TESTOVACÍ PROUŽKY 50KS
5007489 0140926 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ POD PRSTY
5007488 0085624 SÁČEK 1D UROSTOMICKÝ KONVEX PELICAN MINI 839551 PRŮHLEDNÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 10KS
5007487 0085623 SÁČEK 1D UROSTOMICKÝ KONVEX PELICAN MAXI 839550 PRŮHLEDNÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 10KS
5007486 0085622 SÁČEK 1D UROSTOMICKÝ KONVEX PELICAN STAND 839541-549 PRŮHLEDNÝ, VEL. 20 – 40MM,BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 10KS
5007485 0140450 ORTÉZA KOLENNÍ S KOVOVÝMI KLOUBY
5007484 0085621 SÁČEK 1D UROSTOMICKÝ KONVEX PELICAN STAND 839540 PRŮHLEDNÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 10KS
5007483 0085620 SÁČEK 1D UZAVŘENÝ KONVEX PELICAN STAND 839531-539 PRŮHLEDNÝ, VEL. 20 – 40MM,  10KS
5007482 0085619 SÁČEK 1D UZAVŘENÝ KONVEX PELICAN STAND 839530 PRŮHLEDNÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, 10KS
5007481 0140449 ORTÉZA KOLENNÍ POOPERAČNÍ FLEXE 20
5007480 0085618 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ KONVEX PELICAN MINI 839511 PRŮHLEDNÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 10KS
5007479 0085617 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ KONVEX PELICAN MINI 839510 BÉŽOVÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 10KS
5007478 0140931 ORTÉZA KOLENNÍ S NASTAVENÍM EXTENZE A FLEXE HAMA 100
5007477 0085616 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ KONVEX PELICAN STAN 839501-509 PRŮHLEDNÝ, VEL. 20 – 40MM,BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 10KS
5007476 0085615 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ KONVEX PELICAN STAN 839500 PRŮHLEDNÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 10KS
5007475 0140932 ORTÉZA KOLENNÍ S NASTAVENÍM EXTENZE A FLEXE HAMA 200
5007474 0085614 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ KONVEX PELICAN STAN 839491-499 BÉŽOVÝ, VEL. 20 – 40MM,BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 10KS
5007473 0085613 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ KONVEX PELICAN STAN 839490 BÉŽOVÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 10KS
5007472 0085612 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ KONVEX PELICAN MAXI 839489 PRŮHLEDNÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR,10KS
5007471 0085611 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ KONVEX PELICAN MAXI 839480-488 BÉŽOVÝ, VEL. 20 – 40MM,BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 10KS
5007470 0140451 BANDÁŽ KOLENNÍ PLETENÁ S POSTRAN. VÝZTUHAMI
5007469 0085610 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ KONVEX PELICAN MAXI 839479 BÉŽOVÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 10KS
5007468 0085609 SÁČEK 1D UZAVŘENÝ PELICAN MINI 839438 PRŮHLEDNÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, 30KS
5007467 0140441 BANDÁŽ KOTNÍKU ELASTICKÁ
5007466 0085608 SÁČEK 1D UZAVŘENÝ PELICAN MINI 839427-437 BÉŽOVÝ, VEL. 22,5 – 55MM,  30KS
5007465 0151652 ONE TOUCH VERIO TESTOVACÍ PROUŽKY 50 KS
5007464 0085607 SÁČEK 1D UZAVŘENÝ PELICAN MINI 839426 BÉŽOVÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, 30KS
5007463 0085606 SÁČEK 1D UZAVŘENÝ PELICAN STANDART 839415-425 PRŮHLEDNÝ, VEL. 22,5 – 55MM,  30KS
5007462 0140452 BANDÁŽ KOTNÍKU SE SILIKONOVÝMI PELOTAMI
5007461 0085605 SÁČEK 1D UZAVŘENÝ PELICAN STANDART 839414 PRŮHLEDNÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, 30KS
5007460 0085604 SÁČEK 1D UZAVŘENÝ PELICAN STANDART 839403-413 BÉŽOVÝ, VEL. 22,5 – 55MM,  30KS
5007459 0085603 SÁČEK 1D UZAVŘENÝ PELICAN STANDART 839402 BÉŽOVÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, 30KS
5007458 0140454 ORTÉZA KOTNÍKU PEVNÁ
5007457 0085602 SÁČEK 1D UZAVŘENÝ PELICAN MAXI 839401 PRŮHLEDNÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI 20-65MM, 30KS
5007456 0085601 SÁČEK 1D UZAVŘENÝ PELICAN MAXI 839400 BÉŽOVÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI 20-65MM, 30KS
5007455 0085600 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ PELICAN MAXI POST-OP 839361 PRŮHL.,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI 15-65MM,BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 30KS
5007454 0085599 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ PELICAN MINI 839360 PRŮHLEDNÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 30KS
5007453 0085598 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ PELICAN MINI 839349-359 BÉŽOVÝ, VEL. 20 – 55MM, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 30KS
5007452 0085597 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ PELICAN MINI 839348 BÉŽOVÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 30KS
5007451 0085596 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ PELICAN STANDARD 839337-347 PRŮHLEDNÝ, VEL. 20 – 55MM, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 30KS
5007450 0085595 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ PELICAN STANDARD 839336 PRŮHLEDNÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 30KS
5007449 0085594 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ PELICAN STANDARD 839325-335 BÉŽOVÝ, VEL. 20 – 55MM, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 30KS
5008095 0172018 BRAVA ČISTÍCÍ UBROUSKY VLHČENÉ UBROUSKY S PROVITAMINEM B5 V ZÁSOBNÍKU, 12080
5008092 0169269 BRAVA OCHRANNÝ FILM VE SPREJI 50ML, NEDRÁŽDÍ KŮŽI, 12020
5008091 0169774 BRAVA OCHRANNÝ FILM V UBROUSCÍCH UBROUSKY, NEDRÁŽDÍ KŮŽI, 12021
5008090 0136384 ORTÉZA BEDERNÍ S KOVOVÝMI VÝZTUHAMI 2367 5 VELIKOSTÍ
5008089 0085576 PREP FILM UBROUSKY, NEDRÁŽDÍ KŮŽI, 62041
5008088 0140565 EASICATH SET MOČOVÝ KATETR S INTEGROVANÝM SÁČKEM 700 ML, MUŽSKÝ, CH10, 28006
5008087 0172343 KALHOTKY ABSORPČNÍ EMA SLIP M BOKY 75-110CM,3500ML,20KS
5008086 0140113 MAXTRAX ROM WALKER POOPERAČNÍ DLAHA PRO FIXACI HLEZNA, RIGIDNÍ, NASTAVITELNÝ ROZSAH POHYBU
5008085 0140565 EASICATH SET MOČOVÝ KATETR S INTEGROVANÝM SÁČKEM 700 ML, MUŽSKÝ, CH12, 28007
5008084 0025904 PODNOŽKA POLOHOV. SKLÁPĚCÍ K UPÍNACÍMU SYSTÉMU S ÚHL. STAV. STUPAČKOU PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODVOZKU KIMBA CROSS
5008082 0140565 EASICATH SET MOČOVÝ KATETR S INTEGROVANÝM SÁČKEM 700 ML, MUŽSKÝ, CH14, 28008
5008081 0140565 EASICATH SET MOČOVÝ KATETR S INTEGROVANÝM SÁČKEM 700 ML, MUŽSKÝ, CH16, 28009
5008080 0136383 ORTÉZA BEDERNÍ S KOVOVÝMI VÝZTUHAMI 2366 5 VELIKOSTÍ
5008079 0140566 EASICATH SET MOČOVÝ KATETR S INTEGROVANÝM SÁČKEM 1200 ML, MUŽSKÝ, CH10, 28026
5008077 0023645 ROCKETSOC HLEZENNÍ ORTÉZA S VÝZTUHOU, DRYTEX
5008076 0140566 EASICATH SET MOČOVÝ KATETR S INTEGROVANÝM SÁČKEM 1200 ML, MUŽSKÝ, CH12, 28027
5008075 0140566 EASICATH SET MOČOVÝ KATETR S INTEGROVANÝM SÁČKEM 1200 ML, MUŽSKÝ, CH14, 28028
5008074 0000000 P311 C ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA DO VOZÍKU GEL, VISCOELASTICKÝ GEL
5008073 0136382 ORTÉZA ZAD VYSOKÁ 2356 VYSOKÉ KOVOVÉ DLAHY, VÝŠKA 46 NEBO 56 CM,5 VELIKOSTÍ
5008072 0140566 EASICATH SET MOČOVÝ KATETR S INTEGROVANÝM SÁČKEM 1200 ML, MUŽSKÝ, CH16, 28029
5008071 0025903 PODNOŽKA POLOHOVACÍ SKLÁPĚCÍ K UPÍNACÍMU SYSTÉMU PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODVOZKU KIMBA CROSS
5008070 0172914 SENSURA MIO CLICK 2D UROSTOMICKÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 60MM, MAXI, 11499
5008069 0000000 P313 C ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA DO VOZÍKU GEL, VISCOELASTICKÝ GEL, VYJÍMATELNÝ STŘED
5008068 0172915 SENSURA MIO CLICK 2D UROSTOMICKÝ SÁČEK, PRŮHLEDNÝ, 60MM, MAXI, 11500
5008067 0136433 MANUFORCE PLETENÁ ZÁPĚSTNÍ ORTÉZA S KOVOVOU VOLÁRNÍ DLAHOU, NASTAVITELNÁ
5008066 0086368 ALTERNA 2D PODLOŽKA, KONVEXNÍ, S OUŠKY, 50MM, 15-33MM, 46759
5008065 0136381 ORTÉZA BEDERNÍ S KOVOVÝMI VÝZTUHAMI 2352 4 VELIKOSTÍ
5008064 0000000 SYSTÉM MIKROPUMPY ACCU-CHEK SOLO ZÁKLADNA PUMPY, TEFLONOVÉ KANYLY, REZERVOÁRY NA INZULÍN S BATERIÍ, DATA MANAGER
5008063 0025902 UPEVŇOVACÍ SYSTÉM PRO ORTÉZU PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODVOZKU KIMBA CROSS
5008062 0039954 RAMENNÍ BANDÁŽ 007A
5008061 0140759 ORTÉZA HLEZNA S KLOUBY S LIMITACÍ PAN 8.10 TYP WALKER S NASTAVITELNÝMI KLOUBY
5008060 0136380 ORTÉZA KOLENNÍ S NASTAVITELNÝM KLOUBEM 2331 FIXACE SUCHÝMI ZIPY
5008059 0025901 PODVOZEK PRO SEDACÍ ORTÉZY KIMBA CROSS SKLÁDACÍ,PEVNÁ VELKÁ KOLA,BUBNOVÉ BRZDY,NOSNOST 50KG
5008058 0136379 ORTÉZA KOLENNÍ S KLOUBEM 2330 FIXACE SUCHÝMI ZIPY
5008057 0022364 PODVOZEK PRO SED.ORTÉZY KIMBA NEO,VEL.2 SKLÁDACÍ,OTOČNÁ PŘEDNÍ KOLA,NOSNOST 55KG
5008056 0136001 OA NANO ORTÉZA KOLENNÍ PRO KOREKCI VAROZITY/VALGOZITY
5008055 0082804 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ PVC TRACHEOTEC SUCTION 18930, S MANŽETOU A ODSÁV., BEZ VNITŘ. KAN. VEL.5-9
5008054 0136378 BANDÁŽ HLEZENNÍ 2302 S OSMIČKOU
5008053 0022390 PODVOZEK PRO SED.ORTÉZY KIMBA NEO,VEL.1 SKLÁDACÍ,OTOČNÁ PŘEDNÍ KOLA,NOSNOST 55KG
5008052 0140761 ORTÉZA HLEZNA ROM.AIR S KLOUBY S LIMITACÍ, PAN 8.12 TYP WALKER S NASTAVITELNÝMI KLOUBY, NAFUKOVACÍ KOMORY
5008051 0000000 EO-70 SECRETION MANAGEMENT DEVICE MECHANICKÝ INSUFLÁTOR/EXSUFLÁTOR, DENNÍ PRONÁJEM
5008050 0093643 LÍMEC KRČNÍ RIGIDNÍ DVOUDÍLNÝ 4095 PŘIZPŮSOBENÍ VELIKOSTI KRKU, UNI VELIKOST
5008049 0142232 PROUŽKY TESTOVACÍ GLUKÓZA/KETONY V MOČI – DIRUI K VIZUÁLNÍMU URČENÍ GLUKÓZY A KETONŮ V MOČI, 100KS
5008048 0022363 PODVOZEK PRO SED.ORTÉZY KIMBA NEO,VEL.1 SKLÁDACÍ,PEVNÁ PŘEDNÍ KOLA,NOSNOST 55KG
5008047 9990288 ZDRAVOTNÍ KOČÁREK KIMBA NEO, VEL. 2 SKLÁDACÍ,PLNĚ POLOHOVACÍ,NASTAVITELNÁ HLOUBKA SEDU 26 – 35 CM,ŠÍŘKA 24 – 40 CM
5008046 0093099 LÍMEC KRČNÍ RIGIDNÍ 4190 NASTAVITELNÁ VÝŠKA, ANATOMICKÁ PODPORA DOLNÍ ČELISTI, 3 VELIKOSTI
5008045 0000000 AQUACEL SURGICAL 9X25 CM, CHIRURGICKÉ KRYTÍ, 10 KS
5008044 9990287 ZDRAVOTNÍ KOČÁREK KIMBA NEO, VEL. 1 SKLÁDACÍ,PLNĚ POLOHOVACÍ,NASTAVITELNÁ HLOUBKA SEDU 20 – 30 CM,ŠÍŘKA 19 – 31 CM
5008043 0086369 ALTERNA 2D PODLOŽKA, KONVEXNÍ, S OUŠKY, 60MM, 15-43MM, 46769
5008042 0093082 ORTÉZA RAMENNÍ 4072 3 VELIKOSTI, BÉŽOVÝ
5008041 0093718 PODLOŽKA ANTIDEKUBITNÍ POD PATU A LOKET PALIA 29X29CM OMYVATELNÁ, POLYESTEROVÉ KULIČKY
5008040 0000000 P961 F POLOHOVACÍ PODLOŽKA POD HK DO VOZÍKU, PUR PĚNA S PAMĚTÍ, POLOHOVATELNÉ 2 DÍLY
5008039 0000000 P915 L POLOHOVACÍ PODLOŽKA POD PŘEDLOKTÍ, PUR PĚNA S PAMĚTÍ
5008038 0000000 P911 L POLOHOVACÍ ABDUKČNÍ KLÍN, PUR PĚNA, FIXAČNÍ PÁS NA SUCHÝ ZIP
5008037 0000000 P910 LD-LG POLOHOVACÍ PODLOŽKA PRO 30° POZICI, JEDNOSTRANNÁ, PUR PĚNA S PAMĚTÍ, ANAT. TVAR
5008036 0000000 P910 L POLOHOVACÍ PODLOŽKA PRO 30° POZICI, OBOUSTRANNÁ, PUR PĚNA S PAMĚTÍ, ANAT. TVAR
5008035 0000000 P905 T POLOHOVACÍ PODLOŽKA PRO SEMI-FOWLEROVU POZICI DK, PUR PĚNA S PAMĚTÍ
5008034 0000000 P914 L POLOHOVACÍ PODLOŽKA UNIVERZÁLNÍ, PUR PĚNA S PAMĚTÍ
5008033 0000000 P9712 B POLOHOVACÍ PODLOŽKA POD HORNÍ I DOLNÍ KONČETINY,PS MIKROKULIČKY,SNÍMATELNÝ POTAH
5008032 0000000 P9711 B POLOHOVACÍ ABDUKČNÍ KLÍN, PS MIKROKULIČKY, SNÍMATELNÝ POTAH
5008031 0000000 P9710 B POLOHOVACÍ PODLOŽKA DELTA PRO SEMI-FOWLEROVU POZICI DK, PS MIKROKULIČKY, POTAH
5008030 0000000 P9709 B POLOHOVACÍ PODLOŽKA CROSS PRO SEMI-FOWLEROVU POZICI DK, PS MIKROKULIČKY, POTAH
5008028 0000000 P9707 B POLOHOVACÍ PODLOŽKA HAD, PS MIKROKULIČKY, SNÍMATELNÝ POTAH
5008027 0000000 P9706 B POLOHOVACÍ PODLOŽKA PODHLAVNÍK, PS MIKROKULIČKY, SNÍMATELNÝ POTAH
5008026 0000000 P9705 B POLOHOVACÍ PODLOŽKA BUMERANG, PS MIKROKULIČKY, SNÍMATELNÝ POTAH
5008025 0000000 P9704 B POLOHOVACÍ PODLOŽKA PODKOVA, PS MIKROKULIČKY, SNÍMATELNÝ POTAH
5008024 0000000 P9703 B POLOHOVACÍ PODLOŽKA ABDUKČNÍ POLŠTÁŘ, PS MIKROKULIČKY, SNÍMATELNÝ POTAH
5008023 0093080 ORTÉZA RAMENNÍ 1072 PRODYŠNÝ NEOPRÉN S BAVL.VYPODLOŽ., 4 VELIKOSTI, BÉŽOVÝ
5008022 0000000 P9702 B POLOHOVACÍ PODLOŽKA CYLINDRICKÝ VÁLEC, PS MIKROKULIČKY, SNÍMATELNÝ POTAH
5008021 0000000 P9701 B POLOHOVACÍ PODLOŽKA POLŠTÁŘ UNI STANDARD, PS MIKROKULIČKY, SNÍMATELNÝ POTAH
5008020 0000000 P9700 B POLOHOVACÍ PODLOŽKA POLŠTÁŘ UNI SMALL, PS MIKROKULIČKY, SNÍMATELNÝ POTAH
5008019 0000000 P913 L ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA POD HLAVU, PUR PĚNA S PAMĚTÍ, ANATOMICKÝ TVAR
5008018 0000000 P9763 F ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA POD HLAVU, PES DUTÁ VLÁKNÁ
5008017 0000000 P912 L ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA POD LOKET, PUR PĚNA S PAMĚTÍ
5008016 0000000 P906 T ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA POD PATY, PUR PĚNA S PAMĚTÍ, ABDUKČNÍ KLÍN, PRO OBĚ DK
5008015 0000000 P904 T ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA POD PATU, PUR PĚNA S PAMĚTÍ, ANATOMICKÝ TVAR, DVĚ POLOHY
5008014 0000000 P361 CL ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA DO VOZÍKU VISCO, PUR PĚNA S PAMĚTÍ
5008013 0000000 P371 C ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA DO VOZÍKU HR FOAM, PUR PĚNA, ANATOMICKÝ TVAR
5008012 0000000 P161 M-OKP ANTIDEKUBITNÍ MATRACE DĚTSKÁ VISCOFLEX KID, PUR PĚNA S PAMĚTÍ, VYMĚKČENÝ STŘED
5008011 0000000 P161 M-OHP ANTIDEKUBITNÍ MATRACE VISCOFLEX,INDIV. ROZMĚRY,PUR PĚNA S PAMĚTÍ,VYMĚKČENÝ STŘED
5008010 0000000 P102 M ANTIDEKUBITNÍ MATRACE POLYPLOT, INDIVIDUÁLNÍ ROZMĚRY, PROŘEZÁVANÁ PUR PĚNA
5008009 0093300 P903 T ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA POD PATU, PUR PĚNA S PAMĚTÍ, ANAT. TVAR, OTVOR PRO PATU
5008008 0093299 P902 T ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA POD PATY, PUR PĚNA S PAMĚTÍ, ANATOMICKÝ TVAR, PRO OBĚ DK
5008007 0093298 P901 T ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA POD PATU, PUR PĚNA S PAMĚTÍ, ANATOMICKÝ TVAR
5008006 0019491 P951 D ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA POD ZÁDA, PUR PĚNA S PAMĚTÍ, 3 VELIKOSTI, FIXAČNÍ PÁS
5008005 0142459 P361 CR ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA DO VOZÍKU VISCOFLEX AIR,PUR PĚNA S PAMĚTÍ,VZDUCHOVÉ JÁDRO
5008004 0078995 P302 C ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA DO VOZÍKU POLYAIR 100,2 VZDUCH.KOMORY,MANOMETR,VÝŠKA 10CM
5008003 0078994 P301 C ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA DO VOZÍKU POLYAIR 60,2 VZDUCH. KOMORY,MANOMETR,VÝŠKA 6 CM
5008002 0140099 P361 CP ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA DO VOZÍKU VISCOFLEX+, PUR PĚNA S PAMĚTÍ, ABDUKČNÍ KLÍN
5008001 0142458 P361 CA ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA DO VOZÍKU VISCOFLEX+, PUR PĚNA S PAMĚTÍ, ANATOMICKÝ TVAR
5008000 0039572 P341 C ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA DO VOZÍKU DUOFORM, PUR PĚNA, 2 TYPY GELU, ANATOMICKÝ TVAR
5007999 0140098 P361 C ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA DO VOZÍKU VISCOFLEX, PUR PĚNA S PAMĚTÍ, ANATOMICKÝ TVAR
5007998 0078993 P314 C ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA DO VOZÍKU MIXTE, KOMBINACE GELU A PUR PĚNY
5007997 0093332 P161 M-OR ANTIDEKUBITNÍ MATRACE VISCOFLEX AIR, PUR PĚNA S PAMĚTÍ, VZDUCHOVÁ ČÁST POD PÁNVÍ
5007996 0063715 P161 M-OPP ANTIDEKUBITNÍ MATRACE VISCOFLEX, PUR PĚNA S PAMĚTÍ, VYMĚKČENÝ STŘED A PATNÍ ČÁST
5007995 0093297 P161 M-OP ANTIDEKUBITNÍ MATRACE VISCOFLEX, PUR PĚNA S PAMĚTÍ, VYMĚKČENÝ STŘED
5007994 0063714 P181 M ANTIDEKUBITNÍ MATRACE POLYMULTI VISCO, VYMĚKČENÉ ČÁSTI Z PUR PĚNY S PAMĚTÍ
5007993 0062685 P102 M ANTIDEKUBITNÍ MATRACE POLYPLOT, PROŘEZÁVANÁ PUR PĚNA, OMYVATELNÝ POTAH
5007992 0062692 P111 M ANTIDEKUBITNÍ MATRACE STANDARD, PROŘEZÁVANÁ PUR PĚNA, OMYVATELNÝ POTAH
5007991 0085698 PÁSEK STOMICKÝ PŘÍDRŽNÝ STOMOCUR DÉLKA 1M
5007990 0085719 MEDTRONIC MINIMED PARADIGM VEO MODEL 754,48BAZÁLŮ,VARIAB.BOL.DÁL.OVL.BEZP.POJ.,VODĚODOL.,BOL.WIZARDREALTIME MON
5007989 0093083 ORTÉZA KLAVIKULÁRNÍ RIGIDNÍ 4075 4 VELIKOSTI, BÍLÁ
5007988 0052757 KATÉTR MOČOVÝ-TIEMANN INTERMITENTNÍ, 2 BOČ. OTVORY, DÉLKA 360 MM, PRŮM. CH 12, PVC, ZAHNUTÝ, 100 KS
5007986 0093084 ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU- RIGIDNÍ FIXACE 4089 FIXACE POMOCÍ ŠIROKÉHO PÁSU NA SUCHÝ ZIP, UNIVERZÁLNÍ VELIKOST, BÉŽOVÝ
5007985 0052757 KATÉTR MOČOVÝ-TIEMANN INTERMITENTNÍ, 2 BOČ. OTVORY, DÉLKA 360 MM, PRŮM. CH 08, PVC, ZAHNUTÝ, 100 KS
5007964 0093638 ZÁVĚS RAMENNÍHO KLOUBU PRODYŠNÝ 3289 4 VELIKOSTI, MODRÝ
5007962 0052757 KATÉTR MOČOVÝ-TIEMANN INTERMITENTNÍ, 2 BOČ. OTVORY, DÉLKA 360 MM, PRŮM. CH 18, PVC, ZAHNUTÝ, 100 KS
5007961 0093062 ORTÉZA LOKETNÍ S KLOUBEM 1187 PRODYŠNÝ NEOPRÉN S BAVL.VYPODLOŽ., 4 VELIKOSTI, BÉŽOVÝ, FIXACE SUCHÝMI ZIPY
5007960 0093900 ORTÉZA PERONEÁLNÍ PEROLAX PAN 8.06 POUŽITÍ NA BOSOU NOHU I DO OBUVI
5007959 0052383 KATÉTR MOČOVÝ-NELATON MUŽSKÝ INTERMITENTNÍ, 2 BOČ. OTVORY, DÉLKA 360 MM, PRŮM. CH 18, PVC, ROVNÝ, 100 KS
5007958 0085327 MEDTRONIC RESERVOIR PARADIGM ZÁSOBNÍK INZULÍNU 1,76ML, 10KS
5007957 0000000 CUTIMED SILTEC SORBACT SACRUM S JEMNĚ ADHERENTNÍM OKRAJEM 23CMX23CM,SORBACT METODA,PRO SAKRUM,5KS
5007956 0093060 ORTÉZA LOKETNÍ SE SILIKONOVOU PELOTOU 1080 PRODYŠNÝ NEOPRÉN S BAVL.VYPODLOŽ., 4 VEL.,ČERNÝ NEBO BÉŽOVÝ,FIXACE SUCHÝMI ZIPY
5007955 0000000 CUTIMED SILTEC SORBACT SACRUM S JEMNĚ ADHERENTNÍM OKRAJEM 17,5CMX17,5CM,SORBACT METODA,PRO SAKRUM,5KS
5007954 0172460 HYPAFIX SKIN SENSITIVE V ROLI SE SILIKON.KONTAKTNÍ VRSTVOU,10CMX5M,VHODNÁ PRO VELMI CITLIVOU KŮŽI,1KS
5007953 0093061 PÁSKA EPIKONDYLÁRNÍ S PELOTOU 1086 PRODYŠNÝ NEOPRÉN S BAVL.VYPODLOŽ., UNI VELIKOST, ČERNÝ NEBO BÉŽOVÝ, FIXACE SUCHÝ
5007952 0172459 HYPAFIX SKIN SENSITIVE V ROLI SE SILIKON.KONTAKTNÍ VRSTVOU,5CMX5M,VHODNÁ PRO VELMI CITLIVOU KŮŽI,1KS
5007951 0172458 CUTICELL CLASSIC BOX NEADHERENTNÍ MASTNÝ TYL IMPREGNOVANÝ ČISTÝM PARAFÍNEM,10CMX10CM,BOX 36KS
5007950 0000000 CUTIMED SILTEC HEEL PLUS PĚNA S MĚKKÝM SILIKONEM 16CMX24CM,TVAR PRO PATY A LOKTY,5KS
5007949 0093097 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ A RUKY S PEVNOU DLAHOU 4182 DLOUHÁ KOVOVÁ DLAHA, FIXACE PRSTŮ RUKY, 3  VELIKOSTI, PRAVÁ, LEVÁ, BÉŽOVÁ
5007948 0136371 POOPERAČNÍ PÁS ECD 0501 BŘIŠNÍ ,VÝŠKA 26 CM, 7 VEL.,OBVOD PASU 55-140 CM,BAVLNĚNÝ,PRODYŠNÝ
5007947 0136372 POOPERAČNÍ PÁS DVOJITÝ TAH ECD 0507 BŘIŠNÍ, VÝŠKA 26 CM, 7 VEL.,OBVOD PASU 55-140 CM,BAVLNĚNÝ,PRODYŠNÝ
5007946 0136373 BEDERNÍ PÁS ECD 0830 VÝŠKA 24 CM, 5 VEL.,OBVOD PASU 60-115 CM,PRODYŠNÝ
5007945 0000000 CUTIMED SILTEC SACRUM S JEMNĚ ADHERENTNÍM OKRAJEM 23CMX23CM,PRO SAKRUM,5KS
5007944 0000000 CUTIMED SILTEC SACRUM S JEMNĚ ADHERENTNÍM OKRAJEM 17,5CMX17,5CM,PRO SAKRUM,5KS
5007943 0093635 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ DLOUHÁ SE STAHUJÍCÍ PÁSKOU 2288 PRODYŠNÝ MATERIÁL, KOVOVÁ DLAHA, DÉLKA 20 CM, 4 VELIKOSTI, BÉŽOVÝ
5007942 0172454 CUTIMED SILTEC B OVALE S JEMNĚ ADHERENTNÍM OKRAJEM 7CMX10CM,SPECIÁLNÍ OVÁLNÝ TVAR,10KS
5007941 0000000 CUTIMED SILTEC B S JEMNĚ ADHERENTNÍM OKRAJEM 17,5CMX17,5CM,AKTIVNÍ PLOCHA 12,3CMX12,3CM,5KS
5007940 0172452 CUTIMED SILTEC B S JEMNĚ ADHERENTNÍM OKRAJEM 15CMX15CM,AKTIVNÍ PLOCHA 10CMX10CM,10KS
5007939 0082010 OCTENILIN WOUND IRRIGATION SOLUTION ROZTOK NA VÝPLACH RAN, 350ML
5007938 0172451 CUTIMED SILTEC B S JEMNĚ ADHERENTNÍM OKRAJEM 12,5CMX12,5CM,AKTIVNÍ PLOCHA 8,2CMX8,2CM,10KS
5007937 0093089 ORTÉZA PALCE S KOVOVOU DLAHOU 1089 PRODYŠNÝ NEOPRÉN S BAVL.VYPODL., 4 VELIKOSTI, BÉŽOVÝ
5007936 0052383 KATÉTR MOČOVÝ-NELATON MUŽSKÝ INTERMITENTNÍ, 2 BOČ. OTVORY, DÉLKA 360 MM, PRŮM. CH 14, PVC, ROVNÝ, 100 KS
5007935 0172450 CUTIMED SILTEC B S JEMNĚ ADHERENTNÍM OKRAJEM 10CMX10CM,AKTIVNÍ PLOCHA 6CMX6CM,10KS
5007448 0085593 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ PELICAN STANDARD 839324 BÉŽOVÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 30KS
5007447 0085592 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ PELICAN MAXI 839313-323 PRŮHLEDNÝ, VEL. 20 – 55MM, BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 30KS
5007446 0085591 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ PELICAN MAXI 839312 PRŮHL.,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI 15-65MM,BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 30KS
5007445 0085590 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ PELICAN MAXI 839301-311 BÉŽOVÝ, VEL. 20 – 55MM,BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 30KS
5007444 0085589 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ PELICAN MAXI 839300 BÉŽOVÝ,K ÚPRAVĚ VELIKOSTI 15-65MM,BEZSVORKOVÝ UZÁVĚR, 30KS
5007443 0085588 KROUŽEK VYROVNÁVACÍ,839005 COHESIVE KROUŽEK MALÝ,TENKÝ, EAKIN – 48MM, 30KS
5007442 0085587 PASTA OCHRANNÁ BEZ ALKOHOLU,839010 COHESIVE PASTE,60G,1KS
5007441 0085586 PŘÍPRAVEK ABSORPČNÍ PERFORM ABSORBENS,839020,SÁČKY 60KS
5007440 0000000 LANCETY ONE TOUCH DELICA PLUS JEDNORÁZOVÉ, 25 KS
5007439 0000000 ODBĚROVÉ PERO ONE TOUCH DELICA PLUS APLIKÁTOR ODBĚRU KRVE POMOCÍ LANCET
5007438 0140760 ORTÉZA HLEZNA RIGIDNÍ WALKAIR PAN 8.11 TYP WALKER, RIGIDNÍ S NAFUKOVACÍMI KOMORAMI
5007437 0140758 ORTÉZA HLEZNA ACHILL SE SILIKONOVOU PELOTOU, ÚPLETOVÁ PAN 8.09 NÁVLEKOVÁ SE SILIKONOVOU PELOTOU PRO ACHILLOVU ŠLACHU
5007436 0140757 ORTÉZA HLEZNA SE SILIKONOVÝMI PELOTAMI, ÚPLETOVÁ PAN 8.08 NÁVLEKOVÁ SE SILIKONOVÝMI PELOTAMI
5007435 0093901 ORTÉZA HLEZNA S DLAHAMI OPTIMUS PAN 8.07 ANATOMICKY TVAROVANÉ PLASTOVÉ DLAHY S VÝSTELKAMI Z PAMĚŤOVÉ PĚNY
5007434 0093225 ORTÉZA HLEZNA RIGIDNÍ PAN 8.05 TYP WALKER S PROTISKLUZOVOU PODRÁŽKOU
5007433 0062925 ORTÉZA PERONEÁLNÍ PAN 8.04 PEVNÝ ANATOMICKY TVAROVANÝ VÝLISEK, PRAVÝ A LEVÝ
5007432 0011671 ORTÉZA HLEZNA S TŘEMI DLAHAMI A FIXAČNÍM PÁSKEM PAN 8.03 FIXACE HLEZNA, JEDNA ZADNÍ A DVĚ BOČNÍ DLAHY, OSMIČKOVÝ TAH
5007431 0011670 ORTÉZA HLEZNA S DLAHAMI FIXAČNÍ PAN 8.02 ROZEPINATELNÁ S BOČNÍMI DLAHAMI A ELASTICKÝM FIXAČNÍM PÁSKEM
5007426 0011669 ORTÉZA HLEZNA S PELOTAMI PAN 8.01 NÁVLEKOVÁ S ELASTICKÝM FIXAČNÍM PÁSEM
5007424 0140756 ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU KRÁTKÁ S PRUŽINOVÝMI VÝZTUHAMI PAN 7.17 NÁVLEKOVÁ, ÚPLETOVÁ S BOČNÍMI PRUŽINOVÝMI VÝZTUHAMI
5007423 0140755 ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU KRÁTKÁ S KLOUBY, ÚPLETOVÁ PAN 7.16 NÁVLEKOVÁ S JEDNOOSÝMI ANATOMICKY TVAROVANÝMI KLOUBY
5007422 0140095 PARI BOY COMPACT (TYP 052) S PŘÍSLUŠENSTVÍM
5007421 0093973 PÁSKA INFRAPATELÁRNÍ PAN 7.15 PRO STABILIZACI PATELY
5007420 0039791 ZAŘÍZENÍ POLOHOVACÍ PINGUINO SENIOR PROVEDENÍ OD 10 LET
5007419 0039790 ZAŘÍZENÍ POLOHOVACÍ PINGUINO JUNIOR PROVEDENÍ 4-12 LET
5007418 0007980 SEDAČKA POJÍZDNÁ DĚTSKÁ ARIS 3 POLOHOVACÍ S ČALOUNĚNÍM,POPRUHY A OPĚRKAMI
5007397 0171968 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON REGA R HE S ZTRÁTY DO 90 DB, 18 KANÁLŮ, RITE TECHNOLOGIE
5007396 0172577 KONCENTRÁTOR KYSLÍKU FREESTYLE COMFORT
5007395 0093995 KONCENTRÁTOR KYSLÍKU VISIONAIRE
5007394 0171967 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON REGA P ZTRÁTY DO 115 DB, 18 KANÁLŮ
5007393 0171966 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON REGA XS ZTRÁTY DO 95 DB, 18 KANÁLŮ
5007392 0011668 ORTÉZA KOLENNÍ S DVOUOSÝM KLOUBEM PAN 7.05 ZEPŘEDU ROZEPINATELNÁ , KRÁTKÁ
5007391 0093382 KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR NEWLIFE INTENSITY 8 LITRŮ 8 LITRŮ
5007390 0011667 ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU KRÁTKÁ PAN 7.04 ELASTICKÁ S JEDNOOSÝM KLOUBEM
5007389 0093121 MĚKKÁ KOLENNÍ ORTÉZA S KŘÍŽOVÝMI POPRUHY – 004A/IV
5007387 0130156 KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR NEWLIFE INTENSITY 10 LITRŮ 10 LITRŮ
5007386 0011666 ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU S FLEXÍ 20 ST. PAN 7.03 SE TŘEMI DLAHAMI VE FLEXI 20 STUPŇŮ
5007385 0172160 KRYTÍ L-MESITRAN OINTMENT HYDROAKTIVNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ MAST PRO HOJENÍ RAN,TUBA 50G
5007384 0172159 KRYTÍ L-MESITRAN OINTMENT HYDROAKTIVNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ MAST PRO HOJENÍ RAN,TUBA 20G
5007383 0172373 SILK 2PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5007382 0011665 ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU PŘÍMÁ PAN 7.02 SE TŘEMI DLAHAMI,
5007381 0172373 SILK 2PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5007380 0172374 SILK 1PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5007379 0172374 SILK 1PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5007378 0172773 SILK 3NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5007377 0172773 SILK 3NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5007376 0172772 SILK 5NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5007375 0171965 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON REGA S ZTRÁTY DO 100 DB, 18 KANÁLŮ
5007374 0011664 ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU S LIMITACÍ PAN 7.01 FLEXE A EXTENZE PO 10 STUPNÍCH
5007373 0172772 SILK 5NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5007372 0172771 SILK 7NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5007371 0172771 SILK 7NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5007370 0171964 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON KAMI ITE V60 ZTRÁTY DO 105 DB, 12 KANÁLŮ
5007369 0172050 SILK 7PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007368 0172050 SILK 7PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5007367 0171963 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON KAMI ITE V50 ZTRÁTY DO 90 DB, 12 KANÁLŮ
5007366 0172051 SILK 5PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5007365 0172051 SILK 5PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007364 0172052 SILK 3PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ MODULOVÉ
5007363 0172052 SILK 3PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007362 0171962 SLUCHADLO KANÁLOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON KAMI CIC ZTRÁTY DO 90 DB, 12 KANÁLŮ
5007361 0172779 PURE CHARGE&GO 3NX SLUCHADLO DIGIT.24 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5007360 0172779 PURE CHARGE&GO 3NX SLUCHADLO DIGIT.24 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5007359 0172778 PURE CHARGE&GO 5NX SLUCHADLO DIGIT.32 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5007358 0171961 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON KAMI R HE S ZTRÁTY DO 90 DB, 12 KANÁLŮ, RITE TECHNOLOGIE
5007357 0172778 PURE CHARGE&GO 5NX SLUCHADLO DIGIT.32 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5007356 0172777 PURE CHARGE&GO 7NX SLUCHADLO DIGIT.48 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5007355 0172777 PURE CHARGE&GO 7NX SLUCHADLO DIGIT.48 KAN S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU NABÍJECÍ ČLÁNEK
5007354 0011663 ORTÉZA KYČLE S VÝZTUHAMI PAN 6.01 ELASTICKÁ S DLAHAMI, ZVLÁŠŤ PRAVÁ A LEVÁ
5007353 0171960 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON KAMI P ZTRÁTY DO 115 DB, 12 KANÁLŮ
5007352 0172371 MOTION SP 2PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ SILNÉ
5007351 0171959 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON KAMI XS ZTRÁTY DO 95 DB, 12 KANÁLŮ
5007350 0172371 MOTION SP 2PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ SILNÉ
5007349 0172369 MOTION P 2PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007348 0172369 MOTION P 2PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007347 0172367 MOTION SA 2PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007346 0172367 MOTION SA 2PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007345 0172366 MOTION S 1PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007344 0171958 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON KAMI S ZTRÁTY DO 100 DB, 12 KANÁLŮ
5007343 0172366 MOTION S 1PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007342 0172368 MOTION SA 1PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007341 0140754 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ A PALCE RUKY, KRÁTKÁ PAN 5.11 VOLÁRNÍ A PALCOVÁ DLAHA, SNADNÁ APLIKACE, PRAVÁ A LEVÁ
5007340 0172368 MOTION SA 1PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007339 0172370 MOTION P 1PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007338 0171957 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON SINO ITE V60 ZTRÁTY DO 105 DB, 9 KANÁLŮ
5007337 0172370 MOTION P 1PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007336 0172372 MOTION SP 1PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ SILNÉ
5007335 0172372 MOTION SP 1PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ SILNÉ
5007334 0171956 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON SINO ITE V50 ZTRÁTY DO 90 DB, 9 KANÁLŮ
5007333 0140753 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ FIXAČNÍ S OPOROU POD PRSTY PAN 5.10 ROZŠÍŘENÁ VOLÁRNÍ DLAHA POD PRSTY, DORZÁLNÍ DLAHA, PRAVÁ A LEVÁ
5007332 0172365 MOTION S 2PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007331 0172365 MOTION S 2PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007329 0172365 MOTION S 2PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007328 0171955 SLUCHADLO KANÁLOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON SINO CIC ZTRÁTY DO 90 DB, 9 KANÁLŮ
5007327 0172365 MOTION S 2PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007326 0171954 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON SINO R HE S ZTRÁTY DO 90 DB, 9 KANÁLŮ, RITE TECHNOLOGIE
5007325 0171953 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON SINO P ZTRÁTY DO 115 DB, 9 KANÁLŮ
5007324 0171952 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON SINO XS ZTRÁTY DO 95 DB, 9 KANÁLŮ
5007323 0172364 PURE 1PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007322 0172364 PURE 1PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007321 0140700 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ MANUFIX PAN 5.09 FIXACE ZÁPĚSTÍ S VOLÁRNÍ DLAHOU
5007320 0172364 PURE 1PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007319 0172364 PURE 1PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007318 0171951 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON SINO S ZTRÁTY DO 100 DB, 9 KANÁLŮ
5007317 0172363 PURE 2PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007316 0172363 PURE 2PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007315 0172363 PURE 2PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007314 0172363 PURE 2PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007313 0093972 BANDÁŽ ZÁPĚSTÍ PAN 5.08 JEDNODÍLNÁ ELASTICKÁ BANDÁŽ, PRAVÁ A LEVÁ
5007312 0172357 PURE 13 7NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007311 0085139 JEHLY INSUPEN PRO VŠECHNA INZULÍNOVÁ PERA G 30X8/0,30X8MM,100KS
5007310 0172357 PURE 13 7NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007309 0172357 PURE 13 7NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007308 0172357 PURE 13 7NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007307 0170012 SLUCHADLO BOLTCOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON MIRO IS+ ZTRÁTY DO 105 DB, 4 KANÁLY
5007306 0172358 PURE 13 5NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007305 0172358 PURE 13 5NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007304 0172358 PURE 13 5NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007303 0170011 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON MIRO IS ZTRÁTY DO 100 DB, 4 KANÁLY
5007302 0172358 PURE 13 5NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007301 0172359 PURE 13 3NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007300 0172359 PURE 13 3NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007299 0172359 PURE 13 3NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007298 0172359 PURE 13 3NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007297 0170822 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON MIRO R ZTRÁTY DO 95 DB,4 KANÁLY
5007296 0172360 PURE 312 7NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007295 0172360 PURE 312 7NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007294 0172360 PURE 312 7NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007293 0172360 PURE 312 7NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007292 0093899 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ RIGIDUX PAN 5.07 S VOLÁRNÍ A DORZÁLNÍ DLAHOU, PROVEDENÍ PRAVÁ A LEVÁ
5007291 0172361 PURE 312 5NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007290 0172361 PURE 312 5NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007289 0172361 PURE 312 5NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007288 0170821 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON MIRO P ZTRÁTY DO 115 DB,4 KANÁLY
5007287 0172361 PURE 312 5NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007286 0172362 PURE 312 3NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007285 0172362 PURE 312 3NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007284 0172471 ROZTOK ACTIMARIS FORTE NA RÁNY 300ML NA CHRONICKÉ RÁNY A ZÁNĚTY, NA KŮŽI I SLIZNICI, I PROTI MRSA/VRE
5007283 0172362 PURE 312 3NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007282 0172362 PURE 312 3NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007281 0172774 INSIO 7NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007280 0172774 INSIO 7NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007279 0172774 INSIO 7NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007278 0172774 INSIO 7NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007277 0171508 GEL ACTIMARIS NA RÁNY 20G NA AKUTNÍ A CHRONICKÉ RÁNY, NA KŮŽI I SLIZNICE, I PROTI MRSA/VRE
5007276 0170010 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON MIRO S+ ZTRÁTY DO 100 DB, 4 KANÁLY
5007275 0172775 INSIO 5NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007274 0172775 INSIO 5NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007273 0172775 INSIO 5NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007272 0093898 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ KARPAL PAN 5.06 FIXACE KARPÁLNÍ OBLASTI, PROVEDENÍ PRAVÁ A LEVÁ
5007271 0172775 INSIO 5NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007270 0170009 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON MIRO XS ZTRÁTY DO 95 DB, 4 KANÁLY
5007269 0172776 INSIO 3NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007268 0172776 INSIO 3NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007267 0172776 INSIO 3NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007266 0172776 INSIO 3NX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007265 0172375 INSIO 2PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007264 0172375 INSIO 2PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007263 0172375 INSIO 2PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007262 0172375 INSIO 2PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007261 0172376 INSIO 1PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007260 0172376 INSIO 1PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007259 0172376 INSIO 1PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007258 0172376 INSIO 1PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 16 KANÁLOVÉ
5007257 0172782 MOTION 13P 3NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007256 0085403 PROUŽKY DIAGNOSTICKÉ GLUCOCARD X-SENSOR(PRO ZP KÓD 0151631,0085402) INZULÍNOVÝ REŽIM, 50KS
5007255 0172782 MOTION 13P 3NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007254 0171714 ROZTOK ACTIMARIS SENSITIV NA RÁNY 300ML NA AKUTNÍ A CHRONICKÉ RÁNY A ZÁNĚTY. NA KŮŽI I SLIZNICE. I PROTI MRSA/VRE
5007253 0172782 MOTION 13P 3NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007252 0172782 MOTION 13P 3NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007251 0172356 MOTION 13 3NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007250 0172356 MOTION 13 3NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007249 0172356 MOTION 13 3NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007248 0172356 MOTION 13 3NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007247 0090904 OKLUZOR NÁPLASŤOVÝ ORTOPAD BÍLÝ,100 KS V BAL VEL.J/M/R,KAT.Č.70021,70022,70024, US70026, US70028, US70029
5007246 0093224 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ A PALCE RUKY PAN 5.05 S DLAHAMI PRO ZÁPĚSTÍ A PALEC RUKY, PROVEDENÍ PRAVÁ A LEVÁ,
5007245 0090905 OKLUZOR NÁPLASŤOVÝ ORTOPAD TĚLOVÝ,100 KS V BAL VEL.J/R,KAT.Č.70121,70124, US70145, US70146
5007244 0011662 ORTÉZA PRSTŮ RUKY PAN 5.04 S DLAHOU, UNIVERZÁLNÍ PRO PRAVOU A LEVOU RUKU
5007243 0011661 ORTÉZA PALCE RUKY PAN 5.03 S DLAHOU, UNIVERZÁLNÍ PRO PRAVÝ A LEVÝ PALEC
5007242 0011660 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ DLOUHÁ PAN 5.02 S DLAHOU
5007241 0140699 ORTÉZA LOKTE FIXAČNÍ PAN 4.05 FIXACE LOKETNÍHO KLOUBU SE ZÁVĚSNÝM POPRUHEM
5007240 0172781 MOTION 13P 5NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007239 0172781 MOTION 13P 5NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007238 0011659 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ KRÁTKÁ PAN 5.01 S DLAHOU
5007237 0172781 MOTION 13P 5NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007236 0093971 BANDÁŽ LOKTE S EPIPÁSKOU PAN 4.04 ELASTICKÝ LOKETNÍ NÁVLEK, S DVĚMA PELOTAMI A DOPÍNACÍM TAHEM
5007235 0172781 MOTION 13P 5NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007234 0090906 OKLUZOR NÁPLASŤOVÝ ORTOPAD RŮZNOBAREVNÉ,100 KS V BAL VEL.J/M/R,KAT.Č.US/IN/7*322/332/342/352/023/01/016/017/018*0/1/2/3/4/5/6/7/8/9
5007233 0011658 PÁSKA EPIKONDYLÁRNÍ PAN 4.03 S PELOTOU, UNIVERZÁLNÍ PRO PRAVOU A LEVOU RUKU
5007232 0172355 MOTION 13 5NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007231 0172355 MOTION 13 5NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007230 0011657 ORTÉZA LOKTE S LIMITACÍ PAN 4.02 SE ZÁVĚSEM, NASTAVENÍ FLEXE A EXTENZE PO 10 STUPNÍCH
5007229 0172355 MOTION 13 5NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007228 0172355 MOTION 13 5NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007227 0172780 MOTION 13P 7NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007226 0172780 MOTION 13P 7NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007225 0172780 MOTION 13P 7NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007224 0011656 ORTÉZA LOKTE S KLOUBY PAN 4.01 ELASTICKÁ ORTÉZA S JEDNOOSÝMI KLOUBY
5007223 0172780 MOTION 13P 7NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007222 0172354 MOTION 13 7NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007221 0172354 MOTION 13 7NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007220 0172354 MOTION 13 7NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007217 0172354 MOTION 13 7NX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007216 0172182 MOTION SP 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007215 0172182 MOTION SP 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007214 0172182 MOTION SP 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007213 0172182 MOTION SP 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007212 0172049 MOTION P 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007211 0172049 MOTION P 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007210 0172049 MOTION P 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007209 0172049 MOTION P 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007208 0170020 SLUCHADLO BOLTCOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON LIBRA IS+ P ZTRÁTY DO 110 DB, 8 KANÁLŮ,S VYŠŠÍM VÝKONEM
5007206 0171699 INSIO 3PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007205 0171699 INSIO 3PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007204 0171699 INSIO 3PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007203 0170019 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON LIBRA IS P ZTRÁTY DO 110 DB, 8 KANÁLŮ,S VYŠŠÍM VÝKONEM
5007698 0095559 HŮL BÍLÁ (ČERVENOBÍLÁ – PRO HLUCHOSLEPÉ) OPĚRNÁ NESKLÁDACÍ (1DÍLNÁ) ALUMINIUM OPN1A
5007697 0095573 HŮL BÍLÁ SIGNALIZAČNÍ TELESKOPICKÁ 7DÍLNÁ KOMPOZIT SIT7K
5007696 0095558 HŮL BÍLÁ SIGNALIZAČNÍ TELESKOPICKÁ 2DÍLNÁ ALUMINIUM SIT2A
5007695 0095557 HŮL BÍLÁ (ČERVENOBÍLÁ – PRO HLUCHOSLEPÉ) SIGNALIZAČNÍ SKLÁDACÍ 7DÍLNÁ ALUMINIUM SIS7A
5007694 0095556 HŮL BÍLÁ (ČERVENOBÍLÁ – PRO HLUCHOSLEPÉ) SIGNALIZAČNÍ SKLÁDACÍ 4DÍLNÁ ALUMINIUM SIS4A
5007693 0095555 HŮL BÍLÁ (ČERVENOBÍLÁ – PRO HLUCHOSLEPÉ) SIGNALIZAČNÍ NESKLÁDACÍ (1DÍLNÁ) ALUMINIUM SIN1A
5007692 0095554 HŮL BÍLÁ ORIENTAČNÍ KOMBINOVANÁ 4DÍLNÁ ALUMINIUM ORK4A
5007691 0095553 HŮL BÍLÁ ORIENTAČNÍ TELESKOPICKÁ 3DÍLNÁ ALUMINIUM ORT3A
5007690 0095552 HŮL BÍLÁ ORIENTAČNÍ TELESKOPICKÁ 2DÍLNÁ ALUMINIUM ORT2A
5007689 0095572 HŮL BÍLÁ (ČERVENOBÍLÁ – PRO HLUCHOSLEPÉ) ORIENETAČNÍ SKLÁDACÍ 5DÍLNÁ KOMPOZIT ORS5K
5007688 0095551 HŮL BÍLÁ (ČERVENOBÍLÁ – PRO HLUCHOSLEPÉ) ORIENTAČNÍ SKLÁDACÍ 5DÍLNÁ ALUMINIUM ORS5A
5007687 0095571 HŮL BÍLÁ (ČERVENOBÍLÁ – PRO HLUCHOSLEPÉ) ORIENTAČNÍ NESKLÁDACÍ (1DÍLNÁ) KOMPOZIT ORN1K
5007686 0095550 HŮL BÍLÁ (ČERVENOBÍLÁ – PRO HLUCHOSLEPÉ) ORIENTAČNÍ NESKLÁDACÍ (1DÍLNÁ) ALUMINIUM ORN1A
5007685 0170847 SIMPLYGO MOBILNÍ KONCENTRÁTOR KYSLÍKU
5007684 0093323 EVERFLO KONCENTRÁTOR KYSLÍKU
5007683 0011673 WISP YOUTH NASAL MASK
5007682 0011673 WISP NASAL MASK VEL. P, S/M, L, XL
5007681 0011673 PICO TRADITIONAL NASAL MASK VEL. S/M, L, XL
5007680 0011673 COMFORTGEL BLUE NASAL MASK VEL. P, S, M, L
5007679 9990041 AMARA GEL VEL. P, S, M, L
5007678 0093666 AMARA VEL. P, S, M, L
5007677 0011673 AMARA VIEW MINIMAL CONTACT FULL-FACE MASK VEL. S, M, L
5007676 0011673 NUANCE PRO GEL PILLOWS MASK
5007675 0011673 NUANCE GEL PILLOWS MASK
5007674 0011673 DREAMWEAR FULL FACE MASK VEL. S, M, L, MW
5007673 0011673 DREAMWEAR GEL PILLOWS MASK VEL. S, M, L
5007672 0011673 DREAMWEAR UNDER THE NOSE NASAL MASK VEL: S, M, L, MW
5007671 0087405 TENA BED PLUS SECURE ZONE 60X90 PODLOŽKY ABSORPČNÍ, 60X90CM,1900ML,20KS
5007670 0169429 TENA BED PLUS WINGS SECURE ZONE 180X80 PODLOŽKY ABSORPČNÍ SE ZÁLOŽKAMI,180X80CM,2300ML,20KS
5007669 0170949 TENA BED PLUS SECURE ZONE 60X90 PODLOŽKY ABSORPČNÍ,60X90CM,1900ML,30KS
5007668 0019410 TENA BED PLUS SECURE ZONE 60X60 PODLOŽKY ABSORPČNÍ, 60X60CM,1250ML,30KS
5007667 0019409 TENA BED PLUS SECURE ZONE 60X40 PODLOŽKY ABSORPČNÍ, 60X40CM,800ML,30KS
5007666 0170268 TENA SLIP MAXI LARGE KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ,BOKY 92-144CM,3950ML,24KS
5007665 0170269 TENA SLIP MAXI MEDIUM KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ,BOKY 73-122CM,3260ML,24KS
5007664 0170270 TENA SLIP MAXI SMALL KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ,BOKY 56-85CM,2006ML,24KS
5007663 0169428 TENA SLIP BARIATRIC SUPER XXL KALHOTKY ABSORPČNÍ ZALEPOVACÍ,BOKY 163-178CM,2900-3300ML,32KS
5007202 0171699 INSIO 3PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007201 0171698 INSIO 5PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 36 KANÁLOVÉ
5007200 0142800 PROUŽKY DIAGNOSTICKÉ RIGHTEST MAX GS770 INZULÍNOVÝ REŽIM, 50 KS, BEZ KÓDOVÁNÍ
5007199 0171266 GLUKOMETR GLUCOCARD S INZULÍNOVÝ REŽIM,PŘÍSTROJ,10KS PROUŽKŮ,10KS LANCET,AUTOLANCETA
5007197 0171698 INSIO 5PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 36 KANÁLOVÉ
5007196 0170018 SLUCHADLO KANÁLOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON LIBRA CIC P ZTRÁTY DO 115 DB, 8 KANÁLŮ,S VYŠŠÍM VÝKONEM
5007195 0171698 INSIO 5PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 36 KANÁLOVÉ
5007194 0171698 INSIO 5PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 36 KANÁLOVÉ
5007193 0171697 INSIO 7PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007192 0171697 INSIO 7PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007191 0142799 GLUKOMETR RIGHTEST MAX PLUS S BLUETOOTH INZULÍNOVÝ REŽIM, AUTOLANCETA A LANCETY V SADĚ, BLUETOOTH
5007190 0171697 INSIO 7PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007189 0170017 SLUCHADLO BOLTCOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON LIBRA IS+ ZTRÁTY DO 105 DB, 8 KANÁLŮ
5007188 0171697 INSIO 7PX SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007187 0045127 LASTOFA LASTOFA-UZAVŘENÁ ŠPIČKA A-GM (PRAVÁ,LEVÁ)
5007186 0171696 PURE 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007185 0171696 PURE 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007183 0170016 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON LIBRA IS ZTRÁTY DO 100 DB, 8 KANÁLŮ
5007182 0171696 PURE 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007181 0171696 PURE 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007180 0045128 LASTOFA LASTOFA-UZAVŘENÁ ŠPIČKA A-M
5007178 0171695 PURE 5PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 36 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007177 0171695 PURE 5PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 36 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007176 0171267 PROUŽKY DIAGNOSTICKÉ GLUCOCARD S (PRO ZP KÓD 0171266) INZULÍNOVÝ REŽIM,KE GLUKOMETRU GLUCOCARD S A S ONYX,50KS
5007175 0171695 PURE 5PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 36 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007174 0170015 SLUCHADLO KANÁLOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON LIBRA CIC ZTRÁTY DO 90 DB, 8 KANÁLŮ
5006796 0000000 TRIGO S S PEVNÝMI PODNOŽKAMI,Š.38-50CM, NOSNOST 130KG,HMOTNOST 12KG
5006795 0002708 PASTA VYPLŇOVACÍ STOMAHESIVE 30 G
5006794 0172059 PROMPT CLICK ITE SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ 8 KANÁLOVÉ
5006793 0004139 BORT TALOSTABIL ECO BANDÁŽ HLEZNA TALOSTABIL ECO 054 600
5006792 0082663 ROZTOK DEBRIECASAN ALFA, 3000ML KANYSTR S UZÁVĚREM, KAT.ČÍSLO 0272
5006791 0131000 NÍZKOTLAKÝ ADAPTÉR NATURA 45 MM, 10 KS
5006790 0172058 PROMPT SP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 8 KANÁLOVÉ
5006789 0086816 SÁČEK 2D NATURA UROSTOMICKÝ 38 MM, PRŮHLEDNÝ, MALÝ, 10 KS
5006788 0082044 AQUACEL AG 2X45 CM, KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER, 5 KS
5006787 0086525 PODLOŽKA AT ESTEEM SYNERGY KONVEXNÍ TVAROVATELNÁ 48/22-33 MM, 5 KS
5006786 0086818 SÁČEK 2D NATURA UROSTOMICKÝ 57 MM, PRŮHLEDNÝ, MALÝ, 10 KS
5006785 0169143 PODLOŽKA 2D NATURA STOMAHESIVE 32/13-19 MM, 5 KS
5006784 0085646 PODLOŽKA 2D NATURA PLOCHÁ TVAROVATELNÁ 57/33-45 MM, 10 KS
5006783 0003091 KRYTKA STOMIE 1D STOMADRESS 19-50 MM, JEDNODÍLNÁ, BÉŽOVÁ, FILTR, 30 KS
5006782 0085647 PODLOŽKA 2D NATURA PLOCHÁ TVAROVATELNÁ 70/33-56 MM, 10 KS
5006781 0169140 PODLOŽKA 2D NATURA PLOCHÁ TVAROVATELNÁ 45/22-33 MM, 5 KS
5006780 0093513 SWIFT FX
5006779 0172057 PROMPT P SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 8 KANÁLOVÉ
5006778 0011279 ODSTRAŇOVAČ PODLOŽKY CONVACARE UBROUSKY, 100 KS
5006777 0136127 SPINACTIVE LS II DRQH0K PÁS BEDERNÍ QMED, LUMBOSAKRÁLNÍ ORTÉZA, STAB. POLORIGID., 4 ELAST. PÁSY ODNÍM.
5006776 0082670 DEBRIECASAN AQUAGEL 250G, TUBA, KAT.ČÍSLO 0258
5006775 0082211 AQUACEL AG SURGICAL 9X10 CM, CHIRURGICKÉ KRYTÍ SE STŘÍBREM, 10 KS
5006774 0086813 SÁČEK 2D NATURA UROSTOMICKÝ 70 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, 10 KS
5006773 0082204 AQUACEL SURGICAL 9X15 CM, CHIRURGICKÉ KRYTÍ, 10 KS
5006772 0169144 PODLOŽKA 2D NATURA STOMAHESIVE 38/13-25 MM, 5 KS
5006771 0130029 ZKLIDŇUJÍCÍ KRÉM SENSI-CARE 85 G
5006770 0086429 PODLOŽKA AT ESTEEM SYNERGY STOMAHESIVE 48/13-48 MM, 5 KS
5006769 0172056 PROMPT S SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 8 KANÁLOVÉ
5006768 0086430 PODLOŽKA AT ESTEEM SYNERGY STOMAHESIVE 61/13-61 MM, 5 KS
5006767 0086810 SÁČEK 2D NATURA UROSTOMICKÝ 38 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, 10 KS
5006766 0086817 SÁČEK 2D NATURA UROSTOMICKÝ 45 MM, PRŮHLEDNÝ, MALÝ, 10 KS
5006765 0170805 SÁČEK 1D ESTEEM+ TVAROVATELNÝ UZAVŘENÝ 20-30 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006764 0131001 NÍZKOTLAKÝ ADAPTÉR NATURA 57 MM, 10 KS
5006763 0086585 SÁČEK 1D ESTEEM UROSTOMICKÝ 13-45 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, 10 KS
5006762 0170812 SÁČEK 1D ESTEEM+ TVAROVATELNÝ VÝPUSTNÝ 30-40 MM, PRŮHLEDNÝ,STANDARD, FILTR, 10 KS
5006761 0086774 PODLOŽKA 2D NATURA KONVEXNÍ TVAROVATELNÁ 45/13-22 MM, 10 KS
5006760 0086586 SÁČEK 1D ESTEEM UROSTOMICKÝ 13-45 MM, BÉŽOVÝ, MALÝ, 10 KS
5006759 0170794 AQUACEL AG+ EXTRA 10X10 CM, KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 10 KS
5006758 0086584 SÁČEK 1D ESTEEM UROSTOMICKÝ 13-45 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, 10 KS
5006757 0082638 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 32 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006756 0082641 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 38 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006755 0169147 PODLOŽKA 2D NATURA STOMAHESIVE 70/13-57 MM, 5 KS
5006754 0093513 AIRFIT P10 FOR HER
5006753 0131002 NÍZKOTLAKÝ ADAPTÉR NATURA 70 MM, 10 KS
5006752 0082644 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 45 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006751 0086772 PODLOŽKA 2D NATURA STOMAHESIVE 70/13-57 MM, 10 KS
5006750 0082648 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 57 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, 30 KS
5006749 0131003 NÍZKOTLAKÝ ADAPTÉR NATURA 100 MM, 10 KS
5006748 0081081 AQUACEL AG 5X5 CM, KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER, 10 KS
5006747 0082649 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 57 MM, BÉŽOVÝ, MALÝ, 30 KS
5006746 0086771 PODLOŽKA 2D NATURA STOMAHESIVE 57/13-45 MM, 10 KS
5006745 0081426 GRANUFLEX SIGNAL 14X14CM, HYDROKOLOIDNÍ KRYTÍ, 5 KS
5006744 0086424 PODLOŽKA AT ESTEEM SYNERGY FLEXIBILNÍ 61/13-61 MM, 5 KS
5006743 0170951 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 57 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006742 0082210 AQUACEL SURGICAL 9X10 CM , CHIRURGICKÉ KRYTÍ, 10 KS
5006741 0170800 SÁČEK 2D NATURA+ UROSTOMICKÝ 32 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, 10 KS
5006740 0086423 PODLOŽKA AT ESTEEM SYNERGY FLEXIBILNÍ 48/13-48 MM, 5 KS
5006739 0170803 SÁČEK 2D NATURA+ UROSTOMICKÝ 57 MM, PRŮHLEDNÝ,STANDARD, 10 KS
5006738 0086775 PODLOŽKA 2D NATURA KONVEXNÍ TVAROVATELNÁ 45/22-33 MM, 10 KS
5006737 0170801 SÁČEK 2D NATURA+ UROSTOMICKÝ 38 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, 10 KS
5006736 0093513 AIRFIT P10
5006735 0082669 DEBRIECASAN AQUAGEL 500G, LÁHEV S UZÁVĚREM, KAT.ČÍSLO 0265
5006734 0081082 AQUACEL AG 10X10 CM, KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER 10 KS
5006733 0085644 PODLOŽKA 2D NATURA PLOCHÁ TVAROVATELNÁ 45/13-22 MM, 10 KS
5006732 0082655 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 70 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006731 0086750 SÁČEK 1D LITTLE ONES ESTEEM VÝPUSTNÝ 0-23 MM, PRŮHLEDNÝ, DĚTSKÝ, 10 KS
5006730 0082207 AQUACEL AG SURGICAL 9X15 CM, CHIRURGICKÉ KRYTÍ SE STŘÍBREM, 10 KS
5006729 0086751 SÁČEK AT LITTLE ONES ESTEEM SYNERGY VÝPUSTNÝ 4,8-31 MM, PRŮHLEDNÝ, DĚTSKÝ, FILTR, 10 KS
5006728 0169142 PODLOŽKA 2D NATURA PLOCHÁ TVAROVATELNÁ 70/33-56 MM, 5 KS
5006727 0082656 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 100 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006726 0082645 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 45 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, 30 KS
5006725 0086753 PODLOŽKA AT LITTLE ONES ESTEEM SYNERGY FLEXIBILNÍ 4,8-31 MM, DĚTSKÁ, 5 KS
5006724 0169139 PODLOŽKA 2D NATURA PLOCHÁ TVAROVATELNÁ 45/13-22 MM, 5 KS
5006723 0172063 FUN SP SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 6 KANÁLOVÉ
5006722 0086770 PODLOŽKA 2D NATURA STOMAHESIVE 45/13-32 MM, 10 KS
5006721 0086524 PODLOŽKA AT ESTEEM SYNERGY KONVEXNÍ TVAROVATELNÁ 35/13-22 MM, 5 KS
5006720 0086776 PODLOŽKA 2D NATURA KONVEXNÍ TVAROVATELNÁ 57/33-45 MM, 10 KS
5006719 0082611 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 20-70 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006718 0085645 PODLOŽKA 2D NATURA PLOCHÁ TVAROVATELNÁ 45/22-33 MM, 10 KS
5006717 0170802 SÁČEK 2D NATURA+ UROSTOMICKÝ 45 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, 10 KS
5006716 0169141 PODLOŽKA 2D NATURA PLOCHÁ TVAROVATELNÁ 57/33-45 MM, 5 KS
5006715 0086526 PODLOŽKA AT ESTEEM SYNERGY KONVEXNÍ TVAROVATELNÁ 61/33-45 MM, 5 KS
5006714 0170804 SÁČEK 2D NATURA+ UROSTOMICKÝ 70 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, 10 KS
5006713 0082617 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 40 MM, BÉŽOVÝ, MALÝ, FILTR, 30 KS
5006712 0086422 PODLOŽKA AT ESTEEM SYNERGY FLEXIBILNÍ 35/13-35 MM, 5 KS
5006711 0086428 PODLOŽKA AT ESTEEM SYNERGY STOMAHESIVE 35/13-35 MM, 5 KS
5006710 0170813 SÁČEK 1D ESTEEM+ TVAROVATELNÝ VÝPUSTNÝ 40-50 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006708 0170811 SÁČEK 1D ESTEEM+ TVAROVATELNÝ VÝPUSTNÝ 20-30 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006707 0170807 SÁČEK 1D ESTEEM+ TVAROVATELNÝ UZAVŘENÝ 40-50 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006706 0082614 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 30 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006705 0082619 SÁČEK 1D ESTEEM+ VÝPUSTNÝ 20-70 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006704 0170793 AQUACEL AG+ EXTRA 5X5 CM, KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 10 KS
5006703 0082620 SÁČEK 1D ESTEEM+ VÝPUSTNÝ 20-70 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006702 0170814 SÁČEK 1D ESTEEM+ TVAROVATELNÝ VÝPUSTNÝ 20-30 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006701 0170815 SÁČEK 1D ESTEEM+ TVAROVATELNÝ VÝPUSTNÝ 30-40 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006700 0172062 FUN P SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 6 KANÁLOVÉ
5006699 0082651 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 70 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, 30 KS
5006698 0082625 SÁČEK 1D ESTEEM+ VÝPUSTNÝ KONVEXNÍ 25 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006697 0082626 SÁČEK 1D ESTEEM+ VÝPUSTNÝ KONVEXNÍ 28 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006696 0170816 SÁČEK 1D ESTEEM+ TVAROVATELNÝ VÝPUSTNÝ 40-50 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006695 0082634 SÁČEK AT ESTEEM SYNERGY+ UZAVŘENÝ 61 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006693 0082653 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 45 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006692 0082640 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 32 MM, BÉŽOVÝ, MALÝ, 30 KS
5006691 0082635 SÁČEK AT ESTEEM SYNERGY+ VÝPUSTNÝ 35 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006690 0093513 AIRFIT P30I VELIKOST: S, M, L, W, SW
5006689 0093970 PÁS BŘIŠNÍ PAN 3.07 ELASTICKÝ, VÝŠKA PÁSU 28 CM NÍZKÝ, 32 CM VYSOKÝ
5006688 0171279 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 57 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, 10 KS
5006687 0169150 PODLOŽKA 2D NATURA KONVEXNÍ TVAROVATELNÁ 57/33-45 MM, 5 KS
5006686 0169151 AQUACEL FOAM NEADHEZIVNÍ 5X5 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ, 10 KS
5006685 0169788 TĚSNICÍ KROUŽEK STOMAHESIVE 48 MM, 10 KS
5006684 0169775 AQUACEL AG FOAM NEADHEZIVNÍ 5X5 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 10 KS
5006683 0082650 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 70 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006682 0170806 SÁČEK 1D ESTEEM+ TVAROVATELNÝ UZAVŘENÝ 30-40 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006681 0093223 PÁS BEDERNÍ S VÝZTUHAMI PAN 3.06 NEOPRENOVÝ
5006680 0170952 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 45 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006679 0063752 SEDAČKA POJÍZDNÁ DĚTSKÁ TYP KLÁRKA STAVITELNÝ SEDÁK, OPĚRKA ZAD, RUKOU A NOHOU, MEZINOŽNÍ KLÍN,OPĚRKA HLAVY
5006678 0170950 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 70 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006677 0169583 AQUACEL EXTRA 5X5 CM, KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER, 10 KS
5006676 0082652 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 38 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006675 0093222 PÁS BEDERNÍ S VÝZTUHAMI PAN 3.05 VYSOKÝ S NASTAVENÍM TAHU
5006674 0169780 AQUACEL AG FOAM ADHEZIVNÍ 8X8 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 10 KS
5006673 0093221 PÁS BEDERNÍ S VÝZTUHAMI PAN 3.04 VYSOKÝ S KŘÍŽENÝM TAHEM
5006672 0093513 AIRFIT N30I VELIKOST: S, M, W, SW
5006671 0170817 PODLOŽKA 2D NATURA PLOCHÁ TVAROVATELNÁ S HARMONIKOVÝM KROUŽKEM 57/13-22 MM, 5 KS
5006670 0082643 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 38 MM, BÉŽOVÝ, MALÝ, 30 KS
5006669 0082642 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 38 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, 30 KS
5006668 0170818 PODLOŽKA 2D NATURA PLOCHÁ TVAROVATELNÁ S HARMONIKOVÝM KROUŽKEM 57/22-33 MM, 5 KS
5006667 0000000 VYSÍLAČ DEXCOM G6 PRO PŘIJÍMAČ G6/T:SLIM X2, APP, 3 MĚS. DOBA UŽITÍ
5006666 0170796 AQUACEL AG+ EXTRA 2X45 CM, KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 10 KS
5006665 0082646 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 45 MM, BÉŽOVÝ, MALÝ, 30 KS
5006664 0142455 VYSÍLAČ DEXCOM G5 MOBILE PRO PŘIJÍMAČ G5/T:SLIM X2, APP, 3 MĚS. DOBA UŽITÍ
5006663 0169789 TĚSNICÍ KROUŽEK STOMAHESIVE 48 MM, TENKÝ, 10 KS
5006662 0085676 ODSTRAŇOVAČ PODLOŽKY NILTAC SPREJ, 50 ML
5006661 0082618 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 50 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006660 0011655 PÁS BEDERNÍ S VÝZTUHAMI A PODPŮRNÝM TAHEM PAN 3.03 ELASTICKÝ SE ČTYŘMI DLAHAMI
5006659 0082624 SÁČEK 1D ESTEEM+ VÝPUSTNÝ KONVEXNÍ 22 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006658 0011654 PÁS BEDERNÍ S VÝZTUHAMI PAN 3.02 OBSAHUJE ČTYŘI VÝZTUHY
5006657 0000000 SENZOR PRO KONTINUÁLNÍ MONITORACI GLYKÉMIE DEXCOM G6 10-TI DENNÍ
5006656 0082632 SÁČEK AT ESTEEM SYNERGY+ UZAVŘENÝ 48 MM, BÉŽOVÝ, MALÝ, FILTR, 30 KS
5006655 0082633 SÁČEK AT ESTEEM SYNERGY+ UZAVŘENÝ 61 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006654 0011653 PÁS HRUDNÍ PAN 3.01 ELASTICKÝ, VÝŠKA PÁSU 16 CM
5006652 0169790 TĚSNICÍ KROUŽEK STOMAHESIVE 98 MM, 10 KS
5006651 0082647 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 57 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006650 0085641 ODSTRAŇOVAČ PODLOŽKY NILTAC UBROUSKY, 30 KS
5006648 0140752 ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU UNIVERZAL PAN 2.10 VARIABILNÍ A UNIVERZÁLNÍ ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU
5006647 0000000 TRIGO T S ODNIMATELNÝMI PODNOŽKAMI,NASTAVENÍ ÚHLU ZADNÍCH KOL,Š.30-36CM, NOSNOST 70KG,
5006646 0082610 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 20-70 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006643 0000000 220 CSF BERLE PŘEDLOKETNÍ BAREVNÁ, VYMĚKČENÉ DRŽADLO, NASTAVITELNÁ VÝŠKA
5006642 0000000 220 CSK BERLE PŘEDLOKETNÍ BAREVNÁ, VYMĚKČENÉ DRŽADLO, NASTAVITELNÁ VÝŠKA
5006641 0000000 332 CESK BERLE PŘEDLOKETNÍ BAREVNÁ S UZAVŘENOU OPĚRKOU, VYMĚKČENÉ ANATOMICKÉ DRŽADLO
5006640 0171280 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 45 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, 10 KS
5006639 0000000 220 CK BERLE PŘEDLOKETNÍ BAREVNÁ, NASTAVITELNÁ VÝŠKA, ODRAZKA
5006637 0000000 TRIGO T S ODNIMATELNÝMI PODNOŽKAMI,Š.38-50CM, NOSNOST 130KG,HMOTNOST 12KG
5006636 0082639 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 32 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, 30 KS
5006635 0085640 SÁČKY GELUJICÍ DIAMONDS 100 KS
5006634 0082628 SÁČEK 1D ESTEEM+ VÝPUSTNÝ KONVEXNÍ 35 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006633 0000000 TRIGO S S PEVNÝMI PODNOŽKAMI,NASTAVENÍ ÚHLU ZADNÍCH KOL,Š.30-36CM, NOSNOST 70KG,
5006632 0082654 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 57 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006631 0140698 DLAHA ABDUKČNÍ RAMENNÍ PAN 2.09 NAFUKOVACÍ, S POPRUHY A OPĚRKOU DLANĚ, UNIVERZÁLNÍ
5006630 0142045 VYSÍLAČ DEXCOM G4 PLATINUM PRO PŘIJÍMAČ G4 PLATINUM, 6 MĚS. DOBA UŽITÍ
5006629 0140697 DLAHA ABDUKČNÍ,FIXACE RAMENNÍHO KLOUBU S ABDUKCÍ 20 STUPŇŮ PAN 2.08 UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
5006627 0140696 DLAHA ABDUKČNÍ RAMENNÍ POLOHOVATELNÁ PAN 2.07 ABDUKCE 30 A 45 STUPŇŮ
5006625 0062917 ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU PAN 2.06 VELIKOST S,M,L,XL,XXL
5006624 0171674 SENZOR PRO KONTINUÁLNÍ MONITORACI GLYKÉMIE DEXCOM G4/G5 7-DENNÍ
5006621 0171278 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 70 MM, PRŮHLEDNÝ, STANDARD, 10 KS
5006620 0082615 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 30 MM, BÉŽOVÝ, MALÝ, FILTR, 30 KS
5006617 0170819 PODLOŽKA 2D NATURA PLOCHÁ TVAROVATELNÁ S HARMONIKOVÝM KROUŽKEM 70/33-45 MM, 5 KS
5006616 0082637 SÁČEK AT ESTEEM SYNERGY+ VÝPUSTNÝ 61 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006615 0170797 SÁČEK 2D NATURA+ UROSTOMICKÝ 32 MM, PRŮHLEDNÝ, MALÝ, 10 KS
5006614 0082629 SÁČEK 1D ESTEEM+ VÝPUSTNÝ KONVEXNÍ 38 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006613 0170798 SÁČEK 2D NATURA+ UROSTOMICKÝ 38 MM, PRŮHLEDNÝ, MALÝ, 10 KS
5006612 0093515 MIRAGE QUATTRO
5006611 0082631 SÁČEK AT ESTEEM SYNERGY+ UZAVŘENÝ 48 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006610 0171764 PODLOŽKA 2D NATURA FLEXIBILNÍ S HARMONIKOVÝM KROUŽKEM 45/13-21 MM, 5 KS
5006609 0000000 ECOFIT PLUS LŮŽKO POLOHOVACÍ ELEKTRICKÉ, POJÍZDNÉ, S HRAZDOU A HRAZDIČKOU
5006608 0169152 AQUACEL FOAM NEADHEZIVNÍ 10X10 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ, 10 KS
5006607 0170799 SÁČEK 2D NATURA+ UROSTOMICKÝ 45 MM, PRŮHLEDNÝ, MALÝ, 10 KS
5006606 0169776 AQUACEL AG FOAM NEADHEZIVNÍ 10X10 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 10 KS
5006605 0082623 SÁČEK 1D ESTEEM+ VÝPUSTNÝ 100 MM, PRŮHLEDNÝ, VELKOOBJEMOVÝ, 10 KS
5006604 0171762 PODLOŽKA 2D NATURA FLEXIBILNÍ S HARMONIKOVÝM KROUŽKEM 70/13-45 MM, 5 KS
5006603 0172039 FOAM LITE 8X8 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ, 10 KS
5006601 0082627 SÁČEK 1D ESTEEM+ VÝPUSTNÝ KONVEXNÍ 32 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006600 0172042 FOAM LITE 5,5X12 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ, 10 KS
5006599 0142668 KATÉTR GENTLECATH GLIDE NELATON MUŽSKÝ JEDNORÁZOVÝ, HYDROFILNÍ, POTAŽENÝ, CH08 CM, 30 KS
5006598 0082636 SÁČEK AT ESTEEM SYNERGY+ VÝPUSTNÝ 48 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006597 0142668 KATÉTR GENTLECATH GLIDE NELATON MUŽSKÝ JEDNORÁZOVÝ, HYDROFILNÍ, POTAŽENÝ, CH18 CM, 30 KS
5006596 0169156 AQUACEL FOAM ADHEZIVNÍ 10X10 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ, 10 KS
5006594 0000000 PLURIEL HEMI VOZÍK MECHANICKÝ ODLEHČENÝ PRO 1 RUKU, ADAPTÉR TĚŽIŠTĚ, Š. 39,42,45,48,51,54 CM
5006593 0135083 OPĚRKA HLAVY HLUBOKÁ NASTAVITELNÁ RP404 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM DUPONT
5006592 0025534 PÁS FIXAČNÍ DVOUBODOVÝ RP406 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM
5007417 0140702 ORTÉZA KOLENNÍ PRO MEDIALIZACI PATELY PAN 7.14 KRÁTKÁ ELASTICKÁ S DVOUOSÝMI KLOUBY
5007416 0007979 SEDAČKA POJÍZDNÁ DĚTSKÁ ARIS 2 POLOHOVACÍ S ČALOUNĚNÍM,POPRUHY A OPĚRKAMI
5007415 0172875 EFLOW RAPID AEROSOL HEAD AEROSOLOVÁ MEMBRÁNA
5007414 0140701 ORTÉZA KOLENNÍ S KŘÍŽOVÝM TAHEM PAN 7.13 KRÁTKÁ ELASTICKÁ S DVOUOSÝMI KLOUBY
5007413 0062924 ORTÉZA KOLENNÍ KRÁTKÁ NÁVLEKOVÁ PAN 7.12 S PRUŽNÝMI VÝZTUHAMI, ELASTICKÁ
5007412 0039960 ZÁPĚSTNÍ ORTÉZA – PEVNÁ 011B/I
5007411 0062923 ORTÉZA KOLENNÍ KRÁTKÁ NÁVLEKOVÁ PAN 7.11 ELASTICKÁ S PATELÁRNÍ VÝZTUŽÍ
5007410 0062922 ORTÉZA KOLENNÍ KRÁTKÁ NÁVLEKOVÁ PAN 7.10 ELASTICKÁ
5007409 0172874 EFLOW RAPID NEBULISER SYSTEM NEBULIZÁTOR S AEROSOLOVOU MEMBRÁNOU
5007408 0136194 ROZTOK ELASTOVISKÓZNÍ OPTIVISC SINGLE INJ.1X3ML (3% ROZTOK HYALURONÁTU SODNÉHO),HRAZENA 1 APLIKACE DO 1 KLOUBU/6 MĚS.
5007407 0172873 EFLOW RAPID INHALÁTOR MESH MEMBRÁNOVÝ
5007406 0062920 ORTÉZA KOLENNÍ KRÁTKÁ S LIMITACÍ PAN 7.08 S JEDNOOSÝM NASTAVITELNÝM KLOUBEM PO 15°
5007405 0022625 KONCENTRÁTOR KYSLÍKU NEWLIFE ELITE
5007404 0171972 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON REGA ITE V60 ZTRÁTY DO 105 DB, 18 KANÁLŮ
5007403 0062919 ORTÉZA KOLENNÍ FIXAČNÍ S FLEXÍ 20° PANOPFLEX PAN 7.07 ZADNÍ ANATOMICKY TVAROVANÁ ZADNÍ DLAHA A DVĚ BOČNÍ DLAHY VE 20°
5007402 0171971 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON REGA ITE V50 ZTRÁTY DO 90 DB, 18 KANÁLŮ
5007401 0171666 KONCENTRÁTOR KYSLÍKU FREESTYLE 5
5007400 0171970 SLUCHADLO KANÁLOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON REGA CIC ZTRÁTY DO 90 DB, 18 KANÁLŮ
5007399 0062918 ORTÉZA KOLENNÍ FIXAČNÍ PŘÍMÁ PANOPFIX PAN 7.06 ZADNÍ ANATOMICKY TVROVANÁ DLAHA A DVĚ BOČNÍ ROVNÉ DLAHY
5007398 0171969 SLUCHADLO KANÁLOVÉ MINI DIGITÁLNÍ AUDIFON REGA PICO ZTRÁTY DO 60 DB, 18 KANÁLŮ
5006591 0025423 PODNOŽKA POLOHOVACÍ RP403 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM DUPONT
5006590 0142667 KATÉTR GENTLECATH GLIDE NELATON ŽENSKÝ JEDNORÁZOVÝ, HYDROFILNÍ, POTAŽENÝ, CH10 CM, 30 KS
5006589 0025420 KOLEČKA STABILIZAČNÍ RP400 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM DUPONT
5006588 0082621 SÁČEK 1D ESTEEM+ VÝPUSTNÝ 30 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006587 0025586 PODRUČKA PRO HEMIPLEGIKY NASTAVITELNÁ RP409 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM DUPONT
5006586 0025535 PÁKA BRZDY PRODLOUŽENÁ RP407 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM DUPONT
5006585 0025336 PLURIEL VOZÍK MECHANICKÝ ODLEHČENÝ, ADAPTÉR TĚŽIŠTĚ, Š. 39,42,45,48,51,54 CM
5006584 0142667 KATÉTR GENTLECATH GLIDE NELATON ŽENSKÝ JEDNORÁZOVÝ, HYDROFILNÍ, POTAŽENÝ, CH14 CM, 30 KS
5006583 0169781 AQUACEL AG FOAM ADHEZIVNÍ 10X10 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 10 KS
5006582 0142667 KATÉTR GENTLECATH GLIDE NELATON ŽENSKÝ JEDNORÁZOVÝ, HYDROFILNÍ, POTAŽENÝ, CH16 CM, 30 KS
5006581 0082612 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 20-70 MM, BÉŽOVÝ, MALÝ, FILTR, 30 KS
5006580 0172032 SÁČEK 1D ESTEEM+ FLEX CONVEX UZAVŘENÝ V3/20-25 MM, FLEXIBILNÍ KONVEXNÍ, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006579 0093515 QUATTRO FX FOR HER
5006578 0082622 SÁČEK 1D ESTEEM+ VÝPUSTNÝ 40 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006577 0172037 SÁČEK 1D ESTEEM+ FLEX CONVEX UROSTOMICKÝ V2/10-35 MM, FLEXIBILNÍ KONVEXNÍ, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, 10 KS
5006576 0082705 LANCETY MULTILET SUPER SOFT II JEDNORÁZOVÁ VÝMĚNNÁ LANCETA-JEHLA, 50KS
5006575 0172194 PODLOŽKA 2D NATURA KONVEXNÍ S HARMONIKOVÝM KROUŽKEM 57/13-35 MM, 5 KS
5006574 0082630 SÁČEK AT ESTEEM SYNERGY+ UZAVŘENÝ 35 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006573 0172195 PODLOŽKA 2D NATURA KONVEXNÍ S HARMONIKOVÝM KROUŽKEM 70/13-48 MM, 5 KS
5006572 0082616 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 40 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006571 0142669 KATÉTR GENTLECATH GLIDE TIEMANN JEDNORÁZOVÝ, HYDROFILNÍ, POTAŽENÝ, CH08 CM, 30 KS
5006570 0169149 PODLOŽKA 2D NATURA KONVEXNÍ TVAROVATELNÁ 45/22-33 MM, 5 KS
5006569 0169584 AQUACEL EXTRA 10X10 CM, KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER, 10 KS
5006568 0142669 KATÉTR GENTLECATH GLIDE TIEMANN JEDNORÁZOVÝ, HYDROFILNÍ, POTAŽENÝ, CH14 CM, 30 KS
5006567 0085642 FILM OCHRANNÝ SILESSE SPREJ, 50 ML
5006566 0093515 QUATTRO FX
5006548 0172031 SÁČEK 1D ESTEEM+ FLEX CONVEX UZAVŘENÝ V2/20-35 MM, FLEXIBILNÍ KONVEXNÍ, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006547 0085335 MINIMED SURE-T SET INF.EASY-SET ROVNÁ JEHLA,RYCHLOROZPOJKA,80CM,8MM,10KS
5006546 0172036 SÁČEK 1D ESTEEM+ FLEX CONVEX UROSTOMICKÝ V1/10-43 MM, FLEXIBILNÍ KONVEXNÍ, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, 10 KS
5006545 0172035 SÁČEK 1D ESTEEM+ FLEX CONVEX VÝPUSTNÝ V3/20-25 MM, FLEXIBILNÍ KONVEXNÍ, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006544 0172034 SÁČEK 1D ESTEEM+ FLEX CONVEX VÝPUSTNÝ V2/20-35 MM, FLEXIBILNÍ KONVEXNÍ, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006543 0171763 PODLOŽKA 2D NATURA FLEXIBILNÍ S HARMONIKOVÝM KROUŽKEM 57/13-33 MM, 5 KS
5006542 0172040 FOAM LITE 10X10 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ, 10 KS
5006541 0142667 KATÉTR GENTLECATH GLIDE NELATON ŽENSKÝ JEDNORÁZOVÝ, HYDROFILNÍ, POTAŽENÝ, CH12 CM, 30 KS
5006540 0142669 KATÉTR GENTLECATH GLIDE TIEMANN JEDNORÁZOVÝ, HYDROFILNÍ, POTAŽENÝ, CH10 CM, 30 KS
5006539 0022612 SÁČEK 1D STOMADRESS VÝPUSTNÝ 8-100 MM, PRŮHLEDNÝ, VELKOOBJEMOVÝ, 10 KS
5006538 0093515 QUATTRO AIR
5006537 0000000 AQUACEL FOAM NEADHEZIVNÍ 20X20 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ, 5 KS
5006535 0000000 GRANUFLEX 15X15 CM, HYDROKOLOIDNÍ KRYTÍ, 10 KS
5006534 0000000 AQUACEL SURGICAL 9X35 CM, CHIRURGICKÉ KRYTÍ, 10 KS
5006533 0085334 MINIMED SURE-T SET INF.EASY-SET ROVNÁ JEHLA,RYCHLOROZPOJKA,80CM,6MM,10KS
5006532 0000000 AQUACEL AG 20X30 CM, KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER, 5 KS
5006531 0000000 AQUACEL AG SURGICAL 9X25 CM, CHIRURGICKÉ KRYTÍ SE STŘÍBREM, 10 KS
5006530 0000000 AQUACEL FOAM NEADHEZIVNÍ 15X15 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ, 5 KS
5006529 0085404 AUTOLANCETA MULTI-LANCET S LANCETOVÉ PERO PRO BEZBOLESTNÝ ODBĚR KRVE S NASTAVITELNOU HLOUBKOU VPICHU
5006528 0000000 GRANUFLEX EXTRA TENKÝ 15X15 CM, HYDROKOLOIDNÍ KRYTÍ, 5 KS
5006527 0172038 SÁČEK 1D ESTEEM+ FLEX CONVEX UROSTOMICKÝ V3/10-25 MM, FLEXIBILNÍ KONVEXNÍ, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, 10 KS
5006525 0000000 GRANUFLEX 20X20 CM, HYDROKOLOIDNÍ KRYTÍ, 5 KS
5006523 0000000 GRANUFLEX SIGNAL 18,5X19,5 CM, HYDROKOLOIDNÍ KRYTÍ – PATA, LOKET, RAMENO, 5 KS
5006522 0000000 GRANUFLEX BORDERED 15X15 CM, HYDROKOLOIDNÍ KRYTÍ, 5 KS
5006521 0000000 GRANUFLEX SIGNAL 20X20 CM, HYDROKOLOIDNÍ KRYTÍ, 5 KS
5006520 0000000 GRANUFLEX SIGNAL 20X22,5 CM, HYDROKOLOIDNÍ KRYTÍ – SACRUM, 5 KS
5006519 0000000 AQUACEL AG SURGICAL 9X35 CM, CHIRURGICKÉ KRYTÍ SE STŘÍBREM, 10 KS
5006518 0000000 AQUACEL FOAM NEADHEZIVNÍ 15X20 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ, 5 KS
5006517 0000000 AQUACEL FOAM ADHEZIVNÍ 12,5X12,5 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ, 10 KS
5006516 0000000 AQUACEL FOAM ADHEZIVNÍ 17,5X17,5 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ, 10 KS
5006515 0000000 AQUACEL FOAM ADHEZIVNÍ 21X21 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ, 5 KS
5006514 0093515 AIRFIT F10 FOR HER
5006513 0000000 AQUACEL FOAM ADHEZIVNÍ 19,8X14 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ – PATA, 5 KS
5006512 0085333 MINIMED SURE-T SET INF.EASY-SET ROVNÁ JEHLA,RYCHLOROZPOJKA,60CM,10MM,10KS
5006511 0000000 AQUACEL FOAM ADHEZIVNÍ 20X16,9 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ – SACRUM, 5 KS
5006510 0085332 MINIMED SURE-T SET INF.EASY-SET ROVNÁ JEHLA,RYCHLOROZPOJKA,60CM,8MM,10KS
5006509 0093515 AIRFIT F10
5006508 0000000 AQUACEL FOAM ADHEZIVNÍ 25X30 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ, 5 KS
5006507 0000000 AQUACEL AG FOAM NEADHEZIVNÍ 15X15 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 5 KS
5006506 0000000 AQUACEL AG FOAM NEADHEZIVNÍ 20X20 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 5 KS
5006504 0000000 AQUACEL AG FOAM NEADHEZIVNÍ 15X20 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 5 KS
5006503 0000000 AQUACEL AG FOAM ADHEZIVNÍ 12,5X12,5 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 10 KS
5006502 0000000 AQUACEL AG FOAM ADHEZIVNÍ 17,5X17,5 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 10 KS
5006501 0000000 AQUACEL AG FOAM ADHEZIVNÍ 21X21 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 5 KS
5006500 0000000 AQUACEL AG FOAM ADHEZIVNÍ 18,5X14 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 5 KS
5006499 0000000 AQUACEL AG FOAM ADHEZIVNÍ 20X17 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 5 KS
5006498 0000000 AQUACEL AG FOAM ADHEZIVNÍ 25X30 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 5 KS
5006497 0093515 AIRFIT F30 VELIKOST: S, M
5006496 0000000 AQUACEL AG+ EXTRA 20X30 CM, KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 5 KS
5006495 0000000 FOAM LITE 15X15 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ, 10 KS
5006494 0000000 AQUACEL AG 15X15 CM, KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 5 KS
5006493 0000000 AQUACEL AG+ EXTRA 15X15 CM, KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 5 KS
5006492 0151631 GLUKOMETR GLUCOCARD X-MINI PLUS GT-1960 INZULÍNOVÝ REŽIM,PŘÍSTROJ,10KS PROUŽKŮ,AUTOLANCETA,10KS LANCET,10LET ZÁRUKA
5006491 0000000 GRANUFLEX 20X30 CM, HYDROKOLOIDNÍ KRYTÍ, 5 KS
5006490 0085331 MINIMED SURE-T SET INF.EASY-SET ROVNÁ JEHLA,RYCHLOROZPOJKA,60CM,6MM,10KS
5006489 0000000 AQUACEL FOAM NEADHEZIVNÍ 10X20 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ, 10 KS
5006488 0011193 FERMATHRON PREPARÁT PRO KOLENNÍ KLOUB-INJ. 20MG/2,0ML,HRAZENY 3 APLIKACE DO 1 KLOUBU/6 MĚS.
5006487 0000000 AQUACEL FOAM ADHEZIVNÍ 8X13 CM, PĚNOVÉ KRYTÍ, 10 KS
5006486 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 38 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006485 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 57 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006484 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 45 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006483 0093515 AIRFIT F20 QUIETAIR FOR HER VELIKOST: S, M, L
5006482 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ VÝPUSTNÝ 70 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006481 0140362 FERMATHRON PLUS PREPARÁT PRO KOLENNÍ KLOUB,INJ.30MG/2,0ML,HRAZENY 3 APLIKACE DO 1 KLOUBU/6 MĚS.
5006480 0172156 DREAMSTATION BIPAP AVAPS30 WITH HUMIDIFIER, MODEM
5006479 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 38 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006478 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 32 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006477 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 70 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006476 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 45 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006474 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 57 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006473 0023742 200 RC CHODÍTKO DVOUKOLOVÉ S PŘEDLOKETNÍMI OPĚRKAMI, PEVNÝ RÁM, NASTAVITELNÁ VÝŠKA
5006472 0023745 202 EL CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ, ŠIROKÝ PEVNÝ RÁM, NASTAVITELNÁ VÝŠKA, 3 VELIKOSTI
5006471 0023752 206 EL CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ, STŘEDNĚ ŠIROKÝ PEVNÝ RÁM, NASTAVITELNÁ VÝŠKA, 3 VELIKOSTI
5006470 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 38 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, VELKÝ, FILTR, 30 KS
5006469 0023733 12 S CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ, ÚZKÝ PEVNÝ RÁM, NASTAVITELNÁ VÝŠKA, 3 VELIKOSTI
5006468 0023746 202 ELC CHODÍTKO DVOUKOLOVÉ, ŠIROKÝ PEVNÝ RÁM, NASTAVITELNÁ VÝŠKA, 3 VELIKOSTI
5006467 0023753 206 ELC CHODÍTKO DVOUKOLOVÉ, STŘEDNĚ ŠIROKÝ PEVNÝ RÁM, NASTAVITELNÁ VÝŠKA, 3 VELIKOSTI
5006466 0023734 12 SC CHODÍTKO DVOUKOLOVÉ, ÚZKÝ PEVNÝ RÁM, NASTAVITELNÁ VÝŠKA, 3 VELIKOSTI
5006465 0023695 121 JDA BERLE PŘEDLOKETNÍ S UZAVŘENOU NASTAVITELNOU SKLOPNOU OPĚRKOU, DĚTSKÁ
5006464 0023691 121 AT BERLE PŘEDLOKETNÍ S UZAVŘENOU NASTAVITELNOU SKLOPNOU OPĚRKOU, PRODLOUŽENÁ
5006463 0023690 121 A BERLE PŘEDLOKETNÍ S UZAVŘENOU NASTAVITELNOU SKLOPNOU OPĚRKOU, NASTAVITELNÁ VÝŠKA
5006462 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 45 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, VELKÝ, FILTR, 30 KS
5006461 0023687 121 BERLE PŘEDLOKETNÍ S UZAVŘENOU SKLOPNOU OPĚRKOU, NASTAVITELNÁ VÝŠKA
5006460 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 57 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, VELKÝ, FILTR, 30 KS
5006459 0000000 SÁČEK 2D NATURA+ UZAVŘENÝ 70 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, VELKÝ, FILTR, 30 KS
5006458 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 40 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006457 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 50 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006456 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 40 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, VELKÝ, FILTR, 30 KS
5006455 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 30 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006454 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 20-70 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006453 0093515 AIRFIT F20 QUIETAIR VELIKOST: S, M, L
5006452 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 20-70 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, VELKÝ, FILTR, 30 KS
5006451 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 60 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006450 0172156 DREAMSTATION BIPAP AVAPS30 WITH HUMIDIFIER
5006449 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 30 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, VELKÝ, FILTR, 30 KS
5006448 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 50 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, VELKÝ, FILTR, 30 KS
5006447 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 20-70 MM, PRŮHLEDNÝ, VELKÝ, FILTR, 30 KS
5006446 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 30 MM, PRŮHLEDNÝ, VELKÝ, FILTR, 30 KS
5006445 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 40 MM, PRŮHLEDNÝ, VELKÝ, FILTR, 30 KS
5006444 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 50 MM, PRŮHLEDNÝ, VELKÝ, FILTR, 30 KS
5006443 0085721 MINIMED SILHOUETTE SET INF.SILHOUETTE, TEFLONOVÁ KANYLA,110CM, 13MM, 10KS KOMPLETNÍCH SETŮ
5006442 0085402 GLUKOMETR GLUCOCARD X-METER GT-1910 INZ.REŽ.PŘÍSTROJ,50KS TEST.PROUŽKŮ,AUTOLANC.10KS LANCET,10 LET ZÁRUKA
5006441 0172155 DREAMSTATION BIPAP ST30 WITH HUMIDIFIER, MODEM
5006440 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ SOFT CONVEX UZAVŘENÝ V1/20-47 MM, MĚKKÝ KONVEXNÍ, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006439 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ SOFT CONVEX UZAVŘENÝ V2/15-40 MM, MĚKKÝ KONVEXNÍ, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006438 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ SOFT CONVEX UZAVŘENÝ V3/10-28 MM, MĚKKÝ KONVEXNÍ, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 30 KS
5006437 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ SOFT CONVEX VÝPUSTNÝ V1/20-47 MM, MĚKKÝ KONVEXNÍ, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006436 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ SOFT CONVEX VÝPUSTNÝ V2/15-40 MM, MĚKKÝ KONVEXNÍ, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006435 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ SOFT CONVEX VÝPUSTNÝ V3/10-28 MM, MĚKKÝ KONVEXNÍ, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006434 0093512 MIRAGE MICRO
5006433 0172155 DREAMSTATION BIPAP ST30 WITH HUMIDIFIER
5006432 0000000 AQUACEL EXTRA 15X15 CM, KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER, 5 KS
5006431 0000000 KALTOSTAT 10X20 CM, KRYTÍ, 10 KS
5006430 0000000 KALTOSTAT 15X25CM, KRYTÍ, 10 KS
5006429 0000000 AQUACEL BURN 13X10 CM, KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER, 5 KS
5006428 0000000 AQUACEL BURN 17X15 CM, KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER, 5 KS
5006427 0000000 AQUACEL BURN 23X30 CM, KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER, 5 KS
5006426 0000000 AQUACEL BURN 23X100 CM, KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER, 3 KS
5006425 0085720 MINIMED SILHOUETTE SET INF.SILHOUETTE, TEFLONOVÁ KANYLA, 60CM, 13MM, 10KS KOMPLETNÍCH SETŮ
5006424 0000000 AQUACEL AG BURN 54X45 CM, KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 3 KS
5006423 0142818 PUMPA INZULÍNOVÁ TANDEM T:SLIM X2 – PŘÍSLUŠENSTVÍ SETY INF. KOVOVÉ TRUSTEEL 6MM/80CM 10 KS
5006422 0093512 MIRAGE FX FOR HER
5006421 0000000 AQUACEL AG BURN 23X100 CM, KRYTÍ S TECHNOLOGIÍ HYDROFIBER A SE STŘÍBREM, 3 KS
5006420 0000000 SÁČEK 1D ESTEEM+ VÝPUSTNÝ 20-70 MM, BÉŽOVÝ, S OKÉNKEM, STANDARD, FILTR, 10 KS
5006418 0085260 MINIMED SILHOUETTE SET INF.SILHOUETTE TEFL.KANYLA,60CM,10KS JEHLIČEK,5KS HADIČEK
5006417 0093512 MIRAGE FX
5006416 0142820 PUMPA INZULÍNOVÁ TANDEM T:SLIM X2 – PŘÍSLUŠENSTVÍ SETY INF. KOVOVÉ TRUSTEEL 6MM/80CM 10 KS
5006414 0142819 PUMPA INZULÍNOVÁ TANDEM T:SLIM X2 – PŘÍSLUŠENSTVÍ SETY INF. KOVOVÉ TRUSTEEL 8MM/60CM 10 KS
5006413 0085258 MINIMED SILHOUETTE SET INF.SILHOUETTE TEFL.KANYLA,110CM,10KS JEHLIČEK,5KS HADIČEK
5006412 0142815 PUMPA INZULÍNOVÁ TANDEM T:SLIM X2 – PŘÍSLUŠENSTVÍ SETY INF. TEFLONOVÉ VARISOFT 30 17MM/80CM 10 KS
5006411 0000000 ABRI FORM COMFORT XXL1 KALHOTKY ABSORPČNÍ, BARIATRICKÉ, BOKY AŽ DO 254CM, 2250ML,10KS
5006409 0093512 AIRFIT N10 FOR HER
5006407 0140262 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KOMFORT BERCOVÝ OCHRANNÝ P-PRONA KMF1-1, 35X30-46; P-PRONA KMF1-2, 45X30-46; P-PRONA KMF1-3, 55X30-46
5006405 0140263 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KOMFORT BERCOVÝ S KROUŽKEM P-PRONA KMF3-1, 35X30-46; P-PRONA KMF3-2, 45X30-46; P-PRONA KMF3-3, 55X30-46
5006404 0142816 PUMPA INZULÍNOVÁ TANDEM T:SLIM X2 – PŘÍSLUŠENSTVÍ SETY INF. TEFLONOVÉ VARISOFT 30 17MM/110CM 10 KS
5006397 0142814 PUMPA INZULÍNOVÁ TANDEM T:SLIM X2 – PŘÍSLUŠENSTVÍ SETY INF. TEFLONOVÉ VARISOFT 30 17MM/60CM 10 KS
5006396 0142813 PUMPA INZULÍNOVÁ TANDEM T:SLIM X2 – PŘÍSLUŠENSTVÍ SETY INF. TEFLONOVÉ VARISOFT 30 13MM/110CM 10 KS
5006394 0063890 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLIMATEX, VEL. 12, KAT. 1 P-PRONA KLX1-12, ROZMĚR 27 X 80
5006393 0142812 PUMPA INZULÍNOVÁ TANDEM T:SLIM X2 – PŘÍSLUŠENSTVÍ SETY INF. TEFLONOVÉ VARISOFT 30 13MM/80CM 10 KS
5006392 0063889 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLIMATEX, VEL. 11, KAT. 1 P-PRONA KLX1-11, ROZMĚR 21 X 80
5006391 0085168 MINIMED SILHOUETTE SET INF.SILHOUETTE,TEFLONOVÁ KANYLA,60CM,17MM,10KS KOMPLETNÍCH SETŮ
5006390 0063888 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLIMATEX, VEL. 10, KAT. 1 P-PRONA KLX1-10, ROZMĚR 21 X 70
5006389 0063887 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLIMATEX, VEL. 9, KAT. 1 P-PRONA KLX1-9, ROZMĚR 19 X 70
5006388 0063886 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLIMATEX, VEL. 8, KAT. 1 P-PRONA KLX1-8, ROZMĚR 31 X 65
5006387 0142811 PUMPA INZULÍNOVÁ TANDEM T:SLIM X2 – PŘÍSLUŠENSTVÍ SETY INF. TEFLONOVÉ VARISOFT 30 13MM/60CM 10 KS
5006385 0063885 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLIMATEX, VEL. 7, KAT. 1 P-PRONA KLX1-7, ROZMĚR 22 X 55
5006384 0063884 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLIMATEX, VEL. 6, KAT. 1 P-PRONA KLX1-6, ROZMĚR 18 X 55
5006383 0063883 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLIMATEX, VEL. 5, KAT. 1 P-PRONA KLX1-5, ROZMĚR 14 X 50
5006382 0093512 AIRFIT N10
5006381 0063882 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLIMATEX, VEL. 4, KAT. 1 P-PRONA KLX1-4, ROZMĚR 22 X 45
5006379 0063881 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLIMATEX, VEL. 3, KAT. 1 P-PRONA KLX1-3, ROZMĚR 12 X 45
5006378 0000000 OBRUČ POGUMOVANÁ ULTRAGREP PRO KVADRUPLEGIKY SURGE LT RP373 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM
5006377 0000000 OBRUČ POGUMOVANÁ ULTRAGREP PRO KVADRUPLEGIKY ULTRA GREPP RP329 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM
5006376 0000000 PÁS FIXAČNÍ PĚTIBODOVÝ RP300-5 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM PROGEO
5006375 0000000 JOKER JUNIOR VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ DĚTSKÝ, INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ, PEVNÝ RÁM
5006374 0000000 EXELLE JUNIOR VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ DĚTSKÝ, INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ, SKLÁDACÍ RÁM
5006373 0000000 JUNIOR LIGHT VOZÍK MECHANICKÝ DĚTSKÝ, VÝSUVNÁ MADLA, STABILIZAČNÍ KOLEČKA, Š. 27,30,33,36 CM
5006372 0000000 DUKE VOZÍK MECH. AKTIVNÍ PROGEO, INDIV. NASTAVENÍ, PEVNÝ KARBONOVÝ RÁM NASTAVITELNÝ
5006371 0000000 NOIR VOZÍK MECH. AKTIVNÍ PROGEO, INDIV. NASTAVENÍ, PEVNÝ KARBONOVÝ RÁM MONOCOQUE
5006370 0000000 EGO VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ PROGEO, INDIV. NASTAVENÍ, SKLÁDACÍ RÁM I OPĚRKA ZAD
5006369 0135130 OBRUČ PRO KVADRUPLEGIKY ERGO-PARA RP331 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM
5006368 0135129 STUPAČKA SPOJENÁ SKLOPNÁ RP315 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM PROGEO
5006367 0135082 PELOTA BOČNÍ TRUPOVÁ ODKLOPNÁ RP350 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM PROGEO, PRAVÁ NEBO LEVÁ
5006366 0135081 PODNOŽKA POLOHOVACÍ RP351 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM PROGEO
5006365 0135080 OPĚRKA HLAVY NASTAVITELNÁ SKLÁDACÍ RP347 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM PROGEO
5006364 0019488 NÁVLEK SILIKONOVÝ NA OBRUČE RP309 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM
5006363 0063880 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLIMATEX, VEL. 2, KAT. 1 P-PRONA KLX1-2, ROZMĚR 20 X 35
5006362 0019426 OBRUČ PRO KVADRUPLEGIKY S VÝSTUPKY RP308 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM
5006361 0019424 RYCHLOUPÍNACÍ OSA PRO KVADRUPLEGIKY TETRACLIP RP307 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM PROGEO
5006360 0019310 KOLEČKO STABILIZAČNÍ SKLOPNÉ RP303 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM PROGEO
5006359 0019309 PODRUČKY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ, ODKLOPNÉ A ODNÍMATELNÉ RP302 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM PROGEO
5006358 0019308 KRYTY KOL RP301 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM
5006357 0019307 PÁS FIXAČNÍ DVOUBODOVÝ RP300-2 PŘÍSLUŠENSTVÍ K MECHANICKÝM VOZÍKŮM PROGEO
5006356 0019305 JOKER ENERGY VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ PROGEO, INDIV. NASTAVENÍ, PEVNÝ DURALOVÝ RÁM SVAŘENÝ
5006355 0019304 JOKER VOZÍK MECH. AKTIVNÍ PROGEO, INDIV. NASTAVENÍ, PEVNÝ DURALOVÝ RÁM NASTAVITELNÝ
5006354 0019306 YOGA VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ PROGEO, INDIV. NASTAVENÍ, SKLÁDACÍ RÁM I OPĚRKA ZAD
5006353 0135128 TEKNA ADVANCE VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ PROGEO, INDIV. NASTAVENÍ, SKLÁDACÍ RÁM
5006352 0019303 EXELLE VARIO VOZÍK MECH. AKTIVNÍ PROGEO, INDIV. NASTAVENÍ, SKLÁDACÍ RÁM, ODNÍM. PODNOŽKY
5006351 0019302 EXELLE VOZÍK MECHANICKÝ AKTIVNÍ PROGEO, INDIV. NASTAVENÍ, SKLÁDACÍ RÁM
5006350 0135062 BASIC LIGHT PLUS VOZÍK MECHANICKÝ ODLEHČENÝ VARIABILNÍ,ADAPTÉR TĚŽIŠTĚ,Š. 36,39,42,45,48,51,54 CM
5006349 0135061 BASIC LIGHT CLASSIC VOZÍK MECHANICKÝ ODLEHČENÝ VARIABILNÍ,ADAPTÉR TĚŽIŠTĚ,Š. 39,42,45,48 CM
5006346 0063902 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLIMATEX, VEL. 12, KAT. 2 P-PRONA KLX2-12, ROZMĚR 27 X 80
5006345 0063901 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLIMATEX, VEL. 11, KAT. 2 P-PRONA KLX2-11, ROZMĚR 21 X 80
5006344 0063900 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLIMATEX, VEL. 10, KAT. 2 P-PRONA KLX2-10, ROZMĚR 21 X 70
5006343 0063899 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLIMATEX, VEL. 9, KAT. 2 P-PRONA KLX2-9, ROZMĚR 19 X 70
5006342 0063898 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLIMATEX, VEL. 8, KAT. 2 P-PRONA KLX2-8, ROZMĚR 31 X 65
5006341 0063897 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLIMATEX, VEL. 7, KAT. 2 P-PRONA KLX2-7, ROZMĚR 22 X 55
5006340 0085250 MINIMED QUICK-SET SET INF.QUICK-SET TEFL.KANYLA,RYCHLOROZPOJKA,60CM,6MM,10KS
5006339 0063896 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLIMATEX, VEL. 6, KAT. 2 P-PRONA KLX2-6, ROZMĚR 18 X 55
5006338 0063895 NÁVLEK PAHÝLOVÝ PRONA KLIMATEX, VEL. 5, KAT. 2 P-PRONA KLX2-5, ROZMĚR 14 X 50
5007173 0045755 LASTOFA LASTOFA-UZAVŘENÁ ŠPIČKA A-G S PROTISKLUZOVÝM LEMEM
5007172 0171695 PURE 5PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 36 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007170 0171694 PURE 7PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007169 0136342 POWER WALKING BOOT Q62011 ORTÉZA HLEZENNÍ RIGIDNÍ PNEUMATICKÁ QMED, PNEUMAT.NASTAVENÍ KOMPRESE,VEL.S-XL
5007168 0171694 PURE 7PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007167 0171694 PURE 7PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007166 0171694 PURE 7PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ S REPRODUKTORKEM VE ZVUKOVODU
5007165 0045126 LASTOFA LASTOFA-UZAVŘENÁ ŠPIČKA A-G
5007163 0172048 MOTION P 5PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007162 0136341 FOOT AND SHIN BRACE QAM04011,21,31,41,51 ORTÉZA HLEZENNÍ PNEUM. QMED,KLOUB S OMEZ.PLANT/DORS FLEXE 0-45°,5 PÁSŮ,VEL.XS-XL
5007161 0093989 HYALUBRIX VISKOELASTICKÝ ROZTOK INTRAARTIKULÁRNÍ INJEKCE 1X2 ML/30 MG HRAZENY 3 APLIKACE DO 1 KLOUBU/6 MĚS.
5007160 0172048 MOTION P 5PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007159 0170824 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON LIBRA R ZTRÁTY DO 95 DB,8 KANÁLŮ
5007158 0172048 MOTION P 5PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007157 0172048 MOTION P 5PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007156 0045124 LASTOFA LASTOFA-UZAVŘENÁ ŠPIČKA A-D
5007155 0172181 MOTION SP 5PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007154 0140574 HYALONE VISKOLEASTICKÝ ROZTOK INTRAARTIKULÁRNÍ INJEKCE 60 MG/4 ML, HRAZENA 1 APLIKACE DO 1 KLOUBU/6 MĚS.
5007153 0172181 MOTION SP 5PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007152 0170823 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON LIBRA P ZTRÁTY DO 115 DB,8 KANÁLŮ
5007151 0136340 FOOT AND SHIN BRACE QAM04010,20,30,40,50 ORTÉZA HLEZENNÍ QMED, KLOUB S OMEZ. PLANT/DORS FLEXE 0-45°, 5 PÁSŮ, VEL.XS-XL
5007150 0172181 MOTION SP 5PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007149 0171599 URIMED B´BAGS NESTRILNÍ URINÁLNÍ SÁČEK, 2 L, 90 CM, S VÝPUSTÍ, ANTIREFLUXNÍ CHLOPEŇ, 30 KS
5007148 0172181 MOTION SP 5PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 32 KANÁLOVÉ
5007147 0082806 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ PVC DURACUFF SUCTION VOICE S ŘEČOVOU CHLOPNÍ 13042, MANŽ.,ODSÁV., 2 VNITŘ. KAN., 15MM , VEL7-12
5007146 0172180 MOTION SP 7PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007145 0172180 MOTION SP 7PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007144 0170014 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON LIBRA S+ ZTRÁTY DO 100 DB, 8 KANÁLŮ
5007143 0161117 MEMORY MEMORY MEDICAL STOCKINGS A-T/S KOMPRESE PŘES BOKY 01 7262
5007142 0172180 MOTION SP 7PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007141 0172180 MOTION SP 7PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007139 0172047 MOTION P 7PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007138 0170013 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON LIBRA XS ZTRÁTY DO 95 DB, 8 KANÁLŮ
5007137 0172047 MOTION P 7PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007136 0172047 MOTION P 7PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007135 0045365 MEMORY MEMORY A-T,UZAVŘENÁ ŠPIČKA
5007134 0172047 MOTION P 7PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007133 0171687 MOTION SX 7PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 48 KANÁLOVÉ
5007132 0082797 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ PVC DURATWIX UNI CUFF 19611, MANŽ., 2KANYLY S 15MM KON., A 15MM ROT. KON., VEL 7-10
5007130 0171693 MOTION S 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007129 0171693 MOTION S 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007128 0169543 SLUCHADLO BOLTCOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON VICO IS+ TRT ZTRÁTY DO 75 DB, 4 KANÁLY, S TINITUS MASKEREM
5007127 0045366 MEMORY MEMORY A-T/U TĚHOTENSKÉ,UZAVŘENÁ ŠPIČKA
5007126 0171693 MOTION S 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007125 0171693 MOTION S 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007124 0169315 COVER ROLL STRETCH 15CMX9,2M FIXACE HYPOALERGENNÍ NETKANÝ TEXTIL S ADHEZÍ,1 ROLE NESTERILNÍ
5007123 0082798 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ PVC DURATWIX UNI CUFF 19601, MANŽETA, BEZ VNITŘ. KANYLY S 15MM KON., VEL.7-10
5007122 0045756 MEMORY MEMORY A-G S PROTISKLUZOVÝM LEMEM,UZAVŘENÁ ŠPIČKA
5007121 0169314 COVER ROLL STRETCH 10CMX9,2M FIXACE HYPOALERGENNÍ NETKANÝ TEXTIL S ADHEZÍ,1 ROLE NESTERILNÍ
5007120 0171692 MOTION SA 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007119 0169542 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON VICO IS TRT ZTRÁTY DO 70 DB, 4 KANÁLY, S TINITUS MASKEREM
5007118 0171692 MOTION SA 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007117 0169313 COVER ROLL STRETCH 5CMX9,2M FIXACE HYPOALERGENNÍ NETKANÝ TEXTIL S ADHEZÍ,1 ROLE NESTERILNÍ
5007116 0171692 MOTION SA 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007115 0171692 MOTION SA 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007114 0171691 MOTION SX 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007113 0169312 LEUKOMED T PLUS 7,2CMX5CM STERILNÍ FILMOVÉ KRYTÍ S NEPŘILNAVÝM POLŠTÁŘKEM,5KS
5007112 0045362 MEMORY MEMORY MEDICAL STOCKINGS A-D
5007111 0171691 MOTION SX 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007110 0169541 SLUCHADLO KANÁLOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON VICO CIC TRT ZTRÁTY DO 65 DB, 4 KANÁLY, S TINITUS MASKEREM
5007109 0169311 LEUKOMED T PLUS 7,2CMX5CM STERILNÍ FILMOVÉ KRYTÍ S NEPŘILNAVÝM POLŠTÁŘKEM,50KS
5007108 0171691 MOTION SX 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007107 0171691 MOTION SX 3PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 24 KANÁLOVÉ
5007106 0169310 LEUKOMED T PLUS 8CMX15CM STERILNÍ FILMOVÉ KRYTÍ S NEPŘILNAVÝM POLŠTÁŘKEM,5KS
5007105 0082796 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ PVC DURATWIX LINGO 19661,S MANŽ.A ODSÁV.,2 VNITŘ. KAN.,S 15MM STND.KON.,A 15MM ROTAČ.,VEL 7-10
5007104 0171690 MOTION SA 5PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 36 KANÁLOVÉ
5007103 0169309 LEUKOMED T PLUS 8CMX15CM STERILNÍ FILMOVÉ KRYTÍ  S NEPŘILNAVÝM POLŠTÁŘKEM,50KS
5007102 0169540 SLUCHADLO BOLTCOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON VICO IS+ P ZTRÁTY DO 90 DB, 4 KANÁLY
5007101 0171690 MOTION SA 5PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 36 KANÁLOVÉ
5007100 0169308 LEUKOMED T PLUS 8CMX10CM STERILNÍ FILMOVÉ KRYTÍ S NEPŘILNAVÝM POLŠTÁŘKEM,5KS
5007099 0161116 MEMORY ALOE VERA MEMORY ALOE VERA A-T/U TĚHOTENSKÉ,UZAVŘENÁ ŠPIČKA
5007098 0171690 MOTION SA 5PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 36 KANÁLOVÉ
5007097 0169307 LEUKOMED T PLUS 8CMX10CM STERILNÍ KRYTÍ FILMOVÉ S NEPŘILNAVÝM POLŠTÁŘKEM,50KS
5007096 0171690 MOTION SA 5PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 36 KANÁLOVÉ
5007095 0169539 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON VICO IS P ZTRÁTY DO 90 DB, 4 KANÁLY
5007094 0000000 LEUKOMED T 11CMX14CM STERILNÍ SEMIPERMEABILNÍ FILMOVÉ TRANSPARENTNÍ KRYTÍ,5KS
5007093 0169305 LEUKOMED T 8CMX10CM STERILNÍ SEMIPERMEABILNÍ FILMOVÉ TRANSPARENTNÍ KRYTÍ,5KS
5007092 0169304 LEUKOMED T 8CMX10CM STERILNÍ SEMIPERMEABILNÍ FILMOVÉ TRANSPARENTNÍ KRYTÍ,50KS
5007091 0169538 SLUCHADLO KANÁLOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON VICO CIC P ZTRÁTY DO 90 DB, 4 KANÁLY
5007090 0169303 LEUKOMED T 5CMX7,2CM STERILNÍ SEMIPERMEABILNÍ FILMOVÉ TRANSPARENTNÍ KRYTÍ,5KS
5007089 0169302 LEUKOMED T 5CMX7,2CM STERILNÍ SEMIPERMEABILNÍ FILMOVÉ TRANSPARENTNÍ KRYTÍ,50KS
5007088 0171689 MOTION SX 5PX SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ 36 KANÁLOVÉ
5007087 0169208 LEUKOMED 8CMX15CM STERILNÍ KRYTÍ Z NETKANÉ TEXTILIE S POLŠTÁŘKEM,50KS
5007086 0169537 SLUCHADLO BOLTCOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON VICO IS+ ZTRÁTY DO 75 DB, 4 KANÁLY
5007085 0169207 LEUKOMED 8CMX10CM STERILNÍ KRYTÍ Z NETKANÉ TEXTILIE S POLŠTÁŘKEM,50KS
5007084 0093507 H5I HEATED HUMIDIFIER VYHŘÍVANÝ ZVLHČOVAČ S PŘÍSLUŠENSTVÍM
5007083 0169206 LEUKOMED 5CMX7,2CM STERILNÍ KRYTÍ Z NETKANÉ TEXTILIE S POLŠTÁŘKEM,50KS
5007082 0082795 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ PVC DURATWIX LINGO 19261, FEN., 1 S 15MM KON., 1 S ROTAČNÍM 15MM KON., VEL. 5-13
5007081 0169536 SLUCHADLO ZVUKOVODOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON VICO IS ZTRÁTY DO 70 DB, 4 KANÁLY
5007080 0000000 HYPAFIX TRANSPARENT 10CMX10M KRYTÍ FILMOVÉ NESTERILNÍ TRANSPARENTNÍ SEMIPERMEABILNÍ V ROLI,1KS
5007079 0170894 JEHLY PRO INZULÍNOVÁ PERA SUPER FINE, 12MM 29G, 100KS
5007078 0169535 SLUCHADLO KANÁLOVÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON VICO CIC ZTRÁTY DO 65 DB, 4 KANÁLY
5007077 0093507 H4I HEATED HUMIDIFIER VYHŘÍVANÝ ZVLHČOVAČ S PŘÍSLUŠENSTVÍM HUMIDAIRE 3I
5007076 0000000 HYPAFIX TRANSPARENT 5CMX10M KRYTÍ FILMOVÉ NESTERILNÍ TRANSPARENTNÍ SEMIPERMEABILNÍ V ROLI,1KS
5007075 0161115 MEMORY ALOE VERA MEMORY ALOE VERA A-T/S KOMPRESE PŘES BOKY,UZAVŘENÁ ŠPIČKA
5007074 0085458 LANCETY RIGHTEST GL300,100KS
5007073 0169534 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON VICO M TRT ZTRÁTY DO 100 DB, 4 KANÁLY, S TINITUS MASKEREM
5007072 0170893 JEHLY PRO INZULÍNOVÁ PERA SUPER FINE, 8MM 30G, 100KS
5007071 0169203 CUTIMED SORBACT ROUND SWABS 3CM ANTIMIKROBIÁLNÍ TAMPONKY STERILNÍ(Z ROUŠKY 10X10CM),70KS
5007070 0082794 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ PVC DURATWIX UNI 19211, 2 VNITŘ. KANYLY, 1 S 15MM KON., 1 S 15MM FLEXIB. KON., VEL 7-10
5007069 0136243 BORT AIR WALKER SHORT ORTÉZA HLEZNA RIGIDNÍ NÍZKÁ S NAFUKOVACÍ VLOŽKOU 100 350
5007068 0000000 CUTIMED SORBACT RIBBON GAUZE 5CMX200CM ANTIMIKROBIÁLNÍ PŘÍŘEZ V ROLI,STERILNÍ,10KS
5007067 0170892 JEHLY PRO INZULÍNOVÁ PERA SUPER FINE, 8MM 31G, 100KS
5007066 0169533 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON VICO M ZTRÁTY DO 100 DB, 4 KANÁLY
5007065 0045772 MEMORY ALOE VERA MEMORY ALOE VERA A-G S PROTISKLUZOVÝM LEMEM,UZAVŘENÁ ŠPIČKA
5007064 0169201 CUTIMED SORBACT RIBBON GAUZE 2CMX50CM KRYTÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ,PŘÍŘEZ V ROLI,STERILNÍ,20KS
5007063 0000000 CUTIMED CAVITY 15CMX15CM POLYURETANOVÁ PĚNA DO DUTIN A KAVIT,STERILNÍ,5KS
5007062 0172658 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ PUR DURATWIX UNI 19201, KON. 15MM,360 ST.ROTACE ROTATWIX, VEL.7-10
5007061 0136242 BORT AIR WALKER ACHILLO ORTÉZA HLEZNA A ACHIL.ŠLACHY RIGIDNÍ VYSOKÁ S NAFUKOVACÍ VLOŽKOU 100 320
5007059 0169192 CUTIMED CAVITY 10CMX10CM POLYURETANOVÁ PĚNA DO DUTIN A KAVIT,STERILNÍ,10KS
5007058 0170891 JEHLY PRO INZULÍNOVÁ PERA SUPER FINE, 6MM 31G, 100KS
5007057 0169532 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON VICO S TRT ZTRÁTY DO 90 DB, 4 KANÁLY, S TINITUS MASKEREM
5007056 0171976 CLIMATELINEAIR OXY VYHŘÍVANÁ VZDUCHOVÁ TRUBICE
5007054 0161112 MEMORY ALOE VERA MEMORY ALOE VERA A-D,UZAVŘENÁ ŠPIČKA
5007053 0169191 CUTIMED CAVITY 5CMX6CM POLYURETANOVÁ PĚNA DO DUTIN A KAVIT,STERILNÍ,10KS
5007052 0000000 CUTICELL EUCERIT 7,5CMX20CM NEADHERENTNÍ MASTNÝ TYL IMPREGNOVANÝ EUCERITEM,STERILNÍ,50KS
5007051 0136241 BORT AIR WALKER LONG ORTÉZA HLEZNA RIGIDNÍ VYSOKÁ S NAFUKOVACÍ VLOŽKOU 100 300
5007050 0169189 CUTICELL EUCERIT 7,5CMX7,5CM NEADHERENTNÍ MASTNÝ TYL IMPREGNOVANÝ EUCERITEM,STERILNÍ,50KS
5007049 0169531 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ AUDIFON VICO S ZTRÁTY DO 90 DB, 4 KANÁLY
5007048 0170890 JEHLY PRO INZULÍNOVÁ PERA SUPER FINE, 4MM, 33G,100KS
5006994 0168412 SLUCHADLO KANÁLOVÉ DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELNÉ AUDIFON ARRIVA CIC ČTYŘKANÁLOVÉ, ZTRÁTY DO 65 DB
5006993 0171973 LUMIS 100 VPAP ST KOMPLET S PŘÍSLUŠENSTVÍM A VÝHŘEVNÝM ZVLHČOVAČEM S MOŽNOSTÍ TELEMETRIE
5006992 0004203 BORT EPIBASIC BANDÁŽ  EPICONDYLITIS 122 600
5006991 0168411 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELNÉ AUDIFON ARRIVA X ČTYŘKANÁLOVÉ, ZTRÁTY DO 95 DB
5006990 0000000 CUTIMED SORBACT HYDROACTIVE 14CMX14CM ANTIMIKROBIÁLNÍ HYDROAKTIVNÍ POLYURETANOVÉ KRYTÍ STERILNÍ, 10KS
5006989 0136339 AFO-WALKER 3/4 DRQI3H ORTÉZA HLEZENNÍ QMED, KLOUB S OMEZ. PLANT/DORS FLEXE 0-70°, 4 PÁSY, VEL.S-L
5006988 0004194 BORT KNEE SUPPORT WITH PATELLA RECESS BANDÁŽ KOLENNÍ STABILO S OTVOREM PRO PATELLU 114 150
5006987 0168410 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELNÉ AUDIFON ARRIVA M ČTYŘKANÁLOVÉ, ZTRÁTY DO 85 DB
5006986 0000000 JAZZ S50B69 BRZDY DOPROVODU,SKLÁPĚCÍ ZÁDOVÁ OPĚRKA,ŠÍŘE 39-50CM,NOSNOST 130KG
5006985 0169163 CUTIMED SORBACT HYDROACTIVE 7,5CMX8,5CM ANTIMIKROBIÁLNÍ HYDROAKTIVNÍ POLYURETANOVÉ KRYTÍ STERILNÍ 10KS
5006984 0136338 FIRST DRQI5A ORTÉZA KOLENNÍ ČTYŘB. QMED, POLYCENTR.KLOUB,REG.FLEXE/EXTEN.0-90°/0-40°,VEL.XS-L
5006983 0169290 GLUKOMETR MYLIFE PURA INZULÍNOVÝ REŽIM
5006982 0004193 BORT VARIOBASIC ZÁDOVÁ BANDÁŽ VARIOBASIC 112 650 – PÁS BEDERNÍ
5006981 0169221 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ S TINITUS MASKEREM,4 KANÁLY AUDIFON ARRIVA S+ TRT, ZTRÁTY DO 75 DB
5006980 0063674 PUSH MED WRIST BRACE VEL.: 1 – 4, PRAVÁ NEBO LEVÁ
5006979 0171244 AIRCURVE 10 CS PACEWAVE KOMPLET S PŘÍSLUŠENSTVÍM A VÝHŘEVNÝM ZVLHČOVAČEM S MOŽNOSTÍ TELEMETRIE
5006978 0081945 LEUKOFIX NÁPLAST HYPOALERGENNÍ,2,5CMX9,2M,PRŮHLEDNÁ,PERFOROVANÁ,LEHCE TRHATELNÁ,12KS
5006977 0063675 PUSH MED WRIST BRACE SPLINT S TVAROVATELNOU DLAHOU, VEL.: 1 – 4, PRAVÁ NEBO LEVÁ
5006976 0063673 PUSH CARE NECK BRACE VEL.: 1 – 2, VÝŠKA 8 CM NEBO 10 CM
5006975 0082011 LINOVERA NENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY PRO OŠETŘENÍ RAN, SPRAY 30ML
5006974 0063672 PUSH CARE BACK BRACE VEL.: 1 – 5
5006973 0041032 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ SILIKON FENESTROVANÁ 5KS FILT.ID 9,5-13,5MM DÉL.36-55 MM +1 KS KARTÁČEK
5006972 0063669 PUSH CARE WRIST BRACE VEL.: 1 – 4, PRAVÁ NEBO LEVÁ
5006971 0169300 HYALECASAN 120G, TUBA S APLIKÁTOREM, KAT.ČÍSLO 0739
5006970 0063671 PUSH CARE KNEE BRACE VEL.: 1 – 5
5006969 0063670 PUSH CARE ANKLE BRACE VEL.: 1 – 5, PRAVÁ NEBO LEVÁ
5006968 0081944 LEUKOFIX NÁPLAST HYPOALERGENNÍ,1,25CMX9,2M,PRŮHLEDNÁ,PERFOROVANÁ,LEHCE TRHATELNÁ,24KS
5006967 0063676 PUSH MED ANKLE BRACE VEL.: 1 – 5, PRAVÁ NEBO LEVÁ
5006966 0004185 BORT SELLAFIX N METACARPUS SPLINT ORTÉZA PALCE SELLAFIX N  112 040
5006965 0136337 FOLLOW DRQI0E ORTÉZA KOLENNÍ ČTYŘB. QMED, 4OSÝ KLOUB,REG. FLEXE/EXTEN.10-110°/10-30°,VEL.XS-XL
5006964 0140266 PUSH MED AEQUI FLEX VEL 1-3, PRAVÁ NEBO LEVÁ
5006963 0063677 PUSH MED KNEE BRACE VEL.: 1 – 5
5006962 0168409 SLUCHADLO ZÁVĚSNÉ DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELNÉ AUDIFON ARRIVA S+ ČTYŘKANÁLOVÉ, ZTRÁTY DO 75 DB
5006961 0063678 PUSH MED PATELLA BRACE UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
5006960 0172649 KANYLA TRACHEOSTOMICKÁ SILIKONOVÁ LARYNGOTEC KOMBI 14920, FENESTR., BEZ VNITŘ.KANYLY, VEL. 7-13
5006959 0063679 PUSH MED BACK BRACE VEL.: 1 – 5
5006958 0081943 LEUKOPOR NÁPLAST HYPOALERGENNÍ,2,5CMX9,2M, Z NETKANÉHO TEXTILU,12KS
5006957 0063680 PUSH MED SHOULDER BRACE VEL.: 1 – 2
5006956 0063681 PUSH MED NECK BRACE VEL.: 1 – 2, VÝŠKA 8 CM NEBO 10 CM
5006955 0063682 PUSH MED ELBOW EPI BRACE UNIVERZÁLNÍ VELIKOST
5006954 0063683 PUSH MED ELBOW BRACE VEL.: 1 – 5
5006953 0004178 BORT POSTOBAN SOFT PÁS BŘIŠNÍ A HRUDNÍ POSTOBAN SOFT 104 100
5006952 0081942 LEUKOPOR NÁPLAST HYPOALERGENNÍ,1,25CMX9,2M, Z NETKANÉHO TEXTILU,24KS
5006951 0140414 PUSH ORTHO THUMB BRACE CMC VEL.: 1 – 3 PRAVÁ NEBO LEVÁ
5006950 0136336 S-MOVE DRQI0I ORTÉZA KOLENNÍ OTEVŘENÁ QMED, REGULACE FLEXE/EXTEN.45-90°/0-30°, VEL.1-5
5006949 0171243 AIRCURVE 10 VAUTO KOMPLET S PŘÍSLUŠENSTVÍM A VÝHŘEVNÝM ZVLHČOVAČEM S MOŽNOSTÍ TELEMETRIE
5006948 0063684 PUSH ORTHO AEQUI ANKLE BRACE VEL.: 1 – 3, PRAVÁ NEBO LEVÁ
5006947 0169291 PROUŽKY DIAGNOSTICKÉ RIGHTEST GS550 / MYLIFE PURA INZULÍNOVÝ REŽIM,BEZKONTAKTNÍ ODBĚR POUŽITÉHO PROUŽKU,50KS
5006946 0081941 CUTIMED SORBACT SWAB KRYTÍ,SLOŽENÉ 7X9CM,PŘÍŘEZ Z VLÁKEN DACC,VHODNÉ PRO RÁNY 12X12CM,5KS
5006945 0136335 S-MOVE DRQI0D ORTÉZA KOLENNÍ UZAVŘENÁ QMED, REGULACE FLEXE/EXTEN.45-90°/0-30°, VEL.1-5
5006944 0081940 CUTIMED SORBACT SWAB KRYTÍ,SLOŽENÉ 4X6CM,PŘÍŘEZ Z VLÁKEN DACC,VHODNÉ PRO RÁNY 10X10CM,5KS
5006943 0004179 BORT POSTOBAN THORAX ABDOMINAL SUPPORT